całkowite zadłużenie

Play sfinalizował dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł

kredytowej w wysokości 1,2 mld zł. Finansowanie zostało uruchomione w całości, a większość środków zostanie w najbliższych dniach wykorzystana na częściową przedpłatę istniejącego zadłużenia" - czytamy w komunikacie. W połowie marca br. zarząd P4 informował, że zawarł porozumienie z BNP Paribas Bank

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

zagranicznych: węgierskiej Grupy ProHuman oraz spółek Work Service w Czechach i na Słowacji, co w perspektywie do 2020 r. ma umożliwić całkowite zakończenie procesu spłaty zadłużenia bankowego i obligacyjnego, podano. Zarząd spółki, na wniosek prezydenta rady nadzorczej oraz założyciela spółki

Władze Work Service zwiększają zaangażowanie w akcjonariacie spółki

dodatkowymi środkami pieniężnymi. W ostatnich miesiącach rozpoczęto także sprzedaż spółek zagranicznych:  węgierskiej Grupy ProHuman oraz spółek Work Service w Czechach i na Słowacji, co w perspektywie do 2020 r. ma umożliwić całkowite zakończenie procesu spłaty zadłużenia bankowego

Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie polskich spółek energetyczno-paliwowych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-2021, poinformował Artur Galbarczyk, Associate Director, EMEA Utilities & Transport w Fitch Ratings. "Spodziewamy się, że zadłużenie

Grupa Lotos: Inwestycje rzędu 2 mld zł bez wpływu na wskaźniki zadłużenia w br.

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Zakładany capex Grupy Lotos na 2017 r., na poziomie ok. 2 mld zł, nie powinien mieć wpływu na nasz poziom wskaźników zadłużenia, poinformował wiceprezes ds. finansowych spółki Mariusz Machajewski. "Jedynym czynnikiem jaki może mieć wpływ na nasze wskaźniki

BIG InfoMonitor: Zaległości gastronomii sięgnęły 647,4 mln zł na koniec marca

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Przeterminowane zadłużenie branży gastronomicznej wynosiło 647,4 mln zł według stanu na koniec marca, podał BIG InfoMonitor. "Nie jest to łatwy kawałek chleba, a na pewno wymagający ogromnych nakładów inwestycyjnych. Potwierdzają to dane BIG InfoMonitor: na

DNB Bank Polska: Zatory płatnicze najbardziej dotkną sektor detal. i automotive

wydajności produkcji, nie są w stanie dostarczyć danego produktu do swojego kontrahenta w czasie określonym w umowach handlowych, wskazał bank "Niestety, pogłębiająca się sytuacja epidemiologiczna będzie nakręcała 'spiralę' zadłużeń przedsiębiorstw obniżając ich zdolność do terminowego rozliczenia

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 rok

, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie zarząd spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku, podano także. "W związku z powyższym zarząd rekomenduje

Unibep wyemitował obligacje serii F na łącznie 34 mln zł

, przypomniano. Wykup obligacji nastąpi 15 lutego 2022 r. "Grupa emitenta, jak i sam emitent, do czasu całkowitego wykupu obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności" - czytamy dalej. Jednocześnie Unibep poinformował

KRD: Dług pasażerów jeżdżących bez ważnego biletu wynosi blisko 400 mln zł

ponad 24 tys. osób więcej niż jeszcze rok wcześniej. Całkowite zadłużenie wynosi blisko 399 mln zł, przy czym największą kwotę do spłacenia mają województwa śląskie (114 885 072,09 zł) i wielkopolskie (112 614 804,59 zł). Tam też jest najwyższa średnia wysokość zadłużenia przypadająca na jednego

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Deweloperzy, instalatorzy i firmy remontowe nie narzekają na brak zleceń, umiarkowana jest również kondycja finansowa firm. Zadłużenie, które dotąd przyrastało, w kwietniu przystopowało. Obecnie wynosi 1,063 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

wynikających z ww. umowy kredytowej, jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku ZE PAK S.A. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej spółka regulowała swoje zadłużenie zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów

Sygnity przedłużyło czas na zawarcie porozumienia z wierzycielami do 28 II

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Sygnity zawarło aneks z wierzycielami przewidujący, że okres obowiązywania II umowy przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wzrosły do ponad 166 mln zł w ciągu roku

, jakim jest niepłacenie czynszów, bo są to wyłącznie zaległości, które zarządcy i właściciele nieruchomości chcą zgłosić do rejestru dłużników, podkreślono. Jeśli chodzi o łączną kwotę zadłużenia czynszowego, to od kilku kwartałów prowadzą województwa: kujawsko-pomorskie - z 59,8 mln zł, następne jest

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zadłużenie przekroczyło już 3 tys. zł. Nie ona jedna jest w takiej sytuacji. W zeszłym roku dług lokatorów mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wynajmowanych od państwa wynosił około 4,5 mld zł. Dla kogo dodatek mieszkaniowy? Najlepiej poszukać pomocy, nim popadnie się w długi. Można się

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

, podano w komunikacie. "Uruchomienie kredytu i spłata zadłużenia z tytułu obligacji umożliwia dalszą redukcję  zadłużenia grupy i zasadniczo zmniejsza związane z nim koszty" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w materiale

Rank Progress ma umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej za 11,5 mln euro

została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26 700 000 euro, a całkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu" - czytamy w komunikacie. W grudniu ub.r. Rank Progress podał, że Progress XI podpisała z Calioppe Investments przedwstępną umowę sprzedaży Galerii. Na podstawie

Sygnity przedłużyło do 15 XII czas na zawarcie porozumienia ws. spłat zadłużenia

zmieniającą do umowy pierwotnej dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego, podało Sygnity. Na jej mocy m.in. przedłużono do 15 grudnia br. okres przewidziany na uzgodnienie i ewentualne zawarcie porozumienia ws. restrukturyzacji zadłużenia Sygnity. "Postanowienia umowy zmieniającej przewidują

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Kopex przekazał do PKO banku Polskiego, pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka.   "Na

KRD: Długi rolników wynoszą 412,5 mln zł

sektorze rolniczym, według Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, wynosi obecnie 412,5 mln zł. W przeszłości bywały jednak gorsze lata, jak chociażby ubiegły, kiedy kwota całkowitego zadłużenia rolników wynosiła 456,6 mln zł. Potem nastąpiło lekkie odbicie i zmniejszenie łącznego

BBI Development miało 58,01 mln zł straty netto, 54,06 mln zł straty EBIT w 2019

całkowicie wycofała się z rynku szczecińskiego. Podjęte działania pozwoliły na dalszą redukcję zadłużenia. W stosunku do początku roku 2019 r., według stanu na dzień dzisiejszy zadłużenie z tytułu obligacji spadło z 110 mln zł do 67 mln zł i dalsze jego obniżanie jest spodziewane w perspektywie kolejnego

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

nowego smartfona czy innego elektronicznego gadżetu - radzi Ewa Wernerowicz, prezes Vivus Finance. Najlepiej, gdy decyzja o zadłużeniu zostanie poprzedzona analizą domowego budżetu. Powinniśmy go przejrzeć i spisać comiesięczne stałe wydatki, tak by następnie móc oszacować, jakiej kwoty potrzebujemy i

Energa ma umowę odnawialnego kredytu ESG-linked w wysokości 2 mld zł

przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową" - czytamy w komunikacie. Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego

Photon Energy miał 1,69 mln euro straty netto, 1,39 mln euro EBITDA w I kw.

dochodu, który na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł -4,325 mln euro (w analizowanym okresie poprzedniego roku było to 1,174 mln euro). Po wyłączeniu powyższego zdarzenia o charakterze jednorazowym całkowity dochód wyniósłby 0,348 mln euro. Skorygowany wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pozostaje na

Udział dywidendy Asseco BS w zysku netto za 2019 r. może wzrosnąć

rok, skoro dopiero wypłaciliśmy dywidendę za rok 2018, ale jeśli w ciągu trzech miesięcy po wypłacie jesteśmy w stanie zejść z zadłużeniem do zera to pokazuje, że nie mamy problemów płynnościowych" - powiedział Lizon na konferencji prasowej. Dyrektor finansowy ABS zapowiedział, że w związku z

ATM ma umowy dot. refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł

zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb emitenta. Dodatkowo konsolidacja całkowitego zadłużenia ATM w ramach konsorcjum dwóch instytucji finansujących przełoży się na zmniejszenie ciężaru operacyjnego

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

535 714,35 CHF, a w Nordei wziął kredyt na  równowartość 674 456,16 CHF. Uruchomienie kredytu nastąpiło w chwili gwałtownego umocnienia się franka szwajcarskiego i otrzymana kwota w złotówkach nie pozwoliła na całkowitą spłatę salda zadłużenia w mBanku, które było wyrażone w CHF. Uzyskane środki

BBI Development chce sprzedać nieruchomości projektu 'Małe Błonia' w Szczecinie

finansowe na podstawie przeprowadzanych wycen i z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz uzyskiwalnych cen transakcyjnych" - czytamy dalej. Pozyskane z projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą redukcję zadłużenia emitenta, podano także. Na początku grudnia BBI Development

KRD: Przeterminowane zadłużenie aptek wzrosło o 30% do 52 mln zł w tym roku

ciągu niespełna 11 miesięcy w bazie danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej liczba zadłużonych aptek wzrosła o prawie 12%, ale ich całkowite zadłużenie skoczyło w górę o ponad 30%. Średni dług wzrósł w tym czasie z 35,5 do 42 tys. zł. Taka sytuacja może sugerować, że w branży

KRD: Łączne zadłużenie w branży spożywczej wynosi 175,87 mln zł

łącznego zadłużenia. Branża spożywcza, jako wierzyciel, czeka natomiast na zwrot około 85 mln zł, czyli kwoty stanowiącej niemal połowę jej całkowitego zadłużenia notowanego w KRD, podano także. "Najczęściej na czas firmom spożywczym nie płacą natomiast przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

spłaty jej zadłużenia, co może stanowić w tym wypadku istotny aspekt oferty" - czytamy w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że państwo może przyjąć w swoich obliczeniach pozycje, których prywatny właściciel nie jest w stanie uwzględnić, takie jak uniknięcie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, utratę

CFG odnotowało 0,04 mln zł zysku w IV kw. 2019 r.

spłaty zadłużenia w kwocie 3 mln zł w ciągu najbliższego tygodnia. "Cieszymy się, że przyjęte kilka miesięcy temu założenia w zakresie strategicznych kierunków rozwoju CFG przynoszą oczekiwane rezultaty. Ostatni kwartał minionego roku zamknęliśmy dodatnim wynikiem i mamy nadzieję, że obecnie

EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC zaliczono postępujący wzrost zadłużenia spółki, pogarszająca się sytuacja płynnościowa

Sfinks Polska zakończył restrukturyzację zadłużenia wobec ING BSK i PKO BP

Warszawa, 02.03.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia posiadanego względem ING Banku Śląskiego oraz Banku PKO BP realizowanego w oparciu o postanowienia umów restrukturyzacyjnych zawartych z instytucjami, podała spółka. "W związku z całkowitą

Work Service chce zakończyć negocjacje z obligatariuszami do 14 grudnia

emitenta, w związku z którymi emitent rozpoczął negocjacje z wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Work Service wskazał, że kontynuuje negocjacje z kluczowymi obligatariuszami serii T, W, Y, o których informował wcześniej. Celem tych negocjacji

Cyfrowy Polsat ma umowę wydłużającą termin spłaty kredytów do 30 IX 2024 r.

(ii) w związku z implementacją MSSF 16 - zmianę poziomów wskaźnika całkowitego zadłużenia finansowego, od którego uzależniony jest poziom marży dla dodatkowego kredytu terminowego. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta

Multimedia Polska otrzymały 1 545 mln zł kredytów z Credit Agricole

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Multimedia Polska zawarły z Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska jako pierwotnymi kredytodawcami umowę kredytu terminowego na łączną kwotę 1 515 mln zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz jej akcjonariuszy, a także umowę

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

blisko 80 mld zł niespłaconych zobowiązań na koncie. Średnio na osobę to ponad 28,1 tys. zł. Część osób niestety dobre czasy dla gospodarki wykorzystała na zwiększenie wydatków i zadłużenia, a także, jak widać po naszych statystykach, również zaległości. Obecnie co 11. dorosły rodak ma kłopoty z

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

Golecki, Rzecznik Finansowy. Rzecznik wyjaśnia, że z jednej strony klient może po skorzystaniu z wakacji kredytowych mieć błędne przekonanie, że nie może już kwestionować wysokości zadłużenia, nawet jeśli wynikałoby ono z zastosowania przez bank klauzul niedozwolonych. Z drugiej - może

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

oficjalnie określony, ale według komunikatu chodzi o refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku, podano także. "W ramach oferty rolę oferującego obligacje

Zadłużenie 62 spółek giełdowych wpisanych do KRD sięga niemal 29 mln zł

najnowszej edycji badania "Długi spółek giełdowych" znalazło się 13 firm z branży budowlanej, a ich łączne zadłużenie wynosi 9,4 mln zł. Tym samym z tego sektora pochodzi 21% wszystkich dłużników giełdowych. Budowlanka odpowiada także za niemal jedną trzecią całkowitego zadłużenia. "Warto

BIK: Młodzi Polacy mają do spłacenia 8,61 mld zł różnych rodzajów kredytów

% kredyty mieszkaniowe" - czytamy w komunikacie. Poważny udział w całkowitej wartości zadłużenia stanowią kredyty mieszkaniowe. Choć jest ich niewiele (1,4%), to ich całkowita kwota 2,7 mld zł stanowi ponad 30% długu, jaki pozostaje młodym do spłaty. Średni kredyt na mieszkanie, zaciągnięty przez

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

KRD: Zadłużenie w sektorze budowlanym wynosi 2,41 mld zł

, Wielkopolska i Dolny Śląsk. Widać to zarówno pod względem całkowitego zadłużenia: mazowieckie (424,6 mln zł długu), śląskie (314,2 mln zł), wielkopolskie (246,6 mln zł) i dolnośląskie (216,7 mln zł), jak również największej liczby zadłużonych firm: mazowieckie (10 706), śląskie (8 514), wielkopolskie (6 452) i

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

ustawowych, które pozwoliłyby orzec jego upadłość. Warto też wiedzieć, że po ogłoszeniu upadłości, dopóki plan spłaty nie jest gotowy lub nie nastąpiło całkowite umorzenie zadłużenia, upadły nie może założyć nawet konta w banku, o zaciąganiu nowych zobowiązań nie wspominając. Uwaga! Zadłużeni małżonkowie

KRD: Długi producentów żywności przekraczają 375 mln zł

zadłużenie w KRD wynosi już 375,35 mln zł, podano również. "Przyczyn zadłużenia jest wiele. Są wśród nich zarówno czynniki ludzkie, jak i te, na które człowiek nie ma wpływu: nieoczekiwane zmiany pogodowe (susza, powódź czy przymrozki), ale też postępująca koncentracja branży i wypieranie z rynku

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

"To nieprawda, że banki pomagają osobom dotkniętym ograniczeniami COVID-19. Bank odmawia wakacji kredytowych osobom, które kiedyś w przeszłości miały opóźnienia w spłatach zobowiązań. Dlaczego państwo polskie dopuszcza do takiej sytuacji? Czy mamy przez to wpadać w biedę i spiralę zadłużeń

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emisja obligacji serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r., podano także. Jak podawano wcześniej, wpływy z emisji mają refinansować zadłużenie z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł

Work Service ma umowę dot. zbycia węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft.

alternatywne sposoby sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. Środki pozyskane ze sprzedaży Prohuman będą przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank

FOR: Samorządy dużo inwestują, ale ukrywają długi

- Udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w państwowym długu publicznym w ostatnich latach systematycznie wzrastał. Od 2002 r., kiedy poziom zadłużenia JST i ich związków wynosił nieco ponad 12 mld zł, zobowiązania samorządów powiększyły się ponad czterokrotnie. Na koniec 2010 r. dług

KRD/ PIH: Zadłużenie przedsiębiorstw handlowych wzrosło do 2,27 mld zł

ogólnopolskiej przeciętny dłużnik ma około 4 przeterminowanych zobowiązań i wydaje się, że problem ten będzie narastać.  "Łączne długi wobec firm działających w tym obszarze wynoszą 899 161 534,69 zł - to ok. 39,6% ich całkowitego zadłużenia. Co istotne, wśród najważniejszych kategorii dłużników są

BIG InfoMonitor: Łączny dług z tytułu kar za jazdę bez biletu to 128 mln zł

wezwania. Z kolei w przypadku zobowiązań dłużników wpisanych już do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nawet 26% reguluje dług w ciągu pierwszych czterech miesięcy. Po całkowitej spłacie zadłużenia informacja o długu jest usuwana i nie pozostaje po niej w rejestrze żaden ślad, co dodatkowo motywuje

BIG InfoMonitor: Zaległe zadłużenie Polaków wzrosło do 40,9 mld zł w 2014 r.

310 zł w porównaniu z grudniem 2013. „Po raz pierwszy w historii istnienia Rraportu InfoDług, dwa lata z rzędu, tempo wzrostu całkowitego przeterminowanego zadłużenia Polaków malało. Coraz bardziej uwidacznia się również wyższa świadomość konsumentów w zarządzaniu finansami oraz konsekwencji

KRD: Emeryci mają prawie 3,2 mld zł długów, kwota ta będzie rosła

zł. Tym samym, tylko te trzy województwa odpowiadają za niespełna 39% liczby dłużników oraz 41% całkowitego zadłużenia, podano także. O ile w przypadku wszystkich konsumentów wpisanych do bazy danych Krajowego Rejestru Długów, większość dłużników stanowią mężczyźni (63,5%), to w przypadku emerytów

BIK: Zadłużenie w kredytach mieszkaniowych w CHF spadło r/r do 110,7 mld zł w VI

kredytów posiadanych przez frankowiczów wynosi 1,73 mln szt., co stanowi 6,1% spośród 28,3 mln szt. kredytów obsługiwanych przez wszystkich Polaków łącznie" - czytamy dalej. Łączna kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF to 110,71 mld zł a całkowite aktualne zadłużenie

OT Logistics ma 50 mln zł kredytu na wykup obligacji serii B i C

roku. Co istotne, kredyt nie spowoduje zwiększenia całkowitego zadłużenia Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics" - czytamy w komunikacie. "Umowa z bankami pozwoli nam na dogodnych warunkach zrefinansować obecne zadłużenie. Otoczenie rynkowe, a także skala działalności Grupy Kapitałowej OT

Cyfrowy Polsat: Dług netto/EBITDA ma zejść do 1,75x do momentu refinansowania

przypada termin spłaty zobowiązań na łączną kwotę ok. 7,44 mld zł.  Po I półroczu wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się do poziomu 2,74x. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. (ISBnews)

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

czerwca 2019 r. to 102,8 mld zł, a całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 131,08 mld zł. Na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w złotych) kredytów mieszkaniowych na kwotę 120,96 mld

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

liczy na umorzenie ponad 100 tys. zł odsetek. – Wiem o przepisach od kilku ładnych lat, dlatego czekam cierpliwie na pismo od spółdzielni, by się w końcu tego obciążenia pozbyć. Nie jest co prawda duże, bo płacę 150 zł miesięcznie, ale już całkowita spłata zadłużenia, którą wyliczono mi na 50 tys

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

problemami finansowymi. W KRD notowanych jest 60 950 przedsiębiorstw, które mają łącznie 262 901 niezapłaconych faktur. Całkowite zadłużenie branży wynosi 2,21 mld zł i z roku na rok rośnie: sierpień 2015 r. – 1,02 mld zł; sierpień 2016 r. – 1,49 mld zł; sierpień 2017 r. – 2,21

BFF BG: Finansowanie opieki zdrowotnej powinno rosnąć o min. 500 mln zł rocznie

wieku ponad 55 lat (w Polsce odsetek ten wynosi 44%)" - czytamy również.  Zadłużenie opieki zdrowotnej pozostaje kluczową kwestią dla wszystkich krajów porównywanych w raporcie. Największe całkowite zadłużenie mają największe kraje: Włochy (25 mld euro), Hiszpania (5,7 mld euro) i

CI Games miało 1,5 mln zł zysku netto, 0,73 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

;W naszej ocenie, bank rozumie bieżącą sytuację spółki. Nasze obecne potrzeby finansowania są ponad dwukrotnie niższe niż te, które mieliśmy wcześniej. Taki poziom zadłużenia spółki jest na zdecydowanie zdrowym poziomie za czym przemawiają kluczowe wskaźniki finansowe" - zakończył Tymiński. W

Rank Progress ma wstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej za 26,7 mln euro

26 700 000,00 euro a całkowitą kwotą zadłużenia sprzedającego według stanu na moment zawarcia umowy przyrzeczonej, podano także. "Spółka wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi"

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

), a ok. 30% - zadłużenia w karcie kredytowej. Ok. 16% respondentów wskazuje, że mogą się u nich pojawić lub już się pojawiły problemy z obsługą rat kredytów mieszkaniowych, a w co 10. przypadku - kredytu na samochód, podsumowano. (ISBnews)  

IMC prognozuje wstępnie 122 mln USD przychodów i 55 mln USD EBITDA w 2016 r.

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Industrial Milk Company (IMC) wstępnie prognozuje 122 mln USD przychodów i 55 mln USD EBITDA w 2016 r., podała spółka. Ponadto całkowite zadłużenie na koniec roku jest prognozowane na 100 mln USD z dokładnością +/- 3 mln USD, czytamy w komunikacie

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Sygnity zawarło umowę z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. W ramach umowy Sygnity ma m.in. wyemitować nowe obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem

Midroog: GTC ma rating A2.il, perspektywa stabilna dot. max. 70 mln euro długu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Izraelska agencja ratingowa Midroog, akredytowana przez państwo Izrael, przyznała GTC rating A2.il, ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które firma może zaciągnąć w Izraelu, podała spółka. "Zgodnie z

KRD: Ponad 40% upadłych firm znalazło się w rejestrze już pół roku wcześniej

(KRD). Na trzy miesiące przed upadłością w KRD znajdowała się już niemal co druga firma, a ich łączne zadłużenie przekraczało 36 mln zł. "Listę upadłych firm pod kątem ich wcześniejszej obecności w KRD weryfikujemy już drugi raz. Pierwsze takie badanie przeprowadziliśmy we wrześniu 2016 roku

Cognor miał 32,27 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

naszego zadłużenia w kwocie 4,8 milionów złotych oraz dodatni wynik w kwocie 4,5 milionów złotych związany z rozliczeniem całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z naszych obligacji zabezpieczonych" - dodano. Zysk operacyjny wyniósł 45,31 mln zł wobec 16,95 mln zł zysku rok wcześniej. "

Navigator DM: Deweloperzy w ok. 2/3 finansują się obligacjami

obligacji zastępując w dużym stopniu kredyty bankowe. Na koniec 2016 r. udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów mieszkaniowych wynosił około 65%. "Całkowite zadłużenie analizowanych deweloperów z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

Gdańsk ma 1,3 mld zł długu. Drugie tyle ukrywa w spółkach

, np. zakończony wieloletni program wymiany ołowianych przyłączy wodociągowych - dodaje. Wieloletni plan finansowy spółki zakłada całkowitą spłatę pożyczki w ciągu 7 lat. Roczna spłata rat pożyczki wynosi około 17 proc. rocznych przychodów. - Zadłużenie jest systematycznie spłacane, jego spłata w

KRD/PIM: Długi branży motoryzacyjnej wynoszą 721,1 mln zł

, pożyczek i leasingów, a z drugiej - problemów kontrahentów, z którymi branża współpracuje. Długi wobec sektora finansowego (firmy windykacyjne, banki i firmy leasingowe) wynoszą już 66% całkowitego zadłużenia branży. Na liście pozostałych wierzycieli znajdują się ubezpieczyciele, handlowcy i inni

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 r.

, zarząd spółki konsekwentnie dąży do jego redukcji. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie

Zysk netto Ailleron zmniejszył się r/r do 6,57 mln zł w 2015 r.

zadłużenia, choć biorąc pod uwagę relatywnie niski stan zadłużenia, nie wykluczamy częściowego lub całkowitego refinansowania" - napisał prezes Rafał Styczeń w liście do akcjonariuszy. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2,01 mln zł wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

431 011 kredytów mieszkaniowych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł natomiast 459,5 mld zł. Oznacza to, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku łączna wartość zadłużenia wzrosła o 3,7%, czyli nominalnie o 16,38 mld zł

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wyniosły 154,4 mln zł na koniec I kw.

rejestru może też zapomnieć o ratach na zakup sprzętu AGD lub RTV. To działa mobilizująco na dłużników i wiele podmiotów odzyskuje w ten sposób należności" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale. Mimo wzrastających kwot zadłużenia, z danych BIG InfoMonitor

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

wskazywał, że strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót

Grupa AB wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,8 mln zł

nabycia, AB planuje, że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki, obliczany jako iloraz sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75%, wskazano także. "Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

umów sprzedaży, z uwzględnieniem pierwotnie posiadanego 35% udziału w sprzedanym projekcie, wyniósł około 31,3 mln euro (z korektą o umowę Masterlease), podano także.  "Z cen sprzedaży została spłacona całość zadłużenia wobec Banku Pekao finansującego realizację projektu, jak również

Pegas prognozuje 44,0-48,5 mln euro zysku EBITDA w tym roku

obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez zwyczajne walne zgromadzenie w 2011 r." - dodał dyrektor generalny. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. całkowite zadłużenie finansowe na poziomie skonsolidowanym (zarówno krótko- jak i długoterminowe) wyniosło 150,9 mln euro i

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. W lutym CFG zakończy pierwszy etap restrukturyzacji finansowej - spółka zobowiązała się do całkowitej spłaty zadłużenia w kwocie 3 mln zł w ciągu najbliższego tygodnia. Bit Evil odnotował zysk netto w wysokości 7 tys. zł przy przychodach w wysokości 1,45 mln zł w 2019 r., podała spółka

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę dywidendy 0,32 zł na akcję za 2016 r.

obniżanie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy do poziomu poniżej 1,75x" – czytamy dalej. W czerwcu ub.r. akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto Cyfrowego Polsatu w 2016 r. wyniósł 578 mln zł wobec 446,1 mln zł

Kruk zdecydował o emisji do 150 tys. obligacji serii AA2 o wartości 150 mln zł

obligacji emitowanych przez spółkę. Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia grupy kapitałowej Kruk do czasu całkowitego wykupu obligacji, jak również w najbliższych latach może nadal rosnąć. "Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, zarząd zobowiąże się w warunkach emisji obligacji, że do dnia

Energa nie spodziewa się istotnego wzrostu długu netto do EBITDA w 2017 r.

kalkulacji, nie spowoduje to istotnego wzrostu tego wskaźnika" - powiedział Biniaś podczas konferencji prasowej.  Wskazał, że wzrost wskaźnika długu netto do EBITDA w 2016 r. do 2,3x wobec 1,9x w 2015 r. spowodowany był spadkiem EBITDA przy jednoczesnym wzroście zadłużenia netto i odpływie

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

, niepełnosprawność). Istotne znaczenie mają okoliczności, w których zaciągaliśmy zobowiązania i które doprowadziły do tego, że nie jesteśmy w stanie ich spłacać. Wniosek winien być skierowany do sądu rejonowego. Zanim weźmiesz chwilówkę. Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia Czy i kiedy sąd może oddalić wniosek o

Nowak z MF: Sfinansowano 95,5% tegorocznych potrzeb pożyczkowych

pożyczkowych do odkupu na przetargu zamiany standardowo zostaną wystawione papiery zapadające w 2018 r." - dodał wiceminister. W ramach zarządzania strukturą zadłużenia oraz rozkładem w czasie kosztów jego obsługi zorganizowany zostanie przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD zapadających w 2019 r

KRD/ ITRP: Sytuacja finansowa branży turystycznej delikatnie się poprawia

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Poziom całkowitego zadłużenia branży turystycznej, notowanego w Krajowym Rejestrze Długów (KRD), zwiększył się o około 2 mln zł do 14,8 mln zł od początku lutego 2016 r. do marca 2017 r., ale równolegle zmniejszyła się liczba dłużników - z 458 do 440, wynika z

AmRest chce powiększyć sieć o min. 400 restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r.

ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia), z czego równowartość 13 mln euro ma być wypłacona panom Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach spółki. Dodatkowa kwota nieprzekraczająca 10 mln euro (earn-out) zostanie zapłacona sprzedającym pod

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

, że PKN Orlen może sfinansować taki wydatek w dużym stopniu (lub nawet w całości) z posiadanych środków pieniężnych. Agencja nie spodziewa się zatem wzrostu zadłużenia płockiego koncernu wynikającego bezpośrednio z ewentualnego przejęcia Energi. Agencja oceniła, że również po

Cognor zaoferuje 26,53 mln akcji po cenie 1,5 zł w SPO

. Będziemy w najbliższych miesiącach dążyć do całkowitej restrukturyzacji zadłużenia grupy, tak aby osiągnąć cel, jakim jest obniżenie kosztów finansowych o co najmniej 25 mln zł rocznie" – powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie. Globalnymi

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 17,53 mln euro w III kw. 2017 r.

. Grupa sfinalizowała zawartą z Erste Group Bank AG umowę, która spowodowała znaczące obniżenie zadłużenia bankowego grupy. Do tego sukcesu przyczynił się częściowo fakt że ostatnia rata płatna na rzecz Erste Bank została sfinansowana z nowego kredytu pozyskanego na projekt Millenium Plaza. Obecnie spółka

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia, podsumowano. Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty

Work Service: Jedn. zysk brutto ze sprzedaży Prohuman sięgnie ok. 49 mln zł

całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, podkreślono w materiale. "Ustalenie warunków sprzedaży Prohuman to kolejny

Próchnik przydzieli obligacje serii C02 na 1,23 mln zł

, analogicznie jako obligacji serii C01 [...] jest optymalizacja struktury finansowania poprzez wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia emitenta. Środki pozyskane z obligacji serii C02 zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia w postaci obligacji serii B, pozwalając tym

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia. "Aktualny harmonogram oferty publicznej: 5 listopada 2019 roku - ostatni dzień notowań, w którym

Alumetal może zwiększać zadłużenie, utrzymując politykę dywidendową

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) – Alumetal planuje nadal realizować obecną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę ok. 50% zysku netto, mimo możliwego zwiększenia zadłużenia w najbliższych latach, poinformował dyrektor finansowy spółki Przemysław Grzybek.. „Jest duża przestrzeń

S&P: Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obserwowane ze wskazaniem pozytywnym

Warszawa, 04.05.2014 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard&Poor's Rating Services (S&P), w związku z informacją o rozważanym przez Grupę Cyfrowy Polsat refinansowaniu całkowitego zadłużenia, umieściła ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu na swojej liście obserwacyjnej ze wskazaniem