całkowite dochody

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

Od 1 listopada zasiłek pielęgnacyjny podniesiono do 215,84. Od stycznia ma też wzrosnąć świadczenie pielęgnacyjne - do 1830 zł.

Photon Energy miał 1,69 mln euro straty netto, 1,39 mln euro EBITDA w I kw.

dochodu, który na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł -4,325 mln euro (w analizowanym okresie poprzedniego roku było to 1,174 mln euro). Po wyłączeniu powyższego zdarzenia o charakterze jednorazowym całkowity dochód wyniósłby 0,348 mln euro. Skorygowany wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pozostaje na

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł brutto (888 zł netto). To oznaczało, że dodatkowe pieniądze dostaną jedynie ci, którzy otrzymują nie więcej, niż wynosi minimalna emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo minimalna renta rodzinna. W Sejmie posłowie – na wniosek

EY: Całkowita wartość szarej strefy spadła o 0,9 pkt proc do 10,8% PKB w 2018 r.

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniosła 10,8% PKB, czyli 229 mld zł, w 2018 roku wobec 11,7% PKB w 2017 roku, wynika z analizy przeprowadzonej przez EY. Gotówkowa szara strefa stanowiła 9,9% PKB, a resztę (0,9% PKB) stanowiła niemonetarna szara strefa

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

za 2019 rok, działając zgodnie z KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu, zidentyfikowana została konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł" - czytamy w komunikacie. Rezerwa ta dotyczy ewentualnych przyszłych zobowiązań

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

Utrata czy spadek to dochodów dotykają teraz mnóstwo osób, a niskie stopy procentowe kuszą braniem pożyczek. Pokusie nie zawsze warto ulegać. Czy warto teraz pożyczać pieniądze? - Odpowiedź nie może być inna niż: „to zależy”. Przede wszystkim od sytuacji danego gospodarstwa domowego i

Atlas Estates miało 5,81 mln euro zysku netto, 14,69 mln euro zysku EBIT w 2018

poziomu 85,1 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 5,8 mln euro oraz wzrostu innych całkowitych dochodów o 0,9 mln euro" - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście załączonym do raportu

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

). Najsilniej epidemia wpłynęła na sytuację dochodową pracujących na własny rachunek, samozatrudnionych i wykonujących wolny zawód. 76% z nich deklaruje utratę dochodów, a w tym 9% całkowicie utraciło dochody, a 19% w dużej części, podkreślono. "Ta grupa obejmuje m.in. usługi dla ludności, np. usługi

Dochód netto Atrium z najmu w Polsce wzrósł do 55,1 mln euro w I poł. 2019 r.

mld euro, co obecnie stanowi 64% całego portfela 32 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2,7 mld euro. Warszawski portfel grupy jest wart 1 mld euro i stanowi 36% całkowitej wartości rynkowej, generując 23% dochodu netto z najmu grupy, który w danym okresie wyniósł 92,4 mln

Photon Energy miał 0,73 mln euro straty netto, 7,94 mln euro EBITDA w 2019 r.

, napędzając przyszłą progresję przychodów z produkcji energii elektrycznej, zysków kapitałowych i pozostałych całkowitych dochodów" - czytamy w komunikacie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,15 mln euro w 2019 r. wobec 20,26 mln euro rok wcześniej. "Photon Energy w 2019 r. wypracował 30,15 mln

Atrium zwiększyło dochody LFL z najmu w Polsce o 1,4% r/r w 2018 r.

, reprezentujące 48% jego całkowitej wartości rynkowej i generujące w grupie 16% dochodu netto z najmu (NRI), wynoszącego 178,9 mln euro, podano także. Wskaźnik komercjalizacji według danych EPRA dla wszystkich obiektów polskiego portfela pozostał na wysokim poziomie 96,2% (w 2017 roku wynosił 96,4%), dodano

Grupa Lotos miała wstępnie 0,6 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

do użytkowania. W związku z powyższym w październiku i listopadzie 2019 roku przychody oraz koszty związane z produktami instalacji DCU nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, tylko odpowiednio pomniejszały oraz powiększały nakłady inwestycyjne. W rezultacie szacowana

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

przyznania pomocy jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. 2. Zasiłek stały Osoba, której dochody nie przekraczają ustawowego kryterium, może się starać o zasiłek stały, jeśli: – jest niezdolna do pracy z powodu wieku (kobieta ma 60 lat, a mężczyzna 65 lat), – jest całkowicie niezdolna do

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

terytorialnego należy zauważyć, że dochody j.s.t. w ostatnich latach znacząco wzrosły w wyniku podjętych działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Wzrost całkowitych wpływów z podatku PIT w 2018 r. (w porównaniu do 2017 r.) wyniósł prawie 14%, a z

Bank Handlowy wdrożył biometryczny proces kredytowy

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy jako pierwszy bank w Polsce uruchomił całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces aplikowania o kartę kredytową, oparty o rozwiązania biometryczne. Bank wdrożył biometryczny proces kredytowy we współpracy z dwoma podmiotami z branży fintech, których

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

. Warunek? Trzeba dołączyć do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty. Problem w tym, że tysiące Polaków nie jest w stanie tego warunku spełnić. Lekarze orzecznicy ZUS poszukiwani Aby dostać pieniądze, trzeba będzie mieć orzeczenie wydawane przez lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

samotnie gospodarującej – 175 proc (1925 zł). Jeżeli dochód jest tylko nieco wyższy, nie zamyka to całkowicie możliwości otrzymania dodatku. Gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Najniższa renta z tytułu częściowej

Rząd przyjął projekt ustawy o 0% PIT do 26. roku życia

(od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT, a ulga w PIT nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ, podano także. "Przyjęte rozwiązanie będzie szczególnie

PKP Cargo prognozuje wzrost EBITDA grupy do 1152,8 mln zł w 2019 roku

prezentacji wynikowej. "Zastosowanie MSSF 16 wpłynie również na strukturę sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w roku 2019 i w kolejnych latach. W wyniku analizy grupa szacuje, że w 2019 roku nastąpi wzrost wyniku na działalności operacyjnej w kwocie 17 mln zł, poziomu EBITDA w

LC Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r.

, w kwocie 100,87 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych"; - spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

powtarzalne dochody osiągnęły poziom 776,1 mln zł i wzrosły o 44,6% r/r wraz z wynikiem na sprzedaży obligacji skarbowych (wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody) oraz łącznym wynikiem z pochodnych instrumentów finansowych i walutowych operacji międzybankowych. Uwzględniając zysk

EUIPO: Wartość utraconej sprzedaży opon przez podróbki to 310 mln zł

się na 6 mln euro (25 mln zł), a utracone dochody dla legalnego przemysłu na ok. 1,7%" - czytamy w komunikacie. Z najnowszego raportu EUIPO wynika, że z powodu podrabiania każdego roku w całej UE traci się 2,2 mld euro, co stanowi 7,5% całkowitej sprzedaży w sektorze opon. "Ponadto

KE: Luka w podatku VAT w Polsce spadła do 34,92 mld zł w 2016 r.

oznacza spadek do 12,3 % całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 % w roku poprzednim. Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą: Bułgaria

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

w formie zasiłku stałego, okresowego, zasiłku celowego oraz zasiłku celowego specjalnego. ** Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

Teoretycznie (czyli według polityków) w tym roku mamy całkowicie inny termin składania zeznań podatkowych. Standardowo upływa on 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do poniedziałku 1 czerwca. To element „tarczy antykryzysowej”, która „ma ochronić firmy i

Morawiecki: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - od X

Premiera, świadczenie to będzie przeznaczone "dla osób, które: * są niezdolne do samodzielnej egzystencji, * znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, * ukończyły 18 lat, * ich całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona orzeczeniem". Świadczenie to nie będzie

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

kapitałowej Enea za 2019 rok: - Przychody ze sprzedaży netto: 15 796 mln zł, - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 16 401 mln zł, - EBITDA: 3 410 mln zł, - Zysk przed opodatkowaniem: 871 mln zł, - Zysk netto okresu sprawozdawczego: 541 mln zł, - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

O kredyt hipoteczny każdy może się starać, ale nie każdy go dostanie. Od czego powinniśmy zacząć? – Ceny transakcyjne mieszkań sięgają obecnie kilkuset tysięcy złotych. To, że osoby pragnące kupić mieszkanie, wspierają się kredytem, jest rzeczą całkowicie naturalną nie tylko w Polsce, ale i w

Deutsche Bank: Polacy uważają za zamożne osoby z pensją min. 10 tys. zł netto

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Za osoby zamożne należy uważać te, których miesięczne zarobki wynoszą 10-19 tys. zł netto, wynika z badania Deutsche Banku.  "Warto zauważyć, że dochody przekładają się na wartość majątku gospodarstw domowych. W Polsce majątek netto jest

ATM miało 0,54 mln zł zysku netto, 7,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

kw. 2019 r. wobec 34,57 mln zł rok wcześniej. "Trzeci kwartał 2019 roku to kontynuacja bardzo dobrych wyników wypracowywanych przez spółkę od początku 2019 roku. Dynamika podstawowych pozycji sprawozdania z dochodów była następująca: - przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,5% r/r, do czego

Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

biurowych w Atende, Atende Software i Omnichip, denominowanych w euro i rozpoznanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSSF 16, w sumie obniżając w I kwartale 2020 r. zysk brutto Grupy Atende o 955 tys. zł (w I kwartale 2019 r. negatywny wpływ wyniósł 3 tys. zł), podała także spółka. "

Santander Bank Polska miał 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2213,05 mln zł zysku rok wcześniej. Dochody ogółem Grupy Santander Bank Polska wyniosły 8 736,4 mln zł w 2018 r.  i były wyższe o 12,5% r/r. Po wyłączeniu z dochodów ogółem zysku z nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska (387,7 mln

Cyfrowy Polsat liczy na podwojenie wyniku EBITDA w Interii w średnim terminie

internetowym. Widzimy ogromną skalę możliwości i synergii, jakie stwarza dla nas ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii i planujemy podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym" - powiedział Stec, cytowany w komunikacie. Całkowite przychody Interii w 2019 r. wyniosły 112 mln zł

Komu należy się miejsce w domu opieki? Jakie są koszty pobytu?

wyjątkowych przypadkach może być skrócona do dwóch dni. Osoby o najniższych dochodach (poniżej 701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie miesięcznie) są całkowicie zwolnione z opłat. Te, które mają wyższe emerytury, zapłacą od 10 do 40 proc. swoich dochodów. Nie ma jednej stawki opłat za pobyt w

Redan miał 72,8 mln zł skons. straty netto ogółem 2018 r. wg podstawowych danych

. Suma całkowitych dochodów przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła -45,91 mln zł w 2018 r. wobec -21,25 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 53,36 mln zł wobec 26,49 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -40,21 mln zł wobec -17,24 mln zł rok wcześniej

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo - orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo - orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo - orzeczeniem o

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

poziomu 91,8 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 32,7 mln euro, a także wzrostu innych całkowitych dochodów o 8,5 mln euro i zysku z tytułu przeszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego hotelu

Provident: Niemal 90% Polaków zwróciłoby uwagę na całkowity koszt pożyczki

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Blisko 90% Polaków przed zaciągnięciem pożyczki zwróciłoby uwagę na jej całkowity koszt oraz wysokość miesięcznych rat, wynika z badania "Finanse Polaków" przeprowadzonego przez PBS dla Provident Polska z okazji 20-lecia firmy. Pokazuje ono również, że

Jak dostać miejsce w domu opieki? Państwowy DPS czy prywatny dom dla seniora? Ile to kosztuje?

całkowicie zwolnieni z opłat. Ci, którzy mają wyższe emerytury, poniosą koszt w wysokości od 10 do 40 proc. dochodów. Wysokość opłat reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. Prywatny dom opieki nie zawsze droższy od DPS Oprócz zakładów publicznych warto

Rząd chce zdjąć z porządku obrad Sejmu ustawę dot. podatku cukrowego

napoju. Zgodnie z nowelizacja, opłatę miałby uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Byłyby z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

przysługuje tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny opiekuna oraz rodziny podopiecznego nie przekracza 764 zł netto na osobę miesięcznie (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Uwaga! Okres zasiłkowy zaczyna się 1 października, a kończy 30

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

Becikowe 1000 zł wypłacane jednorazowo, ale nie wszystkim rodzicom – dostaną je tylko ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Pod uwagę bierze się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym i dzieli się przez liczbę osób w rodzinie, w tym

JSW będzie rekomendować wypłatę 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

pozycji 'Inne całkowite dochody' oraz po dokonaniu pokrycia straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 w pozycji 'Instrumenty finansowe', pozostałą część wyniku finansowego za 2018 rok zarząd JSW proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planów

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

900 zł – w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym. 4. Orzeczenie o niezdolności do pracy Termin ważności orzeczeń o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zostanie wydłużony do

P.A. Nova miała 17,38 mln zł zysku netto, 28,01 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

. Przychody pozostałych segmentów, których udział jest znacząco niższy, nie miały istotnego wpływu na obraz podstawowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów grupy kapitałowej" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 8,01 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku rok

Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018

całkowitych dochodach' w kwocie 53 410 512 zł 3. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 'Instrumenty finansowe' w kwocie 1 508 687,74 zł 4. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A. 1 162 936 856,05 zł" - czytamy w projekcie

Koronawirus. Apel rzecznika przedsiębiorców: firmy bez składek do ZUS

 "Z powodu pandemii koronawirusa polska gospodarka stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Niektóre branże – jak turystyczna, hotelarska, transportowa czy organizacji imprez – prawie całkowicie zaprzestały sprzedaży. Pozostałe notują spadki obrotów i proces ten będzie narastał"

Grupa Lotos miała 354 mln zł zysku netto, 452,4 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019

w/w marża wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów), podano także. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 212,5 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 7 922 mln zł rok wcześniej. W całym 2019 r. Grupa Lotos odnotowała 1 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Global Cosmed miał wstępnie 10,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2018 r.

prognozowanego. Osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie niższym od prognozowanego wynika z jednej strony z rezygnacji z kontraktów o niezadowalającej rentowności, z drugiej zaś strony ze zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku 2018 w stosunku do roku 2017."

Zmiana waluty funkcjonalnej zwiększyła zysk KGHM za I półr. do 710 mln zł

. - wzrost zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 855 mln zł do kwoty 2 216 mln zł; - zmniejszenie zysków zatrzymanych (wynik niepodzielony) z kwoty 13 100 mln zł do kwoty 11 739 mln zł; - brak wpływu na wynik finansowy za rok 2016. Skutki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

jeszcze w październiku. Pierwszy próg podatkowy Po zmianie nastąpi obniżenie najniższej stawki podatku (dla dochodów poniżej 85 528 zł) wynikającej ze skali podatkowej z 18 proc. do 17 proc. przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian stawki 32 proc. Najbardziej zyskają osoby zarabiające najmniej, ale

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

„Uprzejmie donoszę, że mój sąsiad wynajmuje mieszkanie i nie odprowadza od najmu podatku” albo „Pan X prowadzi warsztat samochodowy bez zarejestrowanej działalności, a pani Y udziela korepetycji po godzinach pracy i nie informuje o uzyskanych dochodach skarbówki” &ndash

Synektik miał 12,81 mln zł zysku netto, 14,74 mln zł zysku EBIT w r. obr. 2017

mln zł całkowitych dochodów ogółem. W porównaniu z poprzednim rokiem finansowym przychody Grupy wzrosły 113%, EBITDA zwiększyła się o 171%, a dochód całkowity - o 1076%. Kluczowy wpływ na wzrost ujętych w sprawozdaniu wyników miał wydłużony okres rozliczeniowy, jak również wzrost sprzedaży

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą tzw. opłatę cukrową

w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Są z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej

Rozliczenie PIT 2020. To ostatni dobry rok dla organizacji zbierających 1 procent

, że nasza sytuacja finansowa miała się całkiem nieźle. Bo od czego płaci się podatki? Ano od dochodu.  Średnio Polacy w ramach 1 proc. dawali po 60 zł. Te pieniądze od lat idą głównie na służbę zdrowia. Jak bardzo potrzebuje ona pieniędzy, widać zwłaszcza teraz. Gdyby opieka zdrowotna w Polsce

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

zwiększonej aktywności klientów. Wynik prowizyjny w segmencie bankowości detalicznej zanotował spadek w związku z niższym wynikiem prowizyjnym z tytułu kart płatniczych i kredytowych (głównie w wyniku niższych przychodów z tyt. FX)" - czytamy dalej. Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody

Atrium: Nieruchomości w Polsce stanowiły 61,6% portfela na koniec I półrocza

zlokalizowane w Warszawie są aktualnie źródłem 15% całkowitych dochodów grupy. Współczynnik komercjalizacji według danych EPRA we wszystkich 21 obiektach pozostał na wysokim poziomie 96,7% (na dzień 31 grudnia 2017 r.: 96,4%). W wyniku realizowanych w Warszawie trzech kluczowych inwestycji do polskiego

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w

GDDKiA: viaTOLL przyniósł dotychczas 3,3 mld zł dochodów i 2,9 mld zł kosztów

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Dochody z systemu viaTOLL wyniosły ok. 3,3 mld zł w latach 2011-2016, a koszty jego budowy i eksploatacji w tym czasie - ok. 2,9 mld zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Jesienią tego roku system viaTOLL obejmie swoim

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

finansowe grupy kapitałowej Enea za okres I - III kwartał 2019 roku: - Przychody ze sprzedaży netto: 11 662 mln zł - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 169 mln zł, - EBITDA: 2 556 mln zł, - EBIT: 1 429 mln zł, - Zysk netto: 990 mln zł, - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy

NBP: W związku z Programem 500+ najsilniej wzrosną wydatki na usługi

gospodarstwa domowe mogą sobie pozwolić na różne wzorce konsumpcji, co ma swoje odzwierciedlenie w ich strukturze wydatków. Zazwyczaj, u gospodarstw domowych o niższych dochodach większy udział w całkowitej konsumpcji stanowią wydatki na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i utrzymanie mieszkania, przy

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

wojskowego, jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji. Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. najniższej emerytury (1650 zł), a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty

BIG InfoMonitor: Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm w Polsce

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm, a ożywił 3% z nich. Co siódma firma jest w stanie wytrwać do 4 tygodni. Przedsiębiorcy oczekują pomocy państwa, przede wszystkim chcieliby anulowania i odroczenia składek ZUS, przejęcia płatności zasiłków

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi według tego 701 zł, natomiast w przypadku rodziny to 528 zł od osoby. Kryteria te pozostaną aktualne do 31 października 2019 roku. Osoba, której dochody nie przekraczają ustawowego kryterium, może się starać o zasiłek stały, jeśli jest niezdolna

Zmiany wycen zwiększą wynik brutto LC Corp za I kw. o 18,25 mln zł

wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 15 789 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych', - wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

zysków śródrocznych), emisje akcji i instrumentów dłużnych zaliczanych do kapitału Tier II, zaciągnięte pożyczki podporządkowane zaliczane do kapitału Tier II i wzrost pozycji 'skumulowanych innych całkowitych dochodów' związany w dużej mierze z rynkową wyceną papierów skarbowych znajdujących się w

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza powinny wzrosnąć z 1100 zł do 1139,16 zł*. Ale w tym roku rząd zmienił zasady. Najniższa emerytura zostanie podniesiona nie o wskaźnik procentowy, ale o określoną kwotę, czyli o 100 zł &ndash

Zmiana wycen aktywów zwiększy zysk brutto grupy LC Corp. o 35,56 mln zł w I poł.

ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych'  - wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 28 432 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w

Orco miało 18,48 mln euro zysku netto, 2,41 mln euro EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Orco Property Group odnotowało 18,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 62,61 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Całkowity dochód finansowy netto wzrósł z 0,1 mln euro w I połowie 2017 roku do 20,3 mln euro w

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

I półrocze 2019 roku:: - Przychody ze sprzedaży netto: 7 589 mln zł, - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 020 mln zł, - EBITDA: 1 666 mln zł, -EBIT: 926 mln zł, -Zysk netto: 579 mln zł, Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 506 mln zł" - czytamy w

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

poprawa jakości powietrza. Eksperci podkreślają, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i równie atrakcyjną destynacją turystyczną" - czytamy dalej. Warszawa jest liderem, jeśli chodzi o Kapitał Źródeł Finansowania. Warszawa ma najwyższy poziom PKB per capita i największe dochody budżetowe

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ok. 24 mld w 2018 r.

KPMG do 2023 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce może osiągnąć wartość przekraczającą 39 mld zł. "Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w 2018 roku szacowana jest na 23,9 mld zł, a więc o 13,8% więcej niż w zeszłym roku. Spodziewamy się, że rosnący trend na rynku dóbr luksusowych

POPiHN: Konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 3% r/r w I-III kw 2018 r.

krajowy 3 głównych paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz autogazu) wykazał wynik lepszy o 3% od notowanego dla 9 miesięcy 2017, przy czym udział importu w tym segmencie rynku paliw ciekłych zmalał z 39% do 33%. Wolumen wzrostu tego rynku to 0,7 mln m3 przy całkowitym zużyciu paliw przez

LC Corp: Zmiany kursu euro obniżyły skons. zysk brutto o 52,98 mln zł w I kw.

dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych' - spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 30 643 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji

Strata netto Mostostalu Zabrze wyniosła 2,19 mln zł w I kw. 2017 r.

bankowych i ubezpieczeniowych oraz ujemna wycena instrumentów pochodnych, Grupa zamknęła pierwszy kwartał 2017 r. wynikiem brutto w wysokości -3 208 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany wynik netto oraz całkowite dochody netto ukształtowały się na poziomie -2 223 tys. zł z

Union Investment podpisał i odnowił w Polsce umowy najmu na 63 tys. m2

(1 400 m2) i sklep odzieżowy New Yorker (1 300 m2) w łódzkiej Manufakturze" - czytamy w komunikacie. Nowe umowy najmu stanowiły aż 44% (28 tys. m2) całkowitej powierzchni wynajętej w Polsce w 2018 roku. Dla porównania, ten współczynnik w Niemczech wyniósł jedynie 15%. Umowy te przyczyniły się

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

MK: Wpływy Polski z systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w nast. 10 latach

ETS Polska otrzymuje dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Od początku aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji budżet państwa zasiliło ok. 20,5 mld zł. W kolejnych dziesięciu latach wpływy z mechanizmów w ramach EU ETS będą znacznie wyższe i szacuje się, że przekroczą

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

czerwca 2019 r. to 102,8 mld zł, a całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 131,08 mld zł. Na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w złotych) kredytów mieszkaniowych na kwotę 120,96 mld

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

wyniesie ok. 3,75 proc. – mówi Wacławik. Jakie będą podwyżki emerytur i rent. Najniższa o 100 zł Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,75 proc., najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną ze 1100 zł do

mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

%. Jednocześnie, dochody całkowite pozostały stabilne (-0,3%), pomimo zaksięgowania w I półroczu 2018 roku zysku z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse; - Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 12,9% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, spowodowany głównie

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 24,9% mniej kredytów konsumpcyjnych r/r w III

kredytów konsumpcyjnych w marcu jest 'zniekształcony' poprzez występowanie całkowicie przeciwstawnych okresów: 'przedpandemicznego' i 'pandemicznego'. Pełen obraz wpływu koranawirusa na rynek kredytów konsumpcyjnych poznamy na koniec kwietnia. Niestety, obserwacja zapytań składanych do BIK-u w

Lewiatan opowiada się za całkowitym zniesieniem podatku miedziowego

rzędu 20 mld zł. "Pozwoliłoby to utworzyć setki nowych miejsc pracy i zapewnić dodatkowe dochody Skarbowi Państwa oraz samorządom lokalnym. Tysiące przedsiębiorców rozwinęłoby działalność dostarczając towary i usługi potrzebne do realizacji nowych inwestycji" - czytamy dalej. Posłowie

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

zwolniony albo sam się nie zwolni, by otworzyć własny biznes. Dlatego regularne i stabilne dochody z umów-zleceń i o dzieło są jak najbardziej akceptowalne. Dobrą rekomendacją jest wkład własny. Im wyższy, tym łatwiej o kredyt bez względu na to, czy ma się etat czy też umowę cywilnoprawną. Warto jednak

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

. Chodzi m.in. o dokumenty potwierdzające źródła dochodów, spadki dochodów firmy, zwolnienie z pracy. Ich kopię będzie można dostarczyć w formie elektronicznej. Gdy pracownik socjalny będzie miał wątpliwości, na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych może

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

na podatek dochodowy. Dla kogo pomoc Zasiłek stały należy się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (czyli tym, które mają już prawo do emerytury) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Zasiłek nie może

Mostostal Zabrze miał 79,79 mln zł w straty netto 2017 r., -75,61 mln zł EBIT

zaniechanej w wysokości 2 041 tys. zł ukształtowała się na poziomie (-) 79 947 tys. zł, w tym strata przypadająca na udziały niekontrolujące wyniosła (-) 160 tys. zł, natomiast ujemne całkowite dochody netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosły (-) 80 652 tys. zł" - czytamy w raporcie

Sejm uchwalił przepisy dot. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w której przewidziano monitorowanie przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Nowe rozwiązania mają spowodować wzrost dochodów budżetowych z podatków

Kwota wolna od podatku? To było tylko kolejne kłamstwo wyborcze

koniec. Osoby zarabiające między 85,5 tys. a 127 tys. zł rocznie będą miały kwotę wolną od podatku mniejszą niż 3,1 tys. zł (będzie stopniowo malała). A najbogatsi (dochody powyżej 127 tys. zł rocznie, jest ich 331,9 tys.) stracą ją całkowicie. Nazwijmy to po imieniu. To nie jest żadne podniesienie kwoty

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy Gino Rossi za rok 2017 zostanie obciążone kwotą 8 154 tys. zł. Natomiast jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta zostanie obciążone kwotą 5 109 tys. zł, podano także. "Powyższe obciążenia wynikają z dokonania odpisu aktualizacyjnego aktywów netto"

Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

 pracę, z umowy zlecenia, itp.). W tej metodzie należy obliczyć podatek od dochodu całkowitego według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę  wyłączenia z progresją

Wkład sektora budowlanego w polską gospodarkę to ponad 115 mld zł w 2014 r.

% całkowitych dochodów z podatku VAT w skali kraju. "W sumie podatki VAT, PIT i CIT wpłacane przez sektor budowlany to około 11-12 mld zł rocznie. Według danych z roku 2014, stanowiły one ponad 4,5% wpływów podatkowych budżetu państwa" - powiedział dyrektor generalny w PZFD Konrad Płochocki

JSW miała 347 mln zł zysku netto, 456 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

całkowitych dochodach wyceny instrumentów zabezpieczających całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie 1 447,4 mln zł" - podano także.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 198,31 mln zł wobec 1 814,38 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa JSW to największy

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

operację co miesiąc, aż do całkowitej spłaty długu. Od 2019 roku możliwa jest też egzekucja alimentów z diet, które dłużnik otrzymuje na pokrycie kosztów podróży służbowych. Komornik może zająć do 50 proc. tych środków. Jeśli pracodawca dłużnika nie będzie współpracował z komornikiem, musi liczyć się z

IPAG:Udział szarej strefy w gospodarce spadnie do 17,2% w 2019 wobec 18% w ub.r.

papierosów, likwidacja nielegalnego hazardu. IPAG prognozuje, że całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniesie w 2019 roku 424 mld zł. Szara strefa w Polsce w kwotach absolutnych odznacza się tendencją wzrostową, wskazano w raporcie. W latach 2015-2019 wartość dodana szarej strefy w ujęciu IPAG

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: (najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do 1135,44 zł (35,64 zł); (najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się z 825 zł

Senackie komisje rekomendują Izbie odrzucenie noweli dot. opłaty cukrowej

. Opłatę ma uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Są z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej

KPMG,CCIFP: 3/4 francuskich firm pozytywnie o atrakcyjności inwestycyjnej Polski

. "Znaczna część dochodu francuskich przedsiębiorstw obecnych w Polsce jest reinwestowana w kraju. W 2017 r. poziom reinwestycji osiągnął rekordową wartość 3,6 mld zł, co stanowiło aż 48% całkowitego dochodu francuskich inwestorów tego roku" - czytamy w komunikacie. Także wiele firm z Polski z