całkowitą akwizycją

mab

Boni: Limity reklamowe dla otwartych funduszy emerytalnych

Boni: Limity reklamowe dla otwartych funduszy emerytalnych

Całkowitego zakazu akwizycji do funduszy emerytalnych i ograniczenia reklam OFE chce Michał Boni, minister w kancelarii premiera

KNF proponuje rewolucję w Otwartych Funduszach Emerytalnych

Całkowitego zakazu akwizycji i powstania agresywnie inwestujących funduszy dla młodych osób chce Komisja Nadzoru Finansowego - dowiedziała się ?Gazeta?.

Pierwszy polski samochód elektryczny dla logistyki trafi na rynek jeszcze w 2019

logistycznej, elektryczny pojazd ciężarowy. Koszt przejechania nim 100 km ma wynieść jedynie 7 zł. Na jednym ładowaniu pojazd może pokonać dystans do 300 km. Całkowita powierzchnia ładowni to 4 m3, a maksymalna ładowność sięga 800 kg. Elimen E-VN1 można dostosować do indywidualnych wymagań klienta. Projekt

AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę

;Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający zamierza łącznie osiągnąć 66% całkowitej liczby w akcji w kapitale zakładowym spółki, czyli 6 074 961 akcji w kapitale zakładowym spółki, co odpowiada 6 074 961 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli posiadać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu"

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

całkowite wydatki integracyjne związane z akwizycją Euro Banku poniżej 300 mln zł. Poza 116 mln zł kosztów integracji poniesionych w 2019 roku, 37 mln zł zostało ujęte w wartości firmy poprzez korektę ceny zakupu, a 33 mln z zostało rozliczone jako nakłady inwestycyjne. Skuteczne dokończenie

Grupa Lotos liczy na akwizycję złoża w Norwegii w ciągu najbliższych miesięcy

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Grupa Lotos chce dokonać akwizycji złoża, by zahamować spadek wydobycia w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował prezes Marin Jastrzębski. "Segment wydobycia nie pracuje tak, jak powinien, zarówno pod względem wydobycia, jak i kosztów np. na eksploatacji

Global Cosmed prognozuje 320 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r.

: - 8,75 mln zł.  Prognoza przychodów na 2018 uwzględnia uzyskanie kolejnych kontraktów w segmencie marki prywatnej sieci handlowych. 20%-owe zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych linii kosmetycznych implikuje poprawę całkowitej marżowości o 8% r./r. dzięki korzystniejszemu rozkładowi kosztów

Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

; - powiedział prezes Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie. Strony podpisały także porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej akwizycji kolejnych instalacji fotowoltaicznych, dodano. Na realizowaną inwestycję będzie składać się ponad 24 tys. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na

Atrium chce wykorzystywać okazje akwizycyjne w Polsce

akwizycje i dezinwestycje spółki w Polsce w ciągu następnych 12 miesięcy. "Nie patrzymy na nasz biznes przez pryzmat Polski czy Czech. Patrzymy, czy jest odpowiednie aktywo handlowe z odpowiednim obszarem oddziaływania i odpowiednią populacją [wokół]. Jeśli jest w Warszawie - kupimy, jeśli jest w

Colian rezygnuje z jaj z chowu klatkowego w produkcji od stycznia 2019 r.

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Zarząd grupy Colian zdecydował o całkowitym zaprzestaniu stosowania w produkcji jaj pochodzących z  chowu klatkowego. Zmiany wejdą od 1 stycznia 2019 r, i obejmą wszystkie produkty, zawierające w składzie surowce jajeczne, podała spółka. "

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

PFR TFI, podało BGK. To pierwsza akwizycja sfinansowana przez BGK w USA. Bank udzielił kredytu o wartości 6 mln USD. "Nasza firma konsekwentnie się rozwija i rozszerza swoją działalność w kolejnych krajach. Wejście na rynek amerykański, największy w segmencie recyklingu katalizatorów, z około

Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii

Mercor uważa przejęcie Dunamenti za udane, chce kontynuować ten model rozwoju

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Po przejęciu węgierskiej Dunamenti Tuzvedelem, Mercor ocenia, że model rozwoju przez akwizycje zagranicznych spółek tej wielkości jest optymalny i kontynuuje przegląd potencjalnych celów. Spółkę interesuje kierunek Europy Północnej i Zachodniej, poinformowali

PBKM: Cena w wezwaniu AOC Health jest godziwa

;Wzywający traktuje spółkę jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać dotychczasową działalność spółki nie zmieniając, co do zasady, profilu działalności spółki ani strategii rozwoju opartej o akwizycje i stały wzrost organiczny. Wzywający planuje prowadzić wobec spółki politykę, której celem będzie

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

. Koszt akwizycji depozytów powrócił do poziomów notowanych przed wydarzeniami medialnymi z listopada ubiegłego roku, a środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii banku poziom ponad 42% całej bazy depozytowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom

M Food chce w najbliższym czasie skończyć badanie producenta miodu z Bułgarii

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - M Food zakłada, że w najbliższym czasie zakończy due diligence bułgarskiego producenta miodu, poinformował ISBnews prezes Jerzy Gądek. Spółka zakłada kolejne akwizycje w segmencie sprzedaży w Europie Zachodniej oraz przejście na GPW z NewConnect z emisją akcji na

Aforti Holding planuje wzrost marży, akwizycje i przejście na GPW do 2018 r.

Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - Strategia rozwoju Aforti Holding do 2018 r. zakłada rozwój organiczny i poprzez akwizycje oraz przejście na główny rynek GPW z NewConnect. Grupa chce osiągnąć wzrost marży netto do ok. 4% na koniec 2017 r. Łącznie w latach 2016-2018 zainwestuje ok. 12,4 mln zł

Przegląd prasy

. --Famur zakłada, że większość akwizycji przeprowadzanych w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 będzie finansowana ze środków własnych, poinformował wiceprezes Bartosz Bielak. Poza akwizycją podmiotu z segmentu rozwiązań dla sektora hard rock mining Famur planuje mniejsze akwizycje w zakresie np

Przegląd informacji ze spółek

powiązania kapitałowe, ale na razie jest to tylko hipotetyczne rozwiązanie, poinformowali członkowie zarządu. Famur zakłada, że większość akwizycji przeprowadzanych w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 będzie finansowana ze środków własnych, poinformował wiceprezes Bartosz Bielak. Poza akwizycją

Spółka Synektika rozpocznie produkcję radioznacznika Axumin w IV kw. br.

Blue Earth Diagnostics Ltd - będzie wyłącznym dostawcą radioznacznika Axumin na polskim rynku.  "Uruchomienie produkcji Axumin umożliwi nam efektywniejsze zagospodarowanie zwiększonych mocy produkcyjnych, osiągniętych dzięki akwizycji firmy Monrol Poland i umocni naszą pozycję jako

Zysk netto Fortuny spadł o 18% r/r do 7,9 mln euro w I-III kw. 2017 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Fortuna Entertainment Group odnotowała 7,9 mln euro zysku netto w okresie I-III kw. 2017 r., co oznacza spadek o 18% r/r, podała spółka. "Całkowity zysk netto grupy po odjęciu jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami, kosztami integracji i obniżeniem

Spółka Abadonu będzie wykonawcą inwestycji Nowa Toskania Murapolu za 29,6 mln zł

; realizowanej przez Murapol Projekt 3 we Wrocławiu przy ul. Buforowej" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Partnera z tytułu realizacji w/w umowy zostało skalkulowane, jako całkowity koszt budowy powiększony o marżę i wynosi w przybliżeniu 29 646 983,52 zł, podano również. Abadon Real Estate należy

Banco Santander wyemituje 1,458 mld akcji, wypłaci 0,06 euro dywidendy zaliczk.

0,06 euro dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r.  Celem podwyższenia kapitału jest wzmocnienie i optymalizacja struktury kapitałowej banku po akwizycji 100% Banco Popular Español. "Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona po wartości nominalnej 50 eurocentów plus premia

Agora miała 6,22 mln zł straty netto zgodnie z MSSF16 w II kw. 2019 r.

wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw oraz umocniła pozycję w obszarze reklamy zewnętrznej - zarówno dzięki rosnącym szybciej niż na rynku przychodom AMS, jak i akwizycji w segmencie digital out-of-home" - czytamy w komunikacie. "W II kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wzrosły o 4,5

Maxcom prowadzi kilka due diligence spółek w Europie, premiery w III/IV kw. br.

zarówno z linii classic, comfort, jak i smart. Kilka produktów będzie całkowicie nowych, otwierających nowe nisze rynkowe i spodziewamy się po nich relatywnie wyższych marż" - powiedział ISBnews Wilusz po uroczystości debiutu spółki na rynku głównym GPW.  W kwestii planowanych akwizycji

Alior Bank: Całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą spaść do 650 mln zł

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank szacuje, że całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą być znacznie niższe od wstępnie planowanych ok. 950 mln zł i wynieść 650 mln zł do 2018 roku dzięki doświadczeniu grupy nabytemu podczas innych akwizycji, podał bank w sprawozdaniu. "

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada ogłoszenie 3-letniej strategii w I kw. 2018 r.

ducha innowacyjności banku, jak również gotowość do wypłat dywidendy. Nie będzie też wykluczała akwizycji, ale nie podmiotów bankowych, lecz w biznesie usług okołofinansowych dla małych firm. "Po 7 latach działalności banku, będących okresem bardzo intensywnego wzrostu, zamierzamy przedstawić

Właściciel aptek Dr. Max dołączył do sieci rumuńską A&D Pharma Group

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Międzynarodowa, obecna także w Polsce, sieć aptek Dr. Max, której właścicielem jest grupa inwestycyjna Penta Investments dokonała (poprzez podmiot zależny Glebi Holdings PLC) akwizycji A&D Pharma Group, wiodącego operatora farmaceutycznego w Rumunii, podała Penta

mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

%. Jednocześnie, dochody całkowite pozostały stabilne (-0,3%), pomimo zaksięgowania w I półroczu 2018 roku zysku z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse; - Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 12,9% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, spowodowany głównie

EDPR planuje rozwój energetyce wiatrowej w Polsce, chce zacząć sprzedaż energii

uczestniczy w takich partnerstwach w innych krajach. Grupa nie ma planów sprzedaży istniejących farm wiatrowych w Polsce. Chce skupić się na rozwoju organicznym. "Możemy kupować projekty, które będziemy optymalizować i rozwijać, ale akwizycje spółek nie są brane pod uwagę" - podkreślił prezes

Synektik miał 12,81 mln zł zysku netto, 14,74 mln zł zysku EBIT w r. obr. 2017

mln zł całkowitych dochodów ogółem. W porównaniu z poprzednim rokiem finansowym przychody Grupy wzrosły 113%, EBITDA zwiększyła się o 171%, a dochód całkowity - o 1076%. Kluczowy wpływ na wzrost ujętych w sprawozdaniu wyników miał wydłużony okres rozliczeniowy, jak również wzrost sprzedaży

FFiL Śnieżka miała 19,48 mln zł zysku netto, 25,6 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

. i jej spółki zależne (prowadzące działalność handlową w Rumunii i na Słowacji) oraz konsolidacji ich wyników od II połowy maja br. W efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe, na koniec I półrocza 2019 roku udział węgierskiego rynku w całkowitych przychodach grupy kapitałowej Śnieżka wzrósł do

Fundusz z Grupy MCI sprzedał posiadane akcje Dotcard spółce Nets

transakcji fundusz zrealizował ok. 40% wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz 3.0x cash on cash (CoC), a całkowity zysk funduszu wyniesie ok. 255 mln zł.  "Sprzedaż Dotpay/eCard to kolejna bardzo udana transakcja funduszu z Grupy MCI w sektorze fintech. Poprzez połączenie Dotpay i eCard

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

pracowników na koniec roku wyniosła 6 132 osób (w pełnych etatach)" - czytamy dalej. Efektywność kosztowa grupy poprawiła się nieznacznie w roku 2018: Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 46,5% tj. mniej o 0,3 pkt proc. r/r, podano też w materiale. "Całkowity koszt ryzyka (pro-forma), który

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

komunikacie poświęconym wynikom. Grupa osiągnęła niższą rentowność na poziomie EBITDA i zysku netto, wynikającą z zaistnienia zdarzeń o charakterze jednorazowym. EBITDA TPG wzrosła do 27 mln zł (+3,1%). W minionym roku na wyniki wpłynęły trzy zdarzenia, tj. uczestnictwo w procesie potencjalnej akwizycji

PGE miała 0,9 mld zł zysku netto, 2,2 mld zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

o 17% więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+3,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+15,2 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 445 mln zł na poziomie EBITDA" - czytamy w komunikacie

Projprzem Makrum miało 11,05 mln zł zysku netto, 20,05 mln zł EBITDA w 2018 r.

zależnej Projprzem Budownictwo, otwarto w listopadzie nowy oddział, a spółka działa już z Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławia, podkreślono w materiale. Segment systemy przeładunkowe wniósł do przychodów blisko połowę całkowitych przychodów Grupy Projprzem Makrum, czyli 125,3 mln zł (+13,5% r/r). W stosunku

Energa planuje capex na 1,28 mld zł w dystrybucji, 0,8 mld zł w wytwarzaniu

dostosowanie ich do konkluzji BAT. "Drugi obszar to rozbudowa mocy wytwórczych OZE i obejmuje projekt budowy FW Przykona o mocy 30MW, procedowanie projektów budowy mocy wytwórczych w zakresie PV (fotowoltaika) oraz aktywność w zakresie akwizycji projektów inwestycyjnych lub istniejących źródeł

Bowim planuje nakłady inwestycyjne na ok. 57,3 mln zł w strategii na 2017-2020

m.in. na budowę obiektów logistycznych, rozważane są także akwizycje. "Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Bowim planowane na lata 2017-2020 w celu realizacji strategii wynoszą ok. 57,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Całkowite nakłady, jakie zostały do tej pory

Work Service ma umowę przejęcia pozostałych 25% udziałów Prohuman

wyniesie do 7 325 mld HUF (ok. 100,6 mln zł) i będzie płatna w 3 transzach. Całkowite rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej do 29 czerwca 2018 roku. "Podpisanie umowy inwestycyjnej z Profólió Projekt Tanácsadó przybliża nas istotnie do finalizacji tej transakcji. Przez ostatnie

Best wyemituje obligacje serii R4 o wartości do 60 mln zł

, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez spółkę" - czytamy dalej.  Emisja obligacji jest realizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki, podano.  "Ważnym elementem strategii Grupy Orlen są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie

Przegląd prasy

średniej stawki w całej branży Parkiet --Sygnity liczy na podpisanie umowy restrukturyzacyjnej w marcu 2018 r. --Prezes Grupy R22: Naszą intencją jest przeprowadzenie akwizycji trzech firm w pierwszym kwartale przyszłego roku Dziennik Gazeta Prawna --Szef Google'a: Sztuczna inteligencja jest

Całkowity portfel Asseco Poland wynosi ok. 5,8 mld zł, wzrost o 7% r/r

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Całkowity portfel zamówień Asseco Poland wynosi obecnie prawie 5,8 mld zł i jest o 7% wyższy niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele spółki. Portfel w oprogramowaniu i usługach własnych wynosi z kolei 4,77 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. "

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5%

wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 984 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 6,9%, osiągając wartość 79 847,9 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 4,1% do kwoty 51

Idea Bank: Sprzedaż GetBack zasili wynik za II kw. br. kwotą ok. 310 mln zł

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Łączny zysk Idea Banku z inwestycji w GetBack wyniósł ponad 0,5 mld zł, a szacowany wpływ transakcji na wyniki II kwartału wyniesie ok. 310 mln zł, podał bank. Grupa nie wyklucza wykorzystania części pozyskanych środków na przyszłe akwizycje firm z sektora

AAT Holding może przeprowadzać akwizycje w Polsce i innych krajach UE

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Rozpoczynający ofertę publiczną AAT Holding uwzględnia w swojej strategii rozwój poprzez akwizycje komplementarnych spółek produkcyjnych w Polsce i firm dystrybucyjnych na terenie krajów unijnych, poinformował prezes Mariusz Raczyński. "Jesteśmy

Przegląd informacji ze spółek

wcześniejszej spłaty kredytu. Rezerwa w kwocie 48,8 mln zł obciąży wyniki trzeciego kwartału 2019 r., podała instytucja. Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru

Przegląd informacji ze spółek

730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka.  Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej

Przegląd prasy

--W tarczy antykryzysowej nie będzie preferencji podatkowych dla firm. Będzie zaś zwolnienie z ZUS dla zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych ISBnews --MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB --Prezes GUS: Zwolnienie mikrofim z odprowadzania składek to

Globalworth Poland RE ma przedwstępną umowę dot. kupna budynków Skylight i Lumen

największą akwizycją w historii Globalworth. "Podmioty kontrolowane przez spółkę, działające jako kupujący, oraz Warsaw III S.Á.R.L., Polish Office Holding SCSP oraz Złote Tarasy Warsaw III S.Á R.L. spółka jawna (ZT), podmioty kontrolowane przez Rodamco Central Europe B.V., działające

Best przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł

netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy kapitałowej, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego

Przegląd informacji ze spółek

personelu medycznego z obsługi aparatu, a jej całkowita wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka. Tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy z Nigerii przeznaczonej dla PKN Orlen dotarł do terminalu naftowego w Gdańsku, podała spółka. 7Levels liczy na skokowy wzrost przychodów po aktualizacji gry &bdquo

Apator rozpoczyna przebudowę grupy, rozgląda się za akwizycjami na Zachodzie

grupy. Jednocześnie, zgodnie z opublikowaną w 2014 roku strategią działania, rozgląda się za akwizycjami w Europie Zachodniej, poinformował ISBnews prezes Andrzej Szostak. "Cele naszej strategii to poprawa wyników, wzrost biznesu i rentowności oraz wypłaty dywidendy. Biznes grupy Apator mocno

Grupa Colian będzie współpracować z Barry Callebaut Belgium

skład Grupy emitenta, dzięki podpisaniu umowy będą miały całkowicie zabezpieczone dostawy produktów w ilościach odpowiadających rzeczywistym i planowanym potrzebom produkcyjnym" - czytamy dalej. Umowa współpracy przewiduje m.in., że kupujący (podmioty z grupy kapitałowej Colian Holding S.A

EDPR planuje rozwój energetyce wiatrowej w Polsce (aktual.)

partnerstwach w innych krajach. Grupa nie ma planów sprzedaży istniejących farm wiatrowych w Polsce. Chce skupić się na rozwoju organicznym. "Możemy kupować projekty, które będziemy optymalizować i rozwijać, ale akwizycje spółek nie są brane pod uwagę" - podkreślił prezes. "Na poziomie EDP

Oferta publ. akcji NanoGroup ruszy we wtorek, spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł

maksymalna akcji w ofercie. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii F ok. 45 mln zł. Całkowite szacunkowe koszty oferty wyniosą maksymalnie ok. 2 887 tys. zł. Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach: w transzy inwestorów indywidualnych - wyłącznie akcje serii F, w transzy inwestorów

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat. Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7% r/r) marża

Przegląd informacji ze spółek

ze 124 lokalami inwestycyjnymi. Dodatkowo na parterze budynków znajdzie się 10 lokali usługowych. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji Atal City Square to III kwartał 2022 roku. Zarząd Selvity prowadzi prace dotyczące akwizycji i ocenia, że pierwsze transakcje będą dotyczyły

Strata netto OT Logistics to 7,62 mln zł w II kw. 2017 wobec zysku rok wcześniej

wypracowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 14,3 mln zł, co świadczy o kontynuowaniu pożądanego kierunku rozwoju. Pozytywny wpływ na przychody w omawianym okresie miała zmiana struktury organizacji, będąca następstwem wcześniejszych akwizycji" - czytamy w komunikacie

Echo Polska Properties miał 3,14 euro zysku na jedną akcję w okresie IX-XII 2016

70% udziałów w inwestycji Towarowa 22 - obecnie w trakcie planowania. Nieruchomości handlowe stanowią 74% wartości całego portfela oraz 70% całkowitej powierzchni wynajmu (GLA)" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że wysokie poziomy najmu we wszystkich obiektach EPP to wynik strategii

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

, porównywalny wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 16,3% r/r. "Skumulowana marża odsetkowa netto (kalkulowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu z 3,66% w 2018 r. do 3,52%1) w 2019 r. pod wpływem rosnących kosztów finansowania aktywów związanych m.in. z akwizycją środków depozytowych (organicznie

PGE miała 346 mln zł zysku netto, 1 461 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

. wyniósł 3,7 mld zł i był o 7% wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12% więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen

Synthos: Odpis na zagraniczne aktywa obniży o 112 mln zł zysk netto za I półr.

zagwarantować zakładanego w procesie akwizycji poziomu marż na produktach oferowanych przez Styrenics West" - czytamy w raporcie. W maju 2016 r. Synthos zawarł umowę nabycia Ineos Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od Ineos Enterprises za 80 mln euro

PKP Cargo chce zdynamizować biznes terminalowy, przygotuje jego strategię

. 40%. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2015 roku, a jej całkowita wartość to 5,8 mln zł. Tydzień temu przewoźnik poinformował, że nabył pozostałą część udziałów (44,44%) w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Trade Trans. Akwizycja ma umożliwić PKP Cargo kontynuowanie dynamicznej ekspansji na

Oferta publiczna Master Pharm rusza dziś, spółka chce pozyskać 32,5-54,5 mln zł

), wsparcie działalności marketingowej Avet Pharma (5,6 mln zł). Kolejnym celem są akwizycje, na które spółka chce przeznaczyć 8-30 mln zł. "Akwizycje w zamiarze emitenta będą finansowane przede wszystkim ze środków pochodzących z emisji, a w przypadku zapotrzebowania przewyższającego je - również ze

Max Premium Burgers planuje otworzyć 200 restauracji w Polsce w ciągu 10 lat

Polsce. Dopiero po ugruntowaniu naszej pozycji w Polsce pomyślimy o kolejnych krokach" - dodał. Firma nie rozważa obecnie żadnych akwizycji ze względu na unikalny koncept sieci. "Nie rozważamy obecnie akwizycji, ponieważ mamy bardzo unikalny koncept. Dość trudno jest znaleźć gotowe

"Rz": Kolejne ograniczenia dla OFE

pieniądze przyszłych emerytów przy jak najniższych kosztach własnych - pisze gazeta. Dlatego resort pracy przychyli się do propozycji Komisji Nadzoru Finansowego, która chce zlikwidować akwizycję na rynku wtórnym - wynika z informacji dziennika. Być może ministerstwo wprowadzi nawet całkowity zakaz

PKP Cargo otrzyma do 100 mln euro kredytu z EBOR na refinansowanie nabycia AWT

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - PKP Cargo zawarło z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę o udostępnienie kredytu inwestycyjnego do maksymalnej wysokości 100 mln euro, przeznaczonego na refinansowanie akwizycji AWT, podało PKP Cargo. "Kredyt będzie dostępny do dnia 31

X-Trade Brokers uwzględnia w strategii oportunistyczne akwizycje

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - X-Trade Brokers uwzględnia w swojej strategii oportunistyczne akwizycje na globalnym rynku brokerskim, poinformował prezes Jakub Maly. Oczekuje również utrzymania wysokiego tempa wzrostu bazy klientów i poziomu marż z lota. "Uwzględniajmy ekspansję przez

Przegląd informacji ze spółek

, co oznacza wypłatę w wysokości 5,45 zł na akcję, podała spółka. Grupa WP nadal jest zainteresowana akwizycjami w Polsce i w regionie, ale przede wszystkim w segmencie e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski. Komisja Europejska (KE) przedłużyła termin na rozpatrzenie wniosku w sprawie

Macro Games chce podwoić przychody w 2016 r., finalizuje akwizycję

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Macro Games chce podwoić w 2016 r. przychody oraz zwiększyć marżę EBITDA o co najmniej 10%, podała spółka. Finalizuje akwizycję spółki produkującej gry w USA. "Po zmianach w styczniu 2016 r. w strukturze akcjonariatu spółki i wymianie zarządu, Macro Games

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

(w tym faktoring) - łącznie 39,9% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 35,1% łącznej sprzedaży kredytowej Banku, a wykup wierzytelności leasingowych 25% łącznej sprzedaży kredytowej banku" - czytamy także. "W segmencie kredytów detalicznych (w

Synektik oczekuje wysokiego wzrostu wyników w 2018 r., może wypłacić dywidendę 

prasowej.  Dynamika po III kw. ub.r. w segmencie radiofarmacji była ponad 20-proc. Firma spodziewa się, że IV kw. będzie również dobry, dodał.  Korecki podkreślił, że oczekiwane w 2018 r. wysokie wzrosty przychodów wynikają m.in. z umów, które Synektik przejmie wraz z akwizycją spółki Monrol

Przegląd informacji ze spółek

upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł.  Wszystkie strategiczne inwestycje i akwizycje PKN Orlen będą kontynuowane. Budowanie multienergetycznego koncernu jest konieczne, szczególnie w dobie kryzysu wywołanego pandemią, 

Alior chce zakończyć fuzję prawną z BPH w X lub XI br. , operacyjna w I kw. 2017

informatycznego i operacyjnego chcemy być gotowi do końca marca przyszłego roku" - podkreślił prezes. Alior Bank podał dziś w raporcie, że szacuje, iż całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą być znacznie niższe od wstępnie planowanych ok. 950 mln zł i wynieść 650 mln zł do 2018 roku dzięki

Przegląd prasy

działalności Alvogen w regionie CEE --WindEurope: Polska trzecia w Europie w finansowaniu lądowych farm wiatr. w ub.r. --ZPPHiU proponuje 8% od obrotu jako całkowitą opłatę dla wynajmujących --Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych --Sieć sklepów SPAR wprowadza zakupy z

Przegląd informacji ze spółek

;, poinformowali członkowie zarządu, pytani o spodziewane wykonanie nowej prognozy. Spółka zastanawia się, czy w przyszłym roku będzie kontynuowała publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji. Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r

Trans Polonia stara się o kontrakty na przewozy dla Lotosu i Orlen Deutschland

współpracy - są 5-letnie z opcją przedłużenia o 2 lata. W przeciągu tego okresu chcemy to [akwizycję OTP] spłacić. Spodziewamy się, że potem Orlen nie będzie chciał utrzymać jednego dostawcy. I raczej należy się spodziewać, że w perspektywie np. 10 lat będzie tam model, jaki mają inne firmy petrochemiczne

JSW sprzedała PEC w Jastrzębiu Zdroju na rzecz PGNiK Termika za 190,4 mln zł

. Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił, że przejmowana spółka wzmocni segment ciepłowniczy Grupy. "Akwizycja otwiera naszą działalność na zupełnie nowe rejony Polski. PEC Jastrzębie działa na bardzo perspektywicznych rynkach ciepła Górnego Śląska, w których widzimy potencjał wzrostu już w krótkim

Senetic chce odegrać znaczącą rolę na globalnym rynku dzięki usługom chmurowym

biznes hardwarowy".  "Stawiamy też na ekspansję geograficzną. W związku z tym nie wykluczamy połączenia sił lub akwizycji firm o dużym potencjale technologicznym, która pozwoliłaby nam jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów" - dodał prezes. Według niego, działania na

Zysk netto OT Logistics wyniósł 17,08 mln zł w III kw. 2017 r.

akwizycji. Skonsolidowane zostały wyniki spółek: Sealand Logistics, STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej oraz C.Hartwig Adria i OT Nieruchomości. Od końca września w wynikach Grupy konsolidowane są również wyniki finansowe Luka Rijeka d.d., operatora portu w chorwackiej Rijece"

Przegląd informacji ze spółek

Handlowy umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł "częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał Bank Handlowy. Comarch podpisał umowę na migrację domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury x86 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podała spółka. Całkowita wartość umowy

Przegląd informacji ze spółek

pandemią koronawirusa, PKN Orlen obecnie nie planuje ograniczać planów produkcji, ani wstrzymywać bądź opóźniać inwestycji i akwizycji, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. Jeśli główny akcjonariusz Energi, czyli Skarb Państwa, weźmie udział w ogłoszonym przez PKN Orlen wezwaniu, to płocki koncern

Santander Bank Polska miał 495,45 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

wzrostu kosztów finansowania aktywów w związku z przyspieszoną akwizycją depozytów terminowych i środków oszczędnościowych oraz wzmożoną aktywnością grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych w ramach przygotowań do przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. W tym samym czasie

Przegląd prasy

5 tys. za rok opóźnienia przejścia na emeryturę --PKN Orlen złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji --BPH otrzymał 80 mln CHF pożyczki od GE Capital Swiss Funding --Moody's: Akwizycja polskich aktywów EDF nie wypłynie na ratingi PGE --Sare jest w trakcie

Energa uruchomiła farmę fotowoltaiczną koło Torunia o mocy niemal 4 MW

wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych przez Grupę Energa, obejmującego modernizację sieci dystrybucyjnej, wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych, inteligentne oświetlenie uliczne oraz elementy zarządzania popytem przy udziale klientów. Całkowity koszt projektu wyniósł 81,6 mln zł, z czego ponad

Przegląd informacji ze spółek

segment e-commerce sięgnie docelowo ok. 75% całkowitych przychodów z 58% obecnie, poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa WP liczy, że jeszcze w tym roku sfinalizuje kolejną akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Firma rozgląda sie za przejęciami w e-commerce, również z działalnością w

Sare planuje zakup 83,35% spółki MarketNews24

. Akwizycja ta pozwoliłaby uzupełnić ofertę Grupy Sare i umocnić jej pozycję na rynku, szczególnie w zakresie projektu Video Target oraz rozszerzyć sieci i powierzchnie reklamowe o dodatkowe zasięgi" - czytamy w komunikacie.  "Nabycie spółki MarketNews24 jest nie tylko ważną inwestycją

Przegląd informacji ze spółek

wraz z podmiotami dominującymi osiągnie min. 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Tarczyńskiego, rozważy przeprowadzenie buy-backu. Wirtualna Polska podpisała nową umowę kredytową na kwotę 500 mln zł, podała spółka. W ten sposób zdobywa środki na kolejne akwizycje, głównie w e-commerce

Griffin Premium RE planuje ofertę publiczną akcji w I półr. i debiut na GPW

wpływami na poziomie około 30 mln euro, które przeznaczone będą na akwizycje kolejnych projektów, jak i sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree

Zysk netto ogółem Work Service spadł r/r do 41,43 mln zł w 2015 r.

. Również na poziomie wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) została przekroczona bariera 100 mln zł. Zysk netto (bez kosztów jednorazowych) wyniósł 60,09 mln zł, zaś całkowity zysk netto przekroczył 41 mln zł. Koszty jednorazowe były związane z budowaniem struktur na nowych rynkach dla

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

serii M Qumaka.   Źródło: ISBnews Action: Action w restrukturyzacji podjął decyzję likwidacji spółki zależnej Action Europe, co wpisuje się całkowicie w założenia planu restrukturyzacyjnego spółki, podał Action. Spółka chce jak najszybciej zakończyć postępowanie sanacyjne, zawrzeć układ z

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 8,8% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w I półr.

gospodarczych i sektora publicznego o 17,1% r/r do 52 002,4 mln zł. "Całkowite zobowiązania grupy z tytułu depozytów terminowych od klientów osiągnęły wartość 51 201,6 mln zł i w porównaniu z 31 grudnia 2017 r. wzrosły o 23,4%, salda na rachunkach bieżących wyniosły 65 573,4 mln zł i były stabilne, a

Przegląd informacji ze spółek

. Orange Polska podtrzymuje zapowiedź o wypłaszczeniu EBITDA w przyszłym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. Grupa Lotos chce zwiększyć liczbę stacji paliw i jakość ich lokalizacji, a sposobem osiągnięcia celu ok. 1 tys. stacji może być akwizycja, poinformował prezes

Zysk netto Trans Polonia wzrósł r/r do 8,22 mln zł w 2016 r.

Grupy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wyniki finansowe. Sprzedaż TPG wyniosła 176,6 mln zł, przy zysku EBITDA na poziomie 24,6 mln zł. Z kolei zysk netto wzrósł do 8,2 mln zł. Wskazane wartości zostały obciążone kosztami przeprowadzonej akwizycji. Rok 2016 zakończyliśmy z sumą bilansową na

OFE ukrywają prawdziwą wysokość prowizji dla akwizytorów

nowelizacją ustawy o OFE, planuje wprowadzenie całkowitego zakazu akwizycji. Akwizytorom chce zakazać zarówno zapisywania do OFE, jak i przenoszenia klientów z jednego funduszu do drugiego, bo agenci zamiast edukować przyszłych emerytów, wprowadzają ich w błąd i z każdym rokiem kosztują coraz więcej. W zamian

Przegląd informacji ze spółek

mCorporateFinance (mCF) przygotował na zlecenie Krynicki Recykling wstępny raport, w którym rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad trzema możliwymi strategiami rozwoju: organicznym, przez akwizycje oraz pozyskaniem zewnętrznego partnera wspierającego rozwój spółki, podał Krynicki Recykling

Przegląd informacji ze spółek

. Introl odnotował 0,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia