cała strategia

Amica: Pandemia nie zmieni filarów strategii spółki

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Amica ocenia, że filary jej strategii się nie zmienią, choć po ustaniu epidemii wiele jej elementów będzie musiało być sformułowanych na nowo, poinformował prezes Jacek Rutkowski. "Strategię pokazaliśmy [aktualizacja w listopadzie 2019 r.] w przekonaniu, że

Sfinks Polska kontynuuje prace nad strategią

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska kontynuuje prace nad strategii rozwoju grupy kapitałowej, podała spółka. "Na powyższą okoliczność wpływa przede wszystkim bieżąca sytuacja branżowa związana z epidemią koronawirusa. Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia w chwili obecnej

Enea zaprezentuje zaktualizowaną strategię za kilka tygodni

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Enea zaprezentuje zaktualizowaną strategię za kilka tygodni, poinformował prezes Mirosław Kowalik. "Jesteśmy już na ukończeniu aktualizacji strategii, która będzie się wpisywała w najnowsze trendy" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej

PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce w tym roku przygotować aktualizację strategii na lata 2017-2022, poinformował prezes Jerzy Kwieciński. Wśród nowych kierunków rozwoju spółka dostrzega m.in. inwestycje w biogaz i wzmocnienie obszaru

Prezes Pekao: Bank zaprezentuje nową strategię na przełomie roku

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao planuje zaprezentowanie nowej strategii na przełomie 2020 i 2021 roku, poinformował p.o. prezesa Leszek Skiba.  "Planujemy przygotowanie strategii na koniec tego roku, może być lekkie przesunięcie ze względu na pandemię. Liczymy, że przełom

Sejm przyjął nowelizację, dokonującą zmian w planowaniu strategii rozwoju

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, dokonującą zmian w planowaniu strategii rozwoju kraju, głównie na poziomie województw i gmin. Za nowelizacją opowiedziało się 417 posłów, 1 był przeciwny, a 36 wstrzymało się od głosu. Zmiany te

Amica: Strategia uwzględnia przejęcia lub pozyskanie marek

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Aktywne poszukiwanie możliwości przejęć czy wylicencjonowania marek pozostanie elementem strategii Grupy Amica w perspektywie do 2023 r., poinformowali członkowie zarządu. Z ich słów wynika, że spółka obecnie prowadzi prace w tym obszarze, choć potencjalnych celów

LPP: Strategia zrównoważonego rozwoju już jest wdrażana

Kraków, 25.11.2019 (ISBnews) -  LPP po przedstawieniu w październiku tego roku strategii zrównoważonego rozwoju już wdraża jej zapisy. W listopadzie br. spółka dołączyła do Global Compact ONZ, a pod koniec roku chce przystąpić do organizacji ZDHC, której celem jest ograniczenie wykorzystania

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. "

Grupa Kęty planuje publikację nowej strategii w II połowie roku

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zamierza opublikować strategię w drugiej połowie tego roku, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Na pewno chcemy nad tym materiałem pracować, część kwestii mamy już omówione" - powiedział Mańko podczas telekonferencji. Zaznaczył jednak, że

PIE: Polska potrzebuje strategii podatkowej wspierającej robotyzację

strategii rozwojowej przedsiębiorstw na najbliższe lata, ale potrzebują one wspierających instrumentów podatkowych, szczególnie pozwalających na jak najszybsze uzyskanie preferencji, wynika z raportu "Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski" Polskiego Instytutu

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu. "Celem projektu jest poprawa dostępu do finansowania dla krajowych

Aplisens nie zamierza modyfikować strategii w związku z pandemią

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Aplisens nie zamierza modyfikować ogłoszonej w marcu strategii w związku z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Adam Żurawski. "Na tę chwilę nie widzimy zagrożenia dla założonych przychodów w planowanej wysokości i EBITDA-y. Pewnie nie będziemy jej

Sankcje wykoleją gazową strategię Rosji?

Sankcje wykoleją gazową strategię Rosji?

Strategia energetyczna rządu Rosji zakłada, że do 2030 r. rosyjskie firmy pięciokrotnie zwiększą produkcję skroplonego gazu LNG, a jednocześnie zwiększą osiem do dziewięciu razy eksport LNG do państw Azji w basenie Pacyfiku. "To wymaga zwiększenie wydobycia gazu [w Rosji] do 800 mld m sześc

PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przygotowuje nową strategię na lata 2021-2024, w której zdefiniuje także swoje podejście do aktywów bankowych, znajdujących się pod silną presją, związaną m.in. z obniżkami stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele grupy

Prezes Pekao: Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej, identyfikacji swoich silnych i słabych stron. To czas, kiedy firmy mogą zastanowić się nad tym, jaka jest ich odporność na ryzyka związane z koniunkturą gospodarczą i na to, w jaki sposób odnaleźć się w

Sasin: PGE opracuje nową strategię w perspektywie kilku miesięcy

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna ukończyć prace nad nową strategią w perspektywie kilku miesięcy, poinformował wiceprezes i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Aktualnie dokonywany jest audyt projektów, a prace nad nową strategią grupy są

Selvita: Na razie mniejsze akwizycje, po wykonaniu strategii - naprawdę znaczące

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity prowadzi prace dotyczące akwizycji i ocenia, że pierwsze transakcje będą dotyczyły mniejszych podmiotów, o przychodach "bliżej 2 mln euro niż 20 mln euro", poinformowali członkowie zarządu. W późniejszym okresie realizacji strategii na

TIM zakończył przegląd opcji, będzie kontynuował dotychczasową strategię

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - TIM podjął uchwałę o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej, z decyzją o kontynuacji dotychczasowej strategii, podała spółka. "W ramach przeprowadzonego procesu, zarząd TIM S.A. przeprowadził analizę różnych scenariuszy

New Work pozyskał 2,1 mln euro finansowania na realizację strategii

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - New Work zabezpieczył 2,1 mln euro na przyspieszenie wdrażania strategii Space as a Service, podała spółka. "Fakt, że byliśmy w stanie pozyskać finansowanie w tak trudnych czasach pokazuje, że firma jest na dobrej drodze, a nasz produkt dopasowany do

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę grupy, podała spółka. "Główne przesłanki strategii na lata 2020-2022 to: * Dalszy rozwój działalności grupy na

Santander BP nie zmienia strategii, ma wystarczająca płynność 

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie zmienia strategii w związku z pandemią i ocenia, że ma wystarczającą płynność, by nie korzystać obecnie z instrumentów NBP, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank widzi wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych, ale sprzedaż w

Alior Bank nie widzi potrzeby zmiany strategii, rozwija kanały zdalne

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Alior Bank nie widzi obecnie potrzeby zmiany strategii na lata 2020-2022, ogłoszonej w lutym. Bank oczekuje wzrostu sprzedaży w kanałach zdalnych i zapowiada kolejne nowości w ofercie online, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Jaszczuk. "Mimo trudnej

Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy w horyzoncie nowej strategii

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy w horyzoncie ogłoszonej dziś strategii na lata 2020-2022, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Bank planuje dalszy rozwój organiczny. "W horyzoncie strategii planujemy przeznaczać zyski na dalszy wzrost. Planujemy

Strategia Aplisens zakłada przeznaczanie min. 25% rocznych zysków na dywidendy

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczanie co najmniej 25% rocznych zysków na dywidendy, nie wyklucza też buy-backu, podała spółka. "W przyjętej strategii na lata 2020-2022 zarząd zakłada realizację polityki

MIR: Strategia Karpacka ma szansę stać się unijną strategią makroregionalną

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Zainicjowana przez Polskę praca nad projektem Strategii Karpackiej uzyskała poparcie krajów regionu podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Podpisanie deklaracji daje możliwość wystąpienia o rozpoczęcie prac

Grupa Kęty przedstawi założenia nowej strategii po wakacjach

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty zaprezentuje założenia nowej strategii po wakacjach, poinformował prezes Dariusz Mańko. "Po wakacjach na pewno powiemy o założeniach nowej strategii" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że nie należy spodziewać się

Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - W obecnej sytuacji zasadne jest przyspieszenie realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), choć możliwa jest korekta priorytetów, uważa prezes GPW Marek Dietl. "[SRRK] Ma ogromny sens. Zasadne jest przyśpieszenie jej realizacji, choć możliwa

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię, która ma pomóc europejskiemu przemysłowi w zrealizowaniu podwójnej transformacji i osiągnięciu neutralności klimatycznej, a także przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym, podała Komisja. Ważnym celem

CD Projekt zaprezentuje nową strategię po premierze 'Cyberpunk 2077'

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - CD Projekt zaprezentuje nową strategię po premierze gry "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. "Nowa strategia będzie po premierze. Rozwijamy się naturalnie, nie planujemy żadnych przełomów, ale wypada dać update" - powiedział

Schneider Electric Polska korzysta na strategii hubów regionalnych grupy

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Schneider Electric Polska korzysta na globalnej strategii grupy budującej niezależne huby w kluczowych regionach świata, poinformował ISBtech prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy Jacek Łukaszewski. "Schneider

Strategia Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 nie wyklucza akwizycji

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Motywy przewodnie przyjętej dziś strategii rozwoju Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to aktywne poszukiwanie i koncentracja na najbardziej atrakcyjnych rynkach, wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu oraz wzrost efektywności całej

BGK rozpocznie prace nad nową strategią w br.

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zamierza w tym roku rozpocząć pracę nad nową strategią, a także otworzyć kolejne przedstawicielstwa m.in. w Stanach Zjednoczonych i na rynkach azjatyckich, poinformowała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.   "Rozpoczął

PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r.

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen pracuje nad aktualizacją strategii koncernu, którą chce przedstawić do końca 2020 roku, poinformowała członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka. "Horyzont obecnej strategii PKN Orlen sięga 2022 roku. Pracujemy nad jej

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Grupa Gobarto dokonała zmiany strategii grupy na lata 2019-2024 - zakłada ona obecnie m.in. skoncentrowanie działalności na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym, podała spółka. W związku z tym spółka zdecydowała o rozpoczęciu rozmów z Cedrobem (swoim akcjonariuszem

Onico pracuje nad nową strategią działalności na rynku LPG

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Onico - w celu wypracowania nowej strategii działalności na rynku LPG - rozpoczęło oficjalną współpracę z Instytutem Studiów Energetycznych, podała spółka. "W związku z tym prezes Instytutu dr inż. Andrzej Sikora będzie w imieniu naszej firmy

Amica: Akwizycje są niezbędne dla realizacji strategii

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Amica ocenia, że w toku dalszej realizacji strategii HIT 2023 akwizycje są niezbędne, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski. Najciekawszymi rynkami w tym obszarze są dla spółki Hiszpania i Włochy. "W ramach 4 lat [do końca

KE przedstawiła strategie w zakresie gospodarki danych i sztucznej inteligencji

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła strategię osiągnięcia przez Europę pozycji lidera w zakresie gospodarki danych i wiarygodnej sztucznej inteligencji, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. "Przedstawiamy naszą ambicję, by kształtować

Polnord przedstawi nową strategię do końca czerwca

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Polnord zamierza zaprezentować nową strategię grupy na lata 2019-2023 do końca czerwca br., poinformował prezes Marcin Gomoła. "Nasze zamierzenia na ten rok to m.in. opracowanie strategii, która będzie ogłoszona do końca czerwca 2019 r." - powiedział

Nowa strategia UniCredit. Zwolni 14 tys. pracowników

przedstawił swoją nową strategię na kolejne lata. Zakłada ona, że do 2020 r. UniCredit zwolni ok. 14 tys. osób, czyli o 6,5 tys. osób więcej, niż zakładano wcześniej. To około jednej siódmej wszystkich zatrudnionych. Dzięki temu liczy na 1,7 mld euro oszczędności rocznie. Ale to nie koniec. Jak szacowali

JSW planuje publikację aktualizacji strategii na I kw. 2020 r.

Ornontowice, 13.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaprezentuje radzie nadzorczej projekt aktualizacji strategii 18 grudnia br., a w I kwartale 2020 r. przewiduje publikację tego dokumentu, zapowiedział wiceprezes Artur Dyczko. "Przygotowujemy trzy dokumenty

7Levels zaktualizował strategię i opracował zarys planów wydawniczych

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Zarząd 7Levels w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka. Jednocześnie spółka przedstawiła zarys planów wydawniczych na najbliższe

Protektor opracuje nową strategię w I kw. 2020 roku

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Protektor planuje opracowanie w I kwartale 2020 r. nowej strategii, podała spółka. "Mając na uwadze [...] wstępne skonsolidowane wyniki finansowe, a także uzyskane od podmiotów z grupy informacje na temat projekcji kształtowania się zakładanych planów

Aplisens opublikuje nową trzyletnią strategię najprawdopodobniej w marcu 2020 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Aplisens planuje opublikować nową strategię na lata 2020-2022 w I kwartale 2020 roku, najprawdopodobniej w marcu, zapowiedział prezes Adam Żurawski. "Po zakończeniu inwestycji w Radomiu nasz potencjał produkcyjny powinien nam wystarczyć na kilka lat

Enea chce zaktualizować strategię do końca roku

Gdańsk, 08.04.2019 (ISBnews) - Enea powinna opublikować zaktualizowaną strategię do końca roku, poinformował prezes Mirosław Kowalik. "Będziemy się starali zaktualizować strategię do końca roku. Chcemy się dostosować do nowych reguł gry" - powiedział Kowalik dziennikarzom w

Master Pharm zmienia strategię, skupi się na produkcji kontraktowej suplementów

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Master Pharm podjął decyzję o zmianie w zakresie realizowanej strategii grupy, podała spółka. Nowa strategia zakłada koncentrację na produkcji kontraktowej suplementów diety, co stanowi kluczową kompetencję grupy i jest najbardziej wartościową częścią jej

mBank: Nowa strategia zakłada wypłatę dywidendy wys. 50% zysku netto

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Strategia mBanku na lata 2020-2023 zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto, podał bank. "Naszym celem jest wypłata 50% zysku netto w formie dywidendy" - podał bank w prezentacji.  Z zysku za 2018 rok bank nie wypłacił dywidendy

Prezes PKN Orlen: Strategia grupy nie uwzględnia wsparcia górnictwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Wykup akcji @EnergaSA ma dla @PKN_Orlen duże uzasadnienie biznesowe. Chcemy koncentrować się na#OZE i źródłach

Prezes PHN: Nowa strategia jest praktycznie gotowa

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Nowa strategia Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) jest praktycznie gotowa i wkrótce zostanie opublikowana, poinformował prezes Marcin Mazurek. "W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad nową strategią spółki na lata 2019-2023, która jest praktycznie gotowa i

Generali Investments TFI zmieniło strategię trzech subfunduszy akcyjnych

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Generali Investments TFI zmieniło strategię kolejnych trzech subfunduszy akcyjnych i otworzyło je na nowe rynki, podała spółka. Od 13 stycznia br. w ofercie dostępne są dwa subfundusze: Generali Akcji Amerykańskich i Generali Akcji Europejskich. Po wprowadzonych w

Ferro podtrzymuje cele finansowe Strategii F1 na 2023 r.

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Ferro podtrzymuje cele finansowe na 2023 r., obejmujące 700 mln zł skonsolidowanej sprzedaży i EBITDA w wysokości ok. 90 mln zł, poinformował prezes Wojciech Gątkiewicz. "Na bieżąco monitorujemy postępy w realizacji strategii i podtrzymujemy

Nowa strategia Enei uwzględni transformację w odp. na wyzwania klimatyczne

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Enea planuje do końca roku zaprezentować aktualizację strategii, w które nacisk położy na transformację w kierunku dostosowania do obecnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi, poinformował prezes Mirosław Kowalik. "Pracujemy nad aktualizacją

GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań ze strategii rynku kapitałowego

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przygotowuje harmonogram wdrażania zadań, które nałożyła na GPW nowa Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, poinformował prezes Marek Dietl.  "Nasz dział strategii przygotowuje harmonogram wdrażania

MC: Premier podpisał 'Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, którą wcześniej zaakceptowała Rada Ministrów, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem dokumentu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju. "Kluczowa jest tu

Commerzbank w nowej strategii zakłada sprzedaż pakietu mBanku

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Commerzbank AG, posiadający ok. 69,33% akcji w kapitale zakładowym mBank, opublikował nową strategię biznesową "Commerzbank 5.0", zakładającą m.in. sprzedaż akcji polskiej spółki, podał mBank. "Strategia została zatwierdzona przez zarząd

Nowy prezes Pekao: Bank zamierza kontynuować dotychczasową strategię

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Banku Pekao będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, koncentrując się na cyfryzacji i transformacji operacyjnej, a także podtrzymuje cele finansowe i technologiczne na kolejne lata, poinformował nowy prezes Marek Lusztyn. "W najbliższym

Enea w strategii zakłada transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Enei zatwierdziła dokument pn.: "Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku", który został przyjęty do realizacji, podała spółka. Enea zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023", przedłożoną przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, która m.in. przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB, podało

Gobarto przyjęło strategię na lata 2019-2024

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Gobarto przyjęło strategię działania grupy kapitałowej na lata 2019-2024, podała spółka. W nowo przyjętej strategii założono m.in. umocnienie się na pozycji jednego z liderów produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi

LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025

Gdańsk, 23.10.2019 (ISBnews) - LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025. Jej główne założenia to 100% opakowań przyjaznych środowisku i 50% udziału kolekcji ekologicznych we flagowej marce Reserved do 2025 roku oraz zmniejszenie śladu węglowego, podała spółka. Zwrot w

Torpol stawia w strategii na rozwój organiczny i rynek krajowy

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Strategia Torpolu na lata 2019-2023 jest nakierowana raczej na rozwój organiczny i działalność na rynku polskim, choć nie wyklucza akwizycji i aktywności za granicą, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. "Strategia nie neguje akwizycji istniejących

JSW może opublikować aktualizację strategii w I kw. 2020 r.

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna opublikować zaktualizowaną strategię w I kw. 2020 r., poinformował wiceprezes Artur Dyczko. "Myślę, że w I kw., po wszystkich zgodach będziemy mogli ten dokument opublikować" - powiedział Dyczko podczas

MIR: Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), której głównym celem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, wspierającej największe miasta, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Chcemy zniwelować różnice

Deloitte: 46% firm w Polsce ma strategię wprowadzania automatyzacji

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Ponad połowa polskich przedsiębiorstw nie rozpoczęła jeszcze wdrażania automatyzacji, choć 46% firm posiada strategię wprowadzania inteligentnej automatyzacji dla całego przedsiębiorstwa. Najwięcej, bo 36% deklaruje, że w ich organizacjach

Orlen ogłosił nową strategię. Konkrety tylko na dwa lata

- Wypełniam zobowiązanie sprzed roku, kiedy rozpoczynając kadencję, zapowiadałem nową strategię. Wymagała aktualizacji, bo zmieniają się warunki makroekonomiczne - powiedział w piątek na konferencji prasowej prezes Orlenu Wojciech Jasiński. Podkreślił też, że przyjętą w lipcu 2014 r. dotychczasową

Goldenline z Grupy Agora przedefiniowało strategię i model biznesowy

strategię oraz model biznesowy. "W dobie transformacji technologicznej Goldenline chce być blisko ludzi i organizacji. Nad nowym modelem biznesowym i naszą platformą rozwoju zawodowego pracowaliśmy intensywnie przez ostatnie trzy miesiące. Zmiany wprowadzamy krok po kroku. Chcemy wspierać naszych

Ericsson: 53% firm w Polsce planuje uwzględnić 5G w strategii w ciągu 2-3 lat

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Niemal co piąty polski przedsiębiorca deklaruje, iż strategia jego firmy uwzględnia wykorzystanie technologii 5G, a ponad połowa z nich (53%) planuje wprowadzić to rozwiązanie w ciągu 2-3 lat, wynika z badania firmy Ericsson. "Sieć 5G jest pierwszą w

Huawei przedstawił uproszczoną strategię wdrażania 5G

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Huawei opublikował strategię wdrożenia "Uproszczonego 5G", podała spółka. Firma ocenia, że uproszczenie sieci i biznesu oraz automatyzacja staną się w przyszłości kierunkiem rozwoju sieci komórkowych. Sieci 5G i terminale do zastosowań komercyjnych na

Vigo System może zaprezentować nową strategię rozwoju w II poł. 2020 r.

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Vigo System ocenia, że mogłoby zaprezentować nową strategię rozwoju spółki w II połowie br., być może we wrześniu, poinformował ISBnews członek zarządu Łukasz Piekarski. Będzie to strategia wzrostu, odpowiadająca na wzrost zapotrzebowania detektorów w nowych

Lotos z nową strategią i kolejnym wakatem w zarządzie

W czwartek rano Grupa Lotos ogłosiła nową strategię, którą przed rokiem zaczął szykować zarząd kierowany wtedy przez Pawła Olechnowicza. Potem ten dokument szlifował kolejny i także były już prezes Lotosu Robert Pietryszyn. Rozmach inwestycyjny Zgodnie z ogłoszoną strategią do 2022 r. na inwestycje

Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, która podpisała przedwstępną umowę zakupu pakietu większościowego Echo Investment, zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze "Strategią rentownego wzrostu" ogłoszoną w 2016 r., podało Echo

Murapol przyjął strategię na lata 2019-2021+

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Murapol przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2019-2021+, która zakłada m.in. wysoką dywersyfikację geograficzną, skupienie i wykorzystanie zasobów wyłącznie na biznesie deweloperskim oraz wzmocnienie pozycji na rynkach finansowych poprzez "przykładowo

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020-2024, która ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej, podała spółka. Dokument przewiduje 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, gotowość do

Strategia Aplisens zakłada ok. 32 mln zł EBITDA, 142,5 mln zł przychodów w 2022

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. wzrost EBITDA do około 32 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku, przy rocznej dynamice wzrostu przychodów w kolejnych latach wynoszącej: 1%, 8%, 10%, podała spółka

Selvita liczy na przekroczenie celów zawartych w strategii na lata 2020-2023

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Selvita liczy, że cele założone w strategii na lata 2020-2023 zrealizuje "z nawiązką", poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Po cichu liczymy, że będziemy kontynuować tradycję i dowieziemy [cele] z nawiązką" - powiedział Sieczkowski

Selvita: Okres strategii 2020-2023 raczej bez dywidendy, potem wypłaty regularne

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity ocenia, że w okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 raczej nie będzie wypłacać dywidendy, za to dzięki inwestycjom i rozwojowi stanie się regularną spółką dywidendową w przyszłości, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Trzeba

The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - The Dust podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju - w związku z nabyciem autorskich praw do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie ("Cykl Inkwizytorski"), zawarciem umowy z inwestorem, który sfinansuje częściowy koszt opracowania i

ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

członkowie zarządu spółki. Wraz z budżetem na 2020 rok spółka planuje zmodyfikować swoją strategię. "Realizacja strategii przyjętej dwa i pół roku temu, rozszerzającej dywersyfikację na obszar inżynieringowy, doprowadziła już w praktyce do realizacji zakładanego w niej celu. Blisko 50% przychodów

Strategia Aplisens na lata 2020-2022 zakłada łącznie 24 mln zł inwestycji

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczenie na inwestycje 24 mln zł wobec 38 mln zł inwestycji zrealizowanych w ramach poprzedniej strategii (na lata 2017-2019), podała spółka. Kwota ta jest efektem zaspokojenia potencjału

Strategia Euro-Tax.pl zakłada m.in. ekspansję geograficzną

komunikacie poświęconym strategii. Główne strategiczne kierunki działań na lata 2019-2021 obejmują: - rozwój rozwiązania Taxando na rynku polskim i niemieckim służącemu rozliczaniu niemieckich deklaracji w kanałach B2B oraz B2C; - ekspansję na rynek bułgarski, gdzie zakładane jest wdrożenie modelu

Pekao przedstawi nową strategię w XI, chce utrzymać koszt ryzyka wys. 50 pb

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Pekao planuje przedstawić założenia nowej strategii oraz podsumować obecnie obowiązującą strategię do roku 2020 podczas Dnia Inwestora w listopadzie, poinformował prezes Marek Lusztyn. "W ciągu kilku miesięcy będziemy rozpoczynali prace nad nową

Selvita celuje w strategii na 2020-2023 w osiągnięcie ponad 300 mln zł sprzedaży

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Selvita, zgodnie z opublikowaną strategią na lata na lata 2020-2023, planuje osiągnąć przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA oraz kapitalizację spółki na poziomie ponad 1 mld zł. Spółka chce też zbudować solidne podstawy do dalszego

BOŚ Bank zakłada rewizję celów strategii do 2021 r. z związku z pandemią

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje rewizję strategii do roku 2021 w związku z pandemią COVID-19 i może przedstawić nowe założenia przy okazji publikacji wyników za I połowę tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Na ten temat [rewizji

ME: Strategia dla ciepłownictwa powstanie do końca 2019 r.

Kazimierz Dolny, 05.06.2019 (ISBnews) - W Ministerstwie Energii opracowywana jest strategia dla ciepłownictwa, która będzie dokumentem wykonawczym do "Polityki Energetycznej Polski do 2040 r." i zostanie zatwierdzona przez ministra, poinformowali przedstawiciele resortu. Termin

Zaktualizowana strategia The Dust zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Zaktualizowana strategia rozwoju The Dust na lata 2019-2022 zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka działalności poprzez utworzenie trzech specjalizacji opartych o produkcję własnych gier, portowanie własnych gier na inne platformy oraz wprowadzenie programu

PGE przedstawi aktualizację strategii do 2030 r. na jesieni

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje aktualizację strategii w perspektywie 2030 r. na jesieni, poinformował prezes Henryk Baranowski. "Pracujemy nad aktualizacją strategii. Będziemy ogłaszać ją jesienią i w strategii odpowiemy też na to pytanie [o

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

XTB. Sprzedaż akcji przez Entersprise Investors nie wpływa na realizację strategii rozwoju brokera. "Sprzedaż akcji XTB przez Entersprise Investors jest autonomiczną decyzją tego akcjonariusza podjętą po 10 latach obecności w akcjonariacie. Decyzja ta w żadnym stopniu nie wpływa na realizację

Strategia JSW zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w l. 2020-2030

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na lata 2020-2030 zakłada ok. 24,5 mld zł nakładów inwestycyjnych, podała spółka. "Strategia na lata 2020-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 24,5 mld zł. Udział

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o aktualizacji wybranych elementów strategii grupy, opublikowanej w marcu 2017 r.  Zaktualizowana strategia obejmuje m.in. podtrzymanie rozwoju posiadanych konceptów restauracyjnych, inwestycje w pakiety mniejszościowe związane z

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

Mija rok, od kiedy wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił zarys swojego planu. Ministrowie z wielkim optymizmem przyjęli wtedy wystąpienie Morawieckiego, a Jarosław Kaczyński ocenił, że to „najlepszy plan gospodarczy od 27 lat”. Tydzień temu finalną wersję Strategii na rzecz

Poczta Polska ogłasza strategię. Postawi własne paczkomaty

Czasy ustroju socjalistycznego rozpoczęły się od referendum "trzy razy tak". Nowa strategia Poczty Polskiej nieco to hasło przypomina. To trzy razy: 1,5 mld zł. Pierwsze 1,5 mld symbolizuje inwestycje, które operator ma zamiar poczynić w najbliższym czasie. Pieniądze pójdą na logistykę

Zmiany w strategii Banku Millennium: koniec strzelania do klientów na oślep i nowe usługi mobilne

Goodie oraz jedno z najlepiej ocenianych przez konsumentów kont osobistych. Ze strategii na lata 2017-20 wynika, że Millennium chce być pierwszym bankiem, który nie będzie „strzelał” do klientów propozycjami na oślep, lecz zaproponuje im pełną personalizację usług. Za zaoferowanie klientowi

Mostostal Zabrze celuje w dojście do 20 mln zł zysku netto w strategii 2020-2022

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Cel finansowy przyjętej dziś strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł, podała spółka. "Celem aspiracyjnym jest osiągnięcie w okresie realizacji strategii rozwoju

CCC podtrzymuje politykę dywidendową po przyjęciu strategii na lata 2020-2022

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - CCC zakłada utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy, poinformował prezes Marcin Czyczerski po prezentacji strategii spółki na lata 2020-2022. "Jeśli chodzi o dywidendę, niezmiennie utrzymujemy tę politykę, jaką mamy" - powiedział

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - INC przyjął nową strategię rozwoju, w której za główny cel stawia sobie osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój, podała spółka. Jednym z efektów realizacji celu ma być 6-krotny

Wiceprezes Taurona: Decyzja dot. aktywów węglowych będzie ujęta w strategii

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nie podjął na razie żadnej decyzji odnośnie swoich aktywów węglowych, a postanowienie w tej kwestii zostanie ujęte w opracowywanej właśnie strategii, poinformował wiceprezes Taurona Marek Wadowski. "Żadna decyzja nie została podjęta

Polska strategia na latanie. Rząd szuka inwestora dla LOT-u

swoje europejskie połączenia. Otworzył też nowe, np. do Tokio. Ale według styczniowych informacji Ministerstwa Skarbu rok 2015 LOT prawdopodobnie zakończył ze stratą - 250 mln zł netto i 25 mln zł na działalności podstawowej. Strategia dla lotnictwa Resort skarbu, który kontroluje LOT, musi teraz podjąć