całą działalność

Elektroniczny bicz na przewoźników drogowych. Ułatwi zawieszanie zezwoleń

Za łamanie przepisów na terenie całej UE przewoźnikom drogowym będzie grozić zawieszenie prawa do działalności. Ułatwi to nowy elektroniczny rejestr.

Wkrótce 29,5 mln euro do podziału na firmy z Kujawsko-Pomorskiego

Wkrótce 29,5 mln euro do podziału na firmy z Kujawsko-Pomorskiego

63 proc. Polaków docenia ścieżkę kariery zawodowej, jaką jest budowa własnej firmy, 56 proc. uważa, że przedsiębiorcy odnoszący sukces mogą liczyć na szacunek i wysoki status społeczny, 16 proc. myśli o założeniu działalności gospodarczej - takie wnioski płyną z międzynarodowego badania Global

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązują wewnętrzne zasady zalegalizowania, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Swoboda prowadzenia prywatnych przedsiębiorstw na terenie całej Unii Europejskiej jest jednym z fundamentów Wspólnoty. Brak obywatelstwa polskiego

Co dalej z feralnymi funduszami Fincrea? Ignatowicz z Raiffeisena: Decyzji jeszcze nie podjęliśmy

Co dalej z feralnymi funduszami Fincrea? Ignatowicz z Raiffeisena: Decyzji jeszcze nie podjęliśmy

dostanie od Raiffeisena zielone światło na zarządzanie funduszami? Radosław Ignatowicz, dyrektor departamentu instytucji finansowych i usług powierniczych w Raiffeisen Polbank: – Cały czas analizujemy, czy powinniśmy przekazać zarządzanie Go TFI. Na walne zgromadzenie inwestorów zaprosiliśmy

Będzie standardowa deklaracja VAT w UE? 15 mld euro oszczędności

W środę Komisja zaproponowała nową standardową deklarację VAT, która może przyczynić się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstw z krajów UE o 15 mld euro rocznie. Nowe, jednakowe w całej Unii, zasady wypełniania deklaracji VAT oznaczałyby ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw, ułatwienie

Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w obrocie gospodarczym może skorzystać z prawa do zmiany obecnej formy prawnej w inną. Takie przekształcenie działalności gospodarczej nie spowoduje jej likwidacji. Może natomiast nałożyć na przedsiębiorcę nowe obowiązki prawne lub podatkowe. Reorganizacja

Nie pomogą prośby i płacz. Przedsiębiorco, płać 250 zł

tam potworne kolejki. Ale, co najgorsze, nie mogłam tego zrobić, bo według urzędników nie można zawiesić działalności z datą wstecz. Wydzwaniali w tej sprawie do ministerstwa, ZUS-u i stanęło na takiej interpretacji. Według mnie to niesprawiedliwe, bo to ja muszę zapłacić składkę zdrowotną za cały

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

określają konieczność posiadania przez wykonawcę polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo zamawiający precyzując warunki udziału w przetargu ustalają również wysokość sumy ubezpieczenia na jaką musi opiewać posiadana przez wykonawcę polisa ubezpieczeniowa. Wskazana możliwość

Prezes BGK: różnimy się od banków komercyjnych

Otóż oprócz typowej działalności bankowej, jaką prowadzą banki komercyjne, BGK ma też całą gamę zadań zleconych przez państwo, związanych z umiejscowionymi w banku funduszami celowymi - mówi Wojciech Kuryłek, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w rozmowie z "Nowym Przemysłem". Bank

Facebook w Warszawie: Podatki? Sprawdźcie w centrali

Facebook w Warszawie: Podatki? Sprawdźcie w centrali

rok obrachunkowy ani dowiedzieć się, jak Facebook czerpał dochody z polskiego rynku przed zarejestrowaniem spółki córki. Nie udało nam się ustalić, jaki procent przychodów firmy podlega opodatkowaniu w naszym kraju. Odesłano nas do raportu finansowego, który niestety podaje dane sprzedażowe dla całego

"Polska": Własna firma ratunkiem przed biedą i bezrobociem

marca w Zakopanem wnioski o dotację złożyło trzy razy więcej osób niż w całym 2008 roku. Nagły wysyp małych firm nie dziwi profesor Elżbiety Kryńskiej z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jak tłumaczy, w okresie dekoniunktury rośnie w Polsce zainteresowanie pracą na własny rachunek. Zdaniem ekspert

Orbis sfinalizował sprzedaż hotelowej działalności serwisowej za ok. 1,22 mld zł

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Orbis sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto należne bezpośrednio

Jacek Srokowski został prezesem JSW Innowacje

należącej do Grupy JSW spółki Polski Koks, stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy JSW. Działalność spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy JSW, aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. Grupa JSW to największy producent

Aleo.com: Liczba zawieszonych i zamkniętych 1-os. firm spadła do 32,44 tys. w IV

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Liczba zawieszonych i zamkniętych jednoosobowych działalności gospodarczych zmniejszyła się w kwietniu br. do 32 442 z 42 998 w marcu br., podała platforma Aleo.com z Grupy ING, specjalizująca się w zbieraniu danych dotyczących firm. "W marcu, w którym

Alior Bank nie planuje zwolnień grupowych, ograniczy sieć o 25% do końca 2022 r.

. Efektywność sieci będzie rosła" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej. Dodał, że planowana w ramach strategii redukcja placówek o 25% do końca 2022 roku dotyczy całej sieci - oddziałów własnych i agencyjnych. Bank planuje do końca bieżącego roku otworzyć 30 placówek w nowym formacie, a w

GPM Vindexus nie notuje istotnego zmniejszenia spłat z portfeli w zw. z pandemią

makroekonomiczną kraju; prawdopodobnym istotnym wzrostem bezrobocia oraz ograniczeniem możliwości finansowych dłużników; znaczącym utrudnieniem organizacji windykacji terenowej, a także istotnym zakłóceniem działalności sądów oraz komorników. Spółka wskazała także, że negatywny wpływ rozprzestrzeniania się

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

2019 roku spółka przeprowadziła restrukturyzację swojej działalności, polegającą na wydzieleniu i sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. W wyniku powyższego Orbis S.A. skoncentrowała swoją strategię i działalność na hotelach

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

Nawet kilkanaście tysięcy przedsiębiorców złożyło już do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Wielu też decyduje się działalność po prostu zamknąć. Zawieszenie działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa Jak

Szwedzi przenoszą całe miasto. Bo leżą pod nim ogromne złoża

. osób zostanie przesiedlonych, by stopniowo zwiększać wydobycie. Transformacja będzie następowała jednak stopniowo, wraz z nowymi wykopaliskami. Przeniesienie całego miasta może zająć nawet sto lat - według ostrożnych szacunków LKAB złoża są tak duże, że wydobycie ich może trwać nawet kilkadziesiąt lat.

AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w 2020 r.

gospodarczych epidemii COVID-19 na różnych rynkach, wskazano również. "Dzięki geograficznej dywersyfikacji naszej działalności, którą zapewnia nam obecności w 26 krajach, na dzień 30 marca w ramach Grupy działa 1 019 restauracji własnych i franczyzowych (44% całego biznesu). Większość z nich oferuje

Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych

przekreśla możliwości uzyskania zakładanego poziomu przychodów z całego portfolio gier. "W celu realizacji opisanego planu spółka zakłada wprowadzanie do sprzedaży (premiera) co najmniej jednej nowej własnej gry w każdym kolejnym miesiącu. Spółka na bieżąco tworzy i przekazuje do wydawców kolejne gry

KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania całego zysku wypracowanego w poprzednich latach - niezależnie od podjętych działań w tym zakresie - celem wzmocnienia bazy kapitałowej, poinformował przewodniczący KNF Jacek

Groclin zdecydował o ograniczeniu produkcji na Ukrainie

ukraińskim zakładzie w ograniczonym wymiarze. "Emitent prognozuje, że sytuacja, jaka obecnie zaistniała na terytorium Unii Europejskiej oraz jej bezpośrednie negatywne skutki dla całego sektora motoryzacyjnego, będą również miały bezpośredni istotny negatywny wpływ na działalność emitenta

Grupa PKP miała ponad 550 mln zł zysku netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019r.

latach 2017-2019 przychody netto ze sprzedaży wyniosły łącznie prawie 27 mld zł, natomiast zysk ze sprzedaży wyniósł około 1,3 mld zł, a zysk na działalności operacyjnej prawie 1,8 mld zł. "Podsumowując, zysk netto za ten okres [tj. 2017-2019] osiągnął wartość prawie 1,7 mld zł, a cała Grupa PKP

Ursus połączył się z Ursus Bus, będzie kontynuował działalność obu spółek

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, zarejestrował połączenie spółek Ursus i Ursus Bus, podał Ursus. "Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Ursus Bus S.A. na emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego na podstawie

Intersport: Po re-otwarciu sklepów w centrach hand. obroty były niższe o 46% r/r

; - podsumowano.  Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Akcjonariusze MedApp zdecydują o emisji akcji 8 czerwca

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca. "Pomimo pandemii nasza działalność dynamicznie się rozwija. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami z Polski i zagranicy oraz pracujemy nad dalszym wzbogacaniem naszych rozwiązań z obszaru telemedycyny i diagnostyki obrazowej o nowe

Orbis szacuje spadek przychodów o 22% r/r do 208 mln zł w I kw. w zw. z pandemią

działalność gospodarcza, ani sytuacja finansowa nie są obecnie zagrożone. "Trwający kryzys i wyjątkowe środki podejmowane przez rząd polski i rządy innych krajów, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii (w tym ograniczenie ruchu lotniczego, ograniczenia ruchu granicznego, ograniczenia ruchu

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Dom Maklerski Pekao wkrótce rozszerzy zakres swoich kompetencji odpowiednio do uzyskanych nowych licencji, m.in. o obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie animacji rynku i emitentów. Spółka planuje, że oferta trafi do wszystkich segmentów

Skanska w Polsce kontynuuje działalność wykonawczą w czasie pandemii

;wypracować najlepsze rozwiązania w obecnej sytuacji. Skanska jest stabilna i silna, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Środkowej. Działamy tu od wielu lat i jestem przekonany, że to się nie zmieni w przyszłości" - dodał. Jednostka Skanska Europa Środkowa została utworzona poprzez

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK), po przygotowaniu raportu nt. specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wnioskuje do ministra właściwego do SSE m.in. o zapewnienie spójnego systemu oceny efektów działalności SSE na podstawie adekwatnych, mierzalnych i weryfikowalnych

Atal zarejestrował spółkę w Niemczech pod potencjalną działalność deweloperską

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Atal zarejestrował spółkę w Niemczech. W Atal Development GmbH 80% udziałów posiada Atal SA, 20% udziałów należy do Juroszek Investments. Zadaniem spółki jest potencjalna działalność deweloperska w Niemczech, podał Atal. "Zarejestrowaliśmy spółkę zależną w

FPP: Przychody pralni w galeriach w br. poniżej 60% wartości sprzed pandemii

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Wiele sieci pralni wodno-chemicznych funkcjonujących na terenie kraju może zostać zmuszona w ciągu następnych kilku miesięcy do likwidacji swojej działalności - ich przychody w okresie pandemii spadły o 80-90% i nadal nie powróciły do wartości sprzed pandemii, a

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W związku z czasowym wygaszeniem umów najmu w dużych obiektach handlowych dla pewnych rodzajów działalności, zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia Covid-19 może

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

rachunek, bowiem ostatecznie cały majątek trafia do spadkobierców. – Jeżeli zaś nie doszło do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, spadkobiercy nabywają prawa do spadku tak, jak w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej – wyjaśnia Maciej Giermak. Co, jeśli zmarły właściciel

IBT chce pozyskać 3,6 mln zł z kampanii crowdfundingowej

, co daje wartość całej spółki na poziomie 18,85 mln zł. Środki z emisji zostaną przekazane na skalowanie działalności spółki, zwiększenie kapitału obrotowego oraz rozwój na nowych rynkach, między innymi na rynku niemieckim. International Brands Trading zamierza także zatrudnić dodatkowych pracowników

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

Polsce, a tym samym wzrostu relatywnie niskiego poziomu wydatków na badania i rozwój w całej gospodarce, wynika z badania firmy doradczej KPMG pt. "Wsparcie dla działalności innowacyjnej - narzędzia podatkowe. Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R". "Według danych Eurostatu

Ultimate Games ma umowę na wydanie gry 'Hatred' na Nintendo Switch

dystrybucję gry w wersji pudełkowej na całym świecie, podano także. Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest

LPP: Całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 mamy już w magazynach lub w drodze do nich

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - LPP spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania obecnie) na przyszłe wyniki i działalność grupy kapitałowej LPP, podała spółka. Podkreśliła też, że całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 posiada już w

EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

: utrzymującą się silną pozycją kapitałową banku, dobrą jakością portfela kredytów, wysoką efektywnością działalności, a także wzrostem skali działalności po przejęciu części aktywów Deutsche Bank Polska" - czytamy w komunikacie. EuroRating pozytywnie ocenia poziom wyposażenia banku w kapitał. Jakkolwiek

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi ubezpieczycieli za 2019 r.

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Ubezpieczyciele spełniający wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria powinni przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku za 2019 r., choć jednocześnie Komisja dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi za 2019 r., o ile pokrycie

Telewizja Polsat złożyła do UOKiK wniosek ws. przejącia Interii

wortale tematyczne. Grupa Interia prowadzi działalność w zakresie reklamy online na terytorium Polski. W wyniku zgłaszanej koncentracji Telewizja Polsat przejmie kontrolę nad całą Grupą Interia, podał Urząd. 14 maja Cyfrowy Polsat podał, że widzi duże możliwości synergii po przejęciu grupy Interia i

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

, podała Komisja.  "Pomimo zaleceń KNF, Krezus SA nie poinformował, w jakim zakresie i w jaki sposób prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza spółki i jakie są możliwości kontynuacji tej działalności. Informacje przekazywane przez Krezus SA nie są pełne i nie ukazują całego obrazu

Asbis: Przychody wzrosły o ok. 2% r/r do ok. 150 mln USD w marcu

marcu. Oceniamy, że cały I kwartał tego roku był bardzo dobry dla Asbis pod względem wypracowanych przychodów. Dzięki naszej szerokiej obecności geograficznej nasza działalność przebiegała bez zakłóceń na naszych głównych rynkach wschodnich. Z tego powodu nie oczekujemy żadnego wpływu pandemii

Kurs akcji Drageus Games wzrósł o 3,3% podczas debiutu na NewConnect

działalności oraz zdobyć rynkową wycenę spółki. Jednakże na tym nie poprzestajemy, zamierzamy z sukcesem rozwinąć pozycję Drageus Games na polskim rynku kapitałowym" - powiedział prezes Łukasz Mitan, cytowany w komunikacie. Tytuły studia sprzedawane są na całym świecie, głównie za pośrednictwem

R22 otrzyma od spółki zależnej Vercom blisko 12 mln zł

technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Bumech odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 33,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo aktualnie trudnej i historycznie nieznanej nikomu sytuacji, miło jest mi poinformować

Prezes PKN Orlen: Kryzys to dobry czas na fuzje i przejęcia

Warszawa, 15.05.2020 ((ISBnews/ISBnews.TV) - Cała Europa fuzje ma już za sobą. Także w Polsce musimy budować silne narodowe koncerny, które będą mogły skutecznie konkurować na rynkach zewnętrznych, również w obliczu pojawiających się wyzwań związanych z globalnym kryzysem. Jedną z dróg, by

KNF zezwoliła na przejęcie majątku FCA-Group Bank Polska przez FCA Bank

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na połączenie FCA Bank S.p.A. (FCAB) z FCA-Group Bank Polska (FCAGBP) poprzez przeniesienie całego majątku FCA-Group Bank Polska na FCA Bank S.p.A., podała Komisja. "W następstwie połączenia FCAB zamierza

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

konkurencji, cytowana w komunikacie. "Wsparcie to pomoże przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po pandemii. Przez cały czas ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, ponieważ zależy nam na tym, aby krajowe środki wsparcia były wprowadzane w

Alior Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka r/r w II kw., w 2020 powyżej 2% 

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank spodziewa się, że koszty ryzyka będą wyższe w skali roku zarówno w II kwartale, jak i całym roku i wyniosą powyżej oczekiwanych wcześniej 2% w 2020 r., wynika wypowiedzi prezesa Krzysztofa Bachty. "Koszty ryzyka na pewno będą wyższe w II kwartale

Sąd zmienił nazwę Blockchain Lab na BTC Studios

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Blockchain Lab zmienia nazwę na BTC Studios, podała spółka. Zmianę nazwy zatwierdził sąd. Firma zamierza kontynuować działalność w zakresie produkcji i wydawania gier, ze szczególnym uwzględnieniem gier mobilnych w formule free-to-play. "Nowa nazwa firmy

Klienci Poczty Polskiej kupili w placówkach towary warte 425 mln zł w 2019 r.

z jej działalności handlowej. Hitem sprzedażowym w listopadzie i grudniu, a także w rankingu z całego minionego roku okazała się książka Olgi Tokarczuk "Bieguni". Oprócz beletrystyki klienci Poczty chętnie kupują książki o zdrowiu, podano również. "W naszych placówkach klienci

R22 ma pokazać na jesieni nowy brand, pod którym będzie działać w całej Europie

podczas spotkania z dziennikarzami. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich

Koncern BP chce stać się firmą o zerowej emisji netto do 2050 roku

się: - emisje netto na poziomie zerowym w całej organizacji BP w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050, - emisje netto na poziomie zerowym w działalności BP związanej z wydobyciem ropy i gazu ziemnego w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050, - ograniczenie o 50% wskaźnika

Rada nadzorcza LPP zrezygnowała czasowo z wynagrodzenia

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Członkowie rady nadzorczej LPP zrezygnowali ze swojego wynagrodzenia do czasu ustabilizowania się sytuacji finansowej firmy, poinformowała spółka.  "Jako członkowie organu nadzorującego działalność LPP nie pozostajemy obojętni na to, z jakimi

T. Jodłowski ma zgodę KNG na objęcie funkcji członka zarządu Banku Pocztowego

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Jodłowskiego na stanowisko członka zarządu Banku Pocztowego nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, podał Bank Pocztowy. Bank Pocztowy świadczy usługi

Orlen Serwis sfinalizował zakup litewskiej spółki UAB Emas

działalność serwisową w całej grupie. Proces połączenia aktywów serwisowych oznacza także korzyści dla pracowników obu spółek oraz ich klientów, poinformowano. "Przejęcie UAB Emas ma na celu utworzenie scentralizowanego ośrodka w ramach Grupy Orlen o wysokich, specjalistycznych kompetencjach

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

. Nowelizacja dotyczy firm ubezpieczeniowych, które uzyskały licencję w jednym z państw Unii i mogą działać na całym jej terenie. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, by krajowe nadzory w państwach unijnych, regulujące działalność firm ubezpieczeniowych, działały w oparciu o jednakowe standardy i

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

działalność na własny rachunek), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa" - czytamy dalej w komunikacie. Według szacunków, ma z nich skorzystać ok. 2,5

Prezydent chce zwolnienia wszystkich przedsiębiorców z ZUS przez 3 miesiące

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zwolnienia wszystkich przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników przez okres trzech miesięcy oraz objęcie wsparciem wszystkich przedsiębiorców, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 marca 2020 r. chce prezydent

Ultimate Games: Premiera gry 'House Flipper' na Nintendo Switch - 12 czerwca

;Daty premiery gry w wersji pudełkowej na całym świecie oraz w wersji cyfrowej w Japonii zostaną ustalone w późniejszym terminie" - wskazano również. Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz

Alior Bank utworzył 186 mln zł dodatkowej rezerwy w związku z tzw. małym TSUE

, które cechują się niższymi kosztami ryzyka" - czytamy dalej. Bank podkreślił też, że cały czas utrzymuje stabilną pozycję płynnościową oraz wysokie współczynniki kapitałowe, zachowujące solidny bufor względem wymogów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "W poprzednim kwartale osiągnęliśmy

GUS: Wynik finansowy netto firm leasingowych wyniósł 731 mln zł w 2016 r.

pozycji przychody ze sprzedaży - 77%, podano także. "Badaniem objętych zostało 106 przedsiębiorstw prowadzących w 2016 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2016 r. zawarły 401 tys. nowych umów leasingu na 558 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 51

EuroRating podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej

działalności banku (wskaźnik koszty/dochody na koniec IV kwartału 2019 r. spadł do najniższego w historii poziomu 43,1%) oraz wypracowywane przez bank wysokie marże na działalności bankowej i netto, przekładające się na relatywnie wysoki i bardzo stabilny poziom wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

wzrósł o +2,5 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Ten znaczący spadek odnotowaliśmy w całym regionie, gdzie prowadzimy działalność" - napisał prezes Gilles Clavie w komentarzu do wyników, załączonym do raportu. Dzięki strategii realizowanej w ostatnich latach, Grupa jest w stanie

Allegro uruchamia 'Pakiet wsparcia dla Sprzedających' wart 16 mln zł

całej Polsce. Są także podstawą gospodarki cyfrowej. W obecnej, niespotykanej dotąd sytuacji, firmy internetowe stały się niezbędne w zapewnianiu Polakom dostępu do produktów i usług potrzebnych w życiu codziennym. Jesteśmy najpopularniejszym miejscem internetowych zakupów w Polsce, to dla nas wielka

Auto Partner rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

uzasadniona jest aktualnym otoczeniem rynkowym emitenta związanym ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 i jej wpływu na działalność grupy kapitałowej Auto Partner" - czytamy w komunikacie. "Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki

Inventionmed ma umowę o zachowaniu poufności z Croma-Pharma

pracowników na całym świecie (w tym m.in. w Australii, Brazylii, Kanadzie, USA oraz w Zachodniej Europie), a także współpracuje z dystrybutorami na całym świecie" - czytamy w komunikacie. Kontakty biznesowe, doświadczenie oraz skala działalności Croma - Pharma, w przypadku nawiązania dalszej współpracy

Gobarto miało 21,85 mln zł zysku netto, 41,55 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Przetwórstwo", gdzie widoczne są pierwsze efekty procesu optymalizacji działalności, który polegał na przeniesieniu całej produkcji do jednego zakładu w Sosnowcu. W najbliższym kwartałach Grupa będzie ograniczać działalność w tym segmencie zgodnie z aktualną strategią rozwoju na lata 2019

PBG i Rafako: Zmarł prezes zarządu Jerzy Wiśniewski

prowadzenia wszystkich spraw związanych z jej działalnością" - czytamy w osobnych raportach spółek. "Odszedł wizjoner, który całe swoje zawodowe życie poświęcił rozwojowi kraju, angażując się w realizację inwestycji istotnych dla Polski. Stawiał czoła wielu wyzwaniom i przeciwnościom. Wielki

Falcon Gamez ma list intencyjny z Ultimate Games nt. wspólnych projektów

wysokomarżowych gier o niskim i średnim budżecie. W początkowej fazie działalności Falcon Games skoncentruje swoje działania na publikacji tytułów zewnętrznych studiów. Spółka będzie sprzedawać gry na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem platformy Steam, jednocześnie nie

Amica spodziewa się czasowego spadku sprzedaży w kanale tradycyjnym

. "Zarząd emitenta wskazuje, iż cała grupa kapitałowa emitenta na moment publikacji niniejszego raportu funkcjonuje bez zakłóceń. Mając jednak na uwadze dynamikę zmian wywoływanych przez rozprzestrzenianie się SARS-CoV oraz międzynarodową skalę działalności Grupy Amica, w miesiącu lutym br. powołany

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

zakład pracy cały czas prowadzi działalność, ale rotacyjnie część załogi jest wysyłana na urlopy/wolne. Ja również zostałem wysłany na wolne, z racji formy zatrudnienia bezpłatne. Moje wynagrodzenie zmniejszyło się o ponad 25 proc. w stosunku do poprzednich miesięcy. Moje pytanie w związku z tym brzmi

Akcjonariusze Mercora zdecydują 20 IX o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 września 2018 r., o przeznaczeniu całego zysku za rok obrotowy 2017/2018 (1 kwietnia 2017 - 31 marca 2018), w wysokości 7, 38 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Mercor

Alior Bank spodziewa się dużo lepszego II półrocza pod względem wyniku netto

kształtowanie się wyniku netto w całym 2019 r. W I-II kw. 2019 r. bank miał 157,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 354,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zarząd podkreślał, że największy wpływ na wysokość zysku netto w I półroczu miała

Moonlit wnioskuje do NCBR o dofinansowanie technologii HD Water System

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konkurs 4/1.2/2019-GameINN-IV, podana spółka. "Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 130 568,08 zł natomiast wartość całego projektu wynosi 1 482 163,25 zł. W przypadku otrzymania dotacji, potencjalna data rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2021 r., a okres jego trwania to

Wojciech Sobieraj rusza z Aion - nowym projektem bankowym

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews/ ISBtech) - W Belgii rozpoczął działalność cyfrowy bank Aion z opcją subskrypcji, zarządzany przez byłego prezesa Alior Banku Wojciecha Sobieraja. Projekt wyróżnia m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji do powiększania majątku klientów. Aion realizuje model

Ryvu Therapeutics miało 11,08 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r.

biotechnologicznych z całego świata i wierzymy, że Ryvu, dzięki opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych terapii, ma szansę stać się jedną z nich. Mamy nadzieję, że w 18 rocznicę działalności, czyli w 2025 r. zostanie zatwierdzony pierwszy lek odkryty przez Ryvu. Mamy na to więcej niż jedną szansę i dzięki ciężkiej

Akcjonariusze Kopeksu mają zdecydować 14 sierpnia o zmianie nazwy na Primetech

Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.  (ISBnews)

Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sprzedaży do odbiorców zewnętrznych na poziomie 50% r/r. Po drugie, poprawie uległa rentowność sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym marża brutto na sprzedaży w całym 2019 roku wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu 37,3%. Po trzecie, zoptymalizowano wykorzystanie kapitału obrotowego poprzez obniżenie poziomu

Alior Bank udostępnia pożyczkę z wykorzystaniem Foto ID

wdrożona przez pracowników Alior Banku. Znacząco przyspieszyła ona weryfikację tożsamości - cały proces zajmuje nie więcej niż 5 minut. Jednocześnie, rozwiązanie jest intuicyjne i nie wymaga wysokich kompetencji cyfrowych" - podsumowano. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,4 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

.: - przychody ze sprzedaży 153,8 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 4,4 mln zł, - wynik brutto 5,3 mln zł, - wynik netto 3,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. W całym 2019 r. wstępne wyniki są następujące: - przychody ze sprzedaży 601,4 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 20,4 mln zł

Alior Bank zakłada wzrost portfela kredytów o 5 mld zł, 2% kosztów ryzyka w br.

powrót do naszych normalnych zdrowych wzrostów portfela - 5 mld zł w skali całego roku" - powiedział Biłous podczas konferencji prasowej. "Pracujemy mocno nad marżą, bez efektu TSUE wyniosłaby 4,71%, ale efekt TSUE powoduje, że jest to 4,5%" - dodał. Bank podał dziś w strategii, że

Hornigold REIT odnotował 152 tys. zł zysku netto w I kw. br.

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Hornigold REIT odnotowała ponad 900 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 155 tys. zł zysku z działalności operacyjnej oraz 152 tys. zł zysku netto w I kw. br., podała spółka. I kwartał 2019 roku był pierwszym okresem w historii spółki, w którym prowadzona była jedynie

Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 5% r/r do ok. 204 mln USD w grudniu

zadowoleni z wyniku całego roku, w którym notowaliśmy duże wzrosty, pomimo obserwowanego pogorszenia nastrojów na rynkach naszej działalności" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów Asbis Enterprises Siergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.  "Asbis to prężna

IMC miało 27,63 mln USD zysku netto, 36 mln USD zysku EBIT w 2018 r.

. Zysk operacyjny wyniósł 36 mln USD wobec 28,81 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 50,85 mln USD w 2018 r. wobec 39,5 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,91 mln USD w 2018 r. wobec 126,76 mln USD rok wcześniej. W całym ubiegłym roku

Intersport miał 1,3 mln zł straty netto w III kw. r.obr. 2019/2020

obniżenie kosztów stałych prowadzonej działalności i wpłynąć pozytywnie na rentowność sprzedaży" - czytamy w raporcie. Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych

Grupa PKP wprowadziła pakiet antykryzysowy, pomoże przewoźnikom i najemcom

. Biorąc pod uwagę, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z trwającej obecnie epidemii koronawirusa warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla części przedsiębiorców uległy pogorszeniu, Polskie Koleje Państwowe i PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały specjalne rozwiązania skierowane do swoich

Spółka Anwimu sprowadziła do Polski pierwszy tankowiec z olejem napędowym

panującej epidemii, plany operacyjne Esppol Trade są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. W tym roku chcemy udrożnić wszystkie możliwe kierunki importu paliw. Jest to pierwsza dostawa zrealizowana drogą morską przez naszą firmę. Cała logistyka dostawy została perfekcyjnie

Stelmet wykona test na utratę wartości firmy powstałej po nabyciu Grange Fencing

działalność operacyjną całej grupy. Jest to proces księgowy, niepieniężny, którego ew. rezultaty nie wpłyną na wysokość wyniku EBITDA grupy" - dodała członek zarządu Dominika Bieńkowska. Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r

KRD: Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosły do 5,2 mld zł

spółki prawa handlowego, w których to odpowiedzialność właścicieli bądź zarządu jest ograniczona do kapitału zakładowego, często równego 5 tys. zł. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem. W sytuacji zadłużenia naraża na straty finansowe

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

-u o zmianie tytułu ubezpieczenia twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 tys. zł Przykład

Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej

nowego harmonogramu spłaty zadłużenia na cały pozostały okres trwania umowy restrukturyzacyjnej, co umożliwi spółce prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i dalszy rozwój biznesu przy jednoczesnym niezakłóconym wypełnianiu zobowiązań wobec wierzycieli. Dodatkowo, aneks przewiduje zmianę daty

GUS: Firmy pośrednictwa kredytowego udzieliły kredytów na 50,84 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych udzieliły w 2018 roku 5 439 tys. kredytów (wobec 5 488 tys. w 2017 r) i pożyczek o łącznej wartości 50 841 mln zł (wobec 42 420 mln zł w 2017 r.), podał Główny

Merkur Sportwetten ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Totolotkiem

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) -  Merkur Sportwetten GmbH otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Totolotek S.A., podał UOKiK na Twitterze.  Merkur konsoliduje działalność spółek z grupy Gauselmann w zakresie zakładów sportowych w

NCBR uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada

akceleracji firm partnerami, o czym przekonali się polscy przedsiębiorcy z województwa lubelskiego. Niektórzy z nich już rozpoczęli swoją działalność w Nevadzie. Z wielką nadzieją czekamy więc na innowacyjne startupy z całej Polski" - podsumował dyrektor ds. handlu międzynarodowego w Biurze Gubernatora

Zysk netto z dz. kont. Kopeksu wyniósł 0,39 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Kopex odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 29,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk (strata) netto razem