c notowania zbóż

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd BondSpot wyznaczył 27 lipca br. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 485 000 obligacji na okaziciela serii C Banku Zachodniego WBK, o łącznej wartości nominalnej 485 mln zł, podała giełda.

Przegląd prasy

--Obligacje serii C Unibepu warte 30 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek --Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła do 5,59 mln w lipcu --Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board spadł o 0,2% m/m w VIII --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii wzrósł do 8,3 pkt w sierpniu --IV

Przegląd prasy

, największy spadek r/r w transporcie --NBP: Eksport wzrósł o 6,6% r/r, import wzrósł o 10,7% w grudniu --NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1005 mln euro w XII, konsensus: -414 mln euro --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,5% r/r na koniec stycznia; konsensus: +9,2% --GUS: Deflacja wyniosła 1,3% r/r w