budownictwo socjalne pozyskiwanie środków

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

będą inwestowały np. w spółki komunalne potrzebujące dokapitalizowania (np. wodno-kanalizacyjne), ale może także w mieszkania komunalne i socjalne, w wyposażenie lokalnych szpitali. Albo w inne przedsięwzięcia, na które gminy zgłaszają zapotrzebowanie, a które z naszego punktu widzenia będą ciekawym