budowlanych odczuwających

Marek Wielgo

Na Białorusi budownictwo kwitnie

Na Białorusi budownictwo kwitnie

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wartość robót budowlanych na Białorusi była o ponad jedną czwartą wyższa niż przed rokiem. To dobra wiadomość dla polskich firm wykonawczych i producentów materiałów budowlanych odczuwających skutki kryzysu w naszym kraju

NBP: Firmy oczekują wciąż dobrej sytuacji w IV kw., mniejszy optymizm co do 2017

" - czytamy w raporcie. Według NBP, źródłem pogorszenia nastrojów wśród ankietowanych firm mogą być rosnące trudności związane ze zmieniającymi się przepisami i rosnącymi oczekiwaniami fiskalnymi. Odsetek firm odczuwających tego typu problemy rośnie w ostatnich kwartałach. "

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

budowlany dociera do granic mocy wytwórczych) oraz bardziej negatywnego wkładu eksportu netto (silny import wspierany popytem krajowym, eksport powoli odczuwający skutki globalnych napięć w relacjach handlowych)" - analitycy Banku Zachodniego WBK. "Uważamy, że w kolejnych kwartałach

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

epidemii najbardziej negatywnie odczuwającym jej skutki obszarem gospodarki. Zamknięcie z dnia na dzień sklepów i lokali spowodowało drastyczne spadki zakupów w większości wymienianych przez GUS kategorii, w tym najgłębsze w przypadku odzieży i obuwia (o 50.5%r/r) oraz samochodów (o 32.7%r/r). Wzrosty

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

rosły, szczególnie w sektorze budowlanym i handlu. Nie mamy rozbicia tempa płac po sektorach, ale zakładamy że właśnie w tych częściach gospodarki płace rosną znacznie wolniej niż rok temu. Dlatego zakładaliśmy niższą dynamikę od konsensusu. Podobny wpływ mógł mieć wolniejszy wzrost płac w sektorze