budżet państwa na 2012 rok

Michał Kokot, Reuters

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

Ministerstwo Finansów nałoży na KGHM dodatkowe opłaty z tytułu wydobycia miedzi i srebra. Projekt ustawy opracowany przez resort zakłada, że w przyszłym roku do budżetu państwa wpłynie dzięki temu 1,8 mld zł.

Budżet zyskał na podatku od kopalin 443 mln zł

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec lipca 2012 roku 443 mln zł - podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Polska dostanie z UE 9,2 mln euro na program "Owoce w szkole"

W sumie z budżetu UE do 24 państw trafi na ten cel 90 mln euro. Rok szkolny 2012/13 to czwarty rok, gdy w ramach unijnego programu młodsze dzieci będą dostawały owoce w szkole na drugie śniadanie

Lewandowski: będzie korekta budżetu Unii Europejskiej

Lewandowski: będzie korekta budżetu Unii Europejskiej

decyzję w tej sprawie podpiszą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Cypru (pełniącego funkcję prezydencji). Zdaniem Janusza Lewandowskiego niezależnie od spraw obecnego budżetu oraz dyskusji nad nową perspektywą budżetową, należy rozpocząć poważną debatę na temat przyjęcia euro

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

czy jest to zgodne z planami Ministerstwa Finansów. Teraz harmonogram wreszcie jest. I jest nieco inny niż w latach poprzednich. W harmonogramie tym deficyt budżetu państwa w pierwszych miesiącach roku narasta szybciej niż w latach poprzednich, do 92,9 proc. planu całorocznego na koniec lipca. W

Ubezpieczenie zdrowotne rolników - nowe zasady

ubezpieczenie zdrowotne rolników od ryczałtowego podatku gruntowego, który wpłacają do gmin wszyscy rolnicy. Państwo powinno samorządom te straty zrekompensować - dodaje Szmulewicz. Ocenia on, że jeśli rolnicy zostaliby od marca przyszłego roku pozbawieni dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej, byłaby to

Belka: Wynik NBP wyniósł zero w 2013 r. wobec ponad 5,5 mld zł zysku w 2012 r.

Belka podczas konferencji prasowej. Tegoroczny budżet nie przewiduje wpływów z tytułu zysków NBP. Zgodnie z prawem 95% zysku banku centralnego trafia do Skarbu Państwa. Z zysku za 2011 rok NBP wpłacił do budżetu państwa w ub.r. 8,2 mld zł. Rok wcześniej wpłata wyniosła 6,2 mld zł. Natomiast w

Małopolskie. Sejmik przyjął budżet województwa na 2015 r.

wykorzystania funduszy europejskich z kończącej się perspektywy finansowej UE oraz nowej na lata 2014-2020. Jego założenia zostały oparte na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w budżecie państwa. Według niego ostateczny kształt budżetu zawiera autopoprawki zarządu, zakładające zwiększenie dochodów o 16

MF przyznaje: Dziura w budżecie 2013 r. - 42,2 mld zł

MF przyznaje: Dziura w budżecie 2013 r. - 42,2 mld zł

Taki wynik budżetu jest lepszy od planu o prawie 9,5 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że zeszłoroczna ustawa budżetowa była nowelizowana w ciągu roku. Dopuszczalny deficyt został wtedy podniesiony aż o 16 mld zł, z 35,6 do 51,6 mld zł. Nowelizacja była konieczna, bo od początku roku do kasy państwa

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Dzienniku Ustaw. KGHM dostał na dostosowanie się do nich zaledwie dwa tygodnie. Trybunał nie podzielił we wtorek tego zdania. Uznał, że tak krótkie vacatio legis nie naruszało konstytucyjnej zasady poprawnej legislacji. Z podatku od wydobycia kopalin budżet państwa dostał w 2012 r. prawie 1,6 mld zł. Ustawa

"Gazeta Wyborcza": Państwo nas rozpieszcza

Okazuje się, że w 2012 r. - bo ten rok wzięto "na tapetę" - miały one wartość 81,6 mld zł, czyli 5,1 proc. PKB. Gdyby je zlikwidować, z zapasem starczyłoby pieniędzy na pokrycie deficytu sektora finansów publicznych. To już czwarte takie badanie. Tych 81,6 mld zł, to pieniądze, które

Największe firmy w Polsce wpłaciły do budżetu 9 mld zł w ub.r.

handlowe) - Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka. Firma znalazła się na 5. miejscu. Według Bisnode, wpłaciła ona do budżetu państwa ponad 295 mln zł należnego podatki CIT za 2012 rok. (ISBnews)  

Rocznie średnio 5,5 mld zł dotacji na polskie górnictwo. W latach 2010-13 państwo dopłaciło 22 mld zł

Rocznie średnio 5,5 mld zł dotacji na polskie górnictwo. W latach 2010-13 państwo dopłaciło 22 mld zł

). Do drugiej kategorii zaliczono dotacje na pokrycie kosztów związanych z likwidacją i wsparcie finansowe na nowe inwestycje. W sumie 22 mld zł na górnictwo Wsparcie ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz programów pomocy dla sektora węgla kamiennego w latach 2010-13 oszacowano na 3,5 mld zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęte przez Sejm

W głosowaniu udział wzięło 443 posłów, 228 było za przyjęciem sprawozdania, 215 - przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. przyjętym przez rząd pod koniec maja 2012 r., dochody państwa w ubiegłym roku wyniosły 277 mld 557 mln 221 tys. zł

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

budżetowi państwa i samorządom. Jak wielka jest skala preferencji, dobrze widać w zestawieniu z dochodami budżetu państwa na przykład z podatku od dochodów osobistych, czyli PIT. W zeszłym roku wpłaciliśmy tą drogą do kasy państwa prawie 42 mld zł. Cała zeszłoroczna akcyza to jakieś 61 mld zł. A planowany

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

składekWedług danych Ministerstwa Rolnictwa na koniec 2012 roku 532,4 tys. rolników opłacało składki samodzielnie (liczba ta nie uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej i ich domowników). Natomiast budżet opłacał składki za 870,3 tys. rolników. Wysokość wpływów z tytułu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,8% m/m do 838,02 mld zł w grudniu

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2013 r. wzrosło o x,x% m/m i wyniosło 838.023,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 5,6%. Stanowiło to ok. 202,1 mld euro lub ok. 278,2 mld USD, podał

Dziura w budżecie 2013, choć duża, to nie straszy

Dziura w budżecie 2013, choć duża, to nie straszy

, budżet miał niecałe 129 mld zł (67 proc. planu całorocznego). Na koniec września 2012 r. z tych podatków do kasy państwa wpłynęło ponad 135 mld zł (69 proc. planu na cały rok). Wydatki na koniec zeszłego roku zamknęły się kwotą 234 mld zł. To niemal 70 proc. planu całorocznego. Przed rokiem było to 235

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2013 r.

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2013 r.

;Ustawa budżetowa na rok 2013 została przygotowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015. Do projektu ustawy budżetowej dołączone zostało także uzasadnienie zawierające skonsolidowany plan wydatków

Zyski NBP ratują budżet państwa

Zyski NBP ratują budżet państwa

informację o wielkości wpłaty do budżetu podała wczoraj agencja Reuters, powołując się na osobę zbliżoną do sprawy.Taki zysk, choć wyraźnie niższy od 8,6 mld złotych za 2011 rok, byłby manną z nieba dla ministra finansów Jacka Rostowskiego. W budżecie zapisał on bowiem, że z NBP budżet dostanie jedynie 400

MF: na koniec września dług skarbu państwa wyniósł 847 mld 710,5 mln zł

MF: na koniec września dług skarbu państwa wyniósł 847 mld 710,5 mln zł

zadłużenia we wrześniu 2013 r. był przede wszystkim związany z finansowaniem deficytu budżetu państwa oraz zmianą stanu na rachunkach budżetowych przy umocnieniu się złotego wpływającym pomniejszająco na dług" - wyjaśniono w komunikacie. "Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany

Ministerstwo Finansów: Dług publiczny jest poniżej progu 55 proc. PKB

Ministerstwo Finansów: Dług publiczny jest poniżej progu 55 proc. PKB

2012 roku. Udział długu w walutach obcych w długu skarbu państwa obniżył się do ok. 30,3 proc. z 31,6 proc. na koniec 2012 r. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym ukształtował się na poziomie ok. 33,0 proc., wobec 35,1 proc. na koniec 2012 r.

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2015 r. głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu. Mimo negatywnej opinii komisji budżetu i finansów publicznych Senat zgłosił poprawkę Jana Rulewskiego (PO), zgodnie z którą dodatkowe 25 mln zł miałoby być

PE ogłasza wstępne porozumienie ws. budżetu UE 2012 i 2013

"Ten pakiet będzie teraz musiał być zaaprobowany przez grupy polityczne Parlamentu Europejskiego oraz państwa członkowskie w Radzie UE kwalifikowana większością głosów" - poinformował serwis prasowy PE. Jeśli tak się stanie, to całość - zarówno nowelizacja budżetu na rok 2012 jak i budżet

Budżet 2012 gotowy. Prezydent podpisał ustawę budżetową

W ustawie zapisano, że deficyt budżetu w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł. Dochody państwa zaplanowano na 293,8 mld zł. Wydatki na 328,8 mld zł. PKB ma wzrosnąć o 2,5 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., a stopa bezrobocia spadnie na koniec roku do 12,3 proc. Tegoroczny budżet różni się od tych z

UE ma budżet na 2013 rok i znowelizowała budżet na 2012

budżetowej PE Alain Lamassoure. Tegoroczne negocjacje ws. budżetu UE na rok 2013 były wyjątkowo nerwowe. Lamassoure w imieniu PE odmówił w listopadzie negocjacji ze skupiającą rządy państw członkowskich Radą, przerywając 13 listopada rozmowy ostatniej szansy. Lamassoure tłumaczył wówczas stanowisko PE tym

PGE planuje przeznaczyć na dywidendę 1,6 mld zł

Na wypłatę dla akcjonariuszy ma się złożyć cały jednostkowy zysk za 2012 rok w kwocie 784 milionów złotych i 824 miliony złotych z kapitału zapasowego.PGE chce, by dniem ustalenia dywidendy był 5 września, a terminem wypłaty dywidendy 26 września.W zeszłym roku zarząd PGE rekomendował wypłatę 1,32

Plan Bieńkowskiej dla schetynówek. Miliony na drogi lokalne

przeznaczył na nie w budżecie tylko 250 mln, deklarując, iż w kolejnych latach kwota ta znowu wzrośnie do 1 mld zł. Skończyło się na obietnicach. W 2013 r. na rząd dał na ten cel 500 mln zł. W tym roku początkowo przewidziano w budżecie 250 mln zł i dopiero w marcu rząd zwiększył tę kwotę do 700 mln zł

Sejmowa komisja finansów za absolutorium dla rządu

dynamiki wzrostu PKB było wynikiem pogorszenia koniunktury na rynkach eksportowych, głównie w państwach UE, w których gospodarka odnotowała spadek PKB o 0,3 proc.Na koniec 2012 roku stopa bezrobocia wyniosła 13,4 proc., a średnioroczna inflacja 3,7 proc. (PAP)

Deficyt postraszył. Ministerstwo Finansów uspokaja

VAT. Przed rokiem na koniec października dochody budżetu z podatków pośrednich, czyli łącznie VAT i akcyzy, sięgały 85 proc. planu na cały rok. Na koniec października 2012 r. do kasy państwa wpłynęło z tego źródła nieco ponad 77 proc. kwoty planowanej na cały rok. Mocniej przy tym wyhamowały dochody z

Deficyt odpuścił. Wyraźny spadek w listopadzie

- Po 11 miesiącach tego roku deficyt budżetu państwa wyniósł około 30 miliardów złotych - powiedziała w środę wiceminister finansów Hanna Majszczyk. W całym 2012 roku deficyt jest zaplanowany na poziomie 35 miliardów złotych, a według wcześniejszych informacji resortu po październiku sięgnął 34,1

OECD: W 2013 r. pomoc rozwojowa na rekordowym poziomie

Jednak w Europie wciąż daje o sobie znać zakończona stosunkowo niedawno recesja, przez którą większość krajów nie kwapi się do zwiększenia budżetów pomocowych. W ubiegłym roku 34 kraje zrzeszone w OECD przekazały 134,8 mld dol. pomocy. To o 6 proc. więcej niż w 2012 roku i najwyższa jak dotąd kwota

Portugalia: wyższy VAT dał 272 mln euro. I niszczy miejsca pracy

zmian obiecanych władzom stowarzyszeń restauratorów.Podwyższony od 1 stycznia 2012 r. podatek na usługi gastronomiczne jest ważnym źródłem wpływów budżetowych. Jak ujawniła minister finansów Maria Luis Albuquerque, w zeszłym roku dzięki podniesieniu VAT z 10 do 23 proc. portugalski budżet został

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

Za głosowało 417 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwalone przepisy nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

makroekonomiczne na kolejny rok zostały znacząco obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami gospodarczymi. Mimo tych sygnałów w budżecie przyjęto bardzo optymistyczną prognozę dochodów. W 2013 r. Zarząd starał się o zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej

Podwyżka płacy minimalnej do 1 tys. 680 zł będzie kosztowała budżet 13,5 mln zł

"Szacuje się, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 tys. 680 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2014 r. o około 13,5 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń i składek, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego

Górnictwo czerpie z budżetu państwa, ale także do niego wkłada

- Polskie kopalnie płacą na rzecz państwa 34 różnego rodzaju daniny - mówił podczas odbywającej się w ubiegłym tygodniu debaty sejmowej poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tadeusz Iwiński. Przekonywał wówczas, że spółki węglowe, nie tylko sięgają po pieniądze podatników, ale także zasilają budżet

Rząd obetnie dotacje na drogi lokalne, tzw. schetynówki

Jak można wyczytać w przygotowanym przez Ministerstwo Administracji projekcie zmian programu, na dotacje w latach 2012-15 ma być przeznaczone z budżetu państwa 1 mld 950 mln zł. W podziale na poszczególne lata wydatki mają się kształtować następująco: 200 mln zł w 2012 r., 500 mln zł w 2013 r., 250

Życie po deficycie. Niestety, nie u nas

zachowaniu zrównoważonego budżetu. W bieżącym roku deficyt budżetowy ma wynieść 6,5 mld euro. My w Polsce na razie o takim budżecie ciągle możemy tylko pomarzyć. Projekt planu finansowego naszego państwa na przyszły rok rząd zaprezentował w Sejmie na początku października. Zapisał w nim 46,08 mld zł

Król Belka obiecuje Niderlandy?

procentowe i zdarza się, że prezes bywa w trakcie kluczowych głosowań dotyczących wysokości stóp procentowych przegłosowywany - po raz pierwszy to się zdarzyło jesienią 2012 roku. To również nie od samego szefa NBP zależy, jak dużo z zysku banku centralnego trafi do budżetu państwa. Tu kluczowe znaczenie ma

"PB": Palacze obcięli kieszonkowe rządowi

Finansów podwyżkę akcyzy uzasadniało - poza troską o zdrowie obywateli i wymogami unijnymi - nadzieją na zwiększenie dochodów państwa. Podobnie było rok wcześniej, gdy pod koniec 2012 r. zapowiadano poprzednią podwyżkę tytoniowej akcyzy.Jednak według najnowszych danych przekazanych przez resort finansów po

W latach 2009-13 zmodernizowano ponad 10 tys. dróg lokalnych

zostanie kolejnych 1680 km dróg. CIR przypomniał, że w marcu 2014 r. rząd zwiększył wydatki budżetu państwa na realizację programu w br. z 250 mln zł do 700 mln zł (o 450 mln zł). - W efekcie na realizację programu w latach 2012-15 zostanie przeznaczone z budżetu państwa 2 mld 400 mln zł. W wyniku

Rząd Rosji rozważa podwyżkę stawki VAT

Nad podniesieniem podatków władze Rosji zastanawiają się od początku lipca, szukając w kieszeni Rosjan pieniędzy na załatanie dziur w budżecie państwa na najbliższe lata. Tę dziurę mogą pogłębiać gwałtownie rosnące wydatki na zbrojenia i służby specjalne. Początkowo prezydent Rosji Władimir Putin

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne

będzie po 2015 r. W latach 2009-2011 na lokalne inwestycje drogowe rocznie trafiał 1 mld zł z budżetu państwa. Drugie tyle dokładały samorządy. W ostatnich latach finansowanie dróg trochę się załamało. Nakłady budżetowe w 2012 r. sięgnęły tylko 250 mln zł, w 2013 r. było to 500 mln zł. W tym roku

Mazowsze nie zgadza się z wnioskami NIK ws. planowania dochodów

otrzymamy w kolejnym roku. Nie bardzo mamy możliwości z nim dyskutować". Skarbnik woj. mazowieckiego zaznaczył, że w przypadku CIT województwo również polega na tym, co zaplanuje minister finansów w budżecie państwa. Miesztalski tłumaczył ponadto, że wydatki samorządu są związane z realizacją jego

Rząd będzie obniżać prognozę wzrostu PKB?

dochodów i wydatków z WPFP - dodał. Według przyjętych przez rząd założeń makroekonomicznych budżet na 2013 rok ma być skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 2,9 proc. i inflacji średniorocznej na poziomie 2,7 proc. W "Wieloletnim planie finansowym państwa 2012-2015" resort finansów założył

NIK krytykuje ograniczenie wsparcia dla 'schetynówek' do 250 mln zł w 2014 r.

) zmodernizowano i rozbudowano sieć dróg lokalnych o łącznej długości ponad 8,2 tys. km - 4,7 tys. km dróg powiatowych oraz 3,5 tys. km dróg gminnych. Wartość inwestycji wyniosła 6,1 mld zł, z czego 2,9 mld zł pochodziło z dotacji celowych budżetu państwa. W ramach drugiej edycji NPPDL (do końca 2012 r

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

przyszły rok 46,08 mld zł deficytu. W uproszczeniu: tyle pieniędzy będzie brakować w przyszłorocznym budżecie państwa (i część z nich na pewno trzeba będzie pożyczyć, np. emitując obligacje). Zakładane dochody budżetowe wyniosą 297,3 mld zł, zaś wydatki - 343,3 mld zł. Dochody kasy państwa mają być przy

Komisja zarekomendowała dwie poprawki do ustawy okołobudżetowej

zaproponował też regulacje umożliwiające wsparcie z budżetu państwa restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. Projekt ustawy okołobudżetowej jest nierozerwalnie związany z projektem budżetu na przyszły rok, nad którym pracuje Sejm. Zakłada on, że deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. MF

Unia Europejska ma budżet na 2012 rok

na 2012 roku został przyjęty jednomyślnie. W ramach kompromisu państwa UE zgodziły się także dopłacić do tegorocznego budżetu 200 mln brakujących euro. Jest to nieco mniej niż proponowała KE (550 mln euro), ale wystarczająco by zmienić proporcje budżetu przyszłorocznego. Po uwzględnieniu dodatkowych

Błędy Ministerstwa Finansów doprowadziły do strat budżetu państwa na wiele miliardów złotych? Tak uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

mld zł w postaci spadku wpływów oraz konieczności wypłacenia odszkodowań dla poszkodowanych firm. Są już pierwsze wyroki sądów w tej sprawie - podaje komunikat ZPP. Spadek wpływów budżetowych Coroczne wzrosty stawek akcyzy spowodowały spadek wpływów do budżetu państwa. W 2013 r. spadły z 18,6 mld zł

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

. Średnia dla 30 państw wyniosła 34,1 proc. PKB. To już tylko "o kreskę" mniej niż w 2007 roku. W 2012 roku ten poziom fiskalizmu wynosił 33,7 proc., a w 2011 - 33,3 proc. PKB. OECD opisuje, że więcej podatków w relacji do PKB napływało pod koniec lat 90., a potem tuż przed kryzysem. Najmniejsze

"DP": Palacze nie pomogli budżetowi. Pijący też?

Po ubiegłorocznej 5-procentowej podwyżce akcyzy tytoniowej budżet państwa zamiast spodziewanych większych wpływów, zanotował spore straty. W pierwszych 11 miesiącach 2013 r. dochody z akcyzy tytoniowej sięgnęły bowiem 16,8 mld zł, czyli były niższe o 327 mln zł niż w tym samym okresie rok wcześniej

Leszczyna: pieniądze na start agencji kosmicznej są w rezerwach KPRM

możliwe precyzyjne zaplanowanie środków, a budżet planuje wydatki precyzyjnie. Dopiero plan finansowy będzie podstawą zaplanowania na kolejny rok - będzie dotacja podmiotowa i być może dotacja celowa na projekty, które Agencja zaplanuje" - wyjaśniała wiceminister. Nie było podstawy prawnej do

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście PKB

. - tu deficyt nie może przekroczyć 35 mld zł. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w przyszłym roku rząd ocenia na 39,1 mld zł (w 2012 r. - 46,2 mld zł). Już w ogłoszonej pod koniec kwietnia aktualizacji programu konwergencji resort finansów pokazał, jak w kolejnych latach będzie rósł polski PKB

Borusewicz: 60,5 mln zł na Polonię z MSZ z powrotem do Senatu

ustawie budżetowej deficytu budżetu państwa" - powiedział. Senacka komisja zarekomendowała izbie pięć poprawek, m.in. zakładających zmniejszenie o 20 mln zł środków na Polską Agencję Kosmiczną i przeznaczenie ich na inne cele, w tym polsko-ukraińską współpracę młodzieży. To modyfikacja poprawki

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście gospodarczym

Po wzroście PKB o 2,5 proc. w 2012 r. w przyszłym roku nasza gospodarka ma się rozwijać szybciej. Budżet na 2013 r. rząd będzie opierał na założeniu, że polskie PKB wzrośnie o 2,9 proc. Ma wynieść 1694,8 mld zł. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma sięgnąć 2,7 proc., a

Budżet 2011 wykonany lepiej, niż planowano

wpłynęło nieco więcej pieniędzy, niż zapisano w budżecie. To ważne, bo rok wcześniej firmy dotknięte kryzysem odpisywały wywołane nim straty i zapłacony przez nie podatek stanowił niespełna 83 proc. planu z ustawy budżetowej. Nieco mniej pieniędzy, niż zakładano, kasa państwa dostała natomiast w zeszłym

Na co idą nasze podatki

, kwota dotyczy tylko wydatków budżetu państwa) oraz na sądy i więzienia (242 zł). Dług dusi gospodarkę Szóstą pozycję stanowią koszty obsługi długu publicznego, które wyniosły 1168 zł. W ciągu 2013 roku dług publiczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o 1225 zł i wyniósł 25 038 zł. Najbardziej

MF: Dług sektora general government wzrósł do 57,2% PKB na koniec 2013 r.

konsolidacji) na koniec IV kw. 2013 r. wyniósł 880.204,5 mln zł. W IV kw. 2013 r. spadł on o 10.373,7 mln zł, tj. o 1,2%. Natomiast od końca 2012 roku zwiększył się o 39.727,6 mln zł, tj. o 4,7%. "Największy wpływ na zmianę PDP w 2013 r. miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa

Ministerstwo Finansów: Kontrola skarbowa coraz efektywniej ujawnia oszustwa

2011 r. było to odpowiednio 1,5 mld zł i 1,1 mld zł. Z danych wynika też, że w pierwszej połowie tego roku na poczet wydanych decyzji wpłacono już ponad 400 mln zł, a na majątku zobowiązanych dokonano zabezpieczeń na kwotę ponad 1 mld 600 mln zł. - W przeprowadzonych postępowaniach wykryto ponad 93 tys

Kres dyskryminacji dorosłych opiekunów niepełnosprawnych, ale...

. Ciekawe, ilu nierzetelnych "wnuczków" zdemaskowały ośrodki pomocy społecznej? A ilu opiekunów nie przetrzymało wyśrubowanych kryteriów dochodowych? Ile budżet zarobił? Wiadomo natomiast, ile na nowelizacji budżet państwa zarobił. Sprawdziłam. W pierwszym półroczu 2013 roku było 226,4 tys. osób

Przecena na giełdzie w Grecji. Wszystko przez wcześniejsze wybory

-letniego Karolosa Papuliasa (PASOK), wygasa w marcu. Budżet uchwalony W nocy z niedzieli na poniedziałek grecki parlament uchwalił budżet na przyszły rok , który na pierwszy rzut oka wygląda wyśmienicie. Zakłada, że gospodarka grecka urośnie w 2015 r. o 2,9 proc., a nadwyżka pierwotna, która nie

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

W projekcie budżetu na rok 2013 rząd zakłada dochody państwa na poziomie 299,2 mld zł, a wydatki - na poziomie 334,8 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma sięgnąć 35,6 mld zł. W tym roku zakładany deficyt budżetowy wynosi niemal 35 mld zł. Rząd zakłada spowolnienie wzrostu gospodarczego z 2,5 proc. w

Deficyt budżetowy: dużo niższy niż planowano

cały rok. Teraz jest znacznie gorzej - do kasy państwa wpłynęło z tego źródła 69 proc. kwoty planowanej na cały rok. Mocniej przy tym wyhamowały dochody z VAT niż z akcyzy. W ustawie budżetowej na 2012 r. zapisano, że deficyt całoroczny nie może być wyższy od 35 mld zł. Ten plan nie jest zagrożony.

BGK rekomenduje przekazanie 400 mln zł do budżetu państwa w formie dywidendy

Warszawa, 11.04.2014 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rekomenduje przeznaczenie 400 mln zł z zysku netto za 2013 r. wynoszącego 740,31 mln zł na dywidendę, która zostanie wpłacona do budżetu państwa, podał bank. "W roku obrotowym od dnia 1 stycznia do dna 31 grudnia 2013 r

Polski dług ciągle rośnie. Zamknęliśmy 2013 r. z 880,2 mld zł długu

W ciągu całego 2013 r. nasze zadłużenie wzrosło o 39,7 mld zł, czyli o 4,7 proc. Największy wpływ na zmianę państwowego długu publicznego miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, które w zeszłym roku wyniosły 57,4 mld zł - czytamy w komunikacie resortu finansów. Według

Dotacja na drogi lokalne większa o ok. 500 mln zł

z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu w 2014 r. właśnie na 250 mln zł. Jednak podczas parlamentarnych prac nad budżetem Senat zgłosił poprawkę, według której na realizację programu ma trafić w tym roku 650 mln zł z wpłaty z Lasów Państwowych. Sejm przychylił się do tej propozycji

Minister finansów: budżet na 2015 r. dobry, choć trudny

pomaga wielu gospodarstwom domowym" - powiedział dziennikarzom minister, uczestniczący w 24. Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. W środę rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2015 r. Deficyt ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 mld 252 mln 925 tys. zł, a

Skąd wziąć 9 mld euro, których brakuje w unijnej kasie?

Budżet Unii Europejskiej na każdy rok powstaje tak: Komisja Europejska przygotowuje projekt, a państwa Unii i Parlament Europejski muszą się na niego zgodzić. Tym razem porozumienia nie osiągnięto: rozmowy o nowelizacji tegorocznego budżetu zostały zerwane zaledwie po godzinie. O wysokości

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

poinformowała, że co roku budżet państwa ponosi wydatki związane z najmem powierzchni nienależących do Skarbu Państwa. W 2012 r. było to ok. 86 mln zł, z czego blisko 68 mln zł w Warszawie, gdzie - jak podkreśliła NIK - występuje największy niedobór nieruchomości. Izba zauważyła, że brak w zasobach Skarbu

Budżet UE: w bieżącym roku brakuje 11,2 mld euro. Będzie korekta

. budżetu Janusz Lewandowski.(Nie)oczekiwana korektaKorekta jest niezbędna, bo w tegorocznym unijnym budżecie nie ma takich pieniędzy. Zgodnie z ustaleniami budżet na 2013 rok ma być o blisko 3 mld euro mniejszy niż w 2012. Jednocześnie przerzucono do niego niezapłacone rachunki z zeszłego roku. W efekcie

Polska więcej daje na pomoc rozwojową, ale wciąż bardzo mało na tle innych

w historii. Kwota, jaką na ten cel przeznaczyła Polska, była w ubiegłym roku większa o 8,6 proc. w porównaniu z 2012 r., głównie ze względu na to, że więcej przekazywaliśmy na programy pomocowe UE. Wciąż jednak nasz wkład jest niewielki, bo wynosi ok. 0,1 proc. naszego PKB. Spośród 28 państw

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB. (PAP) Istotne znaczenie na tegoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana ta ma też umożliwić wykorzystanie pełnej kwoty ulgi tym

NIK pozytywnie o gospodarowaniu nieruchomościami SP przez władze

roku budżet państwa ponosi wydatki związane z najmem powierzchni nienależących do Skarbu Państwa. W 2012 r. było to ok. 86 mln zł, z czego blisko 68 mln zł w Warszawie, gdzie - jak podkreśliła NIK - występuje największy niedobór nieruchomości. Izba zauważyła, że brak w zasobach Skarbu Państwa

Senacka komisja budżetowa przeciw większości poprawek

Nie zajęła stanowiska wobec poprawki marszałka Bogdana Borusewicza, proponującego, by dysponentem rezerwy celowej w wysokości 60,5 mln złotych, przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą, był szef Kancelarii Senatu. Od 2012 roku budżetowe pieniądze na Polonię są w gestii MSZ

Borusewicz: 60,5 mln zł na Polonię z MSZ z powrotem do Senatu

Wewnętrznego (10 mln zł), Agencję Wywiadu (10 mln zł) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (15 mln zł). Klima, wspólnie ze swoim kolegą klubowym Kazimierzem Wiatrem zgłosił m.in. poprawkę, która przewiduje zwiększenie dochodów budżetu państwa o 50 mln zł i przeznaczenie tej kwoty na dotację do barów mlecznych

Dostawali podwyżki przez 5 lat z rzędu. Chcą kolejnej

;Wyborczej" Teresa Misiuk, przewodniczącą Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego. NAJWIĘKSI PRACODAWCY. JEST SIĘ Z CZEGO CIESZYĆ? W liście do resortu "S" stanowczo żąda, aby w pracach nad budżetem państwa na 2015 rok zabezpieczyć fundusze

Fiskus wypłacił w 2012 r. podatnikom 135 milionów złotych odsetek

kosztowały budżet państwa w ubiegłym roku ponad 12,1 mln zł, natomiast łączne wpływy z tego podatku wyniosły 62 mld 600 mln zł. Z powodu błędnych decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych organy podatkowe wypłaciły w ub.r. podatnikom prawie 3,5 mln zł. Dla porównania dochody budżetu państwa z

"Rzeczpospolita": Źle wydane pieniądze z Unii

Tak wynika z rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), który jak co roku zbadał prawidłowość wydawania pieniędzy z unijnego budżetu. Ze sprawozdania ETO za 2012 r. wynika, że nieprawidłowości dotyczą 4,8 proc. płatności dla budżetu Unii jako całości (w ubiegłym roku

"Puls Biznesu": Palacze obcięli kieszonkowe rządowi

Finansów podwyżkę akcyzy uzasadniało - poza troską o zdrowie obywateli i wymogami unijnymi - nadzieją na zwiększenie dochodów państwa. Podobnie było rok wcześniej, gdy pod koniec 2012 r. zapowiadano poprzednią podwyżkę tytoniowej akcyzy. Jednak według najnowszych danych przekazanych przez resort finansów

Pieniądze z Lasów Państwowych pójdą na remonty lokalnych dróg

Na pierwszym posiedzeniu w tym roku rząd przyjął projekt zmiany ustawy o Lasach Państwowych, zobowiązujący je do dodatkowych wpłat do budżetu państwa, niezależnych od podatków płaconych już przez Lasy. Zatwierdzony przez rząd projekt przewiduje, że w tym i w przyszłym roku Lasy Państwowe mają

Hiszpania: Możliwa korekta deficytu budżetowego za 2011 rok

chce obniżyć w 2013 roku deficyt budżetowy do wymaganych w kryteriach z Maastricht 3 proc. PKB. Hiszpański parlament zatwierdził w kwietniu projekt budżetu na 2012 rok przewidujący wzrost aktywów finansowych zadłużonego państwa o ponad 27 mld euro dzięki rekordowym przedsięwzięciom oszczędnościowym i

Bliski koniec oszustw w handlu telefonami komórkowymi

Jeszcze nie tak dawno oszuści wyłudzający VAT z budżetu wykorzystywali pręty stalowe. To niemal rozłożyło na łopatki polską branżę stalową. Po długich zabiegach producentów prętów i wprowadzeniu mechanizmu odwróconego VAT na pręty, w którym to kupujący (a nie sprzedający) odprowadza podatek do

Będzie mniej dróg. Rząd skąpi na schetynówki

finansowania dróg lokalnych po połowie z budżetu państwa i z kas samorządów. A jednocześnie postanowił, że w tym roku wyda na "schetynówki" 500 mln zł.Miliard dopiero za dwa lataWczorajsza Rada Ministrów postanowiła raz jeszcze zmienić program budowy "schetynówek". W przyszłym roku budżet

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 12 mld zł w 2013r.

utrzymującej się nadpłynności sektora bankowego. Jej średni poziom w roku wyniósł 126.541 mln zł, tj. o 30.235 mln zł (31,4%) więcej niż w 2012 r., podano w "Sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013". Bank podkreśla, że w trakcie 2013 r. nadpłynność sektora bankowego

Ile dla polskiej gospodarki warta jest czarna strefa?

. lukę w podatku VAT, czyli to, co z tego podatku nie wpłynęło, ale powinno wpłynąć do budżetu w 2013 roku, firma doradcza PwC oszacowała na 36,5-58,5 mld zł. Tymczasem na przykład roczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to 70 mld zł. A zeszłoroczny deficyt budżetu państwa - 42,2 mld zł. W różnych

Tusk: jestem przekonany, że będzie wyższy wzrost PKB niż ten w budżecie

Premiera wynika, że Rada Ministrów powinna przyjąć projekt ustawy budżetowej na 2012 r. na posiedzeniu 6 grudnia. Z uzasadnienia do projektu budżetu na 2012 rok, do którego dotarła PAP, wynika, że deficyt budżetu w 2012 roku zostanie zapisany w budżecie na poziomie 35 mld zł. Budżet zostanie skonstruowany

Portugalski parlament zatwierdził nowe cięcia budżetowe

końca roku deficyt na poziomie 5,5 proc. PKB - podkreślił minister finansów Vitor Gaspar. W 2012 roku deficyt budżetu wynosił 6,4 proc. PKB.W ramach oszczędności zdecydowano się na zmniejszenie wydatków wszystkich ministerstw i wydłużenie tygodniowego czasu pracy w administracji państwowej z 35 do 40

Rząd może podnieść deficyt, prezydent podpisał odpowiednią ustawę

przekroczeniu pierwszego progu ostrożnościowego, gdy stosunek długu publicznego do PKB przekracza 50 proc.Dotychczas w takiej sytuacji rząd nie mógł uchwalać projektu budżetu na kolejny rok, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż w roku poprzednim.Czytaj także: Suchocka

Karpiński zapowiada dokapitalizowanie programu Inwestycje polskie w przyszłym roku

Jak zaznaczył, spółka skarbu państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu Inwestycje polskie, a część dłużno-gwarancyjną realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. "W tym roku dokapitalizowaliśmy PIR na 1,2 mld zł. Pieniądze ze sprzedaży akcji PGE nie trafiły

MF: Deficyt budżetu nie przekroczy planu na cały rok

harmonogramie na 2012 r. rozkład dochodów i wydatków pokazuje, że deficyt budżetowy w pierwszej połowie roku dość szybko rośnie - przyznaje Ministerstwo Finansów. - Wysoka dynamika przyrostu deficytu budżetu państwa - w pierwszych miesiącach roku - nie świadczy jednak o zagrożeniu przekroczenia zakładanego w

Będzie wyższy deficyt? Prawdopodobna nowelizacja budżetu

mld 746,4 mln zł, czyli 89,3 proc. deficytu planowanego na cały 2013 r. MF podało, że wydatki państwa wyniosły 118 mld 608,9 mln zł, czyli 35,4 proc. z 334 mld 950,8 mln zł planowanych na cały bieżący rok. Z kolei dochody budżetu wyniosły 86 mld 862,5 mln zł, co stanowi 29 proc. z 299 mld 385,3 mln zł

Paliwa z szarej strefy zalewają Polskę, budżet traci miliardy

Ernst & Young w raporcie przygotowanym na zlecenie POPiHN oszacowała, że w 2012 r. co najmniej 12,6 proc. oleju napędowego w Polsce sprzedały firmy działające w szarej strefie. Oferują tanie paliwo, nie płacą podatków. Wskutek wyłudzeń budżet państwa w 2012 r. stracił 4 mld zł, głównie z podatku VAT

Rok zaczynamy z dziurą w kasie

Ta kwota to 15,1 proc. deficytu planowanego na cały rok. W ustawie budżetowej zapisano na 2012 r. 35 mld zł deficytu. Na razie wyższe niż przed rokiem o tej porze są dochody budżetu z podatków. Do kasy państwa trafiło już 25,3 mld zł, podczas gdy na początku 2011 r. było to 22,6 mld zł. Z VAT i

Janosik pokonał gajowego

odprowadzały do budżetu państwa" - stwierdził rząd. Rząd nie przedstawił też żadnych analiz długoterminowych skutków tych zmian. A na pewno odbiją się one na planach Lasów. - Mamy 1 mld zł nadwyżki, którą zamierzaliśmy wydać w tym roku na inwestycje, m.in. w leśne drogi. Te pieniądze możemy wpłacić do

Śląskie. Zatwierdzone wnioski ws. schetynówek na 2015 r.

i powiatowe. Na realizację programu "schetynówek" w całym kraju w latach 2012-2015 budżet państwa ma przeznaczyć w sumie 2,7 mld zł, z czego 200 mln zł to wydatki 2012 r. Na 2013 r. przewidziano 500 mln zł, a w dwóch kolejnych latach po 1 mld zł.(PAP)

Zawiłe wędrówki kasy na drogi

telefonicznego numeru ratunkowego 112, modernizację siedziby resortu administracji, a także remonty dróg krajowych. Już po uchwaleniu przez Sejm budżetu na rok 2014 nowy minister środowiska Maciej Grabowski postanowił znowelizować ustawę, aby z kasy Lasów Państwowych zasilić budżet państwa. W tym i w przyszłym

Deficyt budżetowy po lutym sięgnął 46,8 proc. planu

Dochody budżetu w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wyniosły 46,4 mld zł. To 15,8 proc. planu na cały rok. Wydatki kasy państwa zamknęły się w kwocie 62,8 mld zł. To 19,1 proc. planu. Takie szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po lutym podało w czwartek Ministerstwo Finansów. - Wysokość

Rosną stawki podatku, a dochody spadają. Rząd przesadził z podwyżkami?

Mariusz Pawlak, główny ekonomista ZPP. ZPP powołało się na dane Ministerstwa Finansów. Wyliczało, że dochody budżetu państwa w 2013 r. wyniosły 279,2 mld zł, z czego 241,7 mld zł były to dochody podatkowe. Oznacza to sumę łącznie o 8,4 mld zł niższą niż rok wcześniej. - Zgodnie z ustawą budżetową na 2014

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Budżet państwa

i staje się wówczas aktem prawnym umożliwiającym organom wykonawczym jego realizację. Aktualnie realizowana jest ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 (). Funkcje budżetu państwa Funkcje ekonomiczne redystrybucyjna – budżet państwa, przejmując podatki, cła i inne opłaty

Budżet

. Plan alokacji ograniczonych środków w określonym okresie. Budżet może dotyczyć dowolnej skali – od budżetu domowego przez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa.Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrównoważony (bilansować

Budżet obronny

Budżet obronny – główny zasób środków finansowych, wykorzystywany do realizacji zadań wyznaczonych przez państwo w określonej dziedzinie. Stanowi on szczegółowy plan przychodów i wydatków. Ze względu na strukturę budżetów obronnych wyróżniamy dwie kategorie wydatków: bieżące (inaczej

Budżet zadaniowy

zadaniowy w PolsceBudżet zadaniowy został przygotowany w 2009 roku przez Ministerstwo Finansów. Pierwszy raport wykonania budżetu za rok 2009 został opublikowany w 2010 roku.Budżet zadaniowy stosowany w jednostkach samorządu terytorialnegoE.Chojna-Duch,Polskie Prawo finansowe. Finanse Publiczne, Lexis Nexis

Budżet Unii Europejskiej na rok 2008

Całkowity budżet Unii Europejskiej planowany na rok 2008 wyniósł 129,1 miliarda euro. Podział budżetuPowyższa kwota została podzielona na pięć głównych grup następująco: Fundusze rozwojowe i spójności: 58 mld euro (44,9%), w tym: wzrost, innowacje, zatrudnienie, badania, transport, energia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.