budżet państwa na 2012 rok

Michał Kokot, Reuters

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

Ministerstwo Finansów nałoży na KGHM dodatkowe opłaty z tytułu wydobycia miedzi i srebra. Projekt ustawy opracowany przez resort zakłada, że w przyszłym roku do budżetu państwa wpłynie dzięki temu 1,8 mld zł.

Polska dostanie z UE 9,2 mln euro na program "Owoce w szkole"

W sumie z budżetu UE do 24 państw trafi na ten cel 90 mln euro. Rok szkolny 2012/13 to czwarty rok, gdy w ramach unijnego programu młodsze dzieci będą dostawały owoce w szkole na drugie śniadanie

Lewandowski: będzie korekta budżetu Unii Europejskiej

Będzie korekta budżetu Unii Europejskiej na 2012. Komisarz Janusz Lewandowski powiedział w radiowej Jedynce, że dziś w Oslo przedstawiciele państw członkowskich wyrażą zgodę na pokrycie deficytu unijnego budżetu. Będzie również zgoda co do wydatków na przyszły rok.

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

czy jest to zgodne z planami Ministerstwa Finansów. Teraz harmonogram wreszcie jest. I jest nieco inny niż w latach poprzednich. W harmonogramie tym deficyt budżetu państwa w pierwszych miesiącach roku narasta szybciej niż w latach poprzednich, do 92,9 proc. planu całorocznego na koniec lipca. W

Ministerstwo Finansów zmienia politykę dywidendową

Ministerstwo Finansów zmienia politykę dywidendową

Do tej pory poziom dywidend, które powinny wpłynąć do budżetu państwa z firm, w których ma ono udziały, ustalany był co roku w ustawie budżetowej na dany rok. Przy ich planowaniu rząd brał pod uwagę m.in. wyniki firm i potrzeby finansowe kraju. - Brakowało strategicznego spojrzenia na wpływy do

Rząd: mniej na promocję biopaliw, więcej na wydatki społeczne

. "W 2016 r. przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa - do 182,9 mln zł (umożliwi to odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015)" - napisano w komunikacie. Zgodnie z projektem analogicznie, jak w latach ubiegłych

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013

"W naszej analizie zawarliśmy ocenę wykonania budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich oraz innych planów finansowych ujętych w ustawie budżetowej. Dokonaliśmy także oceny wykonania przez NBP założeń polityki pieniężnej. Po raz pierwszy w analizie szerzej przedstawiliśmy efekty

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

istotnego wpływu na obraz wykonania budżetu państwa w wyżej wymienionych sprawozdaniach" - poinformował posłów Kwiatkowski. Dodał, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w czerwcu tego roku podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2013 r

NBP wpłaci do budżetu ok. 8 mld zł z zysku za 2015 r.

NBP wpłaci do budżetu ok. 8 mld zł z zysku za 2015 r.

; - podkreślił NBP. "Optymalizacji kosztów towarzyszy stałe podnoszenie efektywności na poziomie finansowym. W latach 2004-14 Narodowy Bank Polski przekazał do budżetu państwa blisko 31,4 mld zł wpłaty z zysku, natomiast wpłata za rok 2015 wyniesie ok. 8 mld zł" - poinformował NBP. Bank centralny dodał

PIR i BGK bez pieniędzy ze sprzedaży akcji Ciechu

PIR i BGK bez pieniędzy ze sprzedaży akcji Ciechu

też potrzebowały pieniędzy. Skąd je wziąć? Między innymi z majątku, jaki Skarb Państwa posiada w akcjach spółek. Właśnie dlatego 27 grudnia 2012 roku Rada Ministrów na wniosek ministrów skarbu państwa i finansów "wyraziła bezterminową zgodę na zbycie części pakietów akcji spółek: PGE, PKO BP, PZU

Kowalczyk: Podatek miedziowy można zawiesić w trakcie 2016

Kowalczyk: Podatek miedziowy można zawiesić w trakcie 2016

na to budżet - dodał. To kolejna zapowiedź nowego rządu na temat podatku dla KGHM. Wiceminister finansów Leszek Skiba informował jeszcze klika dni temu, że w projekcie budżetu na 2016 rok nie uwzględniono likwidacji "podatku miedziowego". - Dyskusja się toczy, ale nie ma w budżecie zmian w

Ministrowie poparli wymianę informacji o orzeczeniach podatkowych

Ministrowie poparli wymianę informacji o orzeczeniach podatkowych

kompleksowy pakiet naprawczy, odbudowy dochodów publicznych w Polsce - ocenił. Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich UE miliardy euro każdego roku. Pokazały to śledztwa dziennikarskie, w wyniku których ujawniono m.in., że setki

MF przyznaje: Dziura w budżecie 2013 r. - 42,2 mld zł

MF przyznaje: Dziura w budżecie 2013 r. - 42,2 mld zł

Taki wynik budżetu jest lepszy od planu o prawie 9,5 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że zeszłoroczna ustawa budżetowa była nowelizowana w ciągu roku. Dopuszczalny deficyt został wtedy podniesiony aż o 16 mld zł, z 35,6 do 51,6 mld zł. Nowelizacja była konieczna, bo od początku roku do kasy państwa

Małopolskie. Sejmik przyjął budżet województwa na 2015 r.

wykorzystania funduszy europejskich z kończącej się perspektywy finansowej UE oraz nowej na lata 2014-2020. Jego założenia zostały oparte na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w budżecie państwa. Według niego ostateczny kształt budżetu zawiera autopoprawki zarządu, zakładające zwiększenie dochodów o 16

Podlaskie. Ponad 100 km dróg lokalnych będzie przebudowanych w 2016 r.

asfalt, powstaną nowe chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa. W 2015 r. w ramach dotychczasowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Podlaskiem modernizowane są 164 km dróg w ramach 64 inwestycji. Z budżetu państwa na ten cel pochodziło 56,6 mln zł. W latach 2009-2011 i 2012-2014 w

Najwyższa Izba Kontroli zbadała budżet

Najwyższa Izba Kontroli zbadała budżet

W "Analizie wykonania budżetu państwa" dominują pochwały. NIK zauważyła, że dochody budżetu były o 2,1 proc. wyższe od planu i wyniosły 283,5 mld zł. Z kolei wydatki były niższe, niż zaplanowano, o 3,9 proc. i zamknęły się w kwocie 312,5 mld zł. W efekcie deficyt zaplanowany na 47,5 mld

Sejm: projekt ustawy okołobudżetowej - do komisji finansów

, analogicznie jak w roku 2015, wprowadzić przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. "Wprowadzenie powyższej zmiany nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powstałe w wyniku zaplanowania niższej

"Gazeta Wyborcza": Państwo nas rozpieszcza

Okazuje się, że w 2012 r. - bo ten rok wzięto "na tapetę" - miały one wartość 81,6 mld zł, czyli 5,1 proc. PKB. Gdyby je zlikwidować, z zapasem starczyłoby pieniędzy na pokrycie deficytu sektora finansów publicznych. To już czwarte takie badanie. Tych 81,6 mld zł, to pieniądze, które

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

"Dochody budżetu państwa w roku 2015 będą niższe od zaplanowanych o 10,5 mld zł, tj. o około 3,5 proc. Głównym powodem tych niższych dochodów jest VAT (...), wpływy z tego podatku będą niższe o 3,3 mld zł, a w przypadku podatku akcyzowego te wpływy będą niższe o 600 mln zł" - mówił posłom

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Dzienniku Ustaw. KGHM dostał na dostosowanie się do nich zaledwie dwa tygodnie. Trybunał nie podzielił we wtorek tego zdania. Uznał, że tak krótkie vacatio legis nie naruszało konstytucyjnej zasady poprawnej legislacji. Z podatku od wydobycia kopalin budżet państwa dostał w 2012 r. prawie 1,6 mld zł. Ustawa

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

zaszkodził dochodom budżetu państwa i rząd postanowił je łatać m.in. w ten sposób. Wyższe stawki obowiązują do dziś. I prawdopodobnie będą obowiązywać jeszcze w przyszłym roku, jeśli rząd przed wyborami nie zdecyduje się na ich obniżkę. Podwyżka nie miała wpływu na wysokość preferencji w VAT. Poszły one w

Jak zmieścić w budżecie wyborcze obietnice?

Jak zmieścić w budżecie wyborcze obietnice?

listopada, by mogły wejść w życie z początkiem następnego roku. Gdyby ustawa weszła w życie od 1 stycznia, ubytek w budżecie państwa wyniósłby ok. 20 mld zł rocznie. Jakie rozwiązanie zostanie wprowadzone w roku 2017, to się dopiero okaże. W kampanii wyborczej PiS obiecywał powrót do 22-procentowej stawki

Dobre perspektywy polskich samorządów

Dobre perspektywy polskich samorządów

mld zł. W każdym z tych lat. To 11-12 proc. ich dochodów operacyjnych, czyli m.in. tych z podatków lokalnych oraz subwencji ogólnej (to pieniądze, które samorządy dostają na swoją działalność z budżetu państwa). Przy okazji Fitch stwierdziła, że wyniki te będą zbliżone do zeszłorocznego. Tu jej

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

nie płaci składek Według danych Ministerstwa Rolnictwa na koniec 2012 roku 532,4 tys. rolników opłacało składki samodzielnie (liczba ta nie uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej i ich domowników). Natomiast budżet opłacał składki za 870,3 tys. rolników. Wysokość

GDDKiA prowadzi spory sądowe na ponad 6 mld zł z wykonawcami inwestycji

firmy SIAC Construction Limited. Według przytoczonego przez Szmita zestawienia GDDKiA trwające spory sądowe z wykonawcami inwestycji drogowych w Polsce opiewają na ponad 6 mld zł i dotyczą lat 2012-2015. "Skala problemu jest ogromna" - ocenił przedstawiciel resortu. Jak zapowiedział, resort

MSP: Prawdopodobnie znacząco obniżymy podatek miedziowy

przekazuje do budżetu państwa pokaźny zastrzyk gotówki: w 2012 r. - 1,5 mld zł, w 2013 r. - 2 mld zł, a w 2014 - 1,9 mld zł. Jeśli danina zostałaby zlikwidowana albo znacząco obniżona rządowi pozostanie chyba już tylko zadłużyć się jeszcze bardziej na rynkach finansowych. PiS między młotem a kowadłem Jednak

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

budżetowi państwa i samorządom. Jak wielka jest skala preferencji, dobrze widać w zestawieniu z dochodami budżetu państwa na przykład z podatku od dochodów osobistych, czyli PIT. W zeszłym roku wpłaciliśmy tą drogą do kasy państwa prawie 42 mld zł. Cała zeszłoroczna akcyza to jakieś 61 mld zł. A planowany

IERIGŻ prognozuje spadek spożycia papierosów w 'tym roku o ok. 5 proc.

wyrobów tytoniowych miał przełożenie na spadek konsumpcji. Według szacunków IERiGŻ w 2013 r. bilansowa konsumpcja papierosów wyniosła 1590 sztuk na mieszkańca i była o 138 sztuk, tj. o 8 proc. mniejsza niż w 2012 r." - napisano w raporcie. W tym roku tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma i spożycie

Dziura w budżecie 2013, choć duża, to nie straszy

, budżet miał niecałe 129 mld zł (67 proc. planu całorocznego). Na koniec września 2012 r. z tych podatków do kasy państwa wpłynęło ponad 135 mld zł (69 proc. planu na cały rok). Wydatki na koniec zeszłego roku zamknęły się kwotą 234 mld zł. To niemal 70 proc. planu całorocznego. Przed rokiem było to 235

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

Za wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji budżetu na 2015 rok głosowało 213 posłów, przeciw było 237, a wstrzymało się 5. Nie został także zaakceptowany analogiczny wniosek o odrzucenie tzw. ustawy okołobudżetowej. Poparło go 181 posłów, przeciw było 272, wstrzymało się

Część Włochów wymieni znów liry na euro

ostatniej wymiany starych lirów będzie można dokonać do 6 grudnia 2011 roku, a nie - jak wcześniej zapowiedziano w ustawie sprzed 14 lat - do 28 lutego 2012 r. To przyspieszenie terminu definitywnego zamknięcia operacji wymiany pieniędzy oprotestowała grupa klientów banków, która skierowała pozew do sądu. 5

Rocznie średnio 5,5 mld zł dotacji na polskie górnictwo. W latach 2010-13 państwo dopłaciło 22 mld zł

). Do drugiej kategorii zaliczono dotacje na pokrycie kosztów związanych z likwidacją i wsparcie finansowe na nowe inwestycje. W sumie 22 mld zł na górnictwo Wsparcie ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz programów pomocy dla sektora węgla kamiennego w latach 2010-13 oszacowano na 3,5 mld zł

Zyski NBP ratują budżet państwa

informację o wielkości wpłaty do budżetu podała wczoraj agencja Reuters, powołując się na osobę zbliżoną do sprawy. Taki zysk, choć wyraźnie niższy od 8,6 mld złotych za 2011 rok, byłby manną z nieba dla ministra finansów Jacka Rostowskiego. W budżecie zapisał on bowiem, że z NBP budżet dostanie jedynie 400

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone zostaną o ponad 700 mln zł wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Z budżetu państwa mają być częściowo

Facebook w Wielkiej Brytanii płaci niższe podatki niż... przeciętny pracownik

kosztem innych krajów UE, które traciły wpływy podatkowe. To wywołało oburzenie w Europie. Co się okazało? Z raportu, który opisywaliśmy na łamach "Wyborczej", wynika, że korporacje unikające płacenia podatku CIT mogą pozbawiać polski budżet nawet 46 mld zł rocznie . W sumie państwa członkowskie

Armia amerykańska, chińska, a może Walmart? Sprawdź kto jest największym pracodawcą na świecie [TOP 10]

producentem elektroniki i komponentów komputerowych. Firma produkuje m.in. dla Apple, Sony, Microsoftu czy Intela. Zatrudnienie - 1,3 mln pracowników Uważane za czwartą siłę militarną na świecie, Indyjskie siły zbrojne znalazły się na 9 pozycji. W ubiegłym roku ich całkowity budżet wyniósł 46 mld dol

MF: na koniec listopada ub.r. dług Skarbu Państwa ponad 853 mld zł

. "Zmiana zadłużenia w listopadzie 2013 r. była przede wszystkim związana ze zmianą stanu na rachunkach budżetowych (wzrost o 12,6 mld zł). Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 55,4 mld zł - przede wszystkim deficytu

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Unii Europejskiej. Z dokumentu wynika, iż w minionym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc., wobec 2 proc. w 2012 r. Po nowelizacji dochody budżetu w 2013 r. ustalono w wysokości 275 mld 729 mln 440 tys. zł, ale ostatecznie były one wyższe o 3 mld 421 mln 765 tys. zł (o 1,2 proc.) i

MF: na koniec września dług skarbu państwa wyniósł 847 mld 710,5 mln zł

zadłużenia we wrześniu 2013 r. był przede wszystkim związany z finansowaniem deficytu budżetu państwa oraz zmianą stanu na rachunkach budżetowych przy umocnieniu się złotego wpływającym pomniejszająco na dług" - wyjaśniono w komunikacie. "Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany

UE ma budżet na 2013 rok i znowelizowała budżet na 2012

budżetowej PE Alain Lamassoure. Tegoroczne negocjacje ws. budżetu UE na rok 2013 były wyjątkowo nerwowe. Lamassoure w imieniu PE odmówił w listopadzie negocjacji ze skupiającą rządy państw członkowskich Radą, przerywając 13 listopada rozmowy ostatniej szansy. Lamassoure tłumaczył wówczas stanowisko PE tym

W BCC debata o luce VAT: receptą m.in. jedna stawka VAT

wpłynęło 42 mld zł z tytułu podatku VAT, a udział luki z roku na rok rośnie. Szacunki za 2014 rok mówią już o 50 mld zł. Także prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył podczas debaty, że według danych izby w latach 2012-13 można zaobserwować pogarszanie się jakości pobierania podatków, z roku na rok

Ciężki rok dla KGHM. "Sytuacja może budzić obawy"

podatek od kopalin. Gigant z Lubina przekazuje z tego tytułu do budżetu państwa miliardy złotych: w 2012 r. - 1,5 mld zł, w 2013 r. - 2 mld zł, a rok temu - 1,9 mld zł. Sęk w tym, że podatek od wydobywanej miedzi to nie polska ekstrawagancja. To rozwiązanie jest powszechne w innych krajach, m.in. USA

Deficyt postraszył. Ministerstwo Finansów uspokaja

VAT. Przed rokiem na koniec października dochody budżetu z podatków pośrednich, czyli łącznie VAT i akcyzy, sięgały 85 proc. planu na cały rok. Na koniec października 2012 r. do kasy państwa wpłynęło z tego źródła nieco ponad 77 proc. kwoty planowanej na cały rok. Mocniej przy tym wyhamowały dochody z

Ministerstwo Finansów: Dług publiczny jest poniżej progu 55 proc. PKB

2012 roku. Udział długu w walutach obcych w długu skarbu państwa obniżył się do ok. 30,3 proc. z 31,6 proc. na koniec 2012 r. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym ukształtował się na poziomie ok. 33,0 proc., wobec 35,1 proc. na koniec 2012 r.

MF: Dług publiczny w '13 r. poniżej 55 proc. PKB; wg metodologii UE poniżej 58 proc. PKB

koniec 2012 roku. Udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa obniżył się do ok. 30,3 proc. z 31,6 proc. na koniec 2012 r. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym ukształtował się na poziomie ok. 33,0 proc. wobec 35,1 proc. na koniec 2012 r.

PGE planuje przeznaczyć na dywidendę 1,6 mld zł

Na wypłatę dla akcjonariuszy ma się złożyć cały jednostkowy zysk za 2012 rok w kwocie 784 milionów złotych i 824 miliony złotych z kapitału zapasowego. PGE chce, by dniem ustalenia dywidendy był 5 września, a terminem wypłaty dywidendy 26 września. W zeszłym roku zarząd PGE rekomendował wypłatę

Sejmowa komisja finansów za absolutorium dla rządu

dynamiki wzrostu PKB było wynikiem pogorszenia koniunktury na rynkach eksportowych, głównie w państwach UE, w których gospodarka odnotowała spadek PKB o 0,3 proc. Na koniec 2012 roku stopa bezrobocia wyniosła 13,4 proc., a średnioroczna inflacja 3,7 proc. (PAP)

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

SLD przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

Posłowie debatują nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "Był to budżet stagnacji, budżet na przeżycie, budżet ku pokrzepieniu serc

Portugalia: wyższy VAT dał 272 mln euro. I niszczy miejsca pracy

zmian obiecanych władzom stowarzyszeń restauratorów. Podwyższony od 1 stycznia 2012 r. podatek na usługi gastronomiczne jest ważnym źródłem wpływów budżetowych. Jak ujawniła minister finansów Maria Luis Albuquerque, w zeszłym roku dzięki podniesieniu VAT z 10 do 23 proc. portugalski budżet został

Sejm.Przepis o środkach na edukację dzieci niepełnosprawnych pozostaje

Komisja opowiedziała się za uchwaleniem "ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016" bez poprawek. "Projekt zawiera szereg zmian do obowiązującego prawa, które z jednej strony dają oszczędności przy konstruowaniu budżetu na rok 2016. To są

Podwyżka płacy minimalnej do 1 tys. 680 zł będzie kosztowała budżet 13,5 mln zł

"Szacuje się, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 tys. 680 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2014 r. o około 13,5 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń i składek, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego

Rząd się przeliczył, budżet traci. Akcyza na wódkę w punkcie krytycznym

Akcyza to drugie po VAT źródło dochodów budżetu państwa. Na 2014 r. rząd zaplanował sobie z tego podatku ponad 62 mld zł. O prawie 1,5 mld zł więcej, niż dostał z niego rok wcześniej. Dodatkowe pieniądze miała przynieść m.in. podwyżka akcyzy na wyroby spirytusowe. Z początkiem 2014 r. stawka tego

Kredytobiorcy się cieszą. Wreszcie pracują na siebie

bardzo kredytobiorcy hipoteczni są zadłużeni? Według Narodowego Banku Polskiego są oni winni bankom ok. 365 mld zł. Dla porównania, planowane w tym roku dochody budżetu państwa sięgają 297 mld zł. Żeby pokazać, jak ważnym elementem domowego budżetu jest rata kredytu hipotecznego, Bartosz Turek z Lion's

Podatek od aktywów bankowych. W których krajach obowiązuje?

spekulacyjnym obowiązuje dodatkowy podatek ze stawką 0,013 proc. ich wartości. Węgrzy krytykowani za podatek W ramach działań na rzecz odciążenia budżetu rząd Węgier wprowadził w 2010 roku podatek od aktywów bankowych ze stawką 0,15 proc. dla sum bilansowych do 50 mld forintów (160 mln euro) i 0,53 proc. dla

Rząd będzie obniżać prognozę wzrostu PKB?

dochodów i wydatków z WPFP - dodał. Według przyjętych przez rząd założeń makroekonomicznych budżet na 2013 rok ma być skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 2,9 proc. i inflacji średniorocznej na poziomie 2,7 proc. W "Wieloletnim planie finansowym państwa 2012-2015" resort finansów założył

Unia Europejska ma budżet na 2012 rok

na 2012 roku został przyjęty jednomyślnie. W ramach kompromisu państwa UE zgodziły się także dopłacić do tegorocznego budżetu 200 mln brakujących euro. Jest to nieco mniej niż proponowała KE (550 mln euro), ale wystarczająco by zmienić proporcje budżetu przyszłorocznego. Po uwzględnieniu dodatkowych

OECD: W 2013 r. pomoc rozwojowa na rekordowym poziomie

Jednak w Europie wciąż daje o sobie znać zakończona stosunkowo niedawno recesja, przez którą większość krajów nie kwapi się do zwiększenia budżetów pomocowych. W ubiegłym roku 34 kraje zrzeszone w OECD przekazały 134,8 mld dol. pomocy. To o 6 proc. więcej niż w 2012 roku i najwyższa jak dotąd kwota

Tusk: dotacja na drogi lokalne większa o ok. 500 mln zł

zł. "W efekcie na realizację programu w latach 2012-2015 zostanie przeznaczone z budżetu państwa 2 mld 400 mln zł. Jednocześnie 200 mln zł zostanie przeznaczone na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych od 1 maja 2014 r." - czytamy w komunikacie. W wyniku podwyższenia środków na

Białoruś. Rząd chce odtworzyć pogłowie trzody chlewnej

hodowli świń. Do końca bieżącego roku z budżetu państwowego na ten cel ma trafić do budżetów rad obwodowych do 200 mld rubli białoruskich (60,6 mln zł). Dokument przewiduje, że w pierwszym kwartale przyszłego roku produkcja wieprzowiny na wzrosnąć do 124,3 tys. ton wobec 113,5 tys. ton w analogicznym

MF: Państwowy dług publiczny w 2013 r. wzrósł do 880 mld 204,5 mln zł

poinformował, że PDP na koniec 2013 r. wyniósł 53,9 proc. PKB wobec 52,7 proc. PKB rok wcześniej. "Największy wpływ na zmianę PDP w 2013 r. miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (które w 2013 r. wyniosły 57,4 mld zł)" - napisano w komunikacie. "Zadłużenie sektora

Rząd obetnie dotacje na drogi lokalne, tzw. schetynówki

Jak można wyczytać w przygotowanym przez Ministerstwo Administracji projekcie zmian programu, na dotacje w latach 2012-15 ma być przeznaczone z budżetu państwa 1 mld 950 mln zł. W podziale na poszczególne lata wydatki mają się kształtować następująco: 200 mln zł w 2012 r., 500 mln zł w 2013 r., 250

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2015 r. głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu. Mimo negatywnej opinii komisji budżetu i finansów publicznych Senat zgłosił poprawkę Jana Rulewskiego (PO), zgodnie z którą dodatkowe 25 mln zł miałoby być

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście PKB

. - tu deficyt nie może przekroczyć 35 mld zł. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w przyszłym roku rząd ocenia na 39,1 mld zł (w 2012 r. - 46,2 mld zł). Już w ogłoszonej pod koniec kwietnia aktualizacji programu konwergencji resort finansów pokazał, jak w kolejnych latach będzie rósł polski PKB

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście gospodarczym

Po wzroście PKB o 2,5 proc. w 2012 r. w przyszłym roku nasza gospodarka ma się rozwijać szybciej. Budżet na 2013 r. rząd będzie opierał na założeniu, że polskie PKB wzrośnie o 2,9 proc. Ma wynieść 1694,8 mld zł. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma sięgnąć 2,7 proc., a

Plan Bieńkowskiej dla schetynówek. Miliony na drogi lokalne

przeznaczył na nie w budżecie tylko 250 mln, deklarując, iż w kolejnych latach kwota ta znowu wzrośnie do 1 mld zł. Skończyło się na obietnicach. W 2013 r. na rząd dał na ten cel 500 mln zł. W tym roku początkowo przewidziano w budżecie 250 mln zł i dopiero w marcu rząd zwiększył tę kwotę do 700 mln zł

Unijny komisarz ds. gospodarczych ogłasza: Koniec niejasnych porozumień podatkowych

dopuszczają się przedsiębiorstwa, i przeciwdziałanie im. Powiązać podatek z miejscem Unikanie opodatkowania przez podmioty prawne pozbawia budżety państw miliardów euro rocznie. Firmy korzystają na złożoności przepisów podatkowych i braku współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i optymalizują płacone

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

ustawie wydatki budżetu państwa ustalono na 327 mld 294 mln 440 tys. zł, jednak wydano 321 mld 345 mln 286 tys. zł, czyli mniej o 5 mld 949 mln 154 tys. zł, tzn. o 1,8 proc. Na niższe wydatki wpłynęło przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 2 mld 668 mln 260 tys. zł, co

Szydło: rząd PiS zlikwiduje tzw. podatek miedziowy

w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Wielkość podatku, który wpływa do budżetu, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

podatków: CIT i akcyzowego oraz spadku rentowności sprzedawanych papierów wartościowych (SPW). W znowelizowanej ustawie wydatki budżetu państwa ustalono na 327 mld 294 mln 440 tys. zł, jednak wydano 321 mld 345 mln 286 tys. zł, czyli mniej o 5 mld 949 mln 154 tys. zł, tzn. o 1,8 proc. Na niższe wydatki

Rosja traci na ropie, Polska zarabia na złotym

główne słabości, jakie trendy nią rządzą i co powinni zrobić politycy, by zażegnać zagrożenia i przyspieszyć wzrost gospodarczy. Lektura pierwszego z opublikowanych rozdziałów nie jest tym razem przyjemna dla przywódców państw, których gospodarka opiera się w znacznym stopniu na eksporcie surowców

MF: Państwowy dług publiczny w 2013 r. wzrósł do 880 mld 204,5 mln zł

MF poinformował, że PDP na koniec 2013 r. wyniósł 53,9 proc. PKB wobec 52,7 proc. PKB rok wcześniej. "Największy wpływ na zmianę PDP w 2013 r. miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (które w 2013 r. wyniosły 57,4 mld zł)" - napisano w komunikacie. "Zadłużenie

Tusk: w latach 2009-2013 zmodernizowano ponad 10 tys. dróg lokalnych

; - powiedział premier. CIR przypomniał, że w marcu 2014 r. rząd zwiększył wydatki budżetu państwa na realizację programu w br. z 250 mln zł do 700 mln zł (o 450 mln zł). "W efekcie na realizację programu w latach 2012-2015 zostanie przeznaczone z budżetu państwa 2 mld 400 mln zł. W wyniku podwyższenia

Deficyt budżetowy: dużo niższy niż planowano

cały rok. Teraz jest znacznie gorzej - do kasy państwa wpłynęło z tego źródła 69 proc. kwoty planowanej na cały rok. Mocniej przy tym wyhamowały dochody z VAT niż z akcyzy. W ustawie budżetowej na 2012 r. zapisano, że deficyt całoroczny nie może być wyższy od 35 mld zł. Ten plan nie jest zagrożony.

Kielce. Radni zgodzili się na podwyżkę podatków od nieruchomości

tym roku. Galeria handlowa, która teraz płaciła 1,9 mln zł, zapłaciłaby o 237 tys. zł więcej. "Zmiany są już przewidziane w budżecie. Jeżeli państwo nie przegłosujecie tej uchwały, to trzeba będzie +ciąć+ z wydatków bieżących, z tzw. finansowania rzeczy nieobowiązkowych. To m.in. dofinansowanie

Król Belka obiecuje Niderlandy?

procentowe i zdarza się, że prezes bywa w trakcie kluczowych głosowań dotyczących wysokości stóp procentowych przegłosowywany - po raz pierwszy to się zdarzyło jesienią 2012 roku. To również nie od samego szefa NBP zależy, jak dużo z zysku banku centralnego trafi do budżetu państwa. Tu kluczowe znaczenie ma

Kielce. Władze miasta chcą podnieść podatki od nieruchomości

której zatwierdzano także budżet na 2012 r. Wcześniej radni czterokrotnie nie zgadzali się na podwyżkę podatków. Ostatecznie zgodzili się wówczas na podwyżkę podatków jedynie dla przedsiębiorców - od gruntów i budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - o ok. 7 proc. w

W latach 2009-13 zmodernizowano ponad 10 tys. dróg lokalnych

zostanie kolejnych 1680 km dróg. CIR przypomniał, że w marcu 2014 r. rząd zwiększył wydatki budżetu państwa na realizację programu w br. z 250 mln zł do 700 mln zł (o 450 mln zł). - W efekcie na realizację programu w latach 2012-15 zostanie przeznaczone z budżetu państwa 2 mld 400 mln zł. W wyniku

Posłowie PSL chcą zmiany sposobu ubezpieczeń rolnych

dopłaty do składek z budżetu państwa. W konsekwencji, ze względu na wysoką cenę polisy oraz brak dopłaty, wielu rolników rezygnuje z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a tym samych zapewnienia szerszej ochrony swoich upraw. Według nowych propozycji "dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w

Ministerstwo Finansów pożyczyło z rynków finansowych 7,5 mld zł

inwestorzy od polskiego rządu za pożyczkę). Rentowność dziesięcioletnich obligacji jest ważnym wskaźnikiem rynkowym. Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że na koniec stycznia finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zostało już zrealizowane w blisko jednej trzeciej

Opolskie. 50 gmin skorzystało w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego

, samorządy te mają prawo do ubiegania się o zwrot części poniesionych na ten cel wydatków z budżetu państwa. Muszą tylko - do 31 maja roku następującego po roku, w którym realizowany był fundusz - złożyć wniosek o zwrot. "Natomiast wojewoda ma obowiązek przekazania samorządom środków ze zwrotu do 31

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

Za głosowało 417 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwalone przepisy nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów

Budżet UE: w bieżącym roku brakuje 11,2 mld euro. Będzie korekta

. budżetu Janusz Lewandowski. (Nie)oczekiwana korekta Korekta jest niezbędna, bo w tegorocznym unijnym budżecie nie ma takich pieniędzy. Zgodnie z ustaleniami budżet na 2013 rok ma być o blisko 3 mld euro mniejszy niż w 2012. Jednocześnie przerzucono do niego niezapłacone rachunki z zeszłego roku. W efekcie

Świętokrzyskie. Więcej samorządów otrzyma pieniądze na drogi lokalne

, a nie 1 mld zł, jak wcześniej planowano. Taka decyzja oznaczała zmniejszenie nakładów na program w latach 2012-2015 z 2,7 mld zł do 1,95 mld zł. Powodem tej decyzji rządu były zapisy projektu budżetu, który przewidywał ustalenie planowanych wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

makroekonomiczne na kolejny rok zostały znacząco obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami gospodarczymi. Mimo tych sygnałów w budżecie przyjęto bardzo optymistyczną prognozę dochodów. W 2013 r. Zarząd starał się o zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej

Życie po deficycie. Niestety, nie u nas

zachowaniu zrównoważonego budżetu. W bieżącym roku deficyt budżetowy ma wynieść 6,5 mld euro. My w Polsce na razie o takim budżecie ciągle możemy tylko pomarzyć. Projekt planu finansowego naszego państwa na przyszły rok rząd zaprezentował w Sejmie na początku października. Zapisał w nim 46,08 mld zł

Rząd Rosji rozważa podwyżkę stawki VAT

Nad podniesieniem podatków władze Rosji zastanawiają się od początku lipca, szukając w kieszeni Rosjan pieniędzy na załatanie dziur w budżecie państwa na najbliższe lata. Tę dziurę mogą pogłębiać gwałtownie rosnące wydatki na zbrojenia i służby specjalne. Początkowo prezydent Rosji Władimir Putin

"DP": Palacze nie pomogli budżetowi. Pijący też?

Po ubiegłorocznej 5-procentowej podwyżce akcyzy tytoniowej budżet państwa zamiast spodziewanych większych wpływów, zanotował spore straty. W pierwszych 11 miesiącach 2013 r. dochody z akcyzy tytoniowej sięgnęły bowiem 16,8 mld zł, czyli były niższe o 327 mln zł niż w tym samym okresie rok wcześniej

Andrzej Duda wspiera idący po władzę PiS

mnóstwo. Eksperci ostrzegają, że gdyby pomysł Dudy wszedł w życie, kobiety będą miały nawet o 70 proc. niższe emerytury, niż gdyby pracowały do 67. roku życia. W przypadku mężczyzn byłoby to 20 proc. Co z kosztami dla budżetu państwa? "Łączny koszt zmian dla sektora finansów publicznych wprowadzonych

Opolskie. Otwarto zmodernizowany dworzec PKP w Kędzierzynie-Koźlu

na dworcu w Kędzierzynie-Koźlu". Remont dworca w Kędzierzynie-Koźlu został sfinansowany ze środków własnych PKP SA oraz z pieniędzy budżetu państwa. Wykonawcą prac była spółka SKB Development. Dworzec w Kędzierzynie-Koźlu to - obok dworców Opole Główne i Kluczbork - trzeci taki obiekt

Górnictwo czerpie z budżetu państwa, ale także do niego wkłada

- Polskie kopalnie płacą na rzecz państwa 34 różnego rodzaju daniny - mówił podczas odbywającej się w ubiegłym tygodniu debaty sejmowej poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tadeusz Iwiński. Przekonywał wówczas, że spółki węglowe, nie tylko sięgają po pieniądze podatników, ale także zasilają budżet

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne

będzie po 2015 r. W latach 2009-2011 na lokalne inwestycje drogowe rocznie trafiał 1 mld zł z budżetu państwa. Drugie tyle dokładały samorządy. W ostatnich latach finansowanie dróg trochę się załamało. Nakłady budżetowe w 2012 r. sięgnęły tylko 250 mln zł, w 2013 r. było to 500 mln zł. W tym roku

Arndt: w 2013 r. niewielkie wydatki Skarbu Państwa na poręczenia i gwarancje

Drogowego. Potencjalne niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły na koniec grudnia 2013 łącznie 105 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 r. o 7,6 proc. Osoby prawne w ubiegłym roku udzieliły 215 poręczeń i gwarancji na kwotę 2,7 mld zł. BGK

Rozważany przez PiS podatek od transakcji jest już w wielu krajach świata

wynoszącej 0,01 proc. KE zakłada, że pomoże w walce z kryzysem zadłużeniowym oraz ograniczy spekulacje na rynkach finansowych. Włączenie się do niego od 1 stycznia 2016 roku zadeklarowało 11 państw strefy euro: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i

Upaństwowiony Polimex dalej przynosi straty: w 2014 r. 153 mln zł

przychodach główny udział miała energetyka (46,1 proc.), a budownictwo infrastrukturalne odpowiadało za nieco ponad jedną piątą wpływów. Na kolejnych miejscach znalazły się: produkcja (17,9 proc.), przemysł (5,9 proc.) i petrochemia (5,5 proc.). Zarobić na Euro 2012 Gdyby nie pomoc państwa, doszłoby do upadku

Tusk: jestem przekonany, że będzie wyższy wzrost PKB niż ten w budżecie

Premiera wynika, że Rada Ministrów powinna przyjąć projekt ustawy budżetowej na 2012 r. na posiedzeniu 6 grudnia. Z uzasadnienia do projektu budżetu na 2012 rok, do którego dotarła PAP, wynika, że deficyt budżetu w 2012 roku zostanie zapisany w budżecie na poziomie 35 mld zł. Budżet zostanie skonstruowany

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

przyszły rok 46,08 mld zł deficytu. W uproszczeniu: tyle pieniędzy będzie brakować w przyszłorocznym budżecie państwa (i część z nich na pewno trzeba będzie pożyczyć, np. emitując obligacje). Zakładane dochody budżetowe wyniosą 297,3 mld zł, zaś wydatki - 343,3 mld zł. Dochody kasy państwa mają być przy

Na co idą nasze podatki

, kwota dotyczy tylko wydatków budżetu państwa) oraz na sądy i więzienia (242 zł). Dług dusi gospodarkę Szóstą pozycję stanowią koszty obsługi długu publicznego, które wyniosły 1168 zł. W ciągu 2013 roku dług publiczny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o 1225 zł i wyniósł 25 038 zł. Najbardziej

Polski dług ciągle rośnie. Zamknęliśmy 2013 r. z 880,2 mld zł długu

W ciągu całego 2013 r. nasze zadłużenie wzrosło o 39,7 mld zł, czyli o 4,7 proc. Największy wpływ na zmianę państwowego długu publicznego miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, które w zeszłym roku wyniosły 57,4 mld zł - czytamy w komunikacie resortu finansów. Według

Będzie wyższy deficyt? Prawdopodobna nowelizacja budżetu

państwa wyniósł 31 mld 746,4 mln zł, czyli 89,3 proc. deficytu planowanego na cały 2013 r. MF podało, że wydatki państwa wyniosły 118 mld 608,9 mln zł, czyli 35,4 proc. z 334 mld 950,8 mln zł planowanych na cały bieżący rok. Z kolei dochody budżetu wyniosły 86 mld 862,5 mln zł, co stanowi 29 proc. z 299

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery