budżet państwa 2012

Michał Kokot, Reuters

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

Blisko 2 mld zł trafi do budżetu państwa od KGHM w 2012 roku

Ministerstwo Finansów nałoży na KGHM dodatkowe opłaty z tytułu wydobycia miedzi i srebra. Projekt ustawy opracowany przez resort zakłada, że w przyszłym roku do budżetu państwa wpłynie dzięki temu 1,8 mld zł.

PIR i BGK bez pieniędzy ze sprzedaży akcji Ciechu

W 2012 r. Rada Ministrów zgodziła się, aby akcje grupy Ciech zostały wniesione do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ale zamiast tego pieniądze zasiliły budżet państwa. - Bo to minister skarbu podejmuje ostateczną decyzję - odpowiada resort skarbu

Deficyt budżetowy po lutym sięgnął 46,8 proc. planu

Deficyt budżetu państwa po dwóch miesiącach 2012 r. sięgnął 16,4 mld zł, czyli 46,8 proc. planu całorocznego. - To normalne - uspokaja Ministerstwo Finansów.

Budżet 2012 wisi na planie ratunkowym dla Europy

, że ewentualna korekta wskaźników, na których oparty jest budżet, będzie zależeć od świeżych informacji i prognoz gospodarki polskiej i światowej. Przekonywał też, że nawet jeśli rzeczywisty wzrost PKB będzie w 2012 r. niższy od założonego w ustawie budżetowej, to i tak za sprawą wyższego od planu

Rząd ma plan finansowy na najbliższe lata

Rząd ma plan finansowy na najbliższe lata

. Dochody budżetu państwa w 2013 r. mają wynieść 305,4 mld zł, a wydatki 337,4 mld zł. Oznacza to, że deficyt w kasie państwa spadnie do 32 mld zł, z 35 mld w 2012 r. W kolejnych latach ma się dalej zmniejszać - do 28 mld zł w 2014 r. i 22 mld zł w 2015 r.

No to mamy reformy. W 2012 roku nawet o 9 mld zł więcej w budżecie

No to mamy reformy. W 2012 roku nawet o 9 mld zł więcej w budżecie

Nowy rząd Tuska. Sprawdź, co obiecał Tusk Polakom? Cięcia i... Dotychczas premier Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski twierdzili, że dla ustabilizowania finansów państwa nie są potrzebne głębsze reformy. Ustępujący rząd przyjął projekt budżetu na rok 2012 przewidujący ograniczenie

Ministerstwo Finansów rusza z regułą na deficyt

Narzucona na wydatki budżetu tzw. reguła dyscyplinująca ma przynieść kasie państwa 8,5 mld zł oszczędności do 2012 r. Reguła ma być zapisana w ustawie o finansach publicznych. Projekt nowelizacji tej ustawy w czwartek Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji międzyresortowych. Dzięki

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

- 155,1 mld zł. Na obsługę długu skarbu państwa pójdzie 43,8 mld zł. Budżet skonstruowano na podstaiwe tzw. reguły wydatkowej. Oznacza to, że tzw. elastyczne wydatki budżetu (czyli takie, których wysokości nie określają ustawy) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 1 pkt proc. ponad inflację, czyli o 3,8 proc

MF rusza z regułą na deficyt. To da 8,5 mld oszczędności

Reguła ma być zapisana w ustawie o finansach publicznych. Projekt nowelizacji tej ustawy w czwartek Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji międzyresortowych. Dzięki regule wydatkowej, którą resort finansów nazywa też regułą dyscyplinującą, wydatki budżetu państwa mają rosnąć co roku

Polska dostanie z UE 9,2 mln euro na program "Owoce w szkole"

Kraje członkowskie w ramach Specjalnego Komitetu Zarządzającego działającego przy Komisji Europejskiej poparły we wtorek kontynuację programu w roku szkolnym 2012/13, zgodnie z propozycją KE. Decyzja formalnie zostanie przyjęta przez KE w najbliższych tygodniach. 90 mln euro z budżetu UE ma zostać

Lewandowski: będzie korekta budżetu Unii Europejskiej

Lewandowski: będzie korekta budżetu Unii Europejskiej

Z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla dla UE w Oslo odbędzie się nieformalny miniszczyt Unii Europejskiej. Komisarz do spraw finansów Unii Europejskiej powiedział w Jedynce, że nareszcie może przekazać jakieś dobre wiadomości w sprawie budżetu unijnego. Sądzi on, że jeszcze w poniedziałek

Zobacz jak wysokie podatki płacą największe spółki w Polsce. Rekordzista zasilił budżet ponad 1,5 mld zł

Zobacz jak wysokie podatki płacą największe spółki w Polsce. Rekordzista zasilił budżet ponad 1,5 mld zł

Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim. Przychody ogółem przedsiębiorstwa w roku 2012 wyniosły prawie 29 mld zł, przychody ze sprzedaży wyniosły 28,7 mld zł. Ponad 72 proc. akcji spółki należy do Skarbu Państwa. Prezesem zarządu PGNiG jest Mariusz Zawisza.   podatek naliczony 536 165 000 zł

Rostowski: projekt budżetu na 2012 r. trafi do Sejmu w grudniu

Rostowski: projekt budżetu na 2012 r. trafi do Sejmu w grudniu

Dwa warianty budżetu zakładają wzrost gospodarczy w wysokości 3,5 proc. lub 2,5 proc.; trzeci wariant "recesyjny" mówi o spadku PKB o 1 proc. -Sytuacja w Europie dalej jest bardzo niestabilna. Wybierając wariant, będziemy patrzyli na prognozy najważniejszych instytucji międzynarodowych

Drzewiecki: państwo wesprze budowę stadionów na Euro 2012

dofinansowania z budżetu państwa budowy boisk dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Orlik 2012".

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa to swoisty rozkład jazdy. Pokazuje, jak w poszczególnych miesiącach roku powinny się kształtować dochody i wydatki budżetu oraz jaki powinien być w związku z tym jego deficyt. W tym roku Ministerstwo Finansów przez długi czas nie pokazywało

Autostrada na dobre odjechała stolicy

Autostrada na dobre odjechała stolicy

wątpliwości, drogowcy zapewniali, że nie będzie problemów, bo to przecież najbardziej ruchliwy, a więc także dochodowy odcinek w Polsce. Potem PiS chciał powrotu do budowy z budżetu państwa, długo się nad tym wahał i w efekcie przez dwa lata nic się nie działo. Platforma Obywatelska chciała wszystko

Żeby ratować klimat, Unia zapłaci najbiedniejszym krajom

handlu uprawnieniami mamy nadwyżkę wartą nawet miliard dolarów. Rząd sugeruje, że na pomoc dla państw biednych mógłby wydawać nawet 10 proc. dochodów z tego tytułu. Inne kraje Unii będą musiały płacić z własnych budżetów, ale i tak są nieco hojniejsze od Polski. Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował 884

MF proponuje opracowanie polityki dywidendowej na lata 2017-2019

oraz da spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych" - czytamy również. Wpływy z dywidend do budżetu państwa za lata 2010-2015: - 2010: 4 484 mln zł, - 2011: 5 312 mln zł, - 2012: 7 788 mln zł, - 2013: 6 700 mln zł, - 2014: 3 941 mln zł, - 2015 (prognoza): 4 545 mln zł

Ministerstwo Finansów zmienia politykę dywidendową

Ministerstwo Finansów zmienia politykę dywidendową

Do tej pory poziom dywidend, które powinny wpłynąć do budżetu państwa z firm, w których ma ono udziały, ustalany był co roku w ustawie budżetowej na dany rok. Przy ich planowaniu rząd brał pod uwagę m.in. wyniki firm i potrzeby finansowe kraju. - Brakowało strategicznego spojrzenia na wpływy do

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013

"W naszej analizie zawarliśmy ocenę wykonania budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich oraz innych planów finansowych ujętych w ustawie budżetowej. Dokonaliśmy także oceny wykonania przez NBP założeń polityki pieniężnej. Po raz pierwszy w analizie szerzej przedstawiliśmy efekty

Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2013 r.

przeszacowano wykonanie dochodów podatkowych w 2012 r., zbyt optymistycznie oceniono wzrost PKB, liczono też na większy wzrost dochodów spowodowany zmianami cen" - ocenił. Jak powiedział, łączne wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich były nieznacznie niższe niż 2012 r. "Zauważamy

Rząd: mniej na promocję biopaliw, więcej na wydatki społeczne

. "W 2016 r. przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa - do 182,9 mln zł (umożliwi to odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015)" - napisano w komunikacie. Zgodnie z projektem analogicznie, jak w latach ubiegłych

Ministrowie poparli wymianę informacji o orzeczeniach podatkowych

Ministrowie poparli wymianę informacji o orzeczeniach podatkowych

kompleksowy pakiet naprawczy, odbudowy dochodów publicznych w Polsce - ocenił. Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich UE miliardy euro każdego roku. Pokazały to śledztwa dziennikarskie, w wyniku których ujawniono m.in., że setki

Kowalczyk: Podatek miedziowy można zawiesić w trakcie 2016

- Ten podatek na razie nie został zniesiony. Taki podatek może zostać zniesiony równie dobrze po pierwszym kwartale czy po drugim - powiedział Kowalczyk. - W tej chwili dość istotne jest skompletowanie całego budżetu, zbilansowanie budżetu. Zawieszenie podatku jest możliwe, jeżeli będzie pozwalał

Małopolskie. Sejmik przyjął budżet województwa na 2015 r.

wykorzystania funduszy europejskich z kończącej się perspektywy finansowej UE oraz nowej na lata 2014-2020. Jego założenia zostały oparte na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w budżecie państwa. Według niego ostateczny kształt budżetu zawiera autopoprawki zarządu, zakładające zwiększenie dochodów o 16

Podlaskie. Ponad 100 km dróg lokalnych będzie przebudowanych w 2016 r.

asfalt, powstaną nowe chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa. W 2015 r. w ramach dotychczasowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Podlaskiem modernizowane są 164 km dróg w ramach 64 inwestycji. Z budżetu państwa na ten cel pochodziło 56,6 mln zł. W latach 2009-2011 i 2012-2014 w

MF przyznaje: Dziura w budżecie 2013 r. - 42,2 mld zł

Taki wynik budżetu jest lepszy od planu o prawie 9,5 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że zeszłoroczna ustawa budżetowa była nowelizowana w ciągu roku. Dopuszczalny deficyt został wtedy podniesiony aż o 16 mld zł, z 35,6 do 51,6 mld zł. Nowelizacja była konieczna, bo od początku roku do kasy państwa

Sejm: projekt ustawy okołobudżetowej - do komisji finansów

uczelni medycznych z lat 2012-2015 i jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2015" - napisano w uzasadnieniu do projektu. W projekcie założono możliwość dofinansowania z budżetu państwa Funduszu Emerytalno-Rentowego (w przypadku większej liczby świadczeniobiorców) oraz przyznania dotacji

Prezydent podpisał ustawę dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych, składkę zapłaci - tak jak dotychczas - budżet państwa (w tym wypadku KRUS). Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli

Najwyższa Izba Kontroli zbadała budżet

W "Analizie wykonania budżetu państwa" dominują pochwały. NIK zauważyła, że dochody budżetu były o 2,1 proc. wyższe od planu i wyniosły 283,5 mld zł. Z kolei wydatki były niższe, niż zaplanowano, o 3,9 proc. i zamknęły się w kwocie 312,5 mld zł. W efekcie deficyt zaplanowany na 47,5 mld

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2016 r.

) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone mają zostać o ponad 700 mln zł wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa w wysokości do 182 mln 943 tys. zł. W ustawie założono możliwość

Bez poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2016 rok

specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone mają zostać o ponad 700 mln zł wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa w wysokości do 182 mln 943 tys. zł. W projekcie

"Gazeta Wyborcza": Państwo nas rozpieszcza

dzięki ulgom, zwolnieniom i tym podobnym upustom w podatkach zostały w badanym okresie w naszych kieszeniach. Gdyby nie preferencje, musielibyśmy je oddać budżetowi państwa i samorządom.

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

"Dochody budżetu państwa w roku 2015 będą niższe od zaplanowanych o 10,5 mld zł, tj. o około 3,5 proc. Głównym powodem tych niższych dochodów jest VAT (...), wpływy z tego podatku będą niższe o 3,3 mld zł, a w przypadku podatku akcyzowego te wpływy będą niższe o 600 mln zł" - mówił posłom

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Dzienniku Ustaw. KGHM dostał na dostosowanie się do nich zaledwie dwa tygodnie. Trybunał nie podzielił we wtorek tego zdania. Uznał, że tak krótkie vacatio legis nie naruszało konstytucyjnej zasady poprawnej legislacji. Z podatku od wydobycia kopalin budżet państwa dostał w 2012 r. prawie 1,6 mld zł. Ustawa

PL.2012+ planuje halę na 15 tys. osób i hotel w pobliżu Stadionu Narodowego

nie wymagać dofinansowania z budżetu państwa. Jestem pewny, że obrany przez nas model biznesowy sprawdzi się, obiekt będzie na siebie zarabiał i realizował cele społeczne, wizerunkowe oraz biznesowe" - podsumował Opara. Największa obecnie zadaszona hala w Warszawie to Torwar, który może

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

;Wartość utraconych przez budżet państwa wpływów w związku z funkcjonowaniem w 2012 r. obniżonych, preferencyjnych stawek w podatku VAT wynosi 38,3 proc. dochodów budżetu państwa z tego podatku. Pięć preferencji o najwyższej wartości w tym podatku obniżyło w sumie dochody budżetu państwa o 23 mld zł"

GDDKiA prowadzi spory sądowe na ponad 6 mld zł z wykonawcami inwestycji

, bezpośrednie straty dla budżetu państwa" - tłumaczył Szmit. Według niego zawarcie ugód w kilku przypadkach pozwoliłoby funkcjonować firmom i doprowadziłoby do ograniczenia strat strony publicznej. "Podejmujemy szereg prac, aby w rozpoczętej perspektywie unijnej już do takich sytuacji nie dochodziło

Dobre perspektywy polskich samorządów

mld zł. W każdym z tych lat. To 11-12 proc. ich dochodów operacyjnych, czyli m.in. tych z podatków lokalnych oraz subwencji ogólnej (to pieniądze, które samorządy dostają na swoją działalność z budżetu państwa). Przy okazji Fitch stwierdziła, że wyniki te będą zbliżone do zeszłorocznego. Tu jej

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 ha przeliczeniowych, składkę zapłaci tak jak wcześniej budżet państwa. Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z dotacji celowej z budżetu państwa" - zaznaczono. Nowelizację ustawy sprowokowała uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 r., w której NSA stwierdził, że świadczenia pielęgnacyjnego nie może otrzymywać rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

mld zł. Z raportu wynika, że zdecydowana większość preferencji przypada na podatki stanowiące dochody budżetu państwa, czyli VAT, akcyzę i oba podatki dochodowe PIT i CIT. W 2012 r. ulgi, zwolnienia, obniżki i wyłączenia w tych podatkach miały wartość 73,8 mld zł. To aż 4,6 proc. PKB. Reszta

MSP: Prawdopodobnie znacząco obniżymy podatek miedziowy

przekazuje do budżetu państwa pokaźny zastrzyk gotówki: w 2012 r. - 1,5 mld zł, w 2013 r. - 2 mld zł, a w 2014 - 1,9 mld zł. Jeśli danina zostałaby zlikwidowana albo znacząco obniżona rządowi pozostanie chyba już tylko zadłużyć się jeszcze bardziej na rynkach finansowych. PiS między młotem a kowadłem Jednak

Rocznie średnio 5,5 mld zł dotacji na polskie górnictwo. W latach 2010-13 państwo dopłaciło 22 mld zł

przejrzysty, ponieważ zbadanie całkowitej wartości wsparcia wymagało przeszukania i wnikliwej analizy szeregu dokumentów". Dotacje plus emerytury Według autorów raportu wsparcie dla górnictwa w latach 2010-13 płynęło z budżetu państwa oraz programów pomocy dla sektora węgla kamiennego, ze

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium głosowało 234 posłów, 208 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Sejmowa komisja finansów zajmowała się sprawozdaniem dot. wykonania budżetu pod koniec czerwca. Wynika z niego, że w 2013 r. dochody państwa wyniosły 279,1 mld zł

MF: na koniec listopada ub.r. dług Skarbu Państwa ponad 853 mld zł

. "Zmiana zadłużenia w listopadzie 2013 r. była przede wszystkim związana ze zmianą stanu na rachunkach budżetowych (wzrost o 12,6 mld zł). Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 55,4 mld zł - przede wszystkim deficytu

IERIGŻ prognozuje spadek spożycia papierosów w 'tym roku o ok. 5 proc.

papierosów może obniżyć się o ok. 5 proc. do 1510 sztuk. Branża tytoniowa ma kluczowe znaczenie dla budżetu państwa z uwagi na blisko 10 proc. udział podatków pośrednich od wyrobów tytoniowych w ogólnych wpływach budżetowych. W 2013 r. do budżetu państwa z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe wpłynęło 18 mld

Belka: Konstytucja chroni nas przed gruntownymi zmianami prawnymi

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Konstytucja stanowi zabezpieczenie przed zmianami prawnymi, które miałyby umożliwić m.in. bezpośrednie finansowanie gospodarki z budżetu państwa czy też poszerzenie mandatu Narodowego Banku Polskiego (NBP) o wspieranie gospodarki, uważa prezes NBP Marek Belka

Zyski NBP ratują budżet państwa

Bank centralny wpłaci 5,3 mld złotych do kasy państwa. To poważny zastrzyk gotówki, który spada z nieba ministrowi finansów. Bank centralny wpłaca do budżetu 95 proc. swego zysku. Nie wiadomo jeszcze oficjalnie, ile on wyniesie, można jednak wyliczyć, że to około 5,6 mld złotych. Nieoficjalną

Armia amerykańska, chińska, a może Walmart? Sprawdź kto jest największym pracodawcą na świecie [TOP 10]

przedsiębiorstwo, zajmujące się handlem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Zatrudnienie - 1,7 mln pracowników Na 5. miejscu znalazła się brytyjska służba zdrowia. W latach 2012 - 2013 jej budżet przekroczył 127 mld funtów. Zatrudnienie - 1,9 mln pracowników 4. miejsce należy do firmy McDonald's, czyli największa

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

dwóch posłów. "Dochody budżetu państwa w roku 2015 będą niższe od zaplanowanych o 10,5 mld zł, tj. o około 3,5 proc. Głównym powodem tych niższych dochodów jest VAT (...), wpływy z tego podatku będą niższe o 3,3 mld zł, a w przypadku podatku akcyzowego te wpływy będą niższe o 600 mln zł"

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

- tak jak wcześniej - budżet państwa (czyli KRUS). Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4

MF: na koniec września dług skarbu państwa wyniósł 847 mld 710,5 mln zł

zadłużenia we wrześniu 2013 r. był przede wszystkim związany z finansowaniem deficytu budżetu państwa oraz zmianą stanu na rachunkach budżetowych przy umocnieniu się złotego wpływającym pomniejszająco na dług" - wyjaśniono w komunikacie. "Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone zostaną o ponad 700 mln zł wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Z budżetu państwa mają być częściowo

Jak zmieścić w budżecie wyborcze obietnice?

listopada, by mogły wejść w życie z początkiem następnego roku. Gdyby ustawa weszła w życie od 1 stycznia, ubytek w budżecie państwa wyniósłby ok. 20 mld zł rocznie. Jakie rozwiązanie zostanie wprowadzone w roku 2017, to się dopiero okaże. W kampanii wyborczej PiS obiecywał powrót do 22-procentowej stawki

UE ma budżet na 2013 rok i znowelizowała budżet na 2012

budżetowej PE Alain Lamassoure. Tegoroczne negocjacje ws. budżetu UE na rok 2013 były wyjątkowo nerwowe. Lamassoure w imieniu PE odmówił w listopadzie negocjacji ze skupiającą rządy państw członkowskich Radą, przerywając 13 listopada rozmowy ostatniej szansy. Lamassoure tłumaczył wówczas stanowisko PE tym

Dziura w budżecie 2013, choć duża, to nie straszy

, budżet miał niecałe 129 mld zł (67 proc. planu całorocznego). Na koniec września 2012 r. z tych podatków do kasy państwa wpłynęło ponad 135 mld zł (69 proc. planu na cały rok). Wydatki na koniec zeszłego roku zamknęły się kwotą 234 mld zł. To niemal 70 proc. planu całorocznego. Przed rokiem było to 235

Część Włochów wymieni znów liry na euro

sprawiło, że państwo pogrążone w ciężkim kryzysie finansowym zaoszczędziło wtedy od 1,2 do 1,6 miliardów euro. Pieniądze te, zamiast trafić do obywateli, zostały przekazane przez bank centralny do budżetu państwa by zmniejszyć rekordowo wysoki dług publiczny. Nie podano, ile osób może teraz skorzystać z

Gdzie najłatwiej zginąć w wypadku drogowym?

udziałem przechodniów. Kolejne czarne miejsca na polskiej mapie wypadków drogowych to woj. mazowieckie, śląskie i małopolskie. Które województwo jest najbezpieczniejsze? Opolskie. Wszystkie wypadki kosztują rocznie budżet państwa aż 83 mld zł.

Sejmowa komisja finansów za absolutorium dla rządu

zgłosili posłowie PiS. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. przyjętym przez rząd pod koniec maja dochody budżetu państwa wyniosły 287 mld 595 mln 114 tys. zł, a wydatki sięgnęły 318 mld 1 mln 861 tys. zł. W efekcie deficyt budżetu państwa wyniósł 30 mld 406 mln 746 tys. zł. Wskazano, że

Kalendarium negocjacji w sprawie budżetu UE

"przyjaciele polityki spójności" - 15 państw z Polską na czele. Ich zdaniem to polityka spójności tworzy miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju gospodarczego, dlatego nie wolno jej ścinać. 30 października 2012 r. Prezydencja cypryjska przedstawia propozycję cięć. Budżet miałby być o co

Deficyt postraszył. Ministerstwo Finansów uspokaja

Już kilka dni temu ministerstwo prognozowało, że "na podstawie wstępnych szacunków deficyt z wykonania budżetu państwa za okres styczeń - październik 2012 r. osiągnie poziom nieco niższy od założonego w rocznym harmonogramie realizacji budżetu państwa za ten okres". Wedle przygotowanego

Państwowy dług publiczny wzrósł o 3,5 proc.

W komunikacie wskazano, że zadłużenie skarbu państwa wzrosło w pierwszym kwartale (po konsolidacji) o 31 mld 114,7 mln zł, tj. o 4 proc., co wynikało przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 30,8 mld zł (w tym 24,4 mld zł deficytu budżetu państwa i 3,2 mld zł

SLD przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

Posłowie debatują nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "Był to budżet stagnacji, budżet na przeżycie, budżet ku pokrzepieniu serc

Facebook w Wielkiej Brytanii płaci niższe podatki niż... przeciętny pracownik

kosztem innych krajów UE, które traciły wpływy podatkowe. To wywołało oburzenie w Europie. Co się okazało? Z raportu, który opisywaliśmy na łamach "Wyborczej", wynika, że korporacje unikające płacenia podatku CIT mogą pozbawiać polski budżet nawet 46 mld zł rocznie . W sumie państwa członkowskie

PGE planuje przeznaczyć na dywidendę 1,6 mld zł

Na wypłatę dla akcjonariuszy ma się złożyć cały jednostkowy zysk za 2012 rok w kwocie 784 milionów złotych i 824 miliony złotych z kapitału zapasowego. PGE chce, by dniem ustalenia dywidendy był 5 września, a terminem wypłaty dywidendy 26 września. W zeszłym roku zarząd PGE rekomendował wypłatę

Portugalia: wyższy VAT dał 272 mln euro. I niszczy miejsca pracy

zmian obiecanych władzom stowarzyszeń restauratorów. Podwyższony od 1 stycznia 2012 r. podatek na usługi gastronomiczne jest ważnym źródłem wpływów budżetowych. Jak ujawniła minister finansów Maria Luis Albuquerque, w zeszłym roku dzięki podniesieniu VAT z 10 do 23 proc. portugalski budżet został

Unia Europejska ma budżet na 2012 rok

na 2012 roku został przyjęty jednomyślnie. W ramach kompromisu państwa UE zgodziły się także dopłacić do tegorocznego budżetu 200 mln brakujących euro. Jest to nieco mniej niż proponowała KE (550 mln euro), ale wystarczająco by zmienić proporcje budżetu przyszłorocznego. Po uwzględnieniu dodatkowych

Ciężki rok dla KGHM. "Sytuacja może budzić obawy"

podatek od kopalin. Gigant z Lubina przekazuje z tego tytułu do budżetu państwa miliardy złotych: w 2012 r. - 1,5 mld zł, w 2013 r. - 2 mld zł, a rok temu - 1,9 mld zł. Sęk w tym, że podatek od wydobywanej miedzi to nie polska ekstrawagancja. To rozwiązanie jest powszechne w innych krajach, m.in. USA

Podwyżka płacy minimalnej do 1 tys. 680 zł będzie kosztowała budżet 13,5 mln zł

"Szacuje się, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 tys. 680 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2014 r. o około 13,5 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń i składek, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego

Tusk: dotacja na drogi lokalne większa o ok. 500 mln zł

zł. "W efekcie na realizację programu w latach 2012-2015 zostanie przeznaczone z budżetu państwa 2 mld 400 mln zł. Jednocześnie 200 mln zł zostanie przeznaczone na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych od 1 maja 2014 r." - czytamy w komunikacie. W wyniku podwyższenia środków na

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium głosowało 234 posłów, 208 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Sejmowa komisja finansów zajmowała się sprawozdaniem dot. wykonania budżetu pod koniec czerwca. Wynika z niego, że w 2013 r. dochody państwa wyniosły 279,1 mld zł

MF: Państwowy dług publiczny w 2013 r. wzrósł do 880 mld 204,5 mln zł

netto budżetu państwa" - dodano. Z komunikatu wynika, że dług EDP na koniec 2013 r. wyniósł 57,1 proc. PKB wobec 55,6 proc. PKB na koniec 2012 r. Z danych wynika, że 92,4 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,2 proc. Z 7,5 proc

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście gospodarczym

dochodowe dołożą do tego 75,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2013 r. mają wynieść 337,4 mld zł. Rząd planuje w związku z tym, że deficyt budżetu nie będzie mógł być wyższy niż 32 mld zł. To mniej niż w 2012 r. - tu deficyt nie może przekroczyć 35 mld zł. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

Sejmowa komisja finansów zajmowała się tymi sprawozdaniami pod koniec czerwca. Z dokumentu dotyczącego wykonania budżetu wynika m.in., że w 2013 r. dochody państwa wyniosły 279,1 mld zł, a wydatki 321,3 mld zł. Tym samym deficyt sięgnął 42,1 mld zł. To znacznie poniżej 51,5 mld zł, które zapisano

Sejm.Przepis o środkach na edukację dzieci niepełnosprawnych pozostaje

państwa w wysokości do 182 mln 943 tys. zł. W projekcie założono możliwość dofinansowania z budżetu państwa Funduszu Emerytalno-Rentowego (w przypadku większej liczby świadczeniobiorców) oraz przyznania dotacji celowej na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Ponadto w ramach środków

Kielce. Władze miasta chcą podnieść podatki od nieruchomości

jednostkach samorządu terytorialnego. Ciągle przybywa nam zadań, a nie idą za nimi odpowiedniej wysokości środki finansowe z budżetu państwa i musimy je uzupełniać z naszego budżetu" - podkreśliła Nowak. Jako mówiła skarbnik, taką dziedziną jest m.in. pomoc społeczna i edukacja. Jak zauważyła, w związku

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście PKB

mld zł rząd szacuje dochody niepodatkowe, na 2,1 mld zł - wpływy z ceł, a na 1,8 mld zł - dochody z UE i inne bezzwrotne. Wydatki budżetu państwa w 2013 r. mają wynieść 337,4 mld zł (to 19,9 proc. PKB). Rząd planuje, że deficyt budżetu nie będzie mógł być wyższy niż 32 mld zł. To mniej niż w 2012 r

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2015 r. głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu. Mimo negatywnej opinii komisji budżetu i finansów publicznych Senat zgłosił poprawkę Jana Rulewskiego (PO), zgodnie z którą dodatkowe 25 mln zł miałoby być

Rząd obetnie dotacje na drogi lokalne, tzw. schetynówki

Jak można wyczytać w przygotowanym przez Ministerstwo Administracji projekcie zmian programu, na dotacje w latach 2012-15 ma być przeznaczone z budżetu państwa 1 mld 950 mln zł. W podziale na poszczególne lata wydatki mają się kształtować następująco: 200 mln zł w 2012 r., 500 mln zł w 2013 r., 250

Unijny komisarz ds. gospodarczych ogłasza: Koniec niejasnych porozumień podatkowych

dopuszczają się przedsiębiorstwa, i przeciwdziałanie im. Powiązać podatek z miejscem Unikanie opodatkowania przez podmioty prawne pozbawia budżety państw miliardów euro rocznie. Firmy korzystają na złożoności przepisów podatkowych i braku współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i optymalizują płacone

Ministerstwo Finansów: Dług publiczny jest poniżej progu 55 proc. PKB

2012 roku. Udział długu w walutach obcych w długu skarbu państwa obniżył się do ok. 30,3 proc. z 31,6 proc. na koniec 2012 r. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym ukształtował się na poziomie ok. 33,0 proc., wobec 35,1 proc. na koniec 2012 r.

MF: Dług publiczny w '13 r. poniżej 55 proc. PKB; wg metodologii UE poniżej 58 proc. PKB

koniec 2012 roku. Udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa obniżył się do ok. 30,3 proc. z 31,6 proc. na koniec 2012 r. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym ukształtował się na poziomie ok. 33,0 proc. wobec 35,1 proc. na koniec 2012 r.

MF: Państwowy dług publiczny w 2013 r. wzrósł do 880 mld 204,5 mln zł

pożyczkowych netto budżetu państwa" - dodano. Z komunikatu wynika, że dług EDP na koniec 2013 r. wyniósł 57,2 proc. PKB wobec 55,6 proc. PKB na koniec 2012 r. Z danych wynika, że 92,4 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,2 proc. Z 7,5

Plan Bieńkowskiej dla schetynówek. Miliony na drogi lokalne

państwa". Jednak proponowany od 2016 r. mechanizm finansowy będzie miał wpływ na zwiększenie deficytu budżetu państwa. Resort Bieńkowskiej nie podaje też, ile lokalnych dróg będzie można rocznie wyremontować i zbudować po wprowadzeniu nowych przepisów. I jeszcze jedna zmiana. Początkowo pieniądze na

Posłowie PSL chcą zmiany sposobu ubezpieczeń rolnych

ubezpieczeń do sprzedaży ubezpieczeń pakietowych. "Zmiana ustawy zapewni dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 10 proc. sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Kielce. Radni zgodzili się na podwyżkę podatków od nieruchomości

tym roku. Galeria handlowa, która teraz płaciła 1,9 mln zł, zapłaciłaby o 237 tys. zł więcej. "Zmiany są już przewidziane w budżecie. Jeżeli państwo nie przegłosujecie tej uchwały, to trzeba będzie +ciąć+ z wydatków bieżących, z tzw. finansowania rzeczy nieobowiązkowych. To m.in. dofinansowanie

W BCC debata o luce VAT: receptą m.in. jedna stawka VAT

Debata poświęcona była zwiększeniu efektywności pobierania podatku VAT, a zorganizowano ją w ramach programu "Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-20" programu Global Compact ONZ i BCC. Prezes BCC Marek Goliszewski zwracał uwagę, że problem jest poważny, bo w 2013 roku do budżetu nie

OECD: W 2013 r. pomoc rozwojowa na rekordowym poziomie

Jednak w Europie wciąż daje o sobie znać zakończona stosunkowo niedawno recesja, przez którą większość krajów nie kwapi się do zwiększenia budżetów pomocowych. W ubiegłym roku 34 kraje zrzeszone w OECD przekazały 134,8 mld dol. pomocy. To o 6 proc. więcej niż w 2012 roku i najwyższa jak dotąd kwota

Rząd się przeliczył, budżet traci. Akcyza na wódkę w punkcie krytycznym

Akcyza to drugie po VAT źródło dochodów budżetu państwa. Na 2014 r. rząd zaplanował sobie z tego podatku ponad 62 mld zł. O prawie 1,5 mld zł więcej, niż dostał z niego rok wcześniej. Dodatkowe pieniądze miała przynieść m.in. podwyżka akcyzy na wyroby spirytusowe. Z początkiem 2014 r. stawka tego

Świętokrzyskie. Więcej samorządów otrzyma pieniądze na drogi lokalne

, a nie 1 mld zł, jak wcześniej planowano. Taka decyzja oznaczała zmniejszenie nakładów na program w latach 2012-2015 z 2,7 mld zł do 1,95 mld zł. Powodem tej decyzji rządu były zapisy projektu budżetu, który przewidywał ustalenie planowanych wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację

Rząd zdecydował o wzroście płacy minimalnej do 1500 zł w 2012 r.

. Oznacza to jego wzrost o 8,2%, ponieważ obecnie jest to 1386 zł. Skutki finansowe dla budżetu państwa, związane ze wzrostem płacy minimalnej, zostaną poniesione w ramach dotychczasowych wydatków określonych w budżecie państwa na 2012" - głosi komunikat CIR. Decyzję rządu skrytykowali tradycyjnie dwaj

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

przeliczeniowych, składkę zapłaci - tak jak wcześniej - budżet państwa (czyli KRUS). Natomiast rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc

Unia wyłoży 7 mld euro dla Grecji. My nie wydamy na nią ani grosza. Dlaczego?

- Rząd polski będzie na pewno postępował tak, aby zagwarantować sobie jedną oczywistą zasadę, że zarówno budżet państwa, jak i nasi obywatele nie poniosą konsekwencji pomocy dla Grecji - oświadczyła wczoraj szefowa rządu Ewa Kopacz. I nie kłamała. Unia znalazła takie rozwiązanie, które gwarantuje

Szydło: rząd PiS zlikwiduje tzw. podatek miedziowy

w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Wielkość podatku, który wpływa do budżetu, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w

Król Belka obiecuje Niderlandy?

procentowe i zdarza się, że prezes bywa w trakcie kluczowych głosowań dotyczących wysokości stóp procentowych przegłosowywany - po raz pierwszy to się zdarzyło jesienią 2012 roku. To również nie od samego szefa NBP zależy, jak dużo z zysku banku centralnego trafi do budżetu państwa. Tu kluczowe znaczenie ma

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne

będzie po 2015 r. W latach 2009-2011 na lokalne inwestycje drogowe rocznie trafiał 1 mld zł z budżetu państwa. Drugie tyle dokładały samorządy. W ostatnich latach finansowanie dróg trochę się załamało. Nakłady budżetowe w 2012 r. sięgnęły tylko 250 mln zł, w 2013 r. było to 500 mln zł. W tym roku

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

makroekonomiczne na kolejny rok zostały znacząco obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się analizami gospodarczymi. Mimo tych sygnałów w budżecie przyjęto bardzo optymistyczną prognozę dochodów. W 2013 r. Zarząd starał się o zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej

Tusk: w latach 2009-2013 zmodernizowano ponad 10 tys. dróg lokalnych

komunikacie, program w latach 2012-2013 spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządu terytorialnego. "Efektywne wykorzystanie dotacji celowych (690 mln zł) umożliwiło zrealizowanie 1,1 tys. przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych o wartości 1,7 mld zł. Wsparcie z budżetu państwa umożliwiło gminom i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery