blok 5 6

http://www.cire.pl

PGE Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na budowę dwóch bloków 5 i 6

PGE Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na budowę dwóch bloków 5 i 6

PGE Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na budowę dwóch nowych bloków energetycznych o planowanej mocy 800-900 MW każdy.

Siemens liczy na kontrakt we Włocławku

- W bieżącym roku duże nadzieje pokładamy w energetyce wiatrowej oraz inwestycjach w energetyce zawodowej, a przede wszystkim w budowie nowych węglowych bloków nadkrytycznych numer 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole i nowego bloku w elektrowni w Kozienicach. Liczymy również na kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego PKN Orlen we Włocławku - mówi Piotr Dobrowolski, dyrektor Sektora Energy w Siemens Sp. z o.o.

Niegroźna awaria elektrowni atomowej na Ukrainie, największej w Europie

Arsenij Jaceniuk, premier Ukrainy, poinformował o awarii w elektrowni atomowej Zaporoże znajdującej się w południowo-wschodniej Ukrainie, około tysiąc kilometrów od wschodnich granic Polski. To największa elektrownia jądrowa w Europie. Są problemy z jednym z jej 6 bloków. Nie produkuje prądu, ma zacząć znowu działać 5 grudnia.

Elektrownia Opole ogłosiła duży przetarg

Inwestycja będzie jedną z największych w regionie, a aż 20 proc. kosztów to wydatki na budowę, które trafią do opolskich firm. Przez niemal pięć lat przy budowie nowych bloków zatrudnienie znajdzie ok. 2 tys. osób. Nowe bloki mają mieć moc 800-900 megawatów.

PGE: Osiągnięto 30% zaawansowania budowy nowych bloków w Elektrowni Opole

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnęło poziom 30%, podała spółka. "Kończymy właśnie kolejny kluczowy etap realizacji projektu, tym samym budowa bloków zrealizowana

Opole. Wykonano ponad jedną czwartą prac przy rozbudowie Elektrowni Opole

, że prace przy rozbudowywanej od początku ub. roku o dwa nowe bloki - nr 5 i 6 - Elektrowni Opole prowadzone są na placu budowy równolegle w kilku obiektach. Trwa np. montaż konstrukcji stalowej kotłowni bloku numer 5; przygotowywany jest montaż kanałów spalin i kanałów powietrza i rozpoczęto montaż

PGE: Osiągnięto 20% zaawansowania budowy nowych bloków w Elektrowni Opole

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) – Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej osiągnęło poziom 20%, podała spółka. Mostostal Warszawa rozpoczął montaż konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. "Inwestycja

PGE: Projekt w Elektrowni Opole osiągnął 17% zaawansowania

%. Rozpoczęto wylewanie płaszcza chłodni, gdzie osiągnięto już poziom 25 m. Rozpoczęły się prace budowlane przy pompowni wody chłodzącej bloku nr 6. Poza tym po ukończeniu wykopów pod rurociągi wody chłodzącej, rozpoczęto roboty żelbetowe w budynku elektrycznym bloku nr 5. Wykonano także podsypkę pod posadzkę

Zaawansowanie prac w Elektrowni Opole wynosi 11%, zgodnie z harmonogramem

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Zaawansowanie prac przy budowie nowych bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole osiągnęło 11% i jest zgodne z harmonogramem, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński. "Projekt jest zaawansowany w 11%. Jest realizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem

Polimex rozpoczął montaż konstrukcji stalowej kotłowni w Elektrowni Opole

kotłowni nr 6. "Jesienią tego roku Polimex-Mostostal rozpoczyna montaż konstrukcji stalowej maszynowni oraz skomplikowaną operację budowy stolików (fundamentów) pod turbogeneratory" - dodał Wiegner. Do tej pory wykonana została już płyta fundamentowa kotłowni bloku nr 5 wraz z cokołami

Elektrownia Bełchatów zwiększyła swoją moc

brunatnym. Kompleksowa modernizacja jej bloków energetycznych trwa od 2007 roku. Jej efektem jest przedłużenie żywotności bloków, przystosowanie do pracy w warunkach nowych wymagań ekologicznych i zwiększenie ich mocy osiągalnych. Według koncernu zmodernizowano już bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11. Obecnie w

Tauron rozpoczął budowę bloku 910 MW w Jaworznie

nowy blok będzie wytwarzał 6 terawatogodzin energii elektrycznej (co odpowiada 5 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię) i spełniał przy tym najsurowsze unijne wymogi ekologiczne. Zapewni energię 2,5 mln gospodarstw domowych. Sprawność bloku wyniesie 46 proc. W przetargu na budowę nowego

Opolskie. PGE GiEK wykupi siedem domów w pobliżu rozbudowywanej EO

. Oprócz montażu maszynowni na placu budowy prowadzone są też m.in. prace montażowe przy głównej konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5, chłodni kominowej nr 5 i rozpoczęto budowę konstrukcji wsporczej pod chłodnię kominową nr 6. Budowane nowe bloki Elektrowni Opole o mocy 900 MW każdy będą zużywały

Zarząd PGE pozytywanie zaopiniował budowę nowych bloków w Elektrowni Opole

W opinii zarządu PGE projekt budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole należy do najbardziej opłacalnych projektów budowy konwencjonalnych bloków energetycznych rozważanych obecnie w Polsce.Podstawowe założenia techniczne bloków 5 i 6: - paliwo: węgiel kamienny, - moc elektryczna: 2x900 MW

Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie bloków w Elektrowni Opole

Power. Wartość umowy z wykonawcami dla Opola to 11,6 mld zł brutto. Zgodnie z postanowieniami kontraktu, przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 nastąpi w III kwartale 2018 r., natomiast bloku nr 6 w I kwartale 2019 r.

Rozbudowa elektrowni zgodnie z harmonogramem i w dobrym tempie

Rozbudowa elektrowni zgodnie z harmonogramem i w dobrym tempie

bardzo istotne z powodu bliskiego sąsiedztwa rzeki i wysokich wód gruntowych w okolicy - mówi Zbigniew Wiegner ze spółki Polimex Projekt Opole sp. z o.o., dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Dwa realizowane bloki energetyczne, każdy o mocy brutto 900 MW, opalane będą węglem kamiennym

Opole. W Elektrowni Opole powstanie stacja uzdatniania wody

5 i 6. "Termin realizacji inwestycji określony został na maj 2018 roku, a wejście na budowę ma nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2015 roku" - poinformowała rzeczniczka PGE GiEK. Dwa budowane w Elektrowni Opole bloki energetyczne opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln

Tauron rozpoczął budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

18.09. Jaworzno (PAP) - W drugim kwartale 2019 r. ma zacząć działać węglowy blok energetyczny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, który zaspokoi 5 proc. krajowego zapotrzebowania na prąd. W czwartek Tauron Wytwarzanie symbolicznie rozpoczął realizację inwestycji wartej ponad 6 mld zł

PGE wydało polecenie rozpoczęcia budowy Opola II

Kapitałowej" - podkreślił Marzec. Inwestycja będzie realizowana w formule "pod klucz" obejmującej projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, przekazanie do eksploatacji i serwis w okresie gwarancyjnym. Zgodnie z postanowieniami kontraktu przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace przy blokach Elektrowni Opole

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Polimeksem Projekt Opole umowę na budowę dwóch pompowni wody chłodzącej dla bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole za odpowiednio: 12,15 mln zł netto oraz 14,94 mln zł

Wykopy pod kotłownie i maszynownie Elektrowni Opole już gotowe

5 nastąpi po 54 miesiącach, czyli w drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 - po 62 miesiącach, na początku 2019 r. Prace ziemne rozpoczęły się na początku lipca. Dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole Zbigniew Wiegner z ramienia Polimexu Mostostal podał PAP, że w ramach zakończonej w

Karpiński: rozbudowa Elektrowni Opole realizowana terminowo

nawet przed czasem (...) co daje nadzieję, że ten bardzo ważny projekt dla naszego bezpieczeństwa energetycznego będzie udanie zrealizowany w czasie" - powiedział dziennikarzom. Podkreślił, że budowa dwóch nowych bloków energetycznych - 5. i 6. - w Elektrowni Opole to "bardzo ważny punkt w

MF proponuje opracowanie polityki dywidendowej na lata 2017-2019

oraz da spółkom średniookresowy horyzont decyzji inwestycyjnych" - czytamy również. Wpływy z dywidend do budżetu państwa za lata 2010-2015: - 2010: 4 484 mln zł, - 2011: 5 312 mln zł, - 2012: 7 788 mln zł, - 2013: 6 700 mln zł, - 2014: 3 941 mln zł, - 2015 (prognoza): 4 545 mln zł

Opole. Ruszyła budowa fundamentów w rozbudowywanej Elektrowni Opole

Dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z ramienia Polimexu Mostostal Zbigniew Wiegner podał PAP, że prace przy budowie płyty fundamentowej pierwszej z dwóch maszynowni, które powstaną w rozbudowywanej elektrowni, ruszyły w poniedziałek rano. Na płytę tę - o wymiarach 50 na 100 metrów

MF: należy opracować wieloletnią politykę dywidendową dla spółek państwowych

5 mld 312 mln zł, w kolejnym roku 7 mld 788 mln zł, w 2013 r. - 6 mld 700 mln zł, a w 2014 r. - 3 mld 941 mln zł. W 2015 r. założono dochody z dywidend w wysokości 4 mld 545 mln zł (do końca listopada br. uzyskano 4 mld 594 mln zł), a prognoza dotyczącą 2016 r. mówi o wpływach w wysokości 4 mld 545

Opole. Konferencja ws. budowy dwóch nowych bloków Elektrowni Opole

Dwudniową konferencję poświęconą rozpoczętej w lutym budowie bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole zorganizowała w Brzeziu pod Opolem Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Wzięli w niej udział szefowie i przedstawiciele władz firm, które wybudują nowe bloki - konsorcjum Rafako S.A

Tusk: powstaje największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski

inwestycje doprowadzą do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Budowa bloków 5 i 6 w Opolu jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia gwarancji dostaw prądu. W ciągu najbliższych lat najstarsze elektrownie trzeba będzie wyłączyć. Jednak w kwietniu

Elektrownia chce wykupić sąsiadów. To koniec konfliktu?

Pierwsze spotkanie rozpocznie się już dzisiaj. To reakcja na pismo, które w imieniu mieszkańców przygotował wójt gminy Dobrzeń Wielki. - Mieszkańcy nie widzą możliwości życia po rozbudowie, czyli powstaniu bloków 5 i 6. Większość chce się przenieść poza Brzezie - mówi wójt Henryk Wróbel. Mieszkańcy

PGE 1 lutego zamierza zacząć budowę nowych bloków w Elektrowni Opole

PGE poinformowało też, że zarząd zaakceptował rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego, potwierdzające zamiar wydania 31 stycznia br. Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP). Bloki nr 5 i 6 na węgiel kamienny mają dostarczać w sumie 1800 MW; budowa jednego ma potrwać 54 miesiące, a drugiego - 62 miesiące. W

Zainaugurowano budowę nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole do wyjaśnienia

postanowieniami kontraktu przekazanie do eksploatacji budowanego bloku nr 5 nastąpi w III kw. 2018 r., a bloku nr 6 w I kwartale 2019 r. Według planów firm dostawców w trakcie realizacji tej inwestycji ma być 350, a firm wykonawczych - 200. Kadra zarządzająca generalnego wykonawcy ma liczyć 400 osób

Opolskie. Zaplanowano prace przy rozbudowie Elektrowni Opole

maszynownia ma być wspólna dla bloków 5 i 6, to montaż prowadzący do obydwu bloków planowany jest sekwencyjnie" - wyjaśnił. Zgodnie z kontraktem przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi po 54 miesiącach, czyli w drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 - po 62 miesiącach, na początku 2019 r

Tusk: powstaje największa inwestycja przemysłowa wolnej Polski

, że inwestycje doprowadzą do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Budowa bloków 5 i 6 w Opolu jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia gwarancji dostaw prądu. W ciągu najbliższych lat najstarsze elektrownie trzeba będzie wyłączyć. Jednak

Wydatki inwestycyjne PGE wzrosły o ok. 50% r/r do 1,4 mld zł w I kwartale

. 50 mld zł. Nakłady na ten cel w I kwartale wyniosły blisko 1,4 mld zł i wzrosły o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole kosztowała w tym czasie 462 mln zł, rozpoczęte w lutym 2014 r. prace realizowane są zgodnie z

Power Ring: energetyce potrzebne są szybkie decyzje

euro z perspektywy 2014 - 2020 będziemy przeznaczać właśnie na gospodarkę niskoemisyjną" - powiedział. Zauważył, że wraz ze środkami przeznaczonymi na rozwój OZE, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne, czyli ponad 5 mld euro, daje to znaczące możliwości w zakresie inwestycji

CBOS: ponad 50 proc. przeciw elektrowni atomowej, prawie 40 proc. za

. Przyjęty w styczniu 2014 r. przez rząd program jądrowy zakłada wybudowanie dwóch elektrowni o łącznej mocy rzędu 6 tys. MW. Pierwszy blok miałby ruszyć z końcem 2024 r.(PAP)

Zainaugurowano budowę nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole

. Nowe bloki energetyczne mają produkować prąd dla dwóch mln gospodarstw domowych, a lokalny samorząd, dzięki inwestycji, będzie miał roczne dochody o blisko 30 mln zł większe. Budowa bloków 5 i 6 w Opolu jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia gwarancji

Zainaugurowano budowę nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole

. Nowe bloki energetyczne mają produkować prąd dla dwóch mln gospodarstw domowych, a lokalny samorząd, dzięki inwestycji, będzie miał roczne dochody o blisko 30 mln zł większe. Budowa bloków 5 i 6 w Opolu jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia gwarancji

Zero słońca i ciągła mżawka. Mieszkańcy Brzezia nie chcą żyć w cieniu elektrowni

, otwierał ją premier Donald Tusk, który podkreślał, że budowa bloków 5 i 6 za 11,5 mld zł to największa inwestycja przemysłowa w Polsce od upadku komunizmu w 1989 roku. Wielkie gospodarcze przedsięwzięcie mieszkańcy oglądają jednak na razie przez pryzmat... betoniarni, która wyrosła im pod oknami. - Stało

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

potrzeby budowy bloku I i II elektrowni. Nowy termin to koniec 2018 r. wobec planowanego pierwotnie końca tego roku - podała Bogdanka w komunikacie. - Comp podpisał z PKN Orlen pięcioletnią umowę ramową, której maksymalna wartość to 84,28 mln zł - podał Comp w komunikacie. - Spółka zależna od Orion

PGE pozyskała kredyty o wartości 2 mld zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

, efektywnych mocy wytwórczych, na czele z flagowym projektem - budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa PGE założyła sobie także program modernizacyjny, mający na celu dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych, podano również. Grupa

Opole. Eksperci: budowa Elektrowni Opole dużym wyzwaniem technicznym

w rozmowie z PAP dyrektor projektu budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z ramienia Polimexu Mostostal Robert Wołoszyn, musi on być wykonywany w sposób nieprzerwany przez 9 miesięcy. "Najpierw oczywiście przygotowywane są fundamenty oraz tzw. pierścień, który stanowi podstawę" - wyjaśniał

Spalinowy przekręt VW uderzył w polskie spółki. Dymisja prezesa

Boryszewa straciły już 6,4 proc., Groclinu ponad 5 proc., a Izo-Bloku prawie 7,5 proc. - To skutek historii z Volkswagenem - powiedział nam Mikołaj Budzanowski z zarządu Boryszewa. Wątpliwości odnośnie do powodów spadku kursu swoich akcji nie zostawiły Groclin i Izo-Blok. W środę spółki te opublikowały

Opolskie. Region długo przygotowywał się do rozbudowy Elektrowni Opole

szczytowym momencie - jak wyliczono - ma wynieść nawet 4 tys. osób. Kontrakt realizuje konsorcjum Mostostal Warszawa, Polimex i Alstom. Zgodnie z postanowieniami kontraktu przekazanie do eksploatacji budowanego bloku nr 5 nastąpi w III kw. 2018 r., a bloku nr 6 w I kwartale 2019 r.

Tusk: Rząd znajdzie środki, by elektrownia w Opolu powstała

Mostostal Warszawa. Zobowiązało się, że budowa bloku 5 potrwa 54 miesiące, a bloku 6 - 62 miesiące. Z decyzji Tuska cieszy się wiceprezes Rafako Krzysztof Burek. - To bardzo dobra wiadomość. Bardzo się cieszę z tej decyzji, bo w ostatnich tygodniach raczej rozważaliśmy scenariusz, w którym tego Opola jednak

Ostrołęka czeka na elektrownię. Szydło obiecała, Energa wykona?

. Koszt inwestycji to 5-6 mld zł. To naturalne, że firma, nad którą kontrolę sprawuje skarb państwa, jest wykonawcą polityki energetycznej rządu. Podobnie było w przypadku nowych bloków elektrowni Opole za rządów PO-PSL. Poprzedni prezes PGE Krzysztof Kilian kwestionował opłacalność tej inwestycji, co sam

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

5 i 6 w Elektrowni Opole (inwestycja realizowana przez PGE GiEK)" - napisano w raporcie. Umowa dotyczy udzielenia gwarancji zapłaty do kwoty 1,3 mld zł i gwarancji zapłaty za roboty budowlane do 100 proc. wysokości udzielonej linii gwarancyjnej. PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego

Zysk z wynajmu coraz wyższy

zamieszczone na stronach portalu Domiporta.pl (stawki ofertowe zostały obniżone o 5 proc.). Rentowność netto uwzględnia 10,5-miesięczny okres wynajmu mieszkania, 5 zł za m kw. miesięcznych opłat dla administracji (6 zł w Krakowie i Wrocławiu oraz 7 zł w Warszawie) oraz podatek ryczałtowy od przychodów z

Przegląd informacji ze spółek

strategią. Poczta Polska szuka technologii i partnerów, z którymi zrealizuje innowacyjne projekty, podała firma. Poczta otrzymała już ponad 20 zgłoszeń od polskich start-upów po kilku dniach od startu inicjatywy. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do

Inwestycja za ponad 11 mld zł. Ostatnie tygodnie na start budowy

są kontynuowane. Ale czas ucieka. Jak czytamy w raporcie PGE za trzeci kwartał "w dniu 13 sierpnia 2013 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA powiadomiła generalnego wykonawcę budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w elektrowni Opole o planowanym terminie wydania polecenia rozpoczęcia

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Polimeksem Projekt Opole trzy umowy przy pracach związanych z budową bloków nr 56 Elektrowni Opole o łącznej wartości ponad 47,35 mln zł netto, podała spółka.   Unibep wybuduje

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

uchwały przewidywał podwyższenie kapitału zakładowego o 370,6 mln zł poprzez emisję 74,1 tzw. mln akcji niemych (z wyłączonym prawem głosu) o wartości nominalnej 5 zł każda. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego miałby wnieść do spółki aportem skarb państwa w formie 12,625 mln akcji PKO BP

Pod elektrownią zaczyna się boom mieszkaniowy

porozumieniem budowa nowych bloków rozpocznie się 1 lutego 2014 roku - mówił p.o. prezes zarządu PGE Piotr Szymanek. Inwestycja dotycząca budowy bloków energetycznych 5. i 6. szacowana jest na 11 mld zł. Rozbudowa elektrowni będzie więc jedną z najważniejszych polskich inwestycji. Szacuje się, że do

Bez decyzji senackich komisji ws. najważniejszych punktów ustawy o OZE

; pogorszenie sytuacji górnictwa w momencie jego restrukturyzacji. Przy bardzo prawdopodobnym scenariuszu objęcia tymi taryfami instalacji o mocy 10 GW, spadek zużycia węgla wyniósłby 5 mln ton rocznie - argumentował w liście Woszczyk. Uruchomienie budowanych bloków na węgiel w Kozienicach, Jaworznie i Opolu

Skąd brać prąd? Węgiel musi zostać zastąpiony przez gaz, atom i...

. Jeśli zapadnie decyzja o budowie siłowni, to pierwszy prąd z atomu popłynie dopiero w latach 2024-25. Problem finansowania i opłacalności dotyczy też bloków węglowych. Blok w Kozienicach kosztuje 6 mld zł, a dwa opolskie - 11,6 mld zł. Inwestycje w energetyce są nie tylko kapitałochłonne, ale również

W Elektrowni Turów powstaje instalacja redukująca emisję zanieczyszczeń

4, 5 i 6. Dzięki temu Elektrownia Turów będzie spełniać wymogi unijnej dyrektywy o tzw. emisjach przesyłowych (IED), która m.in. nakazuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń, takich jak np. pyły czy dwutlenek siarki z zakładów przemysłowych. Przetarg na budowę instalacji wygrało konsorcjum firmy

Polska cyberbezpieczna? Według posłów - tak, według NIK - nie

znacznie większe pieniądze, niż te, które Agencja może zaproponować zwykłemu funkcjonariuszowi ABW, więc jest potrzebne zwiększenie finansowania - zauważył Wziątek. Informatycy w służbach zarabiają po 5-6 razy mniej niż informatycy w prywatnych firmach. Według przewodniczącego sejmowej komisji realizacja

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

to 12,3 mln zł netto, podała spółka.   PGNiG Termika dopuściła 5 podmiotów do dalszego postępowania na blok w EC Żerań  PGNiG Termika wyłoniła w wyniku prekwalifikacji 5 z 12 zainteresowanych podmiotów, które zostaną dopuszczone do dalszego udziału w 

NIK: Moc funkcjonujących źródeł energii elektr. o 10 GW powyżej zapotrzebowania

230 TWh w 2030 r. W perspektywie do 2050 r., z istniejących obecnie zasobów mocy wytwórczych funkcjonować będą jednostki wytwarzające zaledwie 5 GW mocy (głównie elektrownie wodne). Pozyskiwanie energii elektrycznej po roku 2035 będzie więc możliwe tylko z bloków, które dopiero powstaną"

TVP Regionalna powraca do dawnej nazwy - TVP3

programu w ciągu dnia złożą się dwa 6-godzinne bloki programowe i jeden 4-godzinny. Według szacunków TVP, okresem przejściowym, w którym zmiany zajdą w pełni, będzie styczeń i luty 2016 r. Od marca widz ma mieć możliwość oglądania jak największej ilości wiadomości z regionów. Na antenach pojawi się więcej

Przegląd informacji ze spółek

, że ten rok będzie równie udany, poinformował członek zarządu BGŻ BNP Paribas Bartosz Urbaniak. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej osiągnęło poziom 20%, podała spółka. Mostostal Warszawa rozpoczął montaż konstrukcji

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

suwnicowe oparte na własnych rozwiązaniach - podała spółka w komunikacie. - Konsorcjum Famuru i Famaku zrealizuje "pod klucz" system nawęglania i odżużlania dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole za 139,75 mln zł - podał Famur w komunikacie. - Warimpex przygotowuje się do jednej-dwóch transakcji

Walczą o kontrakt na miliardy złotych

budowy bloku nr 5 to 54 miesiące, a nr 6 - 62. Nowe bloki będą miały możliwość produkcji ciepła, które elektrownia chciałaby sprzedawać odbiorcom w Opolu. To największa od lat inwestycja w regionie. Zdaniem ekonomistów, może być znaczącym impulsem dla rozwoju niewielkiego stosunkowo regionu, jakim jest

Przegląd informacji ze spółek

Investment zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,06 ha położonej w Skawinie k/Krakowa za 6 mln zł netto, podała spółka. Grupa Lotos otworzyła w Rumi pierwszą restaurację sieci Subway na swojej stacji benzynowej, podała spółka. Na początku 2016 r. planowane są

MOL podpisał umowę koncesyjną trzech bloków eksloracyjnych w Rumunii

Warszawa, 19.04.2011 (ISB) – Węgierski koncern naftowy MOL podpisał z Rumuńską Agencją Surowców Mineralnych umowy koncesyjne dotyczące trzech bloków poszukiwawczych EX-1 (Voivozi), EX-5 (Adea) and EX-6 (Curtici), poinformowała spółka w komunikacie. MOL posiada 70% w projekcie, pozostałe

Opole. Obwodnica Czarnowąs wśród najważniejszych nowych inwestycji 2015

kontraktem przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpić ma w drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 na początku 2019 r. Według planów rok 2015 będzie czasem intensywnych prac budowlanych. Pierwszym, wyraźnie widocznym ich etapem, ma być montaż konstrukcji budynku maszynowni i kotłowni. W roku 2015

Ile kosztują mieszkania w Krakowie?

, usytuowane na szóstym piętrze dwunastopiętrowego bloku z lat 80 tych. Zobacz ofertę sprzedaży . W tej dzielnicy średnia cena za metr wynosi 6 383, 82 zł. W tym przedziale mieści się oferta mieszkania dwupokojowego, usytuowanego przy ul. Słomczyńskiego. Wnętrze jest bardzo ciepłe i w pełni wyposażone

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

przez Polimex-Mostostal) umowę na realizację konstrukcji żelbetowych maszynowni bloków 5 i 6 na terenie Elektrowni Opole - etap II, podała spółka.   Dafi Pro zainwestuje min. 10,2 mln zł w SSE 'Starachowice' w Podstrefie Morawica Dafi Pro otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności

Apel ekologów po awarii i wycieku mazutu w elektrowni w Kozienicach

Do wycieku 5-6 ton mazutu doszło w ubiegłym tygodniu na skutek awarii w elektrowni w Kozienicach. Ok. 5 proc. niebezpiecznej substancji przedostało się do Wisły. Strażacy przez cały dzień usuwali skutki awarii. Mazut to ciężki olej opałowy stosowany jako paliwo m.in. do kotłów. Według ekologów w

Energetyka chce inwestować w elektrownie węglowe. Liczenie kosztów

polskiej energetyce inwestycji rzędu 4-6 tys. megawatów mocy dałoby to - jego zdaniem - redukcję emisji CO2 o blisko 30 proc. - Musimy być aktywni i starać się wykorzystywać politykę klimatyczną do załatwienia naszych spraw. Sprawa nie polega jednak tylko na tym, żeby zbudować 5-6 tys. megawatów mocy, ale

Opole. Firmy z regionu rozmawiały z konsorcjum budującym elektrownię

. Przedstawiciele głównych wykonawców uznali ten pomysł za bardzo dobry. Dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole Zbigniew Wiegner z ramienia Polimexu Mostostal w rozmowie z PAP powiedział, że konsorcjum liczy na udział opolskich podwykonawców przy takich zadaniach, jak dostawy betonu czy prefabrykatów

Bogdanka: cena za akcję jest "godziwa". Czy akcjonariusze będą bronić kopalni?

. funduszy inwestycyjnych. Ile dokładnie ich jest i ile mają akcji, tego nie wiadomo, bo jeśli ktoś ma poniżej 5 proc. akcji spółki publicznej, to nie musi tej informacji ujawniać. Po co Enei Bogdanka? Enea rocznie potrzebuje prawie 6 mln ton węgla. Przy założeniu, że wybuduje kolejny blok energetyczny

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

prace przy blokach Elektrowni Opole Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarła z Polimeksem Projekt Opole umowę na budowę dwóch pompowni wody chłodzącej dla bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole za odpowiednio: 12,15 mln zł netto oraz 14,94 mln zł

Wydadzą miliardy na elektrownię

inwestycja w energetykę, która pochłonie miliardy, a trzeba pamiętać, że coraz bardziej zaawansowane są plany budowy elektrowni atomowej. Rząd zakłada, że jej budowa rozpocznie się w 2016 roku i potrwa cztery lata. Po analizach zarząd PGE uznał jednak, że powstanie bloków 5. i 6. w Elektrowni Opole należy do

Rusza Opole II. Czy obejdzie się bez niespodzianek?

regionalnych protestów zmienił zdanie. Kilian został zmuszony do powrotu do projektu, a ponieważ wciąż nie był przekonany - stracił posadę. Energetycy przekonali premiera, że Opole II jest niezbędne dla polskiej energetyki, bo w ciągu najbliższych kilku lat trzeba będzie wyłączyć 6 tys. MW starych bloków, a

Bezpieczeństwo energetyczne albo zysk [AKTUALIZACJA]

inwestycyjnego "Projekt Opole II" polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w oddziele Elektrownia Opole podjął Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a nie Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej S.A." Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

-MOSTOSTAL Polimex Projekt Opole, spółka zależna Polimeksu-Mostostalu, podpisała z PKO BP umowę o udzielenie gwarancji do kontraktów na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole - podał Polimex w komunikacie. PKO BP udzieli na zlecenie Polimex Projekt Opole gwarancji bankowej zwrotu

Kilka sposobów na elektrośmieci. Tak aby nie wyrzucać gdzie popadnie

elektrośmieci do śmietnika przed blok czy też do lasu grozi kara nawet do 5 tys. zł. Podyskutuj także na Facebooku Gazeta.pl Kielce - porozmawiaj z nami Elektrośmieci w pigułce. Gdzie można je oddać? 1. W PSZOK przy ul. Magazynowej, punkt czynny jest od wtorku do piątku w godz. 10-18, a także w soboty w godz. 8

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

odcinków drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. W trzech przypadkach wybrano oferty spółki Impreza Pizzarotti, poza tym konsorcja, których liderami są PUT Intercor, Polaqua, Trakcja i PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbudu.   Tauron: Budowa bloku w Jaworznie

Branża mleczarska: eksport w 2014 r. wyższy niż rok wcześniej

- podkreślił. W 2014 r. o 65-70 proc. wzrósł eksport mleka w proszku, a świeżego mleka o ok. 25 proc. (głównym odbiorcą była Białoruś). Broś wyjaśnił, że w sytuacji rosyjskiego embarga, sprzedaż nieprzerobionego mleka była konieczna, by ratować polskie mleczarstwo. O ok. 10 proc. wzrósł eksport masła, o 5

Debata o korzyściach z biowęgla - mieszaniny węgla i biomasy

eksportujemy do Austrii czy Wielkiej Brytanii, gdzie końcowa cena sięga nawet 500 euro za tonę - podkreślił. Z kolei na przykopalnianych hałdach leży 6-7 mln ton miałów, na które nie ma nabywcy. Zdaniem Kurczabińskiego, polski rynek odbiorców komunalnych wchłonął by 4-5 mln ton kompozytu, choć - jak zaznaczył

W Opolu euforia. Będzie rozbudowa elektrowni

- Uznaliśmy, że rząd znajdzie środki i sposoby, by ta inwestycja była prowadzona zgodnie z planami - ogłosił wczoraj Donald Tusk. To istotna zmiana, bo jeszcze w kwietniu Polska Grupa Energetyczna ogłosiła, że planowanej od lat budowy dwóch nowych bloków EO nie będzie. Ówczesny powód: "zmiany

Przegląd prasy

--PKN Orlen: Wpływ podatku od handlu to od kilkunastu do ponad 200 mln zł --PKN Orlen: Blok we Włocławku da 100 mln zł wpływu EBITDA w II poł. br. --Szałamacha: Inwestorzy pozytywnie oceniają rząd, obligacje sprzedane --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 278 tys. w USA --Zamówienia

Przegląd informacji ze spółek

zakłada budowę polskiego bezzałogowego statku powietrznego klasy taktycznej Gryf (BSP Gryf), bazującego na doświadczeniach i technologiach systemu Watchkeeper 450, podały firmy. Costa Coffee zwiększy swoją sieć w Polsce o 6-7 kawiarni w bieżącym roku finansowym. W perspektywie najbliższych 5 lat

Przegląd prasy

do 'trzymaj', podtrzymał wycenę 171,5 zł --DM PKO BP obniżył rekomendację dla CCC do 'trzymaj', podniósł wycenę do 187 zł --DM PKO BP obniżył wycenę LPP do 6 497 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Manpower: 13% firm chce zwiększać, a 4% zmniejszać zatrudnienie w ciągu kwartału --Izo-Blok podniósł

Więcej rynku, mniej biurokracji - austriacki biznesmen o Polsce i pracy

, Słowacji, Rumunii i Chorwacji, prowadzi 13 zakładów prefabrykacji betonowej, 6 cegielni, 3 wytwórnie ekranów akustycznych , 5 salonów samochodowych, 2 zakłady mechaniczne, wytwórnię ziemi dla ogrodnictwa, hotel oraz świadczy usługi w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości.

Chwila na parkingu i odjeżdżasz bez katalizatora. Złodzieje znaleźli złoty interes

. Tylko 150 zł. Będzie ciszej, ale problem z przeglądami zostanie - rzut oka i wiadomo, że czegoś tu brak. Druga - katalizator niespełniający norm - 350 zł. I trzecia - spełniający normy katalizator uniwersalny za 650 zł. Mechanik nie proponuje nawet wstawienia katalizatora oryginalnego za 5-6 tys. zł

Przegląd informacji ze spółek

tytułu umowy to 12 mln zł. Grupa Waryński i Dantex rozpoczęły sprzedaż III etapu inwestycji Miasto Wola w Warszawie. W tej fazie projektu powstaną 132 mieszkania i 5 lokali usługowych, podała spółka. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na wiosnę 2016 r. vortex energy zrealizuje do końca roku

Wszyscy chcą pracować przy rozbudowie elektrowni. Wielka giełda CV

Taki podział wynika z analizy ponad 100 życiorysów osób, które już teraz zgłosiły chęć pracy przy budowie bloków 5 i 6 Elektrowni Opole oraz niezliczonych rozmów, jakie odbył z nimi sołtys Brzezia. Wspólnie z urzędem pracy tworzy bazę CV potencjalnych kandydatów do pracy przy inwestycji

Akcje PGE najniżej w historii. Bo premier każe budować Opole?

Ostatecznie PGE zakończyło dzień 8,13 proc. spadkiem i ceną 14,7 zł. Jednak cały rynek radził sobie tego dnia bardzo źle. WIG20 stracił na koniec sesji 3,1 proc., a liderami spadków oprócz PGE był też LOTOS który spadł 5,7 proc., PGNiG - 5 proc. i PKN Orlen - 3,7 proc W czwartek list intencyjny o

10 najpiękniejszych polskich miast według Poland Sotheby's International Realty

główne szlaki komunikacyjne stolicy. Życie w Warszawie jest szybkie, intensywne, a jednocześnie bezpieczne". 5. Bydgoszcz I znów niespodzianka - piąte miejsce Bydgoszczy, która - zdaniem autorów rankingu - "często kojarzy się z Amsterdamem, nie tylko ze względu na przecinające ją kanały

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie w dzielnicy Bemowo, podał Robyg. Obligacje Salwirak o łącznej wartości 5 mln zł zadebiutują w piątek, 21 sierpnia, na rynku Catalyst, podała giełda. LPP bardzo pozytywnie ocenia wyniki swojego biznesu w Rosji w I poł. br. i planuje zwiększenie powierzchni sprzedaży w tym kraju o 5-10% w

Blok na Muranowie: Miasto jak żądny zysku deweloper?

W tej sprawie miasto zachowuje się jak żądny zysku deweloper. Toruje drogę do budynku, który ma stanąć na podwórku między blokami z lat 50.: przy ul. Świętojerskiej 24, Andersa 6, 8, 10 i Wałowej 5 na tyłach ambasady Chin. Tworzą literę U z podwórkiem pośrodku, na którym mieści się niewielki plac

Cztery największe spółki energetyczne muszą zainwestować w ciągu 10 lat ponad 140 mld zł

Współautor prezentowanego raportu podkreślił, że gros niezbędnych wydatków przeznaczony powinien być na nowe bloki energetyczne. - W samo wytwarzanie, te cztery spółki, będą musiały zainwestować od 80 do 110 mld zł. Z tego 50-60 mld zł w odtworzenie mocy i ok. 30-50 mld zł by sprostać rosnącemu

Przegląd informacji ze spółek

Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule "pod klucz" bloku energetycznego w Elektrowni Turów, który podwyższa wartość kontraktu o 280 mln zł netto do 3,53 mld zł netto, podał Budimex. Udział Budimeksu w tym aneksie wynosi ok

Zbić fortunę na uchodźcach

gminie, która umieszcza w nich rodziny przybyszy. Zarabiają ok. 6 euro za metr kwadratowy miesięcznie, gmina płaci też za ogrzewanie. Obywatele w podobny sposób wynajmują też gminom mieszkania. W Monachium na 65-metrowym lokalu można zarobić 730 euro, w Kolonii 200 euro mniej. Ale to wszystko nic w

Apel ekologów po awarii i wycieku mazutu w elektrowni w Kozienicach

usunięte" - zapewnił. Dodał, że w kolejnych dniach działania te będą powtarzane. "Będziemy sprawdzać i szybko reagować na ewentualne sygnały o zanieczyszczeniach wody" - zapewnił Ludwiczak. Do wycieku ok. 5-6 m sześć. mazutu doszło w ubiegłym tygodniu na skutek awarii w elektrowni w

Rusza wielka inwestycja PGE. Czy rozbudowa elektrowni Opole się opłaci?

Kiedy 6 czerwca ubiegłego roku premier Donald Tusk niespodziewanie ogłosił, że rząd jest gotowy, by rozbudować elektrownię, w Opolu zapanowała euforia. To kluczowa inwestycja dla regionu, w którym bezrobocie przekracza 15 proc., a w takich miastach jak Nysa czy Brzeg - nawet 20 proc. Inwestycja

Rosjanie zbudują 2 elektrownie atomowe na Ukrainie. Prąd do Polski?

, prawdopodobnie wyłożą 85 proc. z potrzebnych 5-6 mld dol. Resztę dadzą Ukraińcy. Budowa potrwa co najmniej pięć lat. W Chmielnickim staną dwa reaktory typu WWER 1000 o mocy 1100 MW każdy - znacznie nowocześniejsze i bezpieczniejsze niż ten, który wybuchł w Czarnobylu. Kirijenko stwierdził, że rosyjski kredyt

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 30,426 mln zł, podała instytucja. Kredyt Inkaso jest mocno zainteresowane zakupem portfeli kredytów hipotecznych, których podaż szacowana jest na ok. 6 mld zł w ciągu 3-4 najbliższych kwartałów. Spółka podtrzymuje wysokość nakładów na inwestycje na poziomie 300 mln zł w roku obrachunkowym 2015

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

.   Mostostal Warszawa betonuje fundament kotłowni nr 5 w Elektrowni Opole Mostostal Warszawa rozpoczął betonowanie fundamentu budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, podała spółka. W pierwszej kolejności, przez 5 dni, spółka realizuje fundament kotłowni nr 5.  

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery