biuro informacji kredytowej lista dłużników

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 553 z dnia 2009-04-27

Biuro Informacji Kredytowej to nie czarna lista dłużników

Biuro Informacji Kredytowej to nie czarna lista dłużników

Biuro Informacji Kredytowej, wbrew pojawiającym się często określeniom, nie prowadzi czarnej listy klientów zalegających ze spłatą zobowiązań wobec banków. Przeciwnie, w znakomitej większości (ponad 95% listy) zgromadzone w systemie i udostępniane przez BIK dane pozytywnie świadczą o kredytobiorcach. Klient z dobrym raportem szybciej i na korzystniejszych warunkach może zawrzeć umowę z bankiem aniżeli osoba, która miała w przeszłości znaczne opóźnienia ze spłatą rat.

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić wymianę danych gospodarczych

Łatwiejsze sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów, większa ochrona przed nieuczciwym wpisem dla dłużników - takie m.in. zmiany zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

InfoDług: Spada liczba zadłużonych Polaków

We wrześniu nasze długi wobec banków, dostawców energii czy z tytułu alimentów spadły o 820 mln zł. Ubyło też 10 tys. dłużników - wynika z najnowszego raportu InfoDług.

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

rejestrowanie. Dziś na tej samej zasadzie biura informacji gospodarczej (BIG-i) prowadzą rejestry zapytań, które umożliwiają uzyskanie informacji, kiedy, komu i jakie informacje biuro przekazało na jego temat w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wprowadzono też wymóg, aby informację o zadłużeniu dłużnika będącego

Prawie milion dłużników w bazie należącej do Kruka

Prawie milion dłużników w bazie należącej do Kruka

. Znajdują się w niej głównie informacje pochodzące z banków (dane Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich), ale również od dużych usługodawców. Na koniec sierpnia w tej bazie figurowało ponad 2 mln Polaków.

Firmy obiecują, że wyczyszczą historię w BIK. Naciągacze?

Firmy obiecują, że wyczyszczą historię w BIK. Naciągacze?

wygaśnięciu zobowiązania, a także gdy w BIK znalazły się dane błędne omyłkowo wprowadzone do systemu BIK przez bank lub SKOK. Według najnowszej, wrześniowej edycji raportu InfoDług, który uwzględnia dane z Biura Informacji Kredytowej, przeterminowane zadłużenie Polaków wynosi 39 mld zł, a na listę dłużników

Banki zbierają dane o tobie. Będzie łatwiej dostać kredyt? [Pieniądze Ekstra]

Banki zbierają dane o tobie. Będzie łatwiej dostać kredyt? [Pieniądze Ekstra]

delikwenta z kwitkiem bądź dyktują wysokie oprocentowanie. Jeśli z rzetelnym płatnikiem - drzwi do skarbca się otwierają. Teraz będzie inaczej, a nadchodzące zmiany zawdzięczamy zmianom w działalności biur informacji gospodarczej (BIG-ów), do niedawna nazywanych "czarnymi listami" dłużników. Owe

Czy powstanie superlista dłużników? Trwają rozmowy z firmami pożyczkowymi

Czy powstanie superlista dłużników? Trwają rozmowy z firmami pożyczkowymi

pożyczkę. Bo choć ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na wszystkich kredytodawców obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego przed zawarciem umowy, to w praktyce weryfikacja danych klientów często pozostaje fikcją, bo nie ma jednej, wspólnej dla wszystkich listy dłużników. Już teraz 40 proc. wniosków

Problemy ze spłatą długów seniora [PORADNIK]

Problemy ze spłatą długów seniora [PORADNIK]

prawo wpisać dłużnika na czarną listę. I to już od kwoty 200 zł brutto. Na rynku działają cztery biura informacji gospodarczej, które prowadzą listy dłużników. Są to: Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Biuro Informacji Gospodarczej "InfoMonitor" oraz Krajowe Biuro

Z paszportem BIK po tańszy kredyt

Z paszportem BIK po tańszy kredyt

Biuro Informacji Kredytowej nie chce być kojarzone z instytucją, przez którą nie można dostać kredytu. W rzeczywistości BIK tylko gromadzi i udostępnia informacje o kredytach zaciąganych w bankach i SKOK-ach. Kiedy idziesz po kredyt, bank sprawdza twoją historię kredytową w BIK. To bank, a nie BIK

Rośnie suma niespłaconych długów. Już ponad 34 mld zł

Rośnie suma niespłaconych długów. Już ponad 34 mld zł

- Podobny wzrost przewidujemy w najbliższym czasie. Co trzy miesiące niespłacane zadłużenie będzie rosło o 1,5-2 mld zł - mówi Mariusz Hildebrand, prezes Biura Informacji Gospodarczej "InfoMonitor". Kryzysowe miesiące tego roku nie przełożyły się jednak na wzrost liczby dłużników, którzy

Długi Polaków rosną wolniej, ale dłużników coraz więcej

Długi Polaków rosną wolniej, ale dłużników coraz więcej

Polsce biur informacji gospodarczej, czyli bazy dłużników. Swoich niesolidnych klientów i kontrahentów mogą wpisać do niej firmy, a w określonych przypadkach również osoby fizyczne. Do tej bazy trafiają też informacje z zasobów Biura Informacji Kredytowej, które gromadzi dane o naszym zadłużeniu w

InfoDług: Polacy zalegają ze spłatą ponad 40 mld zł

mln zł. Pierwsze trzy najbardziej zadłużone osoby z zestawienia Biura Informacji Kredytowej mają w sumie ponad 200 mln zł długu przeterminowanego, a zadłużenie pierwszych 50 osób z listy przekroczyło 1 proc. ogólnej kwoty długu. Najwięcej niesolidnych dłużników ma stosunkowo niewielkie zadłużenie

Kredytu nie było, ale spłacać trzeba. Takie jest prawo

Kredytu nie było, ale spłacać trzeba. Takie jest prawo

zrobić z pieniędzmi znajdującymi się w depozycie, np. oddać waszemu czytelnikowi. Dopóki SKOK tego nie zrobi, nadal będziemy potrącać z wynagrodzenia ustaloną kwotę. *** Przypominamy, że Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło nową usługę Alert Strażnik Kredytu, która chroni przed zaciągnięciem kredytu na

Od karnych odsetek po wizytę komornika

Od karnych odsetek po wizytę komornika

karnych odsetkach, kosztach windykacyjnych i zajęciu konta przez komornika konsekwencje niespłacania długów mogą się nie skończyć. Nawet jeden dzień opóźnienia płatności raty kredytowej (jeśli kredyt zaciągnięty był w banku lub SKOK) zostanie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej. To jeszcze nic

Masz zaległy dług? Co może ci zrobić bank?

Masz zaległy dług? Co może ci zrobić bank?

wyśle list (często jest to od razu strzał "z grubej rury", czyli list polecony z wielkim, czerwonym napisem na kopercie "wezwanie do zapłaty") z informacją, że powstało przeterminowane zadłużenie i trzeba je uregulować. W piśmie zapewne pojawią się groźby, że dług może trafić do

Co wolno windykatorowi i komornikowi

temu. Dzisiaj wierzyciele wyposażeni są w potężną broń - bazy dłużników. Informacje o wszystkich spłacanych kredytach w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) trafiają automatycznie do bazy Biura Informacji Kredytowej. Jeśli nieterminowo spłacałeś kredyt, inny bank, do

Rekordzista z Mazowsza ma prawie 107 mln zł długu

Rekordzista z Mazowsza ma prawie 107 mln zł długu

Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich.

Sąd swoje, bank swoje, czyli jak zostać wiecznym dłużnikiem

Sąd swoje, bank swoje, czyli jak zostać wiecznym dłużnikiem

informację: "Sąd zasądził część zadłużenia, a komornik wyegzekwował kwoty bez należnych odsetek. Fakt wydania postanowienia nie zwalnia kredytobiorcy od spłaty pozostałego naturalnego zobowiązania. W związku z powyższym niemożliwe jest usunięcie wpisów widniejących w Biurze Informacji Kredytowej i

Nie wiedzieli, że mają 215 tys. zł długu. Przez ojca emeryta

Nie wiedzieli, że mają 215 tys. zł długu. Przez ojca emeryta

kredytowej. Dłużnik zalegał jeszcze w kilku bankach, jednym SKOK-u i w firmie pośredniczącej w sprzedaży ratalnej, wobec której miał cztery zobowiązania. W sumie jego długi to ok. 117 tys. zł. - Jak emeryt mógł narobić takich długów? W 2008 r. emerytura mojego ojca wynosiła 1,3 tys. zł, a miesięczna rata za

Jak lepiej chronić klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami?

Jak lepiej chronić klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami?

prywatnego prawnika czy organizacji konsumenckich, ale także do prokuratury. O to wszystko nadal będziemy codziennie walczyć na łamach "Gazety Wyborczej" i na Wyborcza.biz. Czekamy na Państwa listy i telefony! Co utrudnia ludziom życie? Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stworzyło listę barier

Co mi zrobisz, jak nie płacę

Co mi zrobisz, jak nie płacę

zalegają z niezapłaconymi rachunkami. Takie listy prowadzą tzw. Biura Informacji Gospodarczej. To prywatne firmy, które żyją ze sprzedaży takich danych np. bankom czy dostawcom telewizji kablowej. Obecnie są w kraju trzy takie biura: Krajowy Rejestr Długów (KRD), BIG InfoMonitor oraz Rejestr Dłużników

Co może zrobić windykator, czyli odzyskiwanie długów w praktyce [Pieniądze Ekstra]

Co może zrobić windykator, czyli odzyskiwanie długów w praktyce [Pieniądze Ekstra]

Maria pracująca w jednym z łódzkich biur. Takich rzeczy absolutnie windykatorom robić nie wolno. Muszą też uważać na to, co wysyłają do dłużników. Na kopercie nie mogą pojawić się informacje wskazujące, czego dotyczy treść listu. Może tam jedynie figurować nazwa firmy. Dług to sprawa między wierzycielem

Węgrzy w stanie krytycznego zadłużenia

Węgierskie biuro informacji kredytowej podało, że w czerwcu na tzw. czarnej liście dłużników, czyli kredytobiorców spóźniających się ze spłatą miesięcznej raty o 90 lub więcej dni, znalazło się ponad 806 tys. osób. W ciągu roku liczba niewypłacalnych Węgrów wzrosła o ponad 124 tys. osób. Dla

Jak nie dać się oszukać tym, którzy chcą wziąć na nas kredyt

banku i na policji. Co z innymi długami? Usługodawcy (np. telekomy, dostawcy internetu, firmy pożyczkowe) mogą wpisywać informacje o nierzetelnych dłużnikach do trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej (InfoMonitor, ERIF, KRD). W nich każdy może się prześwietlić. Pobranie raportu raz na

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

podatników, którzy samemu dokonają autokorekty deklaracji, a większe dla tych, którzy będą próbować finansować się zaległościami wobec fiskusa. Szczurek powiedział, że utworzony ma być także rejestr danych o dłużnikach podatkowych. "Mamy biura informacji kredytowej, które służą bardzo dobrze - moim

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

podatkowych. - Mamy biura informacji kredytowej, które funkcjonują bardzo dobrze i przyczyniają się do bezpieczeństwa obrotu. My stworzymy rejestr, który jeszcze bardziej się do tego przyczyni, a przy okazji zachęci do regulowania zobowiązań podatkowych - wyjaśnił minister. Według Szczurka pakiet zmian

Nie daj się wpisać na czarną listę nierzetelnych dłużników!

rejestru, ale też po ulgowej cenie sprawdzać, czy dana osoba znajduje się w bazie. 5. Tu BIG, tam BIK. Która lista gorsza? Niektórzy mylą biura informacji gospodarczej z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) prowadzonym wspólnie przez banki. BIK zbiera informacje tylko z banków i tylko o twoich kredytach

Łatwiej trafić na czarną listę. Kto powinien się bać?

nierzetelnych dłużników prowadzą biura informacji gospodarczej (tzw. BIG-i). To prywatne przedsiębiorstwa, które zbierają dane o nierzetelnych płatnikach i sprzedają je firmom oraz osobom prywatnym, które chcą wiedzieć, czy ich partner w interesach jest rzetelny. W Polsce są trzy takie instytucje: Krajowy

Szybkie pożyczki na cenzurowanym. Gdzie są haczyki? [Pieniądze Ekstra]

sprawdzamy źródła dochodów". BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, w którym gromadzone są informacje o wszystkich aktywnych kredytach w bankach i SKOK-ach. Na dłużej zostają w BIK ślady źle spłacanych pożyczek. To bezcenne informacje dla banków, do których przyjdziesz po kolejny kredyt. Jeśli

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

Informacji Kredytowej i złożyć wniosek o wydanie raportu o spadkodawcy. W BIK są dane o 99 proc. kredytów bankowych oraz pożyczkach ze SKOK-ów (nie ma, niestety, długów z firm pożyczkowych), więc jest duża szansa, że jeśli nic w BIK nie znajdziemy, to spadkodawca nie miał większych długów i wizyta komornika

Afera z kredytami. Bardzo drogi tani kredyt na telefon

gotówkowymi, konsolidacyjnymi i hipotecznymi. Na pieniądze mogą liczyć również osoby figurujące w rejestrze Biura Informacji Kredytowej, a nawet na czarnej liście dłużników. Centrum ma spłacać również komorników i windykacje, gwarantując przy tym minimum formalności. A emeryci i renciści są przez nie

Jak radzić sobie z kredytem?

ma tu znaczenia, czemu nie płacisz. Banku nie interesuje, że straciłeś pracę czy przeceniłeś swoje możliwości finansowe. Na początek znajdziesz się w bazie niesolidnych dłużników. Banki korzystają z dwóch dużych baz: Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów. BIK został powołany

"Puls Biznesu": Kredytowa mapa Polski - ściana wschodnia daje przykład

BIK przyporządkowało dłużników według adresów z dowodów osobistych do poszczególnych powiatów, biorąc pod lupę kredyty konsumpcyjne, które w rok od zaciągnięcia miały ponad 90 dni opóźnienia w spłacie. Okazało się, że listę województw o najniższym wskaźniku opóźnionych kredytów otwierają te ze

Zjedzą nas stare długi? Co najmniej ćwierć miliona Polaków pod ścianą

czytelniczki? Z ostatniego raportu biura informacji gospodarczej Infomonitor wynika, że kłopoty z terminową obsługą swoich zobowiązań - czy to rachunków za telefon, prąd i gaz, czy np. rat kredytów i pożyczek - ma aż 2,08 mln osób! Przeciętny dłużnik jeszcze widzi światełko w tunelu - jest winien niecałe 10

Firmy pożyczkowe stworzą własną listę dłużników. Nie chcą płacić BIK

firmy mogą już teraz sprawdzać swoich klientów w biurach informacji gospodarczej (są trzy takie instytucje) albo w należącym do Związku Banków Polskich Biurze Informacji Kredytowej (BIK). To największa i najbardziej miarodajna tego typu baza w Polsce. Korzystają z niej banki, ale też np. serwis

"PB": Kredytowa mapa Polski - ściana wschodnia spłaca najlepiej

BIK przyporządkowało dłużników według adresów z dowodów osobistych do poszczególnych powiatów, biorąc pod lupę kredyty konsumpcyjne, które w rok od zaciągnięcia miały ponad 90 dni opóźnienia w spłacie. Okazało się, że listę województw o najniższym wskaźniku opóźnionych kredytów otwierają te ze

Zalegamy ze spłatą 40 mld zł długów [RAPORT]

Listę dłużników otwiera mieszkaniec Mazowsza, którego zaległe długi przekroczyły 110 mln zł i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły o 2,2 mln zł. Drugi na niechlubnej liście uplasował się mieszkaniec województwa lubelskiego, który jest winny 50,9 mln zł. Ostatnie miejsce na podium przypadło

Nie aktywował karty kredytowej, trafił na listę dłużników

i za nią zapłaci. Bank sam rozwiązał z nim wtedy umowę, a dane o jego długu przekazał do Biura Informacji Kredytowej. Od tamtej pory, gdy deweloper stara się o kredyt, wszystkie banki dowiadują się, że nie spłacił 359,69 zł. Wrocławski biznesmen wielokrotnie reklamował w banku zasadność naliczonego

Windykacja długów. Co robić, gdy bank sprzeda twój kredyt

, że może wystawić coś na licytację. Nie ma takich uprawnień i łamałby w ten sposób prawo. Nie może też rozmawiać o twoich problemach finansowych z osobami trzecimi - np. sąsiadami czy przełożonymi w miejscu pracy. Nie może też samowolnie wpisać cię na "czarne listy" dłużników prowadzone

BIG InfoMonitor: przeterminowane długi Polaków to niemal 40 mld zł

zaległych płatności Polaków w ub.r. rosły wolniej niż we wcześniejszych latach. "Wynika to m.in. z lepszego zarządzania budżetami domowymi oraz działań sektora finansowego, który trafniej ocenia możliwości kredytowe klientów. Bardzo istotnym czynnikiem jest stała rozbudowa systemu wymiany informacji

InfoDług: Polacy zalegają ze spłatą ponad 40 mld zł

z zestawienia BIG InfoMonitor mają w sumie ponad 200 mln zł długu przeterminowanego, a zadłużenie pierwszych 50 osób z listy przekroczyło 1 proc. ogólnej kwoty długu. Najwięcej niesolidnych dłużników ma stosunkowo niewielkie zadłużenie; ponad 64 proc. zobowiązań dotyczy kwoty poniżej 5000 zł, a 21

Czarna lista dłużników już aktywna - zła wiadomość dla 3 mln osób

trzeba zapłacić. W Polsce działają trzy biura informacji gospodarczej. To wierzyciel decyduje, do którego biura zgłasza dłużnika. Chcąc mieć pewność, że dana osoba lub firma nie znajduje się na czarnej liście, trzeba sprawdzić tę informację osobno w trzech biurach (raport z jednego kosztuje od kilku do

"Wrobiony" w kredyt. Bank straszy "wizytami" i komornikiem

Łomiankach i ta sytuacja jest bankowi znana. Jeszcze tego samego dnia złożył zawiadomienie na policji o popełnieniu przestępstwa. Następnego dnia (4 kwietnia) wysłał reklamację do banku i poprosił o wstrzymanie windykacji oraz wykreślenie swojego nazwiska z ogólnopolskiego Biura Informacji Kredytowej, które

Za 2 zł długu na czarnej liście i bez kredytu

przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzanie danych osobowych po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane, umieszczanie danych w BIK (Biurze Informacji Kredytowej).Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że do BIK może być wpisany każdy, kto zaciągnął kredyt. Natomiast

Bogacz po polsku. Co mają i czemu się ukrywają?

wydawać bardzo dużo - przyznaje Norbert Pyffel. - Znam takich, którzy zarabiają 100 tys. zł co miesiąc, a figurują jako dłużnicy w BIK-u (Biuro Informacji Kredytowej), bo nie płacą za gaz, prąd i telefon. Jak zbić fortunę, by nie trafić do więzienia? W biografiach naszych bogaczy widać kilka prawidłowości

Pożyczka za SMS jest jak yeti. Podobno istnieje

propozycje". I się zaczęło. W ciągu kilku dni dostaliśmy oferty pożyczek z GDB - Finance, pozyczkiprywatne.com, goodcash.pl, pozyczkanatelefon24.pl, geldoria-finance.pl, aw-finans.pl itp. Wszystkie bez sprawdzania w Biurze Informacji Kredytowej czy Krajowym Rejestrze Długów i całkiem prywatnie. To ważne

Bankowcy prowadzą bazę niesolidnich dłużników

Z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) miał do czynienia każdy, kto starał się w banku o kredyt. Do tej bazy trafiają od pięciu lat wszystkie dane dotyczące naszych kredytów. Co miesiąc firma sprzedaje bankom kilkaset tysięcy tzw. raportów. A te przekładają się na decyzje kredytowe - na podstawie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo

Rejestr Dłużników ERIF

kredytowej i gospodarczej w Polsce.W 2010 roku Rejestr Dłużników ERIF BIG jako pierwsze w Polsce biuro informacji gospodarczej wprowadził cykliczny system weryfikacji bazy dłużników i rzetelnych kontrahentów. Dzięki temu poprawiła się wiarygodność danych umieszczonych w bazie.W 2011 roku liczba długów

Biuro informacji gospodarczej

informacji gospodarczej działają pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki.Według stanu na grudzień 2013 na rynku w Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor Krajowy Rejestr Długów BIG Rejestr Dłużników ERIF BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) Każdy z nich działa

Bankowe systemy wymiany informacji

rejestr dokumenty zastrzeżone akceptanci posiadacze pojazdy System AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami) Biuro Informacji Kredytowej S.A. biura informacji gospodarczej działające w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych

Lista Wildsteina

w środowisku mediów, a potem upublicznieniu w internecie na początku 2005 r.Początkowo podawano, że lista zawiera około 240 tysięcy nazwisk z imionami, ostatecznie doliczono się ich 162 617 (w tym nie powtarzało się około 120 tys.), z czego 80 458 miało być tzw. osobowymi źródłami informacji służb

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.