biuletyn zamówień publicznych usługi prawnicze

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

GDDKiA coraz częściej przed sądem. Prawnicy zacierają ręce

informacje o tych umowach z Biuletynu Zamówień Publicznych. Branża zwraca uwagę na to, że GDDKiA korzysta z zewnętrznych kancelarii prawnych, choć ma 60 prawników na etatach. Według szacunków pochłaniają one 5 mln zł. Co więcej, ich zdaniem zewnętrzne kancelarie wykorzystywane są do "wytaczania batalii