bieżące notowania taurona

Przegląd informacji ze spółek

organiczny, jak i przez przejęcia i nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy. Spółka nie rozważa notowań na innym rynku niż GPW, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.  PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną przy ul. Granicznej 24 w Radomiu w ramach sieci Centrum Medyczne PZU Zdrowie

Przegląd informacji ze spółek

Synektik będzie dystrybutorem produktów Genomtec, podała spółka. Jednocześnie spółka zawiesiła proces due diligence Genomtec. Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I połowie 2020 r., podała

Apator: Nie będzie dalszych korekt w Rectorze, przed nim dobra przyszłość

Warszawa, 17.11.2016 (ISBnews) - Apator spodziewa się, że jego spółka zależna Apator Rector zakończy prace przy systemach informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym dla Taurona i Energi-Operatora do końca I kw. 2017 r., co pozwoli spółce przejść w tryb prac bieżących i w przyszłym roku

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

pełniących funkcje jej likwidatorów do zerwania oraz niewykonywania umów długoterminowych, c) świadomym skorzystaniu przez emitenta ze szkody wyrządzonej wskutek zerwania umów długoterminowych" - czytamy dalej O wypowiedzeniu przez PKH umów długoterminowych Tauron informował raportem bieżącym z 19

Przegląd prasy

na nieruchomościach komercyjnych  --Urząd Patentowy RP i resort rolnictwa zorganizują wspólnie seminarium nt. ochrony znaków towarowych w Chinach  Parkiet  --Główny indeks rynku NewConnect - NCI Index rośnie od 12 marca i potroił swoją wartość w 4 miesiące  --Bieżący

Przegląd informacji ze spółek

. British Automotive Holding (BAH) sprzedał 215 samochodów w maju, podała spółka. Rada nadzorcza Bumechu powołała dotychczasowy zarząd z Marcinem Sutkowskim jako prezesem na nową kadencję, podała spółka. Rada nadzorcza Taurona Wydobycie - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - powołała Sławomira

Przegląd informacji ze spółek

na bieżący rok jest też rejestracja systemu. Santander Bank Polska do końca 2021 roku będzie korzystał z prądu wytwarzanego w 100% w elektrowniach wodnych Taurona, podała spółka. Pochodzenie energii gwarantuje certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Scope

Przegląd prasy

Vistal Ocynkowania, podała spółka. --Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Adama Marciniaka na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 października 2017 r. na bieżącą wspólną kadencję zarządu, poinformował bank. --Vistal Gdynia otrzymał od Bank BGŻ BNP Paribas pisma zawierające wypowiedzenia umów

Przegląd informacji ze spółek

dniem 1 października 2017 r. na bieżącą wspólną kadencję zarządu, poinformował bank. Vistal Gdynia otrzymał od Bank BGŻ BNP Paribas pisma zawierające wypowiedzenia umów kredytowych i wezwania do spłaty zadłużenia, podała spółka. Dino Polska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji

Przegląd informacji ze spółek

piątek, 25 sierpnia, na NewConnect, podała giełda. Będzie 405. spółką notowaną na tym rynku oraz 10. debiutem w 2017 roku.  Apator podpisał umowę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - na dostawę liczników energii elektrycznej w 2018 r. za 18,1 mln zł z

Przegląd prasy

rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka. --KGHM Polska Miedź, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr oraz Zespół Szkół MCKK podpisały list intencyjny mający na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy oraz bieżących i przyszłych potrzeb

Przegląd informacji ze spółek

podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z  programem opcji menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka. KGHM Polska Miedź, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr oraz Zespół Szkół MCKK podpisały

Przegląd informacji ze spółek

przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte we wrześniu br. wyniosły ok. 382 mln zł, co oznacza spadek o ok. 3% r/r, podała spółka. Odwołanie zarządu Taurona Polska Energia wynika z fiaska rozmów na temat przejęcia kopalni Brzeszcze, na którym zależało Skarbowi Państwa i stanowi próbę "ręcznego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i Rozwoju (NCBR) w ramach programu sektorowego GAMEINN wybrało 27 projektów do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 104 652 946,38 zł. Dofinansowanie na projekty otrzyma m.in. 7 spółek notowanych na GPW. Źródło:ISBnews HR: Co drugi kandydat uważa, że pracodawcy dbają o dobre

Przegląd prasy

dynamiki cen niższej niż w projekcji NBP --GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -7,9 pkt w sierpniu --Tauron ogłosi program oszczędności na 1,2 mld zł w II połowie września --Fed wsparł notowania złota, zyskują też inne metale szlachetne --Getin Noble Bank mógł mieć 51-72 mln zł zysku

Przegląd prasy

gospodarstw domowych, podała spółka. --Aquatech zadebiutuje w piątek, 25 sierpnia, na NewConnect, podała giełda. Będzie 405. spółką notowaną na tym rynku oraz 10. debiutem w 2017 roku.  --Apator podpisał umowę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - na

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 19% r/r do 3,94 TWh w I kw. 2018 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 27% r/r do 0,24 TWh

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Posiadający obecnie 49 proc. akcji Canal+ koncern medialny Vivendi chce przejąć pełną kontrolę nad francuską telewizją wg mediów ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 1,05% na zamknięciu w czwartek --Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w kwietniu wg analityków --Saldo obrotów bieżących

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Arena.pl.     Źródło: spółka Synerise: Notuje rekordowy rok. W 11 miesięcy osiągnęła trzykrotny wzrost liczby klientów, pozyskując 100 nowych firm codziennie korzystających z platformy. Nie mniej ważny jest rozwój kadry z 50 osób w połowie 2017 roku do 150 na koniec listopada 2018

Przegląd informacji ze spółek

Torpol. Grupa Polsat oczekuje średniego, jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy TV w 2016 r., poinformował członek zarządu Maciej Stec. Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan osiągnięcia poziomu 1 mln klientów pakietu smartDOM na koniec bieżącego roku, poinformował prezes grupy Tomasz Gillner-Gorywoda

Przegląd informacji ze spółek

, podała Komisja. Neuca zamierza wydać ok. 20 mln zł na przejęcia przychodni w 2017 r., natomiast w uzasadnionych przypadkach być może przekroczy ten poziom, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. Ponad 20% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie