białkowe cząsteczki

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd. Selvita zawarła umowę z Merck KGaA, której przedmiotem jest rozwój i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych w obszarze onkologii, skierowanych na wybrany przez strony umowy jeden cel białkowy, opracowany przez spółkę w latach