bezrobotny pierwsza działalność gospodarcza

Aleksandra Lewińska

Biznes za pożyczoną kasę. Możesz dostać nawet 75 tys. zł

Biznes za pożyczoną kasę. Możesz dostać nawet 75 tys. zł

Bezrobotni, absolwenci i studenci ostatnich lat studiów z regionu mogą wziąć pożyczkę na rozpoczęcie własnego biznesu. Choć jest bardzo korzystna, na razie zainteresowanych bydgoszczan brak.

BGK: nawet 74 tys. zł pożyczki na własny biznes

# dochodzą kolejne wypowiedzi z konferencji oraz informacje dot. Programu #

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

Bezrobotni mają być lepiej aktywizowani, a pomoc trafiać prosto do celu. Właśnie wchodzą w życie zmiany, jakie przyniosła majowa nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia.

Zreformowane pośredniaki obniżą bezrobocie? Rząd przyjął projekt ustawy

Zreformowane pośredniaki obniżą bezrobocie? Rząd przyjął projekt ustawy

aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ oraz programy

Minister pracy: Uczynimy wszystko, żeby bezrobocie spadło poniżej 13 proc.

Minister pracy: Uczynimy wszystko, żeby bezrobocie spadło poniżej 13 proc.

. Ma być tak: przy rejestracji w urzędzie osoba szukająca pracy wypełnia z doradcą zawodowym krótki elektroniczny kwestionariusz. Pierwsza część pozwala ocenić tzw. oddalenie bezrobotnego od rynku pracy. Składa się na nią dziesięć punktów, które i tak bezrobotny, rejestrując się, musiałby wypełnić. To

Potrzebna jest reforma urzędów pracy

Potrzebna jest reforma urzędów pracy

Pani Marta (imię zmienione) chciała się zarejestrować jako bezrobotna w warszawskim urzędzie przy ul. Ciołka. Prowadziła własną działalność gospodarczą, ale właśnie wróciła z urlopu macierzyńskiego i na razie nie stać jej na płacenie pełnej składki ZUS. Zawiesiła więc działalność, dopóki ponownie

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

związanej z wychowywaniem dziecka. Są to np. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.Projekt zakłada także wprowadzenie m.in. specjalnych programów dla młodych bezrobotnych oraz dla pracodawców

Podlaskie. Gotowe tereny w podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej SSE

pomocy dla pracodawcy, udziela informacji o formach wsparcia. W 2013 r. 42 osoby z gminy Łapy założyły - dzięki dotacjom - własną działalność gospodarczą. Rozpoczęły działalność w usługach, głównie budowlanych, hydraulicznych, handlowych, dekarskich, mechanicznych, spawalniczych.(PAP)

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

zawodowych czy liderów klubów pracy wprowadzał tylko niepotrzebny zamęt wśród osób szukających pracy - dodaje. Teraz będą profilować Podstawą pomocy dla bezrobotnych będzie tzw. profilowanie. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili. W pierwszym znajdą się

Pośredniaki do poprawki. Ma być indywidualne podejście do bezrobotnych

Pośredniaki do poprawki. Ma być indywidualne podejście do bezrobotnych

stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ oraz programy regionalne. Częścią zmian jest też

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Nigdy nie myślałeś, że zostaniesz przedsiębiorcą, a tu proszę! Bez zbędnej zwłoki odbyłeś przyspieszony kurs przechodzenia z pracy na etacie do działalności na własny rachunek. Pierwsze kroki w zakładaniu firmy Odkryłeś Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (działającą pod

Częstochowa. 600 tys. zł w kolejnym programie wsparcia dla hutników

otrzymał wówczas z Funduszu Pracy ok. 4,1 mln zł na aktywizację bezrobotnych. Z pomocy skorzystało blisko 290 hutników, w tym m. in. 180 z nich uczestniczyło w szkoleniach, 37 otrzymało dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej a 55 zatrudniono na refundowanych stanowiskach pracy. W wyniku

"Puls Biznesu": Przedsiębiorczy jak Polak

W pierwszym półroczu w ewidencjach gminnych zarejestrowano prawie 167 tys. indywidualnych działalności gospodarczych, czyli o 13 proc. więcej niż w drugim półroczu 2012 r. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Dużo spółek pojawiło się też w Krajowym Rejestrze Sądowym

Najgorsze na rynku pracy minęło i bezrobocie nie wzrośnie

Najgorsze na rynku pracy minęło i bezrobocie nie wzrośnie

poszło 579,6 mln zł. Z dotacji skorzystało do końca sierpnia prawie 31 tys. osób bezrobotnych.Łącznie na staże, szkolenia czy dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej dla bezrobotnych zostanie przeznaczone ponad 2,8 mld zł. W tym - najwięcej - na staże dla bezrobotnych u pracodawców - 749 mln

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

Biernacka z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Kolejny program pomocowy przewiduje dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej dla 10 osób w wys. do 14 tys. zł oraz pracę w ramach refundowanych stanowisk pracy dla 20 osób (na utworzenie miejsca pracy pracodawca otrzyma dofinansowanie do tej

Dodatkowe 79 mln zł na młodych bezrobotnych.

Dodatkowe 79 mln zł na młodych bezrobotnych.

rynku pracy już widać. Bezrobocie w lutym spadło po raz pierwszy od sześciu lat. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o 3,7 tys. Dla porównania - w lutym ubiegłego roku bezrobocie wzrosło o 41 tys. Co na to eksperci? - Podczas ożywienia gospodarcza efektywność takiego

MUP nie dał dotacji bezrobotnemu. "Nie napisał, jak będzie używał wizytówek"

MUP nie dał dotacji bezrobotnemu. "Nie napisał, jak będzie używał wizytówek"

Karol Hodura od lutego jest bezrobotny. - Myślałem, że warto założyć własną działalność gospodarczą, zwłaszcza że mam pomysł na dobry biznes - opowiada. Jest fotografem i projektantem grafiki. Zdecydował, że będzie się ubiegał o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Mieszkańcy

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

tej pory to szwankowało"- zaznaczył. Spadła liczba zakładanych firm Stagnację, jeśli idzie o przedsiębiorczość i rynek pracy na Warmii i Mazurach, potwierdzają statystyki dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie w 2014 roku w porównaniu z

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

to szwankowało"- zaznaczył. Stagnację, jeśli idzie o przedsiębiorczość i rynek pracy na Warmii i Mazurach, potwierdzają statystyki dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 spadła liczba zakładanych

Podkarpackie. Rok 2014 przyniósł mniejsze bezrobocie

bezrobotnych (przed miesiącem 47, a przed rokiem było to aż 73 bezrobotnych). W ocenie Czopa, mijający rok można uznać za "dość udany". "Spadek stopy bezrobocia w regionie - tchnie umiarkowanym optymizmem. Niemniej trzeba powiedzieć o wciąż niepokojących sprawach. Po pierwsze - to bezrobocie na

Śląskie. Grudniowy wzrost bezrobocia mniejszy niż w poprzednich latach

, staże, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego czy refundację kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Również w tym roku urzędy pracy

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

. wsparcie pomostowe. Ma być ono wypłacane - w zależności od projektu - przez 6 do 12 miesięcy na pokrycie kosztów prowadzenia działalności w pierwszym okresie, np. opłacenie składek ZUS czy obsługę księgową. Wysokość tej pomocy - w zależności od projektu - ma wynieść między 800 a 1000 zł miesięcznie. "

Studencie, chcesz pożyczkę na firmę? Idź do profesora

Studencie, chcesz pożyczkę na firmę? Idź do profesora

zakładania własnego biznesu. O dotację na start własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać wszyscy zarejestrowani bezrobotni, którzy są w trudnej sytuacji (czyli np. osoby długotrwale bezrobotne). To dotacja bezzwrotna, pod warunkiem że firma przetrwa co najmniej rok. Jednak w tym wariancie

Ubywa młodych bezrobotnych. Pomagają staże?

. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, ok. 200 mln zł, chcemy przeznaczyć na wsparcie osób poszukujących pracy, w tym właśnie młodych - mówi minister pracy. Efekty interwencji na rynku pracy widać było już od lutego. Wtedy bezrobocie spadło po raz pierwszy od sześciu lat. A liczba bezrobotnych maleje z miesiąca

Miliardy idą na bezrobotnych. Do końca roku skorzysta pół miliona osób

bezrobotne. Zajmą się nimi urzędy wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej i prywatnymi agencjami zatrudnienia. Pojawią się też nowe instrumenty wsparcia bezrobotnych, np. grant na telepracę, mentoring, pożyczka na utworzenie miejsca pracy lub start działalności gospodarczej, poręczanie zobowiązań finansowych

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

trzech profili. W pierwszym - znajdą się bezrobotni aktywni, którzy potrzebują jedynie ofert pracy i z resztą sami sobie poradzą. W drugim - bezrobotni wymagający wsparcia, którzy najpierw muszą podnieść swoje kwalifikacje, np. na szkoleniu albo stażu. W ostatnim będą bezrobotni oddaleni od rynku pracy

Tanie pożyczki dla absolwentów. Odsetki niższe niż 1 proc. na założenie firmy

Młodzi przedsiębiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych mogą starać się o pożyczkę uzupełniającą do 20 tys. zł, przeznaczoną na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (oprocentowaną tak samo jak pożyczka na

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

14.01. Warszawa (PAP) - Wakacje ubezpieczeniowe oraz kredyt podatkowy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą proponuje PO w projekcie ustawy skierowanej m.in. do osób bezrobotnych, absolwentów oraz osób po 50. roku życia. Propozycje PO skrytykowali na swej konferencji prasowej politycy

Rząd przyjął krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia

gospodarczej wskutek spadku obrotów. Priorytet ten ma obejmować również doskonalenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Chodzi m.in. o wykorzystywanie tzw. profilowania pomocy przez urzędy pracy, czyli dostosowanie jej do potrzeb bezrobotnych

Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut

na budowę domów ze stycznia oraz inflacja PPI. W tym dniu zapoznamy się także z odczytem produkcji przemysłowej z Polski. Miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw na poziomie 8,4% r/r za grudzień był zdecydowanie lepszy od prognozy 5,2% r/r. Kolejny dzień przyniesie nam następne dane z USA w

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

poprzez udział w kursach i szkoleniach. Projekt "Równi na rynku pracy" z udziałem 6 tys. osób dysponuje budżetem przekraczającym 97 mln zł. Bierze w nim udział młodzież w wieku 18-25 lat. Celem jest pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Według danych MPiPS

Rząd chce pomóc młodym bezrobotnym. Przekaże 500 mln zł

działalności gospodarczej. - Rozszerzyliśmy już definicję młodego bezrobotnego: to osoby do 30. roku życia, a nie jak dotychczas 25 lat. Zaliczamy je do osób "w szczególnej sytuacji na rynku pracy", które mają pierwszeństwo w dostępie do programów specjalnych. Dodatkowo w przygotowywanej reformie

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

założyło własną działalność gospodarczą, w tym ponad trzy tysiące założyło przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, czyli firmy nastawione na komercjalizację wiedzy i technologii, które powstały na uczelniach i ośrodkach badawczych. Ponadto ze środków programu sfinansowano 332 stypendia dla doktorantów

Pośredniak: masz staż. A jednak nie za bardzo

bezrobotnych, dotacje na pierwszą działalność gospodarczą, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy - wylicza Kowalonek. Jak mówi, dla naszej czytelniczki jest jednak szansa. - Na początku czerwca złożyliśmy wniosek o dodatkowe pieniądze z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej, dotyczącej

Podlaskie. 1,2 mld euro w wynegocjowanym z KE RPO na lata 2014-20

. Wiadomo już też, że główną formą pomocy finansowej w zakładaniu działalności gospodarczej przez osoby z preferowanej grupy bezrobotnych będzie dotacja, w innych przypadkach będą to formy zwrotne.

SLD kontra PO. Spierają się o wakacje ubezpieczeniowe i kredyt podatkowy

do zatrudniania młodych ludzi, wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy oraz wzmocnienie szkolnictwa zawodowego. Program przewiduje m.in ozusowanie tzw. umów śmieciowych, likwidację bezpłatnych staży oraz pożyczki do 50 tysięcy złotych dla młodych rozpoczynających działalność gospodarczą.

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

to konkretne działanie. Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła dodał, że pierwszy ma być nabór wojewódzkiego urzędu pracy na projekty dot. aktywizacji osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Bedrunka zapowiedziała, że w 2015 r. łącznie dla wszystkich instytucji będzie

Bezrobocie znowu ciut w dół

temu przez prezydenta nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych zwiększająca elastyczność rozliczania czasu pracy. Możliwe stanie się elastyczniejsze planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

o sobie znać spowolnienie gospodarcze, ofert było mało, więc setki tysięcy absolwentów zostały bez zajęcia. Na początku 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 400 tys. młodych. Ale w ciągu dziesięciu miesięcy z rejestrów odpłynęła niemal jedna czwarta bezrobotnych do 25. roku życia. Ten sam

Opole. Zarząd województwa przyjął harmonogram naborów dla RPO

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Karina Bedrunka poinformowała PAP w poniedziałek, że pierwsze ogłoszenie o naborze planowane jest na początku marca i będzie dotyczyć projektów nt. aktywizacji osób bezrobotnych, realizowanych przez

Lubelskie. Hortex planuje grupowe zwolnienia w zakładzie w Rykach

, kwalifikacje. To teren rolniczy o pracę nie jest łatwo. Będziemy prowadzili szkolenia ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy, poszukamy możliwości zatrudnienia poza Rykami, będzie wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej" - zapowiedział Gałkowski.

Program "Pomoc dla hutników" w Częstochowie dla 350 osób

wybiorą program dobrowolnych odejść oraz zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni. Pierwszych rejestracji byłych hutników spodziewamy się na początku sierpnia - powiedział w czwartek zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Piotr Krawczyk. Częstochowski urząd pracy programem

GUS: stopa bezrobocia liczona wg BAEL w III kw. wyniosła 8,2 proc.

rejestrowanego (dotycząca zarejestrowanych w urzędach pracy) w październiku wyniosła 11,3 proc. wobec 11,5 proc. we wrześniu. Ogółem w październiku zarejestrowanych było 1 mln 748,7 tys. bezrobotnych o 98 tys. mniej niż we wrześniu i o 86 tys. mniej niż w październiku ubiegłego roku. W poprzednim miesiącu do

Katowicki Urząd Pracy produkuje bezrobotnych

Agnieszka, lat 29, i Beata, lat 48, postanowiły założyć własną działalność gospodarczą. Pierwsza kancelarię adwokacką, druga agencję reklamy. Takich jak one jest w Katowicach więcej. Ich pomysły na biznes to nie kolejny butik, ale salon mody czy agencja organizująca wesela. Biznes musiał być

KPP: Dotacje dla przedsiębiorców to za mało, trzeba szkoleń

Jak przypomina KPP, w ubiegłym roku 64 tys. bezrobotnych otrzymało z urzędów pracy dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna sumą, którą mogli dostać, to 19,4 tys. zł. Państwo wydało na dotacje łącznie ok. 1,2 mld zł. Zdaniem KPP taka forma aktywizacji bezrobotnych

Opolskie. 54,3 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

to być staże, szkolenia, przekwalifikowania, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy dotacje dla przedsiębiorców na tworzenie miejsc pracy" - wyliczył Suski. Zastrzegł jednak, że w projektach tych wymagana jest wysoka efektywność, różna w zależności od powiatu

Rostowski pękł. Jest pół miliarda na walkę ze wzrostem bezrobocia

wywalczył u ministra finansów Jacka Rostowskiego. Informację jako pierwszy podał w piątek portal Wyborcza.biz. I tak 200 mln zł Ministerstwo Pracy przeznaczy na pomoc do młodych bezrobotnych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, kolejne 200 mln dla osób 50+, a pozostałe 100 mln zł dla ludzi długotrwale

Całe Łapy bez pracy, kto mógł, wyjechał. A teraz? Tu dalej nic nie ma

użyteczne, pracodawcy mogli się ubiegać o środki na wyposażenie stanowiska pracy, organizowaliśmy staże, osoby te ubiegały się o dotację na założenie działalności gospodarczej - wylicza Jolanta Tulkis, rzeczniczka PUP w Białymstoku. I tak od 2009 roku własne firmy założyło 220 osób, na staże wysłano 703

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

osoby strukturalnie bezrobotne. PAP: Jakie były jeszcze mankamenty programu reform? J.B.: Na początku transformacji zabrakło bardziej sektorowo zróżnicowanej polityki gospodarczej. Walka z hiperinflacją, sztywny kurs walutowy, drastyczne obniżenie ceł miało bardzo niekorzystny wpływ na wiele branż

Podlaskie firmy w upadłości. To koniec bielskiego Polbudu

nam przyznanych pół miliona złotych, a wiec niemałe pieniądze, na trzy rodzaje pomocy. To szkolenia, dofinansowania dla pracodawców na utworzenie i wyposażenie miejsc pracy, a także na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Jesteśmy w stanie przygotować każdy rodzaj szkoleń, na jakie będzie

Dwie panie próbują rozkręcić polski handel na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód i kontakty gospodarcze z tym regionem miały być remedium na kłopoty gospodarcze związane z europejsko-rosyjską wojną handlową. To w krajach położonych nad Zatoką mieliśmy sprzedawać polskie jabłka, mięso, wędliny. - Perspektywy są ogromne - przyznaje optymistycznie Bożena Czaja

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

, pomiędzy firmami dochodzi do bardzo dużej liczby fikcyjnych transakcji, zawieranych jedynie na papierze - dodaje rzeczniczka katowickiego UKS. Według niej w uczciwej działalności gospodarczej przedsiębiorca skraca maksymalnie łańcuch dostaw, bo to oznacza dla niego niższe koszty działalności. - Wydłużanie

Rusza pilotażowy program pożyczek na pierwszy biznes

. Program +Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie+ jest skierowany nie tylko do tych, którzy zarejestrują się już jako bezrobotni, ale do tych, którzy jeszcze studiują i mają dobry pomysł na swój pierwszy biznes" - mówił minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, który w piątek na

270 tys. miejsc pracy dzięki strefom ekonomicznym

lata później, w kwietniu 1996 roku, wydano pierwsze pozwolenie na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie ekonomicznej. Wtedy o zagranicznych inwestorów było wyjątkowo trudno. Trzeba było ich jakoś zachęcić. Dlatego firmy inwestujące w strefach były zwalniane z podatku dochodowego. Lepiej, żeby

Bezrobocie? Nieodpowiednie kwalifikacje i mało miejsc pracy [RAPORT]

konieczne jest pobudzanie przedsiębiorczości Polaków. - Dzisiaj wydaje się, że wielu, szczególnie w młodym pokoleniu, patrząc na olbrzymi wysiłek, niepewność i ryzyko w podejmowaniu działalności gospodarczej, chciałoby dobrej pracy z ZUS-em w firmach państwowych albo w korporacyjnym ładzie - powiedział

Ranking miast. W Szczecinie powstaje bardzo dużo firm. I bardzo dużo pada

przedsiębiorczości. Jesteśmy słabi gospodarczo. Nie ma gdzie pracować, więc musimy sami rejestrować firmy. To głównie mikrofirmy, działalność gospodarcza. To ma też swoje plusy, bo przez tę sytuację stajemy się kreatywni i przedsiębiorczy. I u nas najwięcej firm rocznie wyrejestrowuje się. DW: Tam, gdzie powstaje

Unia da bezrobotnemu na firmę

rok. W innym wypadku bezrobotny będzie musiał oddać pieniądze. Kiedy ruszą wypłaty? - Pierwsze pieniądze na założenie firmy będą wypłacane pod koniec roku - powiedział "Gazecie Prawnej" Michał Bury z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Funduszy Unijnych. Najważniejsze informacje gospodarcze

Świętokrzyskie po 25 latach. Zmierzch przemysłu i turystyczny boom

bezrobotnych. Przemysł ciężki i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rzecz budownictwa przestały istnieć. To stanowiło poważną barierę rozwojową. Cofnęliśmy się o wiele lat. Nasz punkt startowy na początku transformacji został cofnięty niemal do zera, a to przy braku wyrazistych czynników gospodarczych, opóźnia

Zaczęły się szkolenia do programu "Jestem przedsiębiorczy - mam firmę"

szkolenia dla 50 osób, które przeszły wcześniej rozmowy kwalifikacyjne. Do projektu mogli zgłaszać się długotrwale bezrobotni, którzy przez ostatni rok nie prowadzili działalności gospodarczej. Szczególnie preferowano niepełnosprawnych, kobiety powracające na rynek pracy po wychowaniu dziecka i osoby po 45

Ostrowska: Coraz więcej bezrobotnych zakłada własne firmy

finansową na samozatrudnienie i tworzenie własnych firm, to środki są i będą przesuwane właśnie na ten cel". Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 18,6 tys. zł i jest zmienna, zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest ona bezzwrotna pod warunkiem, że

KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

lub dostało wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. "W najbliższych siedmiu latach Europejski Fundusz Społeczny ponownie będzie skoncentrowany na walce z bezrobociem, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych, kobiety oraz osoby starsze" - zaznaczył unijny komisarz ds

Rewolucja w podatkach, potężniejsza armia, lepsze szkolnictwo i lecznictwo. Oto, co obiecała Kopacz

pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika. Natomiast wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa. Łatwiej o kredyty dla

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

praktyki zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 tys. zł. W Łodzi organizowane są stałe konsultacje. Zapewniają je członkowie Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery wspólnie z Biurem Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Nauczycielom ma też wspomóc projekt "

Małopolskie po 25 latach. Marką regionu turystyka i uczelnie

problem, to w pierwszej kolejności staramy się sami z nim zmierzyć" - podkreślił wojewoda. Przemiany gospodarcze spowodowały, że w Małopolsce od zera powstało wiele firm, które obecnie z powodzenie konkurują na rynkach światowych, a także dziesiątki tysięcy niewielkich przedsiębiorstw, w których

Pomysł podobny i przyniósł miliony. Szef Amber Gold skazany, ci od Skarbca - bez zarzutu

nadkomisarz Tomasz Jakubowski, ówczesny zastępca komendanta I Komisariatu Policji w Gdańsku. Napisał w notatce służbowej : "Ustalono, że ww. prowadzi działalność gospodarczą przy ul. Czarny Dwór". Firma P. nazywała się Gdańska Kampania Handlowa. "Opłata jest bezzwrotna" Szefowie Polskiej

Pomoc w zakładaniu firm

przeciętnego wynagrodzenia mogą być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej lub ze

Przedsiębiorca rozgoryczony decyzjami urzędników: Niech się ten kraj wypcha

z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poradnictwa zawodowego. Nie ma na to czasu i zna się na tym. Kurs trwa miesiąc, zajęcia odbywają się codziennie i są to wykłady, a nie praktyki, które Papis przecież już przerobił. Ale kurs jest obowiązkowy. PUP płaci za jego przeprowadzenie

Prof. Yunus w ASP: Bezrobocie to sztuczny twór. Nie szukajcie pracy, zakładajcie firmy

receptami: jak zwalczyć bezrobocie, głód i ubóstwo. Akurat w jego przypadku trudno mówić o snuciu utopijnych wizji - sam jest założycielem banku Grameen Bank (ma swoje oddziały na całym świeci) i twórcą idei mikrokredytów, czyli pożyczek dla osób bezrobotnych i ubogich, które nie mają zdolności kredytowej

Fatalne dane gospodarcze. Czy bankier uratuje Francję?

dawna przez francuski świat biznesu uwagi dotyczące przesadnego ich zdaniem opodatkowania i zbiurokratyzowania działalności gospodarczej, jak i opinie ekonomistów nawołujących do ograniczenia nadmiernych wydatków z budżetu państwa pogłębiających dług publiczny. Zmiany, zmiany, zmiany Francja wydaje się

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

rodzaje działalności gospodarczej powinny być poddane szczególnej ochronie, tak aby z powodu czynszów warzywniak czy księgarnia nie były wypierane np. przez placówki bankowe. W strefie będzie można też na preferencyjnych warunkach wynajmować lokale tworzonym przez mieszkańców spółdzielniom socjalnym

OECD: Do 2010 roku liczba bezrobotnych wzrośnie o 20-25 mln

budowlany, ponieważ jego działalność "została wstrzymana w brutalny sposób", zwłaszcza w Hiszpanii i Irlandii. Międzynarodowe Biuro Pracy (MBP) przewidywało w końcu października, że kryzys finansowy doprowadzi do zwiększenia liczby bezrobotnych, która w końcu 2009 roku może osiągnąć historyczny

Księgowy parabanków z Krzyżem Odrodzenia Polski. "Świadczę usługi różnym klientom"

pożyczki nawet bezrobotnym, warunkiem było uiszczenie opłaty manipulacyjnej - a później klienci nie widzieli już ani pożyczki, ani opłaty. Marcin P. został za to skazany przez sąd, a potem zmienił profil działalności, oferując wysoko oprocentowane lokaty. "Oszuści z Uphagena 16"? Sąd nie widzi

Niewielu bezrobotnych w kolejce po pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego

kredytobiorcy, którzy ubezpieczyli się od ryzyka utraty pracy, w pierwszej kolejności muszą korzystać ze świadczeń ubezpieczyciela (zwykle od 6 do 12 miesięcznych rat kredytu).Z dopłat mogą skorzystać nie tylko zwolnieni pracownicy, ale także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W tym

PSL proponuje zatrudnianie babć do opieki nad wnukami na etat

też stanowić realne wsparcie dla inwestujących za granicą polskich przedsiębiorców.- Placówki będą miały przed sobą trzy zadania: wspieranie przedsiębiorców, dyplomację gospodarczą i promocję polskiej przedsiębiorczości. Wprowadzimy też kryteria oceny ich działalności. Istotne będą wymierne efekty ich

Zasiłek dla bezrobotnych - jak go dostać, czyli warunki otrzymania

wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zielona Góra kończy z produkcją wagonów kolejowych. Zwalniają...

jednak było niewielu. Pośredniak proponujeZe zwalnianymi pracownikami Taboru spotykają się doradcy PUP. Informują o szkoleniach i dotacjach na założenie działalności gospodarczej. - Część ze zwolnionych skorzysta ze świadczeń przedemerytalnych. Część - mamy nadzieję - znajdzie zatrudnienie w innych

Jak sprawić, by Polacy zarabiali więcej? [WASZE POMYSŁY]

gospodarcze, co przełoży się na wyższe przychody z tytułu VAT. Jednocześnie nie wzrosną świadczenia z budżetu rewaloryzowane w oparciu o płacę minimalną, a omijanie umów o pracę stanie się mniej opłacalne". Według pana Krzysztofa, który jak sam mówi jest osobą zarabiającą krotność płacy minimalnej, "

Milionowa armia młodych bez pracy

to nie sposób Pisaliśmy w "Gazecie", że Polacy znów zaczęli wyjeżdżać do pracy - liczba emigrantów wzrosła pierwszy raz od 2007 r. Jest ich już 2 mln 60 tys. - o 60 tys. więcej niż na koniec 2010 r. - Bezrobocie będzie wysokie, bo mamy spowolnienie gospodarcze i tego nie zmienimy w krótkim

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgowe załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi), PIT/D (ulgi mieszkaniowe) i PIT-2K (dla osób, które po raz pierwszy chcą odliczyć ulgę odsetkową). Są jeszcze mniej popularne formularze: PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana liniową stawką 19 proc.), PIT-38 (dochody kapitałowe, np. ze sprzedaży akcji) i

Za jeden dzień pracy zapłaciła 13,5 tys. zł

Kilka miesięcy temu bezrobotna mieszkanka Cielętnik postanowiła założyć własną firmę - salonik fryzjerski. Zwróciła się do koniecpolskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą. - Miałam napisać biznesplan i przedstawić umowę najmu lokalu, w

W mieście uczą, jak zostać milionerem

Tygodnia odbędą się liczne warsztaty, których uczestnicy dowiedzą się m.in. jak założyć własną firmę, jak napisać dobry biznesplan i skąd wziąć kapitał na start. W WSG, WSHE czy na UKW organizowane będą również liczne spotkania z młodymi ludźmi, którzy z sukcesem rozwijają własną działalność gospodarczą

Miliony na szkolenia i staże dla bezrobotnych

Zielonej Górze. - Na razie zapraszamy dobrowolnie, ale jeśli nie będzie nadal chętnych, zaczniemy wysyłać ludzi przymusowo - dodaje. Gorzów jest przedsiębiorczyW Gorzowie z unijnych pieniędzy skorzysta ponad 400 osób. Najwięcej chętnych jest na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bo można dostać

Kryzys budżetowy w USA. Historia osądzi kto miał rację

. Ale problem ciągle jest ten sam. Chodzi o diametralnie różne podejście do polityki gospodarczej Republikanów i Demokratów. Ci pierwsi chcą widzieć jak najwięcej wolnego rynku, niskich podatków i optują za szybszym obniżaniem deficytu budżetowego. Demokraci z kolei chcą wyrównywać szanse, wykorzystując

Bezrobocie na Mazowszu najniższe od 4 lat

wynikiem dynamicznego rozwoju gospodarczego w Polsce. Pierwsze efekty na rynku pracy przynoszą też fundusze unijne. W latach 2004 - 2007 na aktywizację zawodową i ograniczanie skutków bezrobocia przeznaczono prawie 345 mln zł z programów UE. Z tej kwoty ponad 258 mln zł wydano m.in. na szkolenia i staże

Nerwusometr po godzinach, czyli biznes napędzany robotami

. Rodzice brali te ulotki, zaczęli dzwonić, i tak powstały pierwsze grupy. Najpierw wspólnie z siostrą i kolegami prowadziliśmy warsztaty z robotyki dla dzieci w weekendy, w akademiku Politechniki Poznańskiej. To chwyciło, rodzice polecali sobie te zajęcia. Zaczynając działalność jako studentka, niewiele

W ciągu 7 lat z ulgi podatkowej skorzystały cztery osoby

. Brak pieniędzy na podatki, ZUS i inwestycje początkujący przedsiębiorcy wymieniają wśród największych barier utrudniających działalności gospodarczą w Polsce. Dziś mogą dostać wsparcie z Funduszu Pracy (trzeba być jednak zarejestrowanym bezrobotnym), z Unii Europejskiej (tu trzeba przygotować

Absolwent, czyli biznesmen

nie było, ale nasi absolwenci często zakładają firmy związane m.in. z ochroną środowiska. Przyda im się nie tylko gruntowna wiedza z przedmiotu studiów, ale też umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej - mówi prodziekan ds. studenckich prof. Andrzej Kudelski. Na Wydziale Historii absolwenci

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

pierwszych 90 dni jego pobierania, (75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, (100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Komu przysłughuje świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne

Były właściciel Malmy głoduje za swoich pracowników

sędzi sądu rejonowego, która orzekła, że syndyk, zajmując zakład, przejął pracowników. Sąd wyższej instancji stwierdził, że to bankrut Marbot powinien zwolnić, a potem zapłacić swoim ludziom odszkodowanie, bo syndyk nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zabroniła mu sędzia komisarz nadzorująca

ZUS przestaje wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy (wydaną przed pierwszym stycznia 2010 r.).Prowadzący działalność gospodarczą mogą przedstawić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby

Polacy idą na swoje

właśnie teraz postanawia ruszyć z własną firmą.GUS podliczył, że w zeszłym roku działalność gospodarczą uruchomiło aż 307 tys. osób fizycznych. To rekord ostatnich lat. Po raz pierwszy od co najmniej dekady liczba nowych przedsiębiorców przekroczyła 300 tys. - w latach 2006-2008 wahała się między 250-270

We wtorek rząd ma zająć się ustawą o pomocy w spłacie kredytów hipotecznych

powinny zajmować się urzędy pracy, które miałyby bezpośrednio przekazywać pieniądze bankom, w którym bezrobotni zaciągnęli kredyty" - zaznaczył Porycki. "Resort pracy nie widzi żadnej możliwości, aby obarczyć urzędy pracy dodatkowymi zadaniami, właściwymi dla działalności bankowej. Nie ma w nich

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Jest też spora

Pięć mitów o Europie, superpotędze stylu życia

Grecji, Włoch i Hiszpanii muszą stworzyć lepsze warunki dla przedsiębiorczości. Europa Południowa stanowi jednak wyjątek, nie regułę: ponad połowa z czołowej trzydziestki krajów o najlepszych warunkach do prowadzenia działalności gospodarczej jest położona w Europie. Islandia i Irlandia są w pierwszej

Spada liczba ofert pracy

roku. Mimo pozytywnych impulsów ze strony gospodarki pogorszyły się perspektywy firm. Wyraźnie spada liczba ofert pracy, a firmy coraz dotkliwiej odczuwają brak wykwalifikowanych pracowników. - Prawie 30 proc. przedsiębiorstw przemysłowych uznało to za istotną barierę swej działalności gospodarczej. W

Rząd na półmetku chwali się spełnionymi obietnicami. Jak było naprawdę? [OCENIAMY]

się też nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. To m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Unijne miliardy dla Polski Rząd: "Polska odniosła sukces w negocjacjach nad nowym budżetem Unii

Europejska młodzież - przegrani na starcie

pracy poprzez organizowanie szkoleń, staży, prac interwencyjnych oraz na dotacje na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Dotacja pozwala młodemu przedsiębiorcy pokryć koszty ubezpieczenia w okresie od 6 do 12 miesięcy. W Niemczech zmieniono organizację pracy biur pośrednictwa, angażując

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne to średnio 1368 zł brutto. Jego wysokość wynosi: - 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, - 75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, - 100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest

Spłacasz kredyt, tracisz pracę? Rząd ci pomoże

sięgnąć nie tylko zwolnieni pracownicy, ale też przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku przez utratę pracy rozumie się zakończenie prowadzenia tej działalności. Jedni i drudzy muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy - uzyskać status bezrobotnego i prawo

Lech Wałęsa ratuje córkę. Zapłacił za nią grzywnę i nieźle "objechał"

[właściciel GCH Manhattan - red.] nie udziela informacji na temat rozliczeń finansowych z innymi podmiotami gospodarczymi - mówi Anna Tumidajska, asystentka dyrektora zarządzającego GCH Manhattan. W wymuszonych przez sąd zaległych bilansach spółka Cottonsushi wykazuje ćwierć miliona złotych straty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje legalneW prawie polskim funkcjonuje kilka definicji działalności gospodarczej.W ustawie o swobodzie działalności gospodarczejArt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (definicja legalna zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Definicję działalności regulowanej

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2004 r

Izba gospodarcza

Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczychDz. U. 1989 Nr

Dyplomacja gospodarcza

Dyplomacja gospodarcza – realizacja działań zmierzających do podniesienia pozycji międzynarodowej państwa poprzez szeroko rozumianą promocję interesów gospodarczych kraju jako całości (m.in. poprzez negocjację i podpisywanie porozumień i umów handlowych, członkostwo w międzynarodowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.