bezrobocie w polsce w 2012

gaw, PAP

KE obniża prognozy dla Polski. Niższy wzrost, większy deficyt

KE obniża prognozy dla Polski. Niższy wzrost, większy deficyt

Komisja Europejska w swych jesiennych prognozach gospodarczych przewiduje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 2,4 proc., a w przyszłym o 1,8 proc. To mniej, niż przewidywała w wiosennych prognozach. KE spodziewa się także wzrostu bezrobocia w Polsce do 10,5 proc. oraz zakłada, że nie uda się spełnić wymogu obniżenia deficytu do 3 proc. PKB w 2012 r.

"PB": Rynek pracy zrobił zwrot

Czerwcowe dane Eurostatu o spadku stopy bezrobocia w Polsce z 10,7 do 10,6 proc. mogą być, zdaniem ekonomistów, symbolicznym końcem kryzysu na polskim rynku pracy. Wskaźnik ten spadł pierwszy raz od marca 2012 r. - pisze "Puls Biznesu".

"Puls Biznesu": Rynek pracy zrobił zwrot

Czerwcowe dane Eurostatu o spadku stopy bezrobocia w Polsce z 10,7 do 10,6 proc. mogą być, zdaniem ekonomistów, symbolicznym końcem kryzysu na polskim rynku pracy. Wskaźnik ten spadł pierwszy raz od marca 2012 r. - pisze "Puls Biznesu".

Rostowski: bezrobocie w 2012 r. nie będzie dużo wyższe, niż w 2011 r.

Rostowski: bezrobocie w 2012 r. nie będzie dużo wyższe, niż w 2011 r.

r. wyniosła 12,5 proc. wobec 12,1 proc. w listopadzie. W lutym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że szacunkowa stopa bezrobocia na koniec stycznia 2012 r. wyniosła 13,3 proc. i w porównaniu do grudnia 2011 r. wzrosła o 0,8 pkt proc. W projekcie budżetu na 2012 r. założono, że na

Bezrobocie dalej rośnie. W Świętokrzyskiem aż 16,5 proc.

Bezrobocie dalej rośnie. W Świętokrzyskiem aż 16,5 proc.

Był to najniższy poziom na przestrzeni ostatnich 15 lat. Później stopa bezrobocia systematycznie rosła. "W odniesieniu do grudnia 2012 roku wzrost poziomu bezrobocia wystąpił w dwunastu powiatach" - czytamy na stronach internetowych Urzędu Statystycznego. Największy był on w powiatach

OECD: Stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie do 11,4% w IV kw. 2014 r.

liczby osób w wieku produkcyjnym) na poziomie 10,8% w 2013 r. i 11,3% w 2014 r. wobec 10,1% w 2012 r. OECD prognozuje też spadek zatrudnienia w Polsce po 0,4% rocznie w latach 2013-2014 po wzroście o 0,2% w 2012 r. "Najnowsze prognozy OECD wskazują na dalszy wzrost bezrobocia o co najmniej 1

"Gazeta Polska Codziennie": Zwolnienia w największych sektorach gospodarki

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wyniosła 13,4 proc., a liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do listopada o 0,5 proc. "W krajach zachodnich działania zapobiegające bezrobociu zaczyna się podejmować, gdy przekracza ono 5 proc., a gdy

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13,6% w marcu

odnotowano spadek, ale był on trzykrotnie mniejszy, podkreśla resort. W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2 184 tys. osób, tj. o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. "Tak duży spadek bezrobocia w marcu po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r." - powiedział minister pracy

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 14,0% w lutym

od 2008 r. w lutym odnotowano spadek liczby bezrobotnych (o 3,7 tys. osób do 2 257 tys. osób). "Spadek bezrobocia w lutym po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r.,  jeszcze przed wybuchem kryzysu. Sytuacja na rynku pracy była wówczas najkorzystniejsza na przestrzeni ostatnich 15

OECD: pierwszy od początku 2011 r. spadek bezrobocia w strefie euro

OECD: pierwszy od początku 2011 r. spadek bezrobocia w strefie euro

Francji stopa bezrobocia sięga 10,9 proc.W Niemczech i we Włoszech liczba bezrobotnych nie zmieniła się i wynosiła w październiku odpowiednio 5,2 i 12,5 proc. Spadki odnotowano w Austrii, Irlandii, Portugalii i Słowenii.Według metodologii OECD liczba bezrobotnych w Polsce od sierpnia nie zmieniła się i

MPiPS: stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,6 proc.

rokiem. "Tak duży spadek bezrobocia w marcu po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r." - powiedział cytowany w komunikacie minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. W marcu 2013 r. spadek wyniósł 22 tys., w marcu 2012 r. - 26 tys., w marcu 2011 r. - 16 tys., w marcu 2010 r. - 25 tys., a w

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 2,8 proc.

na rynku pracy nadal nie będzie dobra, choć lepsza niż w 2012 i 2013 roku. Bezrobocie powinno systematycznie spadać i wynieść na koniec tego roku 12,6 proc., a rok później 11,8 proc. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie dwucyfrowa. "W ocenie Instytutu spadek

Bezrobocie w strefie euro odpuszcza, ale niewiele

Bezrobocie w strefie euro odpuszcza, ale niewiele

Dane Eurostatu pokazały, że w sierpniu w strefie euro było niecałe 19,2 mln osób bezrobotnych, a w całej Unii Europejskiej (licząc już razem z Chorwacją) - niemal 26,6 mln. W porównaniu z sierpniem 2012 roku bezrobocie w strefie euro wzrosło o 895 tys. osób.Sytuacja na europejskim rynku pracy w

Bezrobocie mocno w górę w styczniu - 13,3 proc.

się utrzymać, a stopa wzrośnie do 13,5 proc. Nie pomaga nam już sytuacja gospodarcza Niemiec. Wprawdzie zamówienia w przemyśle rosną a bezrobocie jest tam bardzo niskie, jednak PKB za czwarty kwartał będzie ujemne i bardzo słabe w 2012 roku, co przełoży się na sytuację w Polsce - powiedział serwisowi

Bezrobocie w listopadzie wzrosło do 12,9 proc.

Bezrobocie w listopadzie wzrosło do 12,9 proc.

, słabszymi niż przed rokiem wynikami w gospodarce.Analitycy oczekiwali, że w listopadzie bezrobocie osiągnie 12,8 proc. W grudniu stopa bezrobocia przekroczy 13 proc., ale będzie niższa niż 14 proc. - ocenił wiceminister.Resort poinformował, że liczba bezrobotnych w końcu listopada 2012 roku wyniosła 2 mln

Początek ożywienia? Bezrobocie w lutym tylko 14%

. To o 3,7 tys. mniej niż w styczniu. - Spadek bezrobocia w lutym po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r., jeszcze przed wybuchem kryzysu. Sytuacja na rynku pracy była wówczas najkorzystniejsza na przestrzeni ostatnich 15 lat - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

Polska gospodarka urosła w drugim kwartale tego roku o 2,9 proc. - wynika z szacunków departamentu strategii i analiz Ministerstwa Gospodarki. Eksperci podali też, że w pierwszej połowie tego roku PKB urósł o 3,2 proc.Eksperci resortu gospodarki oczekują, że w całym 2012 r. polska gospodarka

NBP: dane z rynku pracy sugerują początek tendencji spadku bezrobocia

19.03. Warszawa (PAP) - Dane z rynku pracy za IV kw. 2013 r. zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy bezrobocia - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy. Wskazano też, że ożywienie gospodarcze nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac. "W IV kw

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc., po wzroście o 1,9 proc. w 2012 roku. Ankietowani przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2013 roku polska gospodarka urosła o 1,5 proc., popyt krajowy spadł o 0,1 proc., a inwestycje spadły o 0,4 proc

Work Service podtrzymał prognozę wzrostu stopy bezrobocia do 13,5% do końca roku

%. "Podtrzymujemy naszą rekomendację, zakładającą, że do końca roku stopa bezrobocia w Polsce sięgnie 13,5%. (…) W okresie zimowym stopa bezrobocia zawsze rośnie, w grudniu zeszłego roku wynosiła 13,4%, dlatego nasza prognoza jest optymistyczna zarówno dla gospodarki, jak i dla rynku pracy"

Jedna czwarta Europejczyków zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem

Jedna czwarta Europejczyków zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem

- czytamy w raporcie. Najgorzej na południu Ryzyko ubóstwa osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) dotyczyło 16,7 proc. populacji w 2012 r. Do najbardziej dotkniętych wzrostem tego zjawiska w ostatnich czterech latach należą kraje Południa, takie jak Grecja, Włochy i Hiszpania. Polska została wymieniona w

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 1,3% w 2013 r., do 2,4% w 2014 r.

inflacja konsumencka w Polsce w ujęciu średniorocznym spowolni do 1,4% w tym roku i wyniesie 1,9% w 2014 r. (wobec 3,7% w ub.r.), zaś liczona na koniec roku wyniesie odpowiednio: 1,9% w 2013 r. i 2,0% w 2014 r. (wobec 2,4% na koniec 2012 r.). Stopa bezrobocia będzie nadal rosnąć, według prognoz Funduszu

NBP: Bezrobotnym coraz trudniej o pracę

NBP: Bezrobotnym coraz trudniej o pracę

przekracza 10 proc. Natomiast w Hiszpanii i Grecji wynosi ponad 50 proc. Pod względem problemów z bezrobociem osób młodych Polsce cały czas jest bliżej do tej drugiej grupy krajów. Większość młodych trafiających na nasz rynek pracy zaczyna od statusu osoby bezrobotnej" - poinformował bank centralny.

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

czwartek, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc., po wzroście o 1,9 proc. w 2012 roku. Ankietowani przez PAP ekonomiści szacowali, że w 2013 roku polska gospodarka urosła o 1,5 proc., popyt krajowy spadł o 0,1 proc., a inwestycje spadły o 0,4 proc. Także resort finansów w ostatnich danych

Polska gospodarka się rozpędza. Dowód? Sprzedaż detaliczna

Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4 proc. z 13,2 proc. w listopadzie. Na pierwszy rzut oka dane są kiepskie. Zimą jednak niemal zawsze bezrobocie rośnie z powodu zakończenia prac sezonowych w rolnictwie czy budownictwie. A w tym roku wzrost liczby

Prognozy: produkcja w I półroczu +4,6 proc., bezrobocie na koniec roku 12,3 proc.

poprzednim miesiącem wzrosła o 4,5 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w maju w ujęciu rocznym o 3,1 proc., a miesiąc do miesiąca - o 0,1 proc.Męcina: w najbliższych miesiącach spadek bezrobociaPrognozy na temat bezrobocia w Polsce przedstawił wiceminister pracy Jacek Męcina. Według niego

Szczurek zadowolony z wzrostu PKB w 2013 r. wyższego od zapisu w budżecie

za 2013 r., według którego wzrost sięgnął 1,6% (wobec 1,9% w 2012 r.). Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 1,5%. Minister finansów dodał, że mniej optymistyczne są dane o bezrobociu, ale liczy, że wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą Polski także ten wskaźnik

Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie na koniec roku wyniesie 12 proc.

spadek bezrobocia może być wyraźniejszy niż w analogicznych miesiącach 2011 r. - W tym roku pozytywnym czynnikiem dla rynku pracy będą piłkarskie mistrzostwa Euro 2012. Można oczekiwać, że wzrost zatrudnienia będzie widoczny już w maju - już wtedy do Polski przyjadą drużyny, a wraz z nimi kibice. Nastąpi

Bezrobocie w eurolandzie to rekordowe 11,0 proc. PMI spadł do 45,1 pkt

proc., najniższa w Austrii: 3,9 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc. wobec 9,9 proc. w marcu - podał Eurostat.Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2012 r. w strefie euro 45,1 pkt wobec 45,9 pkt na

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,1 proc. Bezrobocie przekroczyło 14 proc.

wynagrodzenia brutto o 0,7 proc.Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w styczniu w ujęciu rocznym o 5,7 proc., po spadku o 12,4 proc. w grudniu 2012 r. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 16,7 proc. w porównaniu ze spadkiem o 10,6 proc. w poprzednim miesiącu. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle

PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje

Unijne biuro statystyczne podało właśnie drugi szacunek produktu krajowego brutto dla krajów Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w I kw. PKB strefy euro był o 1,1 proc. niższy niż w I kw. 2012 roku (poprzednio Eurostat podał spadek o 1 proc.). Gospodarka całej Unii Europejskiej w tym samym czasie

Polska gospodarka wchodzi w okres wzrostów

W ubiegłym roku polska gospodarka urosła o 1,6% - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dzisiejszy odczyt okazał się nieco wyższy od przewidywań analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 1,5%. - Warto zapoznać się z komunikatem GUS, w którym znajdziemy jedno dość interesujące zdanie: "W

Kalendarium ISBnews

społ.-gosp. we wrześniu (m.in. dane o sprzedaży detalicznej i bezrobociu) --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku   CZWARTEK, 24 października --10:00: Konferencja prasowa PKO BP nt. prezentacji perspektyw gospodarki i rynków

Bezrobotni nie szukają pracy - już ją mają!

Dane dotyczące bezrobocia w Polsce nadal nie napawają optymizmem. Jak podaje resort pracy, na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,3%. Bez pracy pozostawało 2 mln 137,6 tys. osób. W porównaniu do listopada 2012 r. bezrobocie wzrosło o 79,5 tys. osób (3,9%). Dla

MF: Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,4% w 2015 z 3,2% w l. 2013-2014

stopy bezrobocia równowagi (NAWRU). Pozostanie ono jednak niższe niż w latach 2007-11, kiedy średnio wyniosło ok. 4,0%" - czytamy dalej. W dokumencie podtrzymano prognozę, według której wzrost PKB Polski przyspieszy do 3,3% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r. z 1,6% w ub.r. "Prognozuje się, że w

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

% oczekiwanych w listopadzie. "Po wyraźnym spowolnieniu w latach 2012-2013, działalność gospodarcza w Polsce przyspieszyła pod koniec ub.r. wraz z poprawą popytu zewnętrznego i nastrojów w gospodarce. Oczekuje się, że popyt krajowy zastąpi eksport netto jako główna siła napędowa wzrostu gospodarczego

Debata: TFI dobrze o polskiej gospodarce, problemem będzie bezrobocie

. "Wszystkie prognozy na razie pokazują, że bezrobocie w Polsce ma nie ulec zmniejszeniu. (...) Podstawowy problem to, że w ciągu ostatnich paru lat z przyczyn nie do końca zdefiniowanych polska gospodarka utraciła zdolność do szybkiego wzrostu (...). Jak długo gospodarka polska nie rośnie w tempie

W maju bezrobocie spadło bardziej niż przed rokiem

prognozy optymistyczneMaj to już trzeci miesiąc tego roku, w którym w Polsce odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych. Efekt? Na koniec maja stopa bezrobocia wyniosła 13,5 proc. W kwietniu było to 14 proc. Dla porównania, przed rokiem spadek wyniósł 0,3 pkt proc.Największy spadek bezrobocia odnotowano w

Bank HSBC prognozuje niższy wzrost PKB w Polsce i wyższe bezrobocie

się w połowie 2013 r.HSBC szacuje stopę bezrobocia w Polsce w latach 2012-14 (na koniec każdego z tych lat) na odpowiednio 13,2 proc., 13,3 proc. oraz 13,5 proc. (wobec 12,5 proc. na koniec 2011 r.)."Zatrudnienie oraz przyrost płac słabną od początku roku. Od III kw. br. wzrost jest ujemny

Gospodarka przyspiesza, ale nie tak szybko, jak myśleli ekonomiści

Końcówka zeszłego roku stała pod znakiem przyspieszenia gospodarczego w Polsce. Świadczą o tym coraz lepsze dane cząstkowe płynące z polskiej gospodarki. Choć poprawa następuje nie tak szybko, jak oczekiwali ekonomiści. GUS podał właśnie, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4 proc. z 13,2

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Z kolei zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r. 13,4 proc., czyli tyle

Czy słaba sytuacja na rynku pracy ograniczy konsumpcję Polaków?

Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w Polsce".Analitycy są jednak zgodni, że gdy Euro 2012 dobiegnie końca, a kibice wyjadą z Polski, konsumpcja będzie zależała głównie od sytuacji na rynku pracy i zasobności portfeli Polaków.W maju stopa bezrobocia rejestrowanego spadła co prawda do 12,6 proc. z 12,9 proc

Pomożemy młodym ludziom bez pracy - obiecują przywódcy UE

projekt zgłoszono już jesienią 2012 r., ale ogromnym problemem pozostaje jego sfinansowanie w krajach nękanych przez kryzys. Dlatego przywódcy UE zdecydowali w czwartek o takim przyspieszeniu wydatków z liczącej 6 mld euro koperty na walkę z bezrobociem dla młodych w latach 2014-20, by większość móc wydać

Belka: w 2013 r. NBP nie wypracował zysku

ożywienia wzrostu w Polsce. "Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę

Bezrobocie spada. W marcu wyniosło 13,6 proc.

W marcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,6 proc. To 0,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Bez pracy wciąż jest jednak 2 mln 184 tys. osób. To o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 1,3% w 2013 r.

Warszawa, 05.11.2013 (ISBnews) - Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 1,3% z oczekiwanych w maju 1,1% (i wobec 1,2% prognozowanych w lutym) wobec 1,9% w 2012 r. Na 2014 rok prognozowany jest wzrost o 2,5% (wobec 2,2% prognozowanych w maju i lutym, podała

Inflacja w strefie euro w górę. Bezrobocie rekordowo wysokie

. W Polsce bezrobocie mierzone metodologią Eurostatu wyniosło we wrześniu 9,4 procent, tyle samo co w sierpniu.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupiająca wysoko rozwinięte państwa obniżyła swoją prognozę tempa wzrostu gospodarki strefy euro w 2012 roku do 0,3 proc. z 2 proc. oczekiwanych

NBP: Presja płacowa powinna pozostać na poziomie zbliżonym do obecnego

elastycznie dostosowywać się wynagrodzeniom do warunków rynkowych" - czytamy dalej. W 2012 r. poziom zdefiniowanej presji płacowej (tj. zjawiska szybszego wzrostu wynagrodzeń niż wydajności pracy) w Polsce nieznacznie obniżył się wobec 2011r. "Na relatywnie niskim poziomie utrzymywały się

Absurdalny pomysł bojkotu Tesco

. Łączna wartość zapłaconych przez Tesco Polska podatków w ubiegłym roku wyniosła 456 mln zł. Wartość eksportu polskich przedsiębiorstw do sieci Tesco na całym świecie sięgnęła w 2012 roku ponad 330 mln funtów (niemal 1,7 mld zł). Wzywanie do bojkotu Tesco to tak naprawdę nawoływanie do likwidowania miejsc

200 mln zł więcej na walkę z bezrobociem

pozostanie pula, z której finansowane są szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2012 r. wydatki te - pochodzące również z Funduszu Pracy, ale niekwalifikujące się jako aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - pozostaną w niezmienionej

"P": Niemcy wygrywają w finale z Anglią

Gazeta giełdy uwzględniła nie tylko wyniki PKB z ostatnich kwartałów, ale też m.in. prognozy PKB na 2012 r., stopę bezrobocia inflację, stan finansów publicznych, jak również rolę państw w walce z kryzysem czy znaczenie rynków kapitałowych.W ćwierćfinałach Dania wygrałaby z Rosją, jako bardziej

Opolskie. Sąd w 2013 r. ogłosił upadłość 13 firm z regionu

Małapanew z pow. opolskiego przez cały rok zwolniła 108 osób (redukując zatrudnienie w sumie 10 razy); producent dźwigów w pow. kluczborskim, firma Famak - 80 osób; a producent skórzanych pokrowców - przedsiębiorstwo Elastoform Polska z Głuchołaz - 74 osoby. Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła w

Przegląd prasy

złoża gazu łupkowego --Karpiński: Ostateczna decyzja ws. elektrowni atomowej zapadnie w ciągu najbliższych dwóch lat --Nielsen: Sprzedaż whisky wyniosła 968 mln zł w okresie maj 2012 - kwiecień 2013 --EDP rozważa rezygnację z budowy morskich farm wiatrowych w Polsce za około 5,5 mld zł wg

Więcej pracy dla młodych, bo Europa się rozpadnie

. roku życia jest szacowane na 23,5 proc. w całej Unii (w Polsce ok. 28 proc.), o tyle w Grecji wynosi ponad 60 proc., w Hiszpanii - ok. 56 proc., a w Portugalii i we Włoszech - ponad 38 proc.Skąd znaleźć pieniądze na ratowanie "straconego pokolenia"- Nie możemy trzymać całego pokolenia w

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

. Średnia stopa bezrobocia za br. sięgnie 13,8 proc. ogółu zatrudnionych (w 2012 r. wyniosła 12,8 proc.), zaś średnia stopa inflacji za br. 0,7 proc. wobec 3,7 proc. za ub.r.

3 tysiące miejsc pracy. Ursus ma wielkie plany w Lublinie

produkowane głównie na rynek polski. W 2012 r. roku firma wypuściła około 700 sztuk. Trwa nabór Zakład w Lublinie zatrudnia około setki pracowników. W tym roku może być ich już dwa razy tyle. A to za sprawą potężnego, afrykańskiego kontraktu. BEZROBOCIE W LUBLINIE ROŚNIE WOLNIEJ NIŻ W INNYCH MIASTACH? W

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -23,0 pkt w grudniu

Warszawa, 20.12.2013 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,3 pkt m/m w grudniu br. i wyniósł -23,0 pkt (wobec -31,0 pkt rok wcześniej), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS

Młodzi na rynku pracy. Jak jest w Niemczech, a jak w Polsce?

Według danych Eurostatu z kwietnia 2013 r. ponad 50-proc. bezrobocie wśród młodych notowano w Hiszpanii, Grecji i Chorwacji. Najmniej młodych bezrobotnych (poniżej 20 proc.) mają natomiast Austria, Niemcy, Norwegia czy Holandia.- Na południu Europy stopa bezrobocia sięga 50 proc., w Polsce - około

Złe dane o sprzedaży detalicznej. Najgorsze wyniki od 2005 r.

większości są oni skłonni poprzeć kolejny krok poluzowania polityki monetarnej już na najbliższym posiedzeniu - stwierdził Wojciech Matysiak.A bezrobocie rośnieWedług innych danych GUS stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wzrosła do 13,4 proc. z 12,9 proc. w listopadzie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w

DGP: dziś już prawie nikt nie szuka lepiej płatnej pracy

- ostatnio przestało rosnąć. W Polsce na koniec kwietnia pracy nie miało 2,2 mln osób. Chociaż w kwietniu stopa bezrobocia spadła do 14 proc., z 14,3 proc. w marcu, to jednak nie ma się z czego cieszyć. Kwietniowy spadek bezrobocia to głównie wynik odblokowania stanowisk w budownictwie i rolnictwie

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

w UE, w 2012 r. wzrosła do 67 proc., to w 2017 r. osiągnie 74 proc. średniej unijnej. "Będzie to możliwe dzięki dynamicznemu wzrostowi PKB (przewiduje się, że w 2017 r. wyniesie on 4,3 proc.) który zgodnie z kierunkowymi wskazaniami +Strategii Europa 2020+ powinien mieć charakter zrównoważony

Bank Światowy: Polska rośnie najszybciej w regionie

inwestycje po Euro 2012, nie oczekujemy też dużego wzrostu konsumpcji ze względu na wysokie bezrobocie - mówi Korczyc. We wtorek GUS podał, że w maju bezrobocie sięgało 12,6 proc. i było o ponad 50 tys. osób wyższe niż rok temu.Szacunki Banku Światowego dotyczące wzrostu PKB w Polsce są bardziej

Szwajcarzy podpowiedzą jak dostosować edukację do rynku pracy

mimo wysokiego bezrobocia, wielu przedsiębiorców i inwestorów narzeka, że znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej w Polsce to problem. Według badań prawie 60 proc. naszych rodaków uważa, że dyplom ukończenia studiów ma niską wartość na rynku pracy. Szwajcaria tak skonstruowała swój system, by po

Handlowcy: zakaz handlu w niedziele zwiększy bezrobocie wśród kobiet

byłoby niezmiernie trudno znaleźć alternatywne zatrudnienie w innych branżach" - dodała. Jak powiedziała, 403 centra handlowe działające w Polsce zatrudniają ponad 400 tys. osób. Każda taka placówka w naszym kraju daje od 1,5 tys. do 3 tys. miejsc pracy dla osób zaangażowanych w jej budowę i blisko

Gomułka o wzroście PKB w 2013: stosunkowo dobry wynik

"To jest stosunkowo dobry wynik w porównaniu ze średnią UE czy strefy euro, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Polska należy do tych krajów, od których oczekujemy tempa wzrostu około 3,5-4,5 proc. W Polsce zadowalająca sytuacja to taka, gdy nasze tempo wzrostu gospodarczego jest jakieś około 2

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -25,3 pkt w sierpniu

Warszawa, 23.08.2013 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 2,0 pkt m/m w lipcu br. i wyniósł -25,3 pkt, wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS. W porównaniu do sierpnia 2012 r. wartość

"Die Welt": Polska przykładem reform, Polacy szczęśliwi z powodu UE

cała Polska, gdzie bezrobocie sięgnęło 14 proc., a wśród młodych obywateli jest dwa razy wyższe. Gazeta przytacza też ostatnią obniżkę stóp procentowych do poziomu 1,5 proc. i sposób, w jaki Polska rozwijała się w ostatnich latach dzięki środkom z Unii, a także ubiegłorocznym mistrzostwom Europy w

Bruksela: Polska ma dwa dodatkowe lata na zbicie deficytu

Dzisiejszą rekomendację Komisji Europejskiej muszą jeszcze zatwierdzić w czerwcu ministrowie finansów w Radzie UE, ale w przypadku Polski będzie to formalność. Według pierwotnych unijnych zaleceń w ramach procedury nadmiernego deficytu Polska powinna zbić deficyt do dozwolonego poziomu już w 2012 r

Wzrost PKB w 2013 to stosunkowo dobry wynik

Czytaj: Wzrost PKB w 2013 r. wyniósł 1,6 proc. W Polsce zadowalająca sytuacja to taka, gdy nasze tempo wzrostu gospodarczego jest ok. 2 pkt proc. wyższe niż średnia w UE czy strefie euro. Do takiej różnicy jest nam jeszcze daleko. Głównym "silnikiem" polskiej gospodarki był eksport

Kalendarium ISBnews

wynikach finansowych TFI za 2012 r. --14:00: Konferencja Lotou pt. "Strategiczny projekt dotyczący rozwoju sprzedaży paliwa lotniczego w Polsce" --14:00: Forum Gospodarcze Polska - Armenia z udziałem Prezydenta Armenii Serża Sargsyana oraz Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

Szczurek: budżet na 2014 rok nie jest łatwy

czy o przekazywaniu pieniędzy światowej finansjerze. "Dług publiczny w Polsce rośnie bardzo mało. Zmiana relacji długu do PKB między 2008 r. a 2012 r. w Polsce wynosiła 10,6 proc. PKB - to mniej niż połowa tego, co przeciętnie działo się w UE" - powiedział. Dodał, że dzięki temu, że wzrost

"Puls Biznesu": Euro albo wielka recesja

euro do dolara) przez 5 lat. W Polsce w 2012 r. wzrost gospodarczy spadłby do -6,6 proc., a WIG20 spadłby przez rok o 45 proc. Złoty straciłby ponad połowę wartości - dolar kosztowałby 5,1 zł, a niemiecka marka 3 zł. Załamanie akcji kredytowej, spadek popytu gospodarczego, wzrost bezrobocia, spadek

Złoty zaczął środę od osłabienia, ale jest szansa na zniwelowanie strat

nastrojami na rynkach globalnych. Sentymentu do polskiej waluty nie zdołały poprawić nawet opublikowane przez GUS, lepsze od prognoz, dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia. Zwrot nastąpił dopiero po zakończeniu aktywnego handlu w Polsce (po godz. 17:00). Wówczas notowania EUR/PLN i USD/PLN

Przetargi: wcześniejszy start sezonu budowlanego

w tym segmencie jest wyższy od wieloletniej średniej. O poprawie w tym sektorze i tak można już mówić, gdyż w stosunku do lat mocnego spowolnienia gospodarczego (lata 2010-2012) liczba zamówień na prace zauważalnie wzrosła. Gospodarka w lepszej formie. Odbicie na rynku pracy Dane płynące z

OECD podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 2,7 proc.

W maju OECD prognozowała, że polski PKB wzrośnie o 0,8 proc. w tym roku i 2,2 proc. w przyszłym. OECD zaleca rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych około połowy 2014 r. "W ciągu najbliższych dwóch lat wzrost PKB będzie nabierał tempa, przy poprawie eksportu i popytu krajowego w horyzoncie

Rejestracja pracowników ze Wschodu dobra dla budżetu

chodzi o menedżerów, którzy przyjeżdżają do Polski z Japonii, czy USA, to można ich podzielić na dwie grupy. Tych, którzy przyjeżdżają głównie do Warszawy, do pracy w regionalnych centralach swoich korporacji i pracowników niższego szczebla, którzy pracują w innych regionach Polski, a ich głównym

Nieco lepsza sprzedaż detaliczna w maju. Pytanie na jak długo?

Polska gospodarka traci pęd, ale nie tak szybko, jak spodziewali się tego analitycy jeszcze kilka miesięcy temu. W IV kw. PKB rósł w tempie 4,3 proc. W I kw. 2012 roku wyhamował, ale ciągle utrzymał solidny poziom 3,5 proc. Zdaniem analityków w II kw. wzrost może się utrzymać ciągle powyżej poziomu

Szczurek: w kwietniu lista działań, aby deficyt spadł poniżej 3 proc. PKB

;Po wyraźnym spowolnieniu w latach 2012-2013, aktywność gospodarcza w Polsce poprawiła się pod koniec ubiegłego roku, gdy popyt zewnętrzny i nastroje w gospodarce wzrosły. Należy się spodziewać, że popyt wewnętrzny wyprzedzi eksport netto, jako główny motor wzrostu gospodarczego, podczas gdy

Ipsos: WOK spadł do 81,57 pkt w VI, nadal jeden z najwyższych wyników w 2013 r.

Warszawa, 27.06.2013 (ISBnews) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) spadł o 1,09 pkt m/m do 81,57 pkt w czerwcu br., podał instytut badawczy Ipsos w komunikacie. Instytu podkreśla jednak, że jest to nadal jeden z najwyższych poziomów wskaźnika obserwowany w tym roku. W czerwcu 2012 r

Przedsiębiorcy straszą zwolnieniami. Ministerstwo Pracy chce ratować etaty

Bezrobocie w Polsce wciąż jest wysokie, choć - przynajmniej według danych GUS - ostatnio przestało rosnąć. W Polsce na koniec kwietnia pracy nie miało 2,2 mln osób. To oznacza, że stopa bezrobocia spadła do 14 proc. z 14,3 proc. w marcu. - Mimo zimnego marca i kwietnia bezrobocie stopniowo zaczyna

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2011 r. i 4,1% w 2012 r.

się w każdym kolejnym kwartale bazy odniesienia. W 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,1%, co będzie możliwe między innymi dzięki rosnącym inwestycjom oraz poprawie sytuacji na rynku pracy" - czytamy w kwartalnej prognozie Instytutu. Eksperci uważają, że w latach 2011-2012 sytuacja w

Przegląd prasy

krajowego długu rynkowego na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 565,7 mld zł wobec 526,1 mld zł na koniec 2012 roku --Szczurek: Po 2015 r. polska gospodarka będzie rozwijała się sporo szybciej niż w tempie 3% rocznie Parkiet --GTC z emisji akcji chce pozyskać 40-60 mln euro --Wprowadzenie podatku

Raport NBP: Bezrobotny jest skłonny pracować za 1640 zł

W środę Narodowy Bank Polski opublikował "Badanie ankietowe rynku pracy 2012". Wynika z niego, że bezrobotni chcą zarabiać średnio 1640 zł. Jednak najwięcej bezrobotnych zadeklarowało, że podjęliby się pracy za 1500 zł. "Względnie wysoka różnica w oczekiwaniach płacowych wynika z

Prezydenci Polski i Szwajcarii otworzyli forum gospodarcze

współpracę, dlatego mamy sobie ze Szwajcarią wiele do zaoferowania" - stwierdził. Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski, ale jest jednym z największych inwestorów w naszym kraju. W 2012 r. nasze obroty wzrosły o prawie 3 proc. rok do roku i wyniosły ponad 2,4 mld euro.(PAP)

Skleić dwie Polski

życiu publicznym zadziwiająca niesterowność, bezwładność i brak wizji, który nie pozwala nam się z tym uporać. Na nowy rok życzę politykom, by wreszcie się zajęli sklejaniem jednej i drugiej Polski w całość.Czytaj też Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. do 3,8% z 3,9%

Warszawa, 25.01.2011 (ISB) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 3,8% wobec oczekiwanych w styczniu 3,9%, zaś w 2012 r. spowolni do 3,5% (wobec 3,8% w 2010 r.), szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). "Prognozy dla Polski nadal wskazują na silny wzrost, wspierany przez

Czy Polska złapie falę wznoszącą? Rozmowa z Rezą Moghadamem z MFW

takie czynniki jak decyzje w polityce pieniężnej w USA.Niedawno MFW podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. z 2,2 do 2,4 proc., ale nasz potencjalny wzrost PKB jest dużo niższy niż przez kryzysem. Co powinniśmy zrobić, by znowu rosnąć w tempie 5 proc.?- Lata 2012-13 były trudne dla Polski, a

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 25 czerwca --10:00: Konferencja prasowa GUS nt. sytuacji społ.-gosp. w maju (m.in. dane o sprzedazy detalicznej, bezrobociu) --10:00: Debiut Platinum Properties Group na GPW --14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych TFI za 2012 r. --14:00: Konferencja Lotosu pt

Nie ma pracy dla młodych, więc biorą co popadnie

Organizacja Pracy w raporcie "Globalne trendy w zatrudnieniu młodych 2012".Młodzi, zniechęceni wysokim bezrobociem, rezygnują z szukania pracy albo odkładają poszukiwania, zostając dłużej w szkołach. Oficjalna stopa bezrobocia wśród młodych ludzi na koniec 2011 r. sięgała 12,6 proc. Gdyby uwzględnić

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

r. (wobec 3,7% w 2012 r.) W lipcowym dokumencie zakładano następujące jej poziomy: 0,8% w 2013, 1,5% w 2014 r. oraz 1,5% w 2015 r. NBP podał też, że część członków RPP podkreślała, iż wciąż wysoka stopa bezrobocia hamuje zarówno presję kosztową (poprzez ograniczanie presji płacowej), jak i

Kryzysie, daj już nam spokój. Kiedy europejska gospodarka wyjdzie na prostą?

euro. Niemcy są bazą produkcyjną Europy, ich eksport w 2012 roku zgodnie z danymi niemieckiego biura statystycznego Destatis przekroczył bilion euro. Polska odgrywa istotną rolę w produkcji niemieckich towarów. Duża część naszego eksportu do Niemiec, który w zeszłym roku sięgnął 35,6 mld euro (150 mld

Gronicki, Jankowiak: Bez OFE PKB byłby niższy o 6,99 pkt od osiągniętego w 2012r

Polski w latach 1999-2013". "W 2012 roku PKB w cenach bieżących byłby bez OFE o 6,99 pkt proc. mniejszy; dynamika PKB w ujęciu r/r byłaby niższa o 0,76 pkt proc., a w całym badanym okresie niższa od -0,11 do -1,04 pkt proc.; stopa bezrobocia (BAEL) byłaby wyższa o 2,21 pkt proc.; deficyt SFP

Śmieciowa propozycja premiera. ZUS od zaraz

bezrobocia. W drugim exposé w październiku 2012 r. premier mówił: "Na rok 2013 i prawdopodobnie 2014 mój rząd - jeśli otrzymamy wotum zaufania - będzie robił wszystko, aby żadna decyzja w parlamencie czy rządzie nie doprowadziła do likwidacji jakiegokolwiek miejsca pracy lub jakiejkolwiek formy

Spór w rządzie o specjalne strefy ekonomiczne. Z Biedronką w tle

SSE w ponad 250 lokalizacjach. Wartość zrealizowanych inwestycji w strefach od początku ich istnienia wyniosła - według danych na koniec trzeciego kwartału 2012 r. - 83,9 mld zł. Pod względem wartości pochodzenia kapitału w SSE najwięcej inwestują firmy z: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i

RING EKONOMICZNY - październik 2012

pewnym: konieczna jest taka racjonalizacja funkcji personalnej, która pozwoli pogodzić oczekiwania pracodawców z oczekiwaniami pracowników i zapewni firmom dobrą perspektywę na przyszłość.Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 2012 roku 12,4%, czyli była nieco wyższa

MFW: PKB Polski wzrośnie o 3,8% w 2011 r. i 3,6% w 2012 r.

spowolni w 2011 r., zaś w latach 2012-2013 będzie wynosić blisko 4,0%. W listopadzie ub.r.MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,50% w 2010 r., 3,75-4,00% w 2011 r. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,1% oraz 2,5% w 2012 r. (i 2.5% w 2016 r.) wobec 2.6% w ub.r

MFW: PKB Polski wzrośnie o 3,8% w 2011 r. i 3,0% w 2012 r.

Polski o 3,6%. W maju na zakończenie misji w Polsce MFW podał, że prognozuje wzrost gospodarczy na 4,0% w tym roku i na 3,8% w przyszłym roku. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,0% oraz 2,8% w 2012 r. i 2,5% w 2016 r. (wobec 2,6% w 2010 r.), zaś inflacja na koniec

Zastój w przemyśle. Indeks PMI wzrósł, ale tylko symbolicznie

z zasadą "co się odwlecze, to nie uciecze", idą gorsze czasy. Firmy niemal przestały już zatrudniać nowych pracowników, bezrobocie w Polsce jest najwyższe od pięciu lat, a wzrost pensji ledwie rekompensuje wzrost cen. Pogorszyły się też nastroje przedsiębiorców. Ekonomiści dużą wagę

Polska zwalnia. Mniej produkujemy, mniej kupujemy

zakupowym przed wejściem Polski do Unii rok wcześniej. Niski odczyt w 2010 r. był zaś konsekwencją wprowadzonej żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej. Tymczasem słabe dane sprzedaży z grudnia 2012 r. mają fundamenty makroekonomiczne.Gospodarstwa domowe mocno ograniczyły wydatki. A niska skala zakupów

Kryzys? Dopadł nas dawno

zarówno w tym, jak i w przyszłym roku będzie poniżej prognoz. Nie do wykonania wydaje się też prognoza bezrobocia z ustawy budżetowej.Słaba sprzedaż jest wynikiem sytuacji na rynku pracy. Po raz pierwszy od 2004 roku odnotowujemy ujemną dynamikę funduszu płac będącego sumą wzrostu zatrudnienia i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Bezrobocie

Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. DefinicjaPrzez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej

Bezrobocie w Polsce

W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne – bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji PGR

Białorusini w Polsce

nie jako własna partia, mogąca realizować ich interesy, ale, jak stwierdza E. Mironowicz, jako "agentura Solidarności, ze zwycięstwem której wiązano bezrobocie i poczucie beznadziejnościE. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1919-2009 [w:] T. Zaniewska (red.), Białorusini, Warszawa 2010, s. 26.". BZD przetrwało

Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia – wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku od 15 do 64 roku życia pracuje zawodowo. W Polsce wynosił on w 2012 roku 59,7%, podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej wyniosła 64,2%. Najwyższy poziom wskaźnika odnotowano w Holandii (75,1%), najniższy zaś

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.