bezrobocie w polsce w 2012

gaw, PAP

KE obniża prognozy dla Polski. Niższy wzrost, większy deficyt

KE obniża prognozy dla Polski. Niższy wzrost, większy deficyt

Komisja Europejska w swych jesiennych prognozach gospodarczych przewiduje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 2,4 proc., a w przyszłym o 1,8 proc. To mniej, niż przewidywała w wiosennych prognozach. KE spodziewa się także wzrostu bezrobocia w Polsce do 10,5 proc. oraz zakłada, że nie uda się spełnić wymogu obniżenia deficytu do 3 proc. PKB w 2012 r.

"PB": Rynek pracy zrobił zwrot

Czerwcowe dane Eurostatu o spadku stopy bezrobocia w Polsce z 10,7 do 10,6 proc. mogą być, zdaniem ekonomistów, symbolicznym końcem kryzysu na polskim rynku pracy. Wskaźnik ten spadł pierwszy raz od marca 2012 r. - pisze "Puls Biznesu".

"Puls Biznesu": Rynek pracy zrobił zwrot

Czerwcowe dane Eurostatu o spadku stopy bezrobocia w Polsce z 10,7 do 10,6 proc. mogą być, zdaniem ekonomistów, symbolicznym końcem kryzysu na polskim rynku pracy. Wskaźnik ten spadł pierwszy raz od marca 2012 r. - pisze "Puls Biznesu".

Rostowski: bezrobocie w 2012 r. nie będzie dużo wyższe, niż w 2011 r.

Rostowski: bezrobocie w 2012 r. nie będzie dużo wyższe, niż w 2011 r.

r. wyniosła 12,5 proc. wobec 12,1 proc. w listopadzie. W lutym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że szacunkowa stopa bezrobocia na koniec stycznia 2012 r. wyniosła 13,3 proc. i w porównaniu do grudnia 2011 r. wzrosła o 0,8 pkt proc. W projekcie budżetu na 2012 r. założono, że na

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 8,8% w sierpniu

Warszawa, 30.09.2014 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,8% w sierpniu br. wobec 9,0% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W sierpniu 2013 r. wynosiła 10,3%. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.527 tys. w sierpniu

Bezrobocie dalej rośnie. W Świętokrzyskiem aż 16,5 proc.

Bezrobocie dalej rośnie. W Świętokrzyskiem aż 16,5 proc.

Był to najniższy poziom na przestrzeni ostatnich 15 lat. Później stopa bezrobocia systematycznie rosła. "W odniesieniu do grudnia 2012 roku wzrost poziomu bezrobocia wystąpił w dwunastu powiatach" - czytamy na stronach internetowych Urzędu Statystycznego. Największy był on w powiatach

Hiszpania przez lata będzie zmagać się z bezrobociem

Hiszpania przez lata będzie zmagać się z bezrobociem

- w okolicach 18 proc. - utrzyma się przy tym przez najbliższe pięć lat. Jak walczyć z bezrobociem? Drastyczne reformy rynku pracy, które przeprowadził w 2012 roku rząd Mariano Rajoya, przynoszą ograniczone efekty. Samo ułatwienie zwolnień pracowników i obcięcie wysokości ich pensji nie wystarcza, by

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 12,1% w czerwcu

1.914,8 tys. osób i była najniższa od 2012 r., podkreśla resort. W stosunku do maja br. z urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób, podano w komunikacie. "Czerwiec zakończył się z najniższym od dwóch lat bezrobociem. (…) Zgodnie z naszymi oczekiwaniami od początku roku

"Gazeta Polska Codziennie": Zwolnienia w największych sektorach gospodarki

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wyniosła 13,4 proc., a liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do listopada o 0,5 proc. "W krajach zachodnich działania zapobiegające bezrobociu zaczyna się podejmować, gdy przekracza ono 5 proc., a gdy

"GPC": Zwolnienia w największych sektorach gospodarki

"GPC": Zwolnienia w największych sektorach gospodarki

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wyniosła 13,4 proc., a liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do listopada o 0,5 proc.- W krajach zachodnich działania zapobiegające bezrobociu zaczyna się podejmować, gdy przekracza ono 5 proc., a gdy

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13,6% w marcu

odnotowano spadek, ale był on trzykrotnie mniejszy, podkreśla resort. W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2 184 tys. osób, tj. o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. "Tak duży spadek bezrobocia w marcu po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r." - powiedział minister pracy

OECD: pierwszy od początku 2011 r. spadek bezrobocia w strefie euro

OECD: pierwszy od początku 2011 r. spadek bezrobocia w strefie euro

Francji stopa bezrobocia sięga 10,9 proc.W Niemczech i we Włoszech liczba bezrobotnych nie zmieniła się i wynosiła w październiku odpowiednio 5,2 i 12,5 proc. Spadki odnotowano w Austrii, Irlandii, Portugalii i Słowenii.Według metodologii OECD liczba bezrobotnych w Polsce od sierpnia nie zmieniła się i

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 14,0% w lutym

od 2008 r. w lutym odnotowano spadek liczby bezrobotnych (o 3,7 tys. osób do 2 257 tys. osób). "Spadek bezrobocia w lutym po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r.,  jeszcze przed wybuchem kryzysu. Sytuacja na rynku pracy była wówczas najkorzystniejsza na przestrzeni ostatnich 15

Bezrobocie mocno w górę w styczniu - 13,3 proc.

się utrzymać, a stopa wzrośnie do 13,5 proc. Nie pomaga nam już sytuacja gospodarcza Niemiec. Wprawdzie zamówienia w przemyśle rosną a bezrobocie jest tam bardzo niskie, jednak PKB za czwarty kwartał będzie ujemne i bardzo słabe w 2012 roku, co przełoży się na sytuację w Polsce - powiedział serwisowi

Bezrobocie w strefie euro odpuszcza, ale niewiele

Bezrobocie w strefie euro odpuszcza, ale niewiele

Dane Eurostatu pokazały, że w sierpniu w strefie euro było niecałe 19,2 mln osób bezrobotnych, a w całej Unii Europejskiej (licząc już razem z Chorwacją) - niemal 26,6 mln. W porównaniu z sierpniem 2012 roku bezrobocie w strefie euro wzrosło o 895 tys. osób.Sytuacja na europejskim rynku pracy w

Bezrobocie w listopadzie wzrosło do 12,9 proc.

Bezrobocie w listopadzie wzrosło do 12,9 proc.

, słabszymi niż przed rokiem wynikami w gospodarce. Analitycy oczekiwali, że w listopadzie bezrobocie osiągnie 12,8 proc. W grudniu stopa bezrobocia przekroczy 13 proc., ale będzie niższa niż 14 proc. - ocenił wiceminister. Resort poinformował, że liczba bezrobotnych w końcu listopada 2012 roku wyniosła 2 mln

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

Polska gospodarka urosła w drugim kwartale tego roku o 2,9 proc. - wynika z szacunków departamentu strategii i analiz Ministerstwa Gospodarki. Eksperci podali też, że w pierwszej połowie tego roku PKB urósł o 3,2 proc. Eksperci resortu gospodarki oczekują, że w całym 2012 r. polska gospodarka

Mundial gospodarczy, czyli kto już jest mistrzem

Mundial gospodarczy, czyli kto już jest mistrzem

Afryki, trzecie dla Europy. Ameryka Południowa, Północna zresztą też poza pudłem. Sensacja! A gdyby grała Polska? Nasze PKB na głowę mieszkańca, 21 760 dolarów, ustawiłoby nas w środku stawki uczestników turnieju. Na 15. miejscu. Nasz wzrost gospodarczy, 1,8 proc. (to wszystko dane z 2012 r.), jak na

Prognozy: produkcja w I półroczu +4,6 proc., bezrobocie na koniec roku 12,3 proc.

Prognozy: produkcja w I półroczu +4,6 proc., bezrobocie na koniec roku 12,3 proc.

poprzednim miesiącem wzrosła o 4,5 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w maju w ujęciu rocznym o 3,1 proc., a miesiąc do miesiąca - o 0,1 proc. Męcina: w najbliższych miesiącach spadek bezrobocia Prognozy na temat bezrobocia w Polsce przedstawił wiceminister pracy Jacek Męcina. Według

NBP: Bezrobotnym coraz trudniej o pracę

NBP: Bezrobotnym coraz trudniej o pracę

przekracza 10 proc. Natomiast w Hiszpanii i Grecji wynosi ponad 50 proc. Pod względem problemów z bezrobociem osób młodych Polsce cały czas jest bliżej do tej drugiej grupy krajów. Większość młodych trafiających na nasz rynek pracy zaczyna od statusu osoby bezrobotnej" - poinformował bank centralny.

Mimo bezrobocia wzorowo spłacają raty? Tajemnica "uszkodzonych" pożyczek

Mimo bezrobocia wzorowo spłacają raty? Tajemnica "uszkodzonych" pożyczek

banki i SKOK-i w Polsce. Ten eksperyment jest możliwy, bo w bazach BIK są m.in. dane o adresie zamieszkania klienta. Zestawiliśmy dane GUS o stopie bezrobocia w poszczególnych powiatach w styczniu 2013 r. ze szkodowością kredytów konsumpcyjnych zaciągniętych przez mieszkańców tych powiatów w 2010 i 2011

"Puls Biznesu": Polska zarobiła na euroemigracji

Jak wynika z raportu CEED Institute, na koniec 2012 r. aż 5,6 mln obywateli regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) mieszkało na stałe w krajach "starej Unii", czyli przez niespełna dekadę liczba ta wzrosła o 4 mln. Polska jest jednym z krajów najmocniej dotkniętych "

Polska gospodarka silna w kryzysie. Co dalej?

Polska gospodarka silna w kryzysie. Co dalej?

wzrostem gospodarczym Polski, co niewątpliwie jest pozytywną prognozą, to dodatnią relację wzrostu importu nad eksportem (na przestrzeni 2014-19 o 0,1 pkt proc.) możemy uznać za zmianę in minus" - piszą autorzy raportu. Bezrobocie spada W okresie od 2006 do 2013 r. bezrobocie w Polsce spadło o 3,5 pkt

Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie na koniec roku wyniesie 12 proc.

spadek bezrobocia może być wyraźniejszy niż w analogicznych miesiącach 2011 r. - W tym roku pozytywnym czynnikiem dla rynku pracy będą piłkarskie mistrzostwa Euro 2012. Można oczekiwać, że wzrost zatrudnienia będzie widoczny już w maju - już wtedy do Polski przyjadą drużyny, a wraz z nimi kibice. Nastąpi

Jedna czwarta Europejczyków zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem

- czytamy w raporcie. Najgorzej na południu Ryzyko ubóstwa osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) dotyczyło 16,7 proc. populacji w 2012 r. Do najbardziej dotkniętych wzrostem tego zjawiska w ostatnich czterech latach należą kraje Południa, takie jak Grecja, Włochy i Hiszpania. Polska została wymieniona w

Jak walczyć z bezrobociem? Konieczne dobre doradztwo zawodowe

wspólną wszystkich systemów są indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi. Zdaniem Anny Czepiel z FOR naśladowanie tych krajów mogłoby pomóc w obniżeniu stopy bezrobocia młodych w Polsce. - Efekty nie byłyby widoczne od razu, ale młodzi wreszcie zaczęliby dokonywać wyborów zgodnych z ich

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. o 0,2 pkt do 3,3%

podkreśla, że polska gospodarka stopniowo ożywa po spowolnieniu z lat 2012-2013, dzięki "bardzo silnym fundamentom i polityce". Fundusz zwraca też uwagę, że inflacja pozostaje wyraźnie poniżej celu (wynoszącego 2,5% r/r) - spowolniła do 0,2% r/r w maju. Według jego prognoz, inflacja

Bezrobocie w eurolandzie to rekordowe 11,0 proc. PMI spadł do 45,1 pkt

: 24,3 proc., najniższa w Austrii: 3,9 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,9 proc. wobec 9,9 proc. w marcu - podał Eurostat. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 2012 r. w strefie euro 45,1 pkt wobec 45,9 pkt

Polska gospodarka się rozpędza. Dowód? Sprzedaż detaliczna

Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4 proc. z 13,2 proc. w listopadzie. Na pierwszy rzut oka dane są kiepskie. Zimą jednak niemal zawsze bezrobocie rośnie z powodu zakończenia prac sezonowych w rolnictwie czy budownictwie. A w tym roku wzrost liczby

Szczurek zadowolony z wzrostu PKB w 2013 r. wyższego od zapisu w budżecie

za 2013 r., według którego wzrost sięgnął 1,6% (wobec 1,9% w 2012 r.). Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 1,5%. Minister finansów dodał, że mniej optymistyczne są dane o bezrobociu, ale liczy, że wraz z poprawiającą się sytuacją gospodarczą Polski także ten wskaźnik

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,1 proc. Bezrobocie przekroczyło 14 proc.

wynagrodzenia brutto o 0,7 proc.Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w styczniu w ujęciu rocznym o 5,7 proc., po spadku o 12,4 proc. w grudniu 2012 r. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 16,7 proc. w porównaniu ze spadkiem o 10,6 proc. w poprzednim miesiącu. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle

Pomożemy młodym ludziom bez pracy - obiecują przywódcy UE

projekt zgłoszono już jesienią 2012 r., ale ogromnym problemem pozostaje jego sfinansowanie w krajach nękanych przez kryzys. Dlatego przywódcy UE zdecydowali w czwartek o takim przyspieszeniu wydatków z liczącej 6 mld euro koperty na walkę z bezrobociem dla młodych w latach 2014-20, by większość móc wydać

PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje

pocieszeniem może być to, że w maju rejestrowane bezrobocie w Hiszpanii spadło o 98 tys. osób, głównie jednak z powodu prac sezonowych. Polska z bezrobociem na poziomie 10,8 proc. (Eurostat liczy je w oparciu o GUS-owskie badanie aktywności ekonomicznej ludności) wypada mniej więcej w środku unijnej stawki.

Amazon rekrutuje. Pracowników będą dowozić autobusami z Gniezna, Wrześni, Obornik...

Magazyn Amazona w podpoznańskich Sadach ma zacząć działać za około dwa tygodnie. Będzie to pierwsze uruchomione w Polsce centrum logistyczne amerykańskiego giganta sprzedaży internetowej. Kolejne dwa obiekty powstają pod Wrocławiem. Tymczasem w sieci trwa gigantyczna akcja rekrutacyjna. Firma chce

Agencja Moody's podwyższyła rating Grecji o dwa stopnie

napotykało dodatkowe przeszkody: przedterminowe wybory w Grecji w 2012 roku, masowe protesty na ulicach greckich miast czy groźby wystąpienia ze strefy euro. Niektórzy ekonomiści wieszczyli nawet rozpad eurolandu. W końcu jednak Grecy - tak naprawdę nie mając wyjścia - przystawali na drakońskie warunki "

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

. Ogromne znaczenie ma ogólny stan gospodarki. Jeżeli PKB spada o kilkanaście procent i więcej (jak w Grecji i Hiszpanii), nawet najbardziej lewicowi politycy muszą drastycznie ciąć wydatki na politykę społeczną. Bezrobocie także powoduje wzrost biedy i patologii społecznych. Polski sukces wynika więc w

GUS: Firmy nie chcą zatrudniać, a płace rosną powoli

Sytuacja na rynku pracy zdecydowanie się pogorszyła w drugiej połowie zeszłego i na początku tego roku. I trudno się temu dziwić, skoro w IV kw. 2012 roku wzrost gospodarczy spowolnił do ledwie 0,7 proc., a w I kw. 2013 roku do 0,4 proc. To najgorszy wynik od czterech lat. Według resortu pracy w

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

13-letnia Sandra z położonego pod polską granicą Cottbus o tym, że będzie matką, dowiedziała się, gdy była już w siódmym miesiącu ciąży. Nie miała gdzie się podziać, zamieszkała więc z synkiem w podberlińskim domu dla nastoletnich matek. Takich historii jest w Niemczech coraz więcej. W 2012 r. (to

Bank HSBC prognozuje niższy wzrost PKB w Polsce i wyższe bezrobocie

się w połowie 2013 r.HSBC szacuje stopę bezrobocia w Polsce w latach 2012-14 (na koniec każdego z tych lat) na odpowiednio 13,2 proc., 13,3 proc. oraz 13,5 proc. (wobec 12,5 proc. na koniec 2011 r.)."Zatrudnienie oraz przyrost płac słabną od początku roku. Od III kw. br. wzrost jest ujemny

Kaczyński o gospodarce: Stagnacja, żadnych pozytywnych zmian

- Bezrobocie, niewydolność systemu emerytalnego, nędza to wciąż aktualne problemy, których rząd nie rozwiązał - powiedział w środę Jarosław Kaczyński podczas debaty nad wotum nieufności wobec rządu. Jego zdaniem nic się nie zmieniło w ostatnim czasie w Polsce między innymi w kwestii "deficytu

Skowrońska: recesja w zachodniej Europie wpłynęła na polską gospodarkę

wzrost bezrobocia i pogorszenie nastrojów konsumenckich" - powiedziała Skowrońska. Jak tłumaczyła, recesja w zachodniej Europie była zjawiskiem o kluczowym znaczeniu. "W ciągu minionych 20 lat polska gospodarka tak silnie zintegrowała się z gospodarką zachodnioeuropejską, że praktycznie nie

200 mln zł więcej na walkę z bezrobociem

poziomie pozostanie pula, z której finansowane są szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. W 2012 r. wydatki te - pochodzące również z Funduszu Pracy, ale niekwalifikujące się jako aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - pozostaną w

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

% oczekiwanych w listopadzie. "Po wyraźnym spowolnieniu w latach 2012-2013, działalność gospodarcza w Polsce przyspieszyła pod koniec ub.r. wraz z poprawą popytu zewnętrznego i nastrojów w gospodarce. Oczekuje się, że popyt krajowy zastąpi eksport netto jako główna siła napędowa wzrostu gospodarczego

MF: Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,4% w 2015 z 3,2% w l. 2013-2014

stopy bezrobocia równowagi (NAWRU). Pozostanie ono jednak niższe niż w latach 2007-11, kiedy średnio wyniosło ok. 4,0%" - czytamy dalej. W dokumencie podtrzymano prognozę, według której wzrost PKB Polski przyspieszy do 3,3% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r. z 1,6% w ub.r. "Prognozuje się, że w

SLD przeciw udzieleniu rządowi absolutorium

. Mówił też o zamrożeniu na poziomie z 2012 r. popytu krajowego, który "był kołem napędowym wzrostu PKB w Polsce" oraz o gasnącym wzroście spożycia indywidualnego, bo "ludzie już nie mają zasobów finansowych". Według niego "spółki państwowe wyniszczane są poprzez zabór dywidend

"P": Niemcy wygrywają w finale z Anglią

Gazeta giełdy uwzględniła nie tylko wyniki PKB z ostatnich kwartałów, ale też m.in. prognozy PKB na 2012 r., stopę bezrobocia inflację, stan finansów publicznych, jak również rolę państw w walce z kryzysem czy znaczenie rynków kapitałowych.W ćwierćfinałach Dania wygrałaby z Rosją, jako bardziej

Dane GUS: Firmy nie chcą zatrudniać, płace rosną powoli

W kwietniu sytuacja na rynku pracy była nadal trudna. Co prawda widać było sezonowy spadek bezrobocia, ale w skali roku zatrudnienie w firmach spadło o 1 proc. Średnie wynagrodzenie wzrosło za to o 3 proc., czyli więcej, niż wyniosła inflacja. GUS właśnie podał, że zatrudnienie w sektorze

Gospodarka przyspiesza, ale nie tak szybko, jak myśleli ekonomiści

Końcówka zeszłego roku stała pod znakiem przyspieszenia gospodarczego w Polsce. Świadczą o tym coraz lepsze dane cząstkowe płynące z polskiej gospodarki. Choć poprawa następuje nie tak szybko, jak oczekiwali ekonomiści. GUS podał właśnie, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4 proc. z 13,2

"Średnio mi się chce rozmawiać o pani obietnicach". Opozycja atakuje pomysły Ewy Kopacz

Polski. Następnie przystąpił do podsumowania rządów Platformy. - Obiecywaliście drogi na Euro 2012, nie skończyliście żadnej nitki autostradowej do dziś. Obiecywaliście nowe standardy w państwie, a mamy siedmiomilionowe odprawy w grupie PGE, taśmy prawdy, zegarki Nowaka. Miało być niskie bezrobocie, a co

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Z kolei zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r. 13,4 proc., czyli tyle

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

  Stopa bezrobocia w 2013 r. wyniosła 10,3 proc. i była o ponad 7 proc. niższa niż w 2005 r. W ub. roku w Polsce było niemal 1,8 mln bezrobotnych, niecała połowa z nich to kobiety (866 tys.). Z kolei dziewięć lat temu bezrobotnych było w sumie ponad 3 mln. Z powyższych danych wynika, że coraz

Więcej pracy dla młodych, bo Europa się rozpadnie

. roku życia jest szacowane na 23,5 proc. w całej Unii (w Polsce ok. 28 proc.), o tyle w Grecji wynosi ponad 60 proc., w Hiszpanii - ok. 56 proc., a w Portugalii i we Włoszech - ponad 38 proc. Skąd znaleźć pieniądze na ratowanie "straconego pokolenia" - Nie możemy trzymać całego pokolenia w

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

. Średnia stopa bezrobocia za br. sięgnie 13,8 proc. ogółu zatrudnionych (w 2012 r. wyniosła 12,8 proc.), zaś średnia stopa inflacji za br. 0,7 proc. wobec 3,7 proc. za ub.r.

Złe dane o sprzedaży detalicznej. Najgorsze wyniki od 2005 r.

większości są oni skłonni poprzeć kolejny krok poluzowania polityki monetarnej już na najbliższym posiedzeniu - stwierdził Wojciech Matysiak. A bezrobocie rośnie Według innych danych GUS stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wzrosła do 13,4 proc. z 12,9 proc. w listopadzie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Inflacja w strefie euro w górę. Bezrobocie rekordowo wysokie

analityków. W Polsce bezrobocie mierzone metodologią Eurostatu wyniosło we wrześniu 9,4 procent, tyle samo co w sierpniu. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupiająca wysoko rozwinięte państwa obniżyła swoją prognozę tempa wzrostu gospodarki strefy euro w 2012 roku do 0,3 proc. z 2 proc

Bezrobocie spada. W marcu wyniosło 13,6 proc.

W marcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,6 proc. To 0,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Bez pracy wciąż jest jednak 2 mln 184 tys. osób. To o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w

Czy słaba sytuacja na rynku pracy ograniczy konsumpcję Polaków?

przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w Polsce". Analitycy są jednak zgodni, że gdy Euro 2012 dobiegnie końca, a kibice wyjadą z Polski, konsumpcja będzie zależała głównie od sytuacji na rynku pracy i zasobności portfeli Polaków. W maju stopa bezrobocia rejestrowanego spadła co prawda do 12,6

Skowrońska: dzięki racjonalnej polityce udało się uniknąć recesji

publiczne. Wśród tych działań wymieniła antycykliczną regułę wydatkową, która "chroniła polską gospodarkę przed wpadnięciem w recesję". Wskazała, że przed rokiem głównymi zagrożeniami dla naszej gospodarki były: recesja w zachodniej Europie, wyhamowanie eksportu, wzrost bezrobocia, program

Bank Światowy: Polska rośnie najszybciej w regionie

zmniejszone inwestycje po Euro 2012, nie oczekujemy też dużego wzrostu konsumpcji ze względu na wysokie bezrobocie - mówi Korczyc. We wtorek GUS podał, że w maju bezrobocie sięgało 12,6 proc. i było o ponad 50 tys. osób wyższe niż rok temu. Szacunki Banku Światowego dotyczące wzrostu PKB w Polsce są bardziej

Absurdalny pomysł bojkotu Tesco

. Łączna wartość zapłaconych przez Tesco Polska podatków w ubiegłym roku wyniosła 456 mln zł. Wartość eksportu polskich przedsiębiorstw do sieci Tesco na całym świecie sięgnęła w 2012 roku ponad 330 mln funtów (niemal 1,7 mld zł). Wzywanie do bojkotu Tesco to tak naprawdę nawoływanie do likwidowania miejsc

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

we wrześniowej (w 2013 r.) nowelizacji ustawy budżetowej. Nowela była konieczna ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był skutkiem stagnacji wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. Z dokumentu wynika, iż w minionym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. wobec

Korea obawia się scenariusza japońskiej stagnacji gospodarczej

Japonii oraz niecałe 25 proc. średniego poziomu PKB per capita na świecie. Obecnie stanowi ok. 40 proc. PKB per capita w Stanach Zjednoczonych, ok. 46 proc. w Japonii i aż 237 proc. średniej światowej. PKB per capita w Korei Południowej jest prawie dwukrotnie wyższy niż w Polsce. W latach 2008-2012

W maju bezrobocie spadło bardziej niż przed rokiem

prognozy optymistyczne Maj to już trzeci miesiąc tego roku, w którym w Polsce odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych. Efekt? Na koniec maja stopa bezrobocia wyniosła 13,5 proc. W kwietniu było to 14 proc. Dla porównania, przed rokiem spadek wyniósł 0,3 pkt proc. Największy spadek bezrobocia odnotowano

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -23,0 pkt w grudniu

Warszawa, 20.12.2013 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,3 pkt m/m w grudniu br. i wyniósł -23,0 pkt (wobec -31,0 pkt rok wcześniej), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS

DGP: dziś już prawie nikt nie szuka lepiej płatnej pracy

- ostatnio przestało rosnąć. W Polsce na koniec kwietnia pracy nie miało 2,2 mln osób. Chociaż w kwietniu stopa bezrobocia spadła do 14 proc., z 14,3 proc. w marcu, to jednak nie ma się z czego cieszyć. Kwietniowy spadek bezrobocia to głównie wynik odblokowania stanowisk w budownictwie i rolnictwie

Młodzi na rynku pracy. Jak jest w Niemczech, a jak w Polsce?

Według danych Eurostatu z kwietnia 2013 r. ponad 50-proc. bezrobocie wśród młodych notowano w Hiszpanii, Grecji i Chorwacji. Najmniej młodych bezrobotnych (poniżej 20 proc.) mają natomiast Austria, Niemcy, Norwegia czy Holandia. - Na południu Europy stopa bezrobocia sięga 50 proc., w Polsce - około

Dane o sprzedaży detal. w IV dają nadzieję na dalsze odbicie PKB wg analityków

przekładać się będzie na dynamikę konsumpcji. Konsumpcja i inwestycje będą w 2014 r., obok eksportu towarów i usług, głównymi źródłami wzrostu PKB w Polsce. Dane dotyczące rosnącej sprzedaży detalicznej i spadającej stopy bezrobocia, przy jednoczesnym minimalnym poziomie inflacji, potwierdzają że nie są to

3 tysiące miejsc pracy. Ursus ma wielkie plany w Lublinie

produkowane głównie na rynek polski. W 2012 r. roku firma wypuściła około 700 sztuk. Trwa nabór Zakład w Lublinie zatrudnia około setki pracowników. W tym roku może być ich już dwa razy tyle. A to za sprawą potężnego, afrykańskiego kontraktu. BEZROBOCIE W LUBLINIE ROŚNIE WOLNIEJ NIŻ W INNYCH MIASTACH? W

Łódź.200 nowych miejsc pracy w sektorze doradztwa IT dla bankowości

i GFT Polska Piotr Kania, polski oddział tylko w ubiegłym roku stworzył 200 miejsc pracy w sektorze IT. "W 2012 roku przekroczyliśmy liczbę ponad 180 pracowników, co wówczas stanowiło jedną trzecią wszystkich osób zatrudnionych w Rule Financial na całym świecie. Obecnie polscy pracownicy

"Puls Biznesu": Euro albo wielka recesja

euro do dolara) przez 5 lat. W Polsce w 2012 r. wzrost gospodarczy spadłby do -6,6 proc., a WIG20 spadłby przez rok o 45 proc. Złoty straciłby ponad połowę wartości - dolar kosztowałby 5,1 zł, a niemiecka marka 3 zł. Załamanie akcji kredytowej, spadek popytu gospodarczego, wzrost bezrobocia, spadek

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2011 r. i 4,1% w 2012 r.

się w każdym kolejnym kwartale bazy odniesienia. W 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,1%, co będzie możliwe między innymi dzięki rosnącym inwestycjom oraz poprawie sytuacji na rynku pracy" - czytamy w kwartalnej prognozie Instytutu. Eksperci uważają, że w latach 2011-2012 sytuacja w

Randstad: w III kwartale br. pracownicy niechętne zmieniali pracodawcę

chwili mamy spadek o 1 pkt proc. To może nie jest dużo, ale po raz pierwszy w tym roku widzimy, że ta tendencja maleje. Ciągle jednak jesteśmy daleko od tych najniższych wskazań, np. w drugim kwartale 2012 r., gdy ten odsetek był zdecydowanie niższy" - podkreśliła. Z badania wynika, że najbardziej

Nieco lepsza sprzedaż detaliczna w maju. Pytanie na jak długo?

Polska gospodarka traci pęd, ale nie tak szybko, jak spodziewali się tego analitycy jeszcze kilka miesięcy temu. W IV kw. PKB rósł w tempie 4,3 proc. W I kw. 2012 roku wyhamował, ale ciągle utrzymał solidny poziom 3,5 proc. Zdaniem analityków w II kw. wzrost może się utrzymać ciągle powyżej poziomu

Elbląski pomysł na walkę z bezrobociem spodobał się Komisji Europejskiej

popularyzacji i wdrażaniu w życie elbląskiego modelu walki z bezrobociem. W województwie warmińsko-mazurskim od lat panuje najwyższe w kraju bezrobocie, bez pracy pozostaje tu 102 tys. osób, co daje 19,3 proc. (stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu wynosiła 12,4 proc.). Realizowany przez Komisję Europejską

Rejestracja pracowników ze Wschodu dobra dla budżetu

chodzi o menedżerów, którzy przyjeżdżają do Polski z Japonii, czy USA, to można ich podzielić na dwie grupy. Tych, którzy przyjeżdżają głównie do Warszawy, do pracy w regionalnych centralach swoich korporacji i pracowników niższego szczebla, którzy pracują w innych regionach Polski, a ich głównym

"Die Welt": Polska przykładem reform, Polacy szczęśliwi z powodu UE

cała Polska, gdzie bezrobocie sięgnęło 14 proc., a wśród młodych obywateli jest dwa razy wyższe. Gazeta przytacza też ostatnią obniżkę stóp procentowych do poziomu 1,5 proc. i sposób, w jaki Polska rozwijała się w ostatnich latach dzięki środkom z Unii, a także ubiegłorocznym mistrzostwom Europy w

PMR: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł średnio 5,7% rocznie do 2018

opieki zdrowotnej w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018". "W 2013 roku wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej wzrosła o 4,6%, co wskazuje na ożywieniu rynku w tym segmencie w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to rynek prywatnej opieki zdrowotnej zanotował wzrost na poziomie 4,4

Unia odpuszcza nam deficyt

do zaleconych przez Brukselę recept grożą krajom euro kary finansowe, a reszcie (w tym Polsce) zawieszenie, a nawet utrata części funduszy z polityki spójności. Polska, jak większość krajów Unii, wpadła w procedurę nadmiernego deficytu już w 2009 r. na fali kryzysu, z którego Europa dopiero teraz

Bruksela: Polska ma dwa dodatkowe lata na zbicie deficytu

Dzisiejszą rekomendację Komisji Europejskiej muszą jeszcze zatwierdzić w czerwcu ministrowie finansów w Radzie UE, ale w przypadku Polski będzie to formalność. Według pierwotnych unijnych zaleceń w ramach procedury nadmiernego deficytu Polska powinna zbić deficyt do dozwolonego poziomu już w 2012 r

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. do 3,8% z 3,9%

Warszawa, 25.01.2011 (ISB) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 3,8% wobec oczekiwanych w styczniu 3,9%, zaś w 2012 r. spowolni do 3,5% (wobec 3,8% w 2010 r.), szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). "Prognozy dla Polski nadal wskazują na silny wzrost, wspierany przez

W wakacje czeka nas deflacja i niższe ceny żywności

miało być prawie dobrze. Bo celem inflacyjnym RPP jest utrzymanie inflacji jak najbliżej poziomu 2,5 proc. Takiego nie mieliśmy od listopada 2012 roku. Co sprawiło taką niespodziankę? Ceny żywności. Zaskoczyła łagodna i krótka zima, do tego na giełdach światowych rajd cen w górę minął. Swoje trzy grosze

Lotos na minusie. Spowolnienie uderza w wyniki spółki

- 4,60 zł na jedną akcję. Gdański koncern, podobnie jak Orlen, wyraźnie odczuwa skutki gospodarczego spowolnienia. Zarząd spółki w komentarzu do raportu kwartalnego przytacza dane o spadku popytu na paliwa w Polsce w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku - zmniejszył się o 6,9 proc. (w tym o 13 proc. w

Czy Polska złapie falę wznoszącą? Rozmowa z Rezą Moghadamem z MFW

na takie czynniki jak decyzje w polityce pieniężnej w USA. Niedawno MFW podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2014 r. z 2,2 do 2,4 proc., ale nasz potencjalny wzrost PKB jest dużo niższy niż przez kryzysem. Co powinniśmy zrobić, by znowu rosnąć w tempie 5 proc.? - Lata 2012-13 były trudne dla

Raport NBP: Bezrobotny jest skłonny pracować za 1640 zł

W środę Narodowy Bank Polski opublikował "Badanie ankietowe rynku pracy 2012". Wynika z niego, że bezrobotni chcą zarabiać średnio 1640 zł. Jednak najwięcej bezrobotnych zadeklarowało, że podjęliby się pracy za 1500 zł. "Względnie wysoka różnica w oczekiwaniach płacowych wynika z

Wzrost PKB w 2013 to stosunkowo dobry wynik

Czytaj: Wzrost PKB w 2013 r. wyniósł 1,6 proc. W Polsce zadowalająca sytuacja to taka, gdy nasze tempo wzrostu gospodarczego jest ok. 2 pkt proc. wyższe niż średnia w UE czy strefie euro. Do takiej różnicy jest nam jeszcze daleko. Głównym "silnikiem" polskiej gospodarki był eksport

MFW: PKB Polski wzrośnie o 3,8% w 2011 r. i 3,6% w 2012 r.

spowolni w 2011 r., zaś w latach 2012-2013 będzie wynosić blisko 4,0%. W listopadzie ub.r.MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,50% w 2010 r., 3,75-4,00% w 2011 r. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,1% oraz 2,5% w 2012 r. (i 2.5% w 2016 r.) wobec 2.6% w ub.r

Inflacja w strefie euro spadła do 2 proc.

Inflacja w strefie euro w ostatnich miesiącach sukcesywnie spadała m.in. dzięki niższym cenom energii. Wolniejszy wzrost cen to także wynik trudnej sytuacji gospodarczej w strefie euro. Recesja i wysokie bezrobocie sprawiają, że pracownicy nie mają argumentów do ubiegania się o podwyżki swoich płac

MFW: PKB Polski wzrośnie o 3,8% w 2011 r. i 3,0% w 2012 r.

Polski o 3,6%. W maju na zakończenie misji w Polsce MFW podał, że prognozuje wzrost gospodarczy na 4,0% w tym roku i na 3,8% w przyszłym roku. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,0% oraz 2,8% w 2012 r. i 2,5% w 2016 r. (wobec 2,6% w 2010 r.), zaś inflacja na koniec

Pomyślność w oku cyklonu

, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej, zwanym popularnie paktem fiskalnym. W marcu 2012 podpisało go 25 państw UE, a wszedł w życie 1 stycznia 2013. Polska ratyfikowała go w październiku 2013 roku. Dla Merkel pakt fiskalny stanowił alibi wobec wyborców irytujących się, że Niemcy "

Gospodarczy cud na papierze. Czy Węgry się rozwijają?

W eleganckiej kamienicy nad brzegiem Dunaju przy placu Lajosa Kossutha 2-4, w której znajduje się siedziba rządu Węgier, dobry humor dopisuje. - Nie znajdzie pan drugiego kraju w Europie, który ma tak wysoki wzrost gospodarczy, notuje tak duży spadek bezrobocia, trzyma w ryzach deficyt i jeszcze

Przedsiębiorcy straszą zwolnieniami. Ministerstwo Pracy chce ratować etaty

Bezrobocie w Polsce wciąż jest wysokie, choć - przynajmniej według danych GUS - ostatnio przestało rosnąć. W Polsce na koniec kwietnia pracy nie miało 2,2 mln osób. To oznacza, że stopa bezrobocia spadła do 14 proc. z 14,3 proc. w marcu. - Mimo zimnego marca i kwietnia bezrobocie stopniowo zaczyna

Nie ma pracy dla młodych, więc biorą co popadnie

Organizacja Pracy w raporcie "Globalne trendy w zatrudnieniu młodych 2012". Młodzi, zniechęceni wysokim bezrobociem, rezygnują z szukania pracy albo odkładają poszukiwania, zostając dłużej w szkołach. Oficjalna stopa bezrobocia wśród młodych ludzi na koniec 2011 r. sięgała 12,6 proc. Gdyby

Rostowski: RPP powinna uwzględnić, że inflacja jest poniżej celu

-Polska ma trzeci najwyższy poziom stóp procentowych w Europie. To w kontekście polityki monetarnej możemy coś zrobić, by spowolnienie było niższe i bezrobocie się zmniejszyło. Inflacja jest poniżej celu i jestem przekonany, że RPP powinna to uwzględnić i myślę, że to będzie uwzględniać

Zastój w przemyśle. Indeks PMI wzrósł, ale tylko symbolicznie

z zasadą "co się odwlecze, to nie uciecze", idą gorsze czasy. Firmy niemal przestały już zatrudniać nowych pracowników, bezrobocie w Polsce jest najwyższe od pięciu lat, a wzrost pensji ledwie rekompensuje wzrost cen. Pogorszyły się też nastroje przedsiębiorców. Ekonomiści dużą wagę

Skleić dwie Polski

życiu publicznym zadziwiająca niesterowność, bezwładność i brak wizji, który nie pozwala nam się z tym uporać. Na nowy rok życzę politykom, by wreszcie się zajęli sklejaniem jednej i drugiej Polski w całość.Czytaj też Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

RING EKONOMICZNY - październik 2012

pewnym: konieczna jest taka racjonalizacja funkcji personalnej, która pozwoli pogodzić oczekiwania pracodawców z oczekiwaniami pracowników i zapewni firmom dobrą perspektywę na przyszłość.Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 2012 roku 12,4%, czyli była nieco wyższa

Donald Tusk - pechowy szczęściarz

., jak i drugiej recesji, w której Europa pogrążyła się w roku 2012. Rząd uznał to za swój sukces i do dziś jest to najważniejszy argument polityków PO - przeprowadziliśmy Polskę przez światowy kryzys. W rzeczywistości rola rządu w utrzymaniu wzrostu nie była decydująca, choć oczywiście mógł on podjąć

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2011 r. i 4,1% w 2012 r.

będzie, przy ogólnej stabilizacji koniunktury, w dużej mierze efektem statystycznym wynikającym ze zwieszającej się w każdym kolejnym kwartale bazy odniesienia. W 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,1%, co będzie możliwe m.in. dzięki rosnącym drugi rok z rzędu inwestycjom" - czytamy w materiale

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

innych województw (województwo w 2013 r. jako jedno z trzech w kraju miało dodatnie saldo migracji międzyregionalnych). Ocenił, że do wzrostu liczby osób pracujących przyczynił się też duży potencjał gospodarczy oraz inwestycje dające szansę na rozwój zawodowy absolwentom szkół wyższych z Polski

Kryzys? Dopadł nas dawno

zarówno w tym, jak i w przyszłym roku będzie poniżej prognoz. Nie do wykonania wydaje się też prognoza bezrobocia z ustawy budżetowej.Słaba sprzedaż jest wynikiem sytuacji na rynku pracy. Po raz pierwszy od 2004 roku odnotowujemy ujemną dynamikę funduszu płac będącego sumą wzrostu zatrudnienia i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Bezrobocie

Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. DefinicjaPrzez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej

Bezrobocie w Polsce

W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne – bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy

Białorusini w Polsce

Białorusini w Polsce – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym., zamieszkująca w większości w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego

Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia – wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku od 15. do 64. roku życia pracuje zawodowo. W Polsce wynosił on w 2012 roku 59,7%, podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej wyniosła 64,2%. Najwyższy poziom wskaźnika odnotowano w Holandii (75,1%), najniższy zaś

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - bezrobocie w polsce w 2012