bezrobocie statystyki wykres

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

. mniej niż pięć lat temu. ...i bardziej dostępny Niestety, pod względem relacji czynszu rynkowego z dochodami sytuacja w naszym kraju wciąż jest kiepska. Jednak dobra wiadomość jest taka, że czynsz zajmuje coraz mniejszą część comiesięcznych wydatków. Bartosz Turek powołuje się na statystyki GUS i

Nasze drogie mieszkania

mieli do wyboru w sześciu objętych badaniem miastach ok. 47,7 tys. lokali. Pod koniec grudnia ubiegłego roku było ich nieco ponad 47 tys. Deweloperom nie mija więc inwestycyjny zapał, co widać również w statystykach. GUS podał, że w pierwszym kwartale zaczęli oni budowę ok. 16,4 tys. mieszkań, co jest

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

% r/r, najwyższego poziomu od 2008 r. Należy oczywiście pamiętać, że skala wzrostu dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się na sporo wyższym poziomie wobec danych dot. gospodarki narodowej (szerszy zakres), co przekłada się na mniej spektakularne wyniki wobec statystyk

Mało nowych hipotek, a deweloperzy zacierają ręce. Co się dzieje?

od tego z czwartego kwartału ubiegłego roku. W REAS-ie podkreślano jednak, że mniej więcej tyle samo chętnych na nowe mieszkania było w szczytowym okresie boomu na początku 2007 r. Optymizm wśród firm deweloperskich widać w statystykach dotyczących rozpoczynanych inwestycji oraz pozwoleń na budowę

Poranny komentarz rynkowy XTB - cięcie QE jednak w tym roku

inflacji, rekordowo wysokiej stopy bezrobocia, mocnego euro i słabych statystyk w handlu zagranicznym. Punktem zwrotnym była publikacja danych o inflacji w strefie euro za październik, kiedy spadła ona do poziomu 0,7%. Należy oczekiwać, iż po stronie euro to właśnie inflacja będzie w centrum uwagi w

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

pracę. Jednocześnie stopniowe wygasanie efektu zmiany formy prawnej zatrudnienia (który mógł w minionych kwartałach „podbijać" statystyki w ujęciu danych dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw), może w kolejnych miesiącach skutkować stopniowym obniżeniem rocznej dynamiki zatrudnienia

Poranny komentarz rynkowy XTB - rynek pracy wyznaczy kierunek

. Indeks PMI według HSBC przyjął w czerwcu wartość jedynie 48,2 pkt., a więc 0,1 pkt. mniej niż podano wstępnie. Rządowy indeks przyjął wartość 50,1 pkt., jednak to również mniej niż przed miesiącem (50,8 pkt.). Można mieć jednak obawy, iż rządowe statystyki będą zaniżać efekt spowolnienia. Udany początek

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

wpływ tego czynnika w II poł. 2016 r. i stąd oczekiwaliśmy spowolnienia dynamiki zatrudnienia (efekt bazy) w II poł. 2017 r. Nie dysponując dokładniejszymi statystykami trudno ocenić, czy utrzymująca się silna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w III kw. 2017 r. to efekt jeszcze

Jak się zmienią emerytury

stronie pracodawców dzisiaj, przynajmniej na czas kryzysu, (...) w sposób niewielki spowoduje domknięcie strumienia pieniędzy, który mógłby znaleźć się na rynku. Ponieważ dzisiaj tak to oceniamy i statystyki tutaj są dość jednoznaczne - firmy i przedsiębiorstwa nie są skłonne, przynajmniej ze względu na