bezrobocie płatne kiedy przysługuje

Katarzyna Klukowska

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Straciłeś pracę, zostałeś zwolniony, szukasz lepszego zajęcia. Jak się do tego zabrać? Co oferują urzędy pracy, a na kogo polują headhunterzy?

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

Co może zrobić kobieta w ciąży, która pracuje na umowie o dzieło? Resort pracy odpowiada - założyć działalność gospodarczą...

Masz firmę, nie jesteś konsumentem. Co przez to tracisz?

Formalnie prowadzą firmy, w praktyce pracują jak inni na etatach. To może ich zmylić. Zapominają, że w świetle prawa nie są konsumentami. A przez to tracą niektóre prawa i przywileje.

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

pewnej kwoty. Czy to rozwiąże problem? Zobaczymy. Kiedy rozmawiałam z osobami pracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych, zauważyłam pewną prawidłowość. Wiele z nich nie orientuje się, co z tytułu tej formy współpracy im przysługuje. Chociaż mają opłacane składki, uważają, że nie odkładają na

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

taką pomoc? Tak jak w przypadku zasiłków wspomnianych powyżej trzeba spełniać kryteria finansowe. Przysługuje on na czas określony m.in. ze względu na bezrobocie czy chorobę. Jego wysokość ustalana jest podobnie jak poziom zasiłku stałego (różnica między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem. O

Zawód: pracownik socjalny

Zawód: pracownik socjalny

zafałszowany obraz. Przemoc niekoniecznie musi iść w parze z biedą. Jako pracownik socjalny spotykam się z różnymi formami przemocy w rodzinach, których miesięczny dochód wynosi tyle co trzyletni przeciętnego Polaka. Czym się zajmujemy? Ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie