bezrobocie płatne kiedy przysługuje

Marta Piątkowska

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

Koronawirus stworzył nowe sposoby zarabiania na czarno oraz udoskonalił te, które już istniały.

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 16 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Dziś odpowiedzi na kolejne pytania.

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

Co może zrobić kobieta w ciąży, która pracuje na umowie o dzieło? Resort pracy odpowiada - założyć działalność gospodarczą...

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Poziom bezrobocia w Polsce jest rekordowo niski. Nadal jednak blisko milion bezrobotnych jest zarejestrowanych w urzędach pracy, a wielu z tych, którzy mają zajęcie, narzeka na zbyt niskie płace i brak możliwości awansu. Jeśli masz unikalne kompetencje albo potrafisz się dobrze „sprzedać

Masz firmę, nie jesteś konsumentem. Co przez to tracisz?

Masz firmę, nie jesteś konsumentem. Co przez to tracisz?

firmę" albo bezrobocie. Ci, którzy się na to godzą, tracą prawa, jakie mają pracownicy na etacie, np. do płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Bycie "na działalności" ma też plusy. Zakupy towarów i usług, jeśli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, firma może wliczyć w

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

pewnej kwoty. Czy to rozwiąże problem? Zobaczymy. Kiedy rozmawiałam z osobami pracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych, zauważyłam pewną prawidłowość. Wiele z nich nie orientuje się, co z tytułu tej formy współpracy im przysługuje. Chociaż mają opłacane składki, uważają, że nie odkładają na

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

taką pomoc? Tak jak w przypadku zasiłków wspomnianych powyżej trzeba spełniać kryteria finansowe. Przysługuje on na czas określony m.in. ze względu na bezrobocie czy chorobę. Jego wysokość ustalana jest podobnie jak poziom zasiłku stałego (różnica między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem. O

Zawód: pracownik socjalny

Zawód: pracownik socjalny

zafałszowany obraz. Przemoc niekoniecznie musi iść w parze z biedą. Jako pracownik socjalny spotykam się z różnymi formami przemocy w rodzinach, których miesięczny dochód wynosi tyle co trzyletni przeciętnego Polaka. Czym się zajmujemy? Ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie