bezrobocia w polsce charakterystyka

Morgan Stanley: W 2010 r. Polska będzie liderem wzrostu w regionie

Bank zwraca uwagę, że w porównaniu z innym krajami europejskimi Polska wypadła lepiej głównie dzięki temu, że nie jest tak bardzo uzależniona od eksportu. "Jedną z naczelnych charakterystyk 2009 r. były poważne spadki PKB w gospodarkach regionu uważanych za relatywnie bardziej otwarte (Czechy

Pracujący biedni

biedny"? W Polsce do grupy pracujących biednych zalicza się aż 6,6 proc. dorosłych Polaków. Według raportu CBOS "pracujący biedny" (z ang. working poor) jest to osoba, która ma stałą pracę zarobkową w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu a dodatkowo tzw. "zrównoważony rozporządzalny