bariery rozwoju

PAP

Lewiatan: prawo pracy i system podatkowy głównymi barierami dla rozwoju

Lewiatan: prawo pracy i system podatkowy głównymi barierami dla rozwoju

Sztywne prawo pracy oraz skomplikowany system podatkowy to główne bariery, hamujące rozwój polskich przedsiębiorstw - wynika z Czarnej Listy Barier Konfederacji Lewiatan. Konfederacja proponuje m.in. jednolity kontrakt pracy i cyfryzację dokumentacji pracowniczej.

Wiemy, jak pomóc pacjentom, pomagając aptekom

- Prowadzenie aptek i rozwój detalicznego rynku farmaceutycznego w Polsce utrudniają liczne bariery, które można wyeliminować bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z budżetu państwa. Potrzebna jest jednak odrobina dobrej woli ze strony rządu i parlamentu oraz chęć wysłuchania naszych argumentów - mówi Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan

Rusza wielki przegląd nowego prawa. Najpierw sprawdzą ustawy gospodarcze

Szykuje się bezprecedensowa akcja - analiza skutków uchwalanego w ostatnich latach prawa. Na pierwszy ogień pójdzie 20 ustaw regulujących gospodarkę. Zła jakość prawa to jedna z najważniejszych barier w rozwoju polskiego biznesu. Przedsiębiorcy są za, ale zwracają uwagę, że jesteśmy w okresie przedwyborczym.

Mączyńska: Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają bariery w rozwoju

Mączyńska: Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają bariery w rozwoju

Od Nowego Roku mniej barier i większa ochrona w listach zastawnych

Listy zastawne to długoterminowe dłużne papiery wartościowe, o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niskim ryzyku inwestycyjnym. Wśród najważniejszych zmian zawartych w nowelizacji jest m.in. umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania działalności kredytowej poprzez emisj

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

działalności gospodarczej. Wprawdzie w porównaniu do roku 2009 awansowała o 3 miejsca, ale nadal nasz kraj wyprzedzają takie państwa jak: Namibia, Ghana czy Czarnogóra. Liderem rankingu jest Singapur, a na kolejnych miejscach plasują się: Hongkong, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i USA.Podstawową barierę

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

parlamentarnych. Jedną z większych barier strukturalnych w Polsce Rosati wskazał rolnictwo generujące 3 proc. PKB, a zatrudniające 15 proc. populacji. Struktura zostaje utrwalona, zamrożona, także dzięki zastrzykowi pieniędzy unijnych - dodał. Według raportu Polska powinna zmniejszyć administracyjne koszty

KE: Dostęp do kapitału wciąż jest barierą dla MŚP w Polsce

główną barierą w założeniu i prowadzeniu biznesu" - podkreśla raport. Polska trafiła do niego - obok Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec - bo autorom zależało na przedstawieniu różnych krajów. Wzięli też pod uwagę zainteresowanie i wolę współpracy ze strony władz w opisywanych krajach

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

którym powstał nowy projekt wieży. Realna szansa na realizację Wiceprezydent ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba wzięła sobie za punkt honoru doprowadzenie sprawy szkieletora do końca. Przed rokiem udało się jej uchwalić punktowy plan miejscowy, który otworzył inwestorowi szybszą drogę do dalszej

W czasach sushi Polska sucha

W czasach sushi Polska sucha

. Z drugiej strony, brakuje w Polsce kultury zrównoważoności, czyli dbałości o zasoby naturalne po stronie samych obywateli. A to oni ostatecznie zarządzają zasobami w skali mikro. Niski poziom rozwoju postaw ekologicznych wynikać może z niedostatecznej wagi, jaka przywiązywana jest do tej

Mała energetyka wiatrowa czeka na pomyślne wiatry

najważniejszych dla rozwoju rynku małych wiatraków szans i zagrożeń powstała w konsultacji z przedstawicielami tego sektora w Polsce. Najważniejszą barierą jest brak systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb rynku. Inwestorzy pragnący wybudować niewielką elektrownię na swoje potrzeby są zmuszeni do pozyskania

Brak rąk do pracy kosztuje firmy miliardy

potrafi ocenić skali tego wpływu (rok temu było to 45 proc.), 37 proc. pytanych mówi, że nie ponosi żadnych kosztów, a 28 proc. uważa, że wynoszą one 1-3 proc. przychodów. - Gdy zapytać o bariery rozwoju, brak pracowników jest na pierwszym miejscu. Przedsiębiorcy dopiero zaczynają liczyć, ilu zamówień nie

Eksport - lokomotywa na pół gwizdka

celna wynosi 4,4 proc, choć np. w krajach rozwijających się nadal są 100-proc cła na wiele towarów. Ta okoliczność plus koncentracja kapitału i rozwój logistyki sprzyjały zjawisku, które nazywamy globalizacją gospodarki. W efekcie niepomiernie wzrosła konkurencja w podaży towarów na rynkach światowych.W

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

. z nich nie zostaje uregulowanych przez ponad rok. Problemy z odzyskiwaniem należności mają znaczący wpływ na hamowanie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw. Od 17 do 21 proc. tychże przyznaje się do pogorszenia sytuacji w firmie. Mniejsi rynkowi gracze nie mają możliwości skłonienia dłużnika do

"Puls Biznesu": firmy kopią pod sobą dołki

Niemoc w ściąganiu zobowiązań wskazało, jako główny kłopot w drugim kwartale, 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 14 proc., a pół roku temu - tylko 10 proc. "Sytuacja z roku na rok się pogarsza, klienci mają coraz większe opóźnienia w realizowaniu płatno

Apel do parlamentarzystów: Pracujcie nad ustawą internetową

Apel wystosowali w listopadzie 2009 r. uczestnicy VI Forum Usług Szerokopasmowych, czyli firmy, instytucje i izby branżowe działające w sektorze telekomunikacji. Tekst apelu jest dostępny na stronie www.forumszerokopasmowe.pl Dzięki przygotowanej przez rząd ustawie internet naprawdę trafi pod strze

"Rz": Mały i średni biznes ucierpiał najmocniej

Największe problemy w bankach komercyjnych miały małe i średnie firmy. Z ankiety, jaką Konfederacja Pracodawców Polskich przeprowadziła wśród swoich członków wynika, że przedsiębiorstwa wskazywały ograniczenie kredytu jako główną przyczynę spadków w produkcji i problemów z terminowym regulowaniem na

Pieniądze UE dla MŚP na opracowanie analiz ich rozwoju

przedsiębiorców usług rozwojowych w programach regionalnych (RPO) oraz przedsięwzięcia upowszechniające wśród zainteresowanych wiedzę o potrzebach i barierach rozwojowych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - zaznaczył resort rozwoju. Dodał, że ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju

Kalendarium ISBnews

Energy Group nt. „Bilans liberalizacji rynku gazu – szanse i bariery rozwoju" --13:00: Konferencja PolskiBus.com nt. rozwoju marki   WTOREK, 15 września --10:00: Konferencja IDC nt. Internetu Rzeczy --14:00: GUS: CPI w sierpniu   ŚRODA, 16 września

PMR: Trend poprawy koniunktury w polskim sektorze IT cały czas się utrzymuje

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Największe firmy IT w Polsce relatywnie dobrze oceniają zarówno ostatni rok, jak i obecną sytuację w branży, wynika z badania koniunktury branżowej zrealizowanej przez firmę PMR. Główną barierą dla rozwoju rynku pozostaje ograniczony kapitał na inwestycje IT w

ARP przeznaczyła 120 mln zł na innowacje w samych tylko dużych firmach w 2015 r.

większe, poinformował wiceprezes ARP Michał Szaniawski. "ARP zidentyfikowała bariery w realizacji projektów innowacyjnych i rozpoczęła wdrażanie instrumentów, które pomogą je usunąć. Poprzez Ekosystem ARP planujemy wspierać kompleksowy plan rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki zaproponowany

ZPP: firmom najbardziej przeszkadzają koszty pracy

(49 proc.); samowolne i arbitralne decyzje urzędników (49 proc.) 45 proc. badanych firm uważa, że barierą są wysokie podatki. Na urzędy i urzędników wskazało 39 proc., na powolne rozstrzyganie sporów sądowych 34 proc., na kontrole urzędu skarbowego i ich instytucji - 27 proc. oraz na bariery

Kalendarium ISBnews

związku z rozpoczęciem budowy Galerii Północnej --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i wg. krajów I-VII   PONIEDZIAŁEK, 14 września --09:30: Spotkanie Hermes Energy Group nt. „Bilans liberalizacji rynku gazu – szanse i bariery rozwoju" --13:00: Konferencja

Kalendarium ISBnews

bariery rozwoju"   --13:00: Konferencja PolskiBus.com nt. rozwoju marki   WTOREK, 15 września --10:00: Konferencja IDC nt. Internetu Rzeczy  --14:00: GUS: CPI w VIII

Resort rozwoju: prawo gospodarcze będzie służyć małym i średnim firmom

troska o małe i średnie przedsiębiorstwa będzie determinowała sposób tworzenia przepisów w samym resorcie rozwoju, a także sposób patrzenia na przepisy powstające poza tym ministerstwem. Jak podstawowe zadanie Haładyj określił znoszenie barier dla wzrostu i ekspansji zagranicznej oraz konkurencyjności

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 14 września --09:30: Spotkanie Hermes Energy Group pt. "Bilans liberalizacji rynku gazu – szanse i bariery rozwoju" --13:00: Konferencja PolskiBus.com nt. rozwoju marki   WTOREK, 15 września --10:00: Konferencja IDC nt. Internetu Rzeczy --14

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm). Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

"Puls Biznesu": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm). Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

NBP: Sytuacja eksporterów coraz lepsza, ale oczekiwana niska dynamika eksportu

nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak i odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie znajdują się na stabilnych poziomach bliskich historycznym minimom. Odsetek firm deklarujących problemy z kursem walutowym jako barierę rozwoju nieznacznie spadł w porównaniu z wartością z

Polskie firmy najchętniej działają w Niemczech, Czechach i na Litwie

podatkowe/bariery polityki celnej (22%) i biurokrację/bariery formalno-prawne (20%). Jednocześnie 41% zamierza w ciągu najbliższej przyszłości zdobywać kolejne rynki, a 57% planuje utrzymanie pozycji na rynku zagranicznym. Główną motywacją do ekspansji jest chęć dalszego rozwoju biznesu (38%) oraz

Eksperci: kolej linowa może uzupełnić komunikację zbiorową na Podhalu

nie zastąpi tradycyjnej komunikacji, ale na pewno skutecznie go uzupełni. Wybudowanie drogi czasami jest nie możliwe z uwagi na ukształtowanie terenu lub bariery architektoniczne" - mówił inżynier z Akademii Górniczo - Hutniczej. Zdaniem starosty tatrzańskiego Piotra Bąka, dalszy rozwój

PMR: Rynek dermokosmetyków wzrośnie do 1,44 mld zł w 2016 r.

dermokosmetyków od roku 2013, łącznie z rokiem 2015, spadają. Wiąże się to z rosnącą konkurencją, jak również z faktem, iż napotkano na barierę ze strony siły nabywczej pacjentów" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. "Rynek dermokosmetyków w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Altus zwiększył aktywa o 1,8% m/m do 6,7 mld zł, liczy na 7 mld zł na koniec br.

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Altus TFI zarządzało 6,69 mld zł aktywów zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych na koniec września, co oznacza, że wartość tego portfela zwiększyła się o blisko 120 mln zł m/m, tj. o 1,8%, poinformowała spółka. Celem na 2015 r. jest przekroczenie bariery 7

Targi Retail Destination Initiative odbędą się 10-11 VI na Stadionie Narodowym

dyskusyjne ReDI to TALK, które poruszać będą najważniejsze dla branży tematy: ReDI for Young Designers - młodzi projektanci w retailu, ReDI for Infrastructure - rozwój handlu w węzłach komunikacyjnych, ReDI for Legislation - bariery administracyjno-prawne rozwoju i modernizacji obiektów handlowych, ReDI

Raport PAIiIZ i HSBC: Polska skutecznie przyciąga inwestycje zagraniczne

03.12. Warszawa (PAP) - Polska skutecznie przyciąga inwestycje z zagranicy i aż 98 proc. inwestorów, którzy ulokowali kapitał na jej terytorium, uczyniłoby to ponownie - wskazuje ogłoszony w czwartek raport PAIiIZ i HSBC. Podkreśla też, że barierę wciąż stanowią biurokracja i słaba skuteczność

PARP będzie wspierać rozwój startupów w Polsce wschodniej

w Warszawie "Stratup Summit 2015", konferencję poświęconą rozwojowi tej gałęzi gospodarki. Jej uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami i omówić bariery, jakie stoją przed mikroprzedsiębiorstwami. Wśród prelegentów są Cristiano Carlutti, prezes funduszu XCD Ventures

Kalendarium ISBnews

: Obroty handlu zagranicznego ogółem i wg. krajów I-VII   PONIEDZIAŁEK, 14 września --09:30: Spotkanie Hermes Energy Group nt. „Bilans liberalizacji rynku gazu – szanse i bariery rozwoju" --13:00: Konferencja PolskiBus.com nt. rozwoju marki   WTOREK, 15

Kalendarium ISBnews

GTC w związku z rozpoczęciem budowy Galerii Północnej --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i wg. krajów I-VII   PONIEDZIAŁEK, 14 września --09:30: Spotkanie Hermes Energy Group nt. „Bilans liberalizacji rynku gazu – szanse i bariery rozwoju"  --13

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

Thornton. - Nastroje przedsiębiorców w przemyśle są znacznie lepsze niż te panujące w handlu. Różnice widać nie tylko w prognozowanym rozwoju firm, ale także w przyjmowanej przez nie strategii i doborze narzędzi, jakimi chcą osiągać swoje cele - dodał. Różna ocena koniunktury Eksperci Grant Thornton

Mazowsze. Innowacyjność wśród priorytetów w perspektywie UE 2014-2020

W środę na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe 6. Forum Rozwoju Mazowsza. Przedstawiciele m.in. zarządu woj. mazowieckiego, największych spółek, firm krajowych i zagranicznych rozmawiali o nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 i wynikających z niej szans na rozwój

Instytut Biznesu apeluje o racjonalne wydanie 180 mln zł na edukację cyfrową

wyborze programów na rzecz edukacji cyfrowej społeczeństwa, faworyzują realizację projektów maksymalnie średniej skali (do 300 gmin), których wpływ w żaden sposób nie gwarantuje spójności działań w skali Polski oraz odpowiedniego impetu strategicznego, niezbędnego do pokonania znaczącej bariery w rozwoju

Sprawa o rurociąg Nord Stream z polskiego powództwa w hamburskim sądzie

Zarząd domaga się, by na skrzyżowaniu gazociągu z północnym szlakiem żeglugowym prowadzącym do portu w Świnoujściu, rurociąg był bardziej zagłębiony, co umożliwi poruszanie się po tym trakcie. Zdaniem polskiej strony niezagłębienie rury będzie blokować rozwój portu. Wcześniej zgodę na ułożenie

Pomorskie. Przebudowano 30 km dróg wojewódzkich za ponad 54 mln zł

infrastruktura oświetleniowa oraz zamontowano bariery ochronne i balustrady. Odnowiono także dwa mosty nad rzekami, dwa wiadukty kolejowe oraz jeden przepust drogowy. Wartość inwestycji to ponad 54,3 mln zł, z czego 40,9 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Raport PAIiIZ i HSBC: Polska skutecznie przyciąga inwestycje zagraniczne

najlepszy od 2007 roku. Mocne strony Polski to stabilność gospodarcza i polityczna, rozumiane jako trwały rozwój gospodarczy i trwałość instytucji, uważanych w krajach rozwiniętych za normalne - tłumaczył Majman, odwołując się do raportu. Inne wskaźniki, pozytywnie opisujące kraj, to rozbudowany rynek

Targi ReDI - Retail Destination Initiative

przygotowane zostaną cztery inspirujące panele dyskusyjne ReDI to TALK, które poruszać będą najważniejsze dla branży tematy. - ReDI for Young Designers - młodzi projektanci w retailu - ReDI for Infrastructure - rozwój handlu w węzłach komunikacyjnych - ReDI for Legislation - bariery administracyjno-prawne

ZPP: Pozapłacowe koszty pracy największa barierą dla MSP w Polsce

; barier dla polskich MSP, poinformowała prof. Uniwersytetu Warszawskiego (UW) Dominika Maison. "To, co jest smutne, to fakt, że te problemy w zasadzie się nie zmieniają.  Od wielu lat powtarzamy, że największym obciążeniem dla firm sektora MSP są zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy. Nie

Nowela ustawy dot. mediacji szansą na społeczny i prawny postęp cywilizacyjny

rankingu zaufania społecznego w Europie. To jest jedna z barier rozwoju gospodarczego. Nie będąc prawnikiem, unikam oceny projektu od strony formalnej, ale uważam, że ma szanse przyczynić się do szeroko rozumianego postępu cywilizacyjnego w sferze społecznej i prawnej" - powiedział Jarmuż, uczestnik

PKN Orlen przystąpił do projektu B+R dotyczącego biopaliw 2. generacji

lignocelulozowej. Obecnie w Polsce nie zostało jednak wdrożone rozporządzenie w zakresie tzw. pozytywnej listy surowców, z których wytworzone biopaliwa mogą być zaliczane podwójnie do Narodowego Celu Wskaźnikowego. Stanowi to główną barierę rozwoju podobnych technologii w Polsce" - czytamy dalej w materiale

Wartość nominalna portfela funduszu Pragma Inkaso sięgnęła 555 mln zł

potencjał rozwoju z uwagi na wciąż sporo niższy poziom sprzedaży przez banki portfeli gospodarczych niż to ma miejsce na bardziej dojrzałym rynku portfeli detalicznych oraz mniejszą konkurencję w stosunku do rynku detalicznego, przy stosunkowo dużych barierach wejścia" - powiedział prezes grupy Pragma

Altus TFI chce znaleźć się w gronie 10. największych TFI w Polsce w 2016 r.

akwizycjami TFI oraz pojedynczych funduszy. "Jesteśmy na dobrej drodze do pokonania bariery 10 mld zł na bazie wzrostu organicznego i wejścia w tym roku do pierwszej 10. największych TFI w Polsce. Nadal jesteśmy zainteresowani przejęciem konkurencyjnych TFI, jak i poszczególnych funduszy, a dzięki

NBP: Sytuacja eksporterów coraz lepsza, oczekiwane przyspieszenie eksportu

. Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w ostatnich kwartałach była deprecjacja złotego, szczególnie względem dolara. Tym samym bieżące notowania złotego nie stanowią bariery dla rozwoju eksportu" - czytamy w raporcie banku centralnego. Według NBP, silna w okresie ostatnich dwóch lat

MF: min. Szczurek przekonywał w Limie do uproszczenia systemu podatkowego

, który "w naszym kraju jest dużo mniej restrykcyjny niż w Peru". Przekonywał też do rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. Przyznawał, że "problemem obu państw jest nieformalna gospodarka". Zdaniem ministra finansów, drogą do jej ograniczenia jest m.in. "uproszczenie regulacji

NBP: Firmy spodziewają się niewielkich zmian związanych z popytem i produkcją

(do 3,4% z 3,2% w I kw. br.) przedsiębiorstw postrzegających niepewność jako barierę rozwoju. W przekroju wg sekcji PKD spadki prognoz popytu odnotowano jedynie w energetyce i transporcie. W przypadku energetyki spadki były głębokie, przy czym wskaźnik prognoz popytu w tej sekcji wykazuje bardzo

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia. Jedynie zmniejszanie się różnicy pomiędzy Polską, a wskazaną grupą krajów może być sygnałem, że pokonujemy tę barierę rozwoju. Tematyka konferencji koncentruje się na wszystkich czynnikach mogących wzmocnić innowacyjność polskiej gospodarki, gdyż jej

PRCH: Polska na na poziomie średniej europejskiej nasycenia centrami handlowymi

dyskusyjnych w strefie konferencyjnej „ReDI to TALK". Paneliści poruszali najważniejsze dla branży tematy, takie jak miejsce polskich projektantów w retailu, rozwój handlu wokół węzłów komunikacyjnych, bariery administracyjno-prawne w rozwoju i modernizacji obiektów handlowych, wzorce międzynarodowe

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton 2015 odbędzie się 23 kwietnia

rozwój". Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. Polskie przedsiębiorstwa prywatne dynamicznie rosną. Skala działania firm i wielkość rodzimego rynku, stają się jednak często barierą w rozwoju dla wielu krajowych przedsiębiorstw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się wejście na nowe rynki i

Miasta w Internecie: 9 mln dorosłych Polaków nie ma kontaktu z cyfrowym światem

jednolitego rynku cyfrowego ma pomóc w znoszeniu barier w rozwoju tego rynku. Obecnie jedynie 15% Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7%. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną" - czytamy w komunikacie. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wspólnie z

Czarna Lista Barier 2015. Słabe sądy, prawo, podatki

barier dorzucają jeszcze: niski poziom oszczędności, szczególnie długoterminowych, dotowanie niskowydajnego rolnictwa i górnictwa kosztem nowoczesnych branż, niską efektywność wydatkowania pomocy z Unii. Prowadzący działalność gospodarczą przyznają, że mimo istnienia tych barier prowadzenie działalności

Polska atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

- Rozwój gospodarczy, duży rynek wewnętrzny i stabilizacja związana głównie z obecnością w UE sprawiają, że inwestorzy zagraniczni postrzegają nasz rynek nieruchomości jako jeden z najatrakcyjniejszych - mówi Radosław Świątkowski, prezes REINO Partners, jednej z nielicznych firm zarządzających polskimi

Sprawdź, ile zarabiasz na tle rodaków. Nowe narzędzie od OECD

odczyt dla uczestników paneli dyskusyjnych, narastające rozwarstwienie w dochodach bogatych i biednych staje się poważnym problemem nie tylko społecznym i politycznym, ale również ekonomicznym. Dlaczego? Ponieważ uderza w rozwój ekonomiczny. Biedni nie mogą wykorzystać swojego potencjału, a to uderza w

Handlowy cios w Chiny. 12 państw podpisało umowę transpacyficzną

porozumienia przez wszystkie zainteresowane strony oznacza zniesienie większości barier celnych, które między nimi obowiązują. W przypadku niektórych towarów cła zostaną, ale znacznie obniżone. W ten sposób stworzony zostanie wolny rynek lub - ściślej mówiąc - prawie wolny rynek, który obejmie 40 proc

Pora zapomnieć o BRICS?

;siedmiu wspaniałych" - państw wytyczających ścieżki rozwoju rynków wschodzących. GBPC od kilkudziesięciu lat prowadzi badania i analizy kierunków rozwoju gospodarki światowej przy współpracy z globalną firmą doradczą A.T. Kearney. W czerwcu 2015 r. zebrał się w San Francisco, by przeanalizować

MR chce, by więcej osób z niepełnosprawnościami korzystało z pieniędzy UE

Chorąży uczestniczył w forum dotyczącym osób z niepełnosprawnościami "Fundusze europejskie bez barier - (p)dostęp dla wszystkich". Pytany przez PAP o to, z jakich programów dotyczących wydawania funduszy UE na lata 2014-2020 będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, by sięgnąć

Debata PAP: problem we współpracy nauki z biznesem

. Jej zdaniem "finansowanie nie jest barierą dla rozwoju innowacyjności, trzeba tylko bardziej otworzyć się na tworzenie start-upów, które są bardzo kreatywne, w których działają bardzo utalentowani młodzi ludzie". Maksym wyraził nadzieję, że wkrótce "przedstawiciele nowego pokolenia

Składka z opóźnionym zapłonem

Obecnie składkę na ZUS od działalności trzeba płacić niezależnie od tego, czy w danym miesiącu przedsiębiorca ma zysk, czy stratę. W rankingu barier gospodarczych Business Centre Club wskazuje, że to realna bariera rozwoju firm szczególnie w pierwszym okresie działania. Posłowie Ruchu Kukiz'15 chcieliby

Szostak z InPost: Prawo pocztowe wymaga zmian, jest wola ich przeprowadzenia

jest nadzieja na poprawę prawa ograniczającego faktyczną konkurencję na rynku usług pocztowych. "Od kiedy weszło w życie nowe Prawo pocztowe, czyli od dwóch lat, na rynku nie zmieniło się prawie nic. Wszystkie bariery blokujące rozwój rynku zawarte w tym prawie nadal nie zostały usunięte"

KPF: Średnia wartość pożyczki wzrosła o 18% w I poł. 2015 r.

. "Rynek pożyczkowy dojrzał, ale jednocześnie napotkał już prawdopodobnie na bariery dalszego rozwoju. Wzrost zamożności klientów sektora pożyczkowego w okresie, w jakim prowadzone są badania sektora, to ważny czynnik, który spowodował naturalny wzrost zainteresowania pożyczkami na większe kwoty"

Coraz więcej polskich firm podbija świat. Już nie tylko Europa kusi naszych przedsiębiorców

głównym zagrożeniem dla polskich eksporterów są bardzo duże wahania kursów walutowych" - zauważył Paweł Borys, dyrektor Pionu Analiz i Strategii PKO Banku Polskiego. A może Iran? Oceniając otwarcie nowych możliwości ekspansji po zniesieniu sankcji wobec Iranu Paweł Borys stwierdził, że barierą jest

Morawiecki: trzeba budować platformy współpracy biznesu i administracji

usunięciu przeszkody jaką jest nadmierna biurokracja. Odpowiadając Malinowskiemu wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki uznał, że na pewno potrzeba czasu, aby ustabilizować relację pomiędzy poszczególnymi elementami administracji. "A jedyna drogą, żebyśmy opracowali to co będzie służyło

Polska firma może coraz więcej ugrać za granicą. "82 proc. zadowolonych z ekspansji"

Największą barierą dla tych niezdecydowanych jest duża konkurencja na rynkach zagranicznych. Z kolei największą motywacją są sukcesy polskich firm z różnych branż, które już weszły na te rynki. Tym bardziej że coraz częściej wygrywają one jakością, a nie tylko ceną. - 82 proc. badanych przez nas

Majman: rynek japoński mogą zdobyć m.in. polskie produkty spożywcze

technologicznych, m.in. oferujących zaawansowane technologie środowiskowe" - powiedział Majman PAP. Zauważył, że Japonia jest trudnym rynkiem, m.in. ze względu na swoją egzotykę i specyficzne regulacje prawne. "Są tu też bariery pozataryfowe, ponieważ nie wszystko co chcemy, możemy do Japonii

MF chce przedstawić nowe inicjatywy legislacyjne dla rynku finansowego

inicjatywy legislacyjne, które będą implementować rozwiązania z konkretnych obszarów" - powiedział Kowalczyk. Debata poświęcona była perspektywom rozwoju rynku finansowego, jego roli w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw, likwidacji barier, tworzeniu zachęt podatkowych oraz rozwiązań

Raiffeisen Polbank złożył wniosek o licencję na bank hipoteczny

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego, podał bank. "W celu dalszego rozwoju biznesu hipotecznego Raiffeisen Polbank zdecydował się na stworzenie banku hipotecznego i 31

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem coraz bliżej

listy zastawne kupują banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. W zamian za to oczekują określonego z góry zysku. Oprocentowanie takich obligacji może być stałe lub zmienne. Znikną bariery W Polsce listami zastawnymi finansuje się poniżej 1 proc. akcji kredytowej. Dla porównania, we Francji 25 proc., w

Rząd zatwierdził program "Rolnictwo polskie i UE 2020+"

, wskazywać mechanizmy przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów wiejskich, zbadać rolę i efekty innowacji w gospodarce żywnościowej, a także określić rolę gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych. Rządowy projekt zajmie się także skutecznością i efektywnością

"PB": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o znaczącym

"Puls Biznesu": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o

Ukraiński WAY jest zainteresowany modernizacją sieci kolejowych w Polsce

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Holding kolejowy WAY SA z Charkowa podjął decyzję o rozwoju swojej działalności w Europie Środkowej, w tym w Polsce i utworzył spółkę-córkę West Way Sp zoo z siedzibą w Warszawie, poinformował ISBnews prezes rady nadzorczej WAY SA Alexander Svatenko. "

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

, właściciele menadżerowie dużych polskich prywatnych firm przedstawili podczas spotkania politykom PiS swoje sugestie i postulaty, które mogłyby wpłynąć na jakość polskiej gospodarki i możliwości rozwoju biznesu. Spotkanie zorganizował Instytut Wolności, który - jak deklaruje - chce stworzyć "platformę

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

Przedsiębiorcy, właściciele menadżerowie dużych polskich prywatnych firm przedstawili podczas spotkania politykom PiS swoje sugestie i postulaty, które mogłyby wpłynąć na jakość polskiej gospodarki i możliwości rozwoju biznesu. Zdaniem posła Pawła Szałamachy, który pełni rolę eksperta

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

Warszawa, 16.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę na lata 2014-2020, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Ostatnie decyzje KE wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO

NBP: Przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego pogorszenia koniunktury w III kw.

poważniejszych barier rozwoju" - czytamy w dokumencie. W czerwcu 2015 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1572 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego. (ISBnews)  

Podkarpackie. 60 mln zł na integrację osób zagrożonych ubóstwem

kwalifikacje. Nie bez znaczenia jest też eliminacja lub złagodzenie barier zdrowotnych, które utrudniają im normalne funkcjonowanie"- zaznaczył. Według wstępnych szacunków w ramach ogłoszonego konkursu wsparciem objętych zostanie ponad 2,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych oraz

Altus TFI zwiększył aktywa o 1,2% m/m do 6,78 mld zł w październiku

;Nasz portfel dzięki właściwej dywersyfikacji systematycznie rośnie i liczę, że uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, i na koniec 2015 roku zbliżymy się do bariery 7 mld zł" - powiedział Osiecki, cytowany w komunikacie. W październiku Altus TFI zanotował wzrost aktywów w większości

Umowa stowarzyszeniowa UE - Ukraina za zgodą Rosji

umowy. Uważamy, że należy maksymalnie efektywnie wykorzystać czas, który pozostał - informował minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Aleksiej Ulukajew. Jak podaje Kommiersant, strony uzgodniły utworzenie zespołu ekspertów, który do lipca 2015 roku przygotuje raport dotyczący problemów

Projekt wspierający rynek obligacji emitowanych przez firmy - do komisji

, że jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych jest m.in. aktualne brzmienie niektórych przepisów ustawy o obligacjach. Bariery te powodują niepewność uczestników rynku co do stosowanych przez nich rozwiązań. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do

PKN Orlen w projekcie badawczym technologii biokomponentów paliw

jednocześnie uwagę, że w Polsce nie zostało wdrożone rozporządzenie w zakresie tzw. "pozytywnej listy surowców", z których wytworzone biopaliwa mogą być zaliczane podwójnie do NCW, co - jak oceniła spółka - stanowi główną barierę rozwoju podobnych technologii.

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

Szefująca resortowi infrastruktury i rozwoju Bieńkowska jest kandydatką Polski do nowej Komisji Europejskiej. W czwartek spotka się w Brukseli z Jeanem-Claude'em Junckerem, przyszłym szefem Komisji Europejskiej, który przesłuchuje komisarzy. Na stole negocjacyjnym jest kilka stanowisk, jednak

Już jedna trzecia majątku w rękach 1 proc. najbogatszych Chińczyków

dochodach i nierównościami społecznymi badacze stwierdzili też m.in. daleko idące różnice w możliwościach kształcenia się i dostępie do opieki zdrowotnej. Alarmują, że jeśli problemy społeczne w Chinach nie zostaną rozwiązane, mogą zagrozić stabilności i zahamować rozwój społeczny. Jeden Gini, dwie wartości

Coraz więcej polskich firm podbija zagraniczne rynki

jednocześnie i odgrywają na nich coraz ważniejszą rolę. Mało tego, badania pokazują, że wcale nie chcą osiadać na laurach, ich celem jest dalszy rozwój i wykorzystanie coraz to nowych możliwości, jakie pojawiają się w ich otoczeniu rynkowym" - stwierdził. Z badania wynika bowiem, że 39 proc

NBP: Przedsiębiorstwa oczekują umiarkowanego przyspieszenia eksportu

- odsetek przedsiębiorstw deklarujących konflikt rosyjsko-ukraiński jako barierę rozwoju systematycznie spada od III kw. 2014 r. i przyjmuje obecnie bardzo niską wartość (2,2%). "Można się spodziewać, że kluczową rolę dla przyszłej dynamiki eksportu oraz jej prognoz odgrywać będzie koniunktura w

Gdyby chciały, założyłyby partię polityczną. Wytwarzają połowę polskiego PKB. Co blokuje małe firmy?

Jak wynika z raportu czasopisma "My Company Polska", sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nie ma w Polsce łatwo. Napotyka na liczne bariery rozwoju, z których największą są skomplikowane regulacje prawne, wysokie koszty pracy, podatki i biurokracja. Zaniedbany fundament - Małe i

Debata PAP Biznes: Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego

kapitałowego, jego koszty funkcjonowania, transparentność i bezpieczeństwo, w tym przegląd dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów. Tematem debaty będzie też omówienie rozwiązań fiskalnych, stymulujących rozwój rynku kapitałowego lub usuwających bariery tego

Biedronka ufundowała stypendia dla młodych sportowców. Na ten cel trafi 150 tys. zł

Funduszu Stypendialnego. - Jest dużo barier do pokonania przez sportowców, niestety, często sprawy finansowe ograniczają nas tak, że każdy zastrzyk gotówki, każde dodatkowe pieniądze, jakie otrzymuje sportowiec, to jest coś, co może przeznaczyć na rozwój, na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, na

Debata PAP: problem we współpracy nauki z biznesem

bariery". Prof. Joanna Cygler z Fundacji Instytutu Innowacyjnej Gospodarki mówiła, ze problemem jest otwartość polskich uczelni na nowe pomysły, finansowanie od pomysłu do przemysłu oraz stawianie na innowacyjność na samych uczelniach i w jednostkach badawczo rozwojowych. "Druga kwestia, jeśli

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

- Pierwszy konkurs, na lata 2004-20, został już ogłoszony z programu "Polska cyfrowa". W resorcie i regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej - podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria

NBP:Prognozy popytu, zamówień i produkcji skorygowane w dół w II kwartale

zostały skorygowane w dół do poziomów sprzed I kw. br" - czytamy w raporcie. NBP podkreślił, że prognozy popytu, zamówień oraz produkcji wskazują na osłabienie koniunktury, które jednak w głównej mierze powinno mieć charakter przejściowy. Odsetek przedsiębiorstw deklarujących popyt jako barierę

KIG: Rozwój handlu z Ameryką Łacińską wymaga dodatkowych działań

historycznych. Społeczeństwa regionu cenią postać papieża Jana Pawła II i Solidarność. Rządy skłonne są lepiej odnosić się do państw, które nie były kolonizatorami ich terenów. We współpracy gospodarczej przeszkodę mogą stanowić bariery prawne i taryfowe. Dyrektor zarządzający firmy Quiza Bartosz Szatkowski

Agora przeznaczy na tegoroczne inwestycje kwotę 100 mln zł

największa część to wiaty przystankowe. Otworzymy również cztery kina, na które mamy podpisane umowy" - powiedział Hojka dziennikarzom. Wskazał, że grupa jest zadowolona z rozwoju segmentu kinowego i realizuje "szereg synergii" z innymi segmentami działalności. Agora ma ponadto 135 mln

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery