bariery rozwoju

Marcin Piskorski, PharmaNET

Wiemy, jak pomóc pacjentom, pomagając aptekom

Wiemy, jak pomóc pacjentom, pomagając aptekom

- Prowadzenie aptek i rozwój detalicznego rynku farmaceutycznego w Polsce utrudniają liczne bariery, które można wyeliminować bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z budżetu państwa. Potrzebna jest jednak odrobina dobrej woli ze strony rządu i parlamentu oraz chęć wysłuchania naszych argumentów - mówi Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan

Rusza wielki przegląd nowego prawa. Najpierw sprawdzą ustawy gospodarcze

Szykuje się bezprecedensowa akcja - analiza skutków uchwalanego w ostatnich latach prawa. Na pierwszy ogień pójdzie 20 ustaw regulujących gospodarkę. Zła jakość prawa to jedna z najważniejszych barier w rozwoju polskiego biznesu. Przedsiębiorcy są za, ale zwracają uwagę, że jesteśmy w okresie przedwyborczym.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

Polska powinna zmniejszyć bariery biurokratyczne dla tworzenia nowych firm, zacząć się wycofywać z przywilejów emerytalnych, polepszyć edukację przedszkolną i zawodową i zmniejszyć opodatkowanie pracy - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

PKP Cargo ma szanse na silną pozycję w Europie [Newseria]

PKP Cargo ma szanse na silną pozycję w Europie [Newseria]

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

działalności gospodarczej. Wprawdzie w porównaniu do roku 2009 awansowała o 3 miejsca, ale nadal nasz kraj wyprzedzają takie państwa jak: Namibia, Ghana czy Czarnogóra. Liderem rankingu jest Singapur, a na kolejnych miejscach plasują się: Hongkong, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i USA.Podstawową barierę

W czasach sushi Polska sucha

W czasach sushi Polska sucha

. Z drugiej strony, brakuje w Polsce kultury zrównoważoności, czyli dbałości o zasoby naturalne po stronie samych obywateli. A to oni ostatecznie zarządzają zasobami w skali mikro. Niski poziom rozwoju postaw ekologicznych wynikać może z niedostatecznej wagi, jaka przywiązywana jest do tej

KE: Dostęp do kapitału wciąż jest barierą dla MŚP w Polsce

główną barierą w założeniu i prowadzeniu biznesu" - podkreśla raport. Polska trafiła do niego - obok Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec - bo autorom zależało na przedstawieniu różnych krajów. Wzięli też pod uwagę zainteresowanie i wolę współpracy ze strony władz w opisywanych krajach

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

którym powstał nowy projekt wieży. Realna szansa na realizację Wiceprezydent ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba wzięła sobie za punkt honoru doprowadzenie sprawy szkieletora do końca. Przed rokiem udało się jej uchwalić punktowy plan miejscowy, który otworzył inwestorowi szybszą drogę do dalszej

Mała energetyka wiatrowa czeka na pomyślne wiatry

najważniejszych dla rozwoju rynku małych wiatraków szans i zagrożeń powstała w konsultacji z przedstawicielami tego sektora w Polsce. Najważniejszą barierą jest brak systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb rynku. Inwestorzy pragnący wybudować niewielką elektrownię na swoje potrzeby są zmuszeni do pozyskania

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

. z nich nie zostaje uregulowanych przez ponad rok. Problemy z odzyskiwaniem należności mają znaczący wpływ na hamowanie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw. Od 17 do 21 proc. tychże przyznaje się do pogorszenia sytuacji w firmie. Mniejsi rynkowi gracze nie mają możliwości skłonienia dłużnika do

Brak rąk do pracy kosztuje firmy miliardy

potrafi ocenić skali tego wpływu (rok temu było to 45 proc.), 37 proc. pytanych mówi, że nie ponosi żadnych kosztów, a 28 proc. uważa, że wynoszą one 1-3 proc. przychodów. - Gdy zapytać o bariery rozwoju, brak pracowników jest na pierwszym miejscu. Przedsiębiorcy dopiero zaczynają liczyć, ilu zamówień nie

Eksport - lokomotywa na pół gwizdka

celna wynosi 4,4 proc, choć np. w krajach rozwijających się nadal są 100-proc cła na wiele towarów. Ta okoliczność plus koncentracja kapitału i rozwój logistyki sprzyjały zjawisku, które nazywamy globalizacją gospodarki. W efekcie niepomiernie wzrosła konkurencja w podaży towarów na rynkach światowych.W

"Puls Biznesu": firmy kopią pod sobą dołki

Niemoc w ściąganiu zobowiązań wskazało, jako główny kłopot w drugim kwartale, 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 14 proc., a pół roku temu - tylko 10 proc. "Sytuacja z roku na rok się pogarsza, klienci mają coraz większe opóźnienia w realizowaniu płatno

Apel do parlamentarzystów: Pracujcie nad ustawą internetową

Apel wystosowali w listopadzie 2009 r. uczestnicy VI Forum Usług Szerokopasmowych, czyli firmy, instytucje i izby branżowe działające w sektorze telekomunikacji. Tekst apelu jest dostępny na stronie www.forumszerokopasmowe.pl Dzięki przygotowanej przez rząd ustawie internet naprawdę trafi pod strze

"Rz": Mały i średni biznes ucierpiał najmocniej

Największe problemy w bankach komercyjnych miały małe i średnie firmy. Z ankiety, jaką Konfederacja Pracodawców Polskich przeprowadziła wśród swoich członków wynika, że przedsiębiorstwa wskazywały ograniczenie kredytu jako główną przyczynę spadków w produkcji i problemów z terminowym regulowaniem na

PMR: Trend poprawy koniunktury w polskim sektorze IT cały czas się utrzymuje

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Największe firmy IT w Polsce relatywnie dobrze oceniają zarówno ostatni rok, jak i obecną sytuację w branży, wynika z badania koniunktury branżowej zrealizowanej przez firmę PMR. Główną barierą dla rozwoju rynku pozostaje ograniczony kapitał na inwestycje IT w

NBP: Sytuacja eksporterów coraz lepsza, ale oczekiwana niska dynamika eksportu

nieopłacalnego eksportu w przychodach z eksportu, jak i odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie znajdują się na stabilnych poziomach bliskich historycznym minimom. Odsetek firm deklarujących problemy z kursem walutowym jako barierę rozwoju nieznacznie spadł w porównaniu z wartością z

Polskie start-upy potrzebują finansowania, współpracy z nauką i mniej barier

-upów w Polsce, a 30 proc. z nich ocenia je źle albo bardzo źle. "Pokazuje to, że finansowanie jest jedną z podstawowych barier funkcjonowania młodego, innowacyjnego biznesu w Polsce, przede wszystkim start-upów" - uważa Arendarski. Podobnego zdania była prezes Polskiej Agencji Rozwoju

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm). Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

"Puls Biznesu": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm). Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

Bieńkowska: atutem UE jest wielki pięciusetmilionowy rynek

-Wschodniej" - mówiła Bieńkowska. Komisarz UE oceniła, że na mobilność zawodową pracowników mają wpływ przede wszystkim bariery na rynku usług, co ma również wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. "To one w Europie zatrudniają ponad 90 proc. pracowników i tworzą najwięcej miejsc pracy

Targi Retail Destination Initiative odbędą się 10-11 VI na Stadionie Narodowym

dyskusyjne ReDI to TALK, które poruszać będą najważniejsze dla branży tematy: ReDI for Young Designers - młodzi projektanci w retailu, ReDI for Infrastructure - rozwój handlu w węzłach komunikacyjnych, ReDI for Legislation - bariery administracyjno-prawne rozwoju i modernizacji obiektów handlowych, ReDI

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

Thornton. - Nastroje przedsiębiorców w przemyśle są znacznie lepsze niż te panujące w handlu. Różnice widać nie tylko w prognozowanym rozwoju firm, ale także w przyjmowanej przez nie strategii i doborze narzędzi, jakimi chcą osiągać swoje cele - dodał. Różna ocena koniunktury Eksperci Grant Thornton

Instytut Biznesu apeluje o racjonalne wydanie 180 mln zł na edukację cyfrową

wyborze programów na rzecz edukacji cyfrowej społeczeństwa, faworyzują realizację projektów maksymalnie średniej skali (do 300 gmin), których wpływ w żaden sposób nie gwarantuje spójności działań w skali Polski oraz odpowiedniego impetu strategicznego, niezbędnego do pokonania znaczącej bariery w rozwoju

Wiceszef KE: jednolity rynek cyfrowy zmieni codzienne życie Europejczyków

; - podkreślił Ansip. Dodał, że celem strategii jest usunięcie barier w rozwoju cyfrowej gospodarki. Jak wskazał np. sektor e-handlu jest przykładem, w którym trzeba usunąć bariery. "Nasza strategia usunie bariery w e-handlu, by ludzie mogli kupować swoje towary tak, jak to robią w swoim rodzimym kraju, a

Targi ReDI - Retail Destination Initiative

przygotowane zostaną cztery inspirujące panele dyskusyjne ReDI to TALK, które poruszać będą najważniejsze dla branży tematy. - ReDI for Young Designers - młodzi projektanci w retailu - ReDI for Infrastructure - rozwój handlu w węzłach komunikacyjnych - ReDI for Legislation - bariery administracyjno-prawne

Nowela ustawy dot. mediacji szansą na społeczny i prawny postęp cywilizacyjny

rankingu zaufania społecznego w Europie. To jest jedna z barier rozwoju gospodarczego. Nie będąc prawnikiem, unikam oceny projektu od strony formalnej, ale uważam, że ma szanse przyczynić się do szeroko rozumianego postępu cywilizacyjnego w sferze społecznej i prawnej" - powiedział Jarmuż, uczestnik

Wartość nominalna portfela funduszu Pragma Inkaso sięgnęła 555 mln zł

potencjał rozwoju z uwagi na wciąż sporo niższy poziom sprzedaży przez banki portfeli gospodarczych niż to ma miejsce na bardziej dojrzałym rynku portfeli detalicznych oraz mniejszą konkurencję w stosunku do rynku detalicznego, przy stosunkowo dużych barierach wejścia" - powiedział prezes grupy Pragma

GPW akceptuje handel automatami jeśli będzie sprzyjał płynności rynku

kapitałowego w Polsce". Handel HFT (high frequency trading) umożliwia system transakcyjny UTP zaimplementowany przez GPW w ostatnich latach. Płynność jest uznawana za największą barierę rozwoju warszawskiego rynku. Giełda Papierów Wartościowych od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na

NBP: Sytuacja eksporterów poprawia się, ale przyszłość niepewna

informujących o nieopłacalnym eksporcie), jak i odsetek firm deklarujących problemy z kursem walutowym jako barierą rozwoju znajdują się na stabilnych poziomach, zbliżonych do historycznych minimów. "Czynnikiem sprzyjającym niskiej barierze kursowej oraz opłacalności eksportu mogły być jednak nie tylko

NBP: Firmy spodziewają się niewielkich zmian związanych z popytem i produkcją

(do 3,4% z 3,2% w I kw. br.) przedsiębiorstw postrzegających niepewność jako barierę rozwoju. W przekroju wg sekcji PKD spadki prognoz popytu odnotowano jedynie w energetyce i transporcie. W przypadku energetyki spadki były głębokie, przy czym wskaźnik prognoz popytu w tej sekcji wykazuje bardzo

PRCH: Polska na na poziomie średniej europejskiej nasycenia centrami handlowymi

dyskusyjnych w strefie konferencyjnej „ReDI to TALK". Paneliści poruszali najważniejsze dla branży tematy, takie jak miejsce polskich projektantów w retailu, rozwój handlu wokół węzłów komunikacyjnych, bariery administracyjno-prawne w rozwoju i modernizacji obiektów handlowych, wzorce międzynarodowe

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 1,6 pkt do -7,8 pkt w styczniu

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) zwiększył się o 1,6 pkt m/m do -7,8 pkt w styczniu br., podał Instytut. "W styczniu 2015 koniunktura w przemyśle przetwórczym

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia. Jedynie zmniejszanie się różnicy pomiędzy Polską, a wskazaną grupą krajów może być sygnałem, że pokonujemy tę barierę rozwoju. Tematyka konferencji koncentruje się na wszystkich czynnikach mogących wzmocnić innowacyjność polskiej gospodarki, gdyż jej

Miasta w Internecie: 9 mln dorosłych Polaków nie ma kontaktu z cyfrowym światem

jednolitego rynku cyfrowego ma pomóc w znoszeniu barier w rozwoju tego rynku. Obecnie jedynie 15% Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7%. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną" - czytamy w komunikacie. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wspólnie z

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton 2015 odbędzie się 23 kwietnia

rozwój". Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. Polskie przedsiębiorstwa prywatne dynamicznie rosną. Skala działania firm i wielkość rodzimego rynku, stają się jednak często barierą w rozwoju dla wielu krajowych przedsiębiorstw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się wejście na nowe rynki i

Szostak z InPost: Prawo pocztowe wymaga zmian, jest wola ich przeprowadzenia

jest nadzieja na poprawę prawa ograniczającego faktyczną konkurencję na rynku usług pocztowych. "Od kiedy weszło w życie nowe Prawo pocztowe, czyli od dwóch lat, na rynku nie zmieniło się prawie nic. Wszystkie bariery blokujące rozwój rynku zawarte w tym prawie nadal nie zostały usunięte"

Podkarpackie. Ponad 21 mln z programu PO WER na walkę z bezrobociem

promować działania służące zakładaniu własnych działalności gospodarczych i niwelowaniu barier osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania zatrudnienia"- podkreślił. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbędzie się 26

Raiffeisen Polbank złożył wniosek o licencję na bank hipoteczny

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego, podał bank. "W celu dalszego rozwoju biznesu hipotecznego Raiffeisen Polbank zdecydował się na stworzenie banku hipotecznego i 31

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem coraz bliżej

listy zastawne kupują banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. W zamian za to oczekują określonego z góry zysku. Oprocentowanie takich obligacji może być stałe lub zmienne. Znikną bariery W Polsce listami zastawnymi finansuje się poniżej 1 proc. akcji kredytowej. Dla porównania, we Francji 25 proc., w

Barometr koniunktury IRG SGH spadł o 6,7 pkt do -15,8 pkt w I kw. 2015 r.

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH spadł o 6,7 pkt kw/kw i wynosi -15,8 pkt w I kw. 2015 r., zaś w ujęciu rocznym spadł o 8,8 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W ujęciu kwartalnym poprawa koniunktury nastąpiła w

Rząd zatwierdził program "Rolnictwo polskie i UE 2020+"

, wskazywać mechanizmy przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów wiejskich, zbadać rolę i efekty innowacji w gospodarce żywnościowej, a także określić rolę gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych. Rządowy projekt zajmie się także skutecznością i efektywnością

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

Warszawa, 16.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę na lata 2014-2020, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Ostatnie decyzje KE wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO

MF chce przedstawić nowe inicjatywy legislacyjne dla rynku finansowego

inicjatywy legislacyjne, które będą implementować rozwiązania z konkretnych obszarów" - powiedział Kowalczyk. Debata poświęcona była perspektywom rozwoju rynku finansowego, jego roli w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw, likwidacji barier, tworzeniu zachęt podatkowych oraz rozwiązań

NBP: Przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego pogorszenia koniunktury w III kw.

poważniejszych barier rozwoju" - czytamy w dokumencie. W czerwcu 2015 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1572 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego. (ISBnews)  

Śląskie. Popularyzacja kolei w planie rozwoju transportu w regionie

Celem planu jest poprawa jakości systemu transportu pasażerskiego oraz wskazanie kierunków jego rozwoju do 2020 r. Dokument określa m.in. sieci komunikacyjne, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przewidywane finansowanie i pożądany standard usług

"PB": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o znaczącym

"Puls Biznesu": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o

Umowa stowarzyszeniowa UE - Ukraina za zgodą Rosji

umowy. Uważamy, że należy maksymalnie efektywnie wykorzystać czas, który pozostał - informował minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Aleksiej Ulukajew. Jak podaje Kommiersant, strony uzgodniły utworzenie zespołu ekspertów, który do lipca 2015 roku przygotuje raport dotyczący problemów

ARP uruchamia specjalną platformę do komercjalizacji innowacji

28.05. Warszawa (PAP) - Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła Platformę Transferu Technologii. To unikatowe narzędzie do komercjalizacji innowacji - powiedziała w czwartek na inauguracji PTT prezes ARP Aleksandra Magaczewska. Na platformie jest już 500 rozwiązań technologicznych. Platforma

Debata PAP: kogeneracja może poprawić jakość powietrza w Polsce

ograniczenia tzw. niskiej emisji w miastach i jak wpłynie to na rozwój miejskich systemów ciepłowniczych. Goście omówią też wyzwania i bariery, jakie stoją przed inwestorami, przedstawią najbardziej optymalne - ich zdaniem - rozwiązania technologiczne. W tym kontekście kluczowe są kwestie kosztów i

Projekt wspierający rynek obligacji emitowanych przez firmy - do komisji

, że jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych jest m.in. aktualne brzmienie niektórych przepisów ustawy o obligacjach. Bariery te powodują niepewność uczestników rynku co do stosowanych przez nich rozwiązań. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 0,5 pkt kw/kw w I kw.

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 0,5 pkt kw/kw i wyniósł -19,5 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w komunikacie. "Wyniki budownictwa nie satysfakcjonują, chociaż są lepsze od prognoz sprzed trzech

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

Szefująca resortowi infrastruktury i rozwoju Bieńkowska jest kandydatką Polski do nowej Komisji Europejskiej. W czwartek spotka się w Brukseli z Jeanem-Claude'em Junckerem, przyszłym szefem Komisji Europejskiej, który przesłuchuje komisarzy. Na stole negocjacyjnym jest kilka stanowisk, jednak

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym

pieniędzy należycie spożytkować wobec występującej bariery prawnej" - czytamy w uzasadnieniu ustawy. Stacje kontroli pojazdów, które obecnie funkcjonują, jako jeden z wydzielonych części szkoły są stacjami, które najczęściej istnieją już od kilkunastu lat, a w wielu przypadkach placówki te zdecydowały

Polska awansowała na 42 miejsce w rankingu wolności gospodarczej na świecie

Unię Europejską to delikatnie rzecz ujmując mijanie się z prawdą. Jest dla mnie niezrozumiałe, że kolejne rządy nie usuwają biurokratycznych barier. Tymczasem są to proste i w zasadzie 'bezkosztowe' rezerwy. Sami krępujemy sobie ręce i hamujemy swój rozwój" - powiedział Gwiazdowski. Warto

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

- Pierwszy konkurs, na lata 2004-20, został już ogłoszony z programu "Polska cyfrowa". W resorcie i regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej - podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria

Dolnośląskie. Metropolie oraz zrównoważony rozwój w ramach OSI

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski powiedział PAP, że podstawy polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa określa przyjęta niedawno Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Jak dodał, w tym dokumencie określono tzw. Obszary Integracji i Obszary

NBP:Prognozy popytu, zamówień i produkcji skorygowane w dół w II kwartale

zostały skorygowane w dół do poziomów sprzed I kw. br" - czytamy w raporcie. NBP podkreślił, że prognozy popytu, zamówień oraz produkcji wskazują na osłabienie koniunktury, które jednak w głównej mierze powinno mieć charakter przejściowy. Odsetek przedsiębiorstw deklarujących popyt jako barierę

Coraz więcej polskich firm podbija zagraniczne rynki

jednocześnie i odgrywają na nich coraz ważniejszą rolę. Mało tego, badania pokazują, że wcale nie chcą osiadać na laurach, ich celem jest dalszy rozwój i wykorzystanie coraz to nowych możliwości, jakie pojawiają się w ich otoczeniu rynkowym" - stwierdził. Z badania wynika bowiem, że 39 proc

Agora przeznaczy na tegoroczne inwestycje kwotę 100 mln zł

największa część to wiaty przystankowe. Otworzymy również cztery kina, na które mamy podpisane umowy" - powiedział Hojka dziennikarzom. Wskazał, że grupa jest zadowolona z rozwoju segmentu kinowego i realizuje "szereg synergii" z innymi segmentami działalności. Agora ma ponadto 135 mln

Debata PAP Biznes: Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego

kapitałowego, jego koszty funkcjonowania, transparentność i bezpieczeństwo, w tym przegląd dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów. Tematem debaty będzie też omówienie rozwiązań fiskalnych, stymulujących rozwój rynku kapitałowego lub usuwających bariery tego

Dycha: TTIP priorytetem polskiego rządu w polityce handlowej

eksportowały bardziej efektywnie, oraz uniknięcie zbędnych barier i biurokracji. "Gdy Europa i USA współpracują ze sobą (...), jesteśmy efektywni na arenie światowej. Możemy wyznaczyć standardy i zasady dla innych krajów. To bardzo ważny aspekt, gdy patrzymy na TTIP i rozwój globalnej gospodarki"

PARP będzie współpracowała z Polską Agencją Kosmiczną

; - podkreślono. Polska została 20. państwem członkowskim ESA 19 listopada 2012 r. Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od: Polish Space Agency), która powstała w 2014 r., ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować

PiLab ma finansowanie od New Europe Ventures, wejdzie na rynek amerykański

była do kluczowych dla rozwoju spółki inwestorów, a jej wartość wyniosła ok. 1 mln USD. Inwestorzy objęli 220 tys. akcji serii G (stanowić one będą ok. 10% w podniesionym kapitale spółki), a cena emisyjna wyniosła 14,00 zł za sztukę. Firma przeprowadziła tą transakcję po cenach wyższych niż rynkowych

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

powyższego celu nie jest możliwe przez zmianę obecnego aktu prawnego dotyczącego obligacji nieskarbowych. Dlatego też przyjęta obecnie ustawa zastępuje ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która uznawana jest obecnie za jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów

Radpol zmienia model działania na dywizyjny, pracuje nad strategią

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) – Radpol planuje w tym roku zakończyć przechodzenie z zakładowego modelu działalności na model dywizyjny. Ważnym celem jest rozwój eksportu. Pod koniec roku powstanie także strategia spółki na kolejne lata, poinformował prezes Daniel Dajewski. "W tym

ARP powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa, poinformował prezes ARP Venture, spółki z grupy ARP Piotr Krzyżewski. „Aby zmniejszyć obawy przed ryzykiem, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość otrzymania

Czas wesprzeć polskich przedsiębiorców! Weź udział w akcji Getin Leasing i wyraź swoje poparcie

Celem powołanego przez Getin Leasing projektu jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę przedstawicieli sektora MSP w rozwoju gospodarczym kraju. Zdaniem twórców kampanii to często niedoceniana i pomijana grupa. Warto jednak wiedzieć, że jako sektor generuje niemal 50 proc. polskiego PKB

Lubuskie. Władze regionu przyjęły ostateczną wersję RPO

niwelowanie barier rozwojowych - powiedziała Polak. Program realizuje cele określone w zaktualizowanej 19 listopada 2012 r. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W

Bez poprawek w II czytaniu ustawy powołującej agencję kosmiczną POLSA

kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA. Dlatego Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone pomiędzy różne instytucje i

Pomorskie. Projekt rozwoju turystyki wodnej w rejonie Zatoki Gdańskiej

W Gdańsku w piątek zainaugurowano przedsięwzięcie "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej", realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności turystycznej i kulturowej "Pomorska Podróż". Projekt będzie

Zyski Energi w pierwszym półroczu niższe o 12 proc., niż rok wcześniej

dostosowany do zmian zachodzących w otoczeniu, dostrzegamy jednak pewne bariery dla dalszego rozwoju i generowania większych zysków. Dlatego, aby skutecznie odpowiadać na pojawiające się wyzwania widzimy potrzebę aktualizacji strategii Grupy Energa. Chociaż prace nad szczegółowymi założeniami nadal trwają, to

Ekolodzy: apel do premier o utrzymanie rozwiązań prosumenckich w ustawie o OZE

zaproponowane zmiany zablokują rozwój energetyki obywatelskiej na kolejne lata. Nowelizacja nie może obniżać wysokości taryf gwarantowanych, cedować obowiązku ich obliczania na obywateli i małych wytwórców energii oraz stawiać sztywnych limitów produkcji energii ze źródeł odnawialnych" - zaznaczają

ESA: zachęty dla prywatnych inwestycji w branży kosmicznej zbyt niskie

do zwiększania konkurencyjności przemysłu w Europie. Polska została 20. państwem członkowskim ESA 19 listopada 2012 r. Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od: Polish Space Agency), która powstała w 2014 r., ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z

Bieńkowska komisarzem UE ds. rynku. "Maszynownia realnej gospodarki"

dziedzina małych i średnich przedsiębiorstw, czyli przede wszystkim znoszenie urzędniczych barier i polepszenia ich dostępu do kapitału, by lepiej zadział jednolity, wewnętrzny rynek Unii. Juncker z teki Barniera wykroił usługi finansowe (czyli m.in. unię bankową), by oddać je komisarzowi z Wlk. Brytanii

Cisco Forum: internet rzeczy szansą na rozwój polskiej gospodarki

scenariuszy rozwoju. W "scenariuszu kontynuacji" będzie się ona rozwijać w tempie zbliżonym do obecnego. W "scenariuszu aspiracyjnym" rozwój będzie dwukrotnie szybszy i pozwoli nam nadrobić dystans do gospodarek "starej Unii". W ten sposób w 2025 roku mielibyśmy osiągnąć poziom

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

;. Agenda organizuje główne działania na rzecz szybkiego rozwoju sektora ICT wokół potrzeby wprowadzenia systemowych rozwiązań w ramach siedmiu obszarów problematycznych. W dokumencie zwraca się uwagę na bariery związane z podziałem rynku cyfrowego, brakiem interoperacyjności, wzrostem cyberprzestępczości i

Negocjacje umowy handlowej USA-UE powinny zakończyć się w 2015 r.

życie umowy USA spodziewają się 3 mld dolarów bezpośrednich inwestycji w tym kraju. "Nasze zaangażowanie jest duże, bo kiedy zniesiemy te bariery, nawet niewielka zmiana może przekształcić się w konkretne efekty - rozwój gospodarczy i miejsca pracy" - dodał Mullaney. Negocjatorzy

Szef MSP: rekomendacje ws. podatku od kopalin w ciągu kwartału

;. Podatek od wydobycia miedzi i srebra jest pobierany w Polsce od kwietnia 2012 r. i stanowi dochód budżetu państwa. "Konkurenci czy inni producenci miedzi są zainteresowani realizacją inwestycji w ten przemysł, co pokazuje, że to (podatek - PAP) nie jest barierą wejścia w ten segment produkcji

Agora zwiększy nakłady inwestycyjne w ujęciu r/r w 2015 (aktual.)

. "Zwiększymy inwestycje w bieżącym roku w porównaniu do ubiegłego. Największa ich część to projekt wiat przystankowych w Warszawie. Otworzymy również cztery kina, na które mamy podpisane umowy" - powiedział Hojka dziennikarzom. Wskazał, że grupa jest zadowolona z rozwoju segmentu kinowego i

Oszczędności Polaków mogą wspierać rozwój polskiej gospodarki

;Uważamy, że powinna powstać rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego, która zachęcałaby do konwersji oszczędności na kapitał, zachęcałaby do inwestowania, usuwałaby bariery formalno-prawne, zwiększałaby wiarygodność rynku i chroniłaby inwestorów. Musimy stworzyć rynek kapitałowy, który będzie bardziej

Mocna obietnica senatora McCaina w sprawie wiz dla Polaków. "Jest silne poparcie w Kongresie..."

McCain odebrał nagrodę The White Eagle w uznaniu zasług dla rozwoju stosunków polsko-amerykańskich, w tym wspieranie polskiego członkostwa w NATO. Przemawiając do kilkuset przedstawicieli Polonii przybyłych na te uroczystości, McCain obiecał, że osobiście zaangażuje się na rzecz zniesienia wiz dla

Debata: brak motywacji barierą wykorzystania technologii cyfrowych

;Dzisiaj to nie bariery technologiczne ograniczają nasz rozwój cyfrowy, ale właśnie umiejętność korzystania z technologii cyfrowej i, przede wszystkim, motywacja. Nadal silne są obawy przed korzystaniem z internetu, przed hakerami, ale kluczowe jest, czy pojawią się powody do tego, żeby coraz więcej

Polska firma z odpadów hutniczych będzie produkowała pigmenty

produktu oraz rozdrobnienia. W przemyśle farmaceutycznym potrzebne są cząstki wielkości 3-4 mikrometrów (um); dla budownictwa wystarczą cząstki wielkości 100 um, a standard przy pigmentach to 45 um" - wytłumaczył Marciniak. Jego zdaniem rozwój technologii przeróbki zgorzelin na substancje barwiące

Czarna Lista Barier 2013 - biurokracja zabija przedsiębiorczość

Rozmowa z Jeremim Mordasewiczem, ekspertem PKPP Lewiatan. Lewiatan po raz kolejny opublikował listę barier ograniczających rozwój gospodarczy. Czy można określić, która z nich jest najbardziej dokuczliwa? - Tu nie będzie jednej odpowiedzi. Inne są bariery dla najmniejszych firm i powiedzmy tych

Nogaj: celem TTIP jest wzrost gospodarczy UE i USA

, dla Niemiec dla USA, ale też pewnie nie dla całych krajów, tylko dla wybranych grup ludzi i firm. Jeśli TTIP zakłada znoszenie barier handlowych, to tak naprawdę oznacza to znoszenia barier, które dla nas obywateli są prawem, prawem konsumenta, prawem obywatela czy prawem człowieka" - powiedziała

Pomocowy plan Junckera mniejszy? Inwestycyjne rozczarowanie

chcą korzystać z tej możliwości - powiedział wczoraj Jyrki Katainen, wiceszef Komisji Europejskiej. Banki pomogą inaczej Natomiast już cztery kraje UE zadeklarowały, że ich publiczne banki rozwoju wydzielą spore fundusze na inwestycje współfinansowane przez EFSI - to Niemcy (8 mld euro), Francja (8 mld

120 mld euro dla Polski z UE. Kopacz: będziemy w czołówce najbogatszych

O godzinie 15 w Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie rozpoczęła się uroczysta inauguracja nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20. W konferencji inaugurującej nową perspektywę biorą udział premier Ewa Kopacz, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, komisarz ds. polityki

Moedas: promowanie innowacyjności to klucz do lepszej jakości życia

Przypomniał, że obecne nakłady na badania i rozwój stawiają Unię zdecydowanie w tyle m.in. za Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedział zwiększenie wsparcia i stworzenie lepszych warunków dla innowacyjnych przedsięwzięć. Na początku swego wystąpienia Moedas nawiązał do wcześniejszego przemówienia

FoodCare chce mieć 300 mln zł przychodów z energetyków w 3 lata, Black liderem

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - FoodCare prognozuje, że wartość rynku napojów energetycznych w Polsce przekroczy barierę 1 mld zł do końca 2017 roku i chce napędzać wzrost całej kategorii. Chce mieć w tym segmencie ok. 300 mln zł przychodów w ciągu 3 lat, poinformował prezes Wiesław Włodarski

MIR: dotacje i pożyczki muszą być związane z dostarczaniem wiedzy

Przedsiębiorcy", kompendium wiedzy od strony prawnej dla prowadzących oraz planujących rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski podkreślił, że młodzi będą mogli liczyć na wsparcie unijne w programie "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020

Lublin. Powstanie centrum biurowe o powierzchni 47,5 tys. mkw.

przedsiębiorstwo obróbki metali, zajmował się też handlem stalą i materiałami budowlanymi. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że nowa inwestycja dobrze wpisuje się w strategię rozwoju miasta. "Powstanie oferta dla nowoczesnych usług biznesowych. Musimy utrzymywać rezerwy powierzchni biurowej, by

Resort infrastruktury przekazał uwagi do Kodeksu Budowlanego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowe Centrum Legislacji przekazały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego robocze uwagi do przedstawionego w lutym projektu Kodeksu Budowlanego - poinformował PAP rzecznik resortu infrastruktury Piotr Popa. Komisja ma się odnieść do tych uwag jeszcze

Województwo łódzkie - dobre miejsce dla biznesu

Pabianic i wójt Dobronia wspierają przedsiębiorczość. Nie tworzą niepotrzebnych barier. To niezwykle istotne dla rozwoju biznesu - mówi Janusz Jantoń. Forum dyskusji o przyszłości polskich firm Firma doradcza EY oraz PKO Bank Polski zapraszają na trzeci już cykl spotkań regionalnych dla przedsiębiorców pt

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy, co stanowi jedną z istotnych barier rozwoju tego rynku. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, a dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę

FBSerwis kupiło spółkę z branży gospodarowania odpadami, będą kolejne przejęcia

. "Jako właściciele ProEkoNatura wchodzimy do województwa dolnośląskiego. To dla nas pierwszy krok - otwarcie całej serii przejęć, które planujemy przeprowadzić w różnych regionach Polski. Nasi właściciele - Hiszpański Ferrovial i Budimex -w pełni popierają strategię rozwoju poprzez przejęcia na

Internet rzeczy szansą na rozwój polskiej gospodarki?

menedżerowie i specjaliści IT w coraz większym stopniu dostrzegają ten potencjał, co daje nadzieję na przyspieszenie rozwoju w tym obszarze i realizację konkretnych projektów w najbliższych latach - powiedział. Oprócz korzyści są też jednak bariery. Jako największe przeszkody w korzystaniu z internetu rzeczy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery