bariery rozwoju

Dawid Hajok

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pozwoliło władzom miasta na odstępstwo od przepisów budowlanych dotyczących zasad ochrony przeciwpożarowej. To ostatnia formalna bariera stojąca na drodze realizacji projektu dokończenia szkieletora.

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

Podstawą rozwoju gospodarki kraju jest zagwarantowanie swoim obywatelom możliwości rozwoju i wolności gospodarczej. Tymczasem potencjalny przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w Polsce napotyka na szereg barier i ograniczeń. W związku z tym konieczna była zmiana przepisów celem ułatwienia rozwoju przedsiębiorczości.

KE: Dostęp do kapitału wciąż jest barierą dla MŚP w Polsce

Problem z dostępem do kapitału wciąż jest w Polsce główną barierą w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - głosi opublikowany w piątek przez KE raport na temat programów finansowania małych i średnich firm (MŚP) ze środków publicznych w pięciu krajach UE.

PKP Cargo ma szanse na silną pozycję w Europie [Newseria]

PKP Cargo ma szanse na silną pozycję w Europie [Newseria]

Mała energetyka wiatrowa czeka na pomyślne wiatry

najważniejszych dla rozwoju rynku małych wiatraków szans i zagrożeń powstała w konsultacji z przedstawicielami tego sektora w Polsce. Najważniejszą barierą jest brak systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb rynku. Inwestorzy pragnący wybudować niewielką elektrownię na swoje potrzeby są zmuszeni do pozyskania

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

. z nich nie zostaje uregulowanych przez ponad rok. Problemy z odzyskiwaniem należności mają znaczący wpływ na hamowanie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw. Od 17 do 21 proc. tychże przyznaje się do pogorszenia sytuacji w firmie. Mniejsi rynkowi gracze nie mają możliwości skłonienia dłużnika do

Brak rąk do pracy kosztuje firmy miliardy

potrafi ocenić skali tego wpływu (rok temu było to 45 proc.), 37 proc. pytanych mówi, że nie ponosi żadnych kosztów, a 28 proc. uważa, że wynoszą one 1-3 proc. przychodów. - Gdy zapytać o bariery rozwoju, brak pracowników jest na pierwszym miejscu. Przedsiębiorcy dopiero zaczynają liczyć, ilu zamówień nie

Eksport - lokomotywa na pół gwizdka

celna wynosi 4,4 proc, choć np. w krajach rozwijających się nadal są 100-proc cła na wiele towarów. Ta okoliczność plus koncentracja kapitału i rozwój logistyki sprzyjały zjawisku, które nazywamy globalizacją gospodarki. W efekcie niepomiernie wzrosła konkurencja w podaży towarów na rynkach światowych.W

"Puls Biznesu": firmy kopią pod sobą dołki

Niemoc w ściąganiu zobowiązań wskazało, jako główny kłopot w drugim kwartale, 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 14 proc., a pół roku temu - tylko 10 proc. "Sytuacja z roku na rok się pogarsza, klienci mają coraz większe opóźnienia w realizowaniu płatno

Apel do parlamentarzystów: Pracujcie nad ustawą internetową

Apel wystosowali w listopadzie 2009 r. uczestnicy VI Forum Usług Szerokopasmowych, czyli firmy, instytucje i izby branżowe działające w sektorze telekomunikacji. Tekst apelu jest dostępny na stronie www.forumszerokopasmowe.plDzięki przygotowanej przez rząd ustawie internet naprawdę trafi pod strzec

"Rz": Mały i średni biznes ucierpiał najmocniej

Największe problemy w bankach komercyjnych miały małe i średnie firmy. Z ankiety, jaką Konfederacja Pracodawców Polskich przeprowadziła wśród swoich członków wynika, że przedsiębiorstwa wskazywały ograniczenie kredytu jako główną przyczynę spadków w produkcji i problemów z terminowym regulowaniem na

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm).Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

"Puls Biznesu": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm). Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

NBP: Wartość transakcji cash back wzrosła o 24% r/r do 379,8 mln zł w 2013 r.

się o 26% r/r do 3,3 mln, podał też bank centralny. "Dalszy rozwój powyższej usługi w Polsce mógłby mieć pozytywny wpływ na wzrost sieci dostępu do gotówki, a tym samym na ograniczenie jednej z możliwych barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce" - czytamy w raporcie. Usługa cash

"PB": Polska informatyka bez kompleksów

"PB": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o znaczącym

"Puls Biznesu": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o

Projekt wspierający rynek obligacji emitowanych przez firmy - do komisji

, że jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych jest m.in. aktualne brzmienie niektórych przepisów ustawy o obligacjach. Bariery te powodują niepewność uczestników rynku co do stosowanych przez nich rozwiązań. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

Szefująca resortowi infrastruktury i rozwoju Bieńkowska jest kandydatką Polski do nowej Komisji Europejskiej. W czwartek spotka się w Brukseli z Jeanem-Claude'em Junckerem, przyszłym szefem Komisji Europejskiej, który przesłuchuje komisarzy. Na stole negocjacyjnym jest kilka stanowisk, jednak

Coraz więcej polskich firm podbija zagraniczne rynki

jednocześnie i odgrywają na nich coraz ważniejszą rolę. Mało tego, badania pokazują, że wcale nie chcą osiadać na laurach, ich celem jest dalszy rozwój i wykorzystanie coraz to nowych możliwości, jakie pojawiają się w ich otoczeniu rynkowym" - stwierdził. Z badania wynika bowiem, że 39 proc

Bez poprawek w II czytaniu ustawy powołującej agencję kosmiczną POLSA

kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA. Dlatego Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone pomiędzy różne instytucje i

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

;. Agenda organizuje główne działania na rzecz szybkiego rozwoju sektora ICT wokół potrzeby wprowadzenia systemowych rozwiązań w ramach siedmiu obszarów problematycznych. W dokumencie zwraca się uwagę na bariery związane z podziałem rynku cyfrowego, brakiem interoperacyjności, wzrostem cyberprzestępczości i

Bieńkowska komisarzem UE ds. rynku. "Maszynownia realnej gospodarki"

Bieńkowska komisarzem UE ds. rynku. "Maszynownia realnej gospodarki"

dziedzina małych i średnich przedsiębiorstw, czyli przede wszystkim znoszenie urzędniczych barier i polepszenia ich dostępu do kapitału, by lepiej zadział jednolity, wewnętrzny rynek Unii. Juncker z teki Barniera wykroił usługi finansowe (czyli m.in. unię bankową), by oddać je komisarzowi z Wlk. Brytanii

Uniwersytet Warszawski i Google powołały ośrodek badawczy DELab

jeszcze wiele barier, które trzeba przełamać. To przede wszystkim bariery natury mentalnej. Ostatnio jednak ta obawa przed współpracą obu środowisk jest coraz mniejsza. Powstanie DELab-u jest tego najlepszym dowodem. Przedsiębiorcy i naukowcy muszą być partnerami, bo ich współpraca – ze wsparciem

IJ: Ustawa krajobrazowa zmusi samorządy do wydania ponad 37 mld zł na dokumenty

. urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu (UZOK), wymaganych przez ustawę, będzie kosztowało 37 mld zł, a audytów krajobrazowych dalsze 150-750 mln zł. Z kolei gminy mogą stracić 3,6 mld zł do 2020 z powodu ograniczeń jakie ustawa przyniesie dla rozwoju energetyki wiatrowej. "Projekt ustawy krajobrazowej

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

Świętokrzyskie. Samorząd województwa chce poznać plany przedsiębiorców

podzielić, aby przygotowując zasady wykorzystania funduszy, nie powstały niepotrzebne bariery" - wyjaśnił Jarubas. Dodał, że wówczas, przedsiębiorcom będzie łatwiej przygotować inwestycje z unijnym wsparciem. Według Jarubasa nabór rozpocznie się w najbliższy poniedziałek lub wtorek i potrwa około

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy, co stanowi jedną z istotnych barier rozwoju tego rynku. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, a dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę

Pracodawcy RP: prowadzenie biznesu w Polsce nadal nie jest łatwe

zamiar rozbudowy zakładu, a zagranicznego inwestora - zniechęcić do ulokowania kapitału w naszym kraju" - podkreślił. Zauważył, że komisja kodyfikacyjna działająca przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju od dłuższego czasu opracowuje projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. "Jest jednak

Białoruś i Polska o szansach pobudzenia współpracy

"Chcemy do końca odblokować wszystkie bariery fitosanitarne i weterynaryjne, chcemy zwiększyć dostawy polskiego surowca do przetwórstwa rolno-spożywczego Białorusi, chcemy usprawnić funkcjonowanie służb granicznych, celnych i fitosanitarnych" - powiedział PAP po rozmowach Piechociński

"Solidarność": Obniżyć akcyzę na prąd, obniżyć VAT i PIT, CIT zlikwidować, rozwijać przemysł

" dotarła już do tego dokumentu. Związkowcy podkreślają, że nie chodzi im o rozwój prostych usług i produkcji przemysłowej, ale o rozwój branży wsparty nauką. "W 2013 roku godzinowe koszty pracy w Polsce wyniosły 7,6 euro, podczas gdy w krajach rozwiniętych wahały się od 35 euro we Francji do

Szef komisji kodyfikacyjnej kodeksu budowlanego złożył dymisję

Prof. Zbigniew Niewiadomski potwierdził w rozmowie z PAP, że dymisję złożył. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie o okoliczności tej decyzji. Jak wyjaśnił, nie będzie jej komentował do czasu, aż jego rezygnacja zostanie przyjęta. Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Piotr

Polska i Wielka Brytania wspólnie zlecą wykonanie raportu nt. gazu łupkowego

. Niezbędna jest również znacząca dywersyfikacja źródeł i dróg importu gazu, wspieranie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii i usuwanie barier wzrostu efektywności energetycznej, skonkludował minister. (ISBnews)  

Czarna Lista Barier 2013 - biurokracja zabija przedsiębiorczość

Rozmowa z Jeremim Mordasewiczem, ekspertem PKPP Lewiatan. Lewiatan po raz kolejny opublikował listę barier ograniczających rozwój gospodarczy. Czy można określić, która z nich jest najbardziej dokuczliwa? - Tu nie będzie jednej odpowiedzi. Inne są bariery dla najmniejszych firm i powiedzmy tych

Barometr koniunktury IRG SGH - BARIRG wzrósł o 0,2 pkt do -4,9 pkt w III kw.

Warszawa, 06.08.2014 (ISBnews) - Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH - BARIRG wzrósł o 0,2 pkt kw/kw i wynosi – 4,9 pkt w III kw. 2014 r., zaś w ujęciu rocznym poprawił się o 7,6 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W ujęciu kwartalnym

Świętokrzyskie.Przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu

wyodrębniono tereny, dające się wyróżnić przez kryteria podobieństw m.in. przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich potencjalnego rozwoju. Dla nich będzie dedykowane unijne wsparcie. Są to: Miejski Obszar Funkcjonalny (utworzony przez Kielce i 11 ościennych gmin

Prezydent podpisał ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej

usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. Ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. W uzasadnieniu

Brytyjski rząd ułatwia poszukiwania gazu łupkowego

odwiertów na głębokości powyżej 300 metrów. W zamian spółka wykonująca odwiert będzie mogła dobrowolnie wpłacić kwotę 20 tys. funtów rekompensaty, która będzie przeznaczona na projekty lokalne. Kwestia dostępu do gruntów stała się jedną z głównych barier dla rozwoju poszukiwań gazu łupkowego w Wielkiej

II Kongres Klastrów Polskich odbędzie się 20 maja w Sejmie

Polski, niezbędna jest wiedza nt. stanu rozwoju klastrów, ich potrzeb, istniejących trudności oraz barier. Konieczne jest również wypracowanie rekomendacji zmian skierowanych do różnych grup interesariuszy, uczestniczących w działaniach klastrowych. Ma to służyć również zwiększeniu zainteresowania

Fundacji Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagraniczne

zewnętrznego. Z danych za 2012 r. wynika, że co piąta firma korzystała z finansowania zewnętrznego i w większości szukała go w bankach, a 40% z dotacji unijnych. Pytani o bariery prowadzenia działalności za granicą, polscy przedsiębiorcy na pierwszym miejscu wskazują na biurokrację i przepisy. Co ciekawe

Pekao: Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm wzrósł o 4 pkt do 94 pkt w 2013

twierdzi, że rozwój eksportu wiąże się z inwestycjami w innowacje. Stąd mikro i małe firmy liczą na wsparcie podmiotów zewnętrznych. "W przypadku banków wiąże się to z kredytami inwestycyjnymi, wygodną wymianą walut oraz instrumentami minimalizującymi ryzyko kursowe. Od instytucji publicznych firmy

GPW będzie pod wpływem nastrojów na europejskich rynkach w poniedziałek

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie przynosi nieco więcej publikacji danych makro, niż ubiegły. Rozwój wydarzeń na GPW w poniedziałek będzie w dużej mierze uzależniony od nastrojów na europejskich rynkach, oceniają analitycy BDM. W piątek blue chipy

Badania: Młody przedsiębiorca uczy się na błędach, skarży na podatki i... nie ma kompleksów

respondentów (57 proc.). Niewielki odsetek wskazuje na inny plus posiadania własnego biznesu - to perspektywa pracy globalnej (18 proc.). Czego zatem brakuje polskim młodym przedsiębiorcom? Start-upom do dalszego rozwoju potrzebne jest przede wszystkim poszerzenie grona klientów (54 proc.), wsparcie finansowe

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne. W projekcie napisano, że celem zmian jest zniesienie barier dla ich emisji. Zdaniem MF emisja listów zastawnych pozwoli bankom m.in

Bieńkowska proponuje pobór opłat za autostrady z urządzeniem pokładowym

, poinformował resort infrastruktury i rozwoju. "Przeprowadzone do tej pory analizy przekonują mnie, że w przypadku polskich autostrad najbardziej odpowiedni będzie elektroniczny system z urządzeniem pokładowym i takie rozwiązanie rekomenduję. Jest ono przede wszystkim jasne, przejrzyste i sprawiedliwe

Rekordowo niskie zatory płatnicze. Najlepiej od pięciu lat

połowa, bo 52,2 proc., firm wskazuje, że stanowią one mniejszą lub większą przeszkodę w ich rozwoju. Dwie najpoważniejsze bariery to wstrzymywanie własnych płatności oraz ograniczanie inwestycji. Pierwsza bariera jest uciążliwa dla 32 proc. firm, na tę drugą uskarża się 26 proc. przedsiębiorców. Redukcja

"Rz": Biznesowa droga przez mękę

Główne bariery w rozwoju firm to wysokie koszty pracy, niestabilne prawo i zatory płatnicze. Zdaniem przedstawicieli biznesu winnym wszystkich uciążliwości jest nie tylko państwo, ale także nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystują luki w prawie i niewydolność systemu.Największą bolączką

Rovese chce wejść do światowej czołówki producentów elementów ceramicznych

Warszawa, 24.03.2014 (ISBnews) - Rovese planuje intensywny rozwój na rynkach głównych, do których zalicza Polskę, Ukrainę, Rosję, kraje bałtyckie, Rumunię, Czechy, Słowację, Bułgarię, Węgry oraz Mołdawię. Celem jest uzyskanie ok. 30% udziału na tych rynkach łącznie, a długookresowa strategia

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł do +4,8 pkt w IV

Warszawa, 07.05.2014 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) wzrósł o 3,5 pkt m/m do +4,8 pkt w kwietniu br., podał Instytut. "Kwiecień 2014 jest kolejnym miesiącem poprawy koniunktury w

MG i MS: wyeliminować bariery dla mediacji w sporach gospodarczych

zainteresowanych mediacją grup: przedsiębiorców, jako najważniejszych aktorów tego procesu, sędziów, pełnomocników stron oraz samych mediatorów" - powiedział PAP wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj, który odpowiada za ten projekt. Zdaniem obu resortów jedną z najważniejszych barier w rozwoju mediacji

Co piąty Polak myśli o migracji za lepiej płatną pracą

aktywizacji i rozwoju zawodowym w Polsce, zrobią to Niemcy, Brytyjczycy czy Holendrzy - mówi Tomasz Hanczarek. Jeśli chodzi o powody ewentualnego wyjazdu z kraju, to są one głównie pieniężne. Dla 84 proc. badanych pierwszorzędnym argumentem są wyższe wynagrodzenia za granicą. Kolejne - to wyższy standard

Sejm: Polska Agencja Kosmiczna będzie miała siedzibę w Gdańsku

Za odrzuceniem poprawki zagłosowało w piątek 220 posłów, tyle samo zagłosowało przeciw odrzuceniu, a czterech wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna potrzebna do odrzucenia poprawki Senatu wynosiła 223 głosy. Polska Agencja Kosmiczna ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i

DGP: Mleko i cukier będą tańsze, czekolada już nie

dziennik. Koniec barier. Ceny w dół To konsekwencja założeń wspólnej polityki rolnej: od 2015 roku mają zacząć znikać bariery ograniczające produkcję tych produktów. To właśnie z powodu tych barier dochodziło do sytuacji, kiedy na rynku brakowało cukru, co windowało ceny i utrudniało rozwój produkcji i

NBP: Przedsiębiorcy w IV kwartał wchodzą w kiepskich nastrojach

NBP zastrzega, że ankiety zostały wypełnione jeszcze przed rozlaniem się kryzysu finansowego."W III kwartale nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw. Najczęściej wymienianymi barierami rozwoju pozostały: wzrost cen czynników wytwórczych, niekorzystny

Sześć polskich banków stworzy wspólny system płatności. Klienci zapłacą w sklepie smartfonem lub tabletem

kraju - Zwróciliśmy uwagę na pozytywne aspekty planowanej koncentracji. Może ona przyczynić się do powstania jednolitego standardu rynkowego, którego brak jest jedną z głównych barier rozwoju płatności mobilnych w Polsce. Takie transakcje będą mogły wówczas stać się alternatywą dla płatności kartami, a

Wolny handel między USA i Unią? Jest zielone światło

, że dotyczyć będzie kontraktów wartych biliona dolarów rocznie. Celem ma być wyeliminowanie ceł, które dotyczą dziś większości towarów, i usunięcie barier administracyjnych, które uniemożliwiają rozwój handlu. Przygrywką do ogłoszenia rozpoczęcia negocjacji między USA i Unią były głosy najważniejszych

Symulacja składki ZUS dla przedsiębiorców na 2015 r. Skokowa podwyżka

zrzeszona w Pracodawcach RP. - Natomiast taka podwyżka ani nie zahamuje rozwoju przedsiębiorczości, ani nie zdusi polskich firm. Trzeba ją po prostu przyjąć ze spokojem. O ile stawki składek ZUS są spokojnie przyjmowane, o tyle już zasady płatności - nie bardzo. W najnowszym badaniu opinii właścicieli firm

Polska wydaje znacznie mniej na innowacje niż inne kraje. "Nakłady na naukę mogłyby stać się motorem wzrostu gospodarczego".

o ich wielkość na głowę mieszkańca, jak i ich stosunek do PKB, jest niski. Postanowiliśmy zidentyfikować wszystkie bariery, które doprowadziły do tego stanu, zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie nauki. Współpraca nauki i biznesu to jeden z głównych tematów dwudniowego Polskiego Kongresu

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

Jak wyjaśniło we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, przyszła ustawa ma poprawić warunki wykonywania działalności gospodarczej i ograniczyć bariery hamujące rozwój przedsiębiorczości. Ma ona również uprościć prowadzenie rachunkowości przez najmniejsze firmy. Uproszczenia mają obejmować możliwość

Płock apeluje do premiera ws. inwestycji komunikacyjnych

Apel, w którym wymieniono w sumie 7 postulatów związanych z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej, podpisał w piątek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski (PO) podczas konferencji "Infrastruktura transportowa - warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego". Pod apelem podpisał

Budimex ma umowę na dokończenie fragmentu S5 pod Rawiczem za 244 mln zł brutto

: ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej), dokończeniu prac na obiektach mostowych i przepustach, wykonaniu oznakowania, barier ochronnych i robót wykończeniowych. Wcześniej w ramach tego zadania zrealizowana została budowa obwodnicy miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36

Zachodniopomorskie. Zainaugurowano badania potrzeb przedsiębiorców

gospodarki dlatego, że innowacyjność to nie jest tylko technika i technologia i ich wdrożenie w praktyce, to otwarta postawa, która każe mądrze wprowadzać technikę i technologię" - dodał. "Celem badania jest identyfikacja prawdziwych potrzeb przedsiębiorstw i barier dla ich rozwoju, w

Uczestnicy debaty: TTIP szansą, ale i zagrożeniem dla polskich firm

wyeliminowanie ceł, barier administracyjnych i regulacyjnych, które utrudniają handel i inwestycje pomiędzy UE oraz USA. Signe Ratso z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej podkreślała, że TTIP ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale też polityczne. "To porozumienie pomiędzy partnerami

KNF proponuje, jak uzdrowić bilanse banków

niedopasowanie długości depozytów do kredytów nie sprzyja stabilności funkcjonowania banków i całego systemu finansowego.Dlatego bankowcy od lat szukają sposobu, jak ten problem rozwiązać. Rok temu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego powołał zespół roboczy ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych

Polska przedsiębiorcza reformami stoi

Bariery w rozwoju przedsiębiorczości istniały od zawsze. Nie jest to problem właścicieli jedynie polskich firm. Bariery bowiem istnieją na całym świecie. Umiejętność ich przezwyciężania świadczy o przedsiębiorczości. Umiejętność ich sprawnego pokonywania oraz wykorzystywania nadarzających się

GPW zmaksymalizuje korzyści z UTP po usunięciu barier wysokich kosztów rozliczeń

będę jeszcze lepsze, kiedy usunięte zostaną bariery związane z wysokimi kosztami rozliczeń, które skutecznie ograniczają zainteresowanie najbardziej aktywnych klientów polskim rynkiem. Jestem jednak przekonany, że kolejne lata przyniosą dynamiczny rozwój rynku w oparciu o narzędzie, które właśnie dziś

"Rzeczpospolita": Biznesowa droga przez mękę

Główne bariery w rozwoju firm to wysokie koszty pracy, niestabilne prawo i zatory płatnicze. Zdaniem przedstawicieli biznesu winnym wszystkich uciążliwości jest nie tylko państwo, ale także nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystują luki w prawie i niewydolność systemu. Największą bolączką

O roli węgla w polskiej energetyce na Forum Ekonomicznym w Krynicy

omówione zostaną też perspektywy uruchomienia nowych złóż oraz wyzwania i bariery z tym związane. Jego uczestnicy odpowiedzą na pytania, jakie zasoby można racjonalnie wykorzystać oraz jak wysokich ich nakładów będzie to wymagać. Tym bardziej, że większość z wykorzystywanych obecnie złóż będzie się

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

założeniach do ustawy powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne. "Przewidziano przede wszystkim rozwiązania zwiększające ustawową ochronę praw wierzycieli z listów zastawnych. Proponowane zmiany mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa wierzycieli z listów

Powstaje wielofunkcyjny portal Mazowszanie.eu dla mieszkańców regionu

. mazowieckiego poprzez Agencję Rozwoju Mazowsza (ARM). Jego łączna wartość wynosi 25 mln zł, z czego 85. proc. środków to wsparcie unijne, 14 proc. pochodzi z budżetu państwa, a 1 proc. to koszty samorządu wojewódzkiego. Jak poinformował w środę podczas konferencji prasowej w Płocku prezes ARM Krzysztof

Senat zgłosił poprawki do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od Polish Space Agency) ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. W uzasadnieniu ustawy wskazano, że Polska w związku z uczestnictwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wpłaca do niej

BIG InfoMonitor: Wskaźnik BIG wzrósł o 1,7 pkt do 16% we wrześniu

utrzymana także w kolejnych miesiącach" - powiedział prezes InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. BIG podał, że niewątpliwy wpływ na wzrost wskaźnika ma mniejszy odsetek firm, które wskazywałyby zatory płatnicze jako poważną barierę dla rozwoju ich biznesu. W stosunku do

UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez 6 banków spółki Polski Standard Płatności

, którego brak jest jedną z głównych barier rozwoju płatności mobilnych w Polsce. Takie transakcje będą mogły wówczas stać się alternatywą dla płatności kartami, a tym samym wpłynąć na obniżenie kosztów zakupów realizowanych przy użyciu płatności bezgotówkowych" - powiedział dyrektor Departamentu

Krawczyk: TTIP szansą dla krajów UE, wyzwaniem dla Rosji i Chin

tylko potrzebne, ale jest konieczne, dlatego że TTIP stwarza szanse dla małych i średnich firm" - tłumaczył. Wskazał, że eliminacja barier biurokratycznych i standaryzacyjnych w wymianie handlowej między UE i USA znacznie zmniejszyłaby koszty dla MŚP i zwiększyłaby ich udział w obrocie. "Po

Zakupy w sieci nie będą tanie. Przedsiębiorcy muszą szukać nowych sposobów, by przyciągnąć klienta

. rocznie. Konkurencja jest ogromna Rynek jest tak nasycony, że nie ma miejsca na błędy. Według badań CubeResearch i Shopera aż 79 proc. przedsiębiorców e-commerce ocenia konkurencję jako dużą lub bardzo dużą, a 46 proc. identyfikuje rywali jako barierę ograniczającą rozwój. - Sklepy będą musiały wyróżnić

Polska mistrzem brania kasy z UE. Czekają nas tłuste lata

. - Minister infrastruktury i rozwoju oraz zarządy województw bardzo sprawnie przygotowali Polskę do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-20 - mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. I dodaje: - Wysłaliśmy też wszystkie programy operacyjne, czyli powiedzieliśmy, co chcemy zrobić za przyznane pieniądze

CTL Logistics chce rozwijać kompleksową obsługę logistyczną

Warszawa, 02.12.2013 (ISBnews) – CTL Logistics, największy w Polsce prywatny przewoźnik kolejowy, szans upatruje w rozwijaniu kompleksowej oferty obsługi logistycznej, podała spółka. Barierą dla rozwoju działalności CTL, podobnie jak dla całego rynku, są wysokie opłaty za dostęp do

Przestarzali, niewydolni. Biadolenie nad innowacyjnością [EKG 2013]

Polski fenomen. Rośnie liczba absolwentów studiów inżynierskich i nauk ścisłych. Rosną państwowe nakłady na badania i rozwój. Rośnie liczba centrów badawczo-rozwojowych. Mimo to Polska z każdym rokiem spada w rankingach innowacyjności. Gdzie są te bariery, które przeszkadzają nam opuścić kategorię

Donald Tusk zdradził jakie będzie nowe stanowisko Bieńkowskiej

kolejnym nie mamy szans. W tej sytuacji najlepszy dla Polski byłby rynek wewnętrzny. Zyskalibyśmy na eliminacji barier, które wciąż istnieją w UE dla przepływu usług. Komisarz, który parłby w tę stronę, byłby nam bardzo na rękę - mówił "Wyborczej" prof. Witold Orłowski, ekonomista i partner w PwC

OFE były i są ważne. Rozmawiajmy o meritum

udział inwestycji pasywnych OFE we free-float wielu spółek giełdowych, bariery rozwoju rynku instrumentów pochodnych i rynku pożyczek papierów wartościowych, bariery rozwoju jednego z najbardziej popularnych instrumentów finansowych na innych rynkach, czyli ETFów). Dlatego postulowałem i postuluję zmianę

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

. Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne. W projekcie napisano, że celem zmian jest zniesienie barier dla ich emisji. "Zmiany zawarte w założeniach do ustawy o listach

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne. W projekcie napisano, że celem zmian jest zniesienie barier dla ich emisji. "Zmiany zawarte w założeniach do ustawy o listach

Sejm: Polska Agencja Kosmiczna będzie miała siedzibę w Gdańsku

ważnych agend rządowych. Mam nadzieję, że coraz częściej w dużych miastach wojewódzkich będą lokowane tego typu instytucje" - zaznaczył. Polska Agencja Kosmiczna ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. W uzasadnieniu ustawy

Polski biznes wciąż walczy z barierami [Raport]

zatrudnianiem pracowników i wypełnianiem obowiązków podatkowych. - Zbyt sztywne jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego prawo pracy, szczególnie w zakresie organizacji czasu pracy. - Niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki. - Niska efektywność publicznych służb zatrudnienia

NIK prześwietliła gazociągi. Rozbudowa przebiega prawidłowo

nieprawidłowości wykryte w Ministerstwie Gospodarki. Zgodnie z zasadami polityki energetycznej przyjętymi przez rząd w marcu 2007 r. i obowiązującą do połowy 2010 r. resort gospodarki powinien informować Gaz-System o kierunkach rozwoju rynku gazowego na dziesięć lat i aktualizować te dane co dwa lata, aby Gaz

NBP: Firmy chcą rozpocząć więcej inwestycji w II kw. tego roku niż w I kw.

częściej niż inne grupy raportują, że stanowi on barierę rozwoju. Jednak ze względu na małą liczebność grupy i dość częste silne wahania wskaźnika prognoz, spadek ten nie musi zapowiadać trwałej tendencji spadkowej" - czytamy dalej. Wskaźnik nowych inwestycji poprawił się w relacji kwartalnej (o

PZU chce inwestować w biznes medyczny. "Barierą są jednak regulacje, zwłaszcza dot. prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych"

. Barierą są jednak regulacje, zwłaszcza te dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Branża ubezpieczeniowa i prywatne firmy medyczne od lat wskazują na konieczność zmiany prawa w tym zakresie. W listopadzie największy ubezpieczyciel na polskim rynku ma przedstawić nową strategię do 2020 r. Obejmie ona

RING EKONOMICZNY - listopad 2012 r.

Pytanie:Jakie są najważniejsze bariery prowadzenia biznesu w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw? Czy i jak można je wyeliminować?Jan Mazurek, ekspert Business Centre ClubIstnieje wiele barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Problemem są nader wysokie pozapłacowe koszty

Biedronka zrobi kolejną rewolucję? Testuje możliwość wprowadzenia eko-żywności do swojego asortymentu

. Wejście Biedronki na rynek ekożywności na pewno zrewolucjonizuje rynek, a sprzedaż bardzo wzrośnie. Producenci ekożywności otrzymają sygnał, że warto inwestować w swój rozwój, jak mówią "Pulsowi Biznesu" właściciele sieci sklepów oraz dystrybutorzy ekożywności. W tej chwili sieć sprzedaje 14

Oczyszczalnia pomoże w rekultywacji największego jeziora na Mazowszu

Problemem Jeziora Zdworskiego, które ma powierzchnię ponad 340 ha, jest zgromadzony tam osad denny - muł. Jego warstwa miejscami wynosi nawet 11 metrów. Taka ilość osadu wpływa niekorzystnie na rozwój fauny i flory w zbiorniku. Jezioro Zdworskie znajduje się w gminie Łąck pod Płockiem, położonej

Legia Warszawa liczy na rozwój organiczny, debiut na GPW możliwy za kilka lat

możemy o tym pomyśleć, ale oczywiście w biznesie, podobnie jak i sporcie, nie można wszystkiego precyzyjnie zaplanować. Myślimy natomiast o innych formach finansowania klubu" - podkreślił Mioduski. Według niego, pieniądze są bowiem oczywistą barierą dla rozwoju każdej organizacji sportowej

Przedsiębiorcy ostrożnie o exposé premier Kopacz

Przedstawiciele biznesu podkreślają, że mają nadzieję, iż Ewa Kopacz jasno zadeklaruje wsparcie dla polskich przedsiębiorstw i rozwoju rodzimego biznesu. W sierpniu, po wystąpieniu programowym ówczesnego premiera Donalda Tuska i jego ministrów, krytykowano rząd za zupełne pominięcie problemów

"Rzeczpospolita": Do małego biznesu ożywienie dociera powoli

Wśród przedsiębiorców panują mieszane nastroje. Mniejsze firmy są bardziej ostrożne przy prognozowaniu rozwoju sytuacji gospodarczej. Jako bariery rozwoju wskazują konkurencję na rynku krajowym, wysokie koszty zatrudnienia i mały popyt krajowy. Zdaniem cytowanego przez gazetę Jerzego Bartnika

Fundacja Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagr. (aktual)

wynika, że zaledwie 5% polskich firm ma utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Z danych za 2012 r. wynika, że co piąta firma korzystała z finansowania zewnętrznego i w większości szukała go w bankach, a 40% z dotacji unijnych. Pytani o bariery prowadzenia działalności za granicą, polscy

Grant Thornton: Przed Polską czas prosperity, ale biurokracja piętą achillesową

Thornton, najwięcej zyskają firmy dynamiczne, zdolne do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych oraz produktów i usług. "Tymczasem (…) wszechobecna biurokracja, niskie nakłady na R&D, nieefektywna współpraca świata biznesu i nauki, stanowią poważne bariery innowacyjności. Istotną szansą

Leasing-Experts uplasował obligacje za 5 mln zł, chce je wprowadzić na Catalyst

wypełniliśmy niszę rynkową, której bardzo brakowało polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem, działamy sprawnie, a jedyną barierą dla tempa rozwoju jest pozyskiwanie środków na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości" - skomentował

NBP: Udział kredytów w zakupie mieszkań na rynku pierwotnym spadł do 36% w I kw.

mieszkania małe" - czytamy dalej w raporcie. Według NBP, sektor deweloperski w I kw. 2014 r. znajdował się w fazie ożywienia i jego dalszy rozwój związany będzie z sytuacją makroekonomiczną gospodarki. Brak jest dysproporcji cenowych, które groziłyby załamaniem cen, a w konsekwencji załamaniem

Koniec WIG20. Będą nowe indeksy na GPW?

, jak i rynku instrumentów pochodnych. Propozycja GPW jest jednak wynikiem znacznie szerszej dyskusji na temat strategii rozwoju rynków akcji i pochodnych oraz kwestii kosztów transakcyjnych instrumentów pochodnych, których obecna wysokość jest znaczącą barierą w rozwoju tego segmentu - powiedział Adam

Nowy plan dla autostrad. Z całą drogą S6, ale bez dokończonej S3

Tak przewiduje konsultowany właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju plan budowy dróg szybkiego ruchu do 2020 r. Nowe rozdanie W czerwcu do załącznika nr 5 "Programu budowy dróg do roku 2015" wpisana została S6 na odcinku Goleniów-Koszalin. Zgodnie z rządowymi obietnicami

Wraca pomysł na centralne lotnisko. Co z Okęciem?

Wczoraj na Okęciu świętowano 10-milionowego pasażera. Jeszcze nigdy w ciągu roku nie udało się przekroczyć tej bariery. Trafiło na Annę Hollande z Łodzi, która leciała LOT-em do Nowego Jorku. Lotnisko poczęstowało pasażerkę tortem, a przewoźnik zmienił klasę lotu ze zwykłej na biznes. "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Bariery osadnicze

Bariery osadnicze to czynniki ograniczające rozwój osadnictwa i określające zasięg ekumeny. Są nimi: bariera klimatyczna (bariera termiczna) - zbyt zimny lub zbyt gorący klimat negatywnie wpływają na warunki życia oraz rozwój gospodarki (zwłaszcza na rolnictwo); bariera świetlna - na obszarach

Teorie rozwoju osobowości

frontalną, peryferyczną i centralną, zawierającą osobowe "ja". Istotą rozwoju, jest według tego badacza wyodrębnianie się i utrwalanie struktur, oraz wzmacnianie między nimi bariery. Teoria motywacjiWedle tej teorii rozwój osobowości zachodzi na podstawie potrzeb i sposobów ich zaspokajania

Teoria ubóstwa Ragnara Nurksego

? niedostateczne zastosowanie kapitału w procesie produkcji ? słabe bodźce do inwestowania = niski popyt na kapitał (zamknięcie kręgu) Według R. Nurksego sposobem na przezwyciężenie kręgu biedy i zacofania są inwestycje kapitału, które doprowadzą do stopniowego podnoszenia wydajności pracy, ograniczenia bariery

Proces starzenia się

prowadzące do osłabienia jej roli jako bariery ochronnej organizmu, pogorszenie ostrości wzroku i słuchu, wydłużony czas reakcji powodowany spadkiem średniej szybkości przewodzenia w komórkach ze 100% w wieku 40 lat do 85% powyżej 80. roku życia, spadek podstawowej przemiany materii ze 100% w wieku 40

Wrogie przejęcie

„odzwierciedlają konkretny sposób rozwoju firmy, jej własności i sposobów finansowania obowiązujące w różnych krajach. Bariery te wynikają zatem ze struktury systemu gospodarczego danego kraju, obejmującej tak odmienne czynniki jak podział bogactwa, rolę instytucji (w tym zwłaszcza instytucji finansowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.