bariery rozwoju

Artur Kiełbasiński

Rusza wielki przegląd nowego prawa. Najpierw sprawdzą ustawy gospodarcze

Rusza wielki przegląd nowego prawa. Najpierw sprawdzą ustawy gospodarcze

Szykuje się bezprecedensowa akcja - analiza skutków uchwalanego w ostatnich latach prawa. Na pierwszy ogień pójdzie 20 ustaw regulujących gospodarkę. Zła jakość prawa to jedna z najważniejszych barier w rozwoju polskiego biznesu. Przedsiębiorcy są za, ale zwracają uwagę, że jesteśmy w okresie przedwyborczym.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

Polska powinna zmniejszyć bariery biurokratyczne dla tworzenia nowych firm, zacząć się wycofywać z przywilejów emerytalnych, polepszyć edukację przedszkolną i zawodową i zmniejszyć opodatkowanie pracy - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

Podstawą rozwoju gospodarki kraju jest zagwarantowanie swoim obywatelom możliwości rozwoju i wolności gospodarczej. Tymczasem potencjalny przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w Polsce napotyka na szereg barier i ograniczeń. W związku z tym konieczna była zmiana przepisów celem ułatwienia rozwoju przedsiębiorczości.

PKP Cargo ma szanse na silną pozycję w Europie [Newseria]

PKP Cargo ma szanse na silną pozycję w Europie [Newseria]

KE: Dostęp do kapitału wciąż jest barierą dla MŚP w Polsce

główną barierą w założeniu i prowadzeniu biznesu" - podkreśla raport. Polska trafiła do niego - obok Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec - bo autorom zależało na przedstawieniu różnych krajów. Wzięli też pod uwagę zainteresowanie i wolę współpracy ze strony władz w opisywanych krajach

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

Przełomowy rok dla Szkieletora. To już ostatnia prosta

którym powstał nowy projekt wieży. Realna szansa na realizację Wiceprezydent ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba wzięła sobie za punkt honoru doprowadzenie sprawy szkieletora do końca. Przed rokiem udało się jej uchwalić punktowy plan miejscowy, który otworzył inwestorowi szybszą drogę do dalszej

Mała energetyka wiatrowa czeka na pomyślne wiatry

najważniejszych dla rozwoju rynku małych wiatraków szans i zagrożeń powstała w konsultacji z przedstawicielami tego sektora w Polsce. Najważniejszą barierą jest brak systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb rynku. Inwestorzy pragnący wybudować niewielką elektrownię na swoje potrzeby są zmuszeni do pozyskania

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

. z nich nie zostaje uregulowanych przez ponad rok. Problemy z odzyskiwaniem należności mają znaczący wpływ na hamowanie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw. Od 17 do 21 proc. tychże przyznaje się do pogorszenia sytuacji w firmie. Mniejsi rynkowi gracze nie mają możliwości skłonienia dłużnika do

Brak rąk do pracy kosztuje firmy miliardy

potrafi ocenić skali tego wpływu (rok temu było to 45 proc.), 37 proc. pytanych mówi, że nie ponosi żadnych kosztów, a 28 proc. uważa, że wynoszą one 1-3 proc. przychodów. - Gdy zapytać o bariery rozwoju, brak pracowników jest na pierwszym miejscu. Przedsiębiorcy dopiero zaczynają liczyć, ilu zamówień nie

Eksport - lokomotywa na pół gwizdka

celna wynosi 4,4 proc, choć np. w krajach rozwijających się nadal są 100-proc cła na wiele towarów. Ta okoliczność plus koncentracja kapitału i rozwój logistyki sprzyjały zjawisku, które nazywamy globalizacją gospodarki. W efekcie niepomiernie wzrosła konkurencja w podaży towarów na rynkach światowych.W

"Puls Biznesu": firmy kopią pod sobą dołki

Niemoc w ściąganiu zobowiązań wskazało, jako główny kłopot w drugim kwartale, 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 14 proc., a pół roku temu - tylko 10 proc. "Sytuacja z roku na rok się pogarsza, klienci mają coraz większe opóźnienia w realizowaniu płatno

Apel do parlamentarzystów: Pracujcie nad ustawą internetową

Apel wystosowali w listopadzie 2009 r. uczestnicy VI Forum Usług Szerokopasmowych, czyli firmy, instytucje i izby branżowe działające w sektorze telekomunikacji. Tekst apelu jest dostępny na stronie www.forumszerokopasmowe.plDzięki przygotowanej przez rząd ustawie internet naprawdę trafi pod strzec

"Rz": Mały i średni biznes ucierpiał najmocniej

Największe problemy w bankach komercyjnych miały małe i średnie firmy. Z ankiety, jaką Konfederacja Pracodawców Polskich przeprowadziła wśród swoich członków wynika, że przedsiębiorstwa wskazywały ograniczenie kredytu jako główną przyczynę spadków w produkcji i problemów z terminowym regulowaniem na

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

"PB": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm).Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

"Puls Biznesu": Niezapłacone faktury - zmora firm

dokuczliwy (poprzednio wskazywało na to 34 proc. firm). Ważną barierą w rozwoju firm pozostaje też słaby popyt - jest to główna przeszkoda dla 21 proc. przebadanych przedsiębiorstw. Ogromnym problemem dla firm pozostaje także szeroko pojęta biurokracja. Walka z tą hydrą to obecnie główna bariera w rozwoju

Bieńkowska: atutem UE jest wielki pięciusetmilionowy rynek

-Wschodniej" - mówiła Bieńkowska. Komisarz UE oceniła, że na mobilność zawodową pracowników mają wpływ przede wszystkim bariery na rynku usług, co ma również wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. "To one w Europie zatrudniają ponad 90 proc. pracowników i tworzą najwięcej miejsc pracy

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

Thornton. - Nastroje przedsiębiorców w przemyśle są znacznie lepsze niż te panujące w handlu. Różnice widać nie tylko w prognozowanym rozwoju firm, ale także w przyjmowanej przez nie strategii i doborze narzędzi, jakimi chcą osiągać swoje cele - dodał. Różna ocena koniunktury Eksperci Grant Thornton

Handlowców nie stać na optymizm przemysłowców

prognozowanym rozwoju firm, ale także w przyjmowanej przez nie strategii i doborze narzędzi, jakimi chcą osiągać swoje cele" - dodał. Eksperci Grant Thornton wskazują, że najważniejsze różnice ujawniają się w tym, jak firmy oceniają rozwój koniunktury. Okazuje się bowiem, że przemysłowcy widzą bieżący rok

GPW akceptuje handel automatami jeśli będzie sprzyjał płynności rynku

kapitałowego w Polsce". Handel HFT (high frequency trading) umożliwia system transakcyjny UTP zaimplementowany przez GPW w ostatnich latach. Płynność jest uznawana za największą barierę rozwoju warszawskiego rynku. Giełda Papierów Wartościowych od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na

NBP: Sytuacja eksporterów poprawia się, ale przyszłość niepewna

informujących o nieopłacalnym eksporcie), jak i odsetek firm deklarujących problemy z kursem walutowym jako barierą rozwoju znajdują się na stabilnych poziomach, zbliżonych do historycznych minimów. "Czynnikiem sprzyjającym niskiej barierze kursowej oraz opłacalności eksportu mogły być jednak nie tylko

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 1,6 pkt do -7,8 pkt w styczniu

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) zwiększył się o 1,6 pkt m/m do -7,8 pkt w styczniu br., podał Instytut. "W styczniu 2015 koniunktura w przemyśle przetwórczym

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia. Jedynie zmniejszanie się różnicy pomiędzy Polską, a wskazaną grupą krajów może być sygnałem, że pokonujemy tę barierę rozwoju. Tematyka konferencji koncentruje się na wszystkich czynnikach mogących wzmocnić innowacyjność polskiej gospodarki, gdyż jej

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton 2015 odbędzie się 23 kwietnia

rozwój". Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia. Polskie przedsiębiorstwa prywatne dynamicznie rosną. Skala działania firm i wielkość rodzimego rynku, stają się jednak często barierą w rozwoju dla wielu krajowych przedsiębiorstw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się wejście na nowe rynki i

Raiffeisen Polbank złożył wniosek o licencję na bank hipoteczny

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego, podał bank. "W celu dalszego rozwoju biznesu hipotecznego Raiffeisen Polbank zdecydował się na stworzenie banku hipotecznego i 31

Barometr koniunktury IRG SGH spadł o 6,7 pkt do -15,8 pkt w I kw. 2015 r.

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH spadł o 6,7 pkt kw/kw i wynosi -15,8 pkt w I kw. 2015 r., zaś w ujęciu rocznym spadł o 8,8 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W ujęciu kwartalnym poprawa koniunktury nastąpiła w

Rząd zatwierdził program "Rolnictwo polskie i UE 2020+"

, wskazywać mechanizmy przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów wiejskich, zbadać rolę i efekty innowacji w gospodarce żywnościowej, a także określić rolę gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych. Rządowy projekt zajmie się także skutecznością i efektywnością

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

Warszawa, 16.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę na lata 2014-2020, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Ostatnie decyzje KE wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO

Debata PAP: kogeneracja może poprawić jakość powietrza w Polsce

ograniczenia tzw. niskiej emisji w miastach i jak wpłynie to na rozwój miejskich systemów ciepłowniczych. Goście omówią też wyzwania i bariery, jakie stoją przed inwestorami, przedstawią najbardziej optymalne - ich zdaniem - rozwiązania technologiczne. W tym kontekście kluczowe są kwestie kosztów i

NBP: Wartość transakcji cash back wzrosła o 24% r/r do 379,8 mln zł w 2013 r.

się o 26% r/r do 3,3 mln, podał też bank centralny. "Dalszy rozwój powyższej usługi w Polsce mógłby mieć pozytywny wpływ na wzrost sieci dostępu do gotówki, a tym samym na ograniczenie jednej z możliwych barier rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce" - czytamy w raporcie. Usługa cash

MF chce przedstawić nowe inicjatywy legislacyjne dla rynku finansowego

inicjatywy legislacyjne, które będą implementować rozwiązania z konkretnych obszarów" - powiedział Kowalczyk. Debata poświęcona była perspektywom rozwoju rynku finansowego, jego roli w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw, likwidacji barier, tworzeniu zachęt podatkowych oraz rozwiązań

"PB": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o znaczącym

"Puls Biznesu": Polska informatyka bez kompleksów

Jedną z przyczyn intensywnego rozwoju polskiej branży IT jest dość wysoki poziom kształcenia na kierunkach technicznych i ścisłych wyższych uczelni - mówi Michał Turczyk z firmy doradczej Deloitte. Jak dodaje, Polska może się więc pochwalić wysoko wykwalifikowanymi młodymi specjalistami o

Projekt wspierający rynek obligacji emitowanych przez firmy - do komisji

, że jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych jest m.in. aktualne brzmienie niektórych przepisów ustawy o obligacjach. Bariery te powodują niepewność uczestników rynku co do stosowanych przez nich rozwiązań. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 0,5 pkt kw/kw w I kw.

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 0,5 pkt kw/kw i wyniósł -19,5 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w komunikacie. "Wyniki budownictwa nie satysfakcjonują, chociaż są lepsze od prognoz sprzed trzech

Polska awansowała na 42 miejsce w rankingu wolności gospodarczej na świecie

Unię Europejską to delikatnie rzecz ujmując mijanie się z prawdą. Jest dla mnie niezrozumiałe, że kolejne rządy nie usuwają biurokratycznych barier. Tymczasem są to proste i w zasadzie 'bezkosztowe' rezerwy. Sami krępujemy sobie ręce i hamujemy swój rozwój" - powiedział Gwiazdowski. Warto

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

- Pierwszy konkurs, na lata 2004-20, został już ogłoszony z programu "Polska cyfrowa". W resorcie i regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej - podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

Szefująca resortowi infrastruktury i rozwoju Bieńkowska jest kandydatką Polski do nowej Komisji Europejskiej. W czwartek spotka się w Brukseli z Jeanem-Claude'em Junckerem, przyszłym szefem Komisji Europejskiej, który przesłuchuje komisarzy. Na stole negocjacyjnym jest kilka stanowisk, jednak

Agora przeznaczy na tegoroczne inwestycje kwotę 100 mln zł

największa część to wiaty przystankowe. Otworzymy również cztery kina, na które mamy podpisane umowy" - powiedział Hojka dziennikarzom. Wskazał, że grupa jest zadowolona z rozwoju segmentu kinowego i realizuje "szereg synergii" z innymi segmentami działalności. Agora ma ponadto 135 mln

Coraz więcej polskich firm podbija zagraniczne rynki

jednocześnie i odgrywają na nich coraz ważniejszą rolę. Mało tego, badania pokazują, że wcale nie chcą osiadać na laurach, ich celem jest dalszy rozwój i wykorzystanie coraz to nowych możliwości, jakie pojawiają się w ich otoczeniu rynkowym" - stwierdził. Z badania wynika bowiem, że 39 proc

PiLab ma finansowanie od New Europe Ventures, wejdzie na rynek amerykański

była do kluczowych dla rozwoju spółki inwestorów, a jej wartość wyniosła ok. 1 mln USD. Inwestorzy objęli 220 tys. akcji serii G (stanowić one będą ok. 10% w podniesionym kapitale spółki), a cena emisyjna wyniosła 14,00 zł za sztukę. Firma przeprowadziła tą transakcję po cenach wyższych niż rynkowych

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

powyższego celu nie jest możliwe przez zmianę obecnego aktu prawnego dotyczącego obligacji nieskarbowych. Dlatego też przyjęta obecnie ustawa zastępuje ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która uznawana jest obecnie za jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów

Debata PAP Biznes: Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego

kapitałowego, jego koszty funkcjonowania, transparentność i bezpieczeństwo, w tym przegląd dotychczasowych regulacji z zakresu obowiązkowego systemu rekompensat dla inwestorów. Tematem debaty będzie też omówienie rozwiązań fiskalnych, stymulujących rozwój rynku kapitałowego lub usuwających bariery tego

Lubuskie. Władze regionu przyjęły ostateczną wersję RPO

niwelowanie barier rozwojowych - powiedziała Polak. Program realizuje cele określone w zaktualizowanej 19 listopada 2012 r. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W

Bez poprawek w II czytaniu ustawy powołującej agencję kosmiczną POLSA

kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA. Dlatego Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone pomiędzy różne instytucje i

Wieciech: w Polsce spada popyt na paliwa ciekłe

etapie nasycenia rynku, jak niektóre państwa Europy Zachodniej" - zaznaczył. Zmiany na polskim rynku paliwowym związane z sytuacją makroekonomiczną, perspektywy cenowe i sposoby przeciwdziałania szarej strefie w tym sektorze, to główne tematy poniedziałkowej debaty "Perspektywy rozwoju

Agora zwiększy nakłady inwestycyjne w ujęciu r/r w 2015 (aktual.)

. "Zwiększymy inwestycje w bieżącym roku w porównaniu do ubiegłego. Największa ich część to projekt wiat przystankowych w Warszawie. Otworzymy również cztery kina, na które mamy podpisane umowy" - powiedział Hojka dziennikarzom. Wskazał, że grupa jest zadowolona z rozwoju segmentu kinowego i

Bieńkowska komisarzem UE ds. rynku. "Maszynownia realnej gospodarki"

dziedzina małych i średnich przedsiębiorstw, czyli przede wszystkim znoszenie urzędniczych barier i polepszenia ich dostępu do kapitału, by lepiej zadział jednolity, wewnętrzny rynek Unii. Juncker z teki Barniera wykroił usługi finansowe (czyli m.in. unię bankową), by oddać je komisarzowi z Wlk. Brytanii

IJ: Ustawa krajobrazowa zmusi samorządy do wydania ponad 37 mld zł na dokumenty

. urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu (UZOK), wymaganych przez ustawę, będzie kosztowało 37 mld zł, a audytów krajobrazowych dalsze 150-750 mln zł. Z kolei gminy mogą stracić 3,6 mld zł do 2020 z powodu ograniczeń jakie ustawa przyniesie dla rozwoju energetyki wiatrowej. "Projekt ustawy krajobrazowej

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

;. Agenda organizuje główne działania na rzecz szybkiego rozwoju sektora ICT wokół potrzeby wprowadzenia systemowych rozwiązań w ramach siedmiu obszarów problematycznych. W dokumencie zwraca się uwagę na bariery związane z podziałem rynku cyfrowego, brakiem interoperacyjności, wzrostem cyberprzestępczości i

Oszczędności Polaków mogą wspierać rozwój polskiej gospodarki

;Uważamy, że powinna powstać rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego, która zachęcałaby do konwersji oszczędności na kapitał, zachęcałaby do inwestowania, usuwałaby bariery formalno-prawne, zwiększałaby wiarygodność rynku i chroniłaby inwestorów. Musimy stworzyć rynek kapitałowy, który będzie bardziej

Nogaj: celem TTIP jest wzrost gospodarczy UE i USA

, dla Niemiec dla USA, ale też pewnie nie dla całych krajów, tylko dla wybranych grup ludzi i firm. Jeśli TTIP zakłada znoszenie barier handlowych, to tak naprawdę oznacza to znoszenia barier, które dla nas obywateli są prawem, prawem konsumenta, prawem obywatela czy prawem człowieka" - powiedziała

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

Polska firma z odpadów hutniczych będzie produkowała pigmenty

produktu oraz rozdrobnienia. W przemyśle farmaceutycznym potrzebne są cząstki wielkości 3-4 mikrometrów (um); dla budownictwa wystarczą cząstki wielkości 100 um, a standard przy pigmentach to 45 um" - wytłumaczył Marciniak. Jego zdaniem rozwój technologii przeróbki zgorzelin na substancje barwiące

Debata: brak motywacji barierą wykorzystania technologii cyfrowych

;Dzisiaj to nie bariery technologiczne ograniczają nasz rozwój cyfrowy, ale właśnie umiejętność korzystania z technologii cyfrowej i, przede wszystkim, motywacja. Nadal silne są obawy przed korzystaniem z internetu, przed hakerami, ale kluczowe jest, czy pojawią się powody do tego, żeby coraz więcej

Pomocowy plan Junckera mniejszy? Inwestycyjne rozczarowanie

chcą korzystać z tej możliwości - powiedział wczoraj Jyrki Katainen, wiceszef Komisji Europejskiej. Banki pomogą inaczej Natomiast już cztery kraje UE zadeklarowały, że ich publiczne banki rozwoju wydzielą spore fundusze na inwestycje współfinansowane przez EFSI - to Niemcy (8 mld euro), Francja (8 mld

Negocjacje umowy handlowej USA-UE powinny zakończyć się w 2015 r.

życie umowy USA spodziewają się 3 mld dolarów bezpośrednich inwestycji w tym kraju. "Nasze zaangażowanie jest duże, bo kiedy zniesiemy te bariery, nawet niewielka zmiana może przekształcić się w konkretne efekty - rozwój gospodarczy i miejsca pracy" - dodał Mullaney. Negocjatorzy

120 mld euro dla Polski z UE. Kopacz: będziemy w czołówce najbogatszych

O godzinie 15 w Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie rozpoczęła się uroczysta inauguracja nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20. W konferencji inaugurującej nową perspektywę biorą udział premier Ewa Kopacz, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, komisarz ds. polityki

FoodCare chce mieć 300 mln zł przychodów z energetyków w 3 lata, Black liderem

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - FoodCare prognozuje, że wartość rynku napojów energetycznych w Polsce przekroczy barierę 1 mld zł do końca 2017 roku i chce napędzać wzrost całej kategorii. Chce mieć w tym segmencie ok. 300 mln zł przychodów w ciągu 3 lat, poinformował prezes Wiesław Włodarski

Resort infrastruktury przekazał uwagi do Kodeksu Budowlanego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowe Centrum Legislacji przekazały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego robocze uwagi do przedstawionego w lutym projektu Kodeksu Budowlanego - poinformował PAP rzecznik resortu infrastruktury Piotr Popa. Komisja ma się odnieść do tych uwag jeszcze

FBSerwis kupiło spółkę z branży gospodarowania odpadami, będą kolejne przejęcia

. "Jako właściciele ProEkoNatura wchodzimy do województwa dolnośląskiego. To dla nas pierwszy krok - otwarcie całej serii przejęć, które planujemy przeprowadzić w różnych regionach Polski. Nasi właściciele - Hiszpański Ferrovial i Budimex -w pełni popierają strategię rozwoju poprzez przejęcia na

Opłata interchange maksymalnie 0,3 proc - prezydent podpisał zmianę przepisów

porozumieniem wszelkie transakcje realizowane w naszym kraju przez agentów rozliczeniowych, których siedziba znajduje się poza Polską, byłyby rozliczane właśnie według stawek 0,2 i 0,3 proc. W efekcie agenci rozliczeniowi, będący polskimi przedsiębiorcami, straciliby na konkurencyjności, gdyż dla nich bariera

Rząd przyjął projekt ustawy o obligacjach zgłoszony przez MF

wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy, co stanowi jedną z istotnych barier rozwoju tego rynku. "Zniechęca to potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, a dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę

Czarna Lista Barier 2013 - biurokracja zabija przedsiębiorczość

Rozmowa z Jeremim Mordasewiczem, ekspertem PKPP Lewiatan. Lewiatan po raz kolejny opublikował listę barier ograniczających rozwój gospodarczy. Czy można określić, która z nich jest najbardziej dokuczliwa? - Tu nie będzie jednej odpowiedzi. Inne są bariery dla najmniejszych firm i powiedzmy tych

Pracodawcy RP: prowadzenie biznesu w Polsce nadal nie jest łatwe

zamiar rozbudowy zakładu, a zagranicznego inwestora - zniechęcić do ulokowania kapitału w naszym kraju" - podkreślił. Zauważył, że komisja kodyfikacyjna działająca przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju od dłuższego czasu opracowuje projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. "Jest jednak

Polska i Wielka Brytania wspólnie zlecą wykonanie raportu nt. gazu łupkowego

. Niezbędna jest również znacząca dywersyfikacja źródeł i dróg importu gazu, wspieranie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii i usuwanie barier wzrostu efektywności energetycznej, skonkludował minister. (ISBnews)  

Stalowa Wola. Firmy ze będą współpracować m.in. z inkubatorem

Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Elżbiety Koźmali, bardzo ważne jest także przełamywanie barier we współpracy środowisk uczelnianych z biznesem. "Jestem zadowolona z przebiegu rozmów i pierwszych, istotnych ustaleń. Przewidują one m.in. powołanie konsorcjum między kilkoma partnerami" - dodała. W skład

Białoruś i Polska o szansach pobudzenia współpracy

"Chcemy do końca odblokować wszystkie bariery fitosanitarne i weterynaryjne, chcemy zwiększyć dostawy polskiego surowca do przetwórstwa rolno-spożywczego Białorusi, chcemy usprawnić funkcjonowanie służb granicznych, celnych i fitosanitarnych" - powiedział PAP po rozmowach Piechociński

Debata PAP o polskim rynku paliwowym

Specjalnym gościem debaty, zatytułowanej "Perspektywy rozwoju polskiego rynku paliwowego - wyzwania i bariery", będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando. Uczestnicy spotkania omówią sytuację na rynku naftowym; w tym zjawisko gwałtownego spadku notowań cen ropy i co z

"Solidarność": Obniżyć akcyzę na prąd, obniżyć VAT i PIT, CIT zlikwidować, rozwijać przemysł

" dotarła już do tego dokumentu. Związkowcy podkreślają, że nie chodzi im o rozwój prostych usług i produkcji przemysłowej, ale o rozwój branży wsparty nauką. "W 2013 roku godzinowe koszty pracy w Polsce wyniosły 7,6 euro, podczas gdy w krajach rozwiniętych wahały się od 35 euro we Francji do

Wchodzi w życie ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej

barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. Ustawa ma też doprowadzić do tego, by wiedza zdobywana przez agencję była wykorzystywana w innych dziedzinach życia, w tym nauce i przemyśle. W uzasadnieniu ustawy wskazywano, że Polska w związku z uczestnictwem w

Debata: brak motywacji barierą wykorzystania technologii cyfrowych

"Dzisiaj to nie bariery technologiczne ograniczają nasz rozwój cyfrowy, ale właśnie umiejętność korzystania z technologii cyfrowej i, przede wszystkim, motywacja. Nadal silne są obawy przed korzystaniem z internetu, przed hakerami, ale kluczowe jest, czy pojawią się powody do tego, żeby coraz

Szef komisji kodyfikacyjnej kodeksu budowlanego złożył dymisję

Prof. Zbigniew Niewiadomski potwierdził w rozmowie z PAP, że dymisję złożył. Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie o okoliczności tej decyzji. Jak wyjaśnił, nie będzie jej komentował do czasu, aż jego rezygnacja zostanie przyjęta. Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Piotr

NBP: Firmy oczekują trwałej poprawy w zakresie popytu oraz produkcji

jednej strony, odsetek przedsiębiorstw deklarujących problemy z popytem jako barierą rozwoju maleje od blisko dwóch lat i zbliża się do poziomów notowanych przed wybuchem międzynarodowego kryzysu finansowo-gospodarczego, a z drugiej zaś poprawiają się również prognozy przedsiębiorstw dotyczące popytu

Barometr koniunktury IRG SGH - BARIRG wzrósł o 0,2 pkt do -4,9 pkt w III kw.

Warszawa, 06.08.2014 (ISBnews) - Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH - BARIRG wzrósł o 0,2 pkt kw/kw i wynosi – 4,9 pkt w III kw. 2014 r., zaś w ujęciu rocznym poprawił się o 7,6 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W ujęciu kwartalnym

Koniec "dzikiego zachodu". Branżę SEO czekają ogromne zmiany

również się podniosła. Jakie działania wysunęły się na pierwszy plan? Przede wszystkim doskonalenie budowy i kodu źródłowego serwisów, a także tworzenie unikalnego kontentu. - Optymalizacja strony (również pod zapytania mobilne) i rozwój treści angażujących internautów w połączeniu ze strategią content

Putin narzuca sąsiadom Unię Gospodarczą

Piontkowski. Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG) to ponad 20 mln km kw., czyli 15 proc. powierzchni świata, i 173 mln osób. Jej fundamentem jest zasada swobodnego przepływu towarów, usług, kapitałów i siły roboczej między krajami Unii oraz wspólna polityka gospodarcza. Dziesięcioletni plan rozwoju

"Rz": Biznesowa droga przez mękę

Główne bariery w rozwoju firm to wysokie koszty pracy, niestabilne prawo i zatory płatnicze. Zdaniem przedstawicieli biznesu winnym wszystkich uciążliwości jest nie tylko państwo, ale także nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystują luki w prawie i niewydolność systemu.Największą bolączką

II Kongres Klastrów Polskich odbędzie się 20 maja w Sejmie

Polski, niezbędna jest wiedza nt. stanu rozwoju klastrów, ich potrzeb, istniejących trudności oraz barier. Konieczne jest również wypracowanie rekomendacji zmian skierowanych do różnych grup interesariuszy, uczestniczących w działaniach klastrowych. Ma to służyć również zwiększeniu zainteresowania

Osamotniony Putin spotyka się z niewiernymi sojusznikami

rozwoju w regionie - mówił prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, który przyleciał do Moskwy wprost z Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. W oświadczeniu na temat sytuacji na Ukrainie prezydenci 6 państw stwierdzili: "Nawołujemy, by zachować umiar i do uregulowania

Świętokrzyskie.Przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu

wyodrębniono tereny, dające się wyróżnić przez kryteria podobieństw m.in. przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich potencjalnego rozwoju. Dla nich będzie dedykowane unijne wsparcie. Są to: Miejski Obszar Funkcjonalny (utworzony przez Kielce i 11 ościennych gmin

Mazowieckie. 135 mln euro na wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji

charakteryzuje dążenie do równomiernego rozwoju, do eliminacji barier w tym zakresie. Chodzi o takie kierowanie wsparcia, by nie następowało wyjaławianie obszarów peryferyjnych w stosunku do obszaru metropolitarnego. Ta koncepcja wychodzi naprzeciw polityce unijnej - nie robimy już +punktowych inwestycji+, bo

Niemcy nie ustępują w sprawie płacy minimalnej

administracyjnymi, niż wskazywałby na to cel niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, jakim jest ochrona pracowników. Cel ten nie może stać się barierą, która ogranicza wolną konkurencję na rynku międzynarodowych przewozów drogowych - ocenił rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Piotr Popa. Polska jeszcze w

Niemiecka minister pracy: zasady ws. płacy minimalnej bez zmian

W czwartek w tej samej sprawie polska minister rozwoju i infrastruktury Maria Wasiak rozmawia z niemieckim ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Alexandrem Dobrindtem. "Płaca minimalna obowiązuje powszechnie, bez żadnych furtek" - powiedziała Nahles w Berlinie, cytowana przez

Inwestowanie w tramwaje zwiększa liczbę pasażerów. Przykład z Gdańska

o 10,2 proc. z 99,2 do 89,0 mln osób rocznie. Powód. Według autora to m.in. efekt złych decyzji o kierunkach rozwoju linii autobusowych i trolejbusowych, która w wielu wypadkach dubluje się z ofertą SKM, czyli lokalnej kolei miejskiej. Do podróży komunikacją miejską w Gdyni zniechęca też to, że

NBP: Przedsiębiorcy w IV kwartał wchodzą w kiepskich nastrojach

NBP zastrzega, że ankiety zostały wypełnione jeszcze przed rozlaniem się kryzysu finansowego."W III kwartale nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw. Najczęściej wymienianymi barierami rozwoju pozostały: wzrost cen czynników wytwórczych, niekorzystny

Brytyjski rząd ułatwia poszukiwania gazu łupkowego

odwiertów na głębokości powyżej 300 metrów. W zamian spółka wykonująca odwiert będzie mogła dobrowolnie wpłacić kwotę 20 tys. funtów rekompensaty, która będzie przeznaczona na projekty lokalne. Kwestia dostępu do gruntów stała się jedną z głównych barier dla rozwoju poszukiwań gazu łupkowego w Wielkiej

Badania: Młody przedsiębiorca uczy się na błędach, skarży na podatki i... nie ma kompleksów

respondentów (57 proc.). Niewielki odsetek wskazuje na inny plus posiadania własnego biznesu - to perspektywa pracy globalnej (18 proc.). Czego zatem brakuje polskim młodym przedsiębiorcom? Start-upom do dalszego rozwoju potrzebne jest przede wszystkim poszerzenie grona klientów (54 proc.), wsparcie finansowe

GPW będzie pod wpływem nastrojów na europejskich rynkach w poniedziałek

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Nowy tydzień na warszawskiej giełdzie przynosi nieco więcej publikacji danych makro, niż ubiegły. Rozwój wydarzeń na GPW w poniedziałek będzie w dużej mierze uzależniony od nastrojów na europejskich rynkach, oceniają analitycy BDM. W piątek blue chipy

Fundacji Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagraniczne

zewnętrznego. Z danych za 2012 r. wynika, że co piąta firma korzystała z finansowania zewnętrznego i w większości szukała go w bankach, a 40% z dotacji unijnych. Pytani o bariery prowadzenia działalności za granicą, polscy przedsiębiorcy na pierwszym miejscu wskazują na biurokrację i przepisy. Co ciekawe

Rząd za uproszczeniem sprawozdań finansowych małych firm

poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości" - dodało CIR. Do najważniejszych zmian zaliczono uproszczenie sprawozdań finansowych dla niektórych małych firm. Chodzi m.in. o spółki kapitałowe spełniające określone w

Lubuskie. Inauguracja RPO Lubuskie 2020

Lubuskiego Sługocki. Głównym celem obecnego programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu oraz niwelowanie barier rozwojowych. W ramach EFRR największa część funduszy - 193 mln euro

Podkarpackie. Gotowa jest już konstrukcja nowego mostu na Wiśle

brzegi gminy Borowa na Podkarpaciu i Połańca po stronie świętokrzyskiej. Będzie mieć długość prawie 1 km. Budowa tego mostu na Wiśle pomoże w rozwoju terenów inwestycyjnych po obu stronach rzeki. Wykonawcą mostu jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź, Vistal Gdynia i Kieleckie

Duch: Polska robi postępy w rozwoju technologii kosmicznych

Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od: Polish Space Agency) ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne. W projekcie napisano, że celem zmian jest zniesienie barier dla ich emisji. Zdaniem MF emisja listów zastawnych pozwoli bankom m.in

Halicki: problemem rynku e-usług m.in. niedostateczna infrastruktura

Paryżu, to w wielu elementach ta nowoczesność jest już podobna. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt technologiczny - cały czas nie" - powiedział Halicki. W ocenie ministra rozwój e-usług w Polsce "natrafia na trzy poważne bariery". Pierwsza z nich, jak mówił, dotyczy infrastruktury i

Bieńkowska proponuje pobór opłat za autostrady z urządzeniem pokładowym

, poinformował resort infrastruktury i rozwoju. "Przeprowadzone do tej pory analizy przekonują mnie, że w przypadku polskich autostrad najbardziej odpowiedni będzie elektroniczny system z urządzeniem pokładowym i takie rozwiązanie rekomenduję. Jest ono przede wszystkim jasne, przejrzyste i sprawiedliwe

20 osób w powołanej we wtorek Radzie do Spraw Cyfryzacji

cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rada ma współpracować m.in. w takich obszarach jak: integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. "Zakres prac oraz agendy spotkań

Prof. Marek Banaszkiewicz prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej

Prof. Banaszkiewicz dotychczas był dyrektorem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. Ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i

W Sejmie konferencja o przyszłości UE z brytyjskimi parlamentarzystami

coraz trudniejsze. Wiceprzewodniczący sejmowej komisji ds. UE Andrzej Gałażewski (PO) zwrócił uwagę, że w ostatnich latach następuje wprawdzie usuwanie barier na drodze do jednolitego rynku UE, ale nadal jest ich wiele. Ocenił, że dopóki nie usunie się wszystkich barier na jednolitym rynku usług

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Bariery osadnicze

Bariery osadnicze to czynniki ograniczające rozwój osadnictwa i określające zasięg ekumeny. Są nimi: bariera klimatyczna (bariera termiczna) - zbyt zimny lub zbyt gorący klimat negatywnie wpływają na warunki życia oraz rozwój gospodarki (zwłaszcza na rolnictwo); bariera świetlna - na obszarach

Teorie rozwoju osobowości

frontalną, peryferyczną i centralną, zawierającą osobowe "ja". Istotą rozwoju, jest według tego badacza wyodrębnianie się i utrwalanie struktur, oraz wzmacnianie między nimi bariery. Teoria motywacjiWedle tej teorii rozwój osobowości zachodzi na podstawie potrzeb i sposobów ich zaspokajania

Teoria ubóstwa Ragnara Nurksego

? niedostateczne zastosowanie kapitału w procesie produkcji ? słabe bodźce do inwestowania = niski popyt na kapitał (zamknięcie kręgu) Według R. Nurksego sposobem na przezwyciężenie kręgu biedy i zacofania są inwestycje kapitału, które doprowadzą do stopniowego podnoszenia wydajności pracy, ograniczenia bariery

Proces starzenia się

prowadzące do osłabienia jej roli jako bariery ochronnej organizmu, pogorszenie ostrości wzroku i słuchu, wydłużony czas reakcji powodowany spadkiem średniej szybkości przewodzenia w komórkach ze 100% w wieku 40 lat do 85% powyżej 80. roku życia, spadek podstawowej przemiany materii ze 100% w wieku 40

Wrogie przejęcie

„odzwierciedlają konkretny sposób rozwoju firmy, jej własności i sposobów finansowania obowiązujące w różnych krajach. Bariery te wynikają zatem ze struktury systemu gospodarczego danego kraju, obejmującej tak odmienne czynniki jak podział bogactwa, rolę instytucji (w tym zwłaszcza instytucji finansowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.