banki spółdzielcze w polsce

PAP

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

Komisja Europejska zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez polskie władze. SKOK-i skarżą się, że Polska faworyzuje banki i parabanki kosztem bankowości spółdzielczej, którą poddaje nieproporcjonalnym sankcjom, uniemożliwiającym działanie.

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

Komisja Europejska zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez polskie władze. SKOK-i skarżą się, że Polska faworyzuje banki i parabanki kosztem bankowości spółdzielczej, którą poddaje nieproporcjonalnym sankcjom, uniemożliwiającym działanie. W sprawie SKOK-ów głos zabrała dziś też Prokuratura Generalna, która chce wiedzieć, ile śledztw prowadzonych w całym kraju ich dotyczy.

Prezes BPS: Nie mamy indeksu branż zakazanych

Co trzecia placówka bankowa w Polsce należy do banków spółdzielczych, ale ich udział w rynku nie przekracza 8 proc. Jak to zmienić, mówi Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości

Złoto w sztabkach do kupienia w Alior Banku i PBS Ciechanów

października z podobną ofertą wystartował Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (sztabki można kupić w ośmiu oddziałach). Czytaj też: Czy złoto trzyma wartość lepiej, niż papierki emitowane przez banki centralne? Ostatnio notowania złota na światowych giełdach nieco się uspokoiły, ale przecież świat w dalszym

Rządowy projekt noweli dot. banków spółdzielczych skierowany do komisji

, mają być konsekwencją dostosowania naszych przepisów do unijnych regulacji. Wiceminister finansów Izabela Leszczna podkreśliła, że celem nowelizacji jest "stworzenie ram prawnych, które pozwolą funkcjonować bankom spółdzielczym w dość zmiennym otoczeniu finansowym". Posłowie zgłosili szereg

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

sprzyjających przepisów prawnych niż te, którymi cieszą się np. banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Z komunikatu nie wynika, czego dokładnie domaga się Krajowa SKOK od Brukseli. W piśmie czytamy tylko, że Krajowa SKOK "wielokrotnie zwracała się do rządu polskiego o podjęcie działań mających na celu

"Polska": SKOK-i idą na wojnę z bankami

największe problemy z pozyskaniem środków na finansowanie działalności w bankach - powiedział gazecie Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej SKOK. Oferta SKOK-ów na tle banków wygląda bardzo dobrze. SKOK Stefczyka oferuje np. lokatę 3-miesięczną z rocznym oprocentowaniem 8 proc. Tak duży zysk ofertuje

SGB-Bank: Brak ulgi w opłatach na rzecz BFG może osłabić konkurencyjność sektora

niekorzystne przepisy dotkną w sposób istotny bardzo znaczącą grupę, jaką stanowi sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - a bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych i banków zrzeszających to również bezpieczeństwo klientów" - powiedział prezes Lorek. W nowym modelu poza bankami spółdzielczymi

Każą płacić nawet za reklamację! Czy to najbardziej pazerny bank w Polsce?

zadłużenie ma wartość... 20 zł, 5-złotową prowizję za zlecenie przelewu z datą przyszłą. Ale wszelkie rekordy w dziwnych prowizjach pobił Bank Spółdzielczy w Słupcy.Otóż ten bank pobiera od klientów prowizję za... wpływy na rachunek! Opłata dotyczy kont typu "Farmer", czyli ROR-ów prowadzonych

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

korzyścią jest fakt, że Grupa SGB Banku jako największa instytucja działającą na rzecz "Polski lokalnej", zrzeszającą 205 banków spółdzielczych, może wspomagać jej rozwój. "Konsekwentnie wspieramy małą i mikro przedsiębiorczość oraz jednostki samorządowe. Ponadto banki z Grupy są znaczącym

SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej

spółdzielczym charakterem działalności kas" - głosi stanowisko Kasy Krajowej SKOK. Zdaniem Kasy Krajowej SKOK, dopuszczane przez projekt połączenie spółdzielczych kas z bankami jest też wątpliwe z punku widzenia prawnego. "Polski system prawny nie reguluje w żadnym miejscu procedury połączenia spółki

Kwaśniak z KNF: Dobre banki będą mogły wypłacić dywidendę z zysku za 2014 r.

" - powiedział Kwaśniak dziennikarzom w kuluarach forum" Rynek obligacji w Polsce 2014". "Generalnie wyniki sektora po pierwszym półroczu są dobre - istotnie lepszy niż tok temu. Wydaje się, że w dobrych bankach [odpowiednio skapitalizowanych - przyp. ISBnews] nie będzie problemu

ITCard chce zainstalować min. 1730 bankomatów z uwierzytelnianiem palcem w 2014

technologią dla strategii spółki. Wykorzystujemy ją już w bankomatach działających w bankach spółdzielczych. ITCard ponownie dokonuje rewolucji, uruchamiając pierwszą w Europie niezależną sieć biometryczną, z której mogą korzystać klienci wszystkich banków" - powiedział Chrzanowski, cytowany w

Bank Pekao przejmie SKOK Kopernika 22 grudnia

spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK Kopernik w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Do 8 października banki krajowe mogły zgłaszać zainteresowane udziałem tym procesie. "Zgłoszenia dokonały dwa banki, tj. PKO Bank Polski i Bank Pekao

Eksperci: instytucje finansowe często mylą CSR z marketingiem czy reklamą

nieodpowiedzialne, nieetyczne, czy nieekologiczne" - mówiła. Jej zdaniem w Polsce mało mówi się o CSR w tym kontekście, a znacznie więcej o zaangażowaniu społecznym, które jest elementem polityki sprzedażowej. Zdaniem Krukowskiej banki spółdzielcze, czy SKOK-i mogą być propagatorami CSR. Także Grzegorz

SGB-Bank wypracował ponad 15 mln zł zysku netto po pięciu miesiącach 2014 r.

starających się o kredyty. Biznes jest bardziej przewidywalny niż w roku ubiegłym. Ten rok jest dla nas ze wszech miar kluczowy. Upłynie pod znakiem implementacji unijnego projektu IPS (Systemu Ochrony Instytucjonalnej), co oznacza dla nas nową umowę zrzeszającą banki spółdzielcze i w efekcie zupełnie nowy

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

kapitałowych wynikających z dyrektywy CRD IV; wynika z tego konieczność szybkiej nowelizacji ustawy o bankach spółdzielczych; - Utrzymanie wysokiego wyposażenia kapitałowego i bezpiecznej dźwigni finansowej przez banki zwiększające skalę akcji kredytowej wraz z poprawą koniunktury, w celu zapewnienia

BFG ustalił dla SKOK-ów wysokość stawki opłaty obowiązkowej na 2015 r.

Gwarancyjnego określa stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościwo-kredytowe - w wysokości 0,3% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych"- czytamy w komunikacie. Podstawą naliczenia kwoty obowiązkowej

SGB-Bank wypracował ponad 37,7 mln zł zysku netto po 7 miesiącach 2014 r.

. „Obecnie Banki Grupy SGB obsługują ponad milion kont osobistych i ponad pół miliona rachunków bieżących. Daje to ponad 20-proc. dynamikę wzrostu. Jednak podstawowym wskaźnikiem dla nas jest bezpieczeństwo. A mając ponad 12 mld zł sumy bilansowej, w tym 10-12 mld zł depozytów z banków spółdzielczych

SKOK-i czują się sekowane i niepotrzebne dla regulatora - X Debata ISBnews

. Mimo to, że duża część z nich znajdowała się wówczas poza nadzorem, zwłaszcza na południu USA, to dostały pomoc jak reszta uczestników rynku. "Dlatego także w Polsce ważne jest, żeby wszystkie miary zastosowane wobec banków komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów były takie same. Przykładem są

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r.

depozytów w Polsce. Zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego. (ISBnews)

Do urzędu bez dowodu osobistego. Wystarczy palec

Do urzędu bez dowodu osobistego. Wystarczy palec

miasto stawiające na innowacje, takie jak biometria - mówi Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży. Biometria już w bankach Technologia biometryczna w Polsce nie jest niczym nowym. Już kilka lat temu zaczęły ją wdrażać banki. Co ciekawe, prekursorami nie były duże banki komercyjne, lecz spółdzielcze

Jaka przyszłość dla SKOK-ów?

Jaka przyszłość dla SKOK-ów?

co potem? Docelowym modelem działania spółdzielczego systemu powinno być przekształcenie największych SKOK-ów w banki, być może skonstruowane podobnie jak spółdzielcze. Zaś te małe Kasy - po koniecznej restrukturyzacji - powinny działać tak jak do tej pory (bez ostrych wymogów kapitałowych i

Obligacje banków spółdzielczych zadebiutują na Catalyst 28 września

Warszawa, 27.09.2010 (ISB) – Obligacje Banków Spółdzielczych o łącznej wartości 20 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst 28 września, poinformowała GPW w komunikacie. “Segment banków spółdzielczych na Catalyst wzbogaci się jutro o trzech emitentów: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

nadmiernemu wzrostowi dźwigni finansowej w bankach, ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i restrukturyzacja kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). (ISBnews)  

PKO BP: Zagraniczni inwestorzy powinni mieć 40% udziału w aktywach sektora

Jagiełły, są cztery ośrodki konsolidacji w Polsce: PKO BP, PZU, Getin oraz banki spółdzielcze. "PZU według składanych deklaracji jest zainteresowany przejęciami. Z kolei Getin może konsolidować mniejszych graczy. Natomiast banki spółdzielcze muszą przejść proces wewnętrznej integracji i jeśli to

"PB": Biznesowa Polska B dostanie pomoc

Polska gospodarka to nie tylko wielkie fabryki i korporacje. W dużej części to drobni przedsiębiorcy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a banki nawet nie chcą z nimi rozmawiać. "Są zostawieni sami sobie, wykluczeni z rynku finansowego. Jeśli chcą się rozwijać, muszą ciułać pieniądze lub

"Puls Biznesu": Biznesowa Polska B dostanie pomoc

Polska gospodarka to nie tylko wielkie fabryki i korporacje. W dużej części to drobni przedsiębiorcy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a banki nawet nie chcą z nimi rozmawiać. "Są zostawieni sami sobie, wykluczeni z rynku finansowego. Jeśli chcą się rozwijać, muszą ciułać pieniądze lub

Bankowa gigantomania

, staje się powoli zbyt ryzykowne.Tempo konsolidacji może spowalniać nadzór bankowy (z zapowiedzi jego szefa Andrzeja Jakubiaka wynika, że będzie niechętny dalszym fuzjom). Ale jej nie zatrzyma. Cóż więc począć? Na innych rynkach lekarstwem na konsolidację banków komercyjnych są banki spółdzielcze. W

"Gazeta Wyborcza": Banki nie zarobią na lokatach na Euro 2012

Resort uznał bowiem za hazard i zabronił lokat, których oprocentowanie byłoby uzależnione od wyników drużyn na Euro 2012. A takie lokaty jak "Polska Mistrzem", "Polskie Medale" robiły furorę w 2008 r. - przypomina "GW". Mimo to największe banki nie spróbowały zabawić

Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi

Pracowników Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych (dwiema organizacjami związkowymi działającymi w BGŻ) oraz Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" w BNP Paribas Bank Polska S.A. (jedną z dwóch organizacji związkowych działających w banku). Na początku grudnia 2013 roku grupa

BFG uruchamia wypłaty dla klientów SKOK Wołomin

SKOK Wołomin to druga pod względem wielkości Kasa w Polsce i drugi bankrut w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Liczy blisko 80 tys. członków, którzy zdeponowali w niej depozyty o wartości 2,7 mld zł. Podobnie jak wiele innych kas, ta również wpadła w tarapaty finansowe

Zrobili skok na Kasę Wołomin

, że w SKOK-u Wołomin coś jest nie tak. Panowie ze SKOK-owej centrali zapominają, że to oni są odpowiedzialni za bałagan, który panuje w spółdzielczych kasach. To, że jedne kasy dziś bankrutują, a inne są przejmowane przez banki, jest zasługą panującego przez lata nadzoru koleżeńskiego. Przez ponad 15

Zrobili skok Na Kasę Wołomin

informacje o tym, że w SKOK-u Wołomin coś jest nie tak. Panowie ze SKOK-owej centrali zapominają, że to oni są odpowiedzialni za bałagan, który panuje w spółdzielczych kasach. To, że jedne kasy dziś bankrutują, a inne są przejmowane przez banki, jest zasługą panującego przez lata nadzoru koleżeńskiego. Przez

Kasa Krajowa SKOK: Lech Kaczyński chciał nadzoru państwowego nad SKOK-ami

długoterminowych kredytów i pożyczek na okres nie dłuższy niż 30 lat. SKOK-i miały także uzyskać prawo wystawiania tytułów egzekucyjnych, tak jak banki. Miały być objęte nadzorem państwowym, jednak bardziej ograniczonym w stosunku do tego, jakiemu podlegały banki.

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 grudnia 2014 r. jednogłośnie 1 podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao). "Sytuacja Banku Pekao pozwala na

Warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin

względem wielkości kasą w Polsce i drugim bankrutem w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Liczyła blisko 80 tys. członków, którzy zdeponowali w niej depozyty o wartości 2,7 mld zł. Podobnie jak wiele innych kas ta również wpadła w tarapaty finansowe. Wprowadzony do niej zarządca

PZU wciąż niechętne do zakupów banków

rękach krajowego kapitału jest 40 proc. aktywów branży bankowej. Najwięcej tego tortu ma PKO BP, największy polski bank, który ostatnio połknął polskie aktywa Nordei. Ale są też banki spółdzielcze, jest BOŚ Bank i Bank Pocztowy, są kulejące SKOK-i. Czy to właściwe proporcje? Zdaniem prezesa PKO BP - nie

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne

W oświadczeniu czytamy też, że w trakcie kampanii wyborczej "doszło do wykreowania w mediach w Polsce tzw. afery SKOK" oraz do "ataku na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe". Ów domniemany atak zapewne miał polegać na opisaniu przez "Wprost" i "Gazetę

Eksperci: SKOK-i są bezpieczne, potrzebna dyskusja o szczegółowych rozwiązaniach

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) - Idea bankowości spółdzielczej jest potrzebna i pozytywnie wpływa na konkurencję oraz przejrzystość rynku, uważają ekonomiści. Według nich, działający w Polsce system Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) jest odpowiednio i wystarczająco

Przeprowadzono testowy cyberatak na kilka banków. Jak zareagowały?

kilkanaście, kilkadziesiąt razy w roku - mówi Mirosław Maj, prezes fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Czy banki są przygotowane na ataki hakerów? Na to pytanie miała odpowiedzieć symulacja ataku, jaką w październiku 2013 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w pięciu bankach komercyjnych i jednym

PKO BP złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie SKOK Kopernika

Warszawa, 14.10.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Ornontowicach, podał Urząd. Wniosek wpłynął 9 października

"To Pekao SA jest polski?" Czyli banki polskie i "działające w Polsce"

Polsce". Trzecie miejsce - >Nie wiedziałem, że Pekao SA to polski bank:)" A na pytanie, czy są w Polsce jeszcze jakieś polskie banki, bashaga7 napisał: "PKO BP, Getin, FM Bank, Banki Spółdzielcze kilka jest jeszcze:-)" Akcje są polskie Pomijając złośliwości, trzeba uznać, że banki

Nie wierzymy w system ochrony depozytów. Ufamy największym bankom

systemowego kryzysu bankowego w Polsce system gwarancji depozytów nie zadziała, a klienci banków stracą znaczną część swoich depozytów". Rybiński ma o tyle rację, że system finansowy oparty jest dziś na zaufaniu. W bankach i SKOK-ach na lokatach i kontach oszczędnościowych Polacy trzymają ponad 570 mld

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat stabilności polskiego systemu finansowego. Pokazuje on, czy system finansowy - który w Polsce opiera się głównie na systemie bankowym - jest odporny na różne szoki: spowolnienie gospodarcze, które pociąga za sobą m.in. wzrost bezrobocia

Banki spółdzielcze pierwszy raz w historii na GPW

, BGK - Krajowy Fundusz Drogowy) i samorządy (np. Warszawa, Poznań, Rybnik). Catalyst pozyskał zupełnie nową kategorię obligacji emitowanych przez banki spółdzielcze. Zadebiutowały za jednym zamachem papiery aż pięciu banków - Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) oraz czterech banków zrzeszonych w

7 grzechów głównych SKOK-ów. Unikanie nadzoru, demagogia i wyprowadzanie pieniędzy z kraju

producentem. Nieprawidłowości w działaniu SKOK-ów i ich niejasne interesy wypaczają te instytucje. A szkoda, ponieważ - przeznaczone w gruncie rzeczy dla najuboższych i często wykluczonych przez wielkie banki - kasy spółdzielcze mogłyby wypełnić niszę i ochronić ludzi przed różnymi nieuczciwymi parabankami

Zagranica hamuje nasze hipoteki

powinny być pod krajową kontrolą. Z obliczeń prof. Kawalca wynikało, że w 2009-10 r. zagraniczne banki mocno zakręciły kurek z kredytami w Polsce: dynamika kredytów dla przedsiębiorstw w bankach komercyjnych spadła o 11 proc., ale w bankach spółdzielczych i w PKO BP wzrosła o 36,5 i 22,7 proc. Udomawianie

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Co z pieniędzmi?

spółdzielczym kasom w Polsce). SKOK Wołomin ma co prawda tylko 85 tys. członków, ale dysponuje siecią ponad 100 placówek w całym kraju. Do niedawna był też liderem w walce o dobry wizerunek Kas. Wynajął do reklam Michała Wiśniewskiego, dawnego wokalistę Ich Troje. Wołomiński SKOK był też inicjatorem akcji "

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

banków na Zachodzie. Rządu te argumenty nie przekonały. Nowy fundusz ma zagwarantować, że na ratowanie jakiegokolwiek banku w Polsce nigdy nie pójdą pieniądze podatników. Czytaj też: Banki nie biednieją, chociaż podobno był kryzys. Z której kieszeni wyciągają nam kasę? Czytaj też: Odpływ pokazał, że

Komisje senackie za ułatwieniem spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych

banki dodatkowych kosztów, które banki będą musiały przerzucić na klientów. Wypowiedź ta wywołała replikę senatorów. Szef Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina (PO) zapewnił, że "w projekcie nie ma zamachu na prywatną własność osób". Wypominał przedstawicielowi ZBP, że

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

wcześniej, kiedy wyniósł 18,6 mld zł. Na odsetkach banki zarobiły 12,37 mld zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. wobec wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (10,8 mld zł). Wynik z prowizji był jednak niższy o 2 proc. i wyniósł 4,56 mld zł wobec 4,6 mld zł w ubiegłym roku. KNF podała, że

I ty, drogi czytelniku, zapłacisz za fatalne zarządzanie SKOK-ami

, że w SKOK-u Wołomin coś jest nie tak. Panowie ze SKOK-owej centrali zapominają, że to oni są odpowiedzialni za bałagan, który panuje w spółdzielczych kasach. To, że jedne kasy dziś bankrutują, a inne są przejmowane przez banki, jest zasługą panującego przez lata nadzoru koleżeńskiego. Dotychczasowa

Pekao SA przejmuje SKOK Kopernik. Jest decyzja KNF

zgłaszać zainteresowane udziałem tym procesie. - Zgłoszenia dokonały dwa banki, tj. PKO Bank Polski i Bank Pekao, ale tylko Bank Pekao osiągnął porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego. W tej sytuacji tylko Bank Pekao wyraził zgodę na przejęcie SKOK Kopernik

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

potencjał instytucji spółdzielczych, rządy wielu krajów dbają o to, aby wprowadzane rozwiązania legislacyjne oraz dotacje umożliwiły rozwój instytucji spółdzielczych. "Wydaje mi się, że w Polsce mamy do czynienia z nienadążaniem prawa za potrzebami. Przejęcie SKOK-u przez bank jest końcem idei

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często zwany Zielonym Bankiem. Francja BNP Paribas to grupa kapitałowa, a zarazem bank francuski powstały w 2000 r. z

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin zatrzymani na polecenie prokuratury

przypomniał, że od ponad dwóch lat ustawowy nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje KNF, a depozyty w SKOK-ach, tak jak w bankach, do kwoty 100 tys. euro gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Środowe zatrzymania są już kolejnymi w śledztwie dot. działalności zarządu SKOK

Siedem razy więcej cyberataków na klientów banków niż innych branż

niedawno ankietę wśród menedżerów. Wynika z niej, że 10-minutowe wcześniejsze powiadomienie o zagrożeniu wystarczyłoby, aby mu zapobiec. Informacja dostarczona z minutowym wyprzedzeniem pozwoliłaby obniżyć koszty związane z atakiem o 40 proc. Polska nie jest wyjątkiem Czy polskie banki są przygotowane na

PKO BP ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK Kopernika

Warszawa, 24.10.2014 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę PKO Bankowi Polskiemu na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach, podał Urząd. "W trakcie postępowania Urząd uwzględnił sytuację

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

1997 r. ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie przyczyniła się do rozwoju listów zastawnych. Wskazano, że obecnie w Polsce listy zastawne pokrywają 0,7 proc. wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w Czechach poziom ten wynosi 42 proc., a w niektórych krajach Europy

KNF: banki komercyjne zamknęły 180 oddziałów, zwolniły 7,2 tys. osób

banki komercyjne zwalniały pracowników, te spółdzielcze zwiększały liczbę etatów, choć na mniejszą skalę. Dzięki bankom spółdzielczym wzrosła też przez rok liczba placówek banków. Jak podaje KNF, banki w Polsce mają teraz ponad 14,4 tys. placówek i filii, zaś w marcu 2009 r. było ich 14,3 tys. Biorąc

SKOK Wołomin na krawędzi bankructwa

powierzonych spółdzielczym Kasom w Polsce). Zanim SKOK Wołomin stracił płynność finansową, próbował - jak podaje KNF - ratować się, wycofując wszystkie wolne pieniądze, przechowywane na rachunkach w Krajowej SKOK (ponad 300 mln zł). Ale w końcu gotówka w Kasie się skończyła. SKOK Wołomin to jeden z filarów

Europejskie załamanie w kredytach. Celowo wcześniej tego nie nagłaśniano

3,7 tys. mniej niż w 2009 r. Ale w tym roku odpływ etatów przyspieszył. Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w maju w bankach pracowało już tylko 173 tys. osób. W Polsce działa 40 banków komercyjnych i 569 spółdzielczych. Nasz sektor bankowy należy do najmniej skoncentrowanych w

MF podtrzymuje stanowisko w sprawie rozliczania wpłat banków na rzecz BFG

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) – Ministerstwo Finansów podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące rozkładania w czasie kosztów banków związanych z obowiązkowymi wpłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), wynika z pisma przesłanego przesłanego przez resort do Komisji Nadzoru

Drzemiący potencjał

specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości. Obecnie banki spółdzielcze zrzeszone z BPS stanowią około 60 proc

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

1997 r. ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie przyczyniła się do rozwoju listów zastawnych. Wskazano, że obecnie w Polsce listy zastawne pokrywają 0,7 proc. wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w Czechach poziom ten wynosi 42 proc., a w niektórych krajach Europy

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

świętokrzyskim. Bank Pekao SA należy go grupy finansowej UniCredit. Prowadzi działalność bankową w zakresie obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Na przejęcie SKOK przez banki pozwalają przepisy ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Maciej Krzysztoszek z KNF wyjaśnił PAP, że

Firmy pożyczkowe stworzą własną listę dłużników. Nie chcą płacić BIK

firmy mogą już teraz sprawdzać swoich klientów w biurach informacji gospodarczej (są trzy takie instytucje) albo w należącym do Związku Banków Polskich Biurze Informacji Kredytowej (BIK). To największa i najbardziej miarodajna tego typu baza w Polsce. Korzystają z niej banki, ale też np. serwis

UKNF: Wzrost PKB, niskie stopy dają szanse na dalszą poprawę wyników banków

zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych, choć obraz sytuacji nie był jednorodny (poprawę wyników odnotowano w 365 podmiotach, które skupiały 70,5% aktywów sektora; 13 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 47 mln zł), podkreśla Urząd. "Poprawa wyników sektora nastąpiła dzięki

Prezes NBP zapowiada powołanie Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego

papierów wartościowych w transakcjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz udzielaniem bankom pożyczek.Sławomir Skrzypek oczekuje, że proponowane rozwiązania zwiększą akcję kredytową szczególnie banków spółdzielczych, które "są źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw"

Monetia przejmuje 3 kasy spółdzielcze w Katowicach

Warszawa, 23.07.2014 (ISBnews) - Monetia, największa agencja płatnicza w Polsce,  podpisała umowę na obsługę trzech kas spółdzielczych w Katowicach. Sieć Monetii w Katowicach powiększyła się tym samym do 11, zaś w całym kraju spółka ma już 553 kasy. Monetia prowadzi obecnie rozmowy z

BMW za lokatę? Największy konkurs bankowy od czasu DeVito

spółdzielcy mogą mocno awansować w rankingach największych banków.Już teraz niektóre banki spółdzielcze imponują innowacyjnością. Najpewniej to w tych bankach zostaną zamontowane pierwsze bankomaty biometryczne w Polsce. Pierwszy z nich testowo stał już przez kilka dni pod koniec zeszłego roku w banku

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

seniorów, to ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, które mogą z niej skorzystać. Mówi jedynie, że kredytobiorcą może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Zatem to banki

Alior Bank przejmuje mały SKOK im. św. Jana z Kęt

Od jesieni 2012 r. nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (SKOK) sprawuje KNF. Komisja rozpoczęła tę misję od prześwietlenia kondycji finansowej kas. Wszystkie musiały poddać się badaniu przeprowadzonemu przez zewnętrznych audytorów. Aż 44 z 55 działających w Polsce Kas

BGK - jest umowa w sprawie poręczeń

, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Krakowski Bank Spółdzielczy, West LB Bank Polska oraz BRE Bank. 19 maja br. rząd przyjął program wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa

Rośnie nowa grupa. Banki zmieniają zrzeszenia.

, BPS, GBW oraz współpracujący z bankami spółdzielczymi BGŻ.Warto pamiętać, że sama sieć banków spółdzielczych w Polsce - znajdujących się przede wszystkim tam, gdzie mało jest placówek banków komercyjnych - to 494 placówki bankowe. Łącznie banki spółdzielcze dysponują siecią trzech tysięcy bankomatów

SKOK z przeszkodami

jak banki, a jednocześnie na to, żeby funkcjonowały poza państwowym nadzorem. Żeby nie musiały tworzyć takich jak banki rezerw na złe kredyty ani utrzymywać na przyzwoitym poziomie własnych kapitałów. Pod hasłem samopomocowej misji i wspierania krajowego kapitału w bankowości ekipa rzutkich

Jak przelać pieniądze, żeby się potem nie zdziwić? [Pieniądze Ekstra]

rachunkami klientów w różnych bankach. Blue Media ma umowy z 25 bankami, z których można wysłać przelew BlueCash. Większość to banki spółdzielcze. Wśród dużych banków komercyjnych do systemu "podpięte" są mBank, Alior Bank i Eurobank. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu zależy od banku. Np. w

Zbigniew Jagiełło: Placówki bankowe nieprędko odejdą

długoterminowego zobowiązania, a nie wtedy, kiedy trzeba go już spłacać, to jest pozytywne zjawisko. Polski rynek kredytów hipotecznych nie przechodził nigdy testu kilkuletniej recesji. Gdyby do tego doszło, lepiej byłoby, żeby banki miały jak największy odsetek klientów, którzy zadłużyli się w sposób rozsądny

BFG zdecydował o wypłacie depozytów ze SKOK Wołomin

. zł konieczne jest poinformowanie PKO Banku Polskiego z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej. PKO Bank Polski nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie czy zostaną one przekazane przelewem czy wypłacone w

Banki poznają klientów po głosie? Nowa metoda identyfikacji w Polsce

m.in. w oddziałach banku BPH, od dobrych kilku lat podobny patent - choć tylko przy obsłudze klientów korporacyjnych - stosuje Bank Pekao. Banki spółdzielcze używają z kolei bankomatów biometrycznych. Z tej technologii chce też korzystać Getin Bank, który wyposaży w czytniki biometryczne swoje

SKOK Wołomin stracił płynność, zawiesza działalność. Co dalej?

(śpiewająco zachwalał pożyczki gotówkowe pełne miłości). Potem wołomiński SKOK stał się głównym uczestnikiem akcji "narodowych konsultacji" w sprawie przyszłości SKOK-ów. W ramach "konsultacji" każdy Polak mógł poprzeć spółdzielczy ruch, polski kapitał i wolność gospodarczą. Ogłosił też

W I kwartale 49 kredytów z dopłatą NFOŚiGW na domy energooszczędne

Kredyty na energooszczędne mieszkania i domy, do których dopłaci NFOŚiGW, są w ofercie sześciu banków: Banku Ochrony Środowiska, BZ WBK, Deutsche Banku PBC, Getin Noble Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości, SGB-Banku, a także w bankach spółdzielczych tych zrzeszeń. Do 2018 roku Fundusz ma

Przegląd informacji ze spółek

, uwzględniające nie tylko obecne otoczenie makroekonomiczne, ale również możliwe kierunki rozwoju, poinformował prezes SGB Ryszard Lorek. Cały sektor oczekuje także nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Do zespołu zarządzania portfelami akcyjnymi

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

projekcie przewidziano zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. MF chce też umożliwić bankom przechowywanie dowodów księgowych dotyczących poszczególnych rat kredytów i pożyczek w formie elektronicznej po upływie 5 lat od początku roku obrotowego

Nowe wskaźniki w programie "Mieszkanie dla młodych" i więcej mieszkań

stolicy o powierzchni 50-75 m kw. dostanie od państwa 29946,9 zł, czyli o 23,5 zł więcej niż do tej pory. Pamiętajmy jednak, że dopłata może zastąpić wymagany przez banki co najmniej 10-proc. wkład własny. Przymierzając się do zakupu mieszkanie o wartości np. 300 tys. zł, trzeba dysponować 30 tys. zł

Gronkiewicz-Waltz: nadal mało kobiet osiąga sukces w bankowości

. Wtedy było istotne, że banki płacą podatki do polskiego budżetu, udzielają kredytów, że zatrudniają polskich bankowców, którzy mają szansę uczyć się i szkolić. Oczywiście, ważne było zróżnicowanie własności w bankach, aby nie doszło do niczyjej dominacji. Byłam zwolenniczką prywatyzacji banków w Polsce

Kto i jak ratował członków SKOK-ów. G. dostawał nagrody, a jego klientów ratowały banki

niż w bankach i niższych kosztów pożyczek" - komentował "Nasz Dziennik". Jak domek z kart Dziś wiadomo, że gdyby depozyty klientów SKOK-ów nie zostały objęte gwarancjami, to cały system Kas mógłby rozpaść się jak domek z kart, ponieważ wewnętrzny system ubezpieczania depozytów

Ministerstwo Finansów ostrzega przed zakładaniem lokat poza bankami

www.bfg.pl" - dodano w komunikacie. BFG jest jedynym podmiotem, który gwarantuje depozyty w Polsce (poza samorządowym systemem gwarancji depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK). Uczestnikami BFG są wyłącznie banki krajowe

BS-y szukają kapitału

ustawy nie zgłasza również Narodowy Bank Polski, nie ukrywając, że kibicuje bankom spółdzielczym w zdobywaniu coraz poważniejszej pozycji na rynku bankowym w Polsce. Jedynie Komisja Nadzoru Finansowego w swojej opinii - choć generalnie pozytywnej - dzieli się w piśmie do Kancelarii Sejmu

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

strony internetowe przypominają te z czasów, gdy bankowość internetowa w Polsce ruszała. Ale to się zmienia. Coraz więcej "spółdzielczych" witryn nie ustępuje stronom dużych banków ogólnopolskich. W bankach spółdzielczych rolnicy mają tam właściwie wszystko. Każdy bank oferuje konto dla

Gwarancje bankowe. Gdzie nasze pieniądze są naprawdę bezpieczne?

bankach spółdzielczych oraz w SKOK-ach, czyli spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (największa z nich to Kasa Stefczyka). Zarówno banki spółdzielcze, jak i SKOK-i wyróżniają się tym, że klienci są jednocześnie ich członkami (czyli współwłaścicielami). Zakładając depozyt trzeba wykupić

Gwarancja pomoże przedsiębiorcy w chudszych czasach?

Krajowego podpisał umowy z pierwszymi pięcioma bankami, które będą pożyczały firmom pieniądze w ramach nowego programu gwarancji. W tej piątce są trzy wielkie banki detaliczne - PKO BP, BRE Bank oraz ING - a także praktycznie cały bankowy sektor spółdzielczy, czyli Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Bank

To były prywatne pieniądze? Nie do końca, panie senatorze

placówki w całym kraju, zupełnie jak banki. I obficie z tego korzystają. Największy SKOK Stefczyka ma dziś 700 tys. członków. W 2010 r. okazuje się, że fundacja, od której zaczęła się historia SKOK-ów w Polsce, ma majątek o wartości 77 mln zł, a więc pomnożyła powierzone przez fundatora środki przynajmniej

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

przez jego system płatności BlueCash wyniosła blisko 120 tys., czyli była o ponad 70 proc. większa niż rok wcześniej. System płatności BlueCash został wdrożony przez 24 banki. Blue Media planuje do końca 2014 roku wdrożenie tego systemu w kolejnych bankach komercyjnych i spółdzielczych. Blue Media od

Banki atakują w średnich i małych miastach. Po Pocztowym BGŻ...

banków spółdzielczych, przekonuje, że wspólnie będą one w stanie odeprzeć ofensywę komercyjnych rywali. - Sektor spółdzielczy ma o 17 mld zł więcej depozytów, niż kredytów, gdy w bankach komercyjnych jest 139 mld zł dziury. Inwestujemy we wspólne platformy informatyczne i biometryczną identyfikację

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 27 stycznia --10:00: Spotkanie SGB-Banku nt. podsumowania wyników finansowych i działalności oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej w 2014 roku, a także prezentacji założeń na 2015 rok   -- 10:00: Prezentacja przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Indeksu

Nagrody bankom rozdane

. wynik finansowy netto oraz najwyższą wartość zebranych depozytów klienckich predestynowały PKO Bank Polski do Nagrody Głównej w Rankingu "50 największych banków w Polsce 2009". Liderem pod względem siły kapitałowej pozostał Bank Pekao S.A., który wyprzedził PKO Bank Polski, dotychczasowego

Czy powstanie superlista dłużników? Trwają rozmowy z firmami pożyczkowymi

porę pożyczek na niższym poziomie niż banki. A to oznacza, że powinniście mieć też oprocentowanie niższe w porównaniu z bankami - skomentował Maciej Samcik. Jak trudno jest się dogadać i stworzyć jedną, wspólną listę dłużników, pokazuje przykład grupy banków spółdzielczych, które kilka lat temu nie

Majowe kredytowe ożywienie. 1500 dopłat do kredytów mieszkaniowych

Polska. Wcześniej kredytów z dopłatą zaczęły udzielać: PKO BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Millennium, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Rządowy program "Mieszkanie dla młodych" zaczął się 1

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z działalnością spółdzielni.Ustawa określa: zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni prawa i obowiązki członków spółdzielni organy spółdzielni

Bank zrzeszający

, z zastrzeżeniem art. 28.Bank zrzeszający: wykonuje czynności bankowe oraz inne czynności określone w ustawie Prawo bankowe lub w innych ustawach, w zakresie ustalonym w statucie banku; prowadzi rachunki bieżące zrzeszonych banków spółdzielczych, na których zrzeszone banki spółdzielcze utrzymują rezerwy

DZ Bank

komercyjnym, który razem z WGZ-Bank pełni role banku centralnego dla ok. 1 400 banków spółdzielczych i kas kredytowych w Niemczech i Austrii. DZ Bank PolskaW Polsce był właścicielem banku DZ Bank Polska S.A., wcześniej działającego jako Bank Amerykański w Polsce S.A. (AmerBank). 1 listopada 2013 r. nastąpiło

Wielkopolski Bank Spółdzielczy

Wielkopolski Bank Spółdzielczy – bank spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu. HistoriaBank założony został w 1961 roku w Łubowie. Na początku powstała spółdzielnia przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Łubowie. W 2004 roku bank zmienił nazwę z dotychczasowej na Wielkopolski Bank Spółdzielczy, pod któ

PA-CO-BANK

Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK Pabianice - bank spółdzielczy działający w Pabianicach i okolicach. Jego prezesem od 1996 jest Jerzy Błochowiak, a wiceprezesem od 2011 córka prezesa, Anita Błochowiak.Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe oficjalnie powstało w Pab

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.