banki spółdzielcze w polsce

PAP

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

Komisja Europejska zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez polskie władze. SKOK-i skarżą się, że Polska faworyzuje banki i parabanki kosztem bankowości spółdzielczej, którą poddaje nieproporcjonalnym sankcjom, uniemożliwiającym działanie.

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

Komisja Europejska zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez polskie władze. SKOK-i skarżą się, że Polska faworyzuje banki i parabanki kosztem bankowości spółdzielczej, którą poddaje nieproporcjonalnym sankcjom, uniemożliwiającym działanie. W sprawie SKOK-ów głos zabrała dziś też Prokuratura Generalna, która chce wiedzieć, ile śledztw prowadzonych w całym kraju ich dotyczy.

Prezes BPS: Nie mamy indeksu branż zakazanych

Co trzecia placówka bankowa w Polsce należy do banków spółdzielczych, ale ich udział w rynku nie przekracza 8 proc. Jak to zmienić, mówi Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości

KNF: PKO BP przejmuje SKOK Wesoła

na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w tym procesie. Zgłoszenia dokonał jeden bank, tj. PKO Bank Polski, który osiągnął następnie porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG"

Złoto w sztabkach do kupienia w Alior Banku i PBS Ciechanów

października z podobną ofertą wystartował Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (sztabki można kupić w ośmiu oddziałach). Czytaj też: Czy złoto trzyma wartość lepiej, niż papierki emitowane przez banki centralne? Ostatnio notowania złota na światowych giełdach nieco się uspokoiły, ale przecież świat w dalszym

SGB-Bank wprowadza przelewy natychmiastowe dla banków z grupy

kolejnych bankach. Jako pierwsze nową usługę w Spółdzielczej Grupie Bankowej wdrożyły Bank Spółdzielczy w Gnieźnie i Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. "Przelewy natychmiastowe, realizowane w systemie Express Elixir, to kolejny w naszej ofercie nowoczesny produkt bankowy, który pozwoli

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

sprzyjających przepisów prawnych niż te, którymi cieszą się np. banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Z komunikatu nie wynika, czego dokładnie domaga się Krajowa SKOK od Brukseli. W piśmie czytamy tylko, że Krajowa SKOK "wielokrotnie zwracała się do rządu polskiego o podjęcie działań mających na celu

Senat za większymi restrykcjami w ustawie o bankach spółdzielczych

spółdzielczych są tzw. zrzeszenia zintegrowane. Mają one nakładać na banki nieco mniejsze wymogi niż IPS. Nowe formy organizacyjne banków spółdzielczych mają być zatwierdzane przez KNF. Według źródeł PAP, z dwóch istniejących w Polsce grup banków spółdzielczych grupa SGB postanowiła przystąpić do IPS, zaś banki

Kwaśniak: KNF niechętna tzw. zrzeszeniom zintegrowanym banków spółdzielczych

polskiego sektora bankowego i zachowania banków spółdzielczych w dotychczasowej formie". Źródła zbliżone do banków spółdzielczych przyznały w rozmowie z PAP, że z dwóch istniejących w Polsce grup banków spółdzielczych to grupa SGB postanowiła przystąpić do IPS, natomiast banki z grupy BPS forsowały

Piechociński: banki spółdzielcze są współtwórcą sukcesu naszej gospodarki

W środę w resorcie gospodarki odbyła się konferencja pt. "Banki spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym" organizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Piechociński podczas swojego wystąpienia odnosił się do ostatniego kryzysu, który pokazał, jak ważną rolę stanowi

"Polska": SKOK-i idą na wojnę z bankami

największe problemy z pozyskaniem środków na finansowanie działalności w bankach - powiedział gazecie Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej SKOK. Oferta SKOK-ów na tle banków wygląda bardzo dobrze. SKOK Stefczyka oferuje np. lokatę 3-miesięczną z rocznym oprocentowaniem 8 proc. Tak duży zysk ofertuje

First Data rozszerza współpracę z SGB-Bankiem o oferowanie terminali płatniczych

dostarczanie technologii i usług komplementarnych do podstawowej oferty" - dodał odpowiadający za obszar urządzeń samoobsługowych w SGB-Banku Robert Tórz, cytowany w komunikacie. W Polsce First Data jest właścicielem marki Polcard i Payeezy. SGB-Bank S.A. zrzesza 202 banki spółdzielcze i wspólnie z

KNF: niektóre zapisy ustawy o bankach spółdzielczych niekorzystne

Polsce grup banków spółdzielczych grupa SGB postanowiła przystąpić do IPS, natomiast banki z grupy BPS forsowały zrzeszenia zintegrowane. Prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Zdzisław Kupczyk w stanowisku przekazanym w ub. tygodniu PAP zaznaczył, że Grupa BPS wierzy, że "nowe regulacje

Dlaczego Andrzej Duda chce opodatkować banki?

Dlaczego Andrzej Duda chce opodatkować banki?

ustawie Prawo bankowe są bankami krajowymi. Konkurencją dla SKOK-ów nie były i nie są banki komercyjne, ale właśnie banki spółdzielcze. Według danych GUS i KNF w Polsce działało w 2013 r. 571 banków spółdzielczych i 55 SKOK-ów. Wartość aktywów, którymi banki spółdzielcze dysponowały w 2013 r., to 96,5 mld

SGB pozytywnie ocenia ustawę o bankach spółdzielczych, za 2 tygodnie poprawki

Lorek. Łączne aktywa banków spółdzielczych i zrzeszających w Polsce to ok. 125 mld zł. Aktualnie w całym kraju działa 567 banków spółdzielczych, które łącznie posiadają ponad 4,8 tys. placówek bankowych. W sumie wszystkie banki spółdzielcze zatrudniają w Polsce ponad 33 tys., co stanowi 19

KNF: SKOK-i powinny być objęte takim samym nadzorem, jak banki

Dajnowicz podkreślił w komentarzu przesłanym PAP, że celem działań KNF jest bezpieczeństwo członków kas i stabilność rynku finansowego. "Objęcie depozytów w spółdzielczych kasach takim samym poziomem ochrony jak depozytów w bankach oznacza, że wobec obu sektorów powinny być stosowane

Pietraszkiewicz: bankowość lokalna alternatywą dla banków globalnych

Pietraszkiewicz zwrócił uwagę na rolę banków spółdzielczych tłumacząc, że dla mieszkańców tysięcy miejscowości banki te są jedynymi i najbliższymi dostępnymi placówkami finansowymi. Zaznaczył, że trzeba o tym przypominać, ponieważ jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej parlamentarnej. "Trzeba

Każą płacić nawet za reklamację! Czy to najbardziej pazerny bank w Polsce?

zadłużenie ma wartość... 20 zł, 5-złotową prowizję za zlecenie przelewu z datą przyszłą. Ale wszelkie rekordy w dziwnych prowizjach pobił Bank Spółdzielczy w Słupcy.Otóż ten bank pobiera od klientów prowizję za... wpływy na rachunek! Opłata dotyczy kont typu "Farmer", czyli ROR-ów prowadzonych

SGB-Bank: Brak ulgi w opłatach na rzecz BFG może osłabić konkurencyjność sektora

niekorzystne przepisy dotkną w sposób istotny bardzo znaczącą grupę, jaką stanowi sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - a bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych i banków zrzeszających to również bezpieczeństwo klientów" - powiedział prezes Lorek. W nowym modelu poza bankami spółdzielczymi

Obligacje PBS w Ciechanowie warte 5,22 mln zł wejdą na Catalyst w poniedziałek

pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 220 obligacji na okaziciela serii BSC1114 wyemitowanych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy  w komunikacie. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest jedną z

PKO BP złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie SKOK 'Wesoła'

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową "Wesoła" z siedzibą w Mysłowicach, podał Urząd. Wniosek wpłynął 8 maja br, sprawa jest w

KNF ustanawia zarząd komisaryczny w kolejnym SKOK-u i banku spółdzielczym

; ani zawarte z nimi umowy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami banku spółdzielczego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) chroni depozyty zgromadzone zarówno w bankach spółdzielczych jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Druga decyzja KNF, czyli

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

korzyścią jest fakt, że Grupa SGB Banku jako największa instytucja działającą na rzecz "Polski lokalnej", zrzeszającą 205 banków spółdzielczych, może wspomagać jej rozwój. "Konsekwentnie wspieramy małą i mikro przedsiębiorczość oraz jednostki samorządowe. Ponadto banki z Grupy są znaczącym

PKO BP ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK Wesoła

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) – PKO Bank Polski otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła), podał Urząd. "Uczestnicy transakcji konkurują obecnie na

ZBP: Zapotrzebowanie na kredyt dla MSP powinno znacznie wzrosnąć od 2016 r.

dotacyjnej, jak i agencyjnej - pośredników finansowych. ZBP wskazuje, że na podstawie doświadczeń poprzedniej perspektywy finansowej UE w Polsce, banki oczekują od regulatorów, tak unijnych jak i krajowych (resortowych i regionalnych) w pełni równouprawnionego podejścia, niedyskryminowania banków

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora bankowego wzrosła w ub. roku do 89% PKB, a dynamika ta była wyższa od dynamiki wzrostu PKB Polski, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Obserwowany w 2014 r. wzrost skali działania banków mierzony tempem wzrostu aktywów

SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej

spółdzielczym charakterem działalności kas" - głosi stanowisko Kasy Krajowej SKOK. Zdaniem Kasy Krajowej SKOK, dopuszczane przez projekt połączenie spółdzielczych kas z bankami jest też wątpliwe z punku widzenia prawnego. "Polski system prawny nie reguluje w żadnym miejscu procedury połączenia spółki

KNF zdecydowała o przejęciu SKOK Wesoła przez PKO BP

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła) przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski (PKO BP), podała Komisja. Zdaniem KNF, przejęcie

Szydło przedstawia szczegóły podatku bankowego. Na GPW akcje banków w dół

powiedziała, że tym podatkiem nie zostaną objęte SKOK-i. Dlaczego? - Po pierwsze, SKOK-i są inną instytucją, to nie są banki. Po drugie SKOK-i płacą podatki w Polsce. Ten podatek będzie skierowany do banków. Nie będą nim objęte ani SKOK-i, ani OFE, ani małe banki spółdzielcze - stwierdziła. Na GPW mocne

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne. Są objęte gwarancjami BFG

W razie bankructwa pojedynczego SKOK-u środki z funduszu wypłacane są klientom, którzy w danej instytucji trzymali oszczędności. Maksymalnie jest to równowartość 100 tys. euro, czyli ok. 415 tys. zł. SKOK-i zostały objęte nadzorem pod koniec 2012 roku, mimo że Narodowy Bank Polski popierał ten

KNF ustanowiła zarząd komisaryczny w kolejnej SKOK

zostały przejęte przez banki. W pierwszej połowie sierpnia KNF ustanowiła komisarza w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Jowisz w Czeladzi. W lipcu br. KNF ustanowiła zarząd komisaryczny nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Polska w Warszawie i Powszechną Spółdzielczą Kasą

Sejm: projekt znoszący bariery dla emisji listów zastawnych - do komisji

emisji listów zastawnych w Polsce oraz obrotu listami zastawnymi zarówno na rynku krajowym, jak i rynku międzynarodowym" - zaznaczyła Leszczyna. Wskazała, że nowe rozwiązania mają umożliwić wykorzystanie przez banki na większą skalę refinansowania działalności kredytowej przez emisje listów

Bank Pekao przejmie SKOK Kopernika 22 grudnia

spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK Kopernik w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Do 8 października banki krajowe mogły zgłaszać zainteresowane udziałem tym procesie. "Zgłoszenia dokonały dwa banki, tj. PKO Bank Polski i Bank Pekao

Zarządca komisaryczny w SKOK Jowisz

oszczędności. Jowisz należy też do zrzeszenia spółdzielni spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych pod nazwą Kasy Stefczyka. Do tej pory KNF wprowadziła zarządcę komisarycznego (nie licząc kas, które zbankrutowały lub zostały przejęte przez banki) do SKOK Wesoła, SKOK Kujawiak, SKOK im. Stefana kard

Eksperci: instytucje finansowe często mylą CSR z marketingiem czy reklamą

nieodpowiedzialne, nieetyczne, czy nieekologiczne" - mówiła. Jej zdaniem w Polsce mało mówi się o CSR w tym kontekście, a znacznie więcej o zaangażowaniu społecznym, które jest elementem polityki sprzedażowej. Zdaniem Krukowskiej banki spółdzielcze, czy SKOK-i mogą być propagatorami CSR. Także Grzegorz

Repolonizacja czy nacjonalizacja banków?

(przejął ostatnio bank Nordea), jest grupa Getin Leszka Czarneckiego, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska, wreszcie banki spółdzielcze i SKOK-i. Ale nie brakuje ekspertów, którzy uważają, że nie będzie szkody, jeśli w polskich rękach znajdzie się większość branży bankowej. Argumentują, że powinniśmy się

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

2015 r." Narodowego Banku Polskiego (NBP). "Wyniki symulacji oraz testów warunków skrajnych (stress-testów), w których badana jest wrażliwość banków działających w Polsce na wystąpienie mało prawdopodobnych i skrajnie niekorzystnych warunków, potwierdzają wysoką odporność tego sektora na

Komisarz wchodzi do SKOK Arka

zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 tys. euro, czyli ok. 420 tys. zł. To już siódmy SKOK, nie licząc kas, które zbankrutowały lub zostały przejęte przez banki, w którym rządzi komisarz. Niedawno KNF ustanowiła

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

kapitałowych wynikających z dyrektywy CRD IV; wynika z tego konieczność szybkiej nowelizacji ustawy o bankach spółdzielczych; - Utrzymanie wysokiego wyposażenia kapitałowego i bezpiecznej dźwigni finansowej przez banki zwiększające skalę akcji kredytowej wraz z poprawą koniunktury, w celu zapewnienia

BFG ustalił dla SKOK-ów wysokość stawki opłaty obowiązkowej na 2015 r.

Gwarancyjnego określa stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościwo-kredytowe - w wysokości 0,3% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych"- czytamy w komunikacie. Podstawą naliczenia kwoty obowiązkowej

SKOK-i czują się sekowane i niepotrzebne dla regulatora - X Debata ISBnews

. Mimo to, że duża część z nich znajdowała się wówczas poza nadzorem, zwłaszcza na południu USA, to dostały pomoc jak reszta uczestników rynku. "Dlatego także w Polsce ważne jest, żeby wszystkie miary zastosowane wobec banków komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów były takie same. Przykładem są

15 mld zł w trzy miesiące, czyli paradoks rosnących lokat w bankach

masowy zwrot w kierunku alternatywnych form lokowania kapitału - mówi Daniel Wrzesiński, wicedyrektor departamentu produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych w mBanku. Wzrost wartości depozytów w bankach może być też efektem sytuacji w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Większość

Poczta zachowa swój bank. PKO BP mówi "pas"

, kredytach oraz kontach - i dostarczaniu paczek. Bank Pocztowy miał zapewniać dodatkowe przychody oddziałom pocztowym i skutecznie konkurować z PKO BP, bankami spółdzielczymi oraz SKOK-ami. Bank Pocztowy rzeczywiście stał się "zbrojnym ramieniem Poczty" w segmencie usług finansowych i pozyskał

Tanieją banki na giełdzie. Przez wyborcze obietnice

Polsce aktywa bankowe wynoszą ponad 1,5 bln zł. Nowy podatek bankowy oznaczałby obciążenie dla banków w wysokości około 6 mld zł. Pochłonie więc ponad jedną trzecią rocznych zysków netto całego sektora - mówi Michał Fidelus. Przy czym podatek ten - gdyby został wprowadzony - dotknąłby banki w różnym

Zalecenie KNF: Bank BPH wprowadza program naprawczy

szuka kupca na ten bank, spekuluje się od kilku miesięcy. Szef KNF, komentując możliwość sprzedaży banku, stwierdził, że Amerykanie nie powinni szukać kupca w Polsce ze względu na dużą koncentrację naszego rynku.

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r.

depozytów w Polsce. Zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego. (ISBnews)

Leszczyna: orzeczenie TK pozwoli na dalszą naprawę SKOK-ów

lub wybranych zobowiązań SKOK przez banki krajowe np. w przypadku decyzji nadzorcy o ich likwidacji. "W ocenie Ministra Finansów te instrumenty należy uznać za niezwykle istotne dla podejmowania odpowiednich i pożądanych działań w celu zapewnienia stabilności sektora finansowego w Polsce"

Do urzędu bez dowodu osobistego. Wystarczy palec

miasto stawiające na innowacje, takie jak biometria - mówi Beniamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży. Biometria już w bankach Technologia biometryczna w Polsce nie jest niczym nowym. Już kilka lat temu zaczęły ją wdrażać banki. Co ciekawe, prekursorami nie były duże banki komercyjne, lecz spółdzielcze

Polityka + finanse = katastrofa (SKOK-ów)

. - Bo płacą podatki w Polsce - tłumaczy kandydatka PiS na premiera Beata Szydło, przemilczając fakt, że banki komercyjne też płacą w Polsce, i to znacznie więcej. A oprócz tego płacą na upadające SKOK-i. Te ostatnie odwdzięczają się PiS, finansując media zaangażowane w obronę partii Jarosława

SKOK przejmie inny SKOK. Pierwsza taka decyzja

Od 2012 r., czyli momentu, kiedy KNF przejął nadzór nad SKOK-ami, to pierwsza decyzja, kiedy jedna Kasa przejmuje drugą. Do przejęcia może dojść, jeśli Kasa jest w trudnej sytuacji finansowej, a w takiej znalazł się SKOK Siarkopol. Do tej pory to bankom Komisja dawała zielone światło do

Jaka przyszłość dla SKOK-ów?

co potem? Docelowym modelem działania spółdzielczego systemu powinno być przekształcenie największych SKOK-ów w banki, być może skonstruowane podobnie jak spółdzielcze. Zaś te małe Kasy - po koniecznej restrukturyzacji - powinny działać tak jak do tej pory (bez ostrych wymogów kapitałowych i

Beata Szydło: Jesteśmy z Jarosławem Kaczyńskim dogadani na całą kadencję

odpowiedzi na pytanie, dlaczego SKOK-i nie zostaną objęte podatkiem bankowym. - Po pierwsze, SKOK-i są inną instytucją, to nie są banki. Po drugie, SKOK-i płacą podatki w Polsce. Ten podatek będzie skierowany do banków. Nie będą nim objęte ani SKOK-i, ani OFE, ani małe banki spółdzielcze - stwierdziła

"Gazeta Wyborcza": Banki nie zarobią na lokatach na Euro 2012

Resort uznał bowiem za hazard i zabronił lokat, których oprocentowanie byłoby uzależnione od wyników drużyn na Euro 2012. A takie lokaty jak "Polska Mistrzem", "Polskie Medale" robiły furorę w 2008 r. - przypomina "GW". Mimo to największe banki nie spróbowały zabawić

Bankowa gigantomania

, staje się powoli zbyt ryzykowne.Tempo konsolidacji może spowalniać nadzór bankowy (z zapowiedzi jego szefa Andrzeja Jakubiaka wynika, że będzie niechętny dalszym fuzjom). Ale jej nie zatrzyma. Cóż więc począć? Na innych rynkach lekarstwem na konsolidację banków komercyjnych są banki spółdzielcze. W

BZ WBK nie interesuje się dziś SKOK-ami, w przyszłości może wrócić do tematu

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK nie przygląda się obecnie żadnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), ale nie wyklucza tego w przyszłości, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. "Przyglądaliśmy się 1-2 SKOK-om, które zostały jednak kupione przez

"PB": Biznesowa Polska B dostanie pomoc

Polska gospodarka to nie tylko wielkie fabryki i korporacje. W dużej części to drobni przedsiębiorcy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a banki nawet nie chcą z nimi rozmawiać. "Są zostawieni sami sobie, wykluczeni z rynku finansowego. Jeśli chcą się rozwijać, muszą ciułać pieniądze lub

"Puls Biznesu": Biznesowa Polska B dostanie pomoc

Polska gospodarka to nie tylko wielkie fabryki i korporacje. W dużej części to drobni przedsiębiorcy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a banki nawet nie chcą z nimi rozmawiać. "Są zostawieni sami sobie, wykluczeni z rynku finansowego. Jeśli chcą się rozwijać, muszą ciułać pieniądze lub

Banki spółdzielcze pierwszy raz w historii na GPW

, BGK - Krajowy Fundusz Drogowy) i samorządy (np. Warszawa, Poznań, Rybnik). Catalyst pozyskał zupełnie nową kategorię obligacji emitowanych przez banki spółdzielcze. Zadebiutowały za jednym zamachem papiery aż pięciu banków - Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) oraz czterech banków zrzeszonych w

"To Pekao SA jest polski?" Czyli banki polskie i "działające w Polsce"

Polsce". Trzecie miejsce - >Nie wiedziałem, że Pekao SA to polski bank:)" A na pytanie, czy są w Polsce jeszcze jakieś polskie banki, bashaga7 napisał: "PKO BP, Getin, FM Bank, Banki Spółdzielcze kilka jest jeszcze:-)" Akcje są polskie Pomijając złośliwości, trzeba uznać, że banki

PBS przydzielił obligacje o wartości 2,63 mln zł

przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" – podano także. Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiada obecnie około stu placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski. (ISBnews

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

29.07. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch kasach: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie oraz Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie - poinformowała w środę KNF. Jak podano w komunikacie

Przeprowadzono testowy cyberatak na kilka banków. Jak zareagowały?

kilkanaście, kilkadziesiąt razy w roku - mówi Mirosław Maj, prezes fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Czy banki są przygotowane na ataki hakerów? Na to pytanie miała odpowiedzieć symulacja ataku, jaką w październiku 2013 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w pięciu bankach komercyjnych i jednym

Ofensywa PZU w branżę bankową. Co to oznacza dla naszych portfeli?

niemiecki mBank, hiszpański BZ WBK i włoskie Pekao. To byłby ciekawy układ, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie gospodarki w trudnych czasach. W trakcie ostatniego kryzysu tylko banki z polskim kapitałem - PKO BP, banki spółdzielcze - nie zmniejszyły apetytu na kredytowanie polskich firm. Zła wiadomość

BFG uruchamia wypłaty dla klientów SKOK Wołomin

SKOK Wołomin to druga pod względem wielkości Kasa w Polsce i drugi bankrut w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Liczy blisko 80 tys. członków, którzy zdeponowali w niej depozyty o wartości 2,7 mld zł. Podobnie jak wiele innych kas, ta również wpadła w tarapaty finansowe

Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi

Pracowników Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych (dwiema organizacjami związkowymi działającymi w BGŻ) oraz Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" w BNP Paribas Bank Polska S.A. (jedną z dwóch organizacji związkowych działających w banku). Na początku grudnia 2013 roku grupa

NBP: polski system finansowy jest stabilny

dodatkowo, że z systemu bankowego odpłynęłoby 270 mld zł. To skutkowałoby niedoborem środków w systemie bankowym w wysokości ok. 20 mld zł, głównie w bankach finansowanych przez banki-matki. Część raportu poświęcono SKOK-om. "Sytuacji nie można uznać za korzystną, wprost przeciwnie jest ona trudna i

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 grudnia 2014 r. jednogłośnie 1 podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao). "Sytuacja Banku Pekao pozwala na

Zrobili skok na Kasę Wołomin

, że w SKOK-u Wołomin coś jest nie tak. Panowie ze SKOK-owej centrali zapominają, że to oni są odpowiedzialni za bałagan, który panuje w spółdzielczych kasach. To, że jedne kasy dziś bankrutują, a inne są przejmowane przez banki, jest zasługą panującego przez lata nadzoru koleżeńskiego. Przez ponad 15

Zrobili skok Na Kasę Wołomin

informacje o tym, że w SKOK-u Wołomin coś jest nie tak. Panowie ze SKOK-owej centrali zapominają, że to oni są odpowiedzialni za bałagan, który panuje w spółdzielczych kasach. To, że jedne kasy dziś bankrutują, a inne są przejmowane przez banki, jest zasługą panującego przez lata nadzoru koleżeńskiego. Przez

Seremet: SKOKi tak niebezpieczne jak banki w latach 90.

20.05. Warszawa (PAP) - Dziś w bankach nie ma takiej skali nieprawidłowości co w SKOK-ach, obecny poziom bezpieczeństwa w SKOK-ach jest porównywalny z tym, jaki był w bankach w latach 90., szczególnie w bankach spółdzielczych - ocenił prokurator generalny Andrzej Seremet. Przedstawiając w środę w

PZU wciąż niechętne do zakupów banków

rękach krajowego kapitału jest 40 proc. aktywów branży bankowej. Najwięcej tego tortu ma PKO BP, największy polski bank, który ostatnio połknął polskie aktywa Nordei. Ale są też banki spółdzielcze, jest BOŚ Bank i Bank Pocztowy, są kulejące SKOK-i. Czy to właściwe proporcje? Zdaniem prezesa PKO BP - nie

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

banków na Zachodzie. Rządu te argumenty nie przekonały. Nowy fundusz ma zagwarantować, że na ratowanie jakiegokolwiek banku w Polsce nigdy nie pójdą pieniądze podatników. Czytaj też: Banki nie biednieją, chociaż podobno był kryzys. Z której kieszeni wyciągają nam kasę? Czytaj też: Odpływ pokazał, że

Zagranica hamuje nasze hipoteki

powinny być pod krajową kontrolą. Z obliczeń prof. Kawalca wynikało, że w 2009-10 r. zagraniczne banki mocno zakręciły kurek z kredytami w Polsce: dynamika kredytów dla przedsiębiorstw w bankach komercyjnych spadła o 11 proc., ale w bankach spółdzielczych i w PKO BP wzrosła o 36,5 i 22,7 proc. Udomawianie

Nie wierzymy w system ochrony depozytów. Ufamy największym bankom

systemowego kryzysu bankowego w Polsce system gwarancji depozytów nie zadziała, a klienci banków stracą znaczną część swoich depozytów". Rybiński ma o tyle rację, że system finansowy oparty jest dziś na zaufaniu. W bankach i SKOK-ach na lokatach i kontach oszczędnościowych Polacy trzymają ponad 570 mld

Warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin

względem wielkości kasą w Polsce i drugim bankrutem w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Liczyła blisko 80 tys. członków, którzy zdeponowali w niej depozyty o wartości 2,7 mld zł. Podobnie jak wiele innych kas ta również wpadła w tarapaty finansowe. Wprowadzony do niej zarządca

PKO BP złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie SKOK Kopernika

Warszawa, 14.10.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Ornontowicach, podał Urząd. Wniosek wpłynął 9 października

Słabe państwo odsyła do banku

bankach komercyjnych - komentuje wyniki prof. Elżbieta Mączyńska. - Z kolei mieszkańcy biedniejszych regionów zaciągają małe kredyty w bankach spółdzielczych. Rekordowa pod tym względem jest ściana wschodnia. To drobne kwoty na niezbędne rzeczy. Najgorzej mają jednak ci, którzy przez niskie zarobki

Eksperci: SKOK-i są bezpieczne, potrzebna dyskusja o szczegółowych rozwiązaniach

Warszawa, 16.10.2014 (ISBnews) - Idea bankowości spółdzielczej jest potrzebna i pozytywnie wpływa na konkurencję oraz przejrzystość rynku, uważają ekonomiści. Według nich, działający w Polsce system Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) jest odpowiednio i wystarczająco

Przegląd informacji ze spółek

mld zł z 1 mld zł, podał BGK. PZU chce kupić 2-4 banki i "złożyć je razem" tak, by powstał piąty bank w Polsce pod względem wielkości aktywów, zapowiedział prezes PZU Andrzej Klesyk. W jego ocenie, banki od 6. do 20. pozycji pod względem sumy bilansowej nie mają szansy przetrwać ze

Depozyty w SKOK-ach są bezpieczne

W oświadczeniu czytamy też, że w trakcie kampanii wyborczej "doszło do wykreowania w mediach w Polsce tzw. afery SKOK" oraz do "ataku na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe". Ów domniemany atak zapewne miał polegać na opisaniu przez "Wprost" i "Gazetę

Trybunał Konstytucyjny kontynuuje badanie konstytucyjności ustawy o SKOK

, zgodnie z którym środki rezerwy płynnej kas, utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej, "mogą być przez Kasę Krajową inwestowane wyłącznie w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, emitowane przez Narodowy Bank Polski, emitowane przez rządy lub banki centralne

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat stabilności polskiego systemu finansowego. Pokazuje on, czy system finansowy - który w Polsce opiera się głównie na systemie bankowym - jest odporny na różne szoki: spowolnienie gospodarcze, które pociąga za sobą m.in. wzrost bezrobocia

KNF: banki komercyjne zamknęły 180 oddziałów, zwolniły 7,2 tys. osób

banki komercyjne zwalniały pracowników, te spółdzielcze zwiększały liczbę etatów, choć na mniejszą skalę. Dzięki bankom spółdzielczym wzrosła też przez rok liczba placówek banków. Jak podaje KNF, banki w Polsce mają teraz ponad 14,4 tys. placówek i filii, zaś w marcu 2009 r. było ich 14,3 tys. Biorąc

Są zarządy komisaryczne w kolejnych SKOK-ach

przeniesienie polskiego - spółdzielczego - kapitału w ręce banków komercyjnych - komentuje Andrzej Dunajski, rzecznik Krajowej SKOK. Zdaniem Dunajskiego pomoc udzielona obu SKOK-om przez Kasę Krajową wystarczyła do osiągnięcia przez nie wymaganych współczynników wypłacalności. Wiadomo jednak, że między Kasą

Drzemiący potencjał

specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości. Obecnie banki spółdzielcze zrzeszone z BPS stanowią około 60 proc

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Co z pieniędzmi?

spółdzielczym kasom w Polsce). SKOK Wołomin ma co prawda tylko 85 tys. członków, ale dysponuje siecią ponad 100 placówek w całym kraju. Do niedawna był też liderem w walce o dobry wizerunek Kas. Wynajął do reklam Michała Wiśniewskiego, dawnego wokalistę Ich Troje. Wołomiński SKOK był też inicjatorem akcji "

W TK pierwszy dzień rozprawy dot. konstytucyjności przepisów o SKOK-ach

także łamie zasady autonomii spółdzielni. Ponadto - jak mówił poseł PiS - jest on sprzeczny z zasadą społecznej gospodarki rynkowej, bo stanowi "nadmierną ingerencję państwa w działalność SKOK-ów jako prywatnych podmiotów gospodarki". Szmit podkreślał też, że np. banki spółdzielcze, a także

7 grzechów głównych SKOK-ów. Unikanie nadzoru, demagogia i wyprowadzanie pieniędzy z kraju

producentem. Nieprawidłowości w działaniu SKOK-ów i ich niejasne interesy wypaczają te instytucje. A szkoda, ponieważ - przeznaczone w gruncie rzeczy dla najuboższych i często wykluczonych przez wielkie banki - kasy spółdzielcze mogłyby wypełnić niszę i ochronić ludzi przed różnymi nieuczciwymi parabankami

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

wcześniej, kiedy wyniósł 18,6 mld zł. Na odsetkach banki zarobiły 12,37 mld zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. wobec wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (10,8 mld zł). Wynik z prowizji był jednak niższy o 2 proc. i wyniósł 4,56 mld zł wobec 4,6 mld zł w ubiegłym roku. KNF podała, że

Przegląd informacji ze spółek

przejęciu przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli przez SGB-Bank z dniem 30 czerwca, za zgodą banku przejmującego będącego jednocześnie dla Banku Spółdzielczego w Lesznowoli bankiem  zrzeszającym, podała KNF. Akcjonariusze Tele-Polska Holding zdecydowali o przeznaczeniu zysku

Sąd odrzucił skargę: SKOK im. Św. Jana z Kęt powinien być przejęty

Dziś do nadzoru finansowego doręczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydane 3 marca 2015 roku. Sąd odrzucił skargę Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej na decyzję KNF z połowy sierpnia o przejęciu SKOK-u przez Alior Bank SA. Uzasadnienie? Sąd

Siedem razy więcej cyberataków na klientów banków niż innych branż

niedawno ankietę wśród menedżerów. Wynika z niej, że 10-minutowe wcześniejsze powiadomienie o zagrożeniu wystarczyłoby, aby mu zapobiec. Informacja dostarczona z minutowym wyprzedzeniem pozwoliłaby obniżyć koszty związane z atakiem o 40 proc. Polska nie jest wyjątkiem Czy polskie banki są przygotowane na

Seremet: SKOKi tak niebezpieczne jak banki w latach 90.

niż w bankach, czy mniejszy. "W bankach takiej skali nieprawidłowości nie ma. One są dziś na zupełnie na innej planecie jeśli chodzi o ochronę interesów klientów" - podkreślił szef prokuratury. Podobny okres jego zdaniem banki przeżywały w latach 90. "Szczególnie banki spółdzielcze

Pekao SA przejmuje SKOK Kopernik. Jest decyzja KNF

zgłaszać zainteresowane udziałem tym procesie. - Zgłoszenia dokonały dwa banki, tj. PKO Bank Polski i Bank Pekao, ale tylko Bank Pekao osiągnął porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego. W tej sytuacji tylko Bank Pekao wyraził zgodę na przejęcie SKOK Kopernik

Ustawa o SKOK-ach zgodna z konstytucją. Ale forma nadzoru nad małymi Kasami - nie

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przez bank krajowy, możliwości przejęcia przez bank krajowy wybranych praw lub zobowiązań Kasy", a także procedury likwidacji Kasy oraz ochrony wierzycieli Kasy, w przypadku częściowego jej przejęcia. Dziś Trybunał Konstytucji orzekł, że ustawa jest zgodna z

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często zwany Zielonym Bankiem. Francja BNP Paribas to grupa kapitałowa, a zarazem bank francuski powstały w 2000 r. z

I ty, drogi czytelniku, zapłacisz za fatalne zarządzanie SKOK-ami

, że w SKOK-u Wołomin coś jest nie tak. Panowie ze SKOK-owej centrali zapominają, że to oni są odpowiedzialni za bałagan, który panuje w spółdzielczych kasach. To, że jedne kasy dziś bankrutują, a inne są przejmowane przez banki, jest zasługą panującego przez lata nadzoru koleżeńskiego. Dotychczasowa

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

29.07. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch kasach: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie i Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie - podała w środę KNF. To kolejne zarządy ustanowione

Prezes NBP zapowiada powołanie Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego

papierów wartościowych w transakcjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz udzielaniem bankom pożyczek.Sławomir Skrzypek oczekuje, że proponowane rozwiązania zwiększą akcję kredytową szczególnie banków spółdzielczych, które "są źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw"

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

1997 r. ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie przyczyniła się do rozwoju listów zastawnych. Wskazano, że obecnie w Polsce listy zastawne pokrywają 0,7 proc. wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w Czechach poziom ten wynosi 42 proc., a w niektórych krajach Europy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery