bank nbp warszawa

wrób

Co z karą dla Balcerowicza

Co z karą dla Balcerowicza

Dopiero 2 października Sąd Okręgowy w Warszawie zdecyduje, czy ukarać prezesa NBP Leszka Balcerowicza grzywną za niestawienie się na przesłuchanie w sejmowej komisji śledczej ds. banków

Byliśmy w sortowni banknotów NBP. Rocznie przewija się przez nią ponad 10 mld zł

Byliśmy w sortowni banknotów NBP. Rocznie przewija się przez nią ponad 10 mld zł

Prezes NBP został ponownie wybrany do Komitetu Sterującego ESRB

Warszawa, 28.01.2014 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka został ponownie wybrany na trzyletnią kadencję do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk Board, ESRB), poinformował NBP. Komitet Sterujący wspiera

MF chce umożliwić NBP obrót obligacjami na rynku wtórnym

Warszawa, 28.11.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów proponuje, aby Narodowy Bank Polski (NBP) mógł kupować i sprzedawać dłużne papiery wartościowe także poza operacjami otwartego rynku - na rynku wtórnym. Resort podkreśla jednak, że - zgodnie z prawem unijnym - banki centralne nie mogą

Prezydent dokonał zmian w zarządzie NBP

03.03. Warszawa (PAP) - Prezydent Bronisław Komorowski powołał w poniedziałek Pawła Sameckiego na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wiceprezes NBP Piotr Wiesiołek został powołany na kolejną kadencję. Prezydent powołał Sameckiego na wniosek prezesa NBP. Prezydent Bronisław Komorowski

NBP: Zysk netto banków spadł o 24,8% r/r do 1,32 mld zł w styczniu 2014 r.

Warszawa,  07.03.2014 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 1.317 mln zł na koniec stycznia 2014 r. wobec 1.751 mln zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wynik z działalności bankowej spadł o 1,9% w skali roku do 4.664 mln zł na koniec stycznia. Wynik

NBP zadowolony ze spadku zobowiązań polskich banków wobec spółek-matek

Warszawa, 23.12.2013 (ISBnews) - Wartość zobowiązań banków wobec zagranicznych instytucji finansowych w ostatnich kwartałach zmniejsza się, ale zmiany te nie mają charakteru nagłego i nie wywierają istotnego wpływu na akcję kredytową banków, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o

Projekt budżetu 2014: Wynik finansowy NBP wyniesie -4,4 mld zł w 2013 r.

Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniesie w tym roku minus 4,40 mld zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa w przyszłym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r. Zysk NBP za 2012 r. wyniósł 5,54 mld zł. "W 2014 r. nie

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2014 r. to 2,5%

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w marcu, wynosi 2,50% na 2014 r., czyli na obecnym poziomie, wynika z raportu NBP. "Prognoza centralna stopy referencyjnej

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2014 to 1,2%

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w marcu, to 1,2% na 2014 r., 2,3% na 2015 r. i 2,5% w 2016 r., wynika z raportu NBP. W 2013 r. inflacja średnioroczna spowolniła

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 1,5% m/m do 74,82 mld euro w marcu

Warszawa, 07.04.2014 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w lutym br. 74,82 mld euro i spadły o 1,5% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 11,9%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły

NBP: Eksport wzrósł o 3,4% r/r, import wzrósł o 5,6% w lutym

Warszawa, 11.04.2014 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lutym br. o 3,4% r/r, zaś import zwiększył się o 5,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W styczniu br. eksport wyniósł 12.773 mln euro, a import sięgnął 12.594 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów towarowych

NBP: Zysk netto banków spadł o 7,1% r/r do 2,61 mld zł w I-II 2014 r.

Warszawa, 09.04.2014 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 2.613 mln zł w okresie styczeń-luty 2014 r. wobec 2.814 mln zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,4% w skali roku do 9.209 mln zł na koniec lutego, zaś wynik z

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 3,3% m/m do 75,93 mld euro w lutym

Warszawa, 07.03.2014 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w lutym br. 75,93 mld euro i spadły o 3,3% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 7,0%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły

NBP: Oczekiwania inflacyjne wzrosły do 0,6% w lutym

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews) - Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na najbliższe 12 miesięcy wyniosły w lutym br. 0,6%, czyli wzrosły o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu

NBP: Eksport wzrósł o 10,6% r/r, import wzrósł o 6,6% w styczniu

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu br. o 10,6% r/r, zaś import zwiększył się o 6,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W styczniu br. eksport wyniósł 13.503 mln euro, a import sięgnął 13.085 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,5% w marcu

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na najbliższe 12 miesięcy wyniosły w marcu br. 0,5%, czyli spadły o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  "Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu

NBP: Eksport wzrósł o 6,0% r/r, import zwiększył się o 0,4% w lipcu

Warszawa, 11.09.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w lipcu br. o 6,0% r/r, zaś import zmniejszył się o 0,4% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W lipcu br. eksport wyniósł 12.952 mln euro, a import sięgnął 12.659 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów towarowych

NBP: Średnia miesięczna opłata za prowadzenie konta detal spadła w I półr. 2013

Warszawa, 13.01.2014 (ISBnews) – Pierwsze półrocze 2013 r. było dość stabilne jeśli chodzi o decyzje cenowe w grupie 21 banków, analizowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku bankowego dla klientów detalicznych w polskich

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,8% m/m do 78,52 mld euro w styczniu

Warszawa, 07.02.2014 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w styczniu br. 78,52 mld euro i wzrosły o 1,8% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 1,4%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły

NBP: Eksport wzrósł o 10,6% r/r, import wzrósł o 1,7% w grudniu

Warszawa, 12.02.2014 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu ub.r. o 10,6% r/r, zaś import zwiększył się o 1,7% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W grudniu ub.r. eksport wyniósł 11.662 mln euro, a import sięgnął 11. 894 mln euro. "Ujemne saldo obrotów

NBP: Eksport wzrósł o 7,1% r/r, import spadł o 0,7% w czerwcu

Warszawa, 12.08.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 7,1% r/r, zaś import zmniejszył się o 0,7% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W czerwcu br. eksport wyniósł 12.735 mln euro, a import sięgnął 12.174 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza

Warszawa, 23.12.2013 (ISBnews) - System finansowy pozostaje stabilny, a perspektywy jego funkcjonowania poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza, wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2013", przygotowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Wyniki

NBP: Eksport wzrósł o 5,5% r/r, import spadł o 2,2% w II kw. 2013 r.

Warszawa, 30.09.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w II kw. 2013 roku o 5,5% r/r do 38.330 mln euro, zaś import spadł o 2,2% r/r do 37.136 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "W efekcie tego, w II kwartale 2013 r., saldo obrotów towarowych było dodatnie i

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 1,9% m/m do 77,14 mld euro w grudniu

Warszawa, 07.01.2014 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w grudniu 2013 r. 77,14 mld euro i spadły o 1,9% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 6,6%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy

Inflacja bazowa przyspieszyła do 1,0% r/r w marcu wg analityków

% przy średniej w wysokości 0,95%. Narodowy Bank Polski (NBP) poda dane o inflacji bazowej w środę, 16 kwietnia, o godz. 14.00. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2072 mln euro deficytu w III kw.

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2013 r. zanotowano deficyt w wysokości 2.072 mln euro wobec 486 mln euro nadwyżki kwartał wcześniej i w porównaniu do 3.606 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "O jego

NBP: Nie widać wzrostu presji inflacyjnej wśród przedsiębiorstw w I kw.

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Wśród ankietowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) przedsiębiorców nie widać wzrostu presji inflacyjnej, wynika z badania NBP przeprowadzanego wśród 1371 firm. Presja płacowa utrzymuje się na niskim poziomie, podkreśla bank centralny. "Nie widać jest

NBP: Eksport wzrósł o 3,1% r/r, import spadł o 4,6% w maju

Warszawa, 12.07.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w maju br. o 3,1% r/r, zaś import zmniejszył się o 4,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W maju br. eksport wyniósł 12.385 mln euro, a import sięgnął 12.272 mln euro. "W omawianym miesiącu odnotowano wzrost

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +649 mln euro w lipcu

Warszawa, 11.09.2013 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 649 mln euro w lipcu br. wobec minus 868 mln euro (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec minus 3.112 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W lipcu 2013 r

NBP: Eksport wzrósł o 5,6% r/r, import wzrósł o 1,7% w III kw. 2013 r.

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw. 2013 roku o 5,6% r/r do 39.443 mln euro, zaś import wzrósł o 1,7% r/r do 38.426 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.  odnotowano szybszy wzrost

Prezydent odwołał Zytę Gilowską z RPP na jej własną prośbę

Warszawa, 04.10.2013 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski odwołał Zytę Gilowską z funkcji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) na jej własną prośbę, podały Kancelaria Prezydenta oraz Narodowy Bank Polski (NBP).  "W związku ze zrzeczeniem się przez Panią prof. Zytę Gilowską

NBP: Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza, przyspiesza wzrost liczby pracujących

Warszawa, 19.03.2014 (ISBnews) - Badania koniunktury Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. W IV kw. 2013 r. coraz szybciej rosła liczba osób pracujących, co potwierdziły nie tylko wyniki BAEL, ale także dane napływające z przedsiębiorstw, podkreśla

Nowe logo NBP. Teraz ma być jednolicie i prestiżowo

Potrzebę ujednolicenia systemu identyfikacji wizualnej bank centralny uzasadniał tym, że w strukturze NBP funkcjonowało kilkadziesiąt logotypów dowolnie używanych przez pracowników (m.in. 30 wzorów prezentacji multimedialnych, 15 szablonów stron internetowych). Teraz wszystko ma funkcjonować według

NBP wyemituje monetę na kanonizację JPII; od czwartku wystawa o bankowości

NBP poinformował w środę, że wyemituje 966 sztuk kilogramowych monet o nominale 500 zł, aby upamiętnić planowaną na przyszły rok kanonizację. Moneta tego typu zostanie wyemitowana przez NBP po raz pierwszy w historii. Narodowy Bank Polski emituje monety okolicznościowe z wizerunkiem Jana Pawła II

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 843 mln euro w XII, konsensus: -1292 mln euro

Warszawa, 12.02.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2013 r. odnotowano deficyt w wysokości 843 mln euro wobec 957 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 1.705 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według 12

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,98% m/m do 78,62 mld euro w listopadzie

Warszawa, 06.12.2013 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w listopadzie br. 78,62 mld euro i wzrosły o 1,98% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 4,9%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +17 mln euro w październiku

Warszawa, 13.12.2013 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 17 mln euro w październiku br. wobec plus 539 mln euro miesiąc wcześniej i wobec plus 2.137 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W październiku 2013 r

NBP oczekuje dalszego spadku ROA i ROE banków w kolejnych kwartałach

Warszawa, 23.12.2013 (ISBnews) - Sektor bankowy w Polsce będzie odnotowywać dalszy spadek wskaźników ROA i ROE w kolejnych kwartałach, przewiduje Narodowy Bank Polski (NBP). Będzie to skutkiem m.in. spadku marży odsetkowej i nie odsetkowej (w tym obniżki opłat interchange). "W

NBP: Zysk netto banków spadł o 5,6% r/r do 14,04 mld zł w I-XI 2013 r.

Warszawa, 31.12.2013 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14.040 mln zł w okresie styczeń-listopad 2013 r. i był niższy o 5,6% w skali roku, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wynik z działalności bankowej spadł w tym okresie o 6,4% do 50.558 mln zł. Wynik z odsetek

NBP wpłacił ponad 5,2 mld zł z zysku za 2012 r. do budżetu państwa - prasa

Warszawa, 27.06.2013 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) wpłacił do budżetu państwa ponad 5,2 mld zł z ubiegłorocznego zysku, podał "Dziennik Gazeta Prawna". "Narodowy Bank Polski wpłacił do państwowej kasy ponad 5,2 mld zł z ubiegłorocznego zysku. Wypłata nastąpiła

NBP: Eksport wzrósł o 1,2% r/r, import spadł o 0,8% w listopadzie

Warszawa, 17.01.2014 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w listopadzie 2014 r. o 1,2% r/r, zaś import zmnijeszył się o 0,8% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W listopadzie ub.r. eksport wyniósł 13.594 mln euro, a import sięgnął 13.587 mln euro. "Dodatnie saldo

NBP: Inflacja bazowa przyspieszyła do 1,1% r/r w marcu, konsensus: 1,0%

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w marcu br. wobec 0,9% w lutym br., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 0,9-1,1% przy

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 2,6% m/m do 77,09 mld euro w październiku

Warszawa, 07.11.2013 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w październiku br. 77,09 mld euro i spadły o 2,6% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 5,4%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy

NBP: Firmy chcą rozpocząć więcej inwestycji w II kw. tego roku niż w I kw.

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa ankietowane w marcu przez Narodowy Bank Polski (NBP) zamierzają rozpocząć więcej projektów inwestycyjnych w II kw. br. niż kwartał wcześniej, wynika z badania NBP przeprowadzanego wśród 1371 firm. Tempo poprawy nastrojów inwestorów jest jednak

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2014 to 1,7%

Warszawa, 16.01.2014 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w grudniu, 1,7% na 2014 r. i 2,4% na 2015 r., wynika z raportu NBP. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej tylko w hipotekach w I kw.

Warszawa, 03.02.2014 (ISBnews) - Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych w I kw. br., jednocześnie sądzą, że pierwsze trzy miesiące tego roku przyniosą kontynuację łagodzenia polityki kredytowej w kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +539 mln euro we wrześniu

Warszawa, 12.11.2013 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło xxx mln euro we wrześniu br. wobec minus 46 mln euro (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec plus 95 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). We wrześniu 2013 r

Belka: sytuacja na Wschodzie nie pomaga polskiej gospodarce

03.03. Warszawa (PAP) - To, co się dzieje na Wschodzie, ale także w Europie, nie pomaga w prowadzeniu bezpiecznej, stabilnej polityki gospodarczej, w tym polityki pieniężnej - ocenił w poniedziałek szef NBP Marek Belka. "To, co się dzisiaj dzieje na Wschód od Polski, ale także w ogóle w

NBP: Eksport wzrósł o 3,5% r/r, import spadł o 1,9% w I kw. 2013 r.

Warszawa, 28.06.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2013 roku o 3,5% do 37.018 mln euro, zaś import spadł o 1,9% r/r do 37.157 mln euro, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 139 mln euro wobec minus 2.115 mln euro

mBank podwyższył kwotę programu emisji euroobligacji o 1 mld euro do 3 mld euro

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews) – mFinance oraz mBank podpisały zaktualizowaną umowę Programu emisji euroobligacji podnoszącą maksymalną jego kwotę do 3,0 mld euro (równowartość 12,70 mld zł) z 2,0 mld euro (równowartość 8,47 mld zł) wcześniej, poinformował bank. Środki z emisji będą

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 4,2% m/m do 79,15 mld euro we wrześniu

Warszawa, 07.10.2013 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły we wrześniu br. 79,15 mld euro i spadły o 4,2% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 3,1%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 5,1% r/r, kredyty - o 3,8% w listopadzie

Warszawa, 13.12.2013 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec listopada br. 820,47 mld zł, co oznacza spadek o 0,2% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 5,1% r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 936,40 mld zł, tj. wzrosły o 0,6% m/m i

NBP: Eksport wzrósł o 0,2% r/r, import wzrósł o 2,4% w październiku

Warszawa, 13.12.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku br. o 0,2% r/r, zaś import zwiększył się o 2,4% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W październiku br. eksport wyniósł 14.622 mln euro, a import sięgnął 14.569 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2013 to 1,1%

Warszawa, 14.10.2013 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków we wrześniu, wynosi 1,1% na 2013 r., 2,1% na 2014 r. i 2,5% na 2015 r., wynika z raportu NBP. NBP podał, że 50-procentowe

NBP: Mediana prognoz analityków dot. wzrostu PKB w 2013 r. wynosi 1,2%

Warszawa, 14.10.2013 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków we wrześniu, zakłada wzrost na poziomie 1,2% w 2013 r., 2,4% w 2014 r. i 3,1% w 2015 r. wynika z raportu NBP. NBP podał też, że 50-procentowe

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +182 mln euro w sierpniu

Warszawa, 11.10.2013 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 182 mln euro w sierpniu br. wobec plus 603 mln euro (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec plus 922 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W sierpniu 2013 r

Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 1,1% r/r w grudniu wg analityków

ujęciu na 1,0-1,5% przy średniej w wysokości 1,14%. Narodowy Bank Polski (NBP) poda dane o grudniowej inflacji bazowej w czwartek, 16 stycznia, o godz. 14.00. (ISBnews)  

NBP: Eksport wzrósł o 5,0% r/r, import bez zmian r/r w całym 2013 r.

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w całym 2013 roku o 5,0% do 155.967 mln euro, zaś import wzrósł o 0,002% r/r do 153,658 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 2.309 mln euro wobec

NBP: Zysk netto banków spadł o 2,5% r/r do 11,79 mld zł w I-IX 2013 r.

Warszawa, 30.10.2013 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 11.793 mln zł w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. i był niższy o 2,5% w skali roku, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wynik z działalności bankowej spadł w tym okresie o 6,5% do 41.363 mln zł. Wynik z odsetek

NIK: poziom rezerw dewizowych odpowiedni do sytuacji gospodarczej kraju

02.04. Warszawa (PAP) - Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi w latach 2009-2013. W tym okresie poziom rezerw był adekwatny do sytuacji gospodarczej kraju - informuje rzecznik NIK Paweł Biedziak. Według Izby, NBP zapewnił

NBP: Eksport wzrósł o 8,1% r/r, import wzrósł o 3,2% we wrześniu

Warszawa, 12.11.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 8,1% r/r, zaś import zwiększył się o 3,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). We wrześniu br. eksport wyniósł 13.896 mln euro, a import sięgnął 13.223 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów

NBP: Zysk netto banków spadł o 2,2% r/r do 10,67 mld zł w I-VIII 2013 r.

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10.669 mln zł w okresie styczeń-sierpień 2013 r. i był niższy o 2,2% w skali roku, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP) na stronach internetowych. Wynik z działalności bankowej spadł w tym okresie o 6,2% do 36.941 mln

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +588 mln euro w styczniu

Warszawa, 17.03.2014 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 588 mln euro w styczniu 2014 r. wobec minus 2.206 mln euro miesiąc wcześniej i wobec plus 966 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Saldo zagranicznych

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1135 mln euro w I, konsensus: -748 mln euro

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2014 r. odnotowano deficyt w wysokości 1.135 mln euro wobec 843 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1.375 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według dwunastu

NBP: Polityka dywidendowa banków nadal powinna być ostrożna

Warszawa, 16.07.2013 (ISBnews) - W warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym wskazane jest, aby banki - przede wszystkim te charakteryzujące się niższymi współczynnikami wypłacalności - nadal prowadziły ostrożną politykę dywidendową, wynika z "Raportu o

NIK: poziom rezerw dewizowych odpowiedni do sytuacji gospodarczej kraju

02.04. Warszawa (PAP) - Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi w latach 2009-2013. W tym okresie poziom rezerw był adekwatny do sytuacji gospodarczej kraju - informuje rzecznik NIK Paweł Biedziak. Według Izby, NBP zapewnił

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2013 r. to 2,9%

Warszawa, 14.10.2013 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków we wrześniu, wynosi 2,90% na 2013 r., 2,65% na 2014 r. i 3,40% na 2015 r., wynika z raportu NBP. "Prognozy te, w odniesieniu

Belka: RPP nie podniesie stóp na wszelki wypadek, gospodarka się nie przegrzeje

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie widzi na razie ryzyka "przegrzania się" gospodarki i nie będzie podnosić stóp procentowych "na wszelki wypadek", poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Marek Belka

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,2% m/m do 82,9 mld euro w lipcu

Warszawa, 07.08.2013 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w lipcu br. 82,88 mld euro i wzrosły o 1,2% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 0,6%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły

NBP: Eksport wzrósł o 12,3% r/r, import wzrósł o 3,6% w kwietniu

Warszawa, 17.06.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w kwietniu br. o 12,3% r/r, zaś import zwiększył się o 3,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W kwietniu br. eksport wyniósł 13.279 mln euro, a import sięgnął 12.678 mln euro. "Na odnotowany wzrost eksportu

NBP: Inflacja bazowa spowolniła do 1,0% r/r w grudniu, konsensus: 1,1%

Warszawa, 16.12.2013 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0% w grudniu 2013 r. w ujęciu rocznym wobec 1,1% w listopadzie, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 1,0

NBP: Eksport wzrósł o 2,1% r/r, import spadł o 0,7% w sierpniu

Warszawa, 11.10.2013 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu br. o 2,1% r/r, zaś import zmniejszył się o 0,7% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W sierpniu br. eksport wyniósł 12.451 mln euro, a import sięgnął 12.187 mln euro. "Dodatnie saldo obrotów

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2014 r. to 2,6%

Warszawa, 16.01.2014 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w grudniu, wynosi 2,60% na 2014 r. i 3,35% na 2015 r., wynika z raportu NBP. " Zgodnie z prognozami centralnymi stopy

Inflacja bazowa pozostała na poziomie 1,3% r/r w październiku wg analityków

ujęciu na 1,2-1,4% przy średniej w wysokości 1,31%. Narodowy Bank Polski (NBP) poda dane o październikowej inflacji bazowej w piątek, 15 listopada, o godz. 14.00. (ISBnews)  

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 4,7% r/r, kredyty - o 5,3% w marcu

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec marca br. 847,85 mld zł, co oznacza wzrost o 1,0% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 4,7% r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 957,54 mld zł, tj. zwiększyły się o 1,0% w

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,1% r/r na koniec marca; konsensus: +4,9%

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 979,49 mld zł na koniec marca 2014 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Oznacza to wzrost o 5,1% r/r i o 1,1% w ujęciu miesięcznym (po wzroście o 5,3% r/r w poprzednim miesiącu). Dwunastu ankietowanych przez

Belka: MF słusznie uporządkowuje kwestię obligacji, ale uwaga na zmiany w RPP

Warszawa, 22.08.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów słusznie podjęło (techniczną) kwestię dotyczącą uprawnień Narodowego Banku Polskiego (NBP) do skupowania na wtórnym rynku papierów skarbowych poza operacjami otwartego rynku, jednakże propozycja dotycząca dwukadencyjności członków Rady

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 6,0% r/r, kredyty - o 3,7% we wrześniu

Warszawa, 14.10.2013 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec września br. 817,68 mld zł, co oznacza wzrost o 0,4% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 6,0% r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 936,41 mld zł, tj. wzrosły o 0,7% m/m i o

NBP: Mediana prognoz analityków dot. stopy referencyjnej w 2013 r. wynosi 2,90%

Warszawa, 09.07.2013 (ISBnews) - Mediana prognoz dotyczących poziomu stopy referencyjnej w 2013 r., w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w czerwcu, wynosi 2,90%, wynika z raportu NBP. Główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi obecnie 2,50

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,4% w czerwcu

Warszawa, 28.06.2013 (ISBnews) - Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na najbliższe 12 miesięcy wyniosły w czerwcu br. 0,4%, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Inflacja konsumencka w maju br. wyniosła 0,5% r/r wobec 0,8% w kwietniu. W

NBP: Inflacja bazowa spowolniła do 1,1% r/r w listopadzie, konsensus: 1,4%

Warszawa, 16.12.2013 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,1% w listopadzie br. w ujęciu rocznym wobec 1,4% w październiku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Konsensus analityków wynosił 1,4% r/r, ale po publikacji niższej od oczekiwań listopadowej

NBP: Mediana prognoz analityków dot. wzrostu PKB w 2013 r. wynosi 1,2%

Warszawa, 09.07.2013 (ISBnews) - Mediana prognoz dotyczących wzrostu PKB w 2013 r., w badaniach przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w czerwcu, wynosi 1,2%, wynika z raportu NBP. Mediana prognoz na 2014 r. wynosi 2,4%, a na 2015 r. - 3,2%. Minimalny

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1.071 mln euro deficytu w IV kw. 2013 r.

Warszawa, 31.03.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2013 r. zanotowano deficyt w wysokości 1.071 mln euro wobec 2.086 mln euro deficytu kwartał wcześniej i w porównaniu do 2.313 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "O jego

NBP: Zysk netto banków wzrósł o 0,6% r/r do 8,18 mld zł w I-VI 2013 r.

Warszawa, 31.07.2013 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 8.175 mln zł w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. i był wyższy o 0,6% w skali roku, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP) na stronach internetowych. Wynik z działalności bankowej spadł w tym okresie o 6,4% do 27.775 mln zł

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +540 mln euro w lutym

Warszawa, 11.04.2014 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 540 mln euro w styczniu 2014 r. wobec plus 723 mln euro (po korekcie) miesiąc wcześniej i wobec minus 460 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Saldo

Inflacja bazowa przyspieszyła do 1,5% r/r we wrześniu wg analityków

bazową w tym ujęciu na 1,4-1,5% przy średniej w wysokości 1,48%. Narodowy Bank Polski (NBP) poda dane o wrześniowej inflacji bazowej w środę, 16 października, o godz. 14.00. (ISBnews)  

Inflacja bazowa przyspieszyła do 1,5% r/r we wrześniu wg analityków

na 1,4-1,5% przy średniej w wysokości 1,48%. Narodowy Bank Polski (NBP) poda dane o wrześniowej inflacji bazowej w środę, 16 października, o godz. 14.00. (ISBnews)  

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 984 mln euro w XI, konsensus: -1237 mln euro

Warszawa, 17.01.2014 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2013 r. odnotowano deficyt w wysokości 984 mln euro wobec 213 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 1.315 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Według

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 5,9% r/r, kredyty - o 2,9% w październiku

Warszawa, 14.11.2013 (ISBnews) - Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec października br. 821,85 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 5,9% r/r. Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 930,71 mld zł, tj. spadły o 0,7% m/m i

NBP: Projekt zmian w systemie OFE może łączyć się z ryzykiem prawnym

Warszawa, 30.10.2013 (ISBnews) - Choć Narodowy Bank Polski (NBP) zgadza się, iż obecny system emerytalny powinien zostać zmieniony ze względu na zbyt duże obciążenie, jakie stwarza dla sektora finansów publicznych, zwraca jednocześnie uwagę, że proponowane przez rząd zmiany w systemie otwartych

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec lutego; konsensus: +5,5%

Warszawa, 14.03.2014 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wyniosła 968,59 mld zł na koniec lutego 2014 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Oznacza to wzrost o 5,3% r/r i o 0,6% w ujęciu miesięcznym (po wzroście o 5,5% r/r w poprzednim miesiącu). Piętnastu ankietowanych przez

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +1794 mln euro w III kw. 2013 r.

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.794 mln euro w III kw. 2013 r. wobec minus 3.020 mln euro kwartał wcześniej i wobec plus 1.381 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "O wysokości

NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 0,3% m/m do 82,6 mld euro w sierpniu

Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w sierpniu br. 82,60 mld euro i spadły o 0,3% wobec poprzedniego miesiąca, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie. Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 0,1%. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły

NBP: Zysk netto banków wzrósł o 3,1% r/r do 6,88 mld zł w I-V 2013 r.

Warszawa, 02.07.2013 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 6.881 mln zł w okresie styczeń-maj 2013 r. i był wyższy o 3,1 % w skali roku, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP) na stronach internetowych. Wynik z działalności bankowej spadł w tym okresie o 5,1% do 23.171 mln zł

NBP: Inflacja bazowa przyspieszyła do 1,4% r/r w październiku, konsensus: 1,3%

Warszawa, 15.11.2013 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,4% w październiku br. w ujęciu rocznym wobec 1,3% we wrześniu, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 1,2

NBP: Polski sektor bankowy czekają dalsze zmiany właścicielskie

Warszawa, 16.07.2013 (ISBnews) - Prawdopodobieństwo zmian właścicielskich w polskim sektorze bankowym pozostaje na podwyższonym poziomie, wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego", opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Proces ewentualnych zmian

NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 3,8% we wrześniu

Warszawa, 30.09.2011 (ISB) - Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych na najbliższe 12 miesięcy wyniosły we wrześniu 3,8% wobec 4,2% miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Inflacja konsumencka w sierpniu br. wyniosła 4,3% r/r wobec 4,1% w lipcu. NBP podkreśla, że w momencie

Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 1,4% r/r w sierpniu wg analityków

ujęciu na 1,4-1,5% przy średniej w wysokości 1,42%. Bank Polski (NBP) poda dane o sierpniowej inflacji bazowej w poniedziałek, 16 września, o godz. 14.00. (ISBnews)  

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Rada Naukowa NBP

Rada Naukowa NBP jest to instytucja doradczo-opiniotwórcza wspierająca pracę Zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP), powołana na mocy Uchwały Zarządu NBP Nr 16/2007 z 24 maja 2007 r. Dnia 7 sierpnia roku 2007 rada ta zainaugurowała swoją działalność pierwszym posiedzeniem. Głównym powodem

Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych NBP

które przygotowuje Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym.Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych przedstawia zarządowi NBP parametry inwestycyjne rezerw walutowych na rok kolejny w postaci struktury walutowej oraz parametrów portfela porównawczego, który umożliwia określenie efektywności zarządzania rezerwami

Budynek oddziału NBP w Bydgoszczy

został wzniesiony w latach 1863-1864 dla bydgoskiej filii Banku Królewskiego w Berlinie. Był to pierwszy bank publiczny w Królestwie Prus, założony 17 czerwca 1765 roku przez Fryderyka WielkiegoBręczewska-Kulesza Maria, Wysocka Agnieszka: Historia i architektura gmachu NBP w Bydgoszczy. In. Kalendarz Bydgoski 2007

Stopa referencyjna NBP

Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) – minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku. Operacja ta polega na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych na rynku

Warszawa

Warszawa; miasto stołeczne WarszawaUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (). (skrót: m.st. Warszawa) – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.