bank narodowy obligacje

gaw, Reuters, PAP, ISB

NBP i BGK skupują waluty, złoty się umacnia

NBP i BGK skupują waluty, złoty się umacnia

W piątek po południu Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedawał euro za złote i skupował polskie obligacje, poinformowali dilerzy. Do akcji dołączył także oficjalnie Narodowy Bank Polski. - Osłabienie złotego jest chwilowe - stwierdził minister finansów Jacek Rostowski.

NBP i BGK będą mogły prowadzić aukcje obligacji infrastrukturalnych

Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego znajdą się wśród instytucji mogących organizować aukcje obligacji infrastrukturalnych - przewiduje nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i ustawy o Narodowym Banku Polskim. W czwartek Senat zakończył debatę nad tymi regulacjami.

NBP w razie czego jest gotowy do dodrukowania pieniędzy

. Skupowanie od banków papierów wartościowych (np. obligacji skarbowych czy korporacyjnych) to tzw. quantitative easing. Banki centralne stosują ten rzadki instrument, by zwiększyć płynność sektora finansowego w momencie, gdy stopy procentowe banku centralnego są bliskie zera. - W praktyce może to oznaczać

BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje 4-letnie serii U o łącznej wartości 56 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 2 mld zł, podał bank. Cel emisji nie został określony. Obligacje serii U mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst

BOŚ ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji na 32,5 mln zł do fund.uzupełniających

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) -  Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na mocy której urząd wyraził zgodę na zaliczenie środków z emisji obligacji o wartości 32,5 mln zł do funduszy uzupełniających banku, podała instytucja. "

BOŚ Bank przeprowadził emisję obligacji serii T o wartości 80 mln zł

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził emisję 80 tys. obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, podała instytucja. "Cel nie został określony. (…) Obligacje są niezabezpieczone. (…) Wartość nominalna każdej obligacji

MF obniżyło oprocentowanie obligacji 3,4 i 10-letnich w I okresie odsetkowym

% i jest to oprocentowanie wyraźnie wyższe zarówno od podstawowej stopy Narodowego Banku Polskiego (1,50%), jak i rentowności analogicznych obligacji skarbowych obracanych na rynku hurtowym (ok. 1,6%). Również pozostałe rodzaje obligacji oszczędnościowych oferują znacznie lepszą zyskowność od

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 100.000 szt. trzyletnich obligacji serii S o łącznej wartości 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 1 mld zł, poinformował bank.    Data wykupu obligacji to 20 lutego 2018

EBC przechodzi od słów do czynów, a Fed... będzie przyjmował depozyty

Powodem było to, że nawet w obliczu ogromnego pakietu pomocowego ogłoszonego w strefie euro utrzymał się popyt na dolara. Fed konsekwentnie realizuje bowiem strategię wychodzenia z działań antykryzysowych. Wczoraj ogłoszono, ze od czerwca Fed będzie przyjmował "drobne" depozyty. Odbieramy

EMC Instytut Medyczny wykupi przedterminowo obligacje o wartości 7 mln zł

emisji obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez EMC Instytut Medyczny i będzie realizowany przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA" - czytamy w komunikacie.  Papiery zostały wyemitowane w dniu 13 sierpnia 2012 r., a ich termin zapadalności przypada na dzień 13 sierpnia 2017 r

Akcjonariusze GPW powołali Małgorzatę Zaleską na prezesa giełdy

Dawid Jackiewicz poinformował, że Zaleska - była członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) - jest kandydatem Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) na nowego prezesa GPW. Nowa prezes zastąpi na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który złożył rezygnację z funkcji 3 grudnia ub. roku. Był prezesem GPW

Małgorzata Zaleska kandydatem MSP na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Małgorzata Zaleska, była członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP), jest kandydatem Ministerstwa Skarbu Państwa (NBP) na nowego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), poinformował minister Dawid Jackiewicz. Nowy prezes Giełdy, który zastąpi na

Przegląd informacji ze spółek

Rada Nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł, podał bank. Bank Handlowy w Warszawie ma proponowaną alokację rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która

Fitch podtrzymał ratingi dla BOŚ Banku na poziomie BBB oraz A(pol)

otrzymały rating: BBB-(pol). Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A

BGK jeszcze w 2014 r. wyemituje euroobligacje 10-letnie za 0,5 mld euro

2025 roku" - dodano. Dodatkowo rząd zmienił uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji dla obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. "Uchwała z 20 maja 2014 r. przewidywała udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 183 350 000 zł stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu przeprowadzonych 4 grudnia 2015 r. emisji obligacji podporządkowanych serii I oraz I1, podał bankBank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą

W 2016 r. wkład własny przy zakupie mieszkania wzrośnie do 15 proc.

W 2016 r. wkład własny przy zakupie mieszkania wzrośnie do 15 proc.

roku będzie musiał zebrać wymagane 15 proc. w gotówce lub bezpośrednio na koncie. Rekomendacja S mówi, że tylko 10 proc. klient musi wnieść w gotówce. Pozostałe 5 proc. bank może zastąpić blokadą środków na rachunku bankowym albo zastawem na obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank

"Gazeta Polska Codziennie": Frankiem w polskie rodziny

decyzji Europejskiego Banku Centralnego o skupie obligacji. Decyzja ta ma być podjęta w przyszłym tygodniu. W związku z gwałtownym napływem nowych ilości euro na rynek, może dojść do osłabienia tej waluty. Szwajcarzy wpadli w panikę. Obrona niskiego kursu franka stałaby się zatem niezwykle kosztowna. W

Ryzykowny krok EBC

Ryzykowny krok EBC

poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, gdy Szwajcarski Bank Narodowy uwolnił kurs swojej waluty, którą wcześniej ustabilizował w stosunku do euro według kursu 1,2 franka za 1 euro. Szwajcarzy, zdając sobie sprawę, że EBC przymierza się do skupowania obligacji, postanowili zerwać więzy z euro i frank poszybował

W przyszłym roku trudniej o kredyt na mieszkanie

W przyszłym roku trudniej o kredyt na mieszkanie

musiał zebrać wymagane 15 proc. w gotówce lub bezpośrednio na koncie. Rekomendacja S mówi, że tylko 10 proc. klient musi wnieść w gotówce. Pozostałe 5 proc. bank może zastąpić blokadą środków na rachunku bankowym albo zastawem na obligacjach emitowanych przez skarb państwa lub Narodowy Bank Polski

Tak bardzo chcą pomóc frankowiczom, że aż zagrażają stabilności państwa

Tak bardzo chcą pomóc frankowiczom, że aż zagrażają stabilności państwa

, prezesem Narodowego Banku Polskiego i ministrem finansów na czele - nie wypowiedział się tak ostro i jednoznacznie. Ze skali zagrożenia, które sprowokowali posłowie, mając na względzie wyłącznie swój wąski, wyborczy interesik, chyba mało kto zdaje sobie sprawę. W ostatnich miesiącach przejmowaliśmy się

Raczko z NBP: Skup obligacji? Nie bójmy się ostrego noża

Raczko z NBP: Skup obligacji? Nie bójmy się ostrego noża

zniesienia? ANDRZEJ RACZKO: Rolą NBP jest nie pomaganie ministrowi finansów, ale stabilizowanie rynku finansowego. Gdyby z jakiegoś powodu zagranica zaczęła pozbywać się polskich obligacji i ich cena zaczęłaby gwałtownie spadać, a rentowność rosnąć i równocześnie banki w Polsce zdecydowałyby się na ich

KNF: polskie banki odporne na decyzję SNB

"Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez UKNF, NBP (Narodowy Bank Polski), EBA (European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wskazują, że polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się złotego względem franka, jak też ewentualne silne i

EBC tnie stopy i wpompuje miliardy w gospodarkę. Nerwowo na giełdzie

wszystko. Mario Draghi zapowiedział też rozszerzenie programu skupu aktywów do marca 2017 r. lub dłużej. To niestandardowe i kontrowersyjne wśród ekonomistów działania. Odpowiednik naszego Narodowego Banku Polskiego rozpoczął w marcu skup aktywów - głównie obligacji rządowych - za nowe wprowadzone do

Przegląd informacji ze spółek

której urząd wyraził zgodę na zaliczenie środków z emisji obligacji o wartości 32,5 mln zł do funduszy uzupełniających banku, podała instytucja. Warszawski Sąd Okręgowy zajmie się w marcu sprawą pozwu, który w czerwcu ub. roku skierował PZL-Świdnik przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej (MON). Jak

Analitycy: EBC ogłosi program QE, ale jego skutki mogą być ograniczone

ma polegać przede wszystkim na skupie przez EBC obligacji rządowych krajów UE. Pomysł budzi jednak spory w samym EBC. Jej zwolennikiem jest prezes banku Mario Draghi. Sygnalizował to w kilku ostatnich wypowiedziach medialnych, zwłaszcza dla mediów niemieckich. To nie przypadek, bo przeciwko

S&P reaguje, bo boi się o NBP

polityce fiskalnej czy słabych perspektywach wzrostu. S&P mówi wprost: niezależność kluczowych instytucji została naruszona. A dalej: boimy się, że będą kolejne kroki, że politycy dobiorą się do Narodowego Banku Polskiego i zagrożą niezależności tej instytucji. Rating Polski obniżony. "Polska ma

Gwałtownie topnieją rezerwy walutowe Ukrainy

Na koniec stycznia rezerwy walutowe Ukrainy miały wartość 17,8 mld dol., i od początku roku zmalały o 2,61 mld dol. - poinformował w piątek Narodowy Bank Ukrainy. W 2013 r. rezerwy walutowe Ukrainy zmniejszyły się z 24,55 mld dol. na początku roku do 20,41 mld dol. na koniec zeszłego roku, czyli o

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Narodowy Bank Polski nie widzi uzasadnienia zastosowania wyższej stawki podatku dla podmiotów sektora ubezpieczeń - napisał NBP w opinii do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. - Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że jeśli w kolejnych okresach suma bilansowa banków

Przegląd prasy

% Polaków --Sygnity ma umowę z Energa Informatyka i Technologie za 23,23 mln zł brutto --NBP i Narodowy Bank Ukrainy mają umowę dot. transakcji swapowych do 4 mld zł --Pfleiderer Grajewo przydzielił 15,08 mln akcji serii E wart. 361,85 mln zł --Spółka z Grupy AWT zawarła umowę na przewóz 60 tys. ton

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

2013 r. W 2013 roku szef rady nadzorczej banku i partner w Abris Capital Partners informował, że bank planuje za około 3 lata wejść na GPW. INTEGER Grupa Integer rozpoczęła proces przebudowy modelu finansowania obligacjami na długoterminowy z krótkoterminowego - poinformował w czwartek dziennikarzy

Przegląd prasy

Bank dokonał wcześniejszego wykupu obligacji o wartości nom. 148,4 mln zł --PKP Intercity przeznaczy 130 mln zł na naprawy taboru w tym roku --DI Investors wycenia Selvitę na 20 zł za akcję --Pharmena ma pozytywną opinię dot. badań toksyczności 1-MNA --Sare może przejść na rynek główny GPW z

Przegląd informacji ze spółek

z ofertą publiczną do 3 200 000 akcji zwykłych oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 25 200 000 akcji zwykłych spółki, podała Komisja w komunikacie. Alior Bank wyemitował 150 000 obligacji serii I o łącznej wartości 150 mln zł i 33 500 obligacji serii I1 o

Irlandia: Pierwsza od ponad dwóch lat emisja obligacji

zaakceptować narzucone mu warunki. Oprocentowanie obligacji wyniosło 3,35 proc. Pięcioletnie obligacje mają być wykupione w 2017 r. Agencja Zarządu Skarbem Państwa, administrująca narodowym długiem Irlandii, zdecydowała się na skorzystanie z pośrednictwa banków. Na następnym etapie może sprzedać obligacje

Euro w odstawkę, a złoty na walutę rezerwową

według danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych). Najważniejszy powód: jesteśmy zbyt małą gospodarką, zbyt mało wiarygodną, ze zbyt niestabilną walutą i finansami publicznymi. - Waluta rezerwowa to taka, w której zagraniczne banki centralne lokują swoje rezerwy, kupując obligacje w niej denominowane

Przegląd prasy

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Podczas wtorkowego wieczornego głosowania posłowie przegłosowali obciążenie dodatkowym podatkiem banków, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych, który ma przynieść budżetowi prawie

Polacy rzucają się na obligacje krótkoterminowe. Będzie kolejna emisja

19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a także uwzględnić inflację. Ta na szczęście dla oszczędzających nie powinna być wysoka. Narodowy Bank Polski prognozuje, że w ciągu najbliższego roku ceny wzrosną o 1,7 proc. - Próg opłacalności lokaty to aktualnie 2,1 proc., każdy depozyt z oprocentowaniem

"FT": Szwajcarski system emerytalny może zbankrutować w ciągu dziesięciu lat

z brakiem równowagi. Jeśli taka sytuacja utrzyma się przez dziesięć lat, fundusze emerytalne upadną - stwierdził Eling. Ekonomista szwajcarskiego think tanku Avenir Suisse wskazał z kolei, że sytuację pogorszyła styczniowa decyzja Narodowego Banku Szwajcarii o obniżce oprocentowania depozytów do

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

Belki brakuje nam ogniw w systemie chroniącym nas przed skrajnymi scenariuszami. Potrzebny jest nadzór makroostrożnościowy i zwiększenie kompetencji Narodowego Banku Polskiego. KNF to za mało Zdaniem Belki Komisja Nadzoru Finansowego nie wystarcza, bo patrzy ona przez pryzmat pojedynczych instytucji, a

Przegląd informacji ze spółek

umowę o organizację i obsługę emisji obligacji, podała spółka. Bank zobowiązał się nabyć na własny rachunek wszystkie obligacje wyemitowane przez Polnord w ramach umowy, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. IDS-BUD złożył najtańszą ofertę, wartą 521,52 mln zł brutto, na budowę odcinka drogi

Grecji kończą się pieniądze?

W czwartek o poranku giełda w Atenach traciła aż 14 proc. Mocno taniały akcje banków - Alpha Bank, EFG Eurobank i Narodowy Bank Grecji traciły po 10-15 proc. Na koniec dnia spadki zmalały. Powód? W środę wieczorem EBC odmówił przyjmowania greckich obligacji jako zabezpieczenia dla pożyczek dla

NBP pożyczy bankom

Narodowy Bank Polski zaoferuje niedługo bankom komercyjnym możliwość zaciągania pożyczek pod zastaw papierów nominowanych w walutach obcych oraz tzw. obligacji kuponowych - ujawnił wiceprezes NBP Witold Koziński. To kolejne pomysły na zwiększenie płynności banków i odblokowanie akcji kredytowej.

Ekwador jako pierwszy kraj na świecie wprowadza cyfrową walutę

gospodarczego, po tym jak w 1999 r. PKB Ekwadoru spadło o 7,5 proc. W grudniu 2008 roku, czyli w szczycie kryzysu finansowego, trzy miesiące po upadku banku Lehman Brothers Ekwador ogłosił niewypłacalność - zagraniczne obligacje o wartości 3,2 mld dol. miały zostać niewykupione. Prezydent Correra twierdził, że

KNF proponuje, jak uzdrowić bilanse banków

bankowych instrumentów dłużnych. W pracach, oprócz pracowników KNF, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izby

Jak spłonęło 300 mld euro

zwrócił się o pomoc do MFW, Banku Światowego i rządu USA. Zgromadzono 41,5 mld dol. pomocy z półtorarocznym okresem spłaty przy oprocentowaniu 7 proc. Podniesiono podatki i składki emerytalne, umożliwiono usunięcie kiepskich urzędników państwowych. Już w kwietniu 1999 r. rząd zdołał sprzedać obligacje za

Złoty odrobił nieco strat wobec dolara i euro

deflacja, zachowuje się zgodnie z linią założeń banku centralnego. Raptem kilka dni temu Narodowy Bank Polski ogłosił swoje najnowsze prognozy inflacji i wzrostu, które zawierały oczekiwanie, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w tym roku spadnie. Możemy spodziewać się dalszego spadku kursu

Przegląd informacji ze spółek

generowanych przez firmę przepływów pieniężnych, a w tym roku również z emisji obligacji o wartości ok. 130 mln zł. PKP Cargo podpisało umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo - chorwackim narodowym towarowym przewoźnikiem kolejowym. Przewoźnicy będą współpracować przy obsłudze swoich dotychczasowych

Inwestorzy nie wierzą w bankructwo Ukrainy

państwa spadła do 32 proc. ich nominału. - Jeśli Ukraina rzeczywiście stałaby na skraju bankructwa, to jej obligacje byłyby sprzedawane z dużo większym dyskonto - powiedział agencji Bloomberga Dan Hackman, analityk US Bank Wealth Management. Jego zdaniem nastroje inwestorów poprawiło publiczne poparcie

Dlaczego Polacy uciekają od funduszy obligacji?

więc na co najmniej takim samym poziomie jak dotychczas, inflacja musiałaby wzrosnąć z 0,5 proc. w maju bieżącego roku do 2,5 proc. (2,25 proc. dla obligacji czteroletnich) w przyszłym roku. Tymczasem według lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego wskaźnik cen towarów i usług

Ile kosztuje rating Polski? 3 mln zł w 2015 r.

Narodowy Bank Polski. Obniżka wywołała osłabienie się kursu złotego w piątek do prawie 4,5 zł za euro i 4,1 zł za franka szwajcarskiego i lawinę komentarzy dotyczącą kondycji politycznej i gospodarczej Polski. Ministerstwo Finansów oceniło, że decyzja o cięciu ratingu przez S&P jest niezrozumiała. O co

Przegląd informacji ze spółek

Avanssur société anonyme, podmiotu z grupy AXA, 100% akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji,  tj. 15.741.177 akcji uprawniających do wykonywania 15.741.177 głosów na walnym zgromadzeniu BRE TUiR, podał bank. Work Service wyemituje obligacje serii S o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za 'symboliczną złotówkę', podała spółka. Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów. Skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego w II kw. 2015 r. mógł wynieść od 272 do 293

Rosja już szantażuje Ukrainę swoją braterską pomocą

. Emisją zajmuje się kontrolowany przez rząd Rosji bank VTB Capital. Rząd Ukrainy musi wykupić te obligacje pod koniec 2015 r., a ich oprocentowanie wynosi 5 proc. rocznie. To droższa pożyczka niż z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który liczy 4 proc. odsetek od 15 mld dol. ratunkowych kredytów

Przegląd informacji ze spółek

26,26 mln zł i 12,95 mln USD, będących przedmiotem żądania ING Banku Śląskiego w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami, podała spółka. Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) przeprowadził publiczną emisję niezabezpieczonych obligacji serii BPS0925 w formie długu podporządkowanego

Spadki na warszawskiej giełdzie po obniżce ratingu. Uspokojenie na złotym

kluczowych instytucji w Polsce. - S&P określa też warunki dalszego cięcia ratingu. To np. uniezależnienie Narodowego Banku Polskiego oraz istotne pogorszenie sytuacji gospodarczej. Co więcej, S&P, publikując swoje prognozy dla Polski na ten rok, które wyraźnie różnią się od założeń rządowych, głośno mówi o

Jędrzejak z Saxo Bank: Złoty pozostanie pod presją do czasu oficjalnych wyników

trwale rujnowały naszego systemu finansowego" - czytamy dalej. W jego ocenie, pewną niewiadomą pozostają plany PiS wobec Narodowego Banku Polskiego (NBP), choć można założyć, że doprowadzą one do obniżenia stóp procentowych i luzowania polityki monetarnej, podobnej do tej, jaką wdraża EBC. "

EBC i KE o rynkach finansowych: poprawa, ale gorzej niż przed kryzysem

Chodzi o raport nt. instrumentów stabilności finansowej i integracji oraz dokument zatytułowany "Integracja finansowa w Europie", które zostały zaprezentowane na konferencji prasowej w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. W obu dokumentach podkreślono, że mimo

Przegląd informacji ze spółek

Enea wyemitowała 5-letnie obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. Orlen Deutschland podpisał umowę z Lekkerland Deutschland na dostarczanie towarów pozapaliwowych dla swoich stacji do 31

W piątek kurs franka szwajcarskiego nadal wysoki

kredytem we franku, któremu w sposób zdecydowany wzrosła miesięczna rata" - dodał. Analityk Domu Maklerskiego mBanku Szymon Zajkowski dodał, że obecnie trudno jest oprzeć się wrażeniu, iż Narodowy Bank Szwajcarii skapitulował i w celu zachowania twarzy "dobrowolnie" porzucił politykę obrony

EBC o krok od decyzji o QE; pytanie w jakiej skali

W czwartek odbędzie się posiedzenie rady zarządzającej Banku. Choć nikt oficjalnie nie potwierdził, że podejmie ona decyzję o wprowadzeniu QE (Quantitive Easing, czyli luzowania ilościowego, polegającego przede wszystkim na wykupie obligacji w euro), politycy i analitycy są tego niemal pewni. Jak

Polska po pierwszej w historii obniżce ratingu. Co to znaczy i czy nas to zaboli?

Konstytucyjnym, mediach publicznych i służbie cywilnej – wszyscy wiemy o co chodzi. Ale obniżka ratingu nie jest reakcją na to co już PiS zrobił, tylko raczej efektem wzrostu obaw o to co może robić dalej. Agencja pisze, że w przyszłym roku swoją wiarygodność i niezależność może stracić Narodowy Bank

Przegląd informacji ze spółek

Holding nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył czwartek, 2 kwietnia, na pierwszy dzień notowania obligacji Kerdos Group serii I

Jak wygrać z inflacją? Wybierz właściwą strategię oszczędzania

ile stopa inflacji ma umiarkowane przełożenie na oprocentowanie lokat, o tyle oprocentowanie pieniądza w banku centralnym ma już z nim mocny związek. Stopy obowiązujące w Narodowym Banku Polskim informują bowiem bankowców, po ile mogliby pożyczyć pieniądze z jego skarbców w sytuacji awaryjnej. Od nas

Szczurek: Zamrożenia kursu franka nie będzie

przypadkach będzie wydłużał klientom umowy. Komitetu Stabilności Finansowej monitoruje sytuację na rynku finansowym w Polsce. W jego skład wchodzą minister finansów, jako przewodniczący, szefowie Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz prezes

CHF drożeje. Bank centralny przestał bronić jego kursu

rynków decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego". Według brytyjskich analityków to krok wyprzedzający decyzję Europejskiego Banku Centralnego o wprowadzeniu programu skupu obligacji, czyli europejskiego "luzowania ilościowego". - To całkowita kapitulacja. Presja i wiara, że EBC wprowadzi

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Agencja Wspierania Eksportu skupi wszystkie programy wsparcia firm za granicą; na ich ekspansję znajdzie się ćwierć miliarda złotych Gazeta Wyborcza --Narodowy Bank Szwajcarii niewiele zrobi w tym roku, by osłabić franka Cashless.pl --W listopadzie 2015 r. banki prowadziły 14

Co powiedział Belka w Sejmie? Franki, banki, zielona wyspa

Prezes NBP przedstawił w Sejmie coroczne sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku. Oto najciekawsze, co powiedział posłom. * 1. "Nie wyśmiewam się z zielonej wyspy , To wielki sukces" - Zostawiam złotego w dobrej formie. Inflację na poziomie niespodziewanie

Cztery greckie banki dostaną 18 mld euro z funduszu EFSF

Alpha Bank, Narodowy Bank Grecji, Piraeus Bank i EFG Eurobank Ergasias, które wspólnie odpowiadają za 80 proc. rynku w Grecji, od czwartku nie mogą liczyć na zasilanie w gotówkę ze strony ECB. Od tej pory w płynność zasilał je po o wiele wyższych kosztach Narodowy Bank Grecji z funduszu awaryjnego

Dmitrij Miedwiediew: zajmiemy twardą postawę w razie niewypłacalności Ukrainy

- Jeśli formułować to w ten sposób, to byłaby to niewątpliwie niewypłacalność Ukrainy. W tym przypadku zajęlibyśmy tak twarde stanowisko, jak to tylko możliwe, i bronilibyśmy naszych interesów narodowych - powiedział Miedwiediew w programie informacyjnym "Wiesti" w państwowej telewizji

RPP obniżyła stopy proc. o 50 pb, zapowiada koniec obniżek

. "Europejski Bnk Centralny rozpoczyna zakup obligacji skarbowych większości banków centralnych spoza strefy euro złagodziła politykę pieniężną, między innymi poprzez obniżenie stóp procentowych" - czytamy również w komunikacie. RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny

Skupowanie obligacji przez NBP to bardzo ryzykowny pomysł

Zgodnie z ustawą zasadniczą Narodowy Bank Polski nie może finansować długu państwa. Jeśli minister finansów emituje obligacje, aby finansować deficyt, NBP nie ma prawa ich kupować. Tego typu rozwiązanie byłoby bardzo atrakcyjne dla rządzących, wówczas minister finansów nie musiałby się przejmować

Przegląd informacji ze spółek

Bank BPH wpłaci 23,96 mln zł składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Dom Development spodziewa się, że popyt na mieszkania w 2016 roku będzie podobny do ubiegłorocznego, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Według niego, rynek

Rosja może przejeść rezerwy za 1,5 roku

umacniać, ale w ostatnich dniach znowu traci na wartości. W piątek rano na giełdzie w Moskwie za 1 dol. trzeba było zapłacić 50,45 rubla, około jedną piątą mniej niż na początku roku. - Rubel umocnił się bardziej, niż potrzeba. Osłabienie narodowej waluty było związane z ucieczką od rubla, a teraz nastąpił

Nowa pożyczka dla Ukrainy. Miliardy dolarów i prywatyzacja

- Pierwsza transza [pożyczki z MFW], pozwoli nam zwiększyć rezerwy walutowe - powiedziała w czwartek ukraińska minister finansów Natalia Jareśko. Dodała, że z tej pierwszej transzy 2,8 mld dol. otrzyma budżet państwa, a pozostałe 2,2 mld dol. - Narodowy Bank Ukrainy na zwiększenie rezerw walutowych

W środę złoty nieznacznie stracił na wartości

" - mówił analityk TMS Brokers Bartosz Sawicki. Strateg rynku obligacji z Banku BGŻ Paweł Radwański wskazał, że podczas środowych notowań kurs pary euro/złoty wspiął się do poziomu 4,12. "Jeśli chodzi o przyczynę, należałoby tu wskazać kontynuację korekty na krajowym rynku długu, co z kolei

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat stabilności polskiego systemu finansowego. Pokazuje on, czy system finansowy - który w Polsce opiera się głównie na systemie bankowym - jest odporny na różne szoki: spowolnienie gospodarcze, które pociąga za sobą m.in. wzrost bezrobocia

Wielka Brytania rozważa możliwość emitowania stuletnich obligacji

obligacji niemieckich i amerykańskich. Inicjatywa Osborne'a spotkała się z chłodnym przyjęciem przez Narodowe Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych (NAPF), które stwierdziło, że woli dług o krótszym terminie zapadalności chroniący przed inflacją. Jest to uznawane za cios dla Osborne'a, ponieważ fundusze

Ekonomiści: rotacyjność kadencji członków RPP to dobra propozycja

Projekt założeń zmiany ustawy o Narodowym Banku Polskim, który przyjął we wtorek rząd zakłada m.in. umożliwienie bankowi centralnemu handel obligacjami skarbu państwa na rynku wtórnym. Przewiduje się również wprowadzenie rotacyjnej kadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej tak, aby docelowo

Rating Ukrainy obniżony do poziomu Gambii. Rezerwy topnieją

niskim poziomie. Najgorzej było pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy za dolara trzeba było płacić prawie 9 hrywień. Dzięki interwencji Narodowego Banku Ukrainy (NBU) sytuacja poprawiła się, ale lokalna waluta jest nadal najtańsza od pięciu lat. Od listopada jej wartość spadła o 10 proc. Po poniedziałkowej

Węgry wprowadzają podatek od transakcji finansowych

Decyzja parlamentu może utrudnić negocjacje Węgier z Komisją Europejską i MFW w sprawie wsparcia finansowego. UE pracuje bowiem nad własnym podatkiem od transakcji (FTT). Według nowego prawa każda operacja finansowa przeprowadzana przez banki komercyjne i węgierski bank centralny zostanie obciążona

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2014 roku wyniósł 15,34 mld zł, czyli wzrósł o 8,9 proc. rdr - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski. Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 53% w I kwartale

%). "Na zmianę salda aktywów miały wpływ następujące elementy: spadek salda dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 3,2 mld zł, tj. 22,4%, w wyniku zmniejszenia pozycji w bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; wzrost aktywów przeznaczonych do obrotu o 1,0 mld zł, tj. 7,5%, w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

złoża B8 - poinformował w środę prezes Paweł Olechnowicz. - Trzeci kwartał dla Energi jest nieco gorszy pod względem wyników niż dwa poprzednie - poinformował PAP Andrzej Tersa, prezes Energi. - JSW nie wykupiła 22 września 2015 r. obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski w związku z trwającymi

Belka: Ostatnia obniżka stóp zmniejsza presję aprecjacyjną na złotego

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Marcowa obniżka stóp procentowych i towarzysząca jej deklaracja o zakończeniu cyklu luzowania polityki pieniężnej zmniejszają presję aprecjacyjną na złotego, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka. Według niego, " niskie stopy procentowe

Przegląd prasy

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Sędzikowski: Podjąłem decyzję, że rezygnuję ze stanowiska prezesa Kompanii Węglowej z końcem roku --W piątek Komisja Nadzoru Finansowego przekazała bankom domiary kapitałowe

Od października NBP zacznie sprzedawać obligacje na drogi

październiku na rynek mają trafić nowego typu obligacje infrastrukturalne BGK, bardzo przypominające obligacje skarbowe. Nowe obligacje na budowę dróg będą sprzedawane na przetargach Narodowego Banku Polskiego, dostaną na spłatę gwarancje skarbu państwa. Będą rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów

Oszczędności emerytalne będą wkładem własnym przy kredycie

Oprócz blokady środków na rachunku bankowym, zastawu na obligacjach skarbu państwa lub bonach skarbowych Narodowego Banku Polskiego brakującym wkładem własnym mogą być też środki zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i indywidualnych kontach zabezpieczenia społecznego (IKZE

Przegląd informacji ze spółek

(PGE) zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld zł, poinformował prezes Marek Woszczyk. Vantage Development wprowadził do sprzedaży I etap osiedla Nowe Żerniki, obejmujący łącznie 60 mieszkań w dwóch budynkach, podała spółka. Kinga

Ukraina coraz mniej wiarygodna dla kredytodawców; rezerwy topnieją

niskim poziomie. Najgorzej było pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy za dolara trzeba było płacić prawie dziewięć hrywień. Dzięki interwencji Narodowego Banku Ukrainy (NBU) sytuacja poprawiła się, ale lokalna waluta jest nadal najtańsza od pięciu lat. Od listopada jej wartość spadła o 10 proc. Po

Analitycy: "Czeka nas nerwowy tydzień na rynkach, każda wypowiedź na temat przyszłości Grecji będzie podsycać atmosferę"

Paryżu, a prawie o 3 pkt proc. w Londynie. Wzrosło też oprocentowanie obligacji Hiszpanii i Włoch. Wcześniej rząd w Atenach zdecydował, że banki greckie zostaną zamknięte przez tydzień do 6 lipca, a bankomaty będą nieczynne w poniedziałek. Jednak już po południu tego dnia wznowiły funkcjonowanie, a limit

Rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o NBP

". W opisywanej przez "Wprost" rozmowie Belka powiedział, że "mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego". Na pytanie Sienkiewicza, co to oznacza, szef NBP mówił: "To znaczy, że Belka nie może - w odróżnieniu od Bank of England, R,serve f,d

Przegląd prasy

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Airbus Helicopters negocjuje z rządem warunki wartego ponad 13 mld zł offsetu za śmigłowce wielozadaniowe --Kompania Węglowa liczy, że do końca tygodnia uzgodni z bankami

Gdzie oszczędzać pieniądze? Lokata poniżej 2,1 proc. = strata [Pieniądze Ekstra]

jakimś czasie za tę samą kwotę kupisz mniej. Zadaniem lokat powinna być przynajmniej ochrona wartości pieniędzy w czasie. Czy im się to dzisiaj udaje? Narodowy Bank Polski przewiduje, że w ciągu roku ceny wzrosną o 1,7 proc. Gdyby ta prognoza się sprawdziła, realny zysk z zakładanej w lutym lokaty

Ben Bernanke wstrząsnął akcjami, obligacjami i złotym

Echa środowego posiedzenia Fed słychać na całym świecie, mimo że bank nadal drukuje miesięcznie 85 mld dol. i odkupuje za to obligacje. Ale Bernanke dał do zrozumienia, że kondycja gospodarki USA się poprawia i do końca 2014 r. bezrobocie powinno spaść z obecnych 7,6 proc. do nawet 6,5 proc. A to

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie

Euro potanieje, dolar podrożeje. A złoty? Ekspert: Polski złoty pozostanie stabilny

Notowania najpotężniejszych walut świata, czyli euro i dolara, powiązane są bezpośrednio z działaniami banków centralnych, które je emitują. Jako że gospodarka amerykańska jest w coraz lepszej kondycji, zarząd Rezerwy Federalnej powoli odchodzi od polityki łatwego pieniądza. Skup obligacji w ramach

Przegląd informacji ze spółek

zajmować się m.in. doskonaleniem procesów rezerwacji podróży online. PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Europie, rozpoczyna współpracę z firmą Microsoft w ramach programu Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program (ECCTIP), podał Microsoft. Przystąpienie do porozumienia zostało

Obligacje drogowe wykupione na pniu

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim odbył się pierwszy przetarg na obligacje infrastrukturalne, które emituje Bank Gospodarstwa Krajowego, aby zebrać pieniądze dla Krajowego Funduszu Drogowego na budowę państwowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Znowelizowana latem ustawa o płatnych

Przegląd informacji ze spółek

Belvédère, notowane na GPW pod nazwą Sobieski, planuje zmienić nazwę na Marie Brizard Wine & Spirits, podała spółka. Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w łącznej kwocie 337 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery