bank narodowy obligacje

gaw, Reuters, PAP, ISB

NBP i BGK skupują waluty, złoty się umacnia

NBP i BGK skupują waluty, złoty się umacnia

W piątek po południu Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedawał euro za złote i skupował polskie obligacje, poinformowali dilerzy. Do akcji dołączył także oficjalnie Narodowy Bank Polski. - Osłabienie złotego jest chwilowe - stwierdził minister finansów Jacek Rostowski.

NBP i BGK będą mogły prowadzić aukcje obligacji infrastrukturalnych

Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego znajdą się wśród instytucji mogących organizować aukcje obligacji infrastrukturalnych - przewiduje nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i ustawy o Narodowym Banku Polskim. W czwartek Senat zakończył debatę nad tymi regulacjami.

NBP w razie czego jest gotowy do dodrukowania pieniędzy

Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek powiedział, że bank centralny jest gotowy do skupowania obligacji z rynku, ale na razie nie ma takiej konieczności

BOŚ wyemitował 10-letnie obligacje wartości 83 mln zł

Warszawa, 26.09.2014 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 83.000 sztuk obligacji serii R1 o łącznej wartości 83 mln zł. Środki z emisji bank przeznaczy na poprawę wskaźników ostrożnościowych oraz rozwój działalności, poinformował BOŚ. Dniem wykupu obligacji jest 26 września

BOŚ wyemitował obligacje serii KT.1.34 o wartości nominalnej 135 mln zł

Warszawa, 11.09.2014 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 135 tys. obligacji serii KT.1.34 o łącznej wartości nominalnej 135 mln zł, podała instytucja. „Cel emisji nie został określony. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 zł. Cena emisyjna obligacji

BOŚ Bank wyemitował obligacje za 100 mln zł z terminem zapadalności w lutym

Warszawa, 22.08.2014 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje niezabezpieczone serii KT.1.33 wysokości 100 mln zł, poinformował bank. Cel emisji nie został określony, zaś termin ich wykupu to 20 lutego 2015 roku. "Emisja obejmuje 100.000 sztuk obligacji serii KT

BOŚ Bank wyemitował 10-letnie obligacje podporządkowane serii P warte 150 mln zł

Warszawa, 11.07.2014 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował dziesięcioletnie obligacje podporządkowane serii P o wartości 150 mln zł, podała instytucja. "Celem emisji jest poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier 2 oraz

Bank BGK wyemituje w tym roku 10-letnie obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 30.09.2014 (ISBnews) - Bank BGK wyemituje jeszcze w tym roku 10-letnie obligacje na rynkach zagranicznych o wartości nominalnej 500 mln euro, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie gwarancji dla obligacji BGK. "Skarb Państwa

EBC przechodzi od słów do czynów, a Fed... będzie przyjmował depozyty

Powodem było to, że nawet w obliczu ogromnego pakietu pomocowego ogłoszonego w strefie euro utrzymał się popyt na dolara. Fed konsekwentnie realizuje bowiem strategię wychodzenia z działań antykryzysowych. Wczoraj ogłoszono, ze od czerwca Fed będzie przyjmował "drobne" depozyty. Odbieramy

Pegas planuje emisję obligacji o wartości 2,5 mld CZK, prześle prospekt do NBC

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Rada dyrektorów Pegas Nonwovens zatwierdziła prospekt emisji 4-letnich obligacji niezabezpieczonych o wartości 2,5 mld koron czeskich (CZK) (tj. ok. 383 mln zł), podała spółka. Prospekt w najbliższych dniach trafi do Narodowego Banku Czech. "Spółka

CNB zatwierdził prospekt obligacji Pegas Nonwovens o wartości do 2,5 mld CZK

Warszawa, 23.10.2014 (ISBnews) – Narodowy Bank Czeski (CNB) zatwierdził prospekt emisyjny obligacji Pegas Nonwovens o wartości nominalnej do 2,5 mld CZK (ok. 380 mln zł), podała spółka. Według komunikatu, mają to być obligacje niezabezpieczone o stałym oprocentowaniu i terminie wykupu

IMC wykupiło wszystkie obligacje serii A o wartości 7,8 mln USD

zapadalności, tj. 25 czerwca 2014 r. Łączna cena wykupu razem z odsetkami wyniosła 93 006 762,89 hrywien (tj. 7 827,6 tys. dolarów wg kursu Narodowego Banku Ukrainy z 25 czerwca 2014 r.)" – czytamy w komunikacie. Transakcja jest częścią planu zakładającego restrukturyzację i optymalizację

BGK jeszcze w 2014 r. wyemituje euroobligacje 10-letnie za 0,5 mld euro

2025 roku" - dodano. Dodatkowo rząd zmienił uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji dla obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. "Uchwała z 20 maja 2014 r. przewidywała udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa

PKP PLK mają umowę z BGK ws. programu obligacji obligacji do 2,2 mld zł

Warszawa, 02.07.2014 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę programu emisji obligacji do kwoty 2,2 mld zł. "Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni bezpieczne źródło finansowania trwających inwestycji. Emisja obligacji dla PLK jest

Raczko z NBP: Skup obligacji? Nie bójmy się ostrego noża

Raczko z NBP: Skup obligacji? Nie bójmy się ostrego noża

zniesienia? ANDRZEJ RACZKO: Rolą NBP jest nie pomaganie ministrowi finansów, ale stabilizowanie rynku finansowego. Gdyby z jakiegoś powodu zagranica zaczęła pozbywać się polskich obligacji i ich cena zaczęłaby gwałtownie spadać, a rentowność rosnąć i równocześnie banki w Polsce zdecydowałyby się na ich

BESI wkrótce zmieni nazwę, kontynuuje strategię banku inwestycyjnego

stop shop', w oparciu o lokalny zespół najwyższej klasy profesjonalistów nie ulga zmianie" - powiedział Minzolini, cytowany w komunikacie. Od 4 sierpnia 2014 r. warszawski odział BESI należy do Novo Banco (Nowego Banku), który powstał z podziału aktywów Grupy BES na mocy decyzji Narodowego

Novo Banco sprzedało BESI Haitong Securities z Chin za 379 mln euro (aktual.)

Banco. Agencja przypomina, że w piątek Novo Banco poinformowało, że prowadzi rozmowy z Haitong na temat możliwej sprzedaży BESI. Warunki zawieszające transakcję to m.in. uzyzkanie zgód Narodowego Banku Portugalii oraz Komisji Europejskiej. Władze Portugalii planują sprzedać Novo Banco w I poł

Novo Banco sprzedaje BESI na rzecz Haitong Securities z Chin za 379 mln euro

informacje z Novo Banco. Agencja przypomina, że w piątek Novo Banco poinformowało, że prowadzi rozmowy z Haitong na temat możliwej sprzedaży BESI. Warunki zawieszające transakcję to m.in. uzyskanie zgód Narodowego Banku Portugalii oraz Komisji Europejskiej. Władze Portugalii planują sprzedać Novo Banco

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

2013 r. W 2013 roku szef rady nadzorczej banku i partner w Abris Capital Partners informował, że bank planuje za około 3 lata wejść na GPW. INTEGER Grupa Integer rozpoczęła proces przebudowy modelu finansowania obligacjami na długoterminowy z krótkoterminowego - poinformował w czwartek dziennikarzy

Gwałtownie topnieją rezerwy walutowe Ukrainy

Gwałtownie topnieją rezerwy walutowe Ukrainy

Na koniec stycznia rezerwy walutowe Ukrainy miały wartość 17,8 mld dol., i od początku roku zmalały o 2,61 mld dol. - poinformował w piątek Narodowy Bank Ukrainy. W 2013 r. rezerwy walutowe Ukrainy zmniejszyły się z 24,55 mld dol. na początku roku do 20,41 mld dol. na koniec zeszłego roku, czyli o

KNF liczy, że jednolitą licencję bankową wprowadzi Sejm obecnej kadencji

skarbu państwa poinformowali PAP, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiona kompromisowa wersja projektu rozszerzenia jednolitej licencji bankowej, która uwzględni uwagi KNF, Narodowego Banku Polskiego i uczestników rynku. Jego celem jest zwiększenie płynności na rynku obligacji korporacyjnych, na

TMR wydały drugą transzę obligacji o wartości do 110 mln euro

2014 r. przez Narodowy Bank Słowacji. Podstawowa sprzedaż (subskrypcja) obligacji potrwa od 5 lutego 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. Po zakończeniu emisji zostanie złożony wniosek o przyjęcie obligacji TMR II na regulowany wolny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Bratysławie. Aranżerem emisji jest

Polacy rzucają się na obligacje krótkoterminowe. Będzie kolejna emisja

Polacy rzucają się na obligacje krótkoterminowe. Będzie kolejna emisja

19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a także uwzględnić inflację. Ta na szczęście dla oszczędzających nie powinna być wysoka. Narodowy Bank Polski prognozuje, że w ciągu najbliższego roku ceny wzrosną o 1,7 proc. - Próg opłacalności lokaty to aktualnie 2,1 proc., każdy depozyt z oprocentowaniem

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

Belki brakuje nam ogniw w systemie chroniącym nas przed skrajnymi scenariuszami. Potrzebny jest nadzór makroostrożnościowy i zwiększenie kompetencji Narodowego Banku Polskiego. KNF to za mało Zdaniem Belki Komisja Nadzoru Finansowego nie wystarcza, bo patrzy ona przez pryzmat pojedynczych instytucji, a

Dlaczego Polacy uciekają od funduszy obligacji?

co najmniej takim samym poziomie jak dotychczas, inflacja musiałaby wzrosnąć z 0,5 proc. w maju bieżącego roku do 2,5 proc. (2,25 proc. dla obligacji czteroletnich) w przyszłym roku. Tymczasem według lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Ekwador jako pierwszy kraj na świecie wprowadza cyfrową walutę

gospodarczego, po tym jak w 1999 r. PKB Ekwadoru spadło o 7,5 proc. W grudniu 2008 roku, czyli w szczycie kryzysu finansowego, trzy miesiące po upadku banku Lehman Brothers Ekwador ogłosił niewypłacalność - zagraniczne obligacje o wartości 3,2 mld dol. miały zostać niewykupione. Prezydent Correra twierdził, że

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +540 mln euro w lutym

Warszawa, 11.04.2014 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 540 mln euro w styczniu 2014 r. wobec plus 723 mln euro (po korekcie) miesiąc wcześniej i wobec minus 460 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Saldo

Irlandia: Pierwsza od ponad dwóch lat emisja obligacji

zaakceptować narzucone mu warunki.Oprocentowanie obligacji wyniosło 3,35 proc. Pięcioletnie obligacje mają być wykupione w 2017 r.Agencja Zarządu Skarbem Państwa, administrująca narodowym długiem Irlandii, zdecydowała się na skorzystanie z pośrednictwa banków. Na następnym etapie może sprzedać obligacje

Kalendarium ISBnews

Pengab i raportu AMRON-SARFIN --11:00: Konferencja prasowa Ghelamco Invest  związana z oferta publiczną obligacji    ŚRODA, 26 listopada --10:00: Konferencja prasowa pt. "Pierwszy w Polsce pozew zbiorowy przeciwko bankowi Credit Agricole prawomocnie przyjęty

Ile potrwa euforia na polskie obligacje

podjęło (np. Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Czech, banki centralne Brazylii, Korei czy Afryki Południowej). W porównaniu do czerwca, kiedy warto było posiadać obligacje, bo kiedyś będą obniżki stóp procentowych, tym razem krzywa rentowności dotarła do takich poziomów, że obniżki stóp stały się

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +588 mln euro w styczniu

Warszawa, 17.03.2014 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 588 mln euro w styczniu 2014 r. wobec minus 2.206 mln euro miesiąc wcześniej i wobec plus 966 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Saldo zagranicznych

Inwestorzy nie wierzą w bankructwo Ukrainy

państwa spadła do 32 proc. ich nominału. - Jeśli Ukraina rzeczywiście stałaby na skraju bankructwa, to jej obligacje byłyby sprzedawane z dużo większym dyskonto - powiedział agencji Bloomberga Dan Hackman, analityk US Bank Wealth Management. Jego zdaniem nastroje inwestorów poprawiło publiczne poparcie

BESI zmienił nazwę na BESI Grupo Novo Banco

, oferując naszym klientom pełny zakres usług bankowości inwestycyjnej" – powiedział Minzolini, cytowany w komunikacie. Od 4 sierpnia BESI jest częścią Novo Banco (Nowego Banku), który powstał w wyniku podziału majątku Grupy BESI na podstawie decyzji Narodowego Banku Portugalii i zgodnie z

KNF proponuje, jak uzdrowić bilanse banków

bankowych instrumentów dłużnych. W pracach, oprócz pracowników KNF, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izby

Jak wygrać z inflacją? Wybierz właściwą strategię oszczędzania

stopa inflacji ma umiarkowane przełożenie na oprocentowanie lokat, o tyle oprocentowanie pieniądza w banku centralnym ma już z nim mocny związek. Stopy obowiązujące w Narodowym Banku Polskim informują bowiem bankowców, po ile mogliby pożyczyć pieniądze z jego skarbców w sytuacji awaryjnej. Od nas

Rosja już szantażuje Ukrainę swoją braterską pomocą

. Emisją zajmuje się kontrolowany przez rząd Rosji bank VTB Capital. Rząd Ukrainy musi wykupić te obligacje pod koniec 2015 r., a ich oprocentowanie wynosi 5 proc. rocznie.To droższa pożyczka niż z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który liczy 4 proc. odsetek od 15 mld dol. ratunkowych kredytów

Przegląd informacji ze spółek

posiadanych projektów biurowych w Krakowie, jeden ma być realizowany w 2015 r., a drugi sprzedany. Narodowy Bank Czeski (CNB) zatwierdził prospekt emisyjny obligacji Pegas Nonwovens o wartości nominalnej do 2,5 mld CZK (ok. 380 mln zł), podała spółka. Pozyskanie środków z emisji obligacji ma dla 4fun

Belka podtrzymuje, że nie poda się do dymisji i że nie złamał konstytucji

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka podtrzymał dziś, że nie ma zamiaru podać się do dymisji z zajmowanego stanowiska oraz że nie złamał konstytucji w nagranej i upublicznionej rozmowie z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem

NBP pożyczy bankom

Narodowy Bank Polski zaoferuje niedługo bankom komercyjnym możliwość zaciągania pożyczek pod zastaw papierów nominowanych w walutach obcych oraz tzw. obligacji kuponowych - ujawnił wiceprezes NBP Witold Koziński. To kolejne pomysły na zwiększenie płynności banków i odblokowanie akcji kredytowej.

Gdzie oszczędzać pieniądze? Lokata poniżej 2,1 proc. = strata [Pieniądze Ekstra]

jakimś czasie za tę samą kwotę kupisz mniej. Zadaniem lokat powinna być przynajmniej ochrona wartości pieniędzy w czasie. Czy im się to dzisiaj udaje? Narodowy Bank Polski przewiduje, że w ciągu roku ceny wzrosną o 1,7 proc. Gdyby ta prognoza się sprawdziła, realny zysk z zakładanej w lutym lokaty

Rating Ukrainy obniżony do poziomu Gambii. Rezerwy topnieją

niskim poziomie. Najgorzej było pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy za dolara trzeba było płacić prawie 9 hrywień. Dzięki interwencji Narodowego Banku Ukrainy (NBU) sytuacja poprawiła się, ale lokalna waluta jest nadal najtańsza od pięciu lat. Od listopada jej wartość spadła o 10 proc. Po poniedziałkowej

Euro potanieje, dolar podrożeje. A złoty? Ekspert: Polski złoty pozostanie stabilny

Notowania najpotężniejszych walut świata, czyli euro i dolara, powiązane są bezpośrednio z działaniami banków centralnych, które je emitują. Jako że gospodarka amerykańska jest w coraz lepszej kondycji, zarząd Rezerwy Federalnej powoli odchodzi od polityki łatwego pieniądza. Skup obligacji w ramach

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie

NBP oczekuje dalszego spadku ROA i ROE banków w kolejnych kwartałach

Warszawa, 23.12.2013 (ISBnews) - Sektor bankowy w Polsce będzie odnotowywać dalszy spadek wskaźników ROA i ROE w kolejnych kwartałach, przewiduje Narodowy Bank Polski (NBP). Będzie to skutkiem m.in. spadku marży odsetkowej i nie odsetkowej (w tym obniżki opłat interchange). "W

RPP pozytywnie ocenia dotychczasową 'bardzo dobrą' współpracę z prezesem NBP

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozytywnie ocenia dotychczasową, bardzo dobrą współpracę z prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) Markiem Belką i deklaruje, że z taką samą determinacją jak dotychczas będzie dbać o wartość polskiego pieniądza, podał bank

Cztery greckie banki dostaną 18 mld euro z funduszu EFSF

Alpha Bank, Narodowy Bank Grecji, Piraeus Bank i EFG Eurobank Ergasias, które wspólnie odpowiadają za 80 proc. rynku w Grecji, od czwartku nie mogą liczyć na zasilanie w gotówkę ze strony ECB. Od tej pory w płynność zasilał je po o wiele wyższych kosztach Narodowy Bank Grecji z funduszu awaryjnego

Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

;. O co chodzi z referendum? Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) chce zablokować planowane na 30 listopada referendum ws. ściągnięcia z powrotem do kraju rezerw złota z zagranicy i obowiązku pokrycia w kruszcu 20 proc. aktywów banku; według SNB grozi to ograniczeniami w polityce monetarnej. Jeśli Szwajcarzy

Skupowanie obligacji przez NBP to bardzo ryzykowny pomysł

Zgodnie z ustawą zasadniczą Narodowy Bank Polski nie może finansować długu państwa. Jeśli minister finansów emituje obligacje, aby finansować deficyt, NBP nie ma prawa ich kupować. Tego typu rozwiązanie byłoby bardzo atrakcyjne dla rządzących, wówczas minister finansów nie musiałby się przejmować

Wielka Brytania rozważa możliwość emitowania stuletnich obligacji

obligacji niemieckich i amerykańskich. Inicjatywa Osborne'a spotkała się z chłodnym przyjęciem przez Narodowe Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych (NAPF), które stwierdziło, że woli dług o krótszym terminie zapadalności chroniący przed inflacją. Jest to uznawane za cios dla Osborne'a, ponieważ fundusze

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,1% w 2013 r.

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 4,9 pkt proc. r/r i wyniosła 126,1% w 2013 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Warunki makroekonomiczne oraz tendencje na światowych rynkach finansowych sprzyjały w 2013 r. dalszemu

Węgry wprowadzają podatek od transakcji finansowych

Decyzja parlamentu może utrudnić negocjacje Węgier z Komisją Europejską i MFW w sprawie wsparcia finansowego. UE pracuje bowiem nad własnym podatkiem od transakcji (FTT). Według nowego prawa każda operacja finansowa przeprowadzana przez banki komercyjne i węgierski bank centralny zostanie obciążona

Ben Bernanke wstrząsnął akcjami, obligacjami i złotym

Echa środowego posiedzenia Fed słychać na całym świecie, mimo że bank nadal drukuje miesięcznie 85 mld dol. i odkupuje za to obligacje. Ale Bernanke dał do zrozumienia, że kondycja gospodarki USA się poprawia i do końca 2014 r. bezrobocie powinno spaść z obecnych 7,6 proc. do nawet 6,5 proc. A to

Kryzys walutowy w Rosji? Rubel stracił na wartości 25 proc. Rząd w tym roku wydał na jego ratowanie 61 mld dol.

. dawano 41,97 rubla. Bank centralny Federacji Rosyjskiej interweniuje, próbując powstrzymać spadek notowań waluty narodowej. Od rana już czterokrotnie rozszerzał dopuszczalne pasmo odchyleń kursu rubla, co oznacza, że sprzedał na rynku co najmniej 1,4 mld dol. W czwartek rzucił na giełdę 2,8 mld dol. Od

Szef NBP: Albo zmiany w OFE, albo wyższe podatki

- Ewentualne zaniechanie zapowiadanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym byłoby groźne dla przyszłorocznego budżetu - powiedział szef Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.Dodał, że istnieje bardzo poważne zagrożenie, gdyby zmian w systemie emerytalnym w roku 2014 nie było, tak jak zapowiada

GPW chce przejąć kontrolę nad KDPW w ramach strategii do 2020 r.

, Narodowy Bank Polski i Skarb Państwa. KDPW jest na liście prywatyzacyjnej. Wcześniej członkowie zarządu giełdy wskazywali, że przykłady z Zachodu - jak chociażby Deutsche Boerse, gdzie izba rozliczeniowa i depozyt są w strukturach giełdy - pokazują, że jest to korzystne rozwiązanie. Podczas prezentacji

Od października NBP zacznie sprzedawać obligacje na drogi

październiku na rynek mają trafić nowego typu obligacje infrastrukturalne BGK, bardzo przypominające obligacje skarbowe. Nowe obligacje na budowę dróg będą sprzedawane na przetargach Narodowego Banku Polskiego, dostaną na spłatę gwarancje skarbu państwa. Będą rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 1,5-1,7 mln osób w tym roku, poinformował agencję ISBnews prezes Marcin Herra. Arena ma trwale dołączyć do międzynarodowej elity tego typu obiektów. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje drogowe serii IDS1024 o wartości 1.270 mln zł wobec oferty wynoszącej 1,0-2,0 mld

NBP: Belka nie przekroczył uprawnień, co sugerują ujawnione taśmy

Warszawa, 16.06.2014 (ISBnews) - Z prawie dwugodzinnej prywatnej rozmowy prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marka Belka z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem zostały opublikowane wyrwane z kontekstu kilkuminutowe fragmenty, które rozmowy m.in. o stabilności systemu

Przegląd informacji ze spółek

uwagę nowe zarządzenia wprowadzane przez ukraiński rząd i Narodowy Bank Ukrainyprzy ustalaniu budżetu nakładów inwestycyjnych na rok 2015, podała spółka. Spółka pośrednio należąca do prezesa Amiki Jacka Rutkowskiego sprzedała funduszom zarządzanym przez "polskie towarzystwo funduszy

Ile kosztuje obligacja i co dzięki niej możemy sfinansować

momencie zakupu wiadomo jedynie, ile dadzą w pierwszym okresie odsetkowym. W następnych zależy to od nieznanych przy zakupie zmiennych. Dla obligacji trzyletnich jest to sześciomiesięczna stawka WIBOR (cena, po której banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym). Oferowane obecnie "

Mała wyspa na Pacyfiku uniknie bankructwa? Nauru wygrało z amerykańskim funduszem

starczyć nawet na 30 lat. Z szacunków Banku wynika, że w latach 2007-12 dochód narodowy na mieszkańca Nauru wzrósł z 2,3 tys. dol. do 10,3 tys. dol. Pytanie, czy Nauru wykorzysta drugą szansę.

Przegląd prasy

Norwegii, warte łącznie ok. 18 mln zł --Bank BGK nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji drogowych --Akcjonariusze Baltony zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r. --Stadion Narodowy sam się finansuje, chce być w międzynarodowej elicie aren --Bank BGK sprzedał

Belka: RPP nie podniesie stóp na wszelki wypadek, gospodarka się nie przegrzeje

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie widzi na razie ryzyka "przegrzania się" gospodarki i nie będzie podnosić stóp procentowych "na wszelki wypadek", poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Marek Belka

Węgierskie lekarstwo na recesję? Rezerwy walutowe

- Po osiągnięciu celów dotyczących stabilności finansowej i cenowej bank centralny może i musi wesprzeć politykę gospodarczą rządu - powiedział wczoraj György Matolcsy, szef Narodowego Banku Węgier, który objął stanowisko dopiero w zeszłym miesiącu. Do niedawna był ministrem gospodarki w

Europejski Bank Centralny - kryzysowa broń ostateczna

Europejski Bank Centralny - dodał. Zdaniem Rostowskiego Europejski Bank Centralny powinien powiedzieć jasno, że jeśli Grecja będzie opuszczała strefę euro, to EBC zrobi wszystko, co trzeba, żeby nie uruchomić efektu domina. - Łącznie z zakupem nieograniczonej ilości obligacji skarbowych hiszpańskich

Jaka przyszłość dla SKOK-ów?

. Jak przypomniał w czwartek w Senacie szef Komisji Nadzoru Finansowego - pierwsze pomysły, by SKOK-i były lepiej nadzorowane, Narodowy Bank Polski zgłaszał jeszcze w 2006 r. O nieprawidłowościach w nadzorze i obrastaniu systemu dziwnymi powiązaniami pisałem w "Wyborczej" już od 2004 r

Przegląd prasy

Stryków-Tuszyn --Rząd przyjął nowelę ws. wyższej waloryzacji rent i emerytur z FUS --Rząd przyjął zmiany w systemie ulg w PIT przysługujących na dzieci --Bank BGK wyemituje w tym roku 10-letnie obligacje o wartości 500 mln euro --Orange Polska rozpoczyna pilotażową sprzedaż energii elektrycznej

Obligacje drogowe wykupione na pniu

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim odbył się pierwszy przetarg na obligacje infrastrukturalne, które emituje Bank Gospodarstwa Krajowego, aby zebrać pieniądze dla Krajowego Funduszu Drogowego na budowę państwowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Znowelizowana latem ustawa o płatnych

Stratfor. Rosja chroni Rosnieft - ważny strategiczny koncern

W ten sposób amerykański ośrodek analityczny skomentował niedawną sugestię premiera Dmitrija Miedwiediewa, że Kreml dostarczy koncernowi 40,6 mld USD z Narodowego Funduszu Majątkowego (powstałego z odprowadzania nadwyżek ze sprzedaży ropy - PAP) w nieustalonym terminie. "Dotrzymanie tego

Bankier wszechmogący, czyli jak banki centralne "luzują"

wszystkim zakupy obligacji rządowych. EBC przymierza się do tego głównie po to, by obniżyć koszty zaciągania nowych kredytów przez Hiszpanię i Włochy. Przeciwni takim działaniom są Bundesbank, czyli niemiecki bank centralny, jak również wielu ekonomistów, konserwatywnych polityków i zwyczajnych wyborców w

Gwarancje bankowe. Gdzie nasze pieniądze są naprawdę bezpieczne?

trzeba pamiętać, że za BFG stoi budżet państwa, bo jest to tzw. instytucja systemowa (tak samo, jak np. Narodowy Bank Polski). Poza tym nasz BFG jest i tak jednym z "najbogatszych" gwarantów depozytów w Europie. Jego francuski odpowiednik ma mniej więcej tyle samo pieniędzy, a przecież w

Bezpieczny, niski zysk, czy raczej ryzyko? Oszczędzanie dla początkujących

sposobów oszczędzania nie odkryjemy przed wami Ameryki - wybór bezpiecznych form oszczędzania sprowadza się właściwie do lokat terminowych i kont oszczędnościowych w bankach. Alternatywą mogą też być obligacje skarbowe. Czemu z lokatą czy kontem oszczędnościowym w banku można spać spokojnie? W

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

całym zeszłym roku do banków napłynęło 79 mld zł naszych oszczędności. Jednocześnie fundusze lokujące w obligacje przeżywają istną prosperity. Według firmy Analizy Online od stycznia do kwietnia aktywa tego rodzaju powierników wzrosły z niespełna 20 do ponad 24 mld zł. Nie przeszkodziły nawet kłopoty

Greenspan: Unia polityczna warunkiem przetrwania euro

unii politycznej" składającej się ze wszystkich członków lub przynajmniej z "twardego jądra" Eurolandu. - To jedyne wyjście, żeby strefa euro nie rozleciała się - podkreślił Greenspan. Przyznał, że do czasu międzynarodowego kryzysu finansowego Euroland suwerennych państw narodowych

MF: Zapis o sprzedaży obligacji przez NBP był w projekcie noweli od początku

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Zapis o możliwości sprzedaży i kupna dłużnych papierów wartościowych przez Narodowy Bank Polski (NBP) także poza operacjami rynku otwartego znajdował się w projekcie nowelizacji ustawy o NBP od samego porzątku, poinformował minister finansów Mateusz Szczurek

Norwegia inwestuje w nieruchomości w USA

rynku nieruchomości. Zarządzający funduszem Norges Bank Investment Management zamierza przeznaczyć na nieruchomości w USA jedną trzecią tego limitu. Na koniec września tego roku fundusz miał 0,3 proc. aktywów w nieruchomościach, 60,3 proc. - w akcjach i 39,4 proc. - w obligacjach. Fundusze typu "

Słoweński rząd: Nie potrzebujemy międzynarodowej pomocy

;Handelsblatt" sugerującej, że Europejski Bank Centralny naciska na Słowenię w sprawie wystąpienia o pomoc finansową.Słoweńskie banki i złe kredytyDlaczego Słowenia miałaby w ogóle myśleć o ewentualnym wsparciu z zewnątrz? Bo ma problemy ze swoim sektorem finansowym. Słoweńskie banki są obciążone przez 7,5

Najpierw spadki, później kontratak. Rosja wprowadza nowe zasady dla banków. Rubel wstaje z kolan [PODSUMOWANIE]

"obligatory loan-loss provisions". Pierwsza reguła oznacza, że od banków nie będzie wymagać wycen obligacji na bieżąco. Co to oznacza? - Banki nie będą wykazywały tak gigantycznych strat na swoich bilansach - tłumaczył nam Paweł Cymcyk, menedżer komunikacji inwestycyjnej w ING TFI. - To jest

Przegląd prasy

firmy zysków za granicę, budżet państwa straci 3,3 mld zł --Po prawie dziesięciu latach nieobecności do portu Kraków-Balice wróci Swiss Air --Halicki: W ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego ma powstać ok. 45 tys. km sieci szerokopasmowej --IJ: Projekty terminali LNG w Świnoujściu i Kłajpedzie

Zugzwang Putina - każdy ruch pogarsza sytuację. A gospodarka Rosji w tarapatach

zaostrzyły sankcje, a po kilku dniach dołączyła do nich Kanada. Największe rosyjskie banki Sbierbank, VTV, WEB, Gazprombank i Rossielchozbank nie mogą zaciągać w Europie i Ameryce Północnej nowych kredytów na ponad 30 dni. Europejczycy i Amerykanie nie mogą też kupować obligacji i akcji z nowych emisji tych

Generalny wykonawca Stadionu Narodowego czeka na ponad 400 mln zł

są przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania grupy - kredytu pomostowego zapewniającego finansowanie do czasu pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych, jak również refinansowania akwizycji Rafako. Budowę warszawskiego stadionu realizowało konsorcjum firm w składzie

Przegląd informacji ze spółek

obligacji niezabezpieczonych o wartości 2,5 mld koron czeskich (CZK) (tj. ok. 383 mln zł), podała spółka. Prospekt w najbliższych dniach trafi do Narodowego Banku Czech. Komputronik i jego spółki zależne Contanisimo Limited oraz Activa zawarły z Clean & Carbon Energy kompleksową ugodę, mającą na celu

Przegląd informacji ze spółek

obejmującej 40.000 sztuk obligacji PCC Rokita serii BA o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, wyemitowanych w ramach II programu emisji obligacji. Zapisy potrwają do 4 lipca lub do wyczerpania oferty, podał DM BDM. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na objęcie przez Orbico

Wielkie długi Ameryki to bujda na resorach

dalej nie pożyczała!Zobaczmy np., na jaki procent Ameryka pożycza na pięć lat, czyli z jakim oprocentowaniem oferuje obligacje pięcioletnie. Nominalne jest to 1,35 proc., ale jeśli uwzględnić inflację, to realne oprocentowanie wynosi minus 0,43 proc.A zatem Ameryka składa inwestorom z całego świata

NBP i TVP uczą Polaków ekonomii. Podsumowaniem - Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej

Projekt Telewizji Polskiej realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to widowisko, w którym zaproszeni do studia goście (artyści, sportowcy, dziennikarze czy politycy) oraz widzowie będą odpowiadać na pytania

Mateusz Szczurek o projekcie ustawy o NBP: Dodatkowo go obwarowaliśmy

Projekt zmian w ustawie o NBP zakłada m.in. możliwość skupowania przez bank centralny papierów wartościowych, w tym obligacji skarbowych, poza otwartym rynkiem. Krytycy zarzucają, że taki zapis wymógł na rządzie Marek Belka, co daleko wykracza poza jego kompetencje jako prezesa NBP. Mateusz

Prezes NBP wyszedł z roli

Są tylko dwie możliwości interpretacji rozmowy prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem, nagranej potajemnie latem 2013 r. Pierwsza (korzystniejsza dla obu panów) zakłada, że spotkali się prywatnie na kolacji po to, aby ponarzekać na

Przegląd informacji ze spółek

;sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast Indeks PSCMI®2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców krajowych. PKO Bank Polski z początkiem listopada wystartuje z nowym serwisem transakcyjnym iPKO. Na początku

Bank Szwajcarii utrzymał stopy procentowe bez zmian

Bank chce, żeby trzymiesięczna stopa Libor dla franka szwajcarskiego utrzymała się na poziomie 0-0,75 proc. czyli na najniższym poziomie od marca, kiedy stopy zostały po raz ostatni obniżone. Ma to pomóc narodowemu sektorowi finansowemu wyjść z kryzysu.Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) stwierdził, że

Sąd ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu

500 tys. euro. We wtorek PBG i spółki zależne otrzymały od Nordea Bank Polska, BZ WBK, HSBC, Raiffeisen Bank Polska i BGŻ wypowiedzenie umów kredytowych, a fundusze PKO TFI i KBC TFI zażądały natychmiastowego wykupu obligacji PBG wraz z odsetkami, przy czym PKO TFI wezwało do wykupu obligacji o

CEZ ma program obligacji na kwotę do 30 mld CZK

Narodowy, a  w najbliższych dniach złożony zostanie wniosek o przyjęcie programu obligacji na Giełdę Papierów Wartościowych w Pradze. „Aranżerami programu są Komerení banka, a. s., Eeská spo itelna, a. s. oraz Eeskoslovenská obchodní banka, a. s. Spółka oczekuje, iż

Norwegia i greckie obligacje: Inwestujemy w perspektywie nieskończoności

zbankrutuje - powiedział magazynowi Businessweek Harvinder Sian, strateg Royal Bank of Scotland. - Ta inwestycja powinna uspokoić rynki i przełożyć się na kontynuację poprawy nastrojów inwestorów także na rynkach akcji - mówi Rafał Lerski, analityk Expandera.Ryzyko związane z inwestycją w greckie obligacje

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Serinusa w tym kraju. - Fundusze zarządzane przez PZU TFI zwiększyły zaangażowanie w spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi do 5,01 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ - podała WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi w komunikacie. - Narodowy Bank Polski zgodził się na prowadzenie przez Polski Standard Płatności

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

myśli złotego i obligacje. Jak wiemy, rentowności obligacji są rekordowo niskie, a zaangażowanie zagranicy w polski dług najwyższe w historii - powiedział Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium. - Można nawet powiedzieć, że polskie obligacje stały się substytutem dla mocno wykupionych już

Bank Dexia może kosztować Belgów kolejne miliardy

(ponad 60 proc.) z 90 mld euro gwarancji, które miała dostać nowa struktura. DBB to drugi co do wielkości bank w Belgii. "Le Soir" cytuje słowa prezesa Banku Narodowego o tym, że upadek Dexii byłby "igraniem z ogniem". Byłoby to "ciosem dla całego belgijskiego i europejskiego

"GP": w październiku emisja obligacji drogowych BGK

Łącznie BGK chce uzyskać do 7,2 mld zł. Jednak do tej pory bank nie podpisał umowy z Narodowym Bankiem Polskim, który ma przeprowadzić przetargi tych obligacji. Za pośrednictwem gazety wiceprezes BGK Robert Sochacki uspokaja, że nie ma niebezpieczeństwa braku finansowania funduszu drogowego.Według

EBOiR ostro tnie prognozy wzrostu. W tym roku głęboka recesja na Ukrainie

gospodarka nie jest jednak odporna na to, co się dzieje w Rosji i na Ukrainie. To, że w prognozie banku tego nie widać, wynika może z faktu, że jest to bardzo konserwatywna prognoza. Ostatnio znaczące instytucje międzynarodowe podnosiły nam prognozy do ponad 3 proc. PKB. A zdaniem Narodowego Banku Polskiego

Przegląd prasy

Warszawa, 10.01.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Narodowy Plan Szerokopasmowy zachował zapis o zaangażowaniu OFE w budowę sieci szybkiego Internetu w Polsce --ARP ma w styczniu zakończyć analizę biznesplanu dla Stoczni

Włochy sprzedały obligacje za niemal 6,5 mld euro. Rentowność w górę

następstwie niedawnych rozmów Pekin rzeczywiście dokona znacznego zakupu włoskich obligacji. Jak się szacuje, około jednej czwartej liczących 3,2 bln euro rekordowych chińskich rezerw dewizowych stanowią papiery nominowane w euro. Były wiceprezes Narodowego Banku Chin Wu Xiaoling powiedział we wtorek

Niepodległa Szkocja nie będzie mogła korzystać z brytyjskiego funta

korzystało z usług Banku Anglii. Alex Salmond, pierwszy minister (premier) Szkocji i lider Szkockiej Partii Narodowej podczas meczu rugby Szkocja-Anglia w ramach Pucharu Sześciu Narodów, 8 lutego 2013 Od razu po wystąpieniu Osborne'a zapowiedział, że jeśli w przypadku ogłoszenia przez Szkocję niepodległości

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.NBP przysługuje wyłączne prawo

Szwajcarski Bank Narodowy

Szwajcarski Bank Narodowy (niem. Schweizerische Nationalbank (SNB), franc. Banque Nationale Suisse (BNS), wł. Banca Nazionale Svizzera (BNS), romansz Banca Naziunala Svizra (BNS)) – bank centralny Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za politykę pieniężną i emisję franka szwajcarskiego.

Szwedzki Bank Narodowy

Szwedzki Bank Narodowy (szw. Sveriges Riksbank) – szwedzki bank centralny. Najstarszy z banków centralnych. Powstał w 1668 roku z polecenia parlamentu na bazie Stockholm Banco, który powstał w 1656 z inicjatywy Johana Palmstrucha. Stockholm Banco był pierwszym bankiem w Europie, który zaczął

Narodowy Bank Słowacki

Narodowy Bank Słowacki (słow. Národná banka Slovenska) - to bank centralny Słowacji. Został powołany na mocy specjalnej ustawy 1 stycznia 1993 roku. Zajmuje się ustalaniem stóp procentowych, wprowadzaniem na rynek pieniądza. Od 2010 jego przewodniczącym jest Jozef Makúch. Jest to słowacki

Narodowy Bank Słowacki (budowla)

Narodowy Bank Słowacki – to jeden z najwyższych na Słowacji i w Bratysławie budynków. Budynek ma 113 m wysokości, 33 piętra i trzy poziomy podziemia. W podziemiach jest miejsce dla 350 samochodów. Budowla została otwarta 12 maja 2002 roku. Została zbudowana zgodnie z nowoczesnymi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.