bank narodowy obligacje

gaw, Reuters, PAP, ISB

NBP i BGK skupują waluty, złoty się umacnia

NBP i BGK skupują waluty, złoty się umacnia

W piątek po południu Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedawał euro za złote i skupował polskie obligacje, poinformowali dilerzy. Do akcji dołączył także oficjalnie Narodowy Bank Polski. - Osłabienie złotego jest chwilowe - stwierdził minister finansów Jacek Rostowski.

NBP i BGK będą mogły prowadzić aukcje obligacji infrastrukturalnych

Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego znajdą się wśród instytucji mogących organizować aukcje obligacji infrastrukturalnych - przewiduje nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i ustawy o Narodowym Banku Polskim. W czwartek Senat zakończył debatę nad tymi regulacjami.

NBP w razie czego jest gotowy do dodrukowania pieniędzy

Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek powiedział, że bank centralny jest gotowy do skupowania obligacji z rynku, ale na razie nie ma takiej konieczności

MF obniżyło oprocentowanie obligacji 3,4 i 10-letnich w I okresie odsetkowym

% i jest to oprocentowanie wyraźnie wyższe zarówno od podstawowej stopy Narodowego Banku Polskiego (1,50%), jak i rentowności analogicznych obligacji skarbowych obracanych na rynku hurtowym (ok. 1,6%). Również pozostałe rodzaje obligacji oszczędnościowych oferują znacznie lepszą zyskowność od

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 100.000 szt. trzyletnich obligacji serii S o łącznej wartości 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 1 mld zł, poinformował bank.    Data wykupu obligacji to 20 lutego 2018

BOŚ wyemitował 10-letnie obligacje wartości 83 mln zł

Warszawa, 26.09.2014 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 83.000 sztuk obligacji serii R1 o łącznej wartości 83 mln zł. Środki z emisji bank przeznaczy na poprawę wskaźników ostrożnościowych oraz rozwój działalności, poinformował BOŚ. Dniem wykupu obligacji jest 26 września

BOŚ wyemitował obligacje serii KT.1.34 o wartości nominalnej 135 mln zł

Warszawa, 11.09.2014 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 135 tys. obligacji serii KT.1.34 o łącznej wartości nominalnej 135 mln zł, podała instytucja. „Cel emisji nie został określony. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 zł. Cena emisyjna obligacji

BOŚ Bank wyemitował obligacje za 100 mln zł z terminem zapadalności w lutym

Warszawa, 22.08.2014 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje niezabezpieczone serii KT.1.33 wysokości 100 mln zł, poinformował bank. Cel emisji nie został określony, zaś termin ich wykupu to 20 lutego 2015 roku. "Emisja obejmuje 100.000 sztuk obligacji serii KT

BOŚ Bank wyemitował 10-letnie obligacje podporządkowane serii P warte 150 mln zł

Warszawa, 11.07.2014 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował dziesięcioletnie obligacje podporządkowane serii P o wartości 150 mln zł, podała instytucja. "Celem emisji jest poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier 2 oraz

Bank BGK wyemituje w tym roku 10-letnie obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 30.09.2014 (ISBnews) - Bank BGK wyemituje jeszcze w tym roku 10-letnie obligacje na rynkach zagranicznych o wartości nominalnej 500 mln euro, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę w sprawie gwarancji dla obligacji BGK. "Skarb Państwa

EBC przechodzi od słów do czynów, a Fed... będzie przyjmował depozyty

Powodem było to, że nawet w obliczu ogromnego pakietu pomocowego ogłoszonego w strefie euro utrzymał się popyt na dolara. Fed konsekwentnie realizuje bowiem strategię wychodzenia z działań antykryzysowych. Wczoraj ogłoszono, ze od czerwca Fed będzie przyjmował "drobne" depozyty. Odbieramy

Pegas planuje emisję obligacji o wartości 2,5 mld CZK, prześle prospekt do NBC

Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Rada dyrektorów Pegas Nonwovens zatwierdziła prospekt emisji 4-letnich obligacji niezabezpieczonych o wartości 2,5 mld koron czeskich (CZK) (tj. ok. 383 mln zł), podała spółka. Prospekt w najbliższych dniach trafi do Narodowego Banku Czech. "Spółka

IMC wykupiło wszystkie obligacje serii A o wartości 7,8 mln USD

zapadalności, tj. 25 czerwca 2014 r. Łączna cena wykupu razem z odsetkami wyniosła 93 006 762,89 hrywien (tj. 7 827,6 tys. dolarów wg kursu Narodowego Banku Ukrainy z 25 czerwca 2014 r.)" – czytamy w komunikacie. Transakcja jest częścią planu zakładającego restrukturyzację i optymalizację

CNB zatwierdził prospekt obligacji Pegas Nonwovens o wartości do 2,5 mld CZK

Warszawa, 23.10.2014 (ISBnews) – Narodowy Bank Czeski (CNB) zatwierdził prospekt emisyjny obligacji Pegas Nonwovens o wartości nominalnej do 2,5 mld CZK (ok. 380 mln zł), podała spółka. Według komunikatu, mają to być obligacje niezabezpieczone o stałym oprocentowaniu i terminie wykupu

BGK jeszcze w 2014 r. wyemituje euroobligacje 10-letnie za 0,5 mld euro

2025 roku" - dodano. Dodatkowo rząd zmienił uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji dla obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. "Uchwała z 20 maja 2014 r. przewidywała udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne, w tym na zmienność kursu walutowego, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Narodowy Bank Polski uważnie obserwuje i analizuje sytuację na rynku walutowym. Znaczące wzmocnienie franka

PKP PLK mają umowę z BGK ws. programu obligacji obligacji do 2,2 mld zł

Warszawa, 02.07.2014 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę programu emisji obligacji do kwoty 2,2 mld zł. "Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni bezpieczne źródło finansowania trwających inwestycji. Emisja obligacji dla PLK jest

"Gazeta Polska Codziennie": Frankiem w polskie rodziny

decyzji Europejskiego Banku Centralnego o skupie obligacji. Decyzja ta ma być podjęta w przyszłym tygodniu. W związku z gwałtownym napływem nowych ilości euro na rynek, może dojść do osłabienia tej waluty. Szwajcarzy wpadli w panikę. Obrona niskiego kursu franka stałaby się zatem niezwykle kosztowna. W

Ryzykowny krok EBC

Ryzykowny krok EBC

poznaliśmy w ubiegłym tygodniu, gdy Szwajcarski Bank Narodowy uwolnił kurs swojej waluty, którą wcześniej ustabilizował w stosunku do euro według kursu 1,2 franka za 1 euro. Szwajcarzy, zdając sobie sprawę, że EBC przymierza się do skupowania obligacji, postanowili zerwać więzy z euro i frank poszybował

KNF: polskie banki odporne na decyzję SNB

"Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez UKNF, NBP (Narodowy Bank Polski), EBA (European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wskazują, że polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się złotego względem franka, jak też ewentualne silne i

Raczko z NBP: Skup obligacji? Nie bójmy się ostrego noża

Raczko z NBP: Skup obligacji? Nie bójmy się ostrego noża

zniesienia? ANDRZEJ RACZKO: Rolą NBP jest nie pomaganie ministrowi finansów, ale stabilizowanie rynku finansowego. Gdyby z jakiegoś powodu zagranica zaczęła pozbywać się polskich obligacji i ich cena zaczęłaby gwałtownie spadać, a rentowność rosnąć i równocześnie banki w Polsce zdecydowałyby się na ich

Analitycy: EBC ogłosi program QE, ale jego skutki mogą być ograniczone

ma polegać przede wszystkim na skupie przez EBC obligacji rządowych krajów UE. Pomysł budzi jednak spory w samym EBC. Jej zwolennikiem jest prezes banku Mario Draghi. Sygnalizował to w kilku ostatnich wypowiedziach medialnych, zwłaszcza dla mediów niemieckich. To nie przypadek, bo przeciwko

BESI wkrótce zmieni nazwę, kontynuuje strategię banku inwestycyjnego

stop shop', w oparciu o lokalny zespół najwyższej klasy profesjonalistów nie ulga zmianie" - powiedział Minzolini, cytowany w komunikacie. Od 4 sierpnia 2014 r. warszawski odział BESI należy do Novo Banco (Nowego Banku), który powstał z podziału aktywów Grupy BES na mocy decyzji Narodowego

Przegląd prasy

Bank dokonał wcześniejszego wykupu obligacji o wartości nom. 148,4 mln zł --PKP Intercity przeznaczy 130 mln zł na naprawy taboru w tym roku --DI Investors wycenia Selvitę na 20 zł za akcję --Pharmena ma pozytywną opinię dot. badań toksyczności 1-MNA --Sare może przejść na rynek główny GPW z

Novo Banco sprzedało BESI Haitong Securities z Chin za 379 mln euro (aktual.)

Banco. Agencja przypomina, że w piątek Novo Banco poinformowało, że prowadzi rozmowy z Haitong na temat możliwej sprzedaży BESI. Warunki zawieszające transakcję to m.in. uzyzkanie zgód Narodowego Banku Portugalii oraz Komisji Europejskiej. Władze Portugalii planują sprzedać Novo Banco w I poł

Novo Banco sprzedaje BESI na rzecz Haitong Securities z Chin za 379 mln euro

informacje z Novo Banco. Agencja przypomina, że w piątek Novo Banco poinformowało, że prowadzi rozmowy z Haitong na temat możliwej sprzedaży BESI. Warunki zawieszające transakcję to m.in. uzyskanie zgód Narodowego Banku Portugalii oraz Komisji Europejskiej. Władze Portugalii planują sprzedać Novo Banco

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

2013 r. W 2013 roku szef rady nadzorczej banku i partner w Abris Capital Partners informował, że bank planuje za około 3 lata wejść na GPW. INTEGER Grupa Integer rozpoczęła proces przebudowy modelu finansowania obligacjami na długoterminowy z krótkoterminowego - poinformował w czwartek dziennikarzy

Gwałtownie topnieją rezerwy walutowe Ukrainy

Na koniec stycznia rezerwy walutowe Ukrainy miały wartość 17,8 mld dol., i od początku roku zmalały o 2,61 mld dol. - poinformował w piątek Narodowy Bank Ukrainy. W 2013 r. rezerwy walutowe Ukrainy zmniejszyły się z 24,55 mld dol. na początku roku do 20,41 mld dol. na koniec zeszłego roku, czyli o

Grecji kończą się pieniądze?

W czwartek o poranku giełda w Atenach traciła aż 14 proc. Mocno taniały akcje banków - Alpha Bank, EFG Eurobank i Narodowy Bank Grecji traciły po 10-15 proc. Na koniec dnia spadki zmalały. Powód? W środę wieczorem EBC odmówił przyjmowania greckich obligacji jako zabezpieczenia dla pożyczek dla

Dlaczego Polacy uciekają od funduszy obligacji?

co najmniej takim samym poziomie jak dotychczas, inflacja musiałaby wzrosnąć z 0,5 proc. w maju bieżącego roku do 2,5 proc. (2,25 proc. dla obligacji czteroletnich) w przyszłym roku. Tymczasem według lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Polacy rzucają się na obligacje krótkoterminowe. Będzie kolejna emisja

19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a także uwzględnić inflację. Ta na szczęście dla oszczędzających nie powinna być wysoka. Narodowy Bank Polski prognozuje, że w ciągu najbliższego roku ceny wzrosną o 1,7 proc. - Próg opłacalności lokaty to aktualnie 2,1 proc., każdy depozyt z oprocentowaniem

Ile potrwa euforia na polskie obligacje

podjęło (np. Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Czech, banki centralne Brazylii, Korei czy Afryki Południowej). W porównaniu do czerwca, kiedy warto było posiadać obligacje, bo kiedyś będą obniżki stóp procentowych, tym razem krzywa rentowności dotarła do takich poziomów, że obniżki stóp stały się

Belka: Kryzys Polskę ledwie drasnął. Żeby kolejny był lekki, trzeba się przygotować

Belki brakuje nam ogniw w systemie chroniącym nas przed skrajnymi scenariuszami. Potrzebny jest nadzór makroostrożnościowy i zwiększenie kompetencji Narodowego Banku Polskiego. KNF to za mało Zdaniem Belki Komisja Nadzoru Finansowego nie wystarcza, bo patrzy ona przez pryzmat pojedynczych instytucji, a

Irlandia: Pierwsza od ponad dwóch lat emisja obligacji

zaakceptować narzucone mu warunki. Oprocentowanie obligacji wyniosło 3,35 proc. Pięcioletnie obligacje mają być wykupione w 2017 r. Agencja Zarządu Skarbem Państwa, administrująca narodowym długiem Irlandii, zdecydowała się na skorzystanie z pośrednictwa banków. Na następnym etapie może sprzedać obligacje

Przegląd informacji ze spółek

generowanych przez firmę przepływów pieniężnych, a w tym roku również z emisji obligacji o wartości ok. 130 mln zł. PKP Cargo podpisało umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo - chorwackim narodowym towarowym przewoźnikiem kolejowym. Przewoźnicy będą współpracować przy obsłudze swoich dotychczasowych

NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +540 mln euro w lutym

Warszawa, 11.04.2014 (ISB) - Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 540 mln euro w styczniu 2014 r. wobec plus 723 mln euro (po korekcie) miesiąc wcześniej i wobec minus 460 mln euro rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Saldo

Belka: Utrzymująca się deflacja może skłonić RPP do działania

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) -  Utrzymująca się deflacja może być ważnym czynnikiem, który spowoduje, że Rada Polityki Pieniężnej przystąpi do obniżania stóp procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Marek Belka. "Utrzymująca się

Ekwador jako pierwszy kraj na świecie wprowadza cyfrową walutę

gospodarczego, po tym jak w 1999 r. PKB Ekwadoru spadło o 7,5 proc. W grudniu 2008 roku, czyli w szczycie kryzysu finansowego, trzy miesiące po upadku banku Lehman Brothers Ekwador ogłosił niewypłacalność - zagraniczne obligacje o wartości 3,2 mld dol. miały zostać niewykupione. Prezydent Correra twierdził, że

Spokojny początek tygodnia z nieznacznym spadkiem złotówki do euro

zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki wynika, że w środę RPP najprawdopodobniej zdecyduje się obniżyć stopy procentowe, co spowoduje przejściowe obniżenie wartości polskiej waluty. "W tej sytuacji możliwy jest wzrost kursu euro do złotego w okolice 4,18 zł, a franka do 3,90 zł

Kalendarium ISBnews

Pengab i raportu AMRON-SARFIN --11:00: Konferencja prasowa Ghelamco Invest  związana z oferta publiczną obligacji    ŚRODA, 26 listopada --10:00: Konferencja prasowa pt. "Pierwszy w Polsce pozew zbiorowy przeciwko bankowi Credit Agricole prawomocnie przyjęty

KNF proponuje, jak uzdrowić bilanse banków

bankowych instrumentów dłużnych. W pracach, oprócz pracowników KNF, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izby

Inwestorzy nie wierzą w bankructwo Ukrainy

państwa spadła do 32 proc. ich nominału. - Jeśli Ukraina rzeczywiście stałaby na skraju bankructwa, to jej obligacje byłyby sprzedawane z dużo większym dyskonto - powiedział agencji Bloomberga Dan Hackman, analityk US Bank Wealth Management. Jego zdaniem nastroje inwestorów poprawiło publiczne poparcie

Przegląd informacji ze spółek

Enea wyemitowała 5-letnie obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. Orlen Deutschland podpisał umowę z Lekkerland Deutschland na dostarczanie towarów pozapaliwowych dla swoich stacji do 31

EBC o krok od decyzji o QE; pytanie w jakiej skali

W czwartek odbędzie się posiedzenie rady zarządzającej Banku. Choć nikt oficjalnie nie potwierdził, że podejmie ona decyzję o wprowadzeniu QE (Quantitive Easing, czyli luzowania ilościowego, polegającego przede wszystkim na wykupie obligacji w euro), politycy i analitycy są tego niemal pewni. Jak

W piątek kurs franka szwajcarskiego nadal wysoki

kredytem we franku, któremu w sposób zdecydowany wzrosła miesięczna rata" - dodał. Analityk Domu Maklerskiego mBanku Szymon Zajkowski dodał, że obecnie trudno jest oprzeć się wrażeniu, iż Narodowy Bank Szwajcarii skapitulował i w celu zachowania twarzy "dobrowolnie" porzucił politykę obrony

BESI zmienił nazwę na BESI Grupo Novo Banco

, oferując naszym klientom pełny zakres usług bankowości inwestycyjnej" – powiedział Minzolini, cytowany w komunikacie. Od 4 sierpnia BESI jest częścią Novo Banco (Nowego Banku), który powstał w wyniku podziału majątku Grupy BESI na podstawie decyzji Narodowego Banku Portugalii i zgodnie z

Rosja już szantażuje Ukrainę swoją braterską pomocą

. Emisją zajmuje się kontrolowany przez rząd Rosji bank VTB Capital. Rząd Ukrainy musi wykupić te obligacje pod koniec 2015 r., a ich oprocentowanie wynosi 5 proc. rocznie.To droższa pożyczka niż z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który liczy 4 proc. odsetek od 15 mld dol. ratunkowych kredytów

CHF drożeje. Bank centralny przestał bronić jego kursu

rynków decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego". Według brytyjskich analityków to krok wyprzedzający decyzję Europejskiego Banku Centralnego o wprowadzeniu programu skupu obligacji, czyli europejskiego "luzowania ilościowego". - To całkowita kapitulacja. Presja i wiara, że EBC wprowadzi

Szczurek: Zamrożenia kursu franka nie będzie

przypadkach będzie wydłużał klientom umowy. Komitetu Stabilności Finansowej monitoruje sytuację na rynku finansowym w Polsce. W jego skład wchodzą minister finansów, jako przewodniczący, szefowie Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz prezes

EBC i KE o rynkach finansowych: poprawa, ale gorzej niż przed kryzysem

Chodzi o raport nt. instrumentów stabilności finansowej i integracji oraz dokument zatytułowany "Integracja finansowa w Europie", które zostały zaprezentowane na konferencji prasowej w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. W obu dokumentach podkreślono, że mimo

RPP obniżyła stopy proc. o 50 pb, zapowiada koniec obniżek

. "Europejski Bnk Centralny rozpoczyna zakup obligacji skarbowych większości banków centralnych spoza strefy euro złagodziła politykę pieniężną, między innymi poprzez obniżenie stóp procentowych" - czytamy również w komunikacie. RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny

Nowa pożyczka dla Ukrainy. Miliardy dolarów i prywatyzacja

- Pierwsza transza [pożyczki z MFW], pozwoli nam zwiększyć rezerwy walutowe - powiedziała w czwartek ukraińska minister finansów Natalia Jareśko. Dodała, że z tej pierwszej transzy 2,8 mld dol. otrzyma budżet państwa, a pozostałe 2,2 mld dol. - Narodowy Bank Ukrainy na zwiększenie rezerw walutowych

NBP pożyczy bankom

Narodowy Bank Polski zaoferuje niedługo bankom komercyjnym możliwość zaciągania pożyczek pod zastaw papierów nominowanych w walutach obcych oraz tzw. obligacji kuponowych - ujawnił wiceprezes NBP Witold Koziński. To kolejne pomysły na zwiększenie płynności banków i odblokowanie akcji kredytowej.

Raport NBP: Frank bankom niegroźny, ale przewalutowanie tak. To SKOK-i straszą

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat stabilności polskiego systemu finansowego. Pokazuje on, czy system finansowy - który w Polsce opiera się głównie na systemie bankowym - jest odporny na różne szoki: spowolnienie gospodarcze, które pociąga za sobą m.in. wzrost bezrobocia

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2014 roku wyniósł 15,34 mld zł, czyli wzrósł o 8,9 proc. rdr - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski. Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

Jak wygrać z inflacją? Wybierz właściwą strategię oszczędzania

ile stopa inflacji ma umiarkowane przełożenie na oprocentowanie lokat, o tyle oprocentowanie pieniądza w banku centralnym ma już z nim mocny związek. Stopy obowiązujące w Narodowym Banku Polskim informują bowiem bankowców, po ile mogliby pożyczyć pieniądze z jego skarbców w sytuacji awaryjnej. Od nas

W środę złoty nieznacznie stracił na wartości

" - mówił analityk TMS Brokers Bartosz Sawicki. Strateg rynku obligacji z Banku BGŻ Paweł Radwański wskazał, że podczas środowych notowań kurs pary euro/złoty wspiął się do poziomu 4,12. "Jeśli chodzi o przyczynę, należałoby tu wskazać kontynuację korekty na krajowym rynku długu, co z kolei

Belka podtrzymuje, że nie poda się do dymisji i że nie złamał konstytucji

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka podtrzymał dziś, że nie ma zamiaru podać się do dymisji z zajmowanego stanowiska oraz że nie złamał konstytucji w nagranej i upublicznionej rozmowie z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem

Przegląd informacji ze spółek

posiadanych projektów biurowych w Krakowie, jeden ma być realizowany w 2015 r., a drugi sprzedany. Narodowy Bank Czeski (CNB) zatwierdził prospekt emisyjny obligacji Pegas Nonwovens o wartości nominalnej do 2,5 mld CZK (ok. 380 mln zł), podała spółka. Pozyskanie środków z emisji obligacji ma dla 4fun

Ekonomiści: rotacyjność kadencji członków RPP to dobra propozycja

Projekt założeń zmiany ustawy o Narodowym Banku Polskim, który przyjął we wtorek rząd zakłada m.in. umożliwienie bankowi centralnemu handel obligacjami skarbu państwa na rynku wtórnym. Przewiduje się również wprowadzenie rotacyjnej kadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej tak, aby docelowo

Rating Ukrainy obniżony do poziomu Gambii. Rezerwy topnieją

niskim poziomie. Najgorzej było pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy za dolara trzeba było płacić prawie 9 hrywień. Dzięki interwencji Narodowego Banku Ukrainy (NBU) sytuacja poprawiła się, ale lokalna waluta jest nadal najtańsza od pięciu lat. Od listopada jej wartość spadła o 10 proc. Po poniedziałkowej

Gdzie oszczędzać pieniądze? Lokata poniżej 2,1 proc. = strata [Pieniądze Ekstra]

jakimś czasie za tę samą kwotę kupisz mniej. Zadaniem lokat powinna być przynajmniej ochrona wartości pieniędzy w czasie. Czy im się to dzisiaj udaje? Narodowy Bank Polski przewiduje, że w ciągu roku ceny wzrosną o 1,7 proc. Gdyby ta prognoza się sprawdziła, realny zysk z zakładanej w lutym lokaty

Cztery greckie banki dostaną 18 mld euro z funduszu EFSF

Alpha Bank, Narodowy Bank Grecji, Piraeus Bank i EFG Eurobank Ergasias, które wspólnie odpowiadają za 80 proc. rynku w Grecji, od czwartku nie mogą liczyć na zasilanie w gotówkę ze strony ECB. Od tej pory w płynność zasilał je po o wiele wyższych kosztach Narodowy Bank Grecji z funduszu awaryjnego

Rząd przyjął projekt założeń do zmian w ustawie o NBP

". W opisywanej przez "Wprost" rozmowie Belka powiedział, że "mamy zakaz finansowania przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego". Na pytanie Sienkiewicza, co to oznacza, szef NBP mówił: "To znaczy, że Belka nie może - w odróżnieniu od Bank of England, R,serve f,d

Przegląd prasy

Jaguar uplasowała obligacje o wartości niemal 2,7 mln zł --Akcje JHM Development wrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia --Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym --BIEC: WWK wzrósł o kolejne 0,6 pkt, co może zapowiadać przełamanie stagnacji --DM PKO BP: Wyniki banków w 2015 pod

Euro potanieje, dolar podrożeje. A złoty? Ekspert: Polski złoty pozostanie stabilny

Notowania najpotężniejszych walut świata, czyli euro i dolara, powiązane są bezpośrednio z działaniami banków centralnych, które je emitują. Jako że gospodarka amerykańska jest w coraz lepszej kondycji, zarząd Rezerwy Federalnej powoli odchodzi od polityki łatwego pieniądza. Skup obligacji w ramach

Ukraina coraz mniej wiarygodna dla kredytodawców; rezerwy topnieją

niskim poziomie. Najgorzej było pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy za dolara trzeba było płacić prawie dziewięć hrywień. Dzięki interwencji Narodowego Banku Ukrainy (NBU) sytuacja poprawiła się, ale lokalna waluta jest nadal najtańsza od pięciu lat. Od listopada jej wartość spadła o 10 proc. Po

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie

RPP pozytywnie ocenia dotychczasową 'bardzo dobrą' współpracę z prezesem NBP

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozytywnie ocenia dotychczasową, bardzo dobrą współpracę z prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) Markiem Belką i deklaruje, że z taką samą determinacją jak dotychczas będzie dbać o wartość polskiego pieniądza, podał bank

Skupowanie obligacji przez NBP to bardzo ryzykowny pomysł

Zgodnie z ustawą zasadniczą Narodowy Bank Polski nie może finansować długu państwa. Jeśli minister finansów emituje obligacje, aby finansować deficyt, NBP nie ma prawa ich kupować. Tego typu rozwiązanie byłoby bardzo atrakcyjne dla rządzących, wówczas minister finansów nie musiałby się przejmować

Wielka Brytania rozważa możliwość emitowania stuletnich obligacji

obligacji niemieckich i amerykańskich. Inicjatywa Osborne'a spotkała się z chłodnym przyjęciem przez Narodowe Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych (NAPF), które stwierdziło, że woli dług o krótszym terminie zapadalności chroniący przed inflacją. Jest to uznawane za cios dla Osborne'a, ponieważ fundusze

Węgry wprowadzają podatek od transakcji finansowych

Decyzja parlamentu może utrudnić negocjacje Węgier z Komisją Europejską i MFW w sprawie wsparcia finansowego. UE pracuje bowiem nad własnym podatkiem od transakcji (FTT). Według nowego prawa każda operacja finansowa przeprowadzana przez banki komercyjne i węgierski bank centralny zostanie obciążona

Przegląd informacji ze spółek

hrywien, czyli 1,2 mln zł w 2014 roku, wobec straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w przeliczeniu na polską walutę 22 mln zł, wynika z danych Narodowego Banku Ukrainy. Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową Grupy Kęty do 355,3 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj"

Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

;. O co chodzi z referendum? Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) chce zablokować planowane na 30 listopada referendum ws. ściągnięcia z powrotem do kraju rezerw złota z zagranicy i obowiązku pokrycia w kruszcu 20 proc. aktywów banku; według SNB grozi to ograniczeniami w polityce monetarnej. Jeśli Szwajcarzy

Ben Bernanke wstrząsnął akcjami, obligacjami i złotym

Echa środowego posiedzenia Fed słychać na całym świecie, mimo że bank nadal drukuje miesięcznie 85 mld dol. i odkupuje za to obligacje. Ale Bernanke dał do zrozumienia, że kondycja gospodarki USA się poprawia i do końca 2014 r. bezrobocie powinno spaść z obecnych 7,6 proc. do nawet 6,5 proc. A to

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,1% w 2013 r.

Warszawa, 03.11.2014 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 4,9 pkt proc. r/r i wyniosła 126,1% w 2013 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Warunki makroekonomiczne oraz tendencje na światowych rynkach finansowych sprzyjały w 2013 r. dalszemu

Od października NBP zacznie sprzedawać obligacje na drogi

październiku na rynek mają trafić nowego typu obligacje infrastrukturalne BGK, bardzo przypominające obligacje skarbowe. Nowe obligacje na budowę dróg będą sprzedawane na przetargach Narodowego Banku Polskiego, dostaną na spłatę gwarancje skarbu państwa. Będą rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów

Kryzys walutowy w Rosji? Rubel stracił na wartości 25 proc. Rząd w tym roku wydał na jego ratowanie 61 mld dol.

. dawano 41,97 rubla. Bank centralny Federacji Rosyjskiej interweniuje, próbując powstrzymać spadek notowań waluty narodowej. Od rana już czterokrotnie rozszerzał dopuszczalne pasmo odchyleń kursu rubla, co oznacza, że sprzedał na rynku co najmniej 1,4 mld dol. W czwartek rzucił na giełdę 2,8 mld dol. Od

Szef NBP: Albo zmiany w OFE, albo wyższe podatki

- Ewentualne zaniechanie zapowiadanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym byłoby groźne dla przyszłorocznego budżetu - powiedział szef Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.Dodał, że istnieje bardzo poważne zagrożenie, gdyby zmian w systemie emerytalnym w roku 2014 nie było, tak jak zapowiada

Nowy premier Grecji straszy inwestorów. Giełda w Atenach tonie

innych giełdach w Europie. Niemiecki DAX tuż przed końcem sesji znajdował się na niewielkim plusie. Podobnie jak nasz WIG20. W środę gwałtownie rosła również rentowność greckich obligacji rządowych - przekroczyła 10,6 proc. i w ciągu minionych trzech dni zwiększyła się aż o ponad jedną czwartą. To dowód

Tarot inwestycyjny 2015: Dolar górą, frank w ryzach

polityka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Szwajcarii. - Jednak w drugim kwartale złoty znajdzie się pod presją obaw przed rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych w USA. Może to nastąpić już w czerwcu - ocenia Białas. Jego zdaniem bardziej ucierpią waluty krajów, które mają wysokie stopy

RPP nie zmieniła stóp, nie wyklucza tego jednak w najbliższym czasie

poziomie a jednocześnie Europejski Bank Centralny istotnie zwiększył skalę programu skupu aktywów, rozszerzając jego zakres o obligacje skarbowe. "Z kolei Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) nieoczekiwanie upłynnił kurs franka wobec euro, co przyczyniło się do jego silnej aprecjacji wobec innych walut, w

Ile kosztuje obligacja i co dzięki niej możemy sfinansować

momencie zakupu wiadomo jedynie, ile dadzą w pierwszym okresie odsetkowym. W następnych zależy to od nieznanych przy zakupie zmiennych. Dla obligacji trzyletnich jest to sześciomiesięczna stawka WIBOR (cena, po której banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym). Oferowane obecnie "

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 1,5-1,7 mln osób w tym roku, poinformował agencję ISBnews prezes Marcin Herra. Arena ma trwale dołączyć do międzynarodowej elity tego typu obiektów. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje drogowe serii IDS1024 o wartości 1.270 mln zł wobec oferty wynoszącej 1,0-2,0 mld

Rok 2014 w dziesięciu liczbach

grudnia Narodowy Bank Szwajcarii obniżył stopę od depozytów do -0,25 proc. Ujemne odsetki będą pobierane od depozytów większych niż 10 mln franków szwajcarskich. To doskonała wiadomość dla tysięcy Polaków, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich. Decyzja NBS nie tylko osłabiła szwajcarską walutę

Europejski Bank Centralny - kryzysowa broń ostateczna

Europejski Bank Centralny - dodał. Zdaniem Rostowskiego Europejski Bank Centralny powinien powiedzieć jasno, że jeśli Grecja będzie opuszczała strefę euro, to EBC zrobi wszystko, co trzeba, żeby nie uruchomić efektu domina. - Łącznie z zakupem nieograniczonej ilości obligacji skarbowych hiszpańskich

NBP: Belka nie przekroczył uprawnień, co sugerują ujawnione taśmy

Warszawa, 16.06.2014 (ISBnews) - Z prawie dwugodzinnej prywatnej rozmowy prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marka Belka z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem zostały opublikowane wyrwane z kontekstu kilkuminutowe fragmenty, które rozmowy m.in. o stabilności systemu

Obligacje drogowe wykupione na pniu

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim odbył się pierwszy przetarg na obligacje infrastrukturalne, które emituje Bank Gospodarstwa Krajowego, aby zebrać pieniądze dla Krajowego Funduszu Drogowego na budowę państwowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Znowelizowana latem ustawa o płatnych

Czy jest szansa na franka poniżej 4 zł? Analitycy: Może na chwilę

narodowego. Analityk nie wyklucza, że na te ostatnie wahania kursu franka mogły mieć wpływ także deklaracje przedstawicieli SNB przypominających, że bank w każdej chwili może zdecydować się na interwencję. Z kolei Marcin Kiepas uważa, że niezależnie od deklaracji SNB nie zdecyduje się teraz na interwencję

Węgierskie lekarstwo na recesję? Rezerwy walutowe

- Po osiągnięciu celów dotyczących stabilności finansowej i cenowej bank centralny może i musi wesprzeć politykę gospodarczą rządu - powiedział wczoraj György Matolcsy, szef Narodowego Banku Węgier, który objął stanowisko dopiero w zeszłym miesiącu. Do niedawna był ministrem gospodarki w

Przegląd informacji ze spółek

uwagę nowe zarządzenia wprowadzane przez ukraiński rząd i Narodowy Bank Ukrainyprzy ustalaniu budżetu nakładów inwestycyjnych na rok 2015, podała spółka. Spółka pośrednio należąca do prezesa Amiki Jacka Rutkowskiego sprzedała funduszom zarządzanym przez "polskie towarzystwo funduszy

Przegląd prasy

Norwegii, warte łącznie ok. 18 mln zł --Bank BGK nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji drogowych --Akcjonariusze Baltony zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r. --Stadion Narodowy sam się finansuje, chce być w międzynarodowej elicie aren --Bank BGK sprzedał

Bankier wszechmogący, czyli jak banki centralne "luzują"

wszystkim zakupy obligacji rządowych. EBC przymierza się do tego głównie po to, by obniżyć koszty zaciągania nowych kredytów przez Hiszpanię i Włochy. Przeciwni takim działaniom są Bundesbank, czyli niemiecki bank centralny, jak również wielu ekonomistów, konserwatywnych polityków i zwyczajnych wyborców w

Mała wyspa na Pacyfiku uniknie bankructwa? Nauru wygrało z amerykańskim funduszem

starczyć nawet na 30 lat. Z szacunków Banku wynika, że w latach 2007-12 dochód narodowy na mieszkańca Nauru wzrósł z 2,3 tys. dol. do 10,3 tys. dol. Pytanie, czy Nauru wykorzysta drugą szansę.

Bezpieczny, niski zysk, czy raczej ryzyko? Oszczędzanie dla początkujących

sposobów oszczędzania nie odkryjemy przed wami Ameryki - wybór bezpiecznych form oszczędzania sprowadza się właściwie do lokat terminowych i kont oszczędnościowych w bankach. Alternatywą mogą też być obligacje skarbowe. Czemu z lokatą czy kontem oszczędnościowym w banku można spać spokojnie? W

Gwarancje bankowe. Gdzie nasze pieniądze są naprawdę bezpieczne?

trzeba pamiętać, że za BFG stoi budżet państwa, bo jest to tzw. instytucja systemowa (tak samo, jak np. Narodowy Bank Polski). Poza tym nasz BFG jest i tak jednym z "najbogatszych" gwarantów depozytów w Europie. Jego francuski odpowiednik ma mniej więcej tyle samo pieniędzy, a przecież w

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

całym zeszłym roku do banków napłynęło 79 mld zł naszych oszczędności. Jednocześnie fundusze lokujące w obligacje przeżywają istną prosperity. Według firmy Analizy Online od stycznia do kwietnia aktywa tego rodzaju powierników wzrosły z niespełna 20 do ponad 24 mld zł. Nie przeszkodziły nawet kłopoty

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

towarzystwa emerytalne wnoszą je na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Krajowy Depozyt może lokować środki Funduszu Gwarancyjnego w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych o nieograniczonej zbywalności emitowanych przez: NBP lub Skarb Państwa

Przegląd prasy

Stryków-Tuszyn --Rząd przyjął nowelę ws. wyższej waloryzacji rent i emerytur z FUS --Rząd przyjął zmiany w systemie ulg w PIT przysługujących na dzieci --Bank BGK wyemituje w tym roku 10-letnie obligacje o wartości 500 mln euro --Orange Polska rozpoczyna pilotażową sprzedaż energii elektrycznej

Jaka przyszłość dla SKOK-ów?

. Jak przypomniał w czwartek w Senacie szef Komisji Nadzoru Finansowego - pierwsze pomysły, by SKOK-i były lepiej nadzorowane, Narodowy Bank Polski zgłaszał jeszcze w 2006 r. O nieprawidłowościach w nadzorze i obrastaniu systemu dziwnymi powiązaniami pisałem w "Wyborczej" już od 2004 r

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.NBP przysługuje wyłączne prawo

Szwajcarski Bank Narodowy

Szwajcarski Bank Narodowy (niem. Schweizerische Nationalbank (SNB), franc. Banque Nationale Suisse (BNS), wł. Banca Nazionale Svizzera (BNS), romansz Banca Naziunala Svizra (BNS)) – bank centralny Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za politykę pieniężną i emisję franka szwajcarskiego.

Szwedzki Bank Narodowy

Szwedzki Bank Narodowy (szw. Sveriges Riksbank) – szwedzki bank centralny. Najstarszy z banków centralnych. Powstał w 1668 roku z polecenia parlamentu na bazie Stockholm Banco, który powstał w 1656 z inicjatywy Johana Palmstrucha. Stockholm Banco był pierwszym bankiem w Europie, który zaczął

Narodowy Bank Słowacki

Narodowy Bank Słowacki (słow. Národná banka Slovenska) - to bank centralny Słowacji. Został powołany na mocy specjalnej ustawy 1 stycznia 1993 roku. Zajmuje się ustalaniem stóp procentowych, wprowadzaniem na rynek pieniądza. Od 2010 jego przewodniczącym jest Jozef Makúch. Jest to słowacki

Narodowy Bank Słowacki (budowla)

Narodowy Bank Słowacki – to jeden z najwyższych na Słowacji i w Bratysławie budynków. Budynek ma 113 m wysokości, 33 piętra i trzy poziomy podziemia. W podziemiach jest miejsce dla 350 samochodów. Budowla została otwarta 12 maja 2002 roku. Została zbudowana zgodnie z nowoczesnymi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.