bael dane

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. będzie wyższy niż pokazuje marcowa projekcja

. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dalszym ciągu zwiększa się w relatywnie szybkim tempie. Natomiast liczba osób pracujących według BAEL w I kw. była nieznacznie niższa niż przed rokiem. "Część członków Rady oceniała, że ostatnie dane z rynku pracy – w tym o liczbie nowych

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw.

osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i mało optymistycznych danych miesięcznych z przemysłu i budownictwa. Dynamika liczby pracujących wg BAEL zwiększyła się do 2,1% r/r, na szybszy wzrost wskazywały także statystyki raportowane przez firmy" - czytamy w "Kwartalnym raporcie o rynku pracy w III kw

Rafalska: Dezaktywacja kobiet z powodu programu 500+ objęła 24-30 tys. osób

dezaktywacji, z powodu której można grzmieć na całą Polskę" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla RMF FM. To są dane BAEL-owskie po bardzo precyzyjnym odsianiu szeregu grup, podkreśliła. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), cytowanych przez RMF FM, ogółem od marca do

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

W styczniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,647 mln bezrobotnych. To o 84 tys. więcej niż w grudniu, ale aż o 271 tys. mniej niż w styczniu 2015 r. - Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem naturalnym, dlatego opublikowane dziś dane nie są powodem do niepokoju. Liczba bezrobotnych

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

będziemy mieli nowych danych GUS, którego pracę również dezorganizuje wyjątkowa sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. Jednak bezrobocie wzrośnie na pewno. Najbardziej ostrożne prognozy mówią o podwojeniu się stopy bezrobocia. Gdyby pracę stracili wszyscy ci, którzy silnie obawiają się utraty zajęcia, czyli

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w II kw.

na czas nieokreślony, co wskazuje, że popyt na pracę ograniczył się do osób, z którymi firmy chcą się związać na dłużej. Niemniej jednak gorsze dane o liczbie pracujących wpłynęły na pogorszenie prawdopodobieństw znalezienia i utraty pracy, podano także. "Stopa bezrobocia BAEL ponownie

Rafalska: Główne miary rynku pracy przekroczyły rekordowe poziomy z 2008 r.

;. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca 2017 r. wyniosła 7,1%, czyli nie zmieniła się wobec danych za czerwiec br. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 1 140 tys. wobec 1 151,6 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1

BIEC: WRP spadł do 77,4 pkt w marcu, dobre perspektywy rynku pracy

. Tendencje na rynku pracy świadczą o dalszym spadku stopy bezrobocia. Pozytywny wpływ wykazują również czynniki sezonowe.  "Stopa bezrobocia mierzona wg BAEL spadła na koniec 2015 roku do 6,9%. Zarówno stopa bezrobocia rejestrowanego, jak i stopa wg BAEL obniżyły się do poziomów porównywalnych z

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

oficjalnych danych w Polsce jest prawie 1 mln 650 tys. bezrobotnych. Ilu naprawdę szuka pracy? Żeby to sprawdzić, Główny Urząd Statystyczny co kwartał prowadzi tzw. badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Pyta niemal 60 tys. osób od 15. do 74. roku życia, czy mają pracę (ma ją ten, kto zarabiał

Bezrobocie w dół. W polityce zamieszanie

oczywiście o polskiej metodologii obliczania bezrobocia. Wg. europejskiej BAEL wynik ten wynosiłby zaledwie 4,8%. Dane te nie miały wpływu na rynki gdyż pokryły się z oczekiwaniami analityków. Dobre dane z Niemiec Indeks Instytutu IFO to ważne dane mające pokazywać przyszłą koniunkturę w gospodarce. Im

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w IV kw.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Wzrost liczby osób pracujących wg BAEL był wolniejszy niż przed kwartałem i wyniósł 1,9% r/r w IV kw. ub.r. wobec 2,1% r/r przed kwartałem. Nowe kontrakty częściej mają charakter czasowy, lecz za część wzrostu liczby osób pracujących odpowiada także tworzenie

NBP: Poziom zatrudnienia w IV kw. był najwyższy od połowy lat 90. XX w.

usługach), bezrobocie blisko historycznego minimum, przy rosnącej aktywności zawodowej. Co ważne - coraz więcej osób zatrudnionych jest na czas nieokreślony" - czytamy w raporcie. W IV kw. 2015 r. całkowita liczba pracujących w badaniu BAEL wzrosła, po usunięciu efektów sezonowych, do poziomu ponad

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

w lutym wyniosła 190 tys. i było to najmniej od pół roku (latem sytuacja na rynku pracy zawsze jest najlepsza). Łyżką dziegciu w tych danych jest jednak to, że liczba bezrobotnych w szczególnej sytuacji (ludzie do 25. roku życia, po pięćdziesiątce i długotrwale bezrobotni) jest nawet nieco większa

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 5,3% w tym roku i do 4,9% w 2018 r.

bezrobocie, na co wskazują zarówno dane z urzędów pracy, jak i wyniki BAEL" -  czytamy w "Raporcie o inflacji". Według NBP, przyśpieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i znaczny spadek odsezonowanej stopy bezrobocia w styczniu br. wskazują jednak, że osłabienie

NBP: Silny popyt konsumpcyjny podtrzyma wzrost zatrudnienia

otrzymały środki z programu 'Rodzina 500+'. Wśród możliwych skutków tego programu wymienia się często zwiększenie liczby osób nieaktywnych zawodowo w związku m.in. z potencjalnie większym zaangażowaniem przez te osoby w opiekę nad dziećmi. Dane BAEL wskazują jednak, że choć liczba osób

Work Service: Niemal 27% firm planuje zatrudniać pracowników po 50. roku życia

pracę niż jeszcze kilka lat temu. Widać to w danych GUS dotyczących bezrobocia (według metodologii BAEL). W II kw. 2015 roku w grupie 55-64 wynosiło ono 5,3%, a obecnie to już 4%" - powiedział dyrektor Zespołu Analiz w Work Service Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie. Od wielu lat w Polsce

Przegląd prasy

w Polsce z ponad 25% udziału ilościowego --MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu na poziomie z sierpnia --PKP PLK, uczelnie i NCBR pracują nad mobilnymi systemami pomiaru torów --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane niemieckie i CPI w Polsce --MF: Udział gmin we

Randstad: Rotacja na rynku pracy wzrosła do 24% w III kw. wobec 19% kwartał temu

bezrobotnym. Podczas gdy w badaniu Randstad okres ten jest w najnowszej edycji najkrótszy od czterech kwartałów i można mówić o tendencji spadkowej w okresie roku, to w BAEL widać trend odwrotny - ostatnio czas wydłużył się: w II kwartale 2017 roku wynosił przeciętnie 10,1 miesiąca, w I kwartale 2018 roku

Belka: Spadek inwestycji w I kw. to zjawisko przejściowe

Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Spadek inwestycji w I kw. br. miała charakter przejściowy i oczekujemy poprawy w kolejnych kwartałach, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polski Marka Belki.   "Dane za I kw. niewątpliwie nas rozczarowały i było to lekkie zaskoczenie

Przegląd prasy

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Sezon zakupów świątecznych zapowiada się znacznie lepiej, niż rok temu - wynika ze wstępnych danych operatprów logistycznych  -- RUCH powinien przestać

Przegląd prasy

. 2019 r. --BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu --Zarząd Apatora z prezesem Mirosławem Klepackim powołany na nową kadencję --PHN rekomenduje 0,41 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,07% na zamknięciu w poniedziałek --Ferrum miało

BIEC: WRP lekko spadł w VIII, powrót poprawy na rynku pracy

lipcu br. wyniosła 10,1%, zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego miesiąca i wyniosła10,6%, podał BIEC. "Dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) szacują wysokość stopy bezrobocia w drugim kwartale br. na 7,4%, zaś

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Majowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu wykazały kontynuację tendencji spowolnienia jej dynamiki wzrostu. Ekonomiści podtrzymują, że trend dynamiki płac zostanie utrzymany na poziomie z ub. r. - ok. 7

Bezrobocie idzie na rekord. W kwietniu wyniosło 9,5 proc.

bardziej optymistycznej nawet 8,5 proc." - napisała w komentarzu do danych. Do tej pory najniższy wynik bezrobocia po transformacji zanotowaliśmy w październiku 2008 roku, wyniosło ono wówczas 8,8 proc. Dane nie oddają całej prawdy o rynku pracy To wszystko w oparciu o dane z rejestrów Powiatowych

Bezrobocie w Polsce - 8,2%. Stopy procentowe w Turcji 8%.

dopięcie budżetu. Im więcej osób pracuje tym więcej wpływów podatkowych a mniejsze koszty pakietów socjalnych. Minimum padło nie tylko wedle metodologii GUS ale również wedle europejskiej BAEL. Kolejne pomysły na OFE Dalszy ciąg historii likwidacji OFE w Polsce. Pojawił się nowy pomysł by rozdać pieniądze

Nasze pensje rosną wolniej, niż prognozowali analitycy

W październiku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 259,37 zł. To wzrost o 3,6 proc. rok do roku, a wobec września - podwyżka o 1 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Analitycy spodziewali się, że pensje będą rosły w październiku w tempie 4,2 proc. We

Przegląd prasy

topografii miasta --Liczba firm zalegających ze składkami na ZUS zmniejszyła się o 9% w ciągu roku Puls Biznesu --Resort finansów zgodził się udostępniać Ministerstwu Energii dane skarbowe dotyczące importerów węgla kamiennego --EDP Renewables, które chce być morskim partnerem PGE, kupiło dwie

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

krajową inflację będzie mniej więcej neutralne. W świetle obecnie dostępnych danych powrót inflacji do celu będzie długi" - powiedział Wojciechowski. Według niego, pomimo wysokiego wzrostu liczby pracujących i spadku stopy bezrobocia żądania płacowe są pod kontrolą. "Określenie dzisiaj kiedy

Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2019 roku spowolni do 3,5% r/r z 5% oczekiwanych w 2018 roku, uważają ekonomiści Banku Pekao. Pogłębi się również negatywny wkład eksportu netto w przyszłym roku, zdaniem analityków. "Prognoza osiągnięcia

Przegląd prasy

zainwestował w estoński eAgronom --BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg. --Orbis ma umowę z UBM Development AG o zarządzanie Hotelem Mercure w Katowicach --PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną w Warszawie --Żywiec złożył wniosek do UOKiK w sprawie

Przegląd prasy

własnych --Oferta ZUE za 98,9 mln zł najkorzystniejsza na naprawy torowe w Krakowie --Budimex ma umowę na rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach za 68,7 mln zł --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA spadły o 1,7% m/m w VII - wst. dane --Gruza i Bugajczuk powołani na wiceprezesów KGHM Polska

Prawie połowa firm chce dać podwyżki pracownikom. To najlepszy wynik od ośmiu lat

potrzebujących nowych pracowników jest obecnie sektor centrum usług wspólnych (47 proc.) i przemysł (37 proc.). Z danych GUS wynika, że zatrudnienie w październiku wyniosło ok. 5,8 mln osób i wzrosło zgodnie z prognozami analityków o 3,1 proc. W porównaniu z wrześniem to wzrost o 0,1 proc. Bezrobocie najniższe

Rafalska: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkc. wzrośnie do 71% do 2020 r.

średnia w UE" - powiedziała minister. Rafalska stwierdziła również, że "dane z rynku pracy jednoznacznie pokazują, że program Rodzina 500+ nie wpływa dezaktywizacyjnie na kobiety na rynku pracy". Według danych BAEL liczba kobiet aktywnych zawodowo zmniejszyła się w I kwartale tego roku

Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł

dezaktywizację zawodową kobiet pobierających świadczenie, to nie jest on widoczny. "Analiza danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) nie wskazuje wprost na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między pobieraniem świadczenia 500+ a poziomem bierności zawodowej kobiet

Bezrobocie idzie na rekord. W marcu tylko 10 proc.

tempo spadku jest znaczne (0,3 pkt proc.) i poziom rekordowo niski. Tak dobrego marca nie mieliśmy od 25 lat. - Marzec powinien być ostatnim miesiącem z dwucyfrowym bezrobociem, jaki będziemy obserwować w tym roku. Najnowsze dane potwierdzają optymistyczne prognozy i są zapowiedzią trwałej poprawy na

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

wyższa niż przed rokiem o 12,9% wobec wzrostu o 9,4% r/r we wrześniu. Według dzisiejszych danych BAEL stopa bezrobocia spadła w III kw. do 7,1% z 7,4% w II kw. Dane te lepiej odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku pracy" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch "Według naszych

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 27% firm w najbliższych 6 m-cach

. "Wzrost zapotrzebowania na pracę potwierdzają również dane GUS wskazujące, że rośnie liczba zatrudnionych. Zgodnie z wynikami BAEL w pierwszym kwartale tego roku w Polce było ponad 17 mln pracujących. Szczególnie teraz, gdy prace w sektorze budownictwa są już bardzo zaawansowane, a czeka nas

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

pracę, niemniej zapewne ważniejszą przyczyną tego spadku są efekty podażowe, na co wskazywaliśmy w naszych raportach porównując szeregi danych dot. zatrudnienia w przedsiębiorstwach i gospodarce narodowej z danymi dot. liczby pracujących wg BAEL. Silniejszy spadek czerwcowej dynamiki wynagrodzeń

Tegoroczny szczyt bezrobocia już za nami. 9 proc. w grudniu?

było to najmniej od pół roku (latem sytuacja na rynku pracy zawsze jest najlepsza). Łyżką dziegciu w tych danych jest to, że liczba bezrobotnych w szczególnej sytuacji (ludzie do 25. roku życia, po 50. roku życia i długotrwale bezrobotni) jest nawet nieco większa. Pocieszać się jednak możemy tym, że do

Przegląd prasy

dywidendy wysokości 25% zysku za 2017 r. --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,8 pkt w XI wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 54,7 pkt w XI wg wst. danych --QubicGames: Gra 'Jumping Joe!' na Nintendo Switch pojawi się w I kw. 2018 r. --Zysk netto Griffin Premium RE

Przegląd prasy

niemal 100 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców - o 40% więcej niż rok wcześniej Puls Biznesu --Co piąty przedsiębiorca w Polsce w ogóle nie słyszał o RODO --Aquapark w Jarosławcu chce kusić turystów 240-metrową ślizgawką do wody; samorząd województwa dał zielone światło ISBnews --Ursus

NBP: W przyszłym roku ceny zaczną rosnąć. Przyspieszy też wzrost PKB

Deflację - czyli spadek cen - mamy w Polsce od lipca 2014 r. Jej główną przyczyną jest spadek cen ropy na światowych rynkach i niskie ceny żywności. Jak prognozowali jednak analitycy, już pod koniec 2016 roku ceny zaczną powoli rosnąć. Dziś Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji za

Waloryzacja emerytur w 2018 r. Już wiemy, ile wyniesie

. Aktywnych zawodowo jest 17,2 mln Polaków. Bez pracy pozostaje 1,2 mln osób. W kwietniu bezrobocie według GUS wyniosło 7,7 proc., ale według danych BAEL (gdzie odrzucamy tych, którzy nie są zainteresowani pracą) to zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii! Rosną też płace. W sektorze przedsiębiorstw

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

środki są pobierane, to margines – tłumaczyła Rafalska. Do końca 2016 r. program 'Rodzina 500 plus" objął 55 proc. dzieci w Polsce do 18. roku życia. Żłobków wciąż brak I na tym – na razie – kończą się pewne dane. Jeżeli chodzi o aspekt demograficzny, wciąż wiadomo niewiele. W

Co robi Polka, gdy dostaje 500 zł na dziecko? Pracuje czy rzuca aktywność zawodową?

. 2016 r. NBP analizuje robioną co kwartał przez GUS wielką ankietę na próbie 100 tys osób. To tzw. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Polacy są tu pytani o źródła utrzymania, o to, czy pracują, a jak nie pracują, to dlaczego? Nie ma znaczenia, czy pracują w szarej strefie. Nie jest tez

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

to automatycznie wyklucza osoby, które są zapisane w PUP, ale mają pracę na czarno (i potrzebują statusu bezrobotnego dla świadczeń) albo nie są zainteresowane pracą (bo prowadzą dom czy opiekują się rodziną). Według tzw. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) bezrobocie w Polsce w III

Przegląd prasy

plany dot. tegorocznego capeksu do 1,6 mld zł --Wskaźnik C/I Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca --GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 1% w I-VII 2016 r. --GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 0,4% r/r w lipcu --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 6,2% w II kw. 2016 r

Przegląd prasy

Polski do 60 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj' --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 54,7 pkt w XI wg wst. danych --PwC: Aglomeracja stołeczna WOF miała 9,9% udziału w polskim eksporcie w 2015 r. --Poczta Polska: Prawie milion transakcji kartami zrealizowano już w placówkach --Komputronik

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Peixin zdecydują 8 lipca o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze ZUE zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 51,2 pkt w maju wg wst. danych --Fabryki Broni Łucznik - Radom dostarczy polskiej armii karabinki za 156,1 mln zł

Stopa bezrobocia spadnie we wrześniu poniżej 10% wg analityków

danych o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, które lepiej obrazują faktyczną sytuację na rynku pracy, jednocyfrową stopę bezrobocia mamy już od ponad roku, a w II kw. br. obniżyła się ona do 7,4% z 8,6% w pierwszych trzech miesiącach 2015 r." - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

Walka ze "śmieciówkami" przynosi efekty, ale pensje stoją w miejscu. Najmniej zarabiają imigranci

Warszawy jest znaczna - wynosi około 30 proc. - na niekorzyść imigrantów. Jeszcze gorzej prezentuje się stawka za godzinę pracy. Imigranci deklarowali, jakie są ich wynagrodzenia "na rękę" oraz ile godzin przepracowują przeciętnie w tygodniu. Dane porównano z zarobkami polskich pracowników z

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

1,2 proc. (rok wcześniej o 1,8 proc.), eksport - o 7,9 proc., import - o 4,6 proc., stopa bezrobocia liczona podobnie jak na Węgrzech metodą BAEL wyniosła 6,9 proc., inflacja - minus 0,9 proc. Dane Polski są zatem zbliżone do Węgier. Dynamika PKB była nieco wyższa, ale co ważne - u naszych sąsiadów

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

inwestycyjne o 1,2 proc. (rok wcześniej o 1,8 proc), eksport o 7,9 proc., import o 4,6 proc., stopa bezrobocia, liczona podobnie jak na Węgrzech metodą BAEL wyniosła 6,9 proc., inflacja minus 0,9 proc. Dane Polski są zatem zbliżone do Węgier. Dynamika PKB była nieco wyższa, jednak co ważne, u naszych sąsiadów

Przegląd prasy

paczkomatach --Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,38 w marcu 2016 r. --Pengab wzrósł o 0,2 pkt m/m do 12,1 pkt w lutym --Złoty nie zareagował na dane o bezrobociu, wciąż wpatrzony w rynki globalne --BGŻ BNP Paribas ma już docelową liczbę placówek, zakończy zwolnienia w br

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

sektora przedsiębiorstw wskazują na utrzymujący się silny, stabilny popyt na pracę. Biorąc pod uwagę zmiany próby badania, bardziej wiarygodnych informacji dot. tendencji popytu na pracę w gospodarce dostarczą dopiero dane BAEL dot. liczby pracujących w I kw. 2018 r. Zakładamy, że w kolejnych

OECD zaleca Polsce nowe podatki

. w przyszłym. To dobra wiadomość. Podobnie jak spadek poziomu bezrobocia (do 6,9 proc. według BAEL w 2017 r.) i przyspieszenie konsumpcji prywatnej (do 3,6 proc. w 2017 r.). Jednocześnie OECD bardzo dyplomatycznie zwraca uwagę, że to eldorado może trwać krótko. Przygląda się bowiem planowanym przez

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

, zeszłoroczne objęcie składką ZUS umów-zleceń) skłaniające pracodawców do relokacji części swoich pracowników z umów cywilnoprawnych na etaty, natomiast wzrost ogólnej liczby pracujących w krajowej gospodarce stopniowo wyhamowuje (dane BAEL). W efekcie, dynamika realnego funduszu płac spadła w lutym do 6,5

Przegląd prasy

program pomocowy dla rolników i producentów rolnych --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 55,2 pkt w VIII wg wstępnych danych --Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych --Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań --BESI

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

przeciętna liczba zatrudnionych zwiększyła się o 12,4 tys., co było największym przyrostem od lipca br. Miesięczne dane o popycie na pracę w sektorze przedsiębiorstw są optymistyczne biorąc pod uwagę zarówno silne wyhamowanie tempa wzrostu liczby pracujących ogółem w gospodarce według BAEL w III kw. (do 0,2

Przegląd prasy

spadł do 56,4 pkt w V wg wstępnych danych --Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2014: Deficyt wyniósł 28,98 mld zł --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,3% m/m w marcu --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5% w marcu --Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

. (dane BAEL) liczba osób pracujących w Polsce w indywidualnych gospodarstwach rolnych wyniosła 1,7 mln, podczas gdy jeszcze w 2000 r. było to 2,5 mln Spada też liczba emerytów i rencistów z miasta. Ten spadek to przede wszystkim zasługa rencistów. W rekordowym roku 1998 ZUS wypłacał aż 2,7 mln rent. W

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Marcowe dane z rynku pracy okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zgodne z oczekiwaniami w przypadku dynamiki zatrudnienia. Ekonomiści wskazują, że dynamika wynagrodzeń stabilizuje się, ale napięcia na rynku płacy mogą

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

kwartałach narastająca różnica pomiędzy szeregiem danych zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw a dynamiką liczby pracujących (dane BAEL), wskazuje na potencjalny istotny wpływ tego czynnika w minionych kwartałach na podwyższenie dynamik zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Szacujemy, że dynamika

Przegląd prasy

w II wg wstępnych danych --CPD i Unidevelopment mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy --Fadesa Polnord rozpocznie sprzedaż 206 lokali we wrocławskiej inwestycji w marcu --Akcjonariusze JSW zdecydują 31 III m.in. o zmianach w radzie nadzorczej --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P

Święta wielkanocne podpompowały sprzedaż

- przekonują ekonomiści. - Dane zostały zawyżone przez święta wielkanocne, ludzie kupowali po prostu więcej żywności - tłumaczy Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. - W następnych kwartałach konsumpcyjny silnik będzie pracował coraz słabiej - dodaje. - Niepokoi fakt, że spada sprzedaż

Przegląd prasy

: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 1,8% r/r w październiku --GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,3% w I-X 2014 r. --GUS: W X największy wzrost sprzedaży r/r w dziale farmaceutyki, kosmetyki --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 8,2% w III kw. 2014 r. --GUS: Liczba nowych bezrobotnych

Stopa bezrobocia spadnie do 9% na koniec br. wg pesymistycznych prognoz

pracy zaskoczyły pozytywnie. Przed tygodniem również lepsze od prognoz okazały się dane na temat zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dziś poznaliśmy także kwartalne dane BAEL, które zdecydowanie lepiej obrazują sytuację na polskim rynku pracy niż dane o bezrobociu

Przegląd prasy

wzrosła do 495 tys. w październiku --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 56,5 pkt w XI wg wstępnych danych --Zarząd PGNiG podtrzymuje swoją propozycję w sporze ze związkami zawodowymi --Alior Bank: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 59 mln zł --BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia we wrześniu br. spadła po raz siódmy z rzędu i - według zaktualizowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego - już w sierpniu spadła ona poniżej 10%. Zdaniem większości analityków, jest szansa, że do końca roku stopa bezrobocia utrzyma się

Przegląd prasy

upadłość 823 podmiotów – wynika z danych Coface opracowanych dla "DGP" Puls Biznesu --Wartość WIG20, indeksu najbardziej płynnych rodzimych spółek, przeliczona na dolara i skorygowana o dywidendy, spadła w 2014 r. o 14,6% ISBnews --Rafako sprzedaje TDJ pakiet 82,19% akcji spółki FPM

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

strony, uważamy, że takie tempo wzrostu zatrudnienia będzie trudne do utrzymania ze względu na kurczące się zasoby wykwalifikowanej siły roboczej. Bezrobocie już jest na rekordowo niskim poziomie (6,3% w maju według danych BAEL). O ile mocne dane mogą zmniejszyć oczekiwania na obniżki stóp procentowych

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

%), mimo rekordowo niskiego bezrobocia i kurczących się wolnych zasobów pracy. Oznaczać to może, że obok ekstensywnego wzrostu podaży pracy z tytułu migracji rośnie także aktywność zawodowa, szczególnie osób w wieku produkcyjnym. Sygnalizowały to ostatnie dane BAEL - wzrost wskaźnika aktywności zawodowej

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Kwietniowe dane z rynku pracy są coraz lepsze i będą wspierać krajowy popyt konsumpcyjny, uważają analitycy. Rośnie szansa, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec roku spadnie poniżej 10%.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa

Rynek pracy pozostaje stabilny, będzie wsparciem dla konsumpcji wg analityków

w styczniu br. liczba pracujących w gospodarce wzrosła o 1,2% r/r wobec średnio 2,3% w całym 2016 r. Naszym zdaniem bardziej prawdopodobna jest stabilizacja rocznej dynamiki liczby pracujących ogółem w gospodarce lub jej wyhamowanie, co sugerowały dane BAEL (wzrost liczby pracujących o 0,2% r/r w

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

% r/r w 2015 r., najwyżej od 2011 r. Z pewnością część tego efektu była skutkiem zmian w zakresie formy prawnej zatrudnienia (a nie wyłącznie wykreowaniem nowego miejsca pracy), na co wskazują dane dot. pracujących wg BAEL. Nie zmienia to faktu, że także statystyki dot. pracujących wskazują na

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

zatrudnionych zwiększyła się o 15,7 tys. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem utrzymanie popytu na pracę w sektorze przedsiębiorstw, choć niekoniecznie odzwierciedla to skalę wzrostu popyt na pracę w całej gospodarce. Przypomnijmy, że dane BAEL za II kw. br. wskazywały na wyhamowanie dynamiki wzrostu liczby