badaniu wynagrodzeń

DSZ

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 3,5 proc. będzie miał odzwierciedlenie w wyższych wynagrodzeniach - pisze portal Wynagrodzenia.pl. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak, w nadchodzącym roku blisko 75 proc. badanych firm zamierza zwiększyć płace swoim pracownikom.

Wynagrodzenie nie najważniejsze przy decyzji o zmianie pracy

Wysokość wynagrodzenia nie zawsze decyduje o zmianie pracy. Z badania przeprowadzonego przez Antal International wynika, że doświadczeni i kompetentni specjaliści i menegerowie bardzo świadomie wybierają przyszłego pracodawcę

Kobiety-bankowcy dostają premie o 80 proc. niższe niż mężczyźni

Badanie 50 największych banków inwestycyjnych w londyńskim City ujawniło, że pracujące tam kobiety otrzymują tylko ułamek wynagrodzeń mężczyzn.

"DGP" - Polskie firmy mniej płacą

Według tego raportu, najniższe zarobki są na Podkarpaciu. Natomiast niezależnie od zmian na rynku pracy na Mazowszu wynagrodzenia są zawsze najwyższe. W roku 2009, były aż o 85 procent wyższe niż na Podkarpaciu. Z raportu wynika też, że podobnie jak na całym świecie, Polki zarabiają mniej od

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zakładający przyznanie pracownikom służby zdrowia, mającym kontakt z zakażonymi czasowego dodatku do wynagrodzenia i

ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - W 27% ankietowanych przedsiębiorstw obniżono lub planuje się obniżyć wynagrodzenia pracowników, a co piąte zwalnia pracowników, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 48% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 48% z 26% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 44% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

KRD: 59% Polaków obawia się zmniejszenia wynagrodzenia z powodu epidemii

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Zmniejszenia wynagrodzenia z powodu epidemii koronawirusa obawia się 59% Polaków, podczas gdy utraty pracy lęka się 38% - w większości przypadków te obawy nie znajdują jednak na razie potwierdzenia w deklaracjach pracodawców, wynika z badania przeprowadzonego

GUS: Przeciętna płaca mężczyzn była wyższa o 18,5% od płacy kobiet w X 2016 r.

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet w październiku 2016 roku, wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r." Przeciętne miesięczne

PIE/PFR: Redukcję zatrudnienia przez pandemię planuje 12% firm, płac - 21%

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Redukcję zatrudnienia ze względu na rozwój epidemii planuje 12% przedsiębiorców, a 21% planuje zmniejszenie wynagrodzenia, wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Wpływ kryzysu koronawirusa na sytuację

GUS: Płace w firmach wzrosły o 6,3% r/r, zatrudnienie - o 0,3% w marcu

, co - w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-13)" - czytamy w komunikacie. "W okresie

BIG InfoMonitor: 45% Polaków boi się konsekwencji zdrowotnych i finans. epidemii

bezpodstawne, co czwarty badany stracił pracę lub część wynagrodzenia. Badanie pokazuje jednocześnie, że co dziesiątego respondenta pandemia i zastój gospodarki nie stresują ani pod kątem zdrowotnym, ani pod kątem finansowym. Lęki towarzyszące większości badanych mają swoje uzasadnienie w możliwościach

PwC: Mediana wynagrodzeń członków RN wzrosła o 5% r/r do 85 tys. zł w 2018 r.

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 5% r/r do 85 tys. zł w 2018 r., wynika z "Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2018", przygotowanej przez firmę doradczą PwC, zaprezentowanej podczas kolejnego spotkania Forum Rad

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie wg analityków

. Patrząc na ostatnie miesiące nie trudno zauważyć, że mamy do czynienia z pewną stabilizacją dynamiki wynagrodzeń w dużych firmach. Średnio wynosi ona (licząc od stycznia br.) 6.9%r/r i jest zbliżona do zanotowanej w zeszłym roku. W kolejnych miesiącach sporo przedsiębiorstw, jak wskazują badania NBP

Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł r/r do 24,4%

. Wobec poprzedniego badania obserwowany jest spadek płac wobec zanotowanych 26,8% w I kw. 2019 roku. "Co piąta firma planuje zwiększenie poziomu wynagrodzeń w trakcie zbliżającego się kwartału. Podwyżkę płac planuje 24,6% firm z branży usługowej, 22,9% produkcyjnej, 21% handlowej i niecałe 18

Symmetrical Labs: 59% Polaków chce dostawać pensję w trybie innym niż co miesiąc

wynagrodzenia wydawana jest już w pierwszym tygodniu od wypłaty, a tylko 1 na 10 pracujących Polaków odkłada część pensji na przyszłe wydatki, podano także. "Z tych samych badań wynika, że 57% polskich pracowników posiada środki na bieżące wydatki, natomiast na większe zakupy musi odkładać. Blisko 70

Lewiatan: 5% firm podjęło działania w kierunku likwidacji działalności

pogorszenie kondycji firm, zwolnienia pracowników czy obniżanie wynagrodzeń. Z naszego badania wynika, że coraz więcej firm boi się, że może sobie nie poradzić, jeśli stan zamrożenia gospodarki będzie się przedłużał" - powiedział dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski, cytowany w

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

interesujące, badani przy przeglądaniu ofert prawie równie często, co na wysokość pensji, zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia - jej pozycja w rankingu jest znacznie wyższa niż w minionych latach. "Aż 6 na 10 pracujących badanych obawia się obniżek wynagrodzeń lub zmiany zasad zatrudnienia u

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, zakładającą m.in. podwyższenie wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne, a także zasad finansowania

ADP: Ok. 43% Polaków deklaruje brak wynagrodzenia za nadgodziny

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Około 43% polskich pracowników przyznaje, że zdarza im się pracować poza standardowymi godzinami za darmo, wynika z badania 'Workforce View in Europe 2019' przeprowadzonego przez ADP. W Europie 60% pracowników deklaruje, iż nie otrzymuje wynagrodzenia za

MFPR: Naukowcy z zagranicy mogą wnioskować o granty na badania w Polsce

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Naukowcy, którzy planują prowadzenie badań naukowych na terytorium Polski mogą ubiegać się o granty w ramach programu POLS, finansowanego z Funduszy Norweskich, którego budżet wynosi 7 mln euro, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR

Grant Thornton: Odsetek firm planujących podwyżki płac w 2019 r wzrósł do 36%

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Odsetek przedsiębiorstw, które planują podnosić wynagrodzenia, wzrósł w 2019 r. do 36% (z 31% rok wcześniej), wynika z badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm. Dynamika płac może przyspieszyć do 8-9% r/r w 2019 r. , wynika z

PIE: Tylko 1/5 firm dostrzegała poprawę dostępności pracowników w 2019 r.

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Blisko 80% firm nie dostrzegło zmian w dostępności pracowników lub wskazało na spadek możliwości uzupełniania wakatów, natomiast dwie trzecie wszystkich przedsiębiorstw (66%) zanotowało wzrost kosztów pracy w 2019 r., wynika z badania Polskiego Instytutu

IFR: 57,7% firm rodzinnych obawia się, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy rodzinni bardzo krytycznie podchodzą do pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Większość z nich (67,3%) negatywnie ocenia trafność rozpoznania ich potrzeb przez rząd oraz przygotowany pakiet wsparcia (83,3%), wynika z badania

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

zatrudniających powyżej 9 osób. Na bazie tej próby przez kolejne 11 miesięcy przeprowadzane jest badania sytuacji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym zmiany w zakresie zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach w trakcie 2019 r. mają wpływ na dane styczniowe w 2020

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. 2. Wynagrodzenie za przestój Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia obniżonego nie

PwC: Mediana wynagrodzeń członków RN wzrosła o 23% r/r do 81 tys. zł w 2017

zasiadających w 2 komitetach (14% spośród badanych) jest prawie dwukrotnie większa (88%) w porównaniu z osobami, które nie pracują w żadnym komitecie. Efekt ten nie działa jednak liniowo - zasiadanie w 3 komitetach wiąże się z przyrostem wynagrodzenia o kolejne 37%, a w 4 komitetach o kolejne 4%, podano również

NBP: Firmy oczekują niewielkiego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Plany przedsiębiorstw na IV kw. br. sugerują możliwe niewielkie spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, choć presja płacowa pozostaje nadal na wysokim poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Badania ankietowe SM NBP wskazują także na możliwe

PIE, PFR: 14% firm chce zredukować zatrudnienie, 32% - obniżyć płace

% dużych firm, 37% średnich, 35% małych i 25% mikrofirm. Utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń deklaruje 59% mikrofirm, 50% firm małych, 51% średnich i 44% dużych" - czytamy w materiale. Jeżeli chodzi o sytuację płynnościową firm, w badaniu PIE i PFR 47% firm deklaruje, że posiada zapasy

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Blisko 39% firm (dane odsezonowane) przewiduje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2020 r , poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Największa różnica między ostatnią a poprzednią edycją badania w odsetku podmiotów przewidujących zwiększenie

FFR: 80% firm chce zwolnień od płatności na ZUS w okresie pandemii COVID-19

wynagrodzenie dla pracownika, choć praca wykonywana nie jest, a nawet potrójnie, gdy do wywiązania się z kontraktów potrzeba zatrudnić kogoś na zastępstwo lub zapłacić innemu pracownikowi nadgodziny. W obecnym czasie może to być jedna z głównych przyczyn bankructwa wielu firm, szczególnie w branży produkcyjnej

BIG InfoMonitor: 49% Polaków uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Połowa Polaków (49%) uważa miniony rok za udany pod względem finansowym, wynika z badania "Nastawienie do finansów" zrealizowanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zawiedzionych jest 35% ankietowanych, a 16

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

dzisiaj badania wynagrodzeń w październiku ubiegłego roku wynika, że wynagrodzenie na poziomie co najwyżej minimalnego osiągało wówczas 7,6% zatrudnionych, Jednocześnie 16,2% zarabiało co najwyżej 50% mediany (nie więcej niż 2501,89 zł), czyli mniej niż wynosi przyszłoroczna płaca minimalna (2600 zł

Sage: 22% firm MŚP wie, że nie będzie mogło skorzystać z tarczy antykryzysowej

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Już 22% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wie, że nie będzie mogło skorzystać z proponowanych rozwiązań wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Sage wśród jej klientów. "Po publikacji założeń tzw. tarczy

Antal: Średnia płaca specjalistów i managerów w Polsce wzrosła o 14% r/r

wynagrodzenia może oczekiwać w przypadku wybranego stanowiska pracy" - powiedział prezes Antal Artur Skiba, cytowany w komunikacie. Z badania wynika, że najwyższe zarobki dotyczą specjalistów i menedżerów pracujących w obszarze IT ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto na poziomie 12 600 zł (+16% r

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ponad 61% przedsiębiorców  w Polsce zamierza zwiększyć wynagrodzenia, a 40% planuje wzrost zatrudnienia w 2019 r., wynika z badania Business Centre Club (BCC). "Ponad 61% przedsiębiorców zamierza w 2019 r. zwiększyć wynagrodzenia (w 2018 r

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie; * świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; * dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

przewiduje poziomy w granicach 0-5% wzrostu r/r, poprzednie dynamiki w okolicach 6-7% są ich zdaniem nie do utrzymania w br. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu 2020 r. wzrosło o

BGK: 56,9% MŚP już korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej

, wynika z badania przeprowadzonego przez BGK wśród MŚP w okresie 14 kwietnia - 24 kwietnia i 27 kwietnia - 8 maja 2020 r. Bank szacuje, iż do 8 maja pracę w sektorze MŚP mogło stracić nawet 500 tysięcy osób, czyli ponad 8% zatrudnionych w tej części gospodarki. "Odsetek firm deklarujących

BGK: Co trzecia firma z segmentu MŚP zredukowała zatrudnienie podczas pandemii

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Co trzecia firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zredukowała zatrudnienie podczas pandemii koronawirusa (ok. 600 tys. miejsc pracy) do 22 maja, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). "Szacujemy

MR: Firmy złożyły ponad 1,72 mln tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy

. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 215 328 - dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;  40 296 - dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; 47 917 - dot. odroczenia lub rozłożenia

MR: Złożono ponad 760 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

; - 9 343 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; - 63 274 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;  - 11 236 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych

MR: Złożono blisko 639,4 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

; - 8 434 - dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; - 58 408 - dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;  - 9 048 - dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; - 7 187 

MR: Złożono ponad 556,9 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

– dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; - 50 707 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców; - 6 883 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; - 5 924 – dot

MR: Złożono ponad 487,7 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

gospodarczą;  - 5 325 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; - 44 588 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;  - 5 518 – dot. świadczenia postojowego dla umów

MR:Ponad 398 tys. firm złożyło wniosek o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

gospodarczą;  - 3 974 - dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; - 36 778 - dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;  - 4 028 - dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; - 4033

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

dzieło oraz samozatrudnionych; - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach" - czytamy w komunikacie MR.  Pakiet przewiduje również m.in: - ochronę

OTTO: Prywatna opieka medyczna najbardziej motywuje pracowniików z Ukrainy

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) -  Dla 61% pracowników z Ukrainy najbardziej motywującym dodatkiem pozapłacowym jest prywatna opieka medyczna, a na drugim miejscu (53%) znalazło się dofinansowanie do posiłków w pracy. Prawie połowa badanych przedsiębiorstw (49%) oferuje swoim pracownikom

Randstad: Średni czas poszukiwania nowej pracy skrócił się do 2,4 m-ca w IV kw.

" - czytamy w materiale. Badanie wykazało, że obawa pracowników o utratę pracy jest na zbliżonym poziomie, co przed kwartałem - 10% pracowników uważa, że ryzyko utraty pracy jest duże, natomiast 20%, że średnie. W podziale na branże najwięcej obaw pojawia się w służbie zdrowia i pomocy społecznej

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w II kw. 2018

pracowników na rynku pracy wskazują także lepsze warunki oferowane zatrudnianym pracownikom. Zgodnie z badaniami nowi pracownicy mogą bowiem obecnie liczyć na podobne warunki finansowe, co osoby już zatrudnione. "Dynamiczny wzrost wynagrodzeń, przewyższający wzrost wydajności, wpływa ujemnie na wyniki

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

;Wyniki badania Szybki Monitoring NBP w 3kw wskazują, że odsetek firm deklarujących podwyżki jest wyższy o 10pp w porównaniu do ubiegłego roku. Dlatego szacujemy, że tempo wynagrodzeń powróci do około 7-8%r/r" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista ING Banku Śląskiego

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

początku 2019 roku wykazały, iż jego przyrost jest najwolniejszy od 2015 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r. wzrosło o 6,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6% r/r. W ujęciu

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 44% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 44% z 27% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 43% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

Samar: Ponad połowa dealerów aut deklarowała zwolnienia pracowników w kwietniu

zdecydowanie odpowiedziało, że nie planuje takiego ruchu, kolejne 3% pozostaje w tej kwestii niezdecydowane (trudno powiedzieć/nie wiem/decyzja nie zapadła). Najwięcej - 36% ankietowanych - planuje zmniejszenie podstawy wynagrodzenia o 20%. Sporo firm (17% badanych) optuje za zmniejszeniem wynagrodzeń o połowę

Lewiatan: 69% firm planuje redukcje zatrudnienia z zw. z pandemią

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - 69% firm planuje redukcje zatrudnienia w wyniku rozwoju pandemii COVID-19, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan. Zdaniem firm, uruchomienie przez rząd dopłat do wynagrodzeń może zdecydowanie zmniejszyć skalę redukcji - tak twierdzi 70

Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii

udzielenia licencji na oprogramowanie Osascan, podał Infoscan.  W pierwszym roku obowiązywania umowy Giromed zobowiązał się do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania minimum 52 badań każdym z nich.  "Spółka otrzyma depozyt za każde użyczone urządzenie w wysokości 725 euro, wynagrodzenie

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

, Grupa Azoty, Tauron, a także PKP, LOT, Poczta Polska, PKO Bank Polski, PZU, Polskie Radio i TVP" - czytamy w komunikacie. Jak ustaliła Izba, przykładowo w latach 2011-2015 w badanych spółkach Skarbu Państwa wysokość wynagrodzeń kadry kierowniczej rosła mimo pogarszających się wyników finansowych

PO stawia na obniżenie podatków i wyższą płacę

Grzegorz Schetyna podczas prezentacji wybranych punktów programu podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.   Dodał, że w efekcie wprowadzenia zakazu handlu w niedziele upadło ok. 16 tys., sklepów, a z badań wynika iż 71% Polaków uznaje zakaz handlu za naruszenie ich swobód

PIE: 28% firm planuje zwolnienia, w większości sięgające do 50% załogi

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Firmy planują redukcję zatrudnienia - 28% z nich ze względu na rozwój pandemii COVID-19, w większości sięgające do 50% obecnego zatrudnienia (takie plany zgłosiło 72% respondentów, przeważnie średnie i duże firmy), wynika z badania Polskiego Instytutu

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

Redukcja kosztów wynagrodzeń Firma, żeby przetrwać, musi mieć pieniądze, czyli płynność finansową. Teraz wiele firm (jaki procent, tego nie wiemy) nie zarabia, bo potraciły zamówienia lub zostały decyzją władz zamknięte, np. bary i małe restauracyjki. Każdy dzień zbliża je do plajty. Żeby do tego nie

PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

z sondażu, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "Mały ZUS" skierowany był osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Z udogodnienia skorzystało około w

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

badania. Wśród obaw wskazywanych przez respondentów w związku z pandemią koronawirusa najczęściej wymienia się zmniejszenie wynagrodzenia (41%). "Obecna sytuacja jest kompletnie nowa zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Nie mamy żadnych doświadczeń jak zachowywać się w takiej sytuacji

NBP: Firmy oczekują wolniejszego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Badania ankietowe SM NBP wskazują, że presja na wzrost wynagrodzeń, choć wciąż jest wysoka, przestała narastać. Względem poprzedniego badania obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia (do 25,8%), jak i udział zatrudnionych w

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Zmiany w tymczasowych ramach prawnych, mające na celu przyspieszenie badań, testowania i wytwarzania produktów służących do walki z koronawirusem, ochronę miejsc pracy i dalsze wspieranie gospodarki w kontekście trwającej pandemii przyjęła Komisja Europejska

Kruk: Polacy najczęściej zakładają, że wydadzą na ferie zimowe od 400 do 800 zł

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polacy najczęściej zakładają, że koszt wyjazdu w czasie ferii zimowych wyniesie od 400 do 800 zł na osobę, wynika z badania "Wydatki na ferie zimowe 2019" przeprowadzonego przez agencję badawczą SW Research na zlecenie Grupy Kruk. Taką kwotę najczęściej

Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrud. spadł o 9,2 pkt kw/kw w IV kw.

zamierzało utrzymać obecny stan zatrudnienia w IV kw. ub.r. W badaniu wskazano, że po raz pierwszy pracodawcy deklarują ograniczenie swoich planów rekrutacyjnych. 30,2% firm planuje rekrutację w tym 13,8% firm zamierza utrzymać zatrudnienie przez rekrutację. "Pracodawcy poszukują głównie pracowników

Infoscan rozpoczyna badania komercyjne w Hiszpanii, możliwa szersza współpraca

. Giromed zobowiązał się na starcie do wynajęcia 10 urządzeń oraz do wykonania za ich pomocą minimum 520 badań w ciągu pierwszego roku współpracy. Spółka otrzymuje depozyt za każde użyczone urządzenie MED Recorder wynagrodzenie za każde badanie oraz roczną opłatę licencyjną za dostęp do systemu Osascan

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 50 lat

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Poziom średniego polskiego wynagrodzenia dynamicznie rośnie w ostatnich latach - tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej, wynika z raportu Grant Thornton. Gdyby pensje w UE utrzymały obecną dynamikę, Polska pod względem zarobków

Randstad: Zwiększenie zatrudnienia planuje 35% firm wobec 32% kwartał temu

. "Z badania Randstad widzimy, że ze wynagrodzenia rosną. Z punktu widzenia makroekonomicznego, ten wzrost wynagrodzeń i presja na wzrost wynagrodzeń jest bardzo pożądana z uwagi na politykę makroekonomiczną rządu - produktywność rosła w ostatnich latach, ale dynamika wynagrodzeń nie rosła"

Work Service: Niemal 90% Polaków popiera zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

mężczyzn. Jednak obecnie te proporcje wyraźnie się wyrównały. Z naszych badań wynika, że 54% pracujących kobiet i niemal 56% mężczyzn deklaruje, że w 2017 r. otrzymali wyższe wynagrodzenia" - dodał dyrektor ds. analiz w Work Service Andrzej Kubisiak. Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy

BIEC: WWK wzrósł o 0,7 pkt w VIII, spada konkurencyjność polskich firm

ubiegłego miesiąca i od początku roku stracił ponad dwa punkty. "Spośród ośmiu składowych wskaźnika pogorszeniu uległy cztery, trzy nieznacznie poprawiły się i jedna pozostała na tym samym poziomie co miesiąc temu. Dzięki wysokiej dynamice wynagrodzeń oraz wzrostowi wydatków socjalnych popyt

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

badania przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Na bazie tej próby przez kolejne 11 miesięcy przeprowadzane jest badania sytuacji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym zmiany w zakresie zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach w trakcie 2018 r. mają

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. br.

I kw. 2008 r. Warto zauważyć, że jednocześnie wzrósł udział pracowników zatrudnionych w firmach prognozujących podwyżki w ogóle zatrudnionych w przedsiębiorstwach objętych badaniem. Świadczy to o tym, że zwiększenie wynagrodzeń przewidują przede wszystkim firmy duże - tylko w tej klasie wielkości

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

zapewnienia dzieciom innej opieki. 2. L4 przez telefon Na zwiększoną liczbę wystawianych zwolnień wpływ ma również to, że w czasie pandemii L4 możemy dostać bez wychodzenia z domu i bez bezpośredniego badania przez lekarza. Umożliwia to system tzw. system teleinformatyczny, czyli – prościej &ndash

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

mocno wspierają presję na wzrost płac. Utrzymujące się braki kadrowe sprzyjają presji płacowej, natomiast badania koniunktury sugerują, że jednak stopniowo się ona zmniejsza (malejący odsetek firm planujących podwyżki). W średnim terminie oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu wynagrodzeń, czemu

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

konsekwencji w prowadzeniu działalności badani wskazywali zmianę sposobu zarządzania projektami - 63%, redukcję wynagrodzeń - 38%, dezorganizację pracy w firmie - 37%. Wśród długoterminowych konsekwencji - oprócz utrwalenia zmian w organizacji sposobów zarządzania projektami - spodziewana jest dalsza

Randstad: Wyjazd do pracy za granicę rozważa 24% pracowników

Badawczego Randstad. Natomiast 70% badanych (o 1 pkt proc. mniej niż przed kwartałem) oczekuje, że znajdzie pracę co najmniej tak dobrą, jak obecna. "Branże, które najbardziej mogą spodziewać się odpływu pracowników to: budownictwo, finanse, hotelarstwo i gastronomia. Powodami, dla których Polacy

BIG InfoMonitor: Co trzeci Polak z powodu pandemii pracuje z domu

, że w domowych warunkach ma problemy ze skupieniem, podobny odsetek zaznacza, że dla niego praca w domu przekłada się na niższe wynagrodzenie. Dopiero na dalszych pozycjach znalazły się takie przeszkody, jak za małe mieszkanie (17%) i rozpraszające dzieci (12%). Tyle średnia dla ogółu badanych, ale

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

wyniki badania NBP dot. sytuacji przedsiębiorstw wskazujące jedynie na wyhamowanie dotychczasowego wzrostu presji płacowej (przy jednocześnie podtrzymaniu wysokiego odsetka firm planujących zwiększanie wynagrodzeń), podtrzymujemy prognozę, że w kolejnych miesiącach br. dynamika płac

Personnel Service: Ok. 90% Polaków nie obawia się, że Ukraińcy odbiorą im pracę

tego te miejsca pracy pozostawałyby wolne, ze szkodą dla nas wszystkich" - powiedział główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie. Z badania wynika również, że 42% polskich pracowników uważa, iż napływ obywateli Ukrainy hamuje wzrost wynagrodzeń w Polsce. Taka

Work Service: 9,4% firm planuje podwyżki płac w najbliższym czasie

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Większość firm - tj. 81,1% zamierza utrzymać aktualny poziom płac, a tylko 9,4% z nich planuje podwyżki, wynika z najnowszego Barometru Rynku Pracy, przygotowanego przez Work Service. Największą skłonność do podnoszenia wynagrodzeń według badania będą miały firmy

Amazon otworzy nowe centrum logistyki w Łodzi, stworzy 100 miejsc pracy

operacyjnych, podano. "W Amazon jesteśmy dumni z tego, że możemy kontynuować rozwój i inwestycje, tworząc jeszcze więcej stałych miejsc pracy. Na każdym ze stanowisk oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów i szerokie możliwości rozwoju kariery w naszej szybko rozwijającej się globalnej

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

płac w większości sektorów gospodarki. Biorąc jednak pod uwagę wyniki badania NBP dot. delikatnie obniżającej się presji płacowej w firmach, podtrzymujemy ocenę, że w kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń będzie oscylować wokół 7,0% r/r, w ujęciu uśrednionym niewiele zmieniając się wobec

Work Service: Ponad 15% firm planuje podwyżki wynagrodzeń w najbliższym kwartale

pracowników (20,4%), a także firmy z branży usługowej (26,5%) i produkcyjnej ( 25%). "Największymi optymistami w zakresie wzrostu wynagrodzeń są mieszkańcy dużych miast o wielkości zaludnienia ponad 500 tys. - w tych lokalizacjach przeszło 2/3 badanych spodziewa się poprawy przychodów z pracy. Ten

KRD: 54,6% MŚP spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonom. w ciągu 3 miesięcy

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą ocenia 49,3% badanych przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, a 54,6% spodziewa się jej pogorszenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD) "

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

jego główny zakres oraz część zastrzeżona dla opcji, zatem badać należy całą cenę oferowaną za realizację zamówienia. W kontekście badania rażąco niskiej ceny istotne jest, czy wykonawca jest zdolny wykonać cały przedmiot zamówienia za zaproponowane wynagrodzenie. Uzasadnienie tezy postawionej w

Randstad: Szansę na znalezienie nowej pracy w ciągu 6 m-cy widzi 88% badanych

mediami (92%)" - czytamy w materiale. Badanie ponadto wykazało, że wynagrodzenie jako główna przyczyna zmiany pracodawcy wróciło na czoło zestawienia. Jako powód zmiany pracy wskazało je 55% respondentów, którzy w ostatnim czasie znaleźli nowe miejsce zatrudnienia, więcej o 12 pkt proc. w 

Upper Job: Dla 80% pracowników z Ukrainy Polska docelowym miejscem zatrudnienia

; - powiedziała Załuska, cytowana w komunikacie. Oczekiwania płacowe Ukraińców utrzymują się na wysokim poziomie. Ponad połowa ankietowanych (56%) liczy na wynagrodzenie od 3 do 5 tys. zł. Blisko 1/5 (19%) oczekuje wyższego wynagrodzenia, przekraczającego 5 tys. zł. Natomiast 23% badanych zaakceptowałoby

Work Service: Ponad 40% firm planuje rekrutacje w najbliższym kwartale

podniesienia poziomów wynagrodzenia, i to pomimo, że 55% pracowników otrzymało podwyżki w 2017 roku" – powiedział prezes Work Service Maciej Witucki, cytowany w komunikacie poświęconym badaniu. Z badania wynika, że utraty zatrudnienia najmniej obawiają się osoby z wykształceniem zawodowym (7,1

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Zmniejszenie wpływów spowodowane pandemią odnotowało już 70% polskich MŚP, wynika z najnowszego badania "Bibby MSP Index" przeprowadzonego na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services. Najczęściej podawaną przyczyną zmniejszenia dochodów są

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Lutowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu potwierdziły stabilizację wzrostu zatrudnienia. Większość analityków zrewidowała już prognozę wzrostu wynagrodzeń na 2019 roku w górę i dostrzega możliwość

Useme.eu: 8,5% freelancerów zarabia powyżej 5 tys. zł netto w miesiącu

 tys. zł na rękę urosła w 2019 r. w stosunku do roku ubiegłego o 5,3%, uzyskując wynik na poziomie 8,53%, wynika z badania przeprowadzonego przez platformę Useme.eu. Wynagrodzenia freelancerów, którzy świadczą elektroniczne usługi dla biznesu, tj. przede wszystkim prace związane z tworzeniem

Grant Thornton: 20% firm planuje podwyżki płac w br. wobec 36% rok temu

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Odsetek pracodawców planujących podwyżki płac w 2020 roku spadł do 20% wobec 36% rok temu, wynika z badania Grant Thornton "Plany pracodawców na 2020 rok". Podobny niski odsetek ostatnio odnotowano pięć lat temu. "Dotąd nasz wskaźnik skłonności

Zmiany w kodeksie pracy. Pracownicy 50 plus z nowymi przywilejami: przerwa w pracy i dłuższy urlop

zatrudnieniu osoby, która ukończyła 60 lat, dofinansowanie obejmuje 24 miesiące. W ramach dofinansowania urząd pokrywa część wynagrodzenia i składki ZUS. Jak czytamy w ustawie, „dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

potencjalne ryzyko zmian w postawach konsumpcyjnych gospodarstw domowych, osłabiając pozytywne efekty rosnących przeciętnych wynagrodzeń i ich dochodów rozporządzalnych" - dodał. Wyniki badań wskazują ponadto, że dla 72% respondentów wydatki na energię elektryczną są ważnym elementem ich comiesięcznego

MedApp przeprowadził 493 komercyjne badania diagnost. w ramach CarnaLife w II-VI

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - MedApp w ramach wdrożonego systemu CarnaLife w jednostkach medycznych Intercard i CarintArt oraz działalności spółki Telemedica przeprowadził od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne, poinformowała spółka.  "Komercyjna implementacja

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

najniższy od początku 2017 r. Przewiduje się przy tym, że zapowiedziany silny wzrost wynagrodzenia minimalnego przyczyni się do redukcji zatrudnienia otrzymujących je osób jedynie w niewielkiej skali. W rezultacie słabnącego popytu na pracę przy relatywnie stabilnej stopie aktywności zawodowej w latach 2020

W zarządach zarabia się coraz więcej, w radach nadzorczych - mniej

o 3 pkt proc. Z drugiej strony - im większa spółka, tym niższy udział kobiet w składzie zarządu. Bardzo ciekawie zapowiada się przyszłoroczne badanie. Na początku września weszła w życie nowa ustawa kominowa, która ma ukształtować zasady wynagrodzeń w spółkach z udziałem skarbu państwa. Państwowe

PKO TFI: 38% pracowników dowiaduje się o PPK z telewizji, 37% od pracodawców

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Większość informacji o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) osoby zatrudnione wynoszą z telewizji (38% badanych wskazuje ją jako źródło wiedzy), dopiero na drugim miejscu są pracodawcy (37%), wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą PBS dla PKO