badanie stanu gospodarki w polsce

PIE, PFR: 14% firm chce zredukować zatrudnienie, 32% - obniżyć płace

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - W wyniku ogłoszonej pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na gospodarkę, 14% firm chce zredukować zatrudnienie, 32% obniżyć płace, wynika z badania kondycji przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski Fundusz

DNB, PwC: Ponad połowa firm jest przeciwna protekcjonizmowi gosp. państw

przejawem rosnącego indywidualizmu lub wręcz egoizmu gospodarczego poszczególnych krajów" - powiedział prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski, cytowany w materiale. Z ankiety przeprowadzonej przez DNB i PwC wśród największych polskich firm wynika, że 65,2% badanych nie dostrzega wśród swoich

Santander CB: 73% Polaków spodziewa się dalszego pogorszenia stanu gospodarki

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zagrożenie wywołane pojawieniem się koronawirusa obudziło w Polakach lęk o sytuację gospodarczą kraju. Prawie połowa badanych (45%) uważa obecny stan gospodarki za zły, a trzy czwarte (73%) twierdzi, że w kolejnych miesiącach może być jeszcze gorzej, wynika z

Ericsson: 71,5% firm uważa, że 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki

Łódzkiej. Ericsson prowadzi testy 5G z innymi operatorami i podmiotami w Polsce" - podsumowano w informacji. Badanie "Technologia 5G w polskich przedsiębiorstwach" zostało zrealizowane w terminie 11.2019-02.2020 na zlecenie Ericsson Polska przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line

Grant Thornton: Odsetek firm planujących podwyżki płac w 2019 r wzrósł do 36%

w okolice 8-9% rok do roku" - czytamy w raporcie. Wśród krajów UE szwedzcy pracodawcy średnich i dużych firm najczęściej tuż przed Polską, planują podwyżki wynagrodzeń - 43%. Stworzenie nowych etatów w 2019 roku planuje 23% średnich i dużych pracodawców wobec 17% rok temu. Z badania

PARP: Odsetek MSP pozytywnie oceniających koniunkturę wzrósł do 41%

) opublikowanego w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. "Koniunktura w polskiej gospodarce jest postrzegana przez badanych zdecydowanie lepiej lub lepiej niż w roku poprzednim, warto jednak zauważyć, że rok 2016 był pod tym względem nisko oceniony – w tegorocznym

IAB Polska/PwC: Nakłady na reklamę online wzrosły o 10,4% r/r w 2019 r.

recesji gospodarczej. Reklama internetowa przez lata budowała bardzo silną pozycję rynkową i dzisiaj będzie to procentować. Wyraźnie pokazuje to też ostatnie badanie IAB Polska dotyczące wpływu pandemii na firmy w naszej branży. Wierzę, że reklama on-line nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, ale

Lewiatan: Połowa Polaków spodziewa się utraty pracy i znaczącego spadku dochodów

swojego pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy. Utrzymanie takich postaw jednak nie zależy od samych pracodawców. Bez realnego wsparcia nie będą w stanie długo się bronić przed dramatycznymi decyzjami o redukcjach zatrudnienia" - powiedział dyrektor. Według badania 47% Polaków uważa, że skutki

EFL:73% MŚP obawia się mniejszych zamówień, 66% boi się o bieżącą syt. finansową

komunikacie. Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności

EY:Polska na 6 miejscu w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w 2018

będą w stanie zapewnić dostęp do pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach, będą mogły liczyć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej" - powiedział Tynel. Badanie EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019" (How can Europe raise its game? EY's Attractiveness Survey

EUIPO: Polska traci 9,5 mld zł rocznie z powodu podrabiania towarów

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) -  Bezpośrednie roczne straty z powodu podrabiania i piractwa w 11 kluczowych sektorach gospodarki Unii Europejskiej to aż 261 mld zł, wynika z najnowszych danych szacunkowych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W Polsce szacuje się

Corteva Agriscience: 56% nastolatków nie jest zainteresowanych rolnictwem

branżą bez możliwości zapewnienia dobrego dochodu - jedynie 18% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że 'pracując w rolnictwie nie można zarobić dużo pieniędzy'" - czytamy dalej. Badanie pokazało, że do głównych wyzwań związanych z wykształceniem nowego pokolenia pracowników rolnych w Polsce należą

KPMG,CCIFP: 3/4 francuskich firm pozytywnie o atrakcyjności inwestycyjnej Polski

zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych. "W ciągu ostatnich 5 lat zdecydowana większość firm (73%) zwiększyła wartość nakładów inwestycyjnych w Polsce. W przypadku 15% badanych przedsiębiorstw wartość inwestycji zwiększyła się ponad dwukrotnie. Bardzo dobrą wiadomością dla polskiej gospodarki jest

Dane PMI wskazują, że popyt krajowy złagodzi spowolnienie gosp. wg analityków

(gdzie eksport wciąż rośnie i stanowi jedną z głównych sił napędzających polską gospodarkę) i sugeruje, że próba badania może nie odpowiadać obecnej strukturze eksporterów z uwagi na wyraźny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polskiego przetwórstwa w ostatnich latach. Badane w

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

kluczowych gałęzi gospodarki: przynosi 7% PKB Unii Europejskiej; zatrudnia 6% europejskich pracowników; generuje 12% wartości eksportu, dając nadwyżkę ponad 84,4 mld euro; corocznie inwestuje środki prywatne w badania i rozwój w kwocie 57,4 mld euro co stanowi 28% wartości nakładów unijnych na B+R

ING: Polacy pozytywnie oceniają jakość powietrza, ale połowa jej nie sprawdza

niepodłączonych do centralnego ogrzewania - jako głównego winowajcę wskazuje je większość badanych (57%)" - czytamy w komunikacie dotyczącym, badania. ING wskazuje, że obecnie stosunkowo łatwo jest sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy - dane z czujników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

; - czytamy dalej. Raport BGK nt. efektów "Programu Gwarancji de minimis" wykazał, że korzystają z niego głównie mikrofirmy - 76%, 18% to małe firmy i 6% to średnie firmy. Udział programu w całkowitej kwocie udzielonych kredytów dla MŚP osiągnął 10,6% w II kwartale 2019 roku. Najnowsze badanie

Grant Thornton: Firmy głównie będą inwestować w linie produkcyjne i maszyny w br

. Badanie zostało przeprowadzone na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 35 krajów świata, w tym 200 firm w Polsce.  Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. W Polsce działa od 25 lat. (ISBnews)  

BIG InfoMonitor: Zaległości gastronomii sięgnęły 647,4 mln zł na koniec marca

swojej przyszłości" - czytamy dalej w komunikacie. Badanie Maison&Partners, wykonane na zlecenie BIG InfoMonitor, pokazuje, że wyjście do restauracji jest dopiero na siódmym miejscu aktywności, do których respondenci tęsknią. Taką odpowiedź wskazało 14% pytanych, co by zrobili w pierwszej

SAS Advisors i JP Weber pozyskały dla Classen-Pol 11 mln dofinansowania z NCBR

. Całkowita wartość projektu sięga kwoty ponad 27 mln zł, w tym ok. 11 mln zł stanowi dofinansowanie z NCBR. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu POIR Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 6/1.1.1/2019, Szybka Ścieżka, podano. Efektem

Pracodawcy RP: Ponad 90% Polaków obawia się wzrostu bezrobocia

autorem jest główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek. W styczniu tego roku 12% pytanych twierdziło, że bezrobocie "znacznie wzrośnie", podkreślono. "Nastroje społeczne wynikające z tego badania można określić jednym słowem: katastrofa. Polacy spodziewają się, że przez polską

Fundacja Digital Poland: 97% Polaków uważa innowacyjne rozwiązania za potrzebne

, obaw i błędnych przekonań. "Punktem wyjścia do zbadania nastawienia Polaków wobec nowych technologii było zrozumienie i określenie strategicznych wyzwań, przed jakimi według badanych stoi Polska w XXI. Jak wskazują wyniki, obywatele są najbardziej świadomi kwestii dotyczących: środowiska i

Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrud. spadł o 9,2 pkt kw/kw w IV kw.

zamierzało utrzymać obecny stan zatrudnienia w IV kw. ub.r. W badaniu wskazano, że po raz pierwszy pracodawcy deklarują ograniczenie swoich planów rekrutacyjnych. 30,2% firm planuje rekrutację w tym 13,8% firm zamierza utrzymać zatrudnienie przez rekrutację. "Pracodawcy poszukują głównie pracowników

Wiceprezes Pekao: CEE może stać się technologicznym hubem w skali światowej

gospodarki momencie - przez ostatnie 30 lat doświadczyliśmy procesu transformacji. Przeszliśmy do gospodarki wolnorynkowej. Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń tych lat i zdecydować, w jakim kierunku powinna zmierzać polska gospodarka w następnych dekadach. Moim zdaniem jest to właśnie cyfryzacja"

ZPF/IRG SGH: Zdaniem ponad 40% badanych sytuacja gosp. pogorszy się w ciągu roku

skutkami postępującej inflacji. "Ocena polskich gospodarstw domowych, dotycząca bieżącego stanu gospodarki, pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniego badania. Odsetek tych wskazujących poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wyniósł w IV kwartale 2019 r. 46,2% w stosunku do poprzedniego

KRD/KPF: Dla ponad 57% firm brak terminowych płatności jest barierą w działaniu

kontrahentów jest barierą w prowadzeniu działalności. Co trzecia przez brak płatności klientów nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. 31,6% badanych firm przyznaje, że przez zatory płatnicze musi ograniczyć inwestycje, a 8,5% firm (o 2% więcej niż w I kwartale) zatrudnienie. Przeciętny koszt

Deloitte: Polska rodzina przeznaczy na święta średnio 1 521 zł, wzrost o 5% r/r

krajów wynosi 2,6%. Z kolei e-commerce rośnie w Polsce wolniej niż w reszcie badanych krajów (2,7% vs 4,8%). Stanowi on 32% wszystkich świątecznych wydatków w Europie, zwiększając się o około 5% w porównaniu do ubiegłego roku. "Internet odgrywa coraz większą rolę w kreowaniu naszych pomysłów na

PayU: 41% kupujących online robiło zakupy w serwisach zagranicznych

badania przeprowadzonego na zlecenie PayU w Polsce. "41% osób, które robią zakupy w sieci, skorzystało z oferty zagranicznych sklepów i serwisów internetowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 59% z nich dokonuje takiej transakcji co najmniej raz w miesiącu. Najpopularniejsze kierunki zakupowe wskazują

Grant Thornton:Wysokie koszty pracy główną barierą rozwoju średnich, dużych firm

światowej średniej" - podano w raporcie. Badanie zostało przeprowadzone na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 33 krajów świata, w tym 200 firm w Polsce na przełomie 2018/2019 roku.  Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na

CEO World Magazine: Polska 2. najlepszym miejscem do robienia biznesu

również badanie klimatu inwestycyjnego przeprowadzane przez PAIH, HSBC i Grant Thornton. Tegoroczna edycja pokazała, że ponad 90% firm jest zadowolonych z decyzji o zainwestowaniu nad Wisłą i zrobiłoby to ponownie. Wyniki z kolejnej edycji ankiety PAIH i jej partnerzy opublikują już w pierwszym kwartale

PIE: Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych ograniczy szarą strefę

zaburzają konkurencję i utrudniają firmom z poszczególnych krajów dostęp do rynków" - podsumowano w materiale. Raport "Foresight Polska 2035" stanowi podsumowanie wyników badań, które zrealizowano metodą Delphi. Metodę tę wykorzystuje się do przewidywania długoterminowych procesów

Paris Polish Forum: Polska osiągnie średnią siły nabywczej Europy za 15-25 lat

średniej europejskiej według badania GfK Purchasing Power Europe 2018. Dało to Polsce 29. lokatę w europejskim rankingu. "Stawiam, że stanie się to za 15 lat - im dłuższy termin podaje się w prognozie, tym większa szansa, że człowiek nie będzie już mógł sam przekonać się o słuszności swojego sądu

KPMG: Inwestycje w nieruchomości wzrosły o 113% r/r do 3,3 mld euro w I półr.

doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce Steven Baxted, cytowany w komunikacie. Badanie wykazało, że 40% ankietowanych spodziewa się wzrostu liczby inwestycji w  kolejnych 12-18 miesiącach. Taka sama liczba respondentów nie przewiduje żadnych zmian, natomiast 20% respondentów

Grupa WB chce rozszerzyć licencyjną produkcję dla US Army

" - dodał prezes. W listopadzie 2017 roku akcjonariuszem WB Electronics został Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Inwestycja miała na celu rozwój nowoczesnego sektora przemysłu zbrojeniowego w Polsce, który na całym świecie jest dostawcą technologii dla całej gospodarki. "Rola PFR jako

Kalendarium ISBnews

. strategii spółki na 2020 r.      PIĄTEK, 7 lutego --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje oficjalny stan aktywów rezerwowych w I 2020 roku (ISBnews)

Polska awansowała o 5 miejsc na 36. pozycję w rankingu konkurencyjności WEF

Forum Gospodarczego (WEF). W 2016 r. Polska zajmuje 36 miejsce na świecie w rankingu, w którym ujęto 138 państw. Najbardziej konkurencyjne gospodarki świata to Szwajcaria, wyprzedzająca Singapur i Stany Zjednoczone" - czytamy w komunikacie. Polską gospodarkę nadal, podobnie jak litewską (35

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań. "Polski system ochrony zdrowia od lat wywołuje publiczne dyskusje. NIK sprawdzi, jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu

Deloitte/Coca-Cola: W Polsce poza rynkiem pracy jest 34% kobiet; średnia UE: 29%

, stanowi realny potencjał polskiej gospodarki. Większość z nich zajmuje się m.in. domem, czy opiekuje się innymi członkami rodziny. Ta liczba stanowi 34% kobiet w tym wieku, z czego zaledwie 4 pkt proc. z nich jest w kontakcie z urzędami pracy. Odsetek biernych zawodowo jest w Polsce wyższy od średniej

Sondaż IS: Polacy widzą przyczyny wzrostu cen paliw w rynkach międzynarodowych

kosztów uzyskania, co rzutuje na dezorientację części społeczeństwa. Badanie pokazuje jednak, że świadomość Polaków w tej kwestii jest coraz większa. Ludzie zaczynają bowiem dostrzegać, że poziom cen jest zależny od kilku czynników i ma bardzo dużo wspólnego z tym, co dzieje się na rynkach

Wolf Theiss: Firmy z branży TMT będą głównymi celami przejęć w 2018 r.

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Spółki technologiczne oraz pochodzące z branży mediów i telekomunikacji (TMT) z Europy Środkowej będą głównymi celami przejęć w 2018 roku. Na zainteresowaniu tą branżą skorzystają zwłaszcza firmy z Polski, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego

Exact Systems: 30% fabryk automotive w Polsce produkuje części do ekopojazdów

nasz kraj jest w stanie je doścignąć w ciągu najbliższych 5 lat. "Badanie Exact Systems pokazuje jedno - kierownicy polskich zakładów motoryzacyjnych muszą wydostać się z bańki, ominąć niemieckie fabryki samochodów i odwiedzić Dolinę Krzemową oraz Chiny. Jeśli wierzą, że są pięć lat za innymi

KPF/IRG SGH: Polaków negatywnie oceniających gospodarkę więcej o 14 pkt proc r/r

stanu polskiej gospodarki. Odsetek tych, którzy uważają, że ogólna sytuacja ekonomiczna Polski w następnych 12 miesiącach pogorszy się, wzrósł o 14% w porównaniu z I kwartałem 2018 i wyniósł 33,8%, podano. "Uzyskiwane co kwartał w badaniu dane, oczyszczone z wahań krótkookresowych, ukazują

Colliers: 72% firm z rynku magazynowego ograniczyło działalność

. Badanie przeprowadzono w dniach 30.03-1.04.2020. (ISBnews)

EEC Trends odbędzie się w Warszawie we wtorek, 25 lutego

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - EEC Trends - konferencja poprzedzająca majowy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach - odbędzie się we wtorek, 25 lutego br., w Warszawie i będzie okazją do dyskusji nad obecnym stanem oraz perspektywami polskiej gospodarki i jej globalnym otoczeniu. Weźmie w

DS Smith: Ochrona środowiska wpływa na zachowania konsumpcyjne 67% Polaków

opakowań, wysoka zawartość plastiku stanowi największy problem w całej Europie. Wspomina o tym średnio siedmiu na dziesięciu respondentów. Kolejne na liście najważniejszych problemów są kapsułki z kawą, ale wymieniło je znacznie mniej badanych - zaledwie 6% respondentów. Opakowania metalowe (puszki, tacki

KPF: Wartość wierzytelności w Polsce wzrosła o 9,3% r/r do 86,3 mld zł w I kw.

. "To może oznaczać, że portfele należności polskich przedsiębiorstw rosną nawet szybciej niż polska gospodarka, co wymaga bacznej obserwacji przez analityków gospodarczych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być niski poziom kondycji moralnej w obszarze finansów w Polsce" - napisano w

KPMG: 98% polskich prezesów pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju działalności

kolejnych 3 lat. Jest to spadek o 15 pkt proc. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. W tej kwestii prezesi z Polski wykazują jeszcze mniejszy optymizm, tylko 44% jest pewnych pozytywnych wskaźników światowej gospodarki w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu "2017

Będzie drożej! Prawie połowa polskich firm chce podwyższać ceny

to, czy planują podwyższyć ceny swoich produktów i usług. Badanie realizuje Millward Brown na próbie 10 tys. firm na świecie, w tym 200 z Polski. Polskie firmy w europejskiej czołówce W najnowszej edycji badania aż 44 proc. ankietowanych przyznało, że w najbliższych 12 miesiącach przewiduje podwyżki

Mastercard: 49% MŚP zauważyło wzrost liczby transakcji dokonywanych kartami

danymi Narodowego Banku Polskiego, według których w Polsce tylko w ciągu ostatniego roku liczba terminali płatniczych wzrosła o ponad 20%, podano również. "Przedsiębiorcy z sektora MŚP dobrze rozumieją swoją rolę w gospodarce. Niemal 2/3 ankietowanych w badaniu Mastercard (64%) jest zdania

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Blisko 2/3 bankowców (64%) ocenia, iż w ciągu najbliższych czterech lat średnioroczne tempo wzrostu Polski nie będzie przekraczało 3%, zaś co trzeci wskazuje, iż będzie to ponad 3%. Obawy bankowców dotyczące możliwości dalszego rozwoju gospodarki budzą głównie

Bank Pekao: Nastroje małych i mikrofirm wyraźnie poprawiły się w 2017 r.

korzystania z kredytu bankowego. Co ważne, badanie pokazuje, że dostęp do finansowania zewnętrznego nie stanowi znaczącej bariery dla mikro i małych przedsiębiorstw. Warto też zwrócić uwagę, że w inwestycjach systematycznie rośnie udział leasingu jako źródła finansowania środków trwałych" - skomentował

Work Service: Niespełna 14% Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu roku

grupa stanowi 9% dorosłej populacji Polski, czyli ponad 2,8 mln osób. Najczęściej (25%) rozważana jest emigracja krótkoterminowa, na okres 3 miesięcy, ale co piąty badany myśli o wyjeździe na stałe. Wśród tych osób 2/3 myśli o zabraniu ze sobą rodziny, podano w komunikacie. "Poziom deklaracji

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w I; perspektywy gosp. pogarszają się, ale wolniej

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,2 pkt m/m w styczniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Tempo pogarszania się perspektyw rozwojowych

Ranking konkurencyjności gospodarki. Awans Polski o pięć miejsc

państw konkurujących głównie innowacyjnością - informuje NBP. - Zbliżamy się do trzeciej ligi - powiedział Piotr Boguszewski, który w ramach NBP koordynuje badanie World Economic Forum w Polsce. - Naszym celem, jak dodał Bartkiewicz, powinno być gonienie Czech i Estonii. O co chodzi w rankingu

"Doszliśmy na rynku pracy do ściany". Jest najgorzej od 2009 roku [Raport]

roku, od kiedy badanie to jest prowadzone w Polsce. W Polsce kuleje edukacja zawodowa Rekruterzy mówią: trudno zrekrutować nawet osoby bez kwalifikacji. A takich, którzy znają rysunek techniczny, mają uprawnienia operatorów wózków widłowych czy potrafią obsługiwać maszyny cyfrowe, to już i spod ziemi

KRD: Zaległości wobec firm leasingowych wynoszą ok. 458 mln zł

roku Polska odnotowała łagodne hamowanie tempa rozwoju gospodarki, co w naturalny sposób odczuła także branża leasingowa - stąd kilkuprocentowy spadek wartości nowych kontraktów po 6 latach intensywnych wzrostów, podano. "Ten trend odbija się w danych KRD. Oprócz tego, że od marca ub.r. do teraz

NCBR uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada

- przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze stanu Nevada - wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych. Oczekiwanym rezultatem inicjatywy jest doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z

ADP: Prawie 3/4 polskich pracowników jest zadowolona z obecnej pracy

pracę i czerpie z niej motywację do kolejnych działań. Nas powinna cieszyć bardzo wysoka pozycja Polski w omawianych rankingach. Stanowi to potwierdzenie, iż zmierzamy w dobrym kierunku, a nasz rynek pracy czerpie to, co najlepsze z innych gospodarek. Nie powinniśmy jednak popadać w zbyt duży optymizm

KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto spadł do 66 pkt na koniec 2019 r.

ostatnich kilkunastu miesięcy, które mówiły o pogorszeniu się koniunktury gospodarczej pomału stają się faktem. Obawy producentów motoryzacyjnych w Polsce są wynikiem spowolnienia gospodarczego w Europie, co nie dziwi, bo krajowa branża motoryzacyjna jest bardzo ściśle powiązana z motoryzacją i gospodarką

Deloitte: 20% Polaków obawia się utraty pracy z powodu rozwoju technologii

sposób zautomatyzować. Są to najczęściej zawody związane z pracą kreatywną i wymagającą wysokich umiejętności społecznych" - dodał ekspert w zespole analiz ekonomicznych Deloitte Damian Olko. W przeciwieństwie do niektórych rozwiniętych gospodarek, pracownicy w Polsce praktycznie nie

NCBR: Ruszył nabór do konkursów na polsko-norweskie innowacje

"Badania jest jednym z 9 programów, które - jako Krajowy punkt kontaktowy - koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Stanowi on kontynuację programu polsko-norweskiej współpracy badawczej, zrealizowanego przez NCBR w poprzedniej edycji Funduszy. Dzięki aktywnemu włączeniu sektora prywatnego w

Wolf Theiss/Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 18% r/r w 2018r.

%) a na trzecim ex aequo Austria i Rumunia (38%). Polska, obok Czech i Austrii, jest też w czołówce krajów wymienianych (48%) jako potencjalne miejsce do przejęć firm z sektora dóbr konsumpcyjnych" - czytamy w komunikacie nt. badania.  Ponadto, 50% ankietowanych uznała Polskę za najlepszy

KE: Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska

makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia". "Pomimo wcześniejszych wysiłków mających na celu poprawę ram badań i rozwoju, a także znacznego wsparcia otrzymanego ze środków UE, wyniki Polski w zakresie innowacji są nadal skromne. Istnieje wiele

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narzędziach gospodarczych

, istnieje zagrożenie, że w długim terminie Unii nie uda się utrzymać roli, jaką odgrywa w globalnej gospodarce. "Wniosek, jaki przynosi to badanie, jest taki, że istnieje ryzyko, że Europa straci swoją globalną rolę. Musimy wkrótce przemodelować narzędzia gospodarki europejski, w sposób zrównoważony

Santander Leasing: 56% małych polskich firm zamierza zwiększyć skalę biznesu

niż pozostałe firmy" - powiedział wiceprezes Krzysztof Kowalewski, cytowany w komunikacie. Według Santander Leasing, taki wynik może dziwić. W 2016 roku w mediach nie mówiło się jeszcze tak wiele o nadchodzącym spowolnieniu. Przed polską gospodarką były jej - jak się miało okazać - najlepsze

Work Service: Ponad 50% pracodawców w Polsce ma trudności rekrutacyjne

; - powiedział dyrektor zespołu analiz Work Service Andrzej Kubisiak. Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

sprzed pandemii". "28% ruchu turystycznego w Polsce odbywa się w lipcu i sierpniu. Dlatego rzeczywista wartość strat, jakie poniesie polska branża turystyczna w związku ze stanem pandemii zależeć będzie w dużej mierze od tego, czy do tego czasu i w jakim zakresie nastąpi wznowienie wyjazdów

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

przez GUS potwierdza jedno, polska gospodarka jest rozpędzona i obecnie znacząco nie spowalnia, zaś delikatne opóźnienie w realizacji inwestycji oraz wysoka konsumpcja stanowi wsparcie dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce" - podsumowała minister. (ISBnews)  

MNiSW: Fundusze europejskie zasilą naukę i innowacje kwotą 26 mld zł

nami okres intensywnej pracy na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności krajowej gospodarki oraz inwestycji w B+R polskich przedsiębiorców. Zmiany, które zaszły, przekładają się na codzienne życie nas wszystkich, co prezentujemy choćby dziś w strefie NCBR na IMPACT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lewiatan:55 organizacji pracodawców apeluje ws. utrzymania limitu składek na ZUS

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit składek na ZUS), podała Konfederacja Lewiatan. Przedsiębiorcy podkreślają, że chcą budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać migrację powrotną do Polski, wpisując się tym samym w założenia Strategii Odpowiedzialnego

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 47,4 pkt w styczniu 2020 r.

przewidywanym w styczniowym raporcie flash PMI wyhamowaniem spowolnienia niemieckiej gospodarki, która stanowi główny rynek eksportowy dla Polski. Mimo wszystko poprawa kondycji polskiego przemysłu wydaje się odległa" - skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie. Wartość

Randstad: Podwyżki wynagrodzeń planuje 24% firm wobec 36% kwartał temu

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Plany zwiększenia wynagrodzeń w ciągu najbliższego półrocza zgłasza 24% badanych firm wobec 36% firm kwartał temu i 24% rok temu wynika z 34. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska. Randstad  podkreśla, że po rekordowej końcówce 2016 roku

KRD: Indeks należności przedsiębiorstw spadł do 89,9 pkt w I kw. 2018 r.

zadeklarowały mniej niż 10% opóźnionych faktur" - czytamy także w materiale. "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" to wspólny raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Badanie jest przeprowadzane co kwartał od

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Prawie połowa CFO w Polsce (49%) deklaruje wysoki poziom niepewności finansowej i gospodarczej w firmie. To o 14 pkt. proc. więcej niż w Europie Środkowej. O niskim poziomie niepokoju mówi 33% dyrektorów finansowych, wynika z badania "Central Europe CFO

Deloitte: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6%

"znacznie lepsze", wynika z badania "Deloitte CFO Survey 2015 H1". Zdaniem ankietowanych przez Deloitte dyrektorów, polska gospodarka weszła obecnie w fazę rozwoju. "Stąd 51% z nich prognozuje wzrost PKB na poziomie powyżej 2,6%, z czego zdaniem 15% ankietowanych wzrost ten

Raport Facebooka, BŚ i OECD. Przyszłość firm lepsza niż teraźniejszość

Facebooku. Poza krajami bardzo rozwiniętymi, jak: USA, Francja, Kanada, Wielka Brytania czy Niemcy, badanie przeprowadzono także w Indonezji, Kolumbii, Tajlandii czy RPA. Na liście znalazła się też Polska. Większość przepytanych przedsiębiorców reprezentowała firmy mikro (35 proc. 1-osobowych i 36 proc. 2-4

Cloud Technologies: Polski rynek danych wzrośnie r/r do 21 mln USD w 2018 r.

; "Rosnący rynek danych w Polsce jest skorelowany z rozwojem rynku reklamy online realizowanej w modelu programmatic. Rośnie też świadomość firm związana z przetwarzaniem danych. Nie oznacza to wcale, że możemy spocząć na laurach. Biorąc pod lupę całą polską gospodarkę okazuje się bowiem, że odsetek

KPMG: Przeszło 40% firm rodzinnych w Polsce stawia na wzrost obrotów

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce i Europie są w bardzo dobrej kondycji - zdecydowana większość firm, które wzięły udział w badaniu KPMG oceniła pozytywnie swoją sytuację ekonomiczną. Ustalając priorytety na najbliższą przyszłość, przedsiębiorcy planują

Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym

krajów na świecie traktuje go jak koło zamachowe swoich gospodarek. Dlaczego w takim razie w Polsce nie uzyskuje on żadnego wsparcia ze strony rządu?" - wskazywał Łanda w rozmowie z ISBzdrowie.pl i ISBnews.TV. Wcześniej w 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) opublikowało

HSBC: 78% polskich firm oczekuje wzrostu obrotów z zagranicą w 2018 r.

Kantar. Wynik ten plasuje polskich przedsiębiorców na pierwszym miejscu wśród firm z Unii Europejskiej, które wzięły udział w badaniu. W ujęciu globalnym Polska zajęła 10. pozycję pod względem poziomu optymizmu wśród firm prowadzących handel zagraniczny. Większymi optymistami niż polskie firmy okazały

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Polska znajduje się na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji, zmierzonego dla 169 państw przy pomocy wskaźnika Global Connectedness Index (GCI), podała firma DHL, która jest autorem badania. "Pod względem poziomu globalizacji Polska

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

w materiale. Kolejne badania rozszerzają katalog potwierdzonych negatywnych konsekwencji pogarszającej się jakości powietrza. Najnowsze dane są szczególnie alarmujące, pokazują bowiem związek zanieczyszczeń powietrza ze zwiększoną śmiertelnością spowodowaną nowym schorzeniem COVID-19, które w

Przegląd informacji ze spółek

amerykańskich giełdach, a nie recesję w gospodarce. W tym scenariuszu polska giełda powinna zakończyć 2019 r. lepszymi rezultatami niż w ub.r., ocenił szef działu analiz towarzystwa Jarosław Niedzielewski. Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź uruchomiły w Lubinie pierwszy, dostępny dla wszystkich, punkt

AHK: Polska 2. w regionie CEE pod względem atrakcyjności inwestycyjnej

) przeprowadzonej we współpracy z 13 izbami bilateralnymi w Polsce. 90% inwestorów ponownie zainwestowałaby w Polsce - to o 5,5 pkt proc. mniej niż w ub.r. "Zdecydowana większość przedsiębiorców biorących udział w ankiecie koniunkturalnej 2018 pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki w porównaniu z 2017 r

EUIPO: Udział w PKB branż korzystających z wzornictwa w Polsce wyższy niż w UE

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Udział sektorów polskiej gospodarki intensywnie korzystających ze wzornictwa w polskim PKB obecnie wynosi 14,9%, co stanowi równowartość 57 mld euro. Średnia unijna wynosi 13,4%, wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opracował pakiet działań dodatkowo wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 - tj. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i

CBRE: W nieruchomości alternatywne zainwestowało 72% uczestników rynku

dojrzałych gospodarkach jest to produkt inwestycyjny charakteryzujący się stabilnością zwrotów. To tylko kwestia czasu, kiedy w Polsce domy studenckie oraz mieszkania staną się standardową alternatywą dla grupy konwencjonalnych aktywów inwestycyjnych. Warto jednak również zwrócić uwagę na takie obszary

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł (ok. 700 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa, poinformowano.   Program zatwierdzono jako

Kurs EUR/USD testuje kluczowy opór, PLN silniejszy

kończył w okolicach sześciotygodniowych szczytów przy 4,35, dziś znajduje się 7 groszy niżej. Co istotne, stanowiący od początku kwietnia silne wsparcie poziom 4,2860 został pokonany i dziś z perspektywy analizy technicznej stanowi dla tej pary opór, który w przypadku braku powrotu obaw na rynek powinien

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 27% firm w najbliższych 6 m-cach

dotyczących zatrudniania cudzoziemców są braki kadrowe - tak wskazało 60% pracodawców. Respondentami w badaniu są pracodawcy wyrażający opinie w następujących obszarach działalności, planowania w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Badanie zostało

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

. "Niemniej jednak, nasza prognoza zakłada wzrost gospodarczy Polski na nadal dosyć solidnym poziomie 4,4% w tym roku. Zarówno gospodarka, jak również biznes w Polsce korzystają na dalszym wzroście popytu wewnętrznego, zwłaszcza konsumpcji gospodarstw domowych. Utrzymująca się sytuacja na rynku pracy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Polsce, cykliczne badanie monitorujące sytuację w spółkach tech.  Źródło: spółka Cyberobrona: Aż 3 na 4 ataki ransomware kończą się zaszyfrowaniem danych - wynika z badania firmy Sophos. Średni koszt usunięcia wszystkich skutków ataku wynosi około 500 tys

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

cen własnych. To kolejne dane potwierdzające, że polska gospodarka spowalnia, ale naszym zdaniem miara PMI zdecydowanie przesadza z sygnalizowaniem skali tego spowolnienia. Wskaźniki koniunktury GUS i Komisji Europejskiej pokazują ten sam kierunek zmian nastrojów w biznesie, ale ukazują mniej

mBank Indeks Nastrojów Konsumenckich spadł do -8 w III kw., najniżej w historii

Nastrojów Konsumenckich wyniósł minus 8 wobec minus 6 w lipcu tego roku. Prowadzone na zlecenie mBanku badanie nastrojów konsumenckich wykazało, że w III kwartale 2014 r. postrzeganie sytuacji ekonomicznej kraju uległo nieznacznemu pogorszeniu. W kwietniu 2014 r. syntetyczny mBank indeks wynosił minus 7

IS: Komercyjna sieć 5G działa już w przodujących technologicznie krajach

września, podczas wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike Pence'a w naszym kraju, podpisana została "Wspólna Deklaracja USA i Polski na temat 5G". Zakłada ona m.in., że potencjalni dostawcy będą oceniani pod kątem niezależności od obcego rządu, przejrzystości struktury własności, a także

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

of banks on the prospects for real estate sector lending in Europe". Według KPMG, także w Polsce banki są otwarte na finansowanie nieruchomości, przy czym najmniej chętnie patrzą na nieruchomości handlowe. "Zdaniem większości z blisko 70 respondentów reprezentujących instytucje finansowe

PKN Orlen rozważa budowę instalacji do produkcji izopropanolu

zaproponowaną technologię, poinformowano. "Petrochemia ma duży potencjał, którzy zamierzamy optymalnie wykorzystać. Rozwój tego segmentu ma strategiczne znaczenie dla PKN Orlen, ale także dla polskiej gospodarki, która w wyniku realizacji naszego programu rozwoju petrochemii z importera stanie się