badanie aktywności ekonomicznej ludności

Maciej Przygórzewski, internetowykantor.pl

Negatywny wpływ 500+. Posiedzenie RPP

Negatywny wpływ 500+. Posiedzenie RPP

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności potwierdza mniejszą aktywność zawodową młodych kobiet. OPEC po raz kolejny spotyka się by ograniczać wydobycie ropy. Dzisiaj kończy się posiedzenie RPP.

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 2,9% w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 2,9% w IV kw. 2019 r. wobec 3,1% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do IV kw. 2018 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,9

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 3,6% w II kw. 2018 r.

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,6% w II kw. 2018 r. wobec 4,2% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W II kw. 2017 r. wskaźnik ten wynosił 5%.  Współczynnik aktywności

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 4,2% w I kw. 2018 r.

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 4,2% w I kw. 2018 r. wobec 4,5% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W I kw. 2017 r. wskaźnik ten wynosił 5,4%.  Współczynnik aktywności

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 4,5% w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 4,5% w IV kw. 2017 r. wobec 4,7% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W IV kw. 2016 r. wskaźnik ten wynosił 5,5%.  Współczynnik

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 3,1% w III kw. 2019 r.

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,1% w III kw. 2019 r. wobec 3,2% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do III kw. 2018 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,7 pkt proc

Kalendarium ISBnews

--11:00: Konferencja prasowa Elektrotim nt. wyników   ŚRODA, 4 grudnia -- Konferencja "Media Przyszłości" --Impact fintech'19 Decyzja ws. stóp procentowych --08:30: Konferencja Italian-Polish Aerospace Forum --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje badanie Aktywności

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 3,2% w II kw. 2019 r.

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,2% w II kw. 2019 r. wobec 3,9% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do II kw. 2018 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,4 pkt proc

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 4,7% w III kw. 2017 r.

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w III kw. 2017 r. 4,7% wobec 5% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W III kw. 2016 r. wskaźnik ten wynosił 5,9%. Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 5% w II kw. 2017 r.

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2017 r. 5% wobec 5,4% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W II kw. 2016 r. wskaźnik ten wynosił 6,2%. Nominalnie liczba osób bezrobotnych

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 3,9% w I kw. 2019 r.

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,9% w I kw. 2019 r. wobec 3,8% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do I kw. 2018 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,3 pkt proc

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 5,4% w I kw. 2017 r.

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w I kw. 2017 r. 5,4% wobec 5,5% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W I kw. 2016 r. wskaźnik ten wynosił 7%. Nominalnie liczba osób bezrobotnych

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 3,8% w III kw. 2018 r. (aktual.)

Uzupełniamy dzisiejszą depeszę o dane nt. wskaźnika aktywności zawodowej (w pierwotnej wersji podaliśmy tylko wskaźnik zatrudnienia) Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,8% w III kw. 2018 r. wobec 3,6% w

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła 3,8% w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,8% w IV kw. 2018 r. wobec 3,8% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do IV kw. 2017 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,7 pkt proc. "

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 5,9% w III kw. 2016 r.

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w III kw. 2016 r. 5,9% wobec 6,2% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W III kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 7,1%. Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 6,2% w II kw. 2016 r.

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2016 r. 6,2% wobec 7% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W II kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 7,4%.  Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 5,5% w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w IV kw. 2016 r. 5,5% wobec 5,9% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W IV kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 6,9%. Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 7% w I kw. 2016 r.

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w I kw. 2016 r. 7% wobec 6,9% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W I kw. 2015 r. wskaźnik ten wynosił 8,6%.  Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 6,9% w IV kw. 2015 r.

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w IV kw. 2015 r. 6,9% wobec 7,1% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W IV kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 8,1%. Nominalnie liczba osób

MRPiPS: Spadek liczby sklepów nie musi być winą niedzielnego ograniczenia handlu

Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Z danych tych wynika, że w trzecim kwartale ubiegłego roku liczba prowadzących działalność na własny rachunek (w sekcji handel) spadła rok do roku o 9,9 tys. Z kolei liczba pracujących w handlu detalicznym (między trzecim

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 7,1% w III kw. 2015 r.

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w III kw. 2015 r. 7,1% wobec 7,4% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W III kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 8,2%. Nominalnie liczba osób

MFW: Wzrost PKB Polski wyniósł 5,1% w 2018 r., spowolni do 3,6% w 2019 r.

populację osób w wieku produkcyjnym, umiarkowane inwestycje prywatne i nieznaczne wzrosty wydajności" - czytamy dalej. Fundusz prognozuje, że stopa bezrobocia, według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), wyniosła na koniec ub.r. 3,7%, na koniec tego roku obniży się do 3,5% i pozostanie na

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 8,1% w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w IV kw. 2014 r. 8,1% wobec 8,2% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W IV kw. 2013 r. wskaźnik ten wynosił 9,8%. Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 7% w I kw. 2016 r. (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy liczbę osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym zamiast liczbę osób biernych zawodowo ogółem.  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy.  Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 7,4% w II kw. 2015 r.

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2015 r. 7,4% wobec 8,6% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W II kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 9,1%.  Nominalnie liczba osób

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 8,2% w III kw. 2014 r.

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w III kw. br. 8,2% wobec 9,1% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W III kw. 2013 r. wskaźnik ten wynosił 9,8%. Nominalnie liczba osób

Rafalska: Główne miary rynku pracy przekroczyły rekordowe poziomy z 2008 r.

361,5 tys. przed rokiem. GUS podał też, że stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2017 r. 5% wobec 5,4% w poprzednim kwartale. Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 863 tys. z 926 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 8,6% w I kw. 2015 r.

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w I kw. 2015 r. 8,6% wobec 8,1% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W I kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 10,6%.  Nominalnie liczba osób

Ekonomiści na EKF: Zagrożenia dla gospodarki mogą się pojawić po 2020 roku

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) spadnie w tym roku do 3,5% (z 3,8% na koniec ub.r.), a następnie wyniesie 3,48% w 2020 r., 3,65% w 2021 r. i 3,66% w 2022 r. (ISBnews)  

Randstad: Rotacja na rynku pracy wzrosła do 24% w III kw. wobec 19% kwartał temu

6 miesięcy zmieniali pracodawcę), znalazła pracę w ciąg miesiąca, zaznaczono w badaniu. "Choć metodyka Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez GUS, jest odmienna, to powinna budzić nasz niepokój różnica pomiędzy tym, ile szukanie zatrudnienia zajmuje osobom pracującym i

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 7,5% kw/kw do 131,2 tys. w III kw.

Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w III kw. 2017 r. 4,7% wobec 5% w poprzednim kwartale. (ISBnews)  

Minister Elżbieta Rafalska i kobiety, które (rzekomo) nie rezygnują z pracy przez 500+

Statystyczny dokładnie 25 listopada rzeczywiście wynika, że w III kw. 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej (procentowy udział aktywnych zawodowo - pracujących i bezrobotnych - w stosunku do ogółu ludności w danej kategorii) w Polsce sięgnął 56,3 proc. W przypadku mężczyzn współczynnik wyniósł 65 proc. i

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 10,2% kw/kw do 117,8 tys. w IV kw.

%). Najmniej nowo utworzonych miejsc pracy wystąpiło w województwie opolskim - 13,2 tys. (1,9%), lubuskim - 14,3 tys. (2,1%) oraz świętokrzyskim - 15,2 tys. (2,2%)" - czytamy dalej. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 2,7% kw/kw do 122 tys. w II kw.

(MRPiPS), stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 7,1% na koniec sierpnia br., czyli nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2017 r. 5% wobec 5,4% w

BIEC: WRP lekko spadł w VIII, powrót poprawy na rynku pracy

lipcu br. wyniosła 10,1%, zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego miesiąca i wyniosła10,6%, podał BIEC. "Dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) szacują wysokość stopy bezrobocia w drugim kwartale br. na 7,4%, zaś

Rafalska: Dezaktywacja kobiet z powodu programu 500+ objęła 24-30 tys. osób

dezaktywacji, z powodu której można grzmieć na całą Polskę" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla RMF FM. To są dane BAEL-owskie po bardzo precyzyjnym odsianiu szeregu grup, podkreśliła. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), cytowanych przez RMF FM, ogółem od marca do

Walka ze "śmieciówkami" przynosi efekty, ale pensje stoją w miejscu. Najmniej zarabiają imigranci

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Przeciętnie wynagrodzenie imigranta było o ok. 34 proc. niższe niż obywatela Polski. Ankietowani imigranci deklarowali, że pracują przeciętnie 54 godziny w tygodniu (polscy pracownicy przepracowali ok. 41 godzin), przy czym dominującą odpowiedzią imigrantów

Co robi Polka, gdy dostaje 500 zł na dziecko? Pracuje czy rzuca aktywność zawodową?

. 2016 r. NBP analizuje robioną co kwartał przez GUS wielką ankietę na próbie 100 tys osób. To tzw. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Polacy są tu pytani o źródła utrzymania, o to, czy pracują, a jak nie pracują, to dlaczego? Nie ma znaczenia, czy pracują w szarej strefie. Nie jest tez

PKB może skurczyć się o ok. 6-10% r/r w II kw. br. wg analityków

przynieść pewną poprawę aktywności ekonomicznej. Bazując na kwietniowych danych z gospodarki realnej nasz model przewiduje spadek PKB w II kw. przynajmniej o 6% w II 2020 r." - analityk Erste Group Research Małgorzata Krzywicka. "Kwietniowy efekt lockdownu (-22,9%) w zakresie sprzedaży

Reluga z BZ WBK: Inflacja wzrośnie do ok.0,5% w tym roku i do 1,9% w 2016 r.

wpływać pozytywnie na spadek stopy bezrobocia. "W naszym odczuciu BAEL (stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) jest istotniejszy i on pokazuje spadek. Wszystko wskazuje na to, że będzie on zbliżał się do około 7%, który jest już bardzo niskim poziomem" &ndash

Bezrobocie bez zmian w listopadzie. W zimie będzie wyższe

. - przewidywał kilka dni temu Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku. Zwracał jednocześnie uwagę na ostatnie cokwartalne dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. - W III kw. tempo wzrostu pracujących ogółem w gospodarce wyhamowało do zaledwie 0,2 proc. rok do roku wobec średnio 1,2 proc. w I

Demografowie biją na alarm. Starzejemy się na potęgę

plus” wprowadził system dużych ulg podatkowych na dzieci (im więcej dzieci w rodzinie, tym większa ulga). Aby z nich korzystać, trzeba pracować. W efekcie na Węgrzech aktywność zawodowa młodych kobiet rośnie, a u nas spada. Dr Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych, który przeanalizował wpływ

Prawie połowa firm chce dać podwyżki pracownikom. To najlepszy wynik od ośmiu lat

. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) bezrobocie w Polsce w III kwartale wynosiło zaledwie 5,9 proc. - Osiągnęliśmy rekordowo niski poziom bezrobocia. Ale optymizm przedsiębiorców odnośnie do wzrostu gospodarczego nieco osłabł, a to nie zachęca do inwestycji i zwiększenia zatrudnienia. Maleje

"DGP": Rząd zrobi cuda z bezrobociem

. Rzeczywistych danych o bezrobocie będzie można szukać jedynie w danych GUS publikowanych w wynikach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Jak dodaje "DGP", możliwe, że pośredniak nie będzie musiał wykazać się efektywnością zatrudnieniową, aby sięgnąć po nagrody za skuteczną pomoc bezrobotnym. Rok

Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł

dezaktywizację zawodową kobiet pobierających świadczenie, to nie jest on widoczny. "Analiza danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) nie wskazuje wprost na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między pobieraniem świadczenia 500+ a poziomem bierności zawodowej kobiet

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

. Inna metodologia, inna stopa bezrobocia GUS opublikował też kwartalną informację o rynku pracy, która opiera się na wynikach cyklicznego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Jest ono przeprowadzane wśród losowo wybranych gospodarstw domowych. Według metodologii BAEL do pracujących zaliczane

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

dane oparte na Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, które jako bezrobotnych nie traktuje osób pracujących na czarno). We wrześniu 2015 roku stopa bezrobocia spadła w Polsce do 7,4 proc., a w grudniu - do 7,1 proc. Wypadamy więc lepiej niż średnia unijna (9 proc.). Szokujące liczby z Grecji i

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

, który jeszcze trwa, ale zaraz się skończy. Zdaniem Rafalskiej jeden z argumentów przeciwników programu – czyli dezaktywizacja zawodowa kobiet pobierających świadczenie – na razie nie jest widoczny w podawanym przez GUS bezrobociu rejestrowanym ani Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

oficjalnych danych w Polsce jest prawie 1 mln 650 tys. bezrobotnych. Ilu naprawdę szuka pracy? Żeby to sprawdzić, Główny Urząd Statystyczny co kwartał prowadzi tzw. badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Pyta niemal 60 tys. osób od 15. do 74. roku życia, czy mają pracę (ma ją ten, kto zarabiał

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

to automatycznie wyklucza osoby, które są zapisane w PUP, ale mają pracę na czarno (i potrzebują statusu bezrobotnego dla świadczeń) albo nie są zainteresowane pracą (bo prowadzą dom czy opiekują się rodziną). Według tzw. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) bezrobocie w Polsce w III

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

– mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, wśród osób, którym brakuje pięć lat do emerytury, biernych zawodowo jest ok. 50 proc., zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Osiągnięty wiek emerytalny? Pani już dziękujemy Niestety

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

zaskoczenie jeśli chodzi o dynamikę PKB w tym okresie (oczekiwania generalnie kształtowały się przed publikacją „szybkiego" szacunku GUS poniżej 5.0%r/r). Wzrost inwestycji o 9.9%r/r to wynik przede wszystkim wysokiej aktywności JST (wzrost nominalny w trzecim kwartale o 74.0%r/r), a także poprawy

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

w ofertach. Z kolei pracodawcy, choć chcą coraz więcej zatrudniać, zaczynają odczuwać problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a nawet w ogóle chętnych do podjęcia pracy. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS w I kw. 2016 mieliśmy niemal 360 tys. wolnych miejsc pracy

Na finale Ligi Mistrzów Londyn zarobi 52 mln euro

, a więc Manchester lub Barcelona. - Dzięki dodatkowemu napływowi turystów i większym wydatkom lokalnym, to miasto dostanie zastrzyk ekonomiczny o wartości 18 mln euro - szacuje Simon Chadwick. Jego zdaniem finał Ligi Mistrzów pobudzi też aktywność gospodarczą poza Anglią i Hiszpanią. - Oczekujemy, że

Stopa bezrobocia spadnie we wrześniu poniżej 10% wg analityków

danych o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, które lepiej obrazują faktyczną sytuację na rynku pracy, jednocyfrową stopę bezrobocia mamy już od ponad roku, a w II kw. br. obniżyła się ona do 7,4% z 8,6% w pierwszych trzech miesiącach 2015 r." - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

Gospodarka się rozpędzi. Co z podatkami i z akcyzą?

20 mld zł. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej systematycznie zmniejszać ma się stopa bezrobocia. Rząd szacuje, że w 2014 r. spadnie ona z tegorocznych 10,3 do 9,8 proc. (bezrobocie liczone według badania aktywności ekonomicznej ludności), a w 2017 r. - 7,9 proc. Teraz złe wieści dla naszych

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

w sektorze gospodarstw domowych. Z drugiej strony dane z badań aktywności ekonomicznej ludności świadczą o spowolnieniu dynamiki zatrudnienia. Rozbieżność ta wynika z istotnych różnic pomiędzy tymi oboma kategoriami zatrudnienia. Należy pamiętać, iż zatrudnienie wg BAEL jest szerszą miarą

Rutkowski: Trzeba zmienić wiek emerytalny albo będzie źle

ludności. Zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym, a zwiększa w wieku poprodukcyjnym, które trzeba utrzymywać. A wzrost gospodarczy zależy w ostatecznym rachunku od dwóch czynników - od tego, jak szybko przyrasta siła robocza i jak szybko rośnie wydajność pracy. My mamy problem i z jednym, i drugim

Haruj całe życie, będziesz biedny

, zamiast się zmniejszać, w niektórych krajach ma tendencję wzrostową. W Polsce, jak wynika z "Badania budżetu czasu ludności w 2013 roku" przeprowadzonego przez GUS, jeszcze dekadę temu praca zajmowała średnio 7 godzin i 7 minut na dobę, gdy teraz to 7 godzin i 38 minut. Dużo, jeśli wziąć pod

Nasze dzieci nie udźwigną tego długu

. Posiadanie dziecka stało się więc kosztowne. Chodzi tutaj o tzw. koszt utraconych możliwości, tj. rezygnację z kariery zawodowej i zarobków związaną z wychowaniem dziecka. Można jeszcze wyjść z tej matni? Nie jest za późno? - Żeby nie obniżać poziomu życia, musimy zwiększyć aktywność zawodową ludności

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

proc. Automatyzacja, imigracja, prokreacja Według OECD w latach 2016-25 nasza gospodarka ma rosnąć w tempie 1,4 proc. PKB rocznie. Za 30 lat z powodu złej demografii tempo wzrostu wyniesie 0,3 proc. rocznie - to szacunki Komitetu Polityki Ekonomicznej UE. To oznacza, że w ciągu najbliższej dekady

badanie aktywności ekonomicznej ludności

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) - prowadzone od maja 1992 r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych. Jest to specyficzne badanie panelowe, w którym w każdej kolejnej fali badania wymieniana jest 1/4 składu próby (tzw. panel rotacyjny).Badanie zgodne

więcej o badanie aktywności ekonomicznej ludności na pl.wikipedia.org