badania sejsmiczne

PGNiG rozpocznie prace na koncesji w Ras al-Chajma w ZEA w grudniu

sejsmicznego, podano w komunikacie. "To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do

PGNiG podtrzymuje prognozę wydobycia 3,8 mld m3 gazu w Polsce w l. 2018-2019

kolejnych otworach eksploatacyjnych Rizq-3 i Rehman-6 w celu rozbudowy mocy instalacji wydobywczych i podłączenia kolejnych otworów do eksploatacji. Ponadto, na obszarze złoża Roshan-1 zostaną podjęte prace sejsmiczne 2D i 3D. "Na obszarze złoża Roshan-1 planowane są badania sejsmiczne 2D i 3D, na

PGNiG i Lotos Petrobaltic rozpoczęły wiercenie na koncesji Kamień Pomorski

. warmińsko-mazurskie). Dotychczas wykonały tam badania sejsmiczne 2D. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a

Serinus: Produkcja dzienna w Moftinu sięgnęła 10,3 mln mmscf

, podano także. "Obecnie trwają prace na terenie koncesji Satu Mare w ramach badania sejsmicznego 3D na obszarze o powierzchni 148 km2, o którym wcześniej informowano. Obecny program badań sejsmicznych 3D prowadzony jest na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D, a oba te obszary

PGNiG: W złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu

.  "Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu. Badanie

Spółka Serinusa otrzymała nową koncesję poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

określono na poziomie 202,3 mln hrywien, czyli ok. 9,6 mln USD wg aktualnego kursu wymiany walut równego 21 UAH/USD. Wspomniane wymogi obejmują badania geologiczne, pozyskanie danych sejsmicznych, ich przetworzenie i interpretację, a także wykonanie i zagospodarowanie odwiertów" – czytamy dalej

PGNiG uzyskało przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K pod Rzeszowem

dalej. O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzyskane w trakcie badań prowadzonych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. PGNiG korzysta z niej na coraz większą skalę. To dzięki badaniom 3D spółka odkryła nowe horyzonty gazowe w złożu Przemyśl. Ze wstępnych szacunków

Serinus odroczył wszystkie planowane inwestycje rozwojowe z powodu koronawirusa

zmienionym trybie mogła mieć jakikolwiek negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy zakładu lub jego wydajność" - czytamy także. Spółka już wcześniej informowała, że uzyskała komplet pozwoleń na realizację programu badań sejsmicznych 3D w rejonie Berveni i przygotowywała się do jego rozpoczęcia

PGNiG odkryło nowe złoże gazu na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów

budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Badania prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 tys. km2. Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmiczne będzie największym tego typu w Europie, podsumowano. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

PGNiG udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu w Polsce w 2018 r.

. W 2018 roku PGNiG wykonało takie badania na obszarze 1 520 km2, z czego 1 050 km2 zostało przebadane z wykorzystaniem techniki trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. W 2017 r. badania objęły odpowiednio 1 064 i 730 km2. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się

Skobel z ME: Aktualizacja programu energetyki jądrowej do końca roku

badań środowiskowych wynika z terminów określonych w odpowiednich ustawach (m.in. 12 miesięcy dla monitoringów środowiskowych oraz 24 miesiące dla monitoringów sejsmicznych, meteorologicznych oraz hydrologicznych). Oczekiwanym terminem zakończenia tych prac jest 2019 rok" – dodał Skobel

PGNiG zakłada wzrost wydobycia gazu na Podkarpaciu do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r.

r. W ramach jej realizacji spółka wykonała na Podkarpaciu nowe badania, w tym największe w Europie trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne Przemyśl-Kramarzówka-Rybotycze-Fredropol o powierzchni prawie 1 300 km2. PGNiG szacuje, że na obszarze zdjęcia znajduje się ok. 50 mld m3 gazu. Koncepcja przewiduje

PI III FIZAN wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie United Oilfield Services

wartości lokat funduszu dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Kontrolę nad funduszem sprawuje osoba fizyczna. United Oilfield Services sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badań sejsmicznych, wierceń oraz stymulacji i testowania odwiertów. (ISBnews)

PGNiG odkryło złoża gazu ziemnego

PGNiG odkryło złoża gazu ziemnego

wykonanie nowych badań sejsmicznych 3D. Prace poszukiwawcze w tej części Polski prowadzone są już od lat 60. ubiegłego wieku. W latach 70. niedaleko Siemidarżna odkryto złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Jednak teren ten jest dość trudny w poszukiwaniach - złoża znajdują się w skomplikowanej strefie

PGNiG podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach

listopada 2017 roku, PGNiG wydobyło blisko 900 tys. m³ gazu. Tak dobry wynik dał podstawy do prowadzenia dalszych prac" - czytamy dalej. Jak dotąd PGNiG zrekonstruowało dwa i odwierciło trzy kolejne odwierty w okolicach Gilowic. Przy badaniach geologicznych wykorzystano technikę trójwymiarowego

PGNiG szacuje wstępnie możliwość pozyskania do 20 mld m3 gazu ze złoża Przemyśl

nie jest potwierdzone, nie jest udokumentowane" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej. Dodał, że podstawą dla optymistycznych założeń są nie tylko wyniki wierceń, ale i badania sejsmiczne 3D. Spółka planuje kolejne wiercenia na badanym obszarze. "Mam nadzieję, że do połowy

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

pomiędzy PGNiG i PGG przewiduje wykonanie systemu otworów składającego się z odwiertu pionowego i połączonego z nim intersekcyjnie odwiertu horyzontalnego. Po odwierceniu otworów i wykonaniu kompletu badań geofizycznych i badań laboratoryjnych w otworze horyzontalnym przeprowadzony zostanie zabieg

Polenergia wstrzyma się z projektami offshore, jeśli nie będzie terminu aukcji

Energetycznego w Gdańsku. Spółka wystąpiła też już do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową dla kabla, a od stycznia 2017 r. prowadzi pomiar wiatru, który jest już zaawansowany. Ukończono badanie sejsmiczne dna, a teraz przygotowywany jest drugi etap badań geologicznych. "

PKN Orlen i PGNiG rozpoczęły wiercenie otworu poszukiwawczego w Wielkopolsce

Środa Wielkopolska, poinformowała spółka. Celem prowadzonych prac jest udokumentowanie złoża gazu, podano również. "Badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż gazu. Potwierdził to również wykonany w 2015 roku odwiert Miłosaw-4K. Obecne wiercenie ma pomóc

PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego w województwie zachodniopomorskim

zaopatrywany jest w gaz ziemny właśnie z okolicznych złóż. "Odkrycie złoża pozwala z optymizmem myśleć o zwiększeniu wydobycia na obszarze Pomorza Środkowego. W tym celu spółka planuje wykonanie nowych badań sejsmicznych 3D" - czytamy dalej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r

Sukces PGNiG. Będzie szukać gazu na Morzu Barentsa

eksploatacji złóż w rejonach arktycznych. Zgodnie z warunkami koncesji Capricorn i PGNiG mają początkowo wykonać badania sejsmiczne i zależnie od ich wyników podjąć decyzję o wykonaniu odwiertu poszukiwawczego. Jeśli jednak zdecydują się wykonać odwiert, to należy to zrobić najpóźniej w ciągu czterech lat od

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

w rezultacie znaczne zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury transportu lądowego" - czytamy w komunikacie. Wypracowane rozwiązania będą testowane pod względem zarówno skuteczności, jak i uniwersalności. Badania obejmą możliwość przewidywania i wczesnego reagowania na wypadek zagrożeń

PGNiG realizowało 27 odwiertów w Polsce w I półroczu

zlokalizowanej w Pakistanie. Jej operatorem jest firma, w której 70% posiada PGNiG, a pozostałe 30% spółka Pakistan Petroleum. "Dotychczas na podstawie badań sejsmicznych i dwóch odwiertów (Rehman-1 i Hallel X-1) udokumentowano złoże Rehman - o zasobach wydobywalnych 11,5 mld m3 (75,2 mln boe) gazu

Serinus chce rozpocząć stałą sprzedaż gazu w Rumunii w II poł. sierpnia

;Odwierty te oraz odwiert Moftinu-1007 pozwolą spółce na wypełnienie zobowiązania w ramach uzyskanego przedłużenia (spółka ma również opcję przeprowadzenia badania sejsmicznego 3D dla 120 km2 zamiast wykonania jednego odwiertu). Budowa platformy oraz drogi dojazdowej dla odwiertu Moftinu-1003 została

GDOŚ: Poszukiwania gazu łupkowego nie wpłynęły znacząco na środowisko

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Prowadzone w Polsce prace rozpoznawcze gazu łupkowego, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska, wynika z badań przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ). "Nie stwierdzono znaczących i trwałych zmian stanu

Przegląd prasy

zł wybrana na budowę odcinka drogi S1 --Griffin RE i Kajima Student Housing nabyły Student Depot za 60 mln euro --Serinus zbiera pozwolenia na badania sejsmiczne w ramach koncesji Satu Mare --Fundusz z Grupy Innova wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Chemes --MPiT: Przeciętne wynagrodzenie

PGNiG i Orlen Upstream rozpoczęły kolejny odwiert w woj. wielkopolskim

złoża ropy i gazu ziemnego. Obie spółki prowadzącą również wspólny projekt Bieszczady, na który składa się 7 koncesji na Podkarpaciu. Obecnie trwa interpretacja danych uzyskanych w trakcie badań sejsmicznych. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

Serinus zakończył testy odwiertu w Rumunii, analizuje rozpoczęcie produkcji

przesyłu na Moftinu lub wykorzystanie istniejącej infrastruktury powierzchniowej" - czytamy w komunikacie. Spółka przypomina, że prace wiertnicze nad Moftinu-1001 prowadzono w listopadzie/grudniu 2014 r. w celu zbadania potencjału węglowodorowego anomalii zidentyfikowanej w badaniach sejsmicznych

Palomar chce rozpocząć przemysłowe wydobycie gazu w Wielkopolsce w 2016 r.

strategia oparta na zastosowaniu najnowszych metod badań sejsmicznych oraz innowacyjnych technologii wiercenia umożliwia dostęp do złóż konwencjonalnych dotychczas uznawanych za nieekonomiczne. Jestem przekonany, że sukces Palomaru otworzy nową erę w poszukiwaniu i eksploatacji konwencjonalnych złóż gazu

Orlen Upstream ma koncesję na projekt poszukiwawczy Miocen w woj. podkarpackim

: Jaksmanice - Przemyśl, Rokietnica, Rudołowice, Kańczuga i Pruchnik-Pantalowice" - czytamy w komunikacie. Pierwszy etap prac poszukiwawczo-wydobywczych będzie polegał na interpretacji i analizie archiwalnych danych geologicznych oraz przeprowadzeniu badań sejsmicznych. Okres obowiązywania koncesji to

W 2016 r. możliwe komercyjne wydobycie gazu ze złóż koło Rawicza

pokładów gazu. Pierwszy odwiert i odkrycie - Niezmiernie cieszy mnie fakt, że już pierwszy odwiert wykonany przez Palomar na terenie Polski zakończył się odkryciem. Potwierdza to, że nasza strategia oparta na zastosowaniu najnowszych metod badań sejsmicznych oraz innowacyjnych technologii wiercenia

Serinus ma ostateczne zatwierdzenie przedłużenia koncesji Satu Mare w Rumunii

poszukiwawczych" – czytamy w komunikacie. Zobowiązania wynikające z aneksu obejmują wykonanie dwóch odwiertów oraz - do wyboru przez spółkę - pozyskanie nowych danych sejsmicznych 3D dla 120 km2 lub wykonanie trzeciego odwiertu. Przedłużenie obowiązuje przez okres trzech lat od daty złożenia

Przegląd informacji ze spółek

Braster dokonał sprzedaży 100 sztuk urządzeń Braster oraz 100 pakietów badań zawierających 12 badań, w ramach współpracy z Benefit Systems, podał Braster. Rada nadzorcza Gobarto powołała z dniem 1 października 2018 roku do zarządu w funkcji wiceprezesów Karola Ludwińskiego oraz Marcina

Elektrownia atomowa z rekordowym poparciem społecznym. Przetarg na technologię już w tym roku?

węglu". 61 proc. badanych za atomem Teraz rząd podchodzi do sprawy bardziej jednoznacznie, bo na dzień przed ogłoszeniem informacji o spodziewanym przetargu Ministerstwo Energii opublikowało sondaż, z którego wynika, że rośnie w Polsce poparcie dla atomu. Wyniki badań są przeprowadzane regularnie

Przegląd informacji ze spółek

mld CZK (216 mln zł) rok temu, podała spółka. Serinus Energy uzyskał od rumuńskiego regulatora 12-miesięczne przedłużenie terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii, podała spółka. Serinus przewiduje, że program badań sejsmicznych

PGNiG UI objęła udziały w kolejnej koncesji poszukiwawczej w Norwegii

badania geologiczne oraz koncepcja zagospodarowania potencjalnych złóż" - powiedział prezes, cytowny w komunikacie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podkreślił, że dzięki nowej koncesji zwiększa się potencjał poszukiwawczo – wydobywczy PGNiG. "To także

PGNiG i Lotos wspólnie poszukają ropy w północno-wschodniej Polsce

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) –  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych pracach poszukiwawczych na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej Polsce, podały spółki.   „Współpraca obejmuje wykonanie badań

Przegląd infromacji ze spółek

Norweskim Szelfie Kontynentalnym w II poł. 2019 roku, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Spółka wykonała szczegółowe zdjęcie sejsmiczne 2D, które pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu na prospekcie poszukiwawczym Shrek na koncesji PL838. KGHM Polska Miedź szacuje, że pozytywny

PGNiG będzie kupować gaz od Amerykanów. Ze złóż pod Rawiczem

Palomar Natural Resources zapowiadała już wiosną zeszłego roku, po pierwszym odwiercie poszukiwawczym. - Nasza strategia oparta na zastosowaniu najnowszych metod badań sejsmicznych oraz innowacyjnych technologii wiercenia umożliwia dostęp do złóż konwencjonalnych dotychczas uznawanych za nieekonomiczne

Serinus natrafił na liczne strefy gazu w odwiercie Moftinu-1001 w Rumunii

przetestowany bezpośrednio po pracach przy Moftinu-1001. "Oba te odwierty wraz z niedawno pozyskanymi danymi z obszaru 180 km2 w ramach programu badań sejsmicznych 3D na obszarze Santau (w tym wykonanie odpowiednich dokumentów dla administracji państwowej), będą stanowiły wypełnienie wobec administracji

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzenie planowanych badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare, podała spółka. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie amplitudowym, które byłyby obiektem docelowym dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych. Ponadto Serinus

Serinus osiągnął 'zachęcające' wyniki testów odwiertu w Rumunii

sugerują, że możliwe byłoby ich pozyskanie w ilości 25 bbl/MMcf lub większej. Wykonanie, uzbrojenie i testy odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis wraz z obejmującym 180 km2 programem badań sejsmicznych 3D, przeprowadzonym pod koniec 2014 r. na obszarze Santau, i wraz z odpowiednimi dokumentami dla

Ropa znaleziona koło Nowej Soli nie jest z łupków

początku roku firmy znalazły gaz łupkowy w dwóch miejscach. Teraz San Leon prowadzi poszukiwania na dwóch lubuskich koncesjach: Nowa Sól i Wschowa. To liczący ponad 2 tys. m kw. obszar pomiędzy Zieloną Górą, Sulechowem, Wschową i Głogowem. Wyniki badań sejsmicznych okazały się obiecujące, więc pracownicy

KGHM rozkopie Saksonię w poszukiwaniu miedzi

Takie informacje podał poniedziałkowy "Parkiet". KGHM posiada koncesje na tym terenie od 2007 r. Do tej pory wykonano już cztery odwierty za 13,5 mln euro. Dodatkowy warunek eksploatacji złoża jest taki, że musi ono zawierać 300 ton rudy z minimum 1,5 proc. miedzi. Badania wykazały, że