badania oceniło

Chwilówki bez rekomendacji Federacji Konsumentów

W publikacji "ChwilóFKi - Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych" Federacja Konsumentów nie oceniła pozytywnie żadnej z badanych "chwilówek". W raporcie wytknięto liczne zaniedbania i nieprawidłowości, na jakie organizacja natrafiła, analizując wzorce umowne internetowych oferentów pożyczek krótkoterminowych.

Netflix lepszy niż Polsat czy TVP - tak uważają polscy internauci

Co czwarty polski internauta aktywnie ogląda seriale nowej generacji. Najlepiej ocenione są seriale HBO, ale bardzo wysoko plasuje się też Netflix, który wyprzedził w zestawieniu m.in. Polsat i TVP - wynika z badania agencji mediowej MEC.

Tam na pewno chciałbyś zamieszkać. Poznaj miasta o najwyższych standardach życia

Tam na pewno chciałbyś zamieszkać. Poznaj miasta o najwyższych standardach życia

Lubisz sporty zimowe? Jeśli tak - to miasto jest dla ciebie wymarzone! Dzieli je od Alp zaledwie godzin jazdy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by robić weekendowe wypady na stok. Ale nie martw się. Nawet jeśli nie przepadasz za górami Monachium i tak spodoba ci się spodoba! Ogromne zielone przestrzeni

Pracodawcy RP: 4/5 firm oczekuje negatywnych skutków wyższej płacy minimalnej

wpływu na ich działalność, a 2,3% badanych oceniło, że perspektywy ich firm będą lepsze. "Na pytanie 'Czy polska gospodarka jest gotowa na wzrost płacy minimalnej do 3 tys. złotych?" przecząco odpowiedziało ponad 83% respondentów, twierdząco - nieco ponad 10%, a 'nie wiem'" - nieco ponad

PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Blisko 70% przedsiębiorstw, których roczny przychód nie przekroczył 100 tys. zł oraz ponad 50% tych, których roczne przychody mieściły się w granicach od 100 do 500 tys. zł wysoko oceniło wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców, tzw. "Małego ZUS-u", wynika

CAS: 24% badanych szacuje koszt wychow. dziecka do 18. r. ż. na pow. 250 tys. zł

% badanych - poniżej 50 tys. zł. Respondenci ocenili ogólnie koszty wychowania dzieci w Polsce do 18. roku życia jako bardzo wysokie i wysokie, odpowiednio 32% i 48% z nich w grupie posiadających dzieci. Badanie przeprowadzone w grupie wszystkich badanych wykazało, że 46% respondentów uznało, że koszty

ZBP: Ponad połowa bankowców ocenia 2019 r. jako dobry lub bardzo dobry 

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Rok 2019 został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych bankowców (59%). Ponad jedna trzecia (35%) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 6% rok 2019 okazał się niedobry lub bardzo niedobry, wynika z badania TNS na

IPF: Sytuacja finansowa 36% polskich rodzin poprawiła się, 19% pogorszyła w 2018

respondentów, aż 36% osób oceniło, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego polepszyła się. Znaczna część naszych rodaków, bo aż 41% przyznała, że sytuacja finansowa ich najbliższych pozostawała w minionym roku bez większych zmian, a niemal co 5. badany (19%) przyznał jednak, że stan finansów jego

PIE/PFR: Redukcję zatrudnienia przez pandemię planuje 12% firm, płac - 21%

ocenić, w jakiej kondycji polskie przedsiębiorstwa wychodzą z szoku" - podsumował zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie. W przypadku sytuacji płynnościowej firm, badanie wykazało, że 52% dużych, 45% średnich, 36% małych i 31% mikro przyznaje, że dysponuje środkami

PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce

;mikroprzedsiębiorstwach - zaledwie 22% respondentów, podano także. PIE wskazał, że najczęściej wskazywane formy pomocy publicznej to: dotacje, ulgi podatkowe oraz kredyty lub pożyczki preferencyjne. "Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu oceniły zmiany w polityce gospodarczej rządu z punktu

Infoscan i UM w Białymstoku przeprowadzą kolejne badania na bezdech senny

bardzo pozytywnie na rozpropagowanie rozwiązania spółki wśród polskich placówek medycznych oraz pacjentów. Udział w projekcie zapewni możliwość nawiązania współpracy z innymi jednostkami publicznymi w Polsce. Badanie "Białystok PLUS" ma za zadanie ocenić stan zdrowia ludności na terenie

KRD: 49% firm z sektora MŚP postrzega swoją sytuację jako złą

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Niemal połowa (49%) badanych przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm przyznaje, że ich aktualna sytuacja ekonomiczna jest zła, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD) "KoronaBilans MŚP". Jedna czwarta badanych ocenią swoją

EFL: 40% firm MŚP spodziewa się powrotu koniunktury za 2-3 lata

przemysłu oraz 7%. firm usługowych" - czytamy w komunikacie. Przeważająca większość przedsiębiorców (77%) oceniła, że sytuacja pogorszy się, w opinii 15% pozostanie bez zmian. Po raz kolejny badanie wykazało, że im mniejsza firma, tym wykazuje większy pesymizm w odniesieniu do wpływu pandemii na

EY: 38% klientów korzysta tylko z kanałów tradycyjnych, kupując ubezpieczenia

. Planujemy wkrótce powtórzyć badanie, aby móc ocenić, czy trend digitalizacji sprzedaży i obsługi został w znaczącym stopniu wzmocniony oraz jakie zmiany notują poszczególni ubezpieczyciele" - podsumował Soleniec. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2020 roku na reprezentatywnej próbie 1 755 osób

Asseco DS: Mniej niż połowa firm wdrożyła systemy cyfrowego podpisu

wdrażanie nowych usprawnień technologicznych. Tylko 16% badanych respondentów zadeklarowało, że w ich budżetach istnieją zapisy wprost rezerwujące środki na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie wszystkie badane firmy entuzjastycznie odniosły się do innowacji przyznając, że są one konieczne

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

. Prognoza na najbliższe 12 miesięcy jest również optymistyczna" - ocenił Roter. Badanie wskazuje również, że według większości Polaków (95,3%), ewentualne podwyżki ceny energii wpłyną na ceny innych dóbr i usług, z czego 69,3% uważa, że "zdecydowanie" wpłyną, a 26,3%, że "raczej"

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Więcej niż 4 na 10 pracujących obawia się utraty zatrudnienia w konsekwencji pandemii koronawirusa. Jednocześnie 77% respondentów jest gotowych przyjąć obecnie ofertę od nowego pracodawcy, wynika z badania Pracuj.pl "Praca w dobie koronawirusa". Co

ZBP: 2/3 Polaków planuje zaciągnąć kredyt na święta na min. 3 tys. zł 

Polaków dodatkowymi źródłami finansowania, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP), które znalazły się również w najnowszym wydaniu Raportu InfoKREDYT ZBP. Co czwarty kredytobiorca w okresie przedświątecznym będzie zainteresowany pożyczką w wysokości od 3 000 do 4 000

ZBP: Ponad 20% Polaków zamierza wydać na Sylwestra do 100 zł

mijający rok?', jedynie 12% oceniło go jako gorszy. Dla porównania w tegorocznym badaniu aż 27% oceniło negatywnie mijający 2018 rok. Zmniejszyła się także grupa osób, która pozytywnie podsumuje ten rok. Obecnie zadowolonych jest z niego 32% badanych wobec 37% przed czterema laty" - czytamy dalej

PIE: 28% firm planuje zwolnienia, w większości sięgające do 50% załogi

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Firmy planują redukcję zatrudnienia - 28% z nich ze względu na rozwój pandemii COVID-19, w większości sięgające do 50% obecnego zatrudnienia (takie plany zgłosiło 72% respondentów, przeważnie średnie i duże firmy), wynika z badania Polskiego Instytutu

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wybrała ponad 100 projektów o przełomowym znaczeniu z całej Europy, które mają być finansowane z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". Dotyczą one np. lokalnego i globalnego monitorowania jakości powietrza oraz

Biomed-Lublin miał 1,15 mln zł zysku netto, 2,28 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

 USA rozpoczęli już badania kliniczne w tym zakresie. W Polsce ruszają badania pod kierownictwem dr n med. Hanny Czajki, które ocenią wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Biomed jest jednym z niewielu producentów tej szczepionki na

SCB: 3/4 badanych ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą lub bardzo dobrą

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą lub bardzo dobrą oceniło niemal 75% respondentów badania wykonanego na potrzeby raportu Santander Consumer Banku (SCB) "Polaków portfel własny - kochamy okazje". Ze swojej sytuacji finansowej bardziej

PARP: Odsetek MSP pozytywnie oceniających koniunkturę wzrósł do 41%

) opublikowanego w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. "Koniunktura w polskiej gospodarce jest postrzegana przez badanych zdecydowanie lepiej lub lepiej niż w roku poprzednim, warto jednak zauważyć, że rok 2016 był pod tym względem nisko oceniony – w tegorocznym

ZPP: Ograniczenie handlu we wszystkie niedziele pozytywnie ocenia 32% Polaków

pracujących w handlu. Zauważamy to od pierwszej fali badania, w najnowszej edycji nic się pod tym względem nie zmieniło" - oceniła Dominika Maison, cytowana w komunikacie. Przepisy ograniczające handel w niedziele weszły w życie 1 marca 2018 roku. W ubiegłym roku zakupy można było zrobić (z wyjątkami

KRD: 54,6% MŚP spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonom. w ciągu 3 miesięcy

;KoronaBilans MŚP". Jedna czwarta badanych (24,6%) ocenią swoją sytuację pozytywnie. "Analizując dane przez pryzmat wielkości przedsiębiorstwa, wyraźnie widać, że najwięcej, bo prawie 55% mikrofirm, ocenia swoją sytuację finansową jako złą. W małych firmach taką opinię wyraziło 46% badanych, zaś w

EFL:73% MŚP obawia się mniejszych zamówień, 66% boi się o bieżącą syt. finansową

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Wartość głównego indeksu Barometru EFL wyniosła w II kw. 2020 roku 32,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 17,4 pkt niższy niż w I kwartale tego roku i jednocześnie najniższy od początku realizacji badania (od stycznia 2015 roku), podał Europejski Fundusz Leasingowy

Synektik włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klin. kardioznacznika

produktu jako bezpiecznego znacznika dla wykrywania zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzewaną lub stwierdzoną chorobą wieńcową. "Kolejne badania pozwolą ocenić skuteczność diagnostyczną naszego produktu. Ich wyniki będą jednocześnie implikowały wartość komercyjną kardioznacznika

Scope Fluidics zakończył testy systemu BacterOMIC w Instytucie Gruźlicy Płuc

potwierdziły poprawność działania systemu. Seria badań w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy Płuc miała na celu sprawdzenie poprawności działania systemu BacterOMIC, który oferuje pełne oznaczenie antybiotykowrażliwości bakterii. W testach w Laboratorium Instytutu Gruźlicy Płuc, jako metody

GLG Pharma zakończyła I etap badań dot. poszukiwania dawek DRF

dootrzewnowo szeregu dawek cząsteczki GLG-805, co pozwoliło na ustalenie zakresu stosowania dawek badanej cząsteczki" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki ocenił prace objęte raportem częściowym jako wykonane zgodnie z warunkami umowy, a także zgodnie z założeniami projektu rozwoju terapii celowanej

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 45,6 pkt w październiku

gospodarcze nie ulegną poprawie. Wskaźnik Przyszłej Produkcji zarejestrował w październiku jeszcze słabszy wynik niż w zeszłym miesiącu, osiągając najniższy poziom w historii badań" - ocenił ekonomista IHS Markit ocenił Trevor Balchin, cytowany w materiale.  Wartość wskaźnika

Colliers: Na rynek dostarczono ok. 50 tys. m2 powierzchni handlowej w I kw. 2020

Colliers International. "Sektor handlowy bez wątpienia będzie jednym z tych, który bardzo dotkliwie odczuje skutki pandemii COVID-19, co w konsekwencji zainicjuje wiele zmian na rynku handlu detalicznego. Trudno dzisiaj ocenić długofalowe efekty obecnej sytuacji, zarówno te negatywne, jak i

Selvita nie wyklucza zaangażowania się w prace związane z COVID-19

prezes. Ocenił, że w związku z pandemią spółka czuje się "niepewnie, jak wszyscy", ale w średnim i długim terminie Selvita i jej branża powinny zyskać. "Sytuacja, z którą mierzy się teraz cały świat dobitnie pokazuje jak strategicznie ważne są prace nad nowymi lekami i terapiami

Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I

. Prowadzone badanie fazy 1b jest wieloośrodkowym, sekwencyjnym badaniem eskalacji dawki, u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Pacjenci włączani są do badania niezależnie od statusu mutacji w nowotworze. Badanie oceni również

Intel: Pandemia może wpłynąć m.in. na przyspieszenie wdrożenia 5G

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Pandemia może wpłynąć na zmiany w świecie technologii, m.in. na przyspieszenie wdrożenia 5G w związku ze spodziewanym rosnący zapotrzebowaniem na zdalną pracę, edukację i rozrywkę, ocenił w rozmowie z ISBtech szef Intela w Polsce Krzysztof Jonak

Grant Thornton: 41% firm dobrze ocenia swoje zdolności do reakcji na cyberataki

, czym są procedury zarządzania cyberbezpieczeństwem, niż z faktycznego dobrego przygotowania na zagrożenia. "Według badania tylko 29% firm w Polsce jest zadowolonych ze swoich możliwości wykrywania przypadków naruszenia prywatności danych, a 41% dobrze ocenia swoje zdolności do reagowania na

mBank: 15% pracujących Polaków obawia się utraty zatrudnienia

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Utraty zatrudnienia obawia się 15% pracujących Polaków, przy czym perspektywa ta najmocniej dotyka osoby w wieku 18-24 lata (26% z nich spodziewa się zwolnienia), wynika z badania ankietowego, dotyczącego mechanizmów zwolnień oraz zachowania konsumentów, zleconego

NCBR rozpoczęło nabór w 4. konkursie polsko-tureckim na projekty B+R

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków w czwartym konkursie polsko-tureckim na wspólne projekty badawczo-rozwojowe,  podała instytucja. "Do udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac

NCBR rozpoczęło nabór w XI konkursie programu Lider o budżecie 100 mln zł

-inżynieryjnych, a co za tym idzie wzmocnieniu uległa pozycja uczelni technicznych jako miejsc, w których prowadzone są badania w ramach programu. Najlepiej oceniony został projekt innowacyjnej lekarki z Warszawy dr n. med. Elizy Głodkowskiej-Mrówki, która we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), a następnie z powołaniem się na przepis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Nie można bowiem tracić z pola widzenia, że dopiero po badaniu, czy wykonawca którego oferta została oceniona 

IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

inwestycyjną - każdy powinien znaleźć coś dla siebie" - ocenił Dyl. Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 20-55 lata, będących beneficjentami modyfikacji programu 500+, rozszerzającej go o pierwsze

Transport i usługi oceniły swoją sytuację najsłabiej w subindeksie Barometr EFL

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Firmy transportowe oceniły swoją sytuacją najsłabiej wśród wszystkich badanych branż, wynika z danych Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Branżowy subindeks Barometr EFL dla tej branży spadł do 46,1 pkt (-4,9 pkt kw/kw) i jest najniższym wynikiem dla tej

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 46,7 pkt w listopadzie

Przyszłej Produkcji do najniższego poziomu w historii badań. Już trzeci raz z rzędu indeks odnotowuje nowy rekord" - ocenił ekonomista IHS Markit Phil Smith,  cytowany w materiale.  Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu

EY: 43% polskich konsumentów nie korzysta z zakupów w internecie

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Ponad połowa polskich konsumentów (57%) robi zakupy zarówno w kanale online, jak i offline, ale 43% nie korzysta z zakupów w internecie, głównie ze względu na chęć osobistego obejrzenia i ocenienia produktu, na którą wskazało 68% respondentów badania "

KPF/IRG SGH: Odsetek Polaków wydających 500+ na podst. potrzeby wzrósł do 51%

wydaje się być niezadowolony ze świadczenia. Wśród tych dysponujących dochodami do 1000 zł na osobę aż 23% badanych deklaruje, że świadczenie jest zbyt niskie, aby ocenić je pozytywnie, podczas gdy w grupie respondentów bardziej zamożnych odsetek ten jest na poziomie 2%" - ocenia dr hab. Piotr

PFR TFI: Założenia PPK pozytywnie ocenia 51% badanych, neutralnie - 37%

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Chociaż ponad połowa z badanych (64,9%) nie słyszała o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), to po zapoznaniu się z założeniami programu większość (51%) oceniła je jako pozytywne, a 37% - neutralnie, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Millenials

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Ryzyko utraty posady ocenia jako duże 26% badanych, wynika z 39. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad. Oznacza to wzrost o 17 pkt proc. wobec pomiaru sprzed ogłoszenia pandemii i jednocześnie najwyższy wskaźnik w całej historii

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Zmiany w tymczasowych ramach prawnych, mające na celu przyspieszenie badań, testowania i wytwarzania produktów służących do walki z koronawirusem, ochronę miejsc pracy i dalsze wspieranie gospodarki w kontekście trwającej pandemii przyjęła Komisja Europejska

Selvita: FDA nakazała wstrzymanie badania klinicznego SEL24

został oceniony przez lekarza prowadzącego jako możliwy. Raport o zdarzeniu oraz inne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania SEL24 zostały, wraz z oceną komisji monitorującej bezpieczeństwo w badaniu klinicznym, przekazane do FDA" - czytamy w komunikacie. W związku z decyzją agencji, Selvita

Synektik może rozpocząć II fazę badań klinicznych kardioznacznika

ocenić stopień zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, podkreśliła spółka. Synektik przewiduje, że badanie kliniczne II fazy potrwa do końca 2018 r. W następnym etapie spółka planuje pozyskanie partnera do dalszej realizacji tego projektu. "Jesteśmy przekonani, że etap po

Neuca: Dynamika rynku hurtu aptecznego pozostanie dodatnia w br. 

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 16,1% r/r do 9,68 mld zł w I kw. 2020 r. W całym roku dynamika powinna utrzymać się na dodatnim poziomie, ocenił prezes Neuki Piotr Sucharski. W całym 2019 roku wzrost rynku wyniósł 4,9%, zaś w I kw. 2020 r. sięgnął aż

UOKiK skierował do II etapu postęp. ws. przejęcia sklepów Tesco przez Kaufland

badania rynku. "Postępowania dotyczą przejęcia przez Kaufland Polska Markety części mienia spółek Snowfinch, Zodiac oraz Tesco. W wyniku koncentracji Kaufland ma nabyć prawa do trzech powierzchni handlowych aktualnie użytkowanych przez Tesco Polska. Są to sklepy w Lublinie przy ul. Orkana 4

DNB, PwC: Ponad połowa firm jest przeciwna protekcjonizmowi gosp. państw

liderami" - ocenił Tomaszewski. Badanie wykazało, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem rozwoju Europy jest powstanie Unii Europejskiej dwóch prędkości, czego spodziewa się 56,5% badanych. (ISBnews)  

BGK: Gwarancje de minimis wygenerowały 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla MŚP

bez gwarancji de minimis nie otrzymałyby kredytu. Efekty Programu gwarancji de minimis na poziomie badanych przedsiębiorstw przekładają się również na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej" - ocenił główny ekonomista BGK Mateusz Walewski,  Badanie "Efekty Programu gwarancji

Lewiatan: Rząd i prezydent nie doceniają skali zagrożenia gospodarki

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Albo rząd i prezydent nie doceniają skali zagrożenia gospodarki, albo nie mają pomysłu co mogliby w tej sytuacji zrobić, ocenił dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski, odnosząc się do ogłoszonego pakietu działań dla przedsiębiorców o

PGNiG ma certyfikat potwierdzający wdrożenie SZE, który poprawi wynik energet.

organizacji" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. W trakcie audytów certyfikujących spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG SA oraz Oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość

TNS Kantar: Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok, 8% - negatywnie 

oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych (55%), ponad jedna trzecia (38%) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 8% mijający rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry. W stosunku do roku 2017 wzrósł odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry

IBRiS: Ponad 60% Polaków chce, by śmigłowce dla wojska były produkowane w kraju

(przy zakupie helikopterów dla polskiej armii) będą ci dostawcy śmigłowców, którzy już mają zakłady zlokalizowane na terenie Polski? - 38,6% respondentów oceniło ten pomysł raczej dobrze, przy 16,3% badanych, którzy ocenili go raczej źle. Zdecydowanie poparło go 24,7% badanych, natomiast zdecydowanie

Emilewicz o 'Wybieram 590': Moda na polskie produkty zaczyna się rozpędzać

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Moda na dobre polskie produkty zaczyna się powoli rozpędzać, co widać w szczególności w branży spożywczej, ale za nią mogą podążać kolejne sektory, oceniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w trakcie debaty eksperckiej "Miliardy zostające w Polsce

Diners Club: 36% MŚP skupi się na szukaniu nowych kontrahentów i klientów w 2020

zadowolone są firmy średnie (między 50 a 249 pracowników). Jako dobry oceniła go co druga, a jako raczej dobry co trzecia. Gorzej jest w mniejszych przedsiębiorstwach. Do nieudanych 2019 rok zaliczyła co czwarta mikro- (do 9 pracowników) i co piąta mała firma (10-49 pracowników). Badanie zostało

KPF/IRG SGH: Polaków negatywnie oceniających gospodarkę więcej o 14 pkt proc r/r

%. Choć oceny bieżącej sytuacji dochodowej od kilku kwartałów pozostają na zbliżonym poziomie, widoczny jest jednak trend spadkowy. W I kwartale 2019 r. 29,4% badanych oceniło obecną sytuację finansową swego gospodarstwa domowego jako gorszą niż rok wcześniej. "Z rosnącym pesymizmem oceniamy nasze

Wykonawca nie chce podpisać umowy. Co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert". Z kolei art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania ich badania i oceny, w sytuacji gdy wykonawca , którego

Asseco Poland: Firmy oczekują od banków głównie bezpieczeństwa, cenią innowacje

Polska Sebastian Szaudel podczas spotkania z dziennikarzami. Z badania wynika, że innowacyjność jest dla zdecydowanej większości badanych (82%) ważnym lub bardzo ważnym atrybutem banku. Prawie 50% firm oceniła, że jest ona tak samo istotna jak bezpieczeństwo, a dla 53% jest co najmniej tak samo ważna

PERN: W polskim systemie jest wciąż ok. 500 tys. ton zanieczyszczonej ropy

monitoring każdej sprowadzonej partii surowca z badaniem co 6 godzin i uzyskaniem wyniku po 3 godzinach" - dodał Miland. Wiceprezes PERN ocenił, że zanieczyszczonej ropy mogło do Polski trafić mniej, gdyby strona rosyjska i białoruska wcześniej poinformowała spółkę o problemie. "Z naszych

CBRE i Panattoni: 94% firm logistycznych prognozuje wzrost obrotów w 2018 r.

(16%) oraz usługi w chmurze (12%), podano również. Respondenci badania porównywali także Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej pod względem łatwości zarządzania łańcuchem dostaw oraz wyników osiąganych przez sektor logistyczny w 5 obszarach. Najwyżej oceniono koszty prowadzenia działalności. 75

Enea ma umowę z EPRI ws. udziału w badaniach dot. magazynowania energii

pozostałymi uczestnikami badań. Wspólne badania pomogą zidentyfikować i ocenić korzyści płynące z wykorzystania magazynowania energii, jak również poznać nowe technologie magazynowania oraz wyciągnąć wnioski z wdrożeń i integracji w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach" - czytamy dalej. Udział w

Grant Thornton/Euler Hermes: 78% CFO odczuwa zaostrzenie polityki podatkowej

jeszcze bardziej się pogłębił i już tylko 57% polskich CFO korzystnie oceniło działania ministerstwa. Wyniki tegorocznego badania wykazują, że Polscy CFO nadal czują się mocno zaniepokojeni zaostrzającą się polityką fiskalną państwa. Aż 57% ankietowanych (58% w 2018 roku) uważa, że działania MF

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Blisko 39% firm (dane odsezonowane) przewiduje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2020 r , poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Największa różnica między ostatnią a poprzednią edycją badania w odsetku podmiotów przewidujących zwiększenie

Grupa WP: W tym roku będą miesiące pozytywnej rentowności segmentu TV

programami tematycznymi z portfela TVP" - ocenił. Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz

EBI i MF mają umowę o kredyt w wys. 170 mln euro na wsparcie działalności PAN

finansowanie dla projektów w tak ważnej dziedzinie jak nauka i badania. EBI zapewnia nie tylko długoterminowe finansowanie na korzystnych warunkach, ale także wnosi wiedzę ekspercką, która jest pomocna w przygotowywaniu takich projektów" - ocenił minister finansów Marian Banaś, cytowany w komunikacie

NIK: Spółki celowe mają słabe efekty w transferze wyników badań do gospodarki

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Spółki tworzone przez jednostki naukowe nie sprawdziły się dotychczas jako skuteczne narzędzie pozwalające na transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). "Mimo nakładów finansowych, efekty ich

Projekt OncoArendi na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiceprezes Pekao: CEE może stać się technologicznym hubem w skali światowej

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Kluczem do sukcesu naszego regionu jest przede wszystkim cyfryzacja i współpraca. Europa Środkowo-Wschodnia może stać się technologicznym hubem w skali światowej, ocenił wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński.  "Stoimy jednak przed wieloma

Santander BP pracuje nad polubownym rozwiązaniem dot. kredytów w walutach

;Zastanawiamy sie i piszemy scenariusze dotyczące porozumień. Klienci widzą, że pójcie do sądu niekoniecznie powoduje efekt malowany przez kancelarie, ktore ich namawiają do złożenia pozwu. Pracujemy nad rozwiazniem, które byłoby polubowne, bez konieczności chodzenia do sądu. Robimy badania, czego klienci

HSBC: 9 na 10 polskich firm liczy na pozytywny rozwój globalnego handlu

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Niemal 89% polskich firm pozytywnie postrzega perspektywy rozwoju globalnego rynku handlowego, wynika z badania HSBC Navigator. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej wobec średniej światowej wynoszącej 78%. Odsetek respondentów identyfikujących

Vigo System może zaprezentować nową strategię rozwoju w II poł. 2020 r.

pomiar grubości materiałów, lakierów czy urządzenia weryfikujące jakość farmaceutyków czy badające bezpieczeństwo żywności. Wszystko to dzieje się bez fizycznych kontaktów pracowników z badanymi osobami czy przedmiotami. Jesteśmy przekonani, że szereg tego rodzaju technologii, dzisiaj w najlepszym

Wonga: Ponad 1/2 Polaków nie wie, że inflacja powoduje spadek wartości pieniądza

komunikacie.  Polacy po raz trzeci podeszli egzaminu z finansów w ramach badania "Wiedza finansowa Polaków", realizowanego na zlecenie platformy edukacyjnej Kapitalni.org w tym roku na próbie 1 001 osób. W pierwszej części ocenili swoje umiejętności i potrzeby, w drugiej zweryfikowali je w

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy na tle regionu są znacznie częściej niezadowoleni z działania organów podatkowych - dotyczy to 31% badanych firm, a 57% respondentów odwołuje się od decyzji pokontrolnych polskiej skarbówki, wynika z badania przeprowadzonego przez PwC

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

, którzy od lat zajmują się np. podatkami. Średnia ocena polskiego systemu podatkowego według najnowszego badania KPMG wśród 153 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych spadła o blisko 0,2 pkt i jest mierna (wynosi 2,06 pkt w pięciostopniowej skali). Najgorzej ocenili

PIE: Z powodu koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90%

przedsiębiorstw zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią. Z badań PIE przeprowadzonych w IV kw. 2019 r. wynika, że prawie 3/4 firm z sekcji gastronomia i zakwaterowanie oceniało swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą, co pozytywnie wyróżniało tę sekcję na tle innych. "Większość firm oceniła stan

Diners Club: Ponad 60% firm handlowych z sektora MSP chce zwiększać zatrudnienie

komunikacie. Ponad 92% właścicieli MŚP zajmujących się handlem oceniło sytuację finansową swojej firmy na bardzo dobrym (32%) lub dobrym (60%) poziomie. Jednocześnie, co trzeci przedsiębiorca uważa, że najbliższe 12 miesięcy pozytywnie wpłyną na jego firmę, podano także w komunikacie. "Badania

Work Service: Ok. 85% pracodawców nie odczuło negatywnych skutków reformy emeryt

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Pracodawcy przyznali, że zmiany emerytalne nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie ich firm - 85,2% badanych firm wygłosiło taką opinię, wynika z najnowszych badań Kantar Millward Brown dla Work Service. "W pierwszej fazie wdrażania reformy emerytalnej

NCBR przeznaczy 200 mln zł na innowacje w przemyśle stoczniowym

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło drugi konkurs INNOship, podało Centrum. To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku programu sektorowego dedykowanego wsparciu prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym. Na dofinansowanie innowacyjnych

Antal: Inwestorzy najwyżej oceniają w Polsce potencjał edukacyjny

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Wśród głównych aspektów wpływające na decyzje inwestycyjne firm, przedsiębiorcy najwyżej ocenili potencjał edukacyjny, przyznając notę 7,6 pkt w skali 0-10, wynika z raportu przeprowadzonego przez Antal "Plany inwestycyjne firm 2017". "Pracodawcy

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Polski system podatkowy trzeci rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

Instytut Staszica: Grupa 16-49 lat w badaniach telemetrycznych to anachronizm

płacą media. Z idealną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby to rynek decydował jak mają być realizowane badania, a firma badawczy byłaby tylko ich wykonawcą" - ocenił dr Andrzej Garapich, reprezentujący Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Z kolei Jędrzej Góralski - CS Director Nielsen

Bank Pekao: Nastroje małych i mikrofirm wyraźnie poprawiły się w 2017 r.

statystycznie po raz pierwszy od ośmiu lat dominowali w badaniu optymiści (wskaźnik może przyjmować wartości od 50 do 150, gdzie 50 oznacza 'dużo gorzej', 75 - 'gorzej', 100 - 'ani lepiej, ani gorzej', 125 - 'lepiej', 150 - 'dużo lepiej)" - czytamy w komunikacie.  Przedsiębiorcy ocenili lepiej niż

PAIH: 94% inwestorów zagranicznych zainwestowałoby ponownie w Polsce

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Większość inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce - zrobiłoby to ponownie - taką decyzję podjęłoby 94% z nich, wynika z 12. edycji badania „Klimat Inwestycyjny", zrealizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Grant

Infoscan chce ruszyć ze sprzedażą urządzenia MED Recorder w USA i Azji w III kw.

certyfikacji FDA. Jesteśmy w tym zakresie w stałym kontakcie z naszym amerykańskim doradcą. Z dotychczasowych interakcji z urzędem wynika, że nasza technologia jest pozytywnie oceniona, a przedłużający się okres weryfikacji to efekt wysokich standardów pracy urzędników, wiążącej się z wnikliwą analizą badań

IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w handlu w II kw. poniżej 10-letniej średniej

. Przedsiębiorcy ocenili również swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +12,4 punktu" - czytamy w komunikacie.  Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 27,6% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 57,2

Startup Poland: Co dziesiąty startup wierzy, że zostanie 'jednorożcem'

najnowszego raportu "The Polish Tech Scene. 5 years" opracowanego przez Fundację Startup Poland. Tegoroczne, piąte już badanie polskiego rynku startupów objęło 1 235 młodych spółek technologicznych. To o 12% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym i aż 290% więcej niż podczas pierwszej edycji w 2015

Fitch: Pandemia stawia wzrost produkcji e-aut w Europie pod znakiem zapytania

modeli EV" - czytamy w komunikacie. Fitch przewiduje, że pomimo tego, iż dla producentów samochodów rozwój pojazdów elektrycznych jest obecnie priorytetem dla działów badań i rozwoju, co najmniej dwa miesiące testów i produkcji zostanie utracone. Agencja zwraca też uwagę, że trudno ocenić wpływ

IDC: Sprzedaż smartfonów w Polsce wyniosła ok. 2,1 mln w I kwartale 2019 r.

przełomie pierwszego i drugiego kwartału, stąd też w drugim kwartale można byłoby spodziewać się walki o pozycję lidera, jednak sankcje amerykańskie wobec Huawei wprowadzają duży element niepewności odnośnie finalnej reakcji użytkowników" - ocenił analityk IDC Marek Kujda, cytowany w komunikacie

Pracownicy rezygnują z PPK po spojrzeniu na konto w banku

na pytania i źle oceniali jakość infolinii. Dla odmiany przedsiębiorcy dobrze ocenili wsparcie ze strony instytucji finansowych, aż 69 proc. badanych uznało je za pomocne.

KPMG: Co czwarta firma zanotowała wzrost liczby cyberataków w 2018 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Skutki cyberprzestępczości dotknęły 68% badanych firm w Polsce w 2018 r. a jednocześnie wzrost lub znaczący wzrost liczby prób cyberataków zanotowała 1/4 firm, natomiast ich spadek odnotowało zaledwie 8% przedsiębiorców. wynika z najnowszego badania firmy

PBKM: Trzech pacjentów z cukrzycą poddanych leczeniu komórkami macierz. ProTrans

. "Badanie kliniczne ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność ProTrans, który jest produktem leczniczym ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), składającym się z komórek macierzystych, opracowany i zastrzeżony przez firmę NextCell Pharma AG" - czytamy w komunikacie. PBKM zawarł w maju

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

niemal 73 mln zł. Najwięcej w 2016 roku - ponad 25 mln zł. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wszystkie przypadki, w których zwalnianym wypłacano odprawy wyższe niż 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. W badanym okresie łączna suma takich świadczeń wyniosła ponad 27,5 mln zł - to

Scope Fluidics: Priorytety 2019 to II seria testów PCR|ONE i linia produkcyjna

powtórzyć badania przedkliniczne w zakresie podobnym do tego, co w ub.r. w Alab Laboratoria, by przetestować docelowy produkt. W kwestii umiejscowienia produkcji, ze względów budżetowych i kontroli czasu, postanowiliśmy we własnym zakresie zainstalować pilotażową produkcję. Zaczynamy więc rozbudowywać

PUIG: Po otwarciu rynku pracy w Niemczech Ukraińcy nie wyjadą masowo z Polski

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Przyjęte w ubiegłym tygodniu przez niemiecki parlament regulacje prawne, które w przyszłym roku ułatwią obywatelom spoza Unii Europejskiej podejmowanie pracy w Niemczech, nie spowodują masowego wyjazdu ukraińskich pracowników z Warszawy do Berlina, ocenili