badania lokalizacyjne

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jest dostępny na stronie internetowej poświęconej konsultacjom, podała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Formularz do konsultacji zostanie udostępniony na początku lutego

Rząd planuje przyjąć projekt noweli ws. budowy elektrowni jądrowej w III/IV kw.

ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej również na grunty rolne i leśne przewidziane do prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową obiektu energetyki jądrowej. W zakresie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo

Gaz-System ma decyzję lokalizacyjną dla polskiej części podmorskiej Baltic Pipe

terytorialne, jak i teren wyłącznej strefy ekonomicznej o łącznej długości około 56 km" - czytamy w komunikacie. Otrzymanie decyzji lokalizacyjnej oraz odebranie przez Gaz-System projektu wykonawczego szczegółowo określającego ułożenie gazociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski

Ruszył konkurs na członków zarządu spółki PGE EJ1

inwestycyjnego, przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w celu wskazania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Docelowo, PGE EJ 1 ma pełnić rolę operatora pierwszej elektrowni jądrowej. Grupa PGE wytwarza

PAIH: Mniejsze ośrodki najczęściej interesują inwestorów zagr. z branży IT

Handlu (PAIH) Jan Kamoji-Czapiński. "Jeszcze kilka lat temu inwestorzy mieli bardzo jasno określone potrzeby lokalizacyjne i nie byli tak skłonni do rozważenia wejścia na inne, niż planowali, rynki. Były nimi najczęściej największe aglomeracje. W ostatnim czasie, również dzięki zaangażowaniu PAIH

PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych, które mają być jednym z etapów programu budowy farm wiatrowych, poinformowało PGE. Obie instytucje podpisały w tej sprawie list

CPK wybrał 6 wykonawców w przetargu o wartości ponad 26 mln zł

maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych objęty umową szacowany jest na 220 tys. ha. Zadania mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Podczas pierwszego etapu badań wykonawcy przeprowadzą prace studialne, a następnie badania terenowe i ekspertyzę przyrodniczą. Powierzchnia

Spółka Netmediów ma zgodę UOKiK na przejęcie eTravel

nabycia udziałów. Pozostałe warunki zawieszające, jak i badanie due diligence FlyAway są w trakcie realizacji" - czytamy w komunikacie. FlyAway jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych. Celem nabycia FlyAway przez eTravel

Gaz-System rozpoczął prace związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe

lokalizacyjnych korytarze zostaną poddane szczegółowym badaniom oraz analizom środowiskowym, technicznym i społecznym. Na ich podstawie zostanie wybrana ostateczna, optymalna trasa przebiegu gazociągu oraz wykonany projekt budowlany. Do czasu zakończenia badań i analiz wszystkie warianty przedsięwzięcia

PGE Baltica: Rusza projekt badawczy nt. produktywności morskich farm wiatrowych

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - PGE Baltica - spółka z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - rozpoczęła projekt badawczy dotyczący produktywności morskich farm wiatrowych, podała spółka. Celem badania jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w

Infoscan zakłada przekroczenie progu rentowności w 2019 r. na poziomie netto

ubezpieczeń prywatnych. Stawka po jakiej będzie przeprowadzać spółka zależy od struktury lokalizacyjnej sleep labów oraz umów zawartych pomiędzy nimi a ubezpieczycielami. Wykonanie pierwszych komercyjnych badań planowane jest na kwiecień 2018 r. Spółka zakłada, że wówczas otrzyma również zlecenia od sleep

Spółka Netmediów nabyła Fly Away za 13,11 mln zł

(…) eTravel przedstawił pozytywny wynik badania due diligence Fly Away" – czytamy w komunikacie. Fly Away jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych. Fly Away w 2015 r. osiągnęła wartość sprzedanych usług w

Choczewo wypada z wyścigu o budowę elektrowni atomowej

pozostałe lokalizacje PGE EJ1 potwierdza, że chce się skoncentrować na pozostałych dwóch lokalizacjach, czyli Lubiatowo-Kopalino (również w gminie Choczewo) oraz Żarnowiec (gminy Gniewino i Krokowa). - "Spółka zdecydowała o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych w tych dwóch wybranych

Grupa Netmedia uzgodniła warunki nabycia spółki turystycznej za 14 mln zł

eTravel zamierza nabyć, a udziałowcy spółki sprzedać, 100% udziałów w spółce za kwotę 14 mln zł, po spełnieniu warunków zawieszających oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku dodatkowych badań spółki. eTravel i udziałowcy ustalili termin podpisania umowy określającej warunki sprzedaży udziałów w spółce na 30

Piotrowski z ME: Przetarg na technologię el. jądrowej najpóźniej na pocz. 2018r.

ewentualnych współinwestorów zagranicznych" - wskazał Piotrowski. Wyjaśnił, że prowadzone są szczegółowe badania środowiskowe i lokalizacyjne w dwóch potencjalnych lokalizacjach na Pomorzu: Żarnowiec (gm. Gniewino i Krokowa) oraz Lubiatowo-Kopalino (gm. Choczewo). Nie rozważa się innych lokalizacji dla

Przegląd prasy

oczekiwać, że inflacja trwale przebije 3,5% r/r --PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos --Synektik: Wyniki badania klinicznego II fazy kardioznacznika zgodne z celami --Hardt z RPP: Inflacja osiągnie szczyt na początku 2020 roku --Work Service ma umowę dot. zbycia

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

otrzymywania dofinansowania. Handel w niedziele Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby. Zawieszenie badań okresowych Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań

PGE ogłosiła przetarg na doradztwo prawne w programie budowy elektrowni jądrowej

powstała spółka PGE EJ 1, która jest odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz budowę elektrowni. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych

Przegląd prasy

kw --Michał Michalski zastąpił Jacka Głowackiego na stanowisku prezesa Polenergii --Indeks WIG20 wzrósł o 2,03% na zamknięciu w środę --Polskie LNG ma decyzje środowiskowe i lokalizacyjne dot. rozbudowy terminalu LNG --PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy --R. Wanat

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Handel w niedziele Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby. Zawieszenie badań okresowych Zawieszenie

Przegląd prasy

rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu --Mastercard: 34% MŚP płaci dostawcom, używając firmowej karty płatniczej --Grupa PKP miała wstępnie ok. 470 mln zł zysku netto w 2018 r. --PKN Orlen chce wydawać ok. 50 mln zł rocznie na badania w Centrum B+R w Płocku --Zgoda na budowę terminalu Port Arthur LNG

NIK: Opóźnienie programu jądrowego może skutkować 1,5-2,6 mld zł kosztów

inwestycji, mimo dysponowania prognozami zapotrzebowania na paliwa i energię oraz analizami ekonomicznych aspektów budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także jej oddziaływaniem na środowisko, oraz pozytywnymi wynikami badań opinii społecznej odnośnie wstępnie wytypowanych lokalizacji pod budowę

PKP PLK: Nie ma obaw o realizację tegorocznego celu w ogłaszaniu przetargów

, konsultując się z rynkiem i badamy możliwości realizacji. Poprzednio, pomimo deklaracji rynku złożone oferty były zbyt wysokie. Przez ostatnie miesiące dokonywaliśmy redefinicji modelu tego przetargu, żeby mieć lepszą kontrolę i większe szanse realizacji przedsięwzięcia" - wyjaśnił dyrektor. Do

Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie i Pomorskie liderami atrakcyjności województw

Handlową (SGH) na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). "Wyniki tegorocznej edycji badania wyraźnie pokazują, że atrakcyjność inwestycyjna województwa idzie w parze z jego rozwojem społeczno - gospodarczym. Co więcej,  liderzy zestawienia praktycznie się nie

Przegląd prasy

marca --Orbis rekomenduje wypłatę 1,6 zł dywidendy na akcję za 2016 rok --BGK wstrzymał nabór wniosków z limitu 2018 r. w ramach programu MdM --PGE EJ 1: Ruszają badania lokalizacyjne i środowiskowe dot. elektrowni jądrowej --Zysk Narodowego Banku Polskiego wzrósł r/r do 9,2 mld zł w 2016 r

Przegląd prasy

: Opłata emisyjna nie wpłynie na cenę paliwa dla klienta detalicznego --Infor PL został jedynym właścicielem spółki Infor Biznes --PGE przeznaczy ok. 100 mln zł na dostosowanie bloków El. Rybnik do konkluzji BAT --Celon: III etap I fazy badań klin. nad lekiem opartym na Esketaminie w kwietniu --PGE

Megawiatraki i pierwsza polska elektrownia na wodzie

lądowych Polenergia - krajowy gigant rynku energetycznego, dostawca prądu do domów na Pomorzu - zaczęła myśleć o budowie morskiej farmy jeszcze w 2010 r. Opracowała wówczas pierwsze ekspertyzy dotyczące wyboru lokalizacji i określiła potencjalną skalę inwestycji. Pozwolenia lokalizacyjne uzyskała w 2013 r

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęciu badań lokalizacyjnych i środowiskowych na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim, związanymi z przygotowaniami do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podała spółka. LC Corp sprzedał 741 mieszkań netto w I kw. 2017 roku wobec 461 rok

To będzie pierwszy taki budynek na świecie. Powstanie w Trójmieście

, pozwolenia lokalizacyjnego i decyzji środowiskowej, dlatego chcemy zbudować pełnowymiarowy obiekt w Trójmieście. Pierwotnie obiekt miał służyć tylko do badań i w związku z tym był mocno okrojony. Posiadał tylko dysk podwodny, szyb komunikacyjny i dysk nadwodny z jednym poziomem. Pełnowymiarowy obiekt będzie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

się w 2018 roku dwucyfrowego wzrostu przychodów dzięki dystrybucji. Chmura, bezpieczeństwo, Internet Rzeczy (IoT) i centra danych to obszary z największą perspektywą rozwoju. Zdaniem większości dostawców, sprzedaż pośrednia będzie nadal rosnąć szybciej niż bezpośrednia. Badani uznali pozyskiwanie

Atom będzie na Pomorzu. 3 propozycje lokalizacji

firmę, która będzie inżynierem kontraktu, i wykonawcę dokładnych badań lokalizacyjnych w tych trzech miejscowościach. PGE wybrała też doradcę, który pomoże jej zdobyć finansowanie dla elektrowni atomowej. Została nią firma konsultingowa KPMG. Elektrownia o mocy 3 tys. MW będzie kosztować ok. 10 mld euro

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Głównego dołączą restauracja Sphinx i sklep Biedronka, podały PKP S.A. Uruchomienie lokali planowane jest na przełomie II i III kwartału br.   NCBiR i GDDKiA rozdysponują 50 mln zł w konkursie na innowacje drogowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

Drugie życie gdyńskiej stoczni. Krajobraz z suwnicą w tle

Kolibkach oraz kpt. Stefan Schmidt, właściciel kin Morskie Oko i Lido. Po wyremontowaniu 50 jednostek rybackich i kilku statków handlowych z powodu braku stałej siedziby i problemów lokalizacyjnych po czterech latach zawiesiła jednak działalność. Jej funkcję przejęła powołana rok później Stocznia Gdyńska

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

Audytel, ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. E-administracja miała ułatwić życie ludziom i zmniejszyć obciążenia urzędników. Ale po wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów urzędom szczebla gminnego i powiatowego przybyło pracy. Z badań MSWiA z 2011 r. wynika, że w różnych województwach od

Szybka kolej w Polsce? Oby szybko!

lata), wykupić grunty (następne 2 lata), załatwić miliony papierków, uzyskać wszystkie pozwolenia lokalizacyjne i środowiskowe. A na koniec: zapewnić wieloletnie finansowanie inwestycji z różnych źródeł, aby tak wielka inwestycja nie rwała się raz po raz, niczym obecna budowa autostrad. Dopiero wtedy

Telefonia trzeciej generacji już działa w Japonii

informacje na temat notowań giełdowych, warunków pogodowych i drogowych. Wielkie nadzieje operatorzy wiążą z usługami lokalizacyjnymi, dzięki którym abonent z łatwością znajdzie poszukiwane miejsce, np. najbliższy hotel czy kino. Komórka stanie się też bardzo skutecznym medium reklamowym. W dalszej