badania kliniczne

Selvita ma zgodę FDA na rozpoczęcie badań klinicznych SEL120

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Selvita otrzymała zgodę amerykańskiego regulatora (U.S. Food and Drug Administration, FDA) na rozpoczęcie fazy I badań klinicznych SEL120 na terenie amerykańskich ośrodków medycznych, podała spółka. Badanie zostanie przeprowadzone z udziałem pacjentów

Celon Pharma złożył wniosek o zgodę na kolejny etap fazy klinicznej badań GPR40

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Celon Pharma złożył wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj. fazy klinicznej I fazy agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w terapii

Synektik kończy drugą fazę badań klinicznych dot. kardioznacznika

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Synektik w ramach drugiej fazy badań klinicznych kardioznacznika podano cząsteczkę badaną ostatniemu pacjentowi, co oznacza zakończenie podawania kardioznacznika na potrzeby badań PET-CT pacjentom na zrekrutowanej grupie zgodnie z założeniami, podała spółka

Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120

fazy badań klinicznych dla projektu SEL120. Termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na I kwartał 2019 roku, podała spółka.  "Wymienione wyżej prace prowadzone będą w ramach projektu WIND-P0, realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMED, którego celem jest przeprowadzenie

Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Selvita podała lek SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML) oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndrome, HR-MDS

Selvita: FDA nakazała wstrzymanie badania klinicznego SEL24

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Agencja ds. Żywności i Leków (Federal Drug Administration, FDA) Stanów Zjednoczonych nakazała Selvicie zawieszenie badania klinicznego SEL24 fazy I/II prowadzonego w Stanach Zjednoczonych z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową, podała spółka

Neuca kupiła spółkę realizującą badania kliniczne Clinmed Pharma

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła 100% udziałów Clinmed Pharma, spółki działającej w segmencie badań klinicznych, poinformowała Neuca.  "Przejęta spółka od 13 lat działa w segmencie badań klinicznych i jest wyspecjalizowania w zarządzaniu badaniami klinicznymi wyrobów

Celon Pharma złożyła wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych nad CPL30410

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Celon Pharma złożyła wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań, tj. fazy klinicznej nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, poinformowała spółka. "W nawiązaniu do informacji [...] w

OncoArendi Therapeutics ma zgodę IEC na badania kliniczne fazy 1b dla OATD-01

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics uzyskało od bawarskiej Komisji Etycznej (IEC) zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, podała spółka. Badanie polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek zdrowym ochotnikom w celu oceny

NanoVelos chce złożyć wniosek o dopuszczenie do badań klinicznych w tym roku

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - NanoVelos, spółka wchodząca w skład NanoGroup, chce jeszcze w tym roku złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w projekcie, polegającym na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada

Synektik może rozpocząć II fazę badań klinicznych kardioznacznika

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Synektik otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej  dotyczącą przeprowadzenie badania klinicznego II fazy z radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI), podała spółka. Badania II fazy potrwają do końca 2018 r., zaś w następnym

GSK prowadzi w Polsce 50 badań klinicznych w 8 obszarach terapeutycznych

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - GSK - jedna z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie - prowadzi w Polsce 50 badań klinicznych o wartości ponad 12 mln zł w 8 obszarach terapeutycznych. GSK, które zainwestowało w Polsce do tej pory 2 mld zł zamierza inwestować

OncoArendi ma zgodę niemieckiego regulatora na badania kliniczne OATD-01

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics otrzymał pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badania klinicznego związku OATD-01. Spółka ma zapewnione środki na finansowanie projektów do końca

Selvita zleciła Aptuit badania przygotowujące SEL120 do fazy klinicznej

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Selvita zawarła z włoską spółką Aptuit Srl umowę na wykonanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL120 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka. „Umowa obejmuje przeprowadzenie badań toksykologicznych i farmakologii

GLG Pharma ma 1. umowę na przeprowadzenie badania klinicznego dla GLG-801

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma - podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). W wyniku przeprowadzonej analizy krajowych ośrodków

Synektik ma umowę na II fazę badań klinicznych nad kardioznacznikem

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Synektik zawarł umowę z firmą ClinMed Pharma na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia drugiej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET, poinformowała spółka. "

Airway Medix planuje zakończenie badań klinicznych OralCare w II kw. br. 

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Airway Medix dokonał modyfikacji OralCare - systemu czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych i obecnie w finalnym kształcie produkt jest poddawany kolejnym testom. Spółka spodziewa się, że badania kliniczne urządzenia zakończą się w II kw. br. W

GLG Pharma zakończyła I etap przygotowań do badania klinicznego w proj. TNBC

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała raport za pierwszy z czterech etapów prac w ramach realizacji badania klinicznego dla innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formie doustnej (GLG-801) przygotowany przez IQ Pharma - firmę badawczą, która jest jednym z podwykonawców w

Selvita ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego SEL24 w USA

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Selvita otrzymała od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zgodę na wznowienie badania klinicznego SEL24 fazy I/II, prowadzonego w Stanach Zjednoczonych z udziałem pacjentów cierpiących na nawrotową i/lub oporną na leczenie

PBKM: Rozpoczęły się badania kliniczne II/III fazy w projekcie Circulate

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) oraz Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - jako lider, rozpoczęło badania kliniczne II/III fazy z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych do leczenia

Neuca przejęła firmę badań klinicznych Clinport

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Neuca nabyła od trzech osób fizycznych 75% udziałów spółki Clinport, której podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie badań klinicznych, podała Neuca. "Nabycie Clinport jest elementem realizacji strategii, obejmującej rozwój spółki w

GLG Pharma przygotowuje się do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TNBC

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - GLG Pharma podpisała umowę z firmą badawczą dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla sektora farmaceutycznego oraz medycznego IQ Pharma, podała spółka. "IQ Pharma odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie I/II fazy badania klinicznego mającego za zadanie

Milestone Medical oczekuje zakończenia badań klinicznych 'w ciągu kilku tygodni'

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Mileston Medical zakończył rejestrację w CompuFlo® Assessment Study. Do badań klinicznych dla systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego i dostawowego zapisało się 400 pacjentów. Spółka oczekuje zakończenia procesu "w ciągu kilku tygodni"

Milestone Medical przedstawi wyniki badań klinicznych w maju

Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) - Milestone Medical przedstawi wyniki badań klinicznych podczas rocznego walnego zebrania Amerykańskiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu w maju, poinformował prezes Leonard Osser. "Artykuł przedstawiający wstępne wyniki badań klinicznych zostanie opublikowany

Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca zainwestuje ponad 70 mln zł w br. 

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Należące do AstraZeneca Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych w Warszawie zakłada, że wartość inwestycji w tym roku przekroczy ubiegłoroczną kwotę 70 mln zł. Centrum planuje też zwiększenie zatrudnienia w części badawczo-rozwojowej sektora farmaceutycznego o ok

PBKM wytworzy produkty ATMP na potrzeby badań klinicznych leku na cukrzycę

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) otrzymał od szwedzkiej firmy NextCellPharma (NCP) zamówienie na produkty zaawansowanej terapii medycznej (ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę typu 1, podała spółka. Wartość zamówienia wynosi ok

Pharmena pomyślnie zakończyła II fazę badań klinicznych 1-MNA

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Pharmena zakończyła pomyślnie II fazę badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA, podała spółka. Celem II fazy było ustalenie efektywnej dawki potencjalnego leku przeciwmiażdżycowego oraz

Synektik zakończył I fazę badań klinicznych, wyniki są zgodne z celami

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Proces badań pacjentów realizowany w ramach I fazy badań klinicznych nad kardioznacznikiem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET został zakończony, podał Synektik. "Podstawowym celem I fazy badań klinicznych było określenie

Synektik oczekuje zakończenia I fazy badań klinicznych MPI w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Prace prowadzone przez Synektik w ramach I fazy badań klinicznych kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET są na finalnym etapie realizacji. Spółka oczekuje, że ten etap badań klinicznych zakończy się w ciągu najbliższych

Celon Pharma chce rozpocząć badania kliniczne trzech leków w 2017 r.

, czyli badania na próbie pacjentów. W najbliższym roku rozpoczynamy rozwój kliniczny dla 3 leków. Od tego momentu w ciągu 2-3 lat powinniśmy skończyć fazę drugą. Czyli w 2018-2019 roku dla pierwszych 2-3 projektów powinnyśmy być gotowi z pokazaniem ich światu" - powiedział Wieczorek podczas debiutu

Milestone rozpoczyna badania kliniczne znieczulenia zewnątrzoponowego w USA

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Milestone Medical Inc. rozpoczyna główne badania kliniczne systemu do wykonywania precyzyjnych i bezpiecznych znieczuleń w przestrzeń zewnątrzoponową w renomowanej klinice leczenia bólu w Stanach Zjednoczonych, podała spółka. Wczoraj spółka poinformowała, że

Synektik: Pierwsza faza badań klinicznych MPI potrwa do końca III kw. br.

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Pierwsza faza prowadzonych na zlecenie Synektik badań klinicznych kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET zakończy się nie później niż do końca III kw. br., podała spółka. "Aktualizacja terminu wynika z

Selvita ma zgodę FDA na rozpoczęcie badań klinicznych dla projektu SEL24

przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych związku SEL24 oraz podpisanie wymaganych umów z powyższymi ośrodkami" - czytamy w komunikacie. Spółka planuje, że podanie związku SEL24 pierwszym pacjentom będzie miało miejsce w IV kwartale 2016 r., podano także. SEL24 jest innowacyjnym, doustnym

Helix BioPharma rozpoczęła II fazę badań klinicznych projektu LDOS002 w Polsce

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komitet Sterujący ds. Badań zatwierdził rozpoczęcia przez Helix BioPharma II fazy badań klinicznych projektu LDOS002 w Polsce, poinformowała spółka. Do I etapu II fazy zostanie zarejestrowanych 17 pacjentów, podano także. "Rozpoczęcie badania fazy

Mabion zakończy proces badań klinicznych nad CD20 do końca tego roku

Warszawa, 22.02.2016 (ISBnews) - Mabion przewiduje, że z końcem 2016 roku zakończą się badania na pacjentach leku MabionCD20, wykorzystywanego w terapii nowotworów krwi i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zapowiedział prezes spółki Maciej Wieczorek. "Obecnie jesteśmy w końcówce badań

Pharmena zakończy II etap badań klinicznych nad 1-MNA w październiku

badanie, co stanowi ponad 70%  z planowanych do ukończenia badań osób. Celem spółki jest osiągnięcie pomyślnie ukończonych badań przez 64 pacjentów" - czytamy w komunikacie. Firma przewiduje, że II etap badań klinicznych zakończy się w październiku, po przebadaniu wszystkich objętych nim

Neuca kontynuuje zakupy przychodni, przedstawi plany ws. badań klinicznych w XI

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - Neuca planuje wydatkować pozostałe z puli 30 mln zł środki na przejęcia przychodni do końca tego roku, zaś w listopadzie chce przedstawić strategię "wokół pacjenta", której celem jest wdrożenie synergii związanych z badaniami klinicznymi, poinformował

Selvita ma umowę z Aptuit dot. badań przygotowujących SEL24 do fazy klinicznej

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) – Selvita zawarła umowę z Aptuit Srl na przygotowanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL24 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka.  Umowa obejmuje przeprowadzenie badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa

OncoArendi Therapeutics szuka leczniczej cząsteczki

skomplikowanym jak biotechnologia? Bo mamy rewelacyjnych naukowców, nie gorszych niż ich koledzy z Zachodu. - Do tego jesteśmy w stanie doprowadzić potencjalny lek do drugiej fazy badań klinicznych sześć-siedem razy taniej niż konkurencyjne firmy biotechnologiczne w USA czy Europie Zachodniej - mówi Marcin

Biorę leki dla pieniędzy

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Zgłosiłam się do prywatnego ośrodka badań klinicznych w Warszawie. Po badaniu wstępnym zostałam zakwalifikowana do testowania leku na niedokrwienie nóg. Już podczas wypełniania dokumentów okazało się, że niektórzy ochotnicy oszukują. - Niech

"Rz": Chaos z lekami. Umorzona sprawa dokumentów

Prezes Izby Jacek Jezierski mówi, że NIK zastała w aptekach szpitali klinicznych bałagan w ewidencji leków używanych do badań sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne. Po kontroli nieprawidłowości usunięto. Kontrolerzy wytknęli między innymi, że badane leki zamiast w szpitalnych aptekach były

Spółka z grupy Neuca objęła 100% udziałów w Examen 

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Pratia - spółka z Grupy Neuca - objęła 100% udziałów Examen, firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii, podała Neuca. Połączenie z Examen jest konsekwencją realizacji strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, która zakłada

71 proc. młodych onkologów w Europie jest wypalonych zawodowo

na onkologa - mówi dr n. med. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Według badań fundacji Rosa przeprowadzonych wśród młodzieży z całej Polski połowa uczniów uważa, że raka nie można pokonać, zaledwie 5 proc. dawało chorym szansę na wyzdrowienie. Onkolodzy twierdzą

OncoArendi Therapeutics ma zgodę na rozpoczęcie badań klin. fazy 1b dla OATD-01

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics uzyskało od niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, podała spółka. Badanie polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek

Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

rozpoczęciu procesu prewalidacji systemu BacterOMIC. Efektem ukończonych działań jest przeprowadzenie wewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów. "Z analogicznych

OncoArendi: OATD-01 uzyskała od FDA status leku sierocego w leczeniu sarkoidozy

, w przypadku wprowadzenia OATD-01 na rynek amerykański, ułatwia procedurę doradztwa naukowego FDA (tzw. scientific advice) w procesie badań klinicznych oraz może znacząco skrócić kolejne etapy badań. Ponadto wiąże się ze zwolnieniami podatkowymi, uproszczoną i tańszą procedurą oceny i rejestracji

Celon Pharma może rozpocząć II fazę klin. badania leku opartego na Esketaminie

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową, podała spółka.  "W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2018 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu

Celon Pharma zakończył III część I fazy badań klin. leku opartego na Esketaminie

leku, w określonych sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie wyników pochodzących z II części badania klinicznego I fazy. Ośrodek prowadzący badanie potwierdził przebieg tej części badania zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w protokole klinicznym" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie

Nestmedic dostarczy KTG Pregnabit do Szpitala Klinicznego w Białymstoku

długofalowa i owocna współpraca" - powiedział prezes Nestmedic Jacek Gnich, cytowany w komunikacie. Rozpoczęcie współpracy poprzedził program pilotażowy. Szpital Kliniczny w Białymstoku to kolejna placówka w regionie, która oferuje możliwość zdalnego przeprowadzenia badania KTG. Z urządzeń KTG

OncoArendi Therapeutics złożył wniosek dot. badania klin. fazy 1b dla OATD-01

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zwrócił się do niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, która polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek

NanoGroup: Testy leku na raka na pacjentach ruszą w 2020 roku

standardzie GLP i docelowo ludziom w badaniach klinicznych, podano w komunikacie. Będzie to możliwe m.in. dzięki odblokowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kolejnych środków w łącznej wysokości 6,6 mln zł. "NCBiR przyjął raport NanoVelos o zakończenia etapu

Scope Fluidics: PCR|ONE osiąga parametry na poziomie rynkowych standardów

rynkowych i wymagań klinicznych, podało Scope Fluidics. Badanie potwierdziło również przewagę konkurencyjną systemu PCR|ONE, tj. połączenie szybkości i kompleksowości testu na obecność gronkowca złocistego. Seria badań w laboratoriach ALAB miała na celu sprawdzenie kluczowych parametrów systemu PCR|ONE w

OncoArendi chce zakończyć wyniki badań fazy 1b dla OATD-01 w II/III kw. br.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics chce zakończyć i podsumować wyniki badań fazy 1b dla związku OATD-01 na przełomie II i III kw. 2019 r., poinformował prezes i znaczący akcjonariusz Marcin Szumowski. Rozpoczęcie II fazy klinicznej jest możliwe jeszcze w tym roku. 

Celon Pharma ma zgodę na bad. kliniczne I fazy nad inhibitorem kinaz FGFR

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał od prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, podała

Celon Pharma wnioskuje o zgodę na II fazę badania leku na depresję dwubiegunową

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Celon Pharma złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie w depresji lekoopornej dwubiegunowej, podała spółka. Spodziewa

ABM i szpital w Lublinie mają umowę na dofinansowanie projektu Biomedu-Lublin

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Agencja Badań Medycznych (ABM) zawarła z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn. "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS

Synektik: Raport końcowy z obserwacji pacjentów w II fazie badań klin. w VI

badań klinicznych będzie gotowa do końca I poł. br., podała spółka.   "Zarząd Synektik SA informuje o zakończeniu trzymiesięcznego okresu obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą pozytonowej

OncoArendi miało 0,86 mln zł straty netto, 1 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

badania kliniczne związku OATD-01 z udziałem zdrowych ochotników (faza Ib) w trzeciej najwyższej dawce (75 lub 100 mg) z oczekiwanym terminem zakończenia w I kwartale 2020 r. Natomiast w drugiej połowie 2020 roku Spółka planuje rozpocząć badania fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą. W kontekście dalszego

Mabion: Termin spotkania BPD z FDA został wyznaczony na 22 stycznia 2020 r.

do uzyskania rejestracji MabionCD20 w USA. Jest efektem oceny przez FDA złożonego przez spółkę pakietu dokumentacji, w tym pełnych raportów z badań klinicznych MabionCD20 przeprowadzonych z użyciem europejskiego leku referencyjnego MabThera u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów

Ryvu Therapeutics liczy na jedną lub dwie kolejne umowy partneringowe w 2020 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics liczy na podpisanie jednej lub dwóch umów partneringowych w programach przedklinicznych w tym roku - oprócz ogłoszonej dziś transakcji z Galapagos - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Ryvu zakłada, że II faza badania klinicznego SEL24

Scope Fluidics: Sprawność kliniczna systemu PCR|ONE została potwierdzona

badań klinicznych i podpisaliśmy stosowne umowy ze szpitalami. Rozpoczęliśmy weryfikację systemu w ramach wdrażanego systemu ISO 13485. To ogromna satysfakcja patrzeć na materializację naszych wieloletnich marzeń i planów" - powiedział prezes Scope Fluididc Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie

Ryvu zaprezentuje w USA 7-10 grudnia postery dot. projektu SEL120

.  "Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada pełnię praw, jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego

Celon Pharma ma zgodę na II fazę badania leku na depresję jednobiegunową

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Celon Pharma ma zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie kolejnego etapu II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. "W

Celon Pharma rozpoczął poszukiwania leku na COVID-19

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Celon Pharma rozpoczął strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19, podała spółka. Według aktualnych szacunków spółki, testy kliniczne dla wybranych, najbardziej

Celon: III etap I fazy badań klin. nad lekiem opartym na Esketaminie w kwietniu

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Celon Pharma zakończył II część badania klinicznego I fazy leku opartego na Esketaminie i planuje na kwiecień br. rozpoczęcie III etapu, który pozwoli na dokonanie oceny bezpieczeństwa wielokrotnego podania leku w określonych sekwencjach inhalacyjnych, podała

Celon Pharma ma zgodę na start I fazy klin. badania leku na chorobę Huntingtona

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zgodę na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego o innowacyjny inhibitor PDE10A, rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i

Biomed -Lublin dostarczy szczepionkę BCG do badań dot. odporności na SARS-CoV-2

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w ramach badań klinicznych mających określić wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zachorowalność i przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badania zostaną przeprowadzone wśród pracowników służby zdrowia

Poltreg na jesieni zdecyduje o pozyskaniu finansowania i wejściu na giełdę

inwestorów. Opracowana przez naukowców pracujących w spółce terapia cukrzycy typu pierwszego jest jedyną dostępną na świecie metodą zatrzymania rozwoju choroby, a stopień zaawansowania badań klinicznych umożliwia komercyjne stosowanie tej terapii już dzisiaj" - powiedział ISBnews partner PAAN Capital

Medinice ma umowę z Uniwersytetem we Wrocławiu na badania w projekcie MiniMax

rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.  (ISBnews

Ryvu Therapeutics:Główne ryzyko zw. z koronawirusem to realizacja badań klinicz.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Największym ryzykiem dla Ryvu Therapeutics, związanym z epidemią koronawirusa, jest realizacja badań klinicznych, które spółka prowadzi w oparciu o sieć szpitali, obecnie głównie w USA, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Wśród innych ryzyk spółka wymienia

GLG Pharma z pozytywną opinią Komisji Bioetycznej dot. I/II fazy badania GLG-801

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w projekcie TNBC, podała spółka. Opinia ta jest niezbędna do rozpoczęcia badania klinicznego z udziałem pacjentów

OncoArendi Therapeutics ma pozytywne wyniki I fazy badania cząsteczki OATD-01

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics otrzymało raport końcowy podsumowujący wyniki badania klinicznego pierwszej fazy cząsteczki OATD-01, która została podana po raz pierwszy człowiekowi (First-in Human). Wyniki badania są pozytywne, a obecnie spółka przygotowuje

Nestmedic sprzedał szpitalowi WUM w Warszawie telemedyczny system KTG Pregnabit

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Nestmedic ma umowę ze Szpitalem Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - jednym z sześciu szpitali Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) - na dostarczenie systemu KTG Pregnabit do dyspozycji dla ciężarnych pacjentek KTG Pregnabit. "

Pharmena złożyła wnioski patentowe dot. 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach

oraz preparatach dermatologicznych. Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA (TRIA-662) jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA (TRIA-662) wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania

Fundacja Grupy PKP przekazała sprzęt do Sanepidu w Warszawie

. Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie prowadzi diagnostykę w kierunku wykrycia obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym. Badania są prowadzone metodami molekularnymi (Real-Time PCR), które pozwalają na wykrycie obecności specyficznych genów wirusa w badanej próbce, wynika z komunikatu. "

NanoGroup ma dofinansowanie z NCBR badań nad preparatem krwiozastępczym

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - podpisała umowę o dofinansowanie kwotą 5,23 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie badań klinicznych nad preparatem krwiozastępczym, podano w komunikacie. Tytuł projektu: Substytut

DEBN chce skomercjalizować swój wynalazek dot. bezpieczniejszej biopsji prostaty

wyniki badań mikrobiologicznych jej skuteczności. Dysponujemy technologią powlekania igieł. Jesteśmy na etapie przygotowań do badania klinicznego - mamy już zgodę komisji bioetycznej" - wskazał Sieczkowski. Dodał, że badanie kliniczne potrwa ok. 12 miesięcy, będzie ono przeprowadzone w 6 klinikach

Pharmena zdecydowała o rozszerzeniu badań nad lekiem 1-MNA

nadciśnieniu płucnym, podała spółka. W efekcie spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu badań w dwóch wskazaniach.  "Spółka informuje, że po rozmowach z przemysłem farmaceutycznym oraz w oparciu o uzyskane pozytywne wyniki badań klinicznych II fazy w zakresie działania przeciwzapalnego

Celon Pharma: Zakończono I część I fazy badań klin. leku opartego na Esketaminie

podania naszego leku w kolejnej części badania I fazy. Dotychczasowy jego przebieg i obserwacja uczestników w pełni odzwierciedlają założenia przyjęte przez nas w protokole badania klinicznego zarówno w zakresie bezpieczeństwa uczestników, jak i harmonogramu programu klinicznego" - powiedział prezes

Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów. "Zespół Bacteromic, w ramach realizowanego kamienia, zakończył pierwszy etap industrializacji systemu. Spółka wytworzyła zestawy urządzeń oraz kartridży w

Celon Pharma i Łukasiewicz inicjują program dot. rozwoju terapii przeciw COVID-1

, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków oraz gotowość do podjęcia testów in vitro, in vivo. Spółka wykorzysta też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji oraz rejestracji leków na rynkach krajowym i zagranicznych

Dwa projekty Celon Pharma wybrane do łącznie 54,6 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Dwa projekty Celon Pharma zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania łączną kwotą ok. 54,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Projekt 1 to "Rozwój przedkliniczny i kliniczny

PBKM nawiązał strategiczną współpracę z Dystrogen Therapeutics

ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen, podał PBKM. "Od kilku miesięcy wspólnie z Dystrogen Therapeutics prowadziliśmy intensywne prace badawczo-rozwojowe nad technologią pozwalającą przenieść proces produkcji komórek

Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19

genetyczny jest oparty o analizę kilku kluczowych genów o potwierdzonym znaczeniu klinicznym i jest pierwszym tego typu kompleksowym testem genetycznym na świecie podlegającym ochronie patentowej" - czytamy w komunikacie. Badanie genetyczne, do którego materiał pobierany jest w sposób nieinwazyjny

Selvita chce zbudować nowy strumień przychodów dzięki rozwiązaniu z AI

inteligencji (AI), poinformowała ISBtech członek zarządu Selvity Edyta Jaworska. "Dzięki nowej technologii zwiększa się przewaga konkurencyjna oferty Selvity. Firmy, które zlecają nam usługi wykorzystując to rozwiązanie, będą mogły wcześniej wprowadzać rozwijane związki do badań klinicznych. Dodatkowo

OncoArendi: Raport roboczy z I fazy badań OATD-01 potwierdza oczekiwania firmy

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics, ocenia że wersja robocza raportu z zakończenia badań klinicznych pierwszej fazy dla związku OATD-01 - drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz w leczeniu astmy, potwierdza przewidywania spółki dotyczące pomyślnego przebiegu badania tej

Spółka Pharmeny ma umowę dot. badań przedklinicznych 1-MNA na modelu zwierzęcym

określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym. Spółka po złożeniu zlecania na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym, niezwłocznie przekaże

Biomed-Lublin miał 1,15 mln zł zysku netto, 2,28 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

możliwości produkcyjne. Musimy podnosić ceny i jednocześnie zapewnić rozbudowę zakładu. Rozpoczęły się badania kliniczne, które mają potwierdzić, że szczepionka przeciwko gruźlicy zwiększa odporność organizmu i zmniejsza ryzyko zachorowalności koronawirusem. Naukowcy z Australii, Holandii i

Pharmena ma umowę dot. badań przedklinicznych z SMC Laboratories, Inc. z Japonii

efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym. Spółka po złożeniu zlecania na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym, niezwłocznie przekaże w raporcie

Mabion: Pozytywna ocena badania MabionCD20 z zakresie NHL uznana za ostateczną

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Mabion otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi (NHL) potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 raportowane jako "wstępne" po dokładnej

Scope Fluidics zakończył testy systemu BacterOMIC w Instytucie Gruźlicy Płuc

drugi etap testów prototypu BacterOMIC, prowadzonych w zewnętrznym, docelowym środowisku klinicznym. Głównym celem tych badań było potwierdzenie poprawności działania po wprowadzeniu przez nas modyfikacji technicznych elementów systemu. Obecnie uzyskane wyniki oraz uwagi od docelowych użytkowników

GLG Pharma otrzymała wypowiedzenie umowy od IQ Pharma ws. projektu TNBC

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała od IQ Pharma wypowiedzenie umowy na przeprowadzenie fazy I (ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej) oraz II (określenie skuteczności) badań klinicznych dla terapii prowadzonej za pomocą inhibitora białka STAT-3 w formie doustnej u

Celon Pharma uzyskał patent w Japonii na inhibitory FGFR i ich zastosowania

w komunikacie.  Rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów jest realizowany w ramach projektu CELONKO. Projekt znajduje się obecnie w I fazie badania klinicznego, przypomniała spółka.  Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się

Onco Arendi: Opracowywany lek może zwalczyć śmiertelne powikłania koronawirusa

badań klinicznych na idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis - IPF). W Polsce jedyną firmą z kandydatem na lek w leczeniu włóknienia płuc u ludzi, który jest w fazie rozwoju klinicznego, jest OncoArendi Therapeutics S.A. Związek OATD-01 jest obecnie na etapie zakończenia badań

JR Holding ma wstępną umowę na zakup praw do 2 patentów na testy zw. z COVID-19

zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji na COVID-19, podała spółka. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do 25 czerwca 2020 r. Zarząd JR Holding widzi bardzo duży potencjał w komercjalizacji powyższej technologii na masową i globalną skalę. Spółka poinformowała o

Dystrogen Therapeutics rozwija technologię RNAi do leczenia chorób genetycznych

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Dystrogen Therapeutics, firma biotechnologiczna prowadząca badania kliniczne nad innowacyjnymi terapiami w celu leczenia chorób rzadkich, nabyła prawa handlowe do aktywów opatentowanej platformy technologicznej RNAi, która będzie służyła do leczenia kolejnej

Spółka Neuki nabyła 64,3% w Bioscience

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) – Neuca Med – spółka zależna Neuki – nabyła 64,3% akcji spółki Bioscience, zajmującej się badaniami klinicznymi, podała Neuca. "Powyższa transakcja pozwoli wzmocnić kompetencje grupy w zakresie badań klinicznych oraz przyczyni się do

badania kliniczne

Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) - badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).Prawidłowo przeprowadzone badanie kliniczne interwencji

więcej o badania kliniczne na pl.wikipedia.org