badania geologiczne

Bartosz Piłat

Polska stawia na przemysł kosmiczny

Polska stawia na przemysł kosmiczny

Przemysł kosmiczny w Polsce? Tak, to np. bezinwazyjne badania geologiczne, czujniki wykrywające raka czy - polska specjalność - wielozadaniowe roboty łaziki. Przedsiębiorcy z polskiej branży kosmicznej przekonują, że warto wydawać na nie pieniądze publiczne.

Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej

. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych. "Projekt ma tym samym na celu organizacyjno-strukturalne, zadaniowo-kompetencyjne oraz rzeczowo-finansowe uporządkowanie i wzmocnienie tej sfery państwowej działalności, która polega na badaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu budowy geologicznej

PGNiG rozpocznie prace na koncesji w Ras al-Chajma w ZEA w grudniu

obiecujące struktury geologiczne, w których w przyszłości zostaną wykonane odwierty poszukiwawcze za ropą i gazem" - skomentował Nishant Dighe, dyrektor generalny RAK Gas LLC i dyrektor generalny Urzędu ds. Ropy Naftowej w Ras al-Chajma. Za realizację badań odpowiada Geofizyka Toruń - spółka z grupy

PGNiG: Geofizyka Toruń 1. w Europie wykorzystuje nodalny system akwizycji danych

przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie rejestrowana jest za pomocą specjalnych czujników, tzw. geofonów. Zebrane dane pozwalają ustalić, gdzie na badanym obszarze występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego" - czytamy w komunikacie

PGNiG przekazało 230 tys. zł Szpitalowi Klinicznemu nr 4 w Lublinie

wyposażenia medycznego pomagającego w zwalczaniu epidemii - m.in. bronchofiberoskopu, który ułatwia badanie dróg oddechowych. "W PGNiG jesteśmy świadomi wyzwań stojących dziś przed całym społeczeństwem, a w szczególności personelem medycznym, który odgrywa kluczową rolę w walce z koronawirusem. Chcemy

PGNiG podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach

listopada 2017 roku, PGNiG wydobyło blisko 900 tys. m³ gazu. Tak dobry wynik dał podstawy do prowadzenia dalszych prac" - czytamy dalej. Jak dotąd PGNiG zrekonstruowało dwa i odwierciło trzy kolejne odwierty w okolicach Gilowic. Przy badaniach geologicznych wykorzystano technikę trójwymiarowego

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej

PGNiG: Większość Polaków popiera dywersyfikację dostaw gazu ziemnego

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Działania zmierzające do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego nad Wisłę popiera większość Polaków, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). "Polacy są świadomi znaczenia bezpieczeństwa

PGE: Możliwe opóźnienie bloku nr 7 w Turowie; postęp prac to 96% na koniec III

punktu widzenia grupy jest dziś najważniejszy, trwa etap negocjacji z potencjalnym partnerem biznesowym. Nie identyfikujemy ryzyk związanych z koronawirusem. Istotna jest kwestia badań geologicznych i uzgodnienie z PSE kwestii wyprowadzenia mocy - to przebiega bez zakłóceń" - wskazał także Dąbrowski

PGNiG ma certyfikat potwierdzający wdrożenie SZE, który poprawi wynik energet.

organizacji" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. W trakcie audytów certyfikujących spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG SA oraz Oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość

PKN Orlen i PGE nie planują współpracy kapitałowej w sprawie offshore

obniży ona koszty, możemy wymienić się badaniami wietrzności czy badaniami geologicznymi. Największej optymalizacji spodziewam się w elemencie przyłączy" - powiedział. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła

PGE: Status ready-to-build farm wiatrowych na morzu na przełomie 2023/2024

. Niezależnie od rozmów prowadzimy badania środowiskowe, geologiczne, będziemy zlecać badanie dna morskiego. Chciałbym, żeby status ready-to-build tego projektu był na przełomie 2023 i 2024 roku" - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami. Potwierdził też, że PGE szacuje koszt budowy 1 GW

Gaz-System zakończył badania otworowe plan. lokalizacji magazynu gazu Damasławek

. Badania otworowe polegały na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych – pierwszy osiągnął głębokość 1979 metrów, a drugi – 1625 metrów. Z obu otworów pobrano rdzenie, które teraz podlegają pomiarom i analizom, mającym dostarczyć wiedzę na temat budowy geologicznej, w tym właściwości

PGNiG: Z powodzeniem zakończono prace intesyfikacyjne na odwiercie Przemyśl-49

gaz z horyzontu VIIIa. "Wyniki badań geologicznych, które przeprowadziliśmy dwa lata temu, wskazują, że w nieeksploatowanym dotąd horyzoncie VIIIa znajdują się duże zasoby gazu. Jednym ze sposobów, aby po nie sięgnąć, jest rewitalizacja już istniejących odwiertów. Wykorzystujemy do tego

PGNiG: Odnawianie koncesji węglowodorowych powinno przypominać proces dot. węgla

koncesyjnych, w tym najpilniejszego, dotyczącego złoża Przemyśl, gdzie działamy od ponad 60 lat" - powiedział Woźniak w wywiadzie dla "Naszego Dziennika". Przedstawione w ubiegłym roku badania pozwoliły szacować zasobność złoża Przemyśl na o 20 mld m3 więcej, niż dotychczas sądzono, co zapewni

PKN Orlen planuje zwiększyć capex do 7,7 mld zł w 2020 roku

. Realizowane były kolejne etapy prac związane z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, prowadzono m.in. badania środowiskowe, badania wietrzności oraz budowy geologicznej dna morza. Rozpoczęto proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej, finalizowany jest również proces pozyskiwania

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wykonanie projektu budowlanego oraz przygotowywane jest zlecenie badań archeologicznych powierzchniowych. Przeprowadzone zostało rozeznanie rynku w zakresie wykonania badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej"

Grupa Miedzi Copper Corp. rozpoczyna ostatni etap prac na złożu 'Nowa Sól'

województwach i wykonano 31 odwiertów badawczych. Program badawczy Miedzi Copper Corporation należy do największych programów badań geologicznych prowadzonych w Polsce, w ostatnim 40-leciu i jest jedynym tak szerokim programem, prowadzonym obecnie przez jednego inwestora, podano także. "Poza złożem

PGNiG: W złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu

.  "Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu. Badanie

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

pomiędzy PGNiG i PGG przewiduje wykonanie systemu otworów składającego się z odwiertu pionowego i połączonego z nim intersekcyjnie odwiertu horyzontalnego. Po odwierceniu otworów i wykonaniu kompletu badań geofizycznych i badań laboratoryjnych w otworze horyzontalnym przeprowadzony zostanie zabieg

GDDKiA zleciła wykonanie koncepcji programowej dla A2 Siedlce - Biała Podlaska

2019 r.). Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej (m.in.: zajętość terenu pod przyszłą autostradę) oraz przeprowadzenie szczegółowych badań warunków geologicznych, podano także. Dwujezdniowa, dwupasowa trasa o

Przegląd informacji ze spółek

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych, które mają być jednym z etapów programu budowy farm wiatrowych, poinformowało PGE. Obie instytucje podpisały w tej sprawie list intencyjny. Zarząd Monnari Trade

PGNiG odkryło nowe złoże gazu na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów

budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Badania prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 tys. km2. Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmiczne będzie największym tego typu w Europie, podsumowano. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

PGNiG udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu w Polsce w 2018 r.

materiale. PGNiG od 2016 roku realizuje nową koncepcję poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, czego efektem jest wykonanie 99 odwiertów. Do 2022 r. spółka zaplanowała ok. 100 kolejnych odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim. Prace wiertnicze będą prowadzone w oparciu o wyniki nowych badań geofizycznych

GDDKiA zleciła wykonanie koncepcji dla autostrady A2 od Białej Podl. do granicy

. Wykonawcą umowy o wartości 5,7 mln zł jest firma Multiconsult Polska. Dokumentacja, zawierająca m.in. uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej oraz wyniki badań geologicznych, powinna zostać opracowana w ciągu 11 miesięcy, podano także. Autostrada A2 pomiędzy Białą Podlaską a

Sankcje wykoleją gazową strategię Rosji?

najmniej 800 mld m sześc. rocznie "wymaga badań geologicznych i stopniowego rozwoju wydobycia w nowych rejonach, przede wszystkim na bogatym w gaz szelfie Arktyki". Ciężar sankcji Te plany Moskwy na razie blokują sankcje nałożone na Rosję latem 2014 r. za agresję na Ukrainę. Wtedy właśnie Unia

Pomysł zw. z oczyszczaniem wodoru wygrał konkurs 'Młodzi Innowacyjni dla PGNiG'

kapitałowej PGNiG. Oczywiście, te propozycje wymagają badań i dostosowania do naszych potrzeb, jednak sam pomysł już się liczy" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski. "Najlepsze pomysły rozwijamy aż do wdrożenia. Na przykład z poprzednich edycji skorzystaliśmy z pomysłu badań

PGNiG o PIG-BIP pracują nad wydobywaniem gazu z pokładów węgla kamiennego

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) pracują nad metodą wydobywania metanu z pokładów węgla kamiennego, podała spółka. "PGNiG i PIG-PIB powołały konsorcjum, które

PGE chce zamknąć transakcję sprzedaży udziałów w 2 spółkach offshore w III kw.

projektu pozyskiwane są niezbędne zgody środowiskowe, prowadzone są badania wietrzności, jak również prace w zakresie wyprowadzenia mocy oraz inne działania techniczne. Trwają również przygotowania do wstępnych badań geologicznych" - czytamy w komunikacie. Jak zapowiadano wcześniej, w pierwszym

Bumech: JSW wstrzymała realizację umowy na prace w Ruchu Zofiówka

kopalni Borynia - Zofiówka - Jastrzębie, podał Bumech. "24.10.2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Tąpań i Zagrożenia Zawałowego przy KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka. Zespół po dogłębnej analizie warunków górniczo-geologicznych, prognozy zagrożenia tąpaniami, wniosków

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

na terenie województwa pomorskiego i obejmuje gminy Władysławowo, Puck, Miasto Puck, Krokowa. Na obszarze koncesyjnym wykonano roboty wiertnicze i powierzchniowe badania geofizyczne, przypomniano w materiale. W marcu 2015 roku rozpoczęto realizację prac koncesyjnych w ramach, których wykonano

Kowalczyk: Są duże szansę na kontynuację przez KGHM I etapu Sierra Gorda

Rzeszów, 17.11.2016 (ISBnews) - Pierwszy etap inwestycji KGHM Polska Miedź w Sierra Gorda ma duże szanse być kontynuowany, a decyzje dotyczące II etapu zależeć będą od badań geologicznych, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. "Bardzo wyraźny krok jest do

PGE: 13 podmiotów zainteresowanych projektem budowy morskich farm wiatrowych

, jak również prace w zakresie wyprowadzenia mocy oraz inne działania techniczne. Trwają również przygotowania do wstępnych badań geologicznych" - czytamy dalej. Program budowy morskich farm wiatrowych wpisuje się w przedstawiony konsultowany obecnie projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. "Kontrola objęła lata 2008-2016 (miedź) i 2013-2016 (węglowodory). Obecnie Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej oraz zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, co Izba odnotowuje jako

PGNiG i PAN inicjują współpracę przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów

geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych. "Badania te będą stanowić bazę szeroko rozumianej współpracy w zakresie rozpoznania i eksploatacji złóż surowców energetycznych. Nawiązana współpraca pozwala mieć nadzieję na

KGHM rozpoczął badania złóż soli potasowo-magnezowych w okolicach Zatoki Puckiej

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) – KGHM Polska Miedź rozpoczął szczegółowe badania geofizyczne złóż soli potasowo-magnezowych na koncesji w rejonie Zatoki Puckiej, podała spółka. Jeżeli wyniki dalszych prac geologicznych okażą się pomyślne, w regionie może powstać nowa kopalnia. Spółka

Grupa EFE znalazła złoża bursztynu pod Słupskiem, wkrótce uruchomi wydobycie

prace nad opracowaniem odpowiedniej dokumentacji, podano także, "Badania geologiczne potwierdziły, że możdżanowskie złoża są bogate w najwyższej jakości bursztyn mlecznego koloru, który jest niezwykle popularny w Chinach. Nasz inwestor pomógł nam zbudować kanały zbytu w tym kraju. Planujemy też

Gaz-System podpisał umowę na wykonanie dwóch otworów badawczych

. "Badania rozpoznawcze polegać będą na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych do głębokości ok. 1800 m oraz przeprowadzeniu szeregu pomiarów i analiz. Dzięki temu ustalimy budowę geologiczną złoża, w tym jego właściwości chemiczne i fizyczne oraz warunki hydrogeologiczne" - powiedział dyrektor

PGNiG zakłada wzrost wydobycia gazu na Podkarpaciu do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r.

r. W ramach jej realizacji spółka wykonała na Podkarpaciu nowe badania, w tym największe w Europie trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne Przemyśl-Kramarzówka-Rybotycze-Fredropol o powierzchni prawie 1 300 km2. PGNiG szacuje, że na obszarze zdjęcia znajduje się ok. 50 mld m3 gazu. Koncepcja przewiduje

PGNiG dostosowało swój system zatrudnienia do doktoratów wdrożeniowych

Krakowie, prowadzi też rozmowy z kolejnymi uczelniami, dodano. "Wykorzystujemy każdą możliwość, aby wzmocnić swoją działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Doktoraty wdrożeniowe dają nam możliwość podwyższenia kompetencji naszych pracowników i zacieśnienia współpracy z najlepszymi

KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa

realizację prac i robót geologicznych w dwóch etapach. Dotychczas KGHM wykonał badania geofizyczne, analizę danych archiwalnych oraz rozpoczął prace wiertnicze, a także wykonał analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża soli magnezowo-potasowych. "Zgodnie z koncesją, zaplanowano wykonanie

PGNiG zainwestuje ok. 680 mln zł w badania i rozwój oraz innowacje w l.2017-2022

;Zwiększymy zaangażowanie w innowacyjność oraz badania i rozwój kluczowych jednostek organizacyjnych GK PGNiG. W latach 2017-2022 na badania i rozwój oraz innowacje przeznaczymy ok. 680 mln zł (ponad 100 mln zł średniorocznie)" - czytamy w prezentacji. Ponadto celem jest poprawa efektywności

Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

jednej propozycji. Rozwiązanie dotyczy jednak nie prognozowania awaryjności urządzeń a zachowania klientów. Przewidywanie decyzji klienckich można wykorzystać m.in. do generacji leadów sprzedażowych, stosowania up-sellingu, monitoringu migracji klientów, badania ich scoringu kredytowego, w optymalizacji

PGNiG chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce, podała spółka. Wśród badanych obszarów są produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE, magazynowanie, napędzanie nim pojazdów i dystrybucja sieciowa

PGE może uzyskać koncesję dla pola Złoczew w połowie przyszłego roku

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się uzyskać koncesję na pole Złoczew w połowie przyszłego roku, poinformowali przedstawiciele spółki. "Prowadzimy prace nad uzyskaniem koncesji w Złoczewie. Badania geologiczne zostały przeprowadzone" &ndash

PGNiG UI objęła udziały w kolejnej koncesji poszukiwawczej w Norwegii

badania geologiczne oraz koncepcja zagospodarowania potencjalnych złóż" - powiedział prezes, cytowny w komunikacie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podkreślił, że dzięki nowej koncesji zwiększa się potencjał poszukiwawczo – wydobywczy PGNiG. "To także

Bogdanka przegrała sądowy bój o atrakcyjne złoża na Lubelszczyźnie

powoływał się na szeroko rozumiany interes publiczny. Pod tym pojęciem może się kryć budowa nowej kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie, której budowę australijska spółka zamierza rozpocząć w 2018 roku. Warto wspomnieć, że PD CO przez ponad dwa lata prowadziła badania geologiczne złóż w Zagłębiu Lubelskim

PGNiG przeznaczy 680 mln zł na innowacje w latach 2017-2022

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje w latach 2017-2022, podała spółka. "To znaczy, że średniorocznie ponad 100 mln zł inwestowane będzie w innowacyjne projekty, współpracę ze startupami

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75%

wyciągu szybowego, tj. maszyny wyciągowej, układów hamowania i zasilania maszyny wyciągowej jest mocno zaawansowana. Pierwsze testy i badania urządzeń planuje się wykonać we wrześniu" - podano także. Istotną częścią inwestycji jest również modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla

PGNiG szacuje wstępnie możliwość pozyskania do 20 mld m3 gazu ze złoża Przemyśl

nie jest potwierdzone, nie jest udokumentowane" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej. Dodał, że podstawą dla optymistycznych założeń są nie tylko wyniki wierceń, ale i badania sejsmiczne 3D. Spółka planuje kolejne wiercenia na badanym obszarze. "Mam nadzieję, że do połowy

PGNiG przygotuje projekt zagosp. złoża Fogelberg na M. Norweskim do XI 2019 r.

rozpoznawczego i wykonało cały szereg badań geofizycznych. W wyniku przeprowadzonego testu produkcyjnego uzyskano maksymalny przypływ gazu na poziomie 570 tysięcy m3 na dobę. Dodatkowo otrzymano przypływ kondensatu w wysokości 80 m3 na dobę. Na dalszym etapie prac, do listopada 2019 roku, zostanie przygotowany

PGNiG testuje drona wykonanego przez startup BZB UAS

optoelektroniczną ma posłużyć do tworzenia modeli przestrzennych terenu przeznaczonego do badań i późniejszych wierceń, dodano. "Jestem pod wrażeniem technologii zastosowanej przez startup i ich pomysłowości przy konstruowaniu tego systemu. Wykorzystali druk 3D i oprogramowanie open source. Próbne loty

PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF

o powyższych zmianach" – czytamy dalej. Pod koniec stycznia Enea, Energa, PGE i PGNiG Termika podpisały porozumienie (memorandum of understanding) z EDF International dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie

PGNiG zwiększy produkcję gazu w Pakistanie o 140-170 tys. m3/d z odwiertu Rizq-2

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Wyniki testów przeprowadzonych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) na odwiercie rozpoznawczym Rizq-2 w Pakistanie okazały się czterokrotnie wyższe niż podczas pierwszych badań. Spodziewany przyrost produkcji gazu ziemnego PGNiG w Pakistanie po

PGNiG: Pozyskiwanie 1 mld m3 metanu z z pokładów węgla rocznie jest w zasięgu

. Na rachunek ekonomiczny wpływają warunki wydobycia. Przy dużych, samoczynnych wypływach gazu klasycznego nie potrzeba nakładów na pobudzanie (stymulację) złoża" - powiedział Woźniak. "Potrzebujemy jak najszybciej uzyskać zgodę na sondażowe badanie, w których warstwach jest więcej metanu

PGNiG uzyskało przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K pod Rzeszowem

dalej. O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzyskane w trakcie badań prowadzonych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. PGNiG korzysta z niej na coraz większą skalę. To dzięki badaniom 3D spółka odkryła nowe horyzonty gazowe w złożu Przemyśl. Ze wstępnych szacunków

Grzegorz Strzelczyk został powołany na p.o. prezesa Lotos Petrobaltic

. Doktoryzował się w dziedzinie geologii, uzyskawszy stypendium od firmy Shell, które pozwoliło mu na przeprowadzenie 10-miesięcznych badań geologicznych w północnym Omanie, podano także.  Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej

PGE zaprosiła kilkunastu partnerów do rozmów nt. farm wiatrowych na Bałtyku

zakresie wyprowadzenia mocy i inne działania techniczne. Trwają przygotowania do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych, podkreślono w komunikacie. "Od stycznia 2018 r. trwają pomiary warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim w rejonie planowanej inwestycji. Dotychczasowe wyniki potwierdzają

PGNiG spodziewa się odnowienia koncesji na złoże Przemyśl w krótkim czasie

na 74 mld m3 gazu, wydobyto blisko 65 mld m3 i przewidywano jego fazę schyłkową. Dzięki podejściu, wykorzystującemu nowoczesną technologię, podjęto decyzję o ponownych badaniach i rewitalizacji złoża - obecnie PGNiG szacuje jego potencjał na 20 mld m3 gazu ziemnego, podano w komunikacie. "W

Polenergia wstrzyma się z projektami offshore, jeśli nie będzie terminu aukcji

Energetycznego w Gdańsku. Spółka wystąpiła też już do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową dla kabla, a od stycznia 2017 r. prowadzi pomiar wiatru, który jest już zaawansowany. Ukończono badanie sejsmiczne dna, a teraz przygotowywany jest drugi etap badań geologicznych. "

PGNiG podtrzymuje prognozę wydobycia 3,8 mld m3 gazu w Polsce w l. 2018-2019

kolejnych otworach eksploatacyjnych Rizq-3 i Rehman-6 w celu rozbudowy mocy instalacji wydobywczych i podłączenia kolejnych otworów do eksploatacji. Ponadto, na obszarze złoża Roshan-1 zostaną podjęte prace sejsmiczne 2D i 3D. "Na obszarze złoża Roshan-1 planowane są badania sejsmiczne 2D i 3D, na

PGNiG: Innowacje i rozbudowa infrastruktury to odpowiedź na rosnącą konkurencję

podczas panelu na kongresie PowerPol. Z drugiej strony spółka stawia na zwiększanie wydobycia gazu w Norwegii i budowę połączenia gazociągowego, a także LNG i CNG. "Wydaje się dziś, że jeśli chodzi o gaz w krajowym miksie energetycznym, nasza pozycja nie jest zachwiana. Nasze badania i strategia

Spółka Serinusa otrzymała nową koncesję poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

określono na poziomie 202,3 mln hrywien, czyli ok. 9,6 mln USD wg aktualnego kursu wymiany walut równego 21 UAH/USD. Wspomniane wymogi obejmują badania geologiczne, pozyskanie danych sejsmicznych, ich przetworzenie i interpretację, a także wykonanie i zagospodarowanie odwiertów" – czytamy dalej

Kroplewski z PGNiG: Rozwój innowacji da wzrost wydobycia ropy i gazu w Polsce

PGNiG na lata 2017-2022. Każdego roku będziemy inwestować w innowacje ok. 100 mln zł. Dzięki badaniom i nowym technologiom chcemy mieć większy wpływ na rozwój sektora gazowego w Polsce. Mamy ambicje, aby stać się liderem rozwoju innowacyjności" - dodał. Wskazał także, że nowe technologie pozwolą

Przegląd prasy

platformy zakupowej, wynika z badania przeprowadzonego przez UZP  Puls Biznesu  -- W 2019 r. padł historyczny rekord utworzonych w Polsce spółek zagranicznych — prawie 9 tys., tj. o 12%więcej niż rok wcześniej -- Polacy na smartfonach chętniej korzystali z mobilnej aplikacji chińskiego

PKN Orlen i PGNiG rozpoczęły wiercenie otworu poszukiwawczego w Wielkopolsce

Środa Wielkopolska, poinformowała spółka. Celem prowadzonych prac jest udokumentowanie złoża gazu, podano również. "Badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż gazu. Potwierdził to również wykonany w 2015 roku odwiert Miłosaw-4K. Obecne wiercenie ma pomóc

PGNiG: Zakończono pierwszą fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill

to porównać do laparoskopii w medycynie. W obszarze poszukiwań węglowodorów bardzo często wystarczy wstępne rozpoznanie, które angażuje znacznie mniej kosztowne urządzenia i stwarza mniejsze ryzyko" - wyjaśnił dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG Dariusz Dzirba, cytowany w komunikacie

PGNiG i Lotos Petrobaltic rozpoczęły wiercenie na koncesji Kamień Pomorski

. warmińsko-mazurskie). Dotychczas wykonały tam badania sejsmiczne 2D. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a

PGNiG rozpoczęło projekt badawczo-rozwojowy ELIZA dot. technologii wodorowych

, cytowany w komunikacie. Problematyka wodorowa w analizach "Foresight B+R" realizowanych przez Departament Badań i Rozwoju PGNiG znalazła się w czołówce najbardziej perspektywicznych obszarów dla działań rozwojowych z punktu widzenia interesów całej grupy kapitałowej, podano także. "

PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego w województwie zachodniopomorskim

się na 0,5 do 1 mld m3, a prawdopodobny roczny przypływ to ok. 25 mln m3. Dokładniejsze dane na temat zasobów oraz wydajności z otworu Dargosław-1 będą znane po zakończeniu wszystkich badań i analiz. Informacje uzyskane przy okazji wiercenia otworu pozwalają mieć nadzieję na występowanie także złóż

PGNiG odkryło złoża tight gas w zachodniej Polsce, szacowane na 1,0-1,5 mld m3

obiektu Pniewy. Weryfikacja danych geologicznych, dokładniejsze oszacowanie zasobów i przystąpienie do projektowania dalszych prac potrwa kilka miesięcy" - czytamy w komunikacie. Otwór Pniewy 4 został wykonany w okresie kwiecień-czerwiec 2013r. Jego celem było potwierdzenie akumulacji gazu

PIG: Wydobywalne zasoby gazu zamkniętego w Polsce to ok. 153-200 mld m3

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Całkowita objętość gazu ziemnego w postaci tzw. gazu zamkniętego (tight gas) w trzech analizowanych przez Polski Instytut Geologiczny (PIG) obszarach Polski może wynosić ok. 1.528-1.995 mld m3. Szacuje się, że możliwe do wydobycia jest ok. 153-200 mld m3, wynika

PGNiG i Startup Hub Poland rekrutują zagraniczne startupy do Poland Prize

spółkach z grupy kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce, wskazano także. "W pierwszym naborze projektów przeanalizowaliśmy kilkaset projektów. Z ponad 400 zgłoszeń z 63 krajów wybraliśmy 8 najlepszych

Przegląd informacji ze spółek

/2019, podała Polenergia. Łączny wolumen sprzedaży energii w ramach aukcji przez przez spółki grupy przez okres 15 lat wynosi ok. 5,88 TWh. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) będą współpracować przy

PGNiG i Discovery Polska będą współpracować ws. złóż marginalnych w Karpatach

geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Discovery Group od ponad 5 lat aktywnie prowadzi badania poszukiwawcze, zarówno w obszarze Karpat w Polsce, jak również po stronie słowackiej, gdzie posiada 4 koncesje poszukiwawcze i wykonuje wiercenia. (ISBnews)

Darley Energy Poland zaskarżyło decyzję o przyznaniu KGHM koncesji k/ Pucka

największym stopniu spełnia ww. kryteria z uwagi na zaplanowany najszerszy zakres prac geologicznych w porównaniu z wnioskami konkurencyjnymi". Jednak DEP podało, że "kryterium zakresu badań nie było jednak podnoszone przez Ministerstwo na początku procesu koncesyjnego". DEP deklaruje

Prairie planuje zakończyć prace nad BSW dla kopalni Jan Karski we wrześniu br.

prawidłowo wykonanych prac geologicznych, minister środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną nowego złoża 'Lublin'. Dodatkowe odwierty, poza ukończonymi siedmioma, nie mają żadnego wpływu na prawo pierwszeństwa w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. W 2015 r. Prairie poszerzyła swoje koncesje o

Przegląd informacji ze spółek

oraz Republiki Zambii, podała spółka. Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej. PGE

PGNiG i PKN Orlen rozpoczęły prace nad odwiertem Kotlin-3

regionie potwierdzają zarówno skuteczność naszych założeń poszukiwawczych, jak i perspektywiczność badanego obszaru.  Z otworem Kotlin-3 także wiążemy nadzieje, licząc, że uzyskane przepływy węglowodorów okażą się uzasadniać zagospodarowanie złoża gazu również i w tej lokalizacji" - powiedział

PGNiG odkryło złoża gazu ziemnego

geologicznej w skałach karbonu i permu. Dopiero niedawno na dalsze poszukiwania pozwoliły najnowsze metody badań sejsmicznych 3D. W zeszłym roku PGNiG wykonał w sumie 41 odwiertów. Dziesięć poszukiwawczo-rozpoznawczych zakończyło się sukcesem - stwierdzono w nich występowanie złóż gazu ziemnego. Ich łączne

Trybunał UE zakwestionował prawo dotyczące koncesji na wydobycie łupków

mocy Prawa geologicznego i górniczego pierwszeństwo do uzyskania zezwolenia na produkcję węglowodorów w okresie pięcioletniej wyłączności do wyników poszukiwania i badań" geologicznych wykonanych na obszarze koncesyjnym. Wyrok jest obecnie analizowany przez Ministerstwo Środowiska po kątem

PGNiG realizowało 27 odwiertów w Polsce w I półroczu

zlokalizowanej w Pakistanie. Jej operatorem jest firma, w której 70% posiada PGNiG, a pozostałe 30% spółka Pakistan Petroleum. "Dotychczas na podstawie badań sejsmicznych i dwóch odwiertów (Rehman-1 i Hallel X-1) udokumentowano złoże Rehman - o zasobach wydobywalnych 11,5 mld m3 (75,2 mln boe) gazu

Prairie zapowiada wstępne studium wykonalności 'Lublin Coal' w kilka miesięcy

miesiącach przeprowadzi dalsze prace przygotowawcze związane z budową kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Ich efektem ma być złożenie wniosku o koncesję wydobywczą pod koniec 2016 r." - czytamy w komunikacie. Spółka zapowiedziała także w pierwszej połowie 2016 r. wykonanie ostatnich badań

GDOŚ: Poszukiwania gazu łupkowego nie wpłynęły znacząco na środowisko

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Prowadzone w Polsce prace rozpoznawcze gazu łupkowego, w tym szczelinowanie, nie wpłynęły znacząco na stan środowiska, wynika z badań przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ). "Nie stwierdzono znaczących i trwałych zmian stanu

PGNiG: PSG może zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r.

wpływ - tak zwanej niskiej emisji. To piece kopciuchy, kominki i spaliny samochodowe są głównym źródeł smogu w Polsce, a jednocześnie to jej najłatwiej zapobiec. Przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że nadal potrzebna jest większa świadomość, wiedza i odpowiednia motywacja" - powiedział

Prairie chce złożyć wniosek o koncesję wydobywczą Lublin Coal Project w 2016 r.

chcemy zbudować kopalnię. Mamy zdefiniowany obszar geologiczny i jesteśmy we wstępnej fazie planowania kopalni, ale nadal jest szereg warunków do spełnienia. Chcemy kopalni światowej klasy i powrotu polskiego górnictwa do pierwszej ligi" - powiedział Jakimowicz podczas konferencji prasowej

PGNiG i JSW podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki realizować będą także wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji. "Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie

Prezes Prairie stanął na czele spółki powołanej do budowy kopalni Jan Karski

przestrzennego oraz zaawansowane badania środowiskowe. Naszym celem jest złożenie wniosku o koncesję do Ministerstwa Środowiska w I poł. 2017 r" - powiedział Mirosław Taras, również cytowany w komunikacie. Po zmianach trzyosobowy zarząd PD Co będzie składał się z Spółki Bena Stoikovicha i dwóch

PGNiG i Orlen Upstream rozpoczęły kolejny odwiert w woj. wielkopolskim

złoża ropy i gazu ziemnego. Obie spółki prowadzącą również wspólny projekt Bieszczady, na który składa się 7 koncesji na Podkarpaciu. Obecnie trwa interpretacja danych uzyskanych w trakcie badań sejsmicznych. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

Kalendarium ISBnews

;Podatki i składki w krajach Unii Europejskiej" --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - kwiecień 2018 --10:00: Uroczystość podpisania umowy na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy

PGNiG uruchomiło mobilne stanowisko legalizacji liczników na cysternach z LNG

; - powiedział wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie. Stanowisko legalizacyjne PGNiG może badać liczniki na cysternach przewożących LNG, na pojazdach transportujących wszystkie gazy skroplone, w tym m.in. ciekły azot, ciekły tlen, ciekły dwutlenek węgla i hel. "

Tauron powołał zespół ds. analizy potencjalnego nabycia KWK Brzeszcze

;Powołany 2 lutego przez spółkę zespół przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze obejmującą w szczególności aspekty prawne, finansowe, techniczne i geologiczne. Ponadto, w wyniku prac zespołu, powstanie wariantowa analiza nabycia całości lub części aktywów kopalni od Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub

Prairie ma potwierdzenie wysokiej jakości węgla koksującego w Dębieńsku

(Mid-vol HCC) i węgla koksującego o niskiej zawartości części lotnych (Low-vol HCC). Rdzeń do badań został pobrany do głębokości 30 metrów poniżej pokładu 407/4.Potwierdzona została głębokość i miąższość pokładu, a parametry jakości węgla zostały przeanalizowane przez licencjonowane polskie

Audytorski rekord świata w polskich kopalniach

Audyt od połowy lutego jest prowadzony na zlecenie Krzysztofa Tchórzewskiego - ministra energii. Badania poszczególnych kopalń nie przeprowadzają jednak zewnętrzne firmy audytorskie, lecz niezależny zespół 17 ekspertów. Pracują oni społecznie, czyli za darmo. Części z nich refundowane są jedynie

PGNiG i Startup Hub Poland rozpoczęły akcelerację zagranicznych startupów

kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce" - podsumowano. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do

PGNiG i ARP wybrały w konkursie 5 innowacyjnych rozwiązań pod kątem PSG

Pomysłów pokazują że w polskich przedsiębiorstwach jest wiele gotowych rozwiązań technologicznych, które czekają na wdrożenie. Duże podmioty, takie jak Polska Spółka Gazownictwa, nie muszą samodzielnie rozwijać swoich badań, aby móc skorzystać z najnowocześniejszych rozwiązań. Szybciej i bardziej

Enea, Energa, PGE, i PGNiG Termika złożyły nową ofertę na aktywa EDF w Polsce

ważna przez 90 dni od daty złożenia i jest uzależniona m.in. od wyników badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących ewentualnej transakcji, podano także. Pod koniec października EDF przyznał czeskiemu holdingowi EPH wyłączność negocjacyjną w związku z procesem

Orlen Upstream ma koncesję na projekt poszukiwawczy Miocen w woj. podkarpackim

: Jaksmanice - Przemyśl, Rokietnica, Rudołowice, Kańczuga i Pruchnik-Pantalowice" - czytamy w komunikacie. Pierwszy etap prac poszukiwawczo-wydobywczych będzie polegał na interpretacji i analizie archiwalnych danych geologicznych oraz przeprowadzeniu badań sejsmicznych. Okres obowiązywania koncesji to