badania geofizyczne

PGNiG: Większość Polaków popiera dywersyfikację dostaw gazu ziemnego

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Działania zmierzające do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego nad Wisłę popiera większość Polaków, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). "Polacy są świadomi znaczenia bezpieczeństwa

PGNiG ma certyfikat potwierdzający wdrożenie SZE, który poprawi wynik energet.

organizacji" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. W trakcie audytów certyfikujących spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG SA oraz Oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość

Naimski: Decyzja o trasie Baltic Pipe będzie podjęta w czerwcu

Katowice, 15.05.2018 (ISBnews) - W czerwcu powinna być podjęta decyzja o trasie Baltic Pipe, poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. "Jesteśmy na dobrej drodze, mamy wszystkie pozwolenia potrzebne do wykonania badań geofizycznych

PGNiG udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu w Polsce w 2018 r.

materiale. PGNiG od 2016 roku realizuje nową koncepcję poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, czego efektem jest wykonanie 99 odwiertów. Do 2022 r. spółka zaplanowała ok. 100 kolejnych odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim. Prace wiertnicze będą prowadzone w oparciu o wyniki nowych badań geofizycznych

Gaz-System może zdecydować o trasie wejścia Baltic Pipe do Polski do poł. 2018r.

zgodnie z harmonogramem podejmiemy ostateczną decyzję co do wyboru trasy w przyszłym roku, prawdopodobnie w pierwszym półroczu" - powiedział Jakubowski dziennikarzom. Wskazał, że decyzja będzie związana z prowadzonymi aktualnie badaniami geotechnicznymi, geofizycznymi i środowiskowymi. Spółka

PGNiG przygotuje projekt zagosp. złoża Fogelberg na M. Norweskim do XI 2019 r.

rozpoznawczego i wykonało cały szereg badań geofizycznych. W wyniku przeprowadzonego testu produkcyjnego uzyskano maksymalny przypływ gazu na poziomie 570 tysięcy m3 na dobę. Dodatkowo otrzymano przypływ kondensatu w wysokości 80 m3 na dobę. Na dalszym etapie prac, do listopada 2019 roku, zostanie przygotowany

KGHM rozpoczął badania złóż soli potasowo-magnezowych w okolicach Zatoki Puckiej

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) – KGHM Polska Miedź rozpoczął szczegółowe badania geofizyczne złóż soli potasowo-magnezowych na koncesji w rejonie Zatoki Puckiej, podała spółka. Jeżeli wyniki dalszych prac geologicznych okażą się pomyślne, w regionie może powstać nowa kopalnia. Spółka

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

pomiędzy PGNiG i PGG przewiduje wykonanie systemu otworów składającego się z odwiertu pionowego i połączonego z nim intersekcyjnie odwiertu horyzontalnego. Po odwierceniu otworów i wykonaniu kompletu badań geofizycznych i badań laboratoryjnych w otworze horyzontalnym przeprowadzony zostanie zabieg

PGNiG odkryło nowe złoże gazu na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów

wydobywcze na poziomie 20 mln m3 gazu rocznie. Analiza końcowych pomiarów geofizycznych wskazuje na obecność kilku horyzontów gazonośnych" - czytamy w komunikacie. "To kolejne w ostatnim czasie odkrycie na Podkarpaciu. Z dużym powodzeniem stosujemy tam nowe metody poszukiwań. Planujemy w tym

Gaz-System złożył raporty środowiskowe dot. Baltic Pipe we wszystkich 3 krajach

Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie. Dzięki szczegółowym badaniom środowiskowym, geofizycznym i geotechnicznym opracowano także transgraniczną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. "Zaawansowane są też prace w ramach realizowanej przez Gaz-System części projektu Baltic Pipe na

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

na terenie województwa pomorskiego i obejmuje gminy Władysławowo, Puck, Miasto Puck, Krokowa. Na obszarze koncesyjnym wykonano roboty wiertnicze i powierzchniowe badania geofizyczne, przypomniano w materiale. W marcu 2015 roku rozpoczęto realizację prac koncesyjnych w ramach, których wykonano

Pomysł zw. z oczyszczaniem wodoru wygrał konkurs 'Młodzi Innowacyjni dla PGNiG'

kapitałowej PGNiG. Oczywiście, te propozycje wymagają badań i dostosowania do naszych potrzeb, jednak sam pomysł już się liczy" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski. "Najlepsze pomysły rozwijamy aż do wdrożenia. Na przykład z poprzednich edycji skorzystaliśmy z pomysłu badań

PGNiG: Z powodzeniem zakończono prace intesyfikacyjne na odwiercie Przemyśl-49

gaz z horyzontu VIIIa. "Wyniki badań geologicznych, które przeprowadziliśmy dwa lata temu, wskazują, że w nieeksploatowanym dotąd horyzoncie VIIIa znajdują się duże zasoby gazu. Jednym ze sposobów, aby po nie sięgnąć, jest rewitalizacja już istniejących odwiertów. Wykorzystujemy do tego

PGNiG: Odnawianie koncesji węglowodorowych powinno przypominać proces dot. węgla

koncesyjnych, w tym najpilniejszego, dotyczącego złoża Przemyśl, gdzie działamy od ponad 60 lat" - powiedział Woźniak w wywiadzie dla "Naszego Dziennika". Przedstawione w ubiegłym roku badania pozwoliły szacować zasobność złoża Przemyśl na o 20 mld m3 więcej, niż dotychczas sądzono, co zapewni

PGNiG dostosowało swój system zatrudnienia do doktoratów wdrożeniowych

Krakowie, prowadzi też rozmowy z kolejnymi uczelniami, dodano. "Wykorzystujemy każdą możliwość, aby wzmocnić swoją działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Doktoraty wdrożeniowe dają nam możliwość podwyższenia kompetencji naszych pracowników i zacieśnienia współpracy z najlepszymi

Gaz-System ma umowę z Ramboll Danmark na prace przygotowawcze przy Baltic Pipe

" - powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.  Gaz-System podał, że zakres prac obejmuje badania geofizyczne, geotechniczne i środowiskowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę podmorskiego gazociągu.  "Ramboll Danmark A/S będzie również

KGHM nie wyklucza współpracy z innymi firmami na koncesji z okolicach Pucka

Justyna Mosoń z biura prasowego koncernu. "W tym roku kontynuujemy dalsze prace wiertnicze. Podpisaliśmy umowy na wykonanie kolejnych prac. Nakłady finansowe będą się pokrywały z cenami rynkowymi" - powiedziała ISBnews Mosoń. W ramach koncesji wykonano już badania geofizyczne oraz prace

PGNiG zainwestuje ok. 680 mln zł w badania i rozwój oraz innowacje w l.2017-2022

;Zwiększymy zaangażowanie w innowacyjność oraz badania i rozwój kluczowych jednostek organizacyjnych GK PGNiG. W latach 2017-2022 na badania i rozwój oraz innowacje przeznaczymy ok. 680 mln zł (ponad 100 mln zł średniorocznie)" - czytamy w prezentacji. Ponadto celem jest poprawa efektywności

Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

jednej propozycji. Rozwiązanie dotyczy jednak nie prognozowania awaryjności urządzeń a zachowania klientów. Przewidywanie decyzji klienckich można wykorzystać m.in. do generacji leadów sprzedażowych, stosowania up-sellingu, monitoringu migracji klientów, badania ich scoringu kredytowego, w optymalizacji

PGNiG podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach

listopada 2017 roku, PGNiG wydobyło blisko 900 tys. m³ gazu. Tak dobry wynik dał podstawy do prowadzenia dalszych prac" - czytamy dalej. Jak dotąd PGNiG zrekonstruowało dwa i odwierciło trzy kolejne odwierty w okolicach Gilowic. Przy badaniach geologicznych wykorzystano technikę trójwymiarowego

PGNiG chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce, podała spółka. Wśród badanych obszarów są produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE, magazynowanie, napędzanie nim pojazdów i dystrybucja sieciowa

PGNiG szacuje wstępnie możliwość pozyskania do 20 mld m3 gazu ze złoża Przemyśl

nie jest potwierdzone, nie jest udokumentowane" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej. Dodał, że podstawą dla optymistycznych założeń są nie tylko wyniki wierceń, ale i badania sejsmiczne 3D. Spółka planuje kolejne wiercenia na badanym obszarze. "Mam nadzieję, że do połowy

PGNiG Termika odstąpiła od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF

o powyższych zmianach" – czytamy dalej. Pod koniec stycznia Enea, Energa, PGE i PGNiG Termika podpisały porozumienie (memorandum of understanding) z EDF International dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie

PGNiG zwiększy produkcję gazu w Pakistanie o 140-170 tys. m3/d z odwiertu Rizq-2

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Wyniki testów przeprowadzonych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) na odwiercie rozpoznawczym Rizq-2 w Pakistanie okazały się czterokrotnie wyższe niż podczas pierwszych badań. Spodziewany przyrost produkcji gazu ziemnego PGNiG w Pakistanie po

PGNiG przeznaczy 680 mln zł na innowacje w latach 2017-2022

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje w latach 2017-2022, podała spółka. "To znaczy, że średniorocznie ponad 100 mln zł inwestowane będzie w innowacyjne projekty, współpracę ze startupami

PGNiG: W złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu

.  "Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m3 gazu. Badanie

PGNiG spodziewa się odnowienia koncesji na złoże Przemyśl w krótkim czasie

na 74 mld m3 gazu, wydobyto blisko 65 mld m3 i przewidywano jego fazę schyłkową. Dzięki podejściu, wykorzystującemu nowoczesną technologię, podjęto decyzję o ponownych badaniach i rewitalizacji złoża - obecnie PGNiG szacuje jego potencjał na 20 mld m3 gazu ziemnego, podano w komunikacie. "W

PGNiG podtrzymuje prognozę wydobycia 3,8 mld m3 gazu w Polsce w l. 2018-2019

kolejnych otworach eksploatacyjnych Rizq-3 i Rehman-6 w celu rozbudowy mocy instalacji wydobywczych i podłączenia kolejnych otworów do eksploatacji. Ponadto, na obszarze złoża Roshan-1 zostaną podjęte prace sejsmiczne 2D i 3D. "Na obszarze złoża Roshan-1 planowane są badania sejsmiczne 2D i 3D, na

PGNiG: Pozyskiwanie 1 mld m3 metanu z z pokładów węgla rocznie jest w zasięgu

. Na rachunek ekonomiczny wpływają warunki wydobycia. Przy dużych, samoczynnych wypływach gazu klasycznego nie potrzeba nakładów na pobudzanie (stymulację) złoża" - powiedział Woźniak. "Potrzebujemy jak najszybciej uzyskać zgodę na sondażowe badanie, w których warstwach jest więcej metanu

PGNiG: Innowacje i rozbudowa infrastruktury to odpowiedź na rosnącą konkurencję

podczas panelu na kongresie PowerPol. Z drugiej strony spółka stawia na zwiększanie wydobycia gazu w Norwegii i budowę połączenia gazociągowego, a także LNG i CNG. "Wydaje się dziś, że jeśli chodzi o gaz w krajowym miksie energetycznym, nasza pozycja nie jest zachwiana. Nasze badania i strategia

PGNiG uzyskało przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K pod Rzeszowem

dalej. O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzyskane w trakcie badań prowadzonych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. PGNiG korzysta z niej na coraz większą skalę. To dzięki badaniom 3D spółka odkryła nowe horyzonty gazowe w złożu Przemyśl. Ze wstępnych szacunków

PGNiG i PAN inicjują współpracę przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów

geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych. "Badania te będą stanowić bazę szeroko rozumianej współpracy w zakresie rozpoznania i eksploatacji złóż surowców energetycznych. Nawiązana współpraca pozwala mieć nadzieję na

PGNiG testuje drona wykonanego przez startup BZB UAS

optoelektroniczną ma posłużyć do tworzenia modeli przestrzennych terenu przeznaczonego do badań i późniejszych wierceń, dodano. "Jestem pod wrażeniem technologii zastosowanej przez startup i ich pomysłowości przy konstruowaniu tego systemu. Wykorzystali druk 3D i oprogramowanie open source. Próbne loty

PKN Orlen i PGNiG rozpoczęły wiercenie otworu poszukiwawczego w Wielkopolsce

Środa Wielkopolska, poinformowała spółka. Celem prowadzonych prac jest udokumentowanie złoża gazu, podano również. "Badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż gazu. Potwierdził to również wykonany w 2015 roku odwiert Miłosaw-4K. Obecne wiercenie ma pomóc

PGNiG: Zakończono pierwszą fazę projektu nowej technologii wiercenia MiniDrill

to porównać do laparoskopii w medycynie. W obszarze poszukiwań węglowodorów bardzo często wystarczy wstępne rozpoznanie, które angażuje znacznie mniej kosztowne urządzenia i stwarza mniejsze ryzyko" - wyjaśnił dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG Dariusz Dzirba, cytowany w komunikacie

PGNiG i Lotos Petrobaltic rozpoczęły wiercenie na koncesji Kamień Pomorski

. warmińsko-mazurskie). Dotychczas wykonały tam badania sejsmiczne 2D. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

hydrogeologicznych, danych uzyskanych w wyniku badań geofizycznych, a także danych historycznych; - wykonywanie zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla; - prowadzenie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla; - wspieranie rekultywacji i

PGNiG rozpoczęło projekt badawczo-rozwojowy ELIZA dot. technologii wodorowych

, cytowany w komunikacie. Problematyka wodorowa w analizach "Foresight B+R" realizowanych przez Departament Badań i Rozwoju PGNiG znalazła się w czołówce najbardziej perspektywicznych obszarów dla działań rozwojowych z punktu widzenia interesów całej grupy kapitałowej, podano także. "

Kroplewski z PGNiG: Rozwój innowacji da wzrost wydobycia ropy i gazu w Polsce

PGNiG na lata 2017-2022. Każdego roku będziemy inwestować w innowacje ok. 100 mln zł. Dzięki badaniom i nowym technologiom chcemy mieć większy wpływ na rozwój sektora gazowego w Polsce. Mamy ambicje, aby stać się liderem rozwoju innowacyjności" - dodał. Wskazał także, że nowe technologie pozwolą

PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego w województwie zachodniopomorskim

się na 0,5 do 1 mld m3, a prawdopodobny roczny przypływ to ok. 25 mln m3. Dokładniejsze dane na temat zasobów oraz wydajności z otworu Dargosław-1 będą znane po zakończeniu wszystkich badań i analiz. Informacje uzyskane przy okazji wiercenia otworu pozwalają mieć nadzieję na występowanie także złóż

PGNiG i Startup Hub Poland rekrutują zagraniczne startupy do Poland Prize

spółkach z grupy kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce, wskazano także. "W pierwszym naborze projektów przeanalizowaliśmy kilkaset projektów. Z ponad 400 zgłoszeń z 63 krajów wybraliśmy 8 najlepszych

PGNiG UI objęła udziały w kolejnej koncesji poszukiwawczej w Norwegii

badania geologiczne oraz koncepcja zagospodarowania potencjalnych złóż" - powiedział prezes, cytowny w komunikacie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Podkreślił, że dzięki nowej koncesji zwiększa się potencjał poszukiwawczo – wydobywczy PGNiG. "To także

PGNiG o PIG-BIP pracują nad wydobywaniem gazu z pokładów węgla kamiennego

poprowadzi projekt badawczy w Gilowicach na Górnym Śląsku. W badaniach zastosowana zostanie technologia szczelinowania hydraulicznego w otworach wiertniczych" - czytamy w komunikacie. Dla PGNiG będzie to pierwsza próba wydobycia metanu z pokładów węglowych, podkreślono w materiale. "

PGNiG i PKN Orlen rozpoczęły prace nad odwiertem Kotlin-3

regionie potwierdzają zarówno skuteczność naszych założeń poszukiwawczych, jak i perspektywiczność badanego obszaru.  Z otworem Kotlin-3 także wiążemy nadzieje, licząc, że uzyskane przepływy węglowodorów okażą się uzasadniać zagospodarowanie złoża gazu również i w tej lokalizacji" - powiedział

PGNiG: PSG może zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r.

wpływ - tak zwanej niskiej emisji. To piece kopciuchy, kominki i spaliny samochodowe są głównym źródeł smogu w Polsce, a jednocześnie to jej najłatwiej zapobiec. Przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że nadal potrzebna jest większa świadomość, wiedza i odpowiednia motywacja" - powiedział

PGNiG zakłada wzrost wydobycia gazu na Podkarpaciu do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r.

r. W ramach jej realizacji spółka wykonała na Podkarpaciu nowe badania, w tym największe w Europie trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne Przemyśl-Kramarzówka-Rybotycze-Fredropol o powierzchni prawie 1 300 km2. PGNiG szacuje, że na obszarze zdjęcia znajduje się ok. 50 mld m3 gazu. Koncepcja przewiduje

PGNiG i JSW podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki realizować będą także wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji. "Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie

PGNiG i Orlen Upstream rozpoczęły kolejny odwiert w woj. wielkopolskim

złoża ropy i gazu ziemnego. Obie spółki prowadzącą również wspólny projekt Bieszczady, na który składa się 7 koncesji na Podkarpaciu. Obecnie trwa interpretacja danych uzyskanych w trakcie badań sejsmicznych. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

PGNiG uruchomiło mobilne stanowisko legalizacji liczników na cysternach z LNG

; - powiedział wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie. Stanowisko legalizacyjne PGNiG może badać liczniki na cysternach przewożących LNG, na pojazdach transportujących wszystkie gazy skroplone, w tym m.in. ciekły azot, ciekły tlen, ciekły dwutlenek węgla i hel. "

Zaczął się przetarg na ułożenie gazociągu Nord Stream 2

, że konsorcjum Nord Stream na doradców finansowych inwestycji wybrało francuski bank Societe Generale i włoski UniCredit, głównego akcjonariusza polskiego Banku Pekao SA. We wtorek Gazprom poinformował również, że zakończono już badania geofizyczne dna Bałtyku na trasie przyszłego gazociągu. Trwają

PGNiG i Startup Hub Poland rozpoczęły akcelerację zagranicznych startupów

kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce" - podsumowano. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do

PGNiG i ARP wybrały w konkursie 5 innowacyjnych rozwiązań pod kątem PSG

Pomysłów pokazują że w polskich przedsiębiorstwach jest wiele gotowych rozwiązań technologicznych, które czekają na wdrożenie. Duże podmioty, takie jak Polska Spółka Gazownictwa, nie muszą samodzielnie rozwijać swoich badań, aby móc skorzystać z najnowocześniejszych rozwiązań. Szybciej i bardziej

Enea, Energa, PGE, i PGNiG Termika złożyły nową ofertę na aktywa EDF w Polsce

ważna przez 90 dni od daty złożenia i jest uzależniona m.in. od wyników badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących ewentualnej transakcji, podano także. Pod koniec października EDF przyznał czeskiemu holdingowi EPH wyłączność negocjacyjną w związku z procesem

KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa

realizację prac i robót geologicznych w dwóch etapach. Dotychczas KGHM wykonał badania geofizyczne, analizę danych archiwalnych oraz rozpoczął prace wiertnicze, a także wykonał analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża soli magnezowo-potasowych. "Zgodnie z koncesją, zaplanowano wykonanie

PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły ofertę na aktywa EDF w Polsce

gazowy w Toruniu (w ramach EDF Gaz Toruń sp. z o.o.)" - czytamy w komunikacie. W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu transakcji partnerzy przeprowadzą szczegółowe badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w transakcji, w tym złożenia ewentualnej oferty

PGNiG odkryło złoża tight gas w zachodniej Polsce, szacowane na 1,0-1,5 mld m3

ziemnego w badanej strukturze. "Po opróbowaniu utworów czerwonego spągowca potwierdzono nasycenie obiektu gazem typu 'tight gas'. W celu uzyskania przemysłowego przepływu gazu, pod koniec listopada 2014 wykonano hydrauliczny zabieg szczelinowania" - czytamy dalej. PGNIG p[odkreśla, że złoża

PGNiG odkryło nowe złoże ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii

wykonano szereg badań specjalistycznych, które pozwolą na dokładne oszacowanie potencjału naftowego tej struktury. Otwór odwiercono za pomocą platformy wiertniczej Songa Trym, która po zakończeniu prac na tym obiekcie przemieszczona zostanie na szelf angielski" - czytamy w komunikacie. Operatorem

Przegląd informacji ze spółek

zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł. Geofizyka Toruń z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest pierwszą firmą w Europie, która wykorzystuje innowacyjny nodalny system akwizycji danych, podało PGNiG. Dotychczas zrealizowała już 10 badań geofizycznych z

PGNiG i Discovery Polska będą współpracować ws. złóż marginalnych w Karpatach

geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Discovery Group od ponad 5 lat aktywnie prowadzi badania poszukiwawcze, zarówno w obszarze Karpat w Polsce, jak również po stronie słowackiej, gdzie posiada 4 koncesje poszukiwawcze i wykonuje wiercenia. (ISBnews)

PGNiG i Lotos wspólnie poszukają ropy w północno-wschodniej Polsce

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) –  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych pracach poszukiwawczych na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej Polsce, podały spółki.   „Współpraca obejmuje wykonanie badań

PGNiG realizowało 27 odwiertów w Polsce w I półroczu

zlokalizowanej w Pakistanie. Jej operatorem jest firma, w której 70% posiada PGNiG, a pozostałe 30% spółka Pakistan Petroleum. "Dotychczas na podstawie badań sejsmicznych i dwóch odwiertów (Rehman-1 i Hallel X-1) udokumentowano złoże Rehman - o zasobach wydobywalnych 11,5 mld m3 (75,2 mln boe) gazu

PGNiG ma porozumienie z Portem Gdynia ws. bunkrowania gazem LNG innych statków

, cytowany w komunikacie. List intencyjny zakłada również zobowiązanie ze strony spółki Gas-Trading do złożenia wniosku w ramach programu INNOship, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program zakłada finansowe wsparcie nowatorskich rozwiązań technologicznych dla infrastruktury stoczniowej

Lotos Asfalt, PGNiG OD będą bunkrować statki gazem z Terminala LNG w Świnoujściu

sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Umowa dotyczy zaprojektowania, budowy i przeprowadzenia badań pilotażowej stacji dokującej. Głównym jej zadaniem będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników LNG. Remontowa LNG Systems

Przegląd informacji ze spółek

Komisja. KGHM Polska Miedź rozpoczął szczegółowe badania geofizyczne złóż soli potasowo-magnezowych na koncesji w rejonie Zatoki Puckiej, podała spółka. Jeżeli wyniki dalszych prac geologicznych okażą się pomyślne, w regionie może powstać nowa kopalnia. Hawe jest "w bieżącym kontakcie" ze

Polskie łupki na sposób kanadyjski

wierceń. Firmy planujące takie badania geofizyczne będą to tylko zgłaszać. Zamiast dwóch osobnych dokumentacji, geologicznej i inwestycyjnej, ma być wymagana tylko jedna. Natomiast dokumentacja środowiskowa będzie wymagana dopiero przed rozpoczęciem wydobycia gazu i ropy naftowej, jak przewidują