badania działalność gospodarcza

GUS: Nakłady brutto na działalność B+R wzrosły o 24,6% r/r w 2018 r. 

społeczne – 5,8%, nauki rolnicze i weterynaryjne – 4%, nauki humanistyczne i sztuka – 3,5%" - czytamy także. GUS podał, że uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, największe nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe poniosły podmioty z sektora usług. Nakłady

BGK: Co trzecia firma z segmentu MŚP zredukowała zatrudnienie podczas pandemii

(57,3-68,8% w zależności od fali). Badanie zostało przeprowadzone (techniką CATI) na zlecenie BGK przez CM Indicator. Próbę stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP zatrudniające do 249 pracowników, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych; wielkość próby w poszczególnych falach to: I

ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - W 27% ankietowanych przedsiębiorstw obniżono lub planuje się obniżyć wynagrodzenia pracowników, a co piąte zwalnia pracowników, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "

Lewiatan: 5% firm podjęło działania w kierunku likwidacji działalności

komunikacie. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. 49% firm podkreśla, że brak współpracy

ZPP: Wysokie podatki największa barierą dla MŚP w Polsce

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Dla 60% przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) największą przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej są wysokie podatki, wynika z badania przeprowadzonego przez Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i

BIEC: WPI wzrósł o 0,8 pkt m/m w II, rosną obawy o podwyżki cen

w grupie firm małych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wysokie koszty pracownicze stanowią problem dla blisko 75% firm. Wśród pozostałych kosztów działalności gospodarczej zwrócić uwagę należy na wzrost obciążeń podatkowych; dla blisko 47% badanych firm stanowi to istotny problem. Rośnie

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -44,2 w IV

zaprezentowana jest struktura odpowiedzi (procent odpowiedzi respondentów na dany wariant), a w pozostałych pytaniach - średnia z wartości udzielonych odpowiedzi. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej. (ISBnews)  

PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

z sondażu, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "Mały ZUS" skierowany był osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Z udogodnienia skorzystało około w

NCBR ogłosiło III konkurs w ramach Gospostrateg, o wartości 100 mln zł

. Poziom dofinansowania może wynieść do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla prac realizowanych w fazie A w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami i realizującymi projekt w ramach ich działalności niegospodarczej" - czytamy dalej. (ISBnews)  

UKE: 97,7% firm korzystało z telefonii komórkowej, 83,4% z internetu w 2019

działalności firmy. Tymczasem 3 na 10 podmiotów wskazało, że jest to narzędzie kluczowe z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej. 24% badanych firm wskazało zaś, że choć internet jest potrzebny, to nie jest związany bezpośrednio z działalnością firmy. Dla 5% badanych ma on natomiast znikome

DNB, PwC: Ponad połowa firm jest przeciwna protekcjonizmowi gosp. państw

przejawem rosnącego indywidualizmu lub wręcz egoizmu gospodarczego poszczególnych krajów" - powiedział prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski, cytowany w materiale. Z ankiety przeprowadzonej przez DNB i PwC wśród największych polskich firm wynika, że 65,2% badanych nie dostrzega wśród swoich

Lewiatan: 84% przedsiębiorstw obawia się wzrostu kosztów zatrudnienia w 2020 r.

, zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. "W przyszłym roku wzrost kosztów zatrudnienia będzie negatywnie wpływał na prowadzenie działalności gospodarczej. Tak uważa 84% ankietowanych firm. W tym roku obawiało się tego 72% przedsiębiorstw. Tylko 11% firm sądzi, że w przyszłym roku nic się nie

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

choruje Nowy sposób dotyczy przedsiębiorców i polega na zakazywaniu im działalności gospodarczej. Wystarczy, że ZUS uzna, że zbyt często chorują. Przy czym Zakład nie precyzuje, co to znaczy w jego rozumieniu "często". Raz na miesiąc? Raz na kwartał, a może raz na pół roku? Przekonał się o

KRD: 54,6% MŚP spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonom. w ciągu 3 miesięcy

produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług w ich firmach. Najwięcej, bo prawie 60% twierdzi, że przez epidemię musiało ograniczyć działalność. Bardziej radykalne kroki powzięło 37% badanych, z których połowa zdecydowała się na częściowe zawieszenie, a druga połowa - na całkowite zawieszenie działalności

PwC ma umowę na plan rozwoju gospodarczego dla woj. kujawsko-pomorskiego

oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Budżet projektu to ponad 10,5 mln zł w 100% finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg - 'Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków'" - czytamy w komunikacie. Jednym z działań

Lewiatan: Firmy boją się zmian w podatkach i wysokich kosztów zatrudnienia

obawiają się przedsiębiorcy, znalazły się także przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej (95%), brak wykwalifikowanych pracowników (90%), niepewność sytuacji gospodarczej (90%), kontrole urzędów (90%) czy pogarszająca się sytuacja rynkowa, słaby popyt (85%)" - czytamy w komunikacie

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) zmniejszył się do 98 pkt w II kwartale 2020 roku, w porównaniu do 109 pkt. w poprzednim kwartale i 115 pkt. przed rokiem, wynika z badań Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). 38

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

przedsiębiorstw" to ogólnopolskie, cykliczne badanie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (dawniej KPF), wśród mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zrealizowane w III kwartale 2019 r. na grupie 432 firm. "Rzetelność

ERIF BIG: Większość firm, konsumentów zadowolonych ze zmian prawnych dot. BIG-ów

wchodzących właśnie w życie zmian. W badaniu wzięło udział ponad 777 osób, w tym 150 prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i 126 wywodzących się z innych przedsiębiorstw. "Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu pozytywnie odnieśli się do wprowadzonych zmian. Dotyczy to zarówno

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -34,9 w V

odpowiedzi (procent odpowiedzi respondentów na dany wariant), a w pozostałych pytaniach - średnia z wartości udzielonych odpowiedzi. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej. W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom

BIG InfoMonitor: Zaległości firm fryzjersko-kosm. to 86,1 mln zł na koniec marca

o wizycie w klubie fitness, za którą tęskni jedynie 6% respondentów. To nie wróży obiektom sportowym najlepiej" - czytamy dalej. Na koniec marca 2020 r. 87 505 podmiotów gospodarczych deklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do kategorii "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

Wpływ pandemii na umowy finansowania 1. Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej rodzą dla kredytobiorców dwa główne ryzyka:  - Trudności w terminowej spłacie zobowiązań finansowych (np. kredytów), a nawet utraty zdolności kredytowej wskutek

PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce

;mikroprzedsiębiorstwach - zaledwie 22% respondentów, podano także. PIE wskazał, że najczęściej wskazywane formy pomocy publicznej to: dotacje, ulgi podatkowe oraz kredyty lub pożyczki preferencyjne. "Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu oceniły zmiany w polityce gospodarczej rządu z punktu

NCBR uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada

technologicznych - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze technologicznym o krótkiej historii działalności prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6 miesięcy. Startup może mieć w szczególności formę spółki kapitałowej

VWFS: Tylko 8% firm przygotowanych na zagrożenia dot. cyberbezpieczeństwa

organizowane przez firmy zewnętrzne.  "Deklaracje dotyczące zabezpieczania danych składa ponad 50 % badanych spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Ciekawym sygnałem dla nas jest fakt, że klienci częściej chcieliby korzystać z for internetowych w zakresie bezpieczeństwa w sieci

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Otrzymanie świadczenia postojowego jest jednocześnie uwarunkowane m.in. tym, by: w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności (rozumianego

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

ograniczających działalność przedsiębiorstw. Ponadto, nie wszystkie firmy znajdujące się w trudnej sytuacji płynnościowej będą kończyć działalność przeprowadzając oficjalną procedurę upadłości. Pomimo, że zgodnie z ostatnim Badaniem Płatności Coface pod koniec ubiegłego roku, odnotowano w Polsce poprawę sytuacji

Robyg: Ewentualne przesunięcia decyzji o zakupie mieszkań będą krótkoterminowe

. "Branża deweloperska - co potwierdzają wstępne badania rynkowe - jest jedną z branż, które dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji. Po pierwsze, większość firm bardzo szybko rozbudowała zdalne systemy komunikacji z klientami, by utrzymywać płynną działalność i kontynuować sprzedaż. Po drugie

PKN Orlen i PZU złożyły do UOKiK wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

komunikacie. Do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy wykorzystana zostanie istniejąca już spółka należąca do grupy kapitałowej PZU - Sigma BIS S.A. z siedzibą w Warszawie. Sigma BIS nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej. Sigma BIS po przeprowadzeniu transakcji świadczyć będzie usługi w zakresie

Ciech: Nowe laboratorium badawcze uzyskało certyfikację GLP

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Nowe laboratorium badawcze Ciechu uzyskało certyfikację GLP  ("Good Laboratory Practice"), poświadczającą jakość, wiarygodność i niezależność prowadzonych w nim badań, podała spółka. Dzięki temu, wyniki badań prowadzonych w 

PGE zdecydowała o rezygnacji z projektów i programów o łącznej wartości 1 mld zł

wszechstronną analizę zarząd PGE podjął decyzję o zamknięciu bądź o ograniczeniu zakresu zadań, projektów i programów z obszarów Badań i Rozwoju, ICT i inwestycji, na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Decyzja ta jest związana z konsekwentnie realizowaną polityką zarządu PGE mającą na celu uporządkowanie działalności

EFL:73% MŚP obawia się mniejszych zamówień, 66% boi się o bieżącą syt. finansową

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Wartość głównego indeksu Barometru EFL wyniosła w II kw. 2020 roku 32,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 17,4 pkt niższy niż w I kwartale tego roku i jednocześnie najniższy od początku realizacji badania (od stycznia 2015 roku), podał Europejski Fundusz Leasingowy

Grant Thornton/Euler Hermes: 72% CFO czuje zaostrzenie polityki podatkowej

, moim zdaniem, są spójne z oczekiwaniami i zachętami do podejmowania przez firmy działań prorozwojowych, mających powodować wzrost gospodarczy" - powiedział partner Grant Thornton Dariusz Gałązka, cytowany w komunikacie. Wyniki badania sugerują też, że CFO czują się coraz bardziej zaniepokojeni

Emilewicz: Wzrost nakładów na B+R to szansa na większą konkurencyjność firm

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) to szansa na efektywne wykorzystanie zasobów gospodarczych oraz możliwości rynkowych stojących przed przedsiębiorstwami, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak podał dziś

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego" - czytamy w informacji. Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego będzie wykorzystana do realizacji celów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie rozwój polskich badań naukowych i

PIE: Współpracę międzynarodową B+R podejmowało 15,2% firm Hi-Tech w 2018 r.

najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Istotny jest też podział ryzyka między partnerów" - powiedziała kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE Katarzyna Dębkowska, cytowana w komunikacie. Z badania wynika, że głównymi barierami wpływającymi na współpracę międzynarodową w obszarze B+R

Hardt z RPP za uwzględnianiem zmian klimatu przez NBP oraz w regułach fiskalnych

swojej prezentacji członek RPP wskazał, że ryzyka związane z klimatem wpływają na warunki podaży, działalności gospodarczej oraz ceny (np. silny wzrost cen żywności w Polsce z powodu suszy). Przekształcenia w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie są kosztowne (np. wzrost cen energii elektrycznej w

Pracodawcy RP: Ponad 90% Polaków obawia się wzrostu bezrobocia

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Łącznie ponad 90% Polaków obawiało się w kwietniu wzrostu bezrobocia - po doliczeniu odpowiedzi "nieznacznie wzrośnie", wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) i Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), których

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

koronawirusa starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (tj. przedsiębiorcy zatrudniającemu w ostatnich dwóch latach średniorocznie mniej niż 10 pracowników – w tym

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

komunikatu. O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym

ZBP: 62% bankowców pozytywnie ocenia perspektywy na 2019 r. 

indywidualnych, (69% wskazań na poprawę). 70% oczekuje wzrostu liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą" - czytamy dalej.  Ponad trzy czwarte badanych (80%) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2019 r., a 83% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. Co czwarty badany (24

KRD: Zadłużenie taksówkarzy wyniosło 119,5 mln zł na koniec kwietnia

uzbierało się 119,5 mln zł. To dużo, biorąc pod uwagę, że jest to mocno rozdrobniona branża, skupiająca głównie kierowców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zadłużenie JGD-ów wynosi 115,9 mln zł i stanowi 97% wszystkich zaległości. Pozostałe 3%, tj. 3,7 mln zł to faktury niezapłacone przez

Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy. "Zmiany te, wynikają z rozwiązań technicznych wykorzystanych w ramach budowy

PIE: Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych ograniczy szarą strefę

 I rundzie badania opinię taką podzielało 71% respondentów, a w II nieco mniej, tj. 66%. W II rundzie zwiększył się udział ekspertów, którzy wskazali na  średnie i małe znaczenie tezy dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski" - czytamy w raporcie. 

KPMG: 85% zarządzających firmami rodzin. chce przekazać stery młodemu pokoleniu

młodym własność firmy, a 58% całkowitą władzę nad firmą chce scedować na swoich następców. "Z naszych badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne są znacznie bardziej spokojne o sukcesję niż tego typu podmioty z innych państw europejskich. Proces przekazywania własności i kontroli jest

Santander Leasing: 56% małych polskich firm zamierza zwiększyć skalę biznesu

% firm planujących rozwój działalności. Z badania Santander Leasing wynika, że w 2019 roku w swych planach zakłada ją 49% takich firm. "Mimo zmieniających się nastrojów przedsiębiorców, ponad połowa polskich firm zatrudniających do 49 pracowników planuje rozwój skali działalności. Wynik napawa

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

medycznych (Grupa PZU Zdrowie). Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W ostatnich latach Grupa PZU rozszerza swoją aktywność także

GUS: Firmy faktoringowe wykupiły 15,5 mln faktur o wartości 269,6 mld zł w 2018

; - czytamy w komunikacie. Z usług faktoringowych w 2018 r. skorzystało 17 917 klientów, o 12,8% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 25,5% prowadziło działalność w zakresie handlu, 22,4% - przemysłu, 17,1% - transportu, a 14,9% - usług.  Wartość wykupionych wierzytelności przez badane

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

2020 r. łącznie przedsiębiorcy będą musieli wpłacać do ZUS 1435,42 zł miesięcznie, a więc aż o 118,45 zł więcej niż obecnie. Tyle zapłacą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale również twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych

Prezydent: Rada Gabinetowa być może jutro, decyzja zapadnie w ciągu dnia

VAT, - ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, - zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu, - zniesienie opłaty prolongacyjnej, - zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i

PKN Orlen i PZU mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

badania skuteczności aktywności reklamowej w mediach. Koncentracja nie ograniczy konkurencji, uznał Urząd. PKN Orlen jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

mających na celu redukcję kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Znalazło to wyraz zarówno w danych pochodzących z testów koniunktury GUS, jak również z kwartalnych danych obrazujących przychody i koszty działalności gospodarczej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników" - czytamy w

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 roku – mówi mec. Angelika Arter z kancelarii Arter Wiśniewska Adwokaci. Ustawodawca usunął stan zatrudnienia jako kryterium przyznawania pieniędzy. Zostawił natomiast definicję mikroprzedsiębiorcy, odwołując się do ustawy Prawo przedsiębiorców, a tym samym

IFR: 57,7% firm rodzinnych obawia się, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni

%) wstrzymało się od oceny jego roli, zapewne dlatego, że działał on poza głównym nurtem mediów oraz nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu. Obecne ograniczenia działalności gospodarczej rodzą obawę. 57,7% firm stwierdza, że nie przetrwa

NIK: Spółki celowe mają słabe efekty w transferze wyników badań do gospodarki

komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przypomina NIK. Dlatego Izba postanowiła odpowiedzieć na pytanie, czy działalność tych spółek jest skuteczną metodą wdrażania wyników prac naukowych do gospodarki. Skontrolowała po trzy uczelnie publiczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

Sądowego. Wyniki? Są zaskakujące. Kontroli ZUS boi się tylko 4 proc. badanych. Podnoszenia składek na ZUS – a przecież osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą w tym roku zapłacić miesięcznie o 114,51 zł więcej – 7 proc., skarbówki – 9 proc. Za to nierzetelnych

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Nowe podejście do rezerw strategicznych i wzmacnianie potencjału polskiego przemysłu rekomendują autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) jako niektóre z rozwiązań w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią, przedstawione w raporcie "

SMEO/ERIF BIG: Ok. 1/3 małych firm z trudnościami finans. wstrzymuje płatności

finansową partnera w Biurze Informacji Kredytowej, część korzysta z profesjonalnych wywiadowni gospodarczych. 17% przedsiębiorców nie sprawdza nowych kontrahentów, wskazano także. "Niestety, aż co trzeci badany przedsiębiorca decyduje się na opóźnienie płatności względem swoich dostawców. Dla

NBP: Banki zakładają silne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

osobom fizycznym uzyskującym dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii" - czytamy również. W opinii ankietowanych banków, do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się m.in.: wzrost ryzyka

IAB Polska/PwC: Nakłady na reklamę online wzrosły o 10,4% r/r w 2019 r.

recesji gospodarczej. Reklama internetowa przez lata budowała bardzo silną pozycję rynkową i dzisiaj będzie to procentować. Wyraźnie pokazuje to też ostatnie badanie IAB Polska dotyczące wpływu pandemii na firmy w naszej branży. Wierzę, że reklama on-line nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, ale

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii. - Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.: * Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.). * Przesunięcie

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

działalności wskazuje wysokie podatki, rosnące koszty pracy i konkurencje z firmami w szarej strefie. "Pod koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 2,3 mln firm zatrudniających mniej niż 10 osób. Dotychczas na ogół łączono je w badaniach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a to nieco zaciemnia ich

BIG InfoMonitor: 49% MŚP uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

kosztów ze względu m.in. na wzrost płacy minimalnej i wynikającą z tego podwyżkę składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą, boją się też zmian podatkowych. Tematy te wskazała ponad jedna trzecia badanych. W drugiej grupie zjawisk, wymienianych przez ponad jedną piątą respondentów, znalazła

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w I; perspektywy gosp. pogarszają się, ale wolniej

mechanizmy rynkowe, co jest decydujące dla podejmowania decyzji o rozwoju firm i inwestycjach. Na niejasność i niestabilność przepisów prawa jako barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej wskazuje blisko 43% badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 37%), zaś dla blisko 42% przedsiębiorców niepewność

MR: Firmy złożyły ponad 1,72 mln tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy

;Według stanu na 22 kwietnia mieliśmy 1 720 795 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: 1 106 857 - dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. 297 277- dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;  13 120 - dot

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

pokoronawirusowym kryzysie. W ustawie jest novum takie w sam raz na nadchodzące czasy. Osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą będą traktowane jak dłużnicy konsumenci. Wcześniej nie mieli możliwości skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej.     Upadłość konsumencka. Ratunek

MR: Złożono ponad 760 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

;Według stanu na 14 kwietnia na godz. 19:00 mieliśmy 760 627 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: - 528 738 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. - 134 511 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

MR: Złożono blisko 639,4 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

). "Według stanu na 14 kwietnia na godz. 7:00 mieliśmy 639 391 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: - 459 249 - dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. - 97 065 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

portalach zakupowych. Kontrola ZUS wchodzi do firmy W grudniu 2018 r. ZUS wszczął u niej kontrolę. I uznał, że przedsiębiorczyni złamała prawo, bo gdy przebywała na zasiłku opiekuńczym, aby opiekować się chorymi dziećmi, nadal prowadziła firmę. Jako dowód prowadzenia działalności gospodarczej na zasiłku ZUS

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

działalności gospodarczych, czyli instalatorów, operatorów koparek, wykonawców prac remontowych i tak zwanej wykończeniówki. Dla porównania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają 204 mln zł długu, a spółki akcyjne 'zaledwie' 41 mln zł. Najmniejsi podwykonawcy są w gorszej sytuacji również z tego względu

MR: Złożono ponad 556,9 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

;Według stanu na 10 kwietnia na godz. 7:00 mieliśmy 556 952 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: - 402 297 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. - 84 322 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; - 6 819

KPF: Wartość wierzytelności w Polsce wzrosła o 9,3% r/r do 86,3 mld zł w I kw.

. "To może oznaczać, że portfele należności polskich przedsiębiorstw rosną nawet szybciej niż polska gospodarka, co wymaga bacznej obserwacji przez analityków gospodarczych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być niski poziom kondycji moralnej w obszarze finansów w Polsce" - napisano w

MR: Złożono ponad 487,7 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

). "Według stanu na 9 kwietnia na godz. 7.00 mieliśmy 487 709 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: - 353 054 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. - 74 280 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność

MR:Ponad 398 tys. firm złożyło wniosek o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

(MR). "Według stanu na  8 kwietnia na godz. 7.00 mieliśmy 398 835 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań, z czego: - 288 421 - dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. - 61 601 - dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność

Rafako miało wstępnie 257,96 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Rafako odnotowało 257,96 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. "Zarząd Rafako S.A. […] informuje, iż, w związku z zakończeniem w dniu 28 kwietnia

KRD/KPF: Dla ponad 57% firm brak terminowych płatności jest barierą w działaniu

kontrahentów jest barierą w prowadzeniu działalności. Co trzecia przez brak płatności klientów nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. 31,6% badanych firm przyznaje, że przez zatory płatnicze musi ograniczyć inwestycje, a 8,5% firm (o 2% więcej niż w I kwartale) zatrudnienie. Przeciętny koszt

NCBR oferuje 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych prowadzących prace B+R

, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum). Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej. Maksymalny okres realizacji

EY, IIF: Głównym zagrożeniem dla banków w ciągu 10 lat są ryzyka niefinansowe

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Obok zagrożenia związanego ze spodziewanym spowolnieniem gospodarczym, wśród 10 zidentyfikowanych kluczowych ryzyka dla banków na całym świecie dominują ryzyka niefinansowe, które w ostatnich kilku latach stale zyskiwały na znaczeniu. 61% zarządzających

NCBR: W IV konkursie programu GameINN złożono 92 wnioski

jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki - wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych" - czytamy dalej. W IV konkursie GameiNN minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to 400 tys., a maksymalna to 20 mln zł. Zgłaszane do NCBR projekty badawczo-rozwojowe musiały

BIG InfoMonitor: Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm w Polsce

chorobowych od 1 dnia oraz preferencyjnych kredytów na 0% wynika z badania przeprowadzonego przez Research&Grow dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jak wynika z badania, pandemia z dnia na dzień unieruchomiła niemal jedną trzecią mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Te firmy znalazły się w

Personnel Service: Zakup nieruchomości w Polsce planuje 6 na 100 Ukraińców

. "Osiedlenie się w Polsce w dalszej perspektywie może też skłonić Ukraińców do zakładania tutaj własnych firm. W tym momencie o założeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce myśli 6% naszych wschodnich sąsiadów. To wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania" - podano

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r.

firmach tych pracowało również 1,2 tys. osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. (ISBnews)  

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

działalność gospodarczą, ale również twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych, m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny. Niższe składki dla początkujących przedsiębiorców

Narodowy Instytut Technologiczny ma zastąpić 114 obecnych instytutów

, który został skierowany do konsultacji publicznych. NIT będzie mógł m.in. prowadzić działalność gospodarczą i tworzyć spółki prawa handlowego. "Celem działalności NIT jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo

NCBR ogłosił konkurs na wsparcie uczelni ze średnich miast

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków w konkursie na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu, podało NCBR. W finansowanym z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na wsparcie

Rafako miało wstępnie 217,2 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Rafako miało w ujęciu jednostkowym 958,1 mln zł przychodów i stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 217,21 mln zł za 2019 r., według wstępnych danych, podała spółka. „Wstępne jednostkowe dane finansowe emitenta zostały oszacowane w

FOR: Polska zajęła 27. miejsce w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2020

cywilnoprawnych, teraz mogłoby stać się podobnie z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi" - czytamy w komunikacie. Zapowiedziany przez PiS wzrost płacy minimalnej do 4 000 zł w 2024 roku wynosi więcej niż wzrost płac 20-30% najmniej zarabiających pracowników. Taki wstrząs prawdopodobnie będzie

SMEO/ERIF BIG: 45% mikrofirm doświadczyło problemów finansowych w latach 2016-18

przez ich klientów reklamacje" - czytamy w komunikacie. Jednoosobowe działalności gospodarcze zdecydowanie częściej niż te działające w formie prawnej spółek mają problem z utrzymaniem regularności przychodu. Spółki natomiast dwukrotnie częściej popadają w kłopoty związane z realizacją zleceń

FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

Urząd Statystyczny do pozyskania danych niezbędnych do prowadzonych badań statystycznych bezpośrednio od organów administracji podatkowej, dzięki czemu ograniczony zostanie zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). FPP

BIEC:WPI nie zmienił się m/m w IV, konsumenci oczekują umiarkowanego wzrostu cen

obawiają się podwyżek w znacznie większym stopniu niż wynika to z planów producentów, podało Biuro. "Do czynników, które nadal stanowią zagrożenie dla przyszłej stabilności cen konsumpcyjnych należą przede wszystkim relatywnie wysokie i wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej

PARP: MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów, w puli 750 mln zł

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić na rynek nowe lub znacząco unowocześnione produkty, wyroby bądź usługi mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach programu "Badania na rynek". Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma do

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetw. przem. spadł do +1,6 w II

Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne. "Podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa w lutym br. formułują gorsze niż przed miesiącem oceny koniunktury. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy oceniają koniunkturę

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania PAK

przewidziane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracodawców, związkowych). Będzie ono udzielane na prace badawczo-rozwojowe; wspieranie innowacyjności; szkolenia, doradztwo, udział w targach

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Instytutu Europy Środkowej

komunikacie.  Przychodami Instytutu będą m.in. dotacje z budżetu państwa (na realizację zadań i pokrycie bieżących kosztów działalności), środki pochodzące z funduszy unijnych oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej, podano także. Zadania Instytutu to: - prowadzenie

EY: Całkowita wartość szarej strefy spadła o 0,9 pkt proc do 10,8% PKB w 2018 r.

(związana przede wszystkim z produkcją gospodarstw domowych na własny użytek). "Straty dla finansów publicznych z tytułu gotówkowej szarej strefy szacowane, w postaci utraconych dochodów z VAT oraz z podatków dochodowych od działalności gospodarczej, szacowane są na 38,4 - 48,8 mld zł (1,82% - 2,31

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

PRAWO PRACY 1. Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300 proc. prognozowanego przeciętnego

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

rejestrację działalności gospodarczej i dostępność kredytów dla MŚP. •             Wspieranie innowacji w celu zmniejszenia zależności od łańcuchów dostaw. Aby wspiąć się po drabinie wartości dodanej, należy zwiększyć inwestycje w badania i