badania bilans

anpop, PAP

Bezrobocie? Nieodpowiednie kwalifikacje i mało miejsc pracy [RAPORT]

Bezrobocie? Nieodpowiednie kwalifikacje i mało miejsc pracy [RAPORT]

Mało nowych miejsc pracy i niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców - to najważniejsze przyczyny bezrobocia. To wnioski z trzeciej edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego, które zaprezentowano w poniedziałek.

Coraz bardziej gorący tydzień dla spółki Amber Gold

Od początku lipca prezes Amber Gold Marcin Plichta przekonuje dziennikarzy, że dobrą kondycję jego firmy potwierdzi badanie bilansu przez biegłych rewidentów. Jednak firma, która rzekomo ten audyt prowadziła, zaprzecza, by cokolwiek teraz w Amber Gold badała.

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

Wprowadzenie uproszczeń dla mikrospółek będzie rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez najmniejszych przedsiębiorców. Pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową firmy i przeznaczenie dodatkowych środków na działalność operacyjną generującą zyski - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

Rośnie poparcie dla energii atomowej i dla OZE

Rośnie poparcie dla energii atomowej i dla OZE

Badanie na zlecenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) przeprowadzono kwietniu w ramach projektu "Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy". Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów. Wynika z niego, że 20,7 proc. badanych zdecydowanie

Deregulacja niepotrzebna przedsiębiorcom? Dwa różne wyniki badań

Deregulacja niepotrzebna przedsiębiorcom? Dwa różne wyniki badań

korzystnych dla małych firemek. Pilotażowy test poświęcono IV ustawie deregulacyjnej. Efekty? Deregulacja niesie za sobą same korzyści, a żadnych kosztów dla najmniejszych firm - twierdzą autorzy badania. Jak pokazują, zmiany w prawie wpłyną na ponad 1,8 mln małych i średnich przedsiębiorstw, bilans kosztów i

PISM: polski program jądrowy potrzebuje wyrazistego lidera

poniedziałek raporcie z projektu badawczego PISM "Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy". Jak podkreśla raport, koniecznym warunkiem dla rozwoju atomu jest poparcie społeczne, a tegoroczne badanie opinii publicznej wskazuje, że jest ono wysokie - wynosi 64 proc. Jedna z autorek raportu

PKP zaprosi inwestorów do zakupu TK Telekom i PKP Energetyka w ciągu 2 miesięcy

Rothschild) i prawnego (Weil, Gotshal & Managers - Paweł Rymarz). "Oczekujemy, że na przełomie tego i przyszłego roku potencjalni inwestorzy zostaną dopuszczeni do due diligence w TK Telekom. W PKP Energetyka badanie bilansu będzie można przeprowadzić w I kwartale 2015 r." - powiedział

Eksport najmocniejszy od roku, będzie słabł, choć C/A bez zagrożeń wg analityków

pogłębiającego się deficytu dochodów" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Dane bilansu płatniczego wskazują na brak istotnych ryzyk dla stabilności zewnętrznej gospodarki. W najbliższych miesiącach możliwe jest dalsze wyhamowanie eksportu, na co wskazują wyniki badania PMI i spadek napływu

Badanie PISM: prawie 64 proc. respondentów za energią jądrową w Polsce

Badanie, przeprowadzone w ramach projektu badawczego PISM "Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy", zrealizowano w kwietniu 2014 r. W sondażu, przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów, 20,7 proc. "zdecydowanie tak" odpowiedziało na pytanie o

Przedsiębiorcy w coraz lepszych nastrojach. Mają więcej zamówień, będą podnosić ceny

Przedsiębiorcy w coraz lepszych nastrojach. Mają więcej zamówień, będą podnosić ceny

lepsza, jednak bilans tych ocen wypada coraz lepiej. W kwietniu poprawę koniunktury w badaniach GUS sygnalizowało 21 proc. pytanych, a pogorszenie 12 proc. To oznacza, że wskaźnik koniunktury wyniósł +9. Miesiąc temu było to +5. Ale nastroje poprawiły się także w porównaniu z tym samym okresem

Na świecie 800 mln ludzi czyta e-gazety, a 2,5 mld prasę drukowaną

Na świecie 800 mln ludzi czyta e-gazety, a 2,5 mld prasę drukowaną

Co ciekawe, z badania wynika, że sprzedaż papierowych wydań gazet wzrosła na całym świecie w 2013 r. o 2 proc. Ujemny pozostaje jednak bilans dla ostatnich pięciu lat - to 2 proc. W ostatnim roku wzrosty zanotowano w Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Spadki natomiast najmocniej widoczne były w

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1.611 mln euro deficytu w lipcu

został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie

KNF: Wyniki stress-testów TU potwierdziły odporność na ryzyko niskich stóp proc.

TUnŻiR i TU na Życie Europa. W badaniu założono udział zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji pokrywający co najmniej 50% krajowych rynków ubezpieczeń. Europejskie testy stresu zostały przeprowadzone według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w oparciu o bilans i wymogi kapitałowe wyznaczone

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 13 grudnia --10:00: Spotkanie The Farm 51 nt. planów  --10:00: Debiut Capital Park na GPW --10:30: Konferencja Fundacji Konrada Adenauera nt. badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013"  --14:00: GUS opublikuje dane o

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie The Farm 51 nt. planów   --10:30: Konferencja Fundacji Konrada Adenauera nt. badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013" --14:00: GUS opublikuje dane o inflacji CPI za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za

Kalendarium ISBnews

  PIĄTEK, 13 grudnia --10:30: Konferencja Fundacji Konrada Adenauera nt. badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013"  --14:00: GUS opublikuje dane o inflacji CPI za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za listopad

NBP: Rachunkek obrotów bieżących w maju był zbilansowany

wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie

PMR: Rynek sprzętu medycznego w Polsce wzrośnie o 3% do 4,13 mld zł w 2014 r.

, aby bilans jednostek nie okazał się ujemny. Dodatkowo, samorządy w kolejnych latach wydawały coraz mniej na zakup środków trwałych w szpitalach, podano również. W świetle badania, 33% producentów sprzętu medycznego uważa, że sytuacja na rynku jest dobra lub bardzo dobra. Jako "ani dobrą ani

KE o Polsce: Jest super, ale najwyższy czas na trudne reformy

KE o Polsce: Jest super, ale najwyższy czas na trudne reformy

opierali naszej gospodarki wyłącznie na niskich kosztach pracy i dostarczaniu tanich komponentów do zachodnich technologii. Zamiast tego Polska powinna zainwestować w centra badań i rozwoju oraz lepiej wykorzystywać kapitał intelektualny mieszkańców. - Od dłuższego czasu słyszymy ostrzeżenia, że czeka nas

Kalendarium ISBnews

Badanie Inwestorów 2013 --12:00: Konferencja prasowa P.A. Nova nt. wyników  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w październiku    PIĄTEK, 8 listopada --10:00: Konferencja prasowa JSW nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników

MF: Większość ubezpieczonych wybierze przekazywanie składki do ZUS, a nie OFE

w OFE czy udział tylko w systemie repartycyjnym, przypomina resort. "Na podstawie badań opinii publicznej można jednak wnioskować, że preferencje ubezpieczonych cechują się większą awersją do ryzyka i więcej osób zdecyduje się na rozwiązania bezpieczniejsze. Biorąc powyższe pod uwagę, bilans

Obiecujący trójkąt: uczelnie, biznes, samorząd

Obiecujący trójkąt: uczelnie, biznes, samorząd

"Bilans kompetencji" to specjalny raport zestawiający umiejętności i kompetencje absolwentów krakowskich uczelni z oczekiwaniami firm z dwóch ważnych dla Krakowa branż: informatycznej oraz outsourcingowej. Opracowanie zaprezentowano na pierwszym krakowskim spotkaniu w trójkącie: uczelnie

Rośnie wartość opóźnionych kredytów. W UE to już 1,2 bln euro

Rośnie wartość opóźnionych kredytów. W UE to już 1,2 bln euro

, np. klient nie płaci rat przez 90 dni - informuje Financial Times.Niemcy zadłużeni na potęgęWedług badań PwC na koniec 2012 r. wartość opóźnionych kredytów europejskich banków wzrosła w ciągu roku o 100 mld euro, do 1,19 bln euro.Tak duży wzrost to wynik ciągle słabej sytuacji ekonomicznej w takich

Orange płaci swoim klientom. Wystarczy zachęcić znajomego

abonament lub Plan Mix. Podobną taktykę promocyjną stosują od jakiegoś czasu banki. Z badań wynika, że co trzeci klient bankowości internetowej założył rachunek, bo poleciła go im znajoma osoba. Ofertę z rekomendacją miały m.in. Alior Bank, Kredyt Bank i mBank. Kochamy zmieniać numery W ubiegłym roku w

MF zamierza uprościć zasady rachunkowości dla małych firm

zakresie sprawozdawczości finansowej, takich jak np. możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się ze skróconego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej" - tłumaczyła wiceminister. Zapowiedziała, że firmy te nie będą musiały sporządzać rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1.596 mln euro deficytu w czerwcu

został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 5 lutego --08:30: Spotkanie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce z Ministrem Mateuszem Szczurkiem  --11:00: Konferencja Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG nt. badań koniunktury  --16:00

Tyle dobra! Oto państwa, które dały światu najwięcej. Polska jest dopiero na 52. miejscu [INFOGRAFIKA]

zestawienia użyliśmy 35 danych z różnych organizacji światowych, takich jak ONZ, Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia, Konwencja bazylejska oraz wiele innych - mówi dla portalu Business Insider Simon Anhol. - Daliśmy szansę każdemu krajowi pokazać w skrócie jego bilans dla świata. Czy jest wierzycielem

Lotnisko. Samolotów dużo więcej, ale pasażerów mniej

przewoźnik zdecydował się na taki krok, bo ma za mało samolotów, żeby obsłużyć wszystkie trasy. Samolotów znacznie więcej... Wyraźnie widać, że lotniskowy bilans tras jest na plus. Tak samo jak policzy się obsługiwane przez lotnisko samoloty. Od stycznia do końca czerwca tego roku w porcie wykonano 1406

Kalendarium ISBnews

--10:00: Spotkanie The Farm 51 nt. planów  --10:30: Konferencja Fundacji Konrada Adenauera nt. badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013"  --14:00: GUS opublikuje dane o inflacji CPI za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o podaży

Kalendarium ISBnews

Konrada Adenauera nt. badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013" --14:00: GUS opublikuje dane o inflacji CPI za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za październik

Kalendarium ISBnews

Banku nt. wyników badań dot. potrzeb kierowców związanych z finansowaniem zakupu i eksploatacji samochodu  --14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2012 r.   WTOREK, 12 listopada --09:00: Konferencja wynikowa Protektor --10:00: Konferencja prasowa LPP nt

Posłowie chcą uprościć rachunkowość dla najmniejszych firm

finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Uproszczenia mają obejmować możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans, który będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów, a

Holandia ogranicza wydobycie gazu. Wielka szansa dla Gazpromu

Wydobycie gazu ze złóż Groningen, które w zeszłym roku wyniosło 53,8 mld m sześc., w tym i w przyszłym roku zostanie zmniejszone do 42,5 mld m sześc., a w 2016 r. do 40 mld m sześc. - zapowiedział rząd Holandii. "Badania pokazały, że z eksploatacją wiążą się ryzyka, także trzęsień ziemi"

Kalendarium ISBnews

--11:30: Konferencja Netia nt. wyników --11:30: Wyniki przetargu obligacji skarbowych --12:00: Konferencja Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013 --12:00: Konferencja prasowa P.A. Nova nt. wyników --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w październiku   

Kalendarium ISBnews

; --12:00: Spotkanie prasowe Getin Banku nt. wyników badań dot. potrzeb kierowców związanych z finansowaniem zakupu i eksploatacji samochodu --14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2012 r.   WTOREK, 12 listopada --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym we wrześniu

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Qumak nt. wyników --10:30: Konferencja LW Bogdanka nt. wyników --11:30: Konferencja Netia nt. wyników --12:00: Konferencja Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013  --12:00: Konferencja prasowa P.A. Nova nt. wyników  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w

We wtorek posłowie zajmą się ułatwieniami dla firm z sektora MŚP

charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano łącznie 284 zmiany w 109 ustawach. Projekt, którym ma zająć się teraz Sejm, wprowadza zmiany w 30 ustawach. "Propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie oddziaływać w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa. Bilans wprowadzanych

Buzek: Europa potrzebuje wielkiej idei

spraw zagranicznych oraz przemysłu, badań naukowych i energii Jerzy Buzek, a także marszałek Sejmu Radosław Sikorski Buzek, który jest także przewodniczącym rady programowej EFNI, w krótkim przemówieniu na zakończenie imprezy powiedział, że "w Europie najbardziej potrzebujemy atmosfery prawdy

MF Global - rośnie skala nadużyć. Pieniądze trafiły za granicę?

. powierzonych firmie przez jej klientów. W tym tygodniu okazało się, że w kasie brakuje dodatkowo 500 mln dol.Likwidator spółki James Giddens powiedział, że śledczy i księgowi cały czas badają bilanse spółki i kwota może się jeszcze zmienić.Klienci powoli zaczynają tracić cierpliwość. Od czasu złożenia wniosku

Projekt dot. koncesji na węgiel skierowany do podkomisji

oferujący im towar inny niż jest przez nich deklarowany. Dotyczy to głównie węgla z importu. Badania określające jakość węgla wykonywane są przez jednostki certyfikujące na zlecenie producentów i dotyczą konkretnych partii (dostaw). Sprzedawca węgla powinien posiadać certyfikat jakościowy określający

Kalendarium ISBnews

. w obszarze inwestycji w grupie PZU --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za grudzień   CZWARTEK, 13 lutego --10:00: Konferencja MFO nt. wyników  --10:00: Konferencja TVN nt. wyników  --11:00: Konferencja prasowa BOŚ Banku nt. najnowszego programu BOŚ

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Inicjatywy „Tak dla S-7", Zespołu Doradców Gospodarczych TOR „Plan ratunkowy dla budowy trasy wylotowej S-7 z Warszawy"    ŚRODA, 12 lutego --10:00: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt, wyników za IV kw. --14:00: NBP poda dane o bilansie

Kalendarium ISBnews

IV kw. 2013 --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za grudzień   CZWARTEK, 13 lutego --10:00: Konferencja MFO nt. wyników  --10:00: Konferencja TVN nt. wyników  --10:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników za IV kw.  --12:00: Konferencja Polkomtelu i

Kalendarium ISBnews

zaprezentowane zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce  --11:00: Konferencja prasowa Faktorama nt. rynku faktoringu w Polsce  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. i w całym 2013 r.   ŚRODA, 12 lutego --14:00: NBP poda dane o bilansie

Kalendarium ISBnews

prasowa PAIiIZ, na której zaprezentowane zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. i w całym 2013 r.   ŚRODA, 12 lutego --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za grudzień   CZWARTEK, 13

Europejskie banki przed egzaminem

października 2013 r. Chodziło o to, by banki miały odpowiedni czas tak na przygotowanie się od strony zarządzania, jak zgromadzenie odpowiednich środków finansowych. Badane są 124 najbardziej znaczące grupy bankowe strefy euro mające ok. 85 proc. wszystkich aktywów bankowych w strefie euro. Wyniki

Szwajcarska kopuła ma przekonać polskich rolników do wiatraków

. Nie będzie też wiatraków w Końskowoli, a teraz ważą się losy kolejnej farmy - tym razem w Komarowie, gdzie protestuje część mieszkańców. Największe opłaty w Polsce Dzieje się tak, chociaż władze regionu o wiatrakach mówią z dużą nadzieją. - Mamy niekorzystny bilans energetyczny. Zużywamy pięć tysięcy

Migranci wciąż przesuwają decyzje o powrocie do Polski

podejmować nie chcą - by wspomnieć np. pracę opiekunów osób starszych w Niemczech" - powiedziała Berlińska. Socjolog dodała, że z prowadzonych przez nią od lat badań wynika, iż decyzji o wyjeździe za granicę zazwyczaj towarzyszy założenie o powrocie "za jakiś czas". Na podjęcie takiej decyzji

Niemcy na cenzurowanym. Unii nie podoba się duża nadwyżka handlowa

pod koniec października amerykański Departament Skarbu.Śledztwo w niemieckich tabelkachTa publiczna krytyka ze strony USA wywołała burzę w Berlinie. Rzecznik ministra finansów Wolfganga Schäublego odparował Amerykanom, że niemiecki bilans to efekt zdrowej niemieckiej gospodarki i nie ma nic do

Choć gospodarka wpada w dołek, nasze firmy nie tracą rezonu

obraz wyłania się z badań BRE Banku. Tu przebadano 400 firm, ale wśród nich znalazło się aż 100 dużych. Jedna trzecia pytanych jest zdania, że przyszły rok będzie lepszy, jedna trzecia - że gorszy. - To znacznie lepiej, niż można byłoby się spodziewać po tym, co dzieje się z gospodarką, i po tym, co

Kalendarium ISBnews

Adenauera nt. badania pt.: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013"  --14:00: GUS opublikuje dane o inflacji CPI za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za październik

Dlaczego w byłym NRD przybywa nastoletnich matek?

czynienia z ucieczką w macierzyństwo - mówi Jürgen Dorbritz, naukowiec z Federalnego Instytutu Badań nad Ludnością. Trend obserwuje od zjednoczenia Niemiec, czyli od momentu, gdy szary, ale uporządkowany świat obywateli NRD zawalił się, pojawiła się bieda i bezrobocie. Jak z tym zjawiskiem walczyć

Kalendarium ISBnews

posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) --VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu - 2dzień   CZWARTEK, 7 listopada --10:30: Konferencja LW Bogdanka nt. wyników  --11:30: Konferencja Netia nt. wyników --12:00: Konferencja Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013  --12:00

Kalendarium ISBnews

; CZWARTEK, 7 listopada --10:30: Konferencja LW Bogdanka nt. wyników  --11:30: Konferencja Netia nt. wyników --12:00: Konferencja Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013  --12:00: Konferencja prasowa P.A. Nova nt. wyników  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych

Kalendarium ISBnews

dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP)   CZWARTEK, 7 listopada --12:00: Konferencja Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2013  --14:00: NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w październiku    PIĄTEK, 8 listopada --14:00: GUS poda dane o wynikach

"DGP ": Szkolenia pracowników słabe i nieefektywne

Raport PARP i UJ "Bilans Kapitał Ludzki" stwierdza, że głównymi przyczynami rezygnacji z inwestowania w swoich pracowników są koszty, przekonanie o braku odpowiedniej oferty, czy o tym, iż podwładni szkoleń nie potrzebują.- To błąd. Szefowie często nie dostrzegają drzemiącego w ludziach

"Dziennik Gazeta Prawna": Szkolenia pracowników słabe i nieefektywne

Raport PARP i UJ "Bilans Kapitał Ludzki" stwierdza, że głównymi przyczynami rezygnacji z inwestowania w swoich pracowników są koszty, przekonanie o braku odpowiedniej oferty, czy o tym, iż podwładni szkoleń nie potrzebują. "To błąd. Szefowie często nie dostrzegają drzemiącego w

Pengab wzrósł o 1,2 pkt m/m do 27,5 pkt w styczniu (aktualizacja)

znaczącą poprawę sytuacji banków w 2014 roku. Taką projekcję formułuje siedmiu na dziesięciu reprezentantów banków. Z optymizmem na 2014 r. patrzy 82% badanych, to o 43 pkt proc. więcej niż przed rokiem . Oczekuje się, że głównym źródłem zysków banków będzie wzrost przychodów, a nie redukcja kosztów

Zagraniczne banki pomogą Kompanii Węglowej

diligence Kompanii. Badanie ma się zakończyć do końca października. Na przełomie września i października zaplanowano spotkania z agencjami ratingowymi. Jeśli badanie wypadnie pomyślnie i spółka dostanie w miarę przyzwoity rating, to jest szansa na emisję ok. 3 mld zł obligacji. Wówczas sytuacja Kompanii by

Firmy mówią Stop dla zatrudniania. Najgorzej od 2008 roku

budownictwo i handel. Prognozy regionalne są umiarkowane - w pięciu z sześciu badanych regionów odsetek firm przewidujących wzrost zatrudnienia był nieco wyższy niż tych planujących redukcje (najwyższy wynik - +7 proc. - zanotowano w regionie południowym). Na zero ich bilans ukształtował się w

Holenderska gospodarka zyskuje dzięki robotnikom z Polski

Badania do raportu o bilansie zysków i kosztów dla Niderlandów z tytułu napływu polskich pracowników w ostatnich latach przeprowadzono na zlecenie Holendersko-Polskiego Centrum na rzecz Handlu. Po co? Żeby pokazać społeczeństwu holenderskiemu, jaki jest rzeczywisty wpływ Polaków na gospodarkę

Polska po dziesięciu latach w Unii - ocena cztery plus

Jedenaście lat temu ponad 77 proc. wyborców w referendum akcesyjnym opowiedziało się za wstąpieniem Polski do UE. Z czasem poparcie dla Unii rosło i dziś bije rekordy. Według najnowszych badań CBOS aż 89 proc. społeczeństwa popiera członkostwo Polski w Unii. Oznacza to, że mamy największy odsetek

Dołek za nami! Polski PKB odbił się od dna

będą równie zaskakujące.Nawet ci, którzy bardziej wstrzemięźliwie szacowali tempo wzrostu gospodarczego, w II kwartale spodziewali się pozytywnej niespodzianki (choć dziwić może nieco język, jakim ta niespodzianka jest anonsowana). "Poniedziałkowe dane o bilansie płatniczym i handlu zagranicznym

Kopex rusza do Chin. Nadal chce też zbudować kopalnię w Polsce

kompleksy ścianowe Mikrus, które umożliwiają opłacalną eksploatację niskich, twardych i pofałdowanych pokładów węgla. Pod koniec ubiegłego roku polski producent utworzył wraz z Shandong Machinery Group centrum badań i rozwoju w Pekinie. Ośrodek będzie stanowił zaplecze rozwiązań technologicznych dla

Eksperci: część zaleceń KE dla Polski budzi kontrowersje

. będzie właśnie kwestia bilansu demograficznego. Kluza krytykował też zbyt duży poziom ogólności rekomendacji. W czerwcu KE zaleciła Polsce ponadto, by zminimalizować cięcia w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, lepiej ukierunkować politykę społeczną, poprawić opłacalność wydatków i

W górach nie ma śniegu. Czas, żeby Beskidy stawiały nie tylko na narty

W minionym sezonie ośrodek narciarski na bielskim Dębowcu nie przyniósł zysków. Aż strach pomyśleć, jaki będzie bilans w tym sezonie, który rozpoczął się dopiero 27 stycznia. Wiele osób przestrzega, żeby nie patrzyć na narciarski potencjał Beskidów przez pryzmat Dębowca, bo z uwagi na niskie

Gdzie są źródła wzrostu w Europie? [EKG 2013]

przynosić owoce. Teraz jesteśmy w grupie państw o najlepszym bilansie budżetowym - zachwalał Varga. Zmieniono system podatkowy, odciążono podatników. Państwo stara się też ułatwić dostęp do kredytów dla przedsiębiorców.Rumunia, jak mówił ich minister gospodarki Varujan Voscanian, zapłaciła wysoka cenę w

Nowy system na GPW. 15 kwietnia grozi nam awaria i powrót do starego?

się wydłużyć sesję giełdową o godzinę. Argumentacja GPW była prosta: dostosowanie godzin trwania sesji do rynku w Londynie, we Frankfurcie i w Nowym Jorku. Czy bilans wydłużenia sesji był dla giełdy i samych inwestorów korzystny? Żeby to ustalić, potrzebne było powołanie specjalnego sztabu. Wynajęto

Dolnośląskie po 25 latach. Upadł przemysł ciężki, rozwija się sektor usług

stawiają na tzw. gospodarkę opartą na wiedzy, wspierając współpracę biznesu i uczelni. Mają w tym pomóc m.in. Wrocławski Park Technologiczny oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+. "Wrocław bardzo dobrze skorzystał z niebywałej szansy jaką było odzyskanie wolności. Stało się tak dlatego, że mamy tu

Obowiązek badania sprawozdania finansowego i utworzenia ZFŚS w nowo powstałej spółce z o.o.

Spółka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2009 r. Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powstał w spółce, jeżeli w dniu 1 stycznia 2009 r. zatrudniała co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.W przypadku spółki z o.o. obowiązek badania

Znikająca rada nadzorcza Amber Gold

dowiedzieliśmy się od audytorów, że ich firma - Global Audyt Partner - jednak nie pracuje nad bilansem, a nawet nie ma umowy na badanie finansów Amber Gold za rok 2011, z dniem 2 sierpnia 2012 zakończyliśmy współpracę z Amber Gold".Sąd: W Amber Gold rady nadzorczej nie byłoO tym, że Global Audyt Partner nie

Biotechnologiczna Selvita chce przeprowadzić ofertę publiczną na przełomie roku

zaawansowanych prób klinicznych na ludziach spodziewa się w 2012, wtedy spółka będzie je "aktywować w bilansie i amortyzować".  "Zdecydowaliśmy się na konserwatywne rozliczanie naszych projektów według MSR. Obecnie nasze badania uwzględniamy w kosztach. Przychody w 2010 przekroczą 10 mln zł

Bosch patentowym mistrzem Europy w 2012 r.

Grupa Bosch przeznacza rocznie ponad 8 proc. swoich obrotów na badania i rozwój. W ubiegłym roku była to kwota ok. 4,5 mld euro. Na całym świecie w działach badawczo-rozwojowych Bosch zatrudnia ponad 42 tys. pracowników, z tego 20,7 tys. w Niemczech. Patenty chronią wyniki ich pracy przed

PARP zdiagnozuje przedsiębiorców. Oprogramowanie jak szklana kula

dane pozwalają zaszeregować przedsiębiorstwo do odpowiedniej kategorii. Po drugie, dane finansowe z ostatnich trzech lat, np. aktywa trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, inwestycje krótkoterminowe, amortyzacja, zysk (strata) netto. Każda firma umieszcza te informacje w corocznym bilansie oraz rachunku

Jak dyrektorzy państwowej firmy wpadli na opcjach walutowych. Strata: 13 mln

funkcjonariusze ABW, którzy po przejrzeniu bilansów Rudnik, przygotowywanych przez Ministerstwo Gospodarki do prywatyzacji, wszczęli wspólne śledztwo z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie. Po trzyletnim postępowaniu akt oskarżenia był gotowy. Oparto się głównie na opinii biegłego specjalisty od opcji walutowych

Radziwiłł: koszt wyższych ulg na dzieci relatywnie niski wobec korzyści

dochodach, które rozważają posiadanie drugiego czy trzeciego dziecka wyższa ulga będzie bardzo poważnym bodźcem finansowym. Z badań naukowych wynika, że o ile sytuacja finansowa nie jest kluczowym kryterium w przypadku decyzji o posiadaniu pierwszego czy nawet drugiego dziecka, o tyle decyzja o trzecim

Deficyt C/A spadł w XI do 1,7% PKB, import będzie rósł wraz z poprawą gospodarki

ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski "Zgodnie z bilansem płatniczym za listopad 2013 r. opublikowanym przez NBP, polski eksport w ujęciu rok do roku zwiększył się o 1,2%, a import spadł o -0,8%. W ujęciu do października zarówno import jak i eksport spadły o tyle samo: 7%. Wg badań nastrojów

NBP: Saldo obrotów bieżących wyniosło -1.611 mln euro w lipcu

został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

Przewięźlikowski. "Podstawowym celem ewentualnej emisji będzie pozyskanie kapitału na inwestycje i badania. Wciąż jednak szukamy innych źródeł finansowania, takich jak umowy z partnerami i granty" - dodał. Przewięźlikowski wyjaśnił, że emisja mogłaby zrealizować także dwa inne cele. "Chcemy

KBC Securities zamyka oddział detaliczny. 10 tys. klientów do DM BOŚ?

Jarosław Dominiak. Rynek się kurczy Od stycznia 2011 r. maklerzy apelowali o skrócenie sesji giełdowej, wydłużonej wtedy o godzinę. Powód to wyższe koszty, których nie rekompensował wzrost obrotów. Np. w ubiegłym roku obroty na rynku głównym warszawskiego parkietu spadły o 24 proc. Czy bilans wydłużenia

NBP: Saldo obrotów bieżących wyniosło -1.596 mln euro w czerwcu

został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie

NBP: Saldo obrotów bieżących wyniosło 0 mln euro w maju

wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych. Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie

Bankructwo Wspólnoty, czyli Kasa ma kłopot

najlepszej kondycji finansowej (SKOK Zachodnia). Według KNF to jeszcze spotęgowało problemy Wspólnoty. Można założyć, że kolejnym krokiem miało być przejęcie połączonych Kas przez SKOK Stefczyka. Ale plan się nie powiódł. Jesienią 2012 r. nadzór nad Kasami przejęła KNF. Wszystkie musiały poddać się badaniu

OFE czy ZUS? Decyzja o wyborze nie będzie na zawsze

przechodzących na emeryturę w latach 2014-50 bilans zysków i strat wynikających z przeniesienia ich kapitału z OFE do ZUS będzie niekorzystny.Izba przypomina też wyniki dotychczasowych badań opinii publicznej, z których wynika, że większość Polaków krytycznie odnosi się do zapowiadanych przez rząd zmian w OFE.

Deficyt C/A spadł do 1,5% PKB w 2013 r., ale może znowu rosnąć wg analityków

najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dane bilansu płatniczego nie stanowią ryzyka dla stabilności zewnętrznej gospodarki. W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego wzrostu deficytu obrotów bieżących, jednak jego poziom w relacji do PKB wciąż pozostawać będzie na bezpiecznych poziomach

Firmy wciąż nie doceniają bezpieczeństwa informacji

pracodawcy czy wreszcie korzyści materialne. Ostatnie badania pokazują, że kradzież tożsamości i danych przybierają alarmujące rozmiary wśród zwalnianych pracowników.Casus IBM uwiarygodnia więc naszą tezę, iż firmy nie doceniają bezpieczeństwa informacji, ale podobne konkluzje można wysnuć z ostatnich

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego lecą głowy za OLT

badali działalność ULC w latach 2010-12. Resort transportu w poniedziałek wieczorem opublikował miażdżący dla ULC raport. "Kontrola przeprowadzona przez zespół pracowników Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykazała liczne uchybienia i nieprawidłowości" - napisał w

Jak żyć, Mr. Sandel? Myśliciel wygłosi wykład "Czego nie można kupić za pieniądze"

komunitarystami czy Alasdair MacIntyre) dotyczyła bowiem w dużym stopniu tych dylematów, które dzisiaj wyczuwamy niejako instynktownie i rozważamy w polityce, mediach i rozmowach prywatnych jako lekcje z doświadczeń ubiegłych lat i dziesięcioleci. Dotyczy to także Polski i bilansu ostatniego 25-lecia. Liberalizm

Zarządca komisaryczny w SKOK Wspólnota

. - promesy "Krajówki" na łączną kwotę 170 mln zł równoważyły w bilansie ujemny kapitał własny kasy. Ten zaś wynikał głównie ze strat poniesionych przez Kasę we wcześniejszych latach (łącznie 171 mln zł). Gdyby Krajowa SKOK nie udzieliła Wspólnocie gwarancji - musiałaby ona ogłosić bankructwo. - Na

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

placówek i 121 punktów agencyjnych mógłby jej pozazdrościć niejeden bank. W systemie SKOK od lat stawiany jest innym kasom za wzór. Dotarliśmy do raportu z badania sprawozdania finansowego Kasy Stefczyka za 2012 r. Z dokumentu wyłania się nieco inny obraz tej instytucji finansowej. Według audytorów z

MFW: Grecja jest dopiero w połowie drogi do wyjścia z kryzysu

robotę, poprawiając bilans pierwotny o blisko 9 proc. PKB pomimo trudnych warunków makroekonomicznych - stwierdził w rozmowie z IMF Survey Poul Thomsen, szef misji MFW w Grecji. W zeszłym roku przedstawiciele UE i MFW zgodzili się na wydłużenie programu greckich reform o dwa lata, do 2016 roku. Celem

Dlaczego Finowie lubią małe firmy rodzinne?

w swoich rękach. Bo właściciele inwestują tam, gdzie są ich główne siedziby - tam inwestują, tam prowadzą badania. Własność ma więc znaczenie.Co za różnica, czy firma jest globalna, czy rodzinna?- Olbrzymia. Za firmami rodzinnymi stoją konkretni ludzie. Wszyscy wokół ich znają. To właściciel albo

Kalendarium ISBnews

  --10:30: Konferencja Mars FIZ nt. projektów      --11:00: Konferencja prasowa EY "Polski klient banku jak „Zosia – samosia" - wyniki badania  --11:00: Konferencja LZMO nt. emisji obligacji   --11:30: Konferencja

Canal+ idzie na zderzenie z TVN i Polsatem. Zmienia się w stację ogólnotematyczną

Prezes nc+ robi bilans w półtora roku po wielkim wizerunkowym kryzysie firmy. Zapowiada dużą zmianę: Canal+ zostanie przekształcony w ogólnotematyczną stację premium. Będzie przypominała kanały wielkiej czwórki - TVN, Polsat, TVP1 i TVP2. W ofercie znajdą się filmy i seriale, programy rozrywkowe

Przekwalifikowanie umowy leasingu operacyjnego na leasing finansowy

Odpowiedź: Skutki przekwalifikowania umowy leasingu operacyjnego na finansowy ujmuje Pani w księgach rachunkowych na koncie "Rozliczenie wyniku finansowego" i prezentuje w bilansie w pasywach w poz. A.VII. Kapitał własny. Zysk (strata) z lat ubiegłych. W praktyce gospodarczej często

Jak Niemcy reformują zieloną energetykę

rząd, która latem ma zostać uchwalona przez parlament? Na pewno wbrew lamentom branży firmom inwestującym w wiatraki i panele nie grozi bankructwo. Rząd chce bowiem zwiększać udział OZE w bilansie energetycznym kraju. Do 2025 r. ma wynosić 40-45 proc., a do 2035 r. - 55-60 proc. W projekcie zapisano

TV Puls bez nadajników analogowych. Chce mieć 5 proc. widowni

mln straty netto. Na koniec 2009 r. skumulowane straty z poprzednich lat sięgnęły 113,4 mln zł przy przychodach w wysokości 22,7 mln zł. Po zmianach w składzie jej udziałowców (ze spółki wycofał się koncern News Corp., a następnie zakon franciszkanów) bilanse TV Puls zaczęły się poprawiać. W latach

Z wizytą na wiertni, czyli jak się w Lubuskiem szuka miedzi

płuczką.- Ten system jest krwiobiegiem wiertni i dostarcza nam wielu cennych informacji. Na badaniu płuczki opiera się kontrola otworu. Przykład: nawiercimy pokład zawierający gaz, wszystko pójdzie do płuczki, a nasze czujniki od razu reagują. Badamy też bilans płuczki: ile wpływa, ile wypływa. Wtedy

EBOR wesprze Inicjatywę Mikro pożyczką w wysokości 3 mln euro

zagrożonych jest jej utratą na skutek zamknięcia kopalń i hut. Przeszkodą dla poszukujących możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest brak kapitału.Niedawne badania UE wykazały, że popyt na mikro-kredyty w Polsce jest bardzo duży. Tylko 3 proc. zarejestrowanych w Polsce małych firm i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Biblioteką Małopolskich Obserwatoriów (IBMO) oraz publikuje wskaźniki zatrudnienia, bezrobocia, edukacji i wykluczenia społecznego dotyczące Małopolski. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. BadaniaMałopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji działa na podstawie

Książeczka zdrowia dziecka

dziecka w wieku 14 lat. Bilans zdrowia dziecka w wieku 18 lat. Rozwój fizyczny 1-18 roku życia. Stwierdzone uczulenia. Stan uodpornienia przeciw chorobom zakaźnym. Przebyte choroby zakaźne. Okresowe badania stomatologiczne. Porady ambulatoryjne i domowe. Pobyt w szpitalu, sanatorium i inne. Zakład

Potencjał strategiczny

i wskazywanie tych, które pozwalają organizacji konkurować, tworzenie wartości dodanej i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Analizę konkurentów przeprowadza się analogicznie. Skutkiem tych działań jest zderzenie profilu zdolności konkurencyjnej danej organizacji ze zdolnościami konkurentów. Metody badania

Odkrycia geograficzne XIX i pierwszej połowy XX wieku

Czerski, Jan Czekanowski czy Karol Bohdanowicz.Bilans tego okresu jest imponujący. Odkryto i zbadano wszystkie lądy. Dotarto do większości niedostępnych zakątków świata. Te, które pozostały nietknięte stopą ludzką zbadano z powietrza. W tym okresie odkryto także Antarktydę. Dotarto do obu biegunów

Herfried Hoinkes

Instytutu Meteorologii i Geofizyki Uniwersytetu w Innsbrucku.Hoinkes był jednym z czołowych glacjometeorologów na świecie. Już początkiem lat 40. zajmował się pomiarami lodowców alpejskich. Rozwinął metody meteorologii mikroskalowej pozwalające lepiej określić bilans ciepła masy lodowców. Konieczne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.