badania bilans

Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji między spółkami grupy w IV kw. 2018, która wykazała konieczność zwiększenia wartości zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym bilansie o kwotę ok. 162,6 mln

Pekao: Stress-testy wykazały, że bank jest jednym z najodporniejszych w Europie

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Kolejna edycja ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), potwierdziła, że bilans i pozycja kapitałowa Banku Pekao są wysoce odporne na negatywne scenariusze makroekonomiczne, podał bank

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

sytuacją sprzed pół roku. "Dyrektorzy finansowi z jednej strony liczyli na dalszy wzrost PKB, a z drugiej wciąż z ostrożnością podchodzili do jakichkolwiek większych inwestycji związanych z obciążeniem bilansu ich firm, co można było odczytywać jako reakcje na zapowiadane spowolnienie w gospodarce

PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw ogółem, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W dużych firmach na korzystanie z pomocy publicznej wskazało 62% badanych, w średnich - 50%, w małych - 31% a w 

Kantar TNS: Ponad połowa bankowców za przyjęciem euro 

2016 roku o 13 pkt proc.  "Oceny dotyczące wpływu przyjęcia euro dla różnych interesariuszy są na podobnym poziomie w stosunku do ocen sprzed roku. Bilans potencjalnych korzyści i potencjalnych szkód wypada korzystnie dla banków oraz przedsiębiorstw działających w Polsce, natomiast

Kalendarium ISBnews

prasowa Ronsona nt. wyników  --11:30: Konferencja prasowa PKO BP nt. wyników --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w czerwcu 2019 roku   ŚRODA, 14 sierpnia --10:00: GUS opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku, obroty

ZM Kania wybierze doradcę w procesie pozyskania potencjalnego inwestora

dotyczącą rozpoczęcia procedury wyboru doradcy w procesie potencjalnego pozyskania istotnego lub strategicznego inwestora, w tym badania możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej spółki. Zarząd zakłada, że w wyniku tego procesu może (lecz nie musi) podjąć

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 6 sierpnia --09:00: Konferencja prasowa Alior Banku nt. wyników --10:00: Prezentacja wyników badania Deloitte "Wyprawka szkolna 2019. Zakupy Polaków w związku z powrotem do szkoły"   ŚRODA, 7 sierpnia --09:30: Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego AG Motors

Stelmet wykona test na utratę wartości firmy powstałej po nabyciu Grange Fencing

aktualizujące wartość aktywów zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018. "Testy na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli przeprowadzone badanie wykaże potrzebę dokonania zmiany wartości

Kalendarium ISBnews

 spółki Moonlit na NewConnect  --12:00: Konferencja prasowa Murapolu    CZWARTEK, 27 czerwca --10:00: Śniadanie prasowe HP   --10:00: Śniadanie prasowe Mastercard pt. „LitePOS, czyli terminal płatniczy w telefonie – wyniki badania rynku

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 25 czerwca --Forum Wizja Rozwoju, dzień II --09:15: Spotkanie Google nt. możliwości eksportowych MSP --09:30: Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej pt. Migracje a sytuacja demograficzna Polski --10:00: Spotkanie prasowe ING Banku Śląskiego nt. wyników badania Grupy ING nt

Kalendarium ISBnews

:30: Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej pt. Migracje a sytuacja demograficzna Polski --10:00: Spotkanie prasowe ING Banku Śląskiego nt. wyników badania Grupy ING nt. temat bankowości mobilnej, bankowości otwartej i robo-advisory --10:00: NBP poda dane o podaży

Diners Club: 55% MŚP ocenia swą kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Ponad połowa (55%) firm z sektora MŚP ocenia swoją obecną kondycję finansową jako dobrą (49%) lub bardzo dobrą (6%), wynika z badania "Kondycja finansowa Polskich MŚP" przeprowadzonego dla Diners Club Polska. Mimo, że wynik jest dla większości pozytywny

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe z DRAGO entertainment    --10:00: Debiut giełdowy usługowego segmentu Selvita      --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w VIII 2019 r.   WTOREK, 15 października --09:00: Spotkanie Savills i Manpower, na

Kalendarium ISBnews

zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I-VIII 2019 roku --10:00: Spotkanie prasowe z DRAGO entertainment   --10:00: Debiut giełdowy usługowego segmentu Selvita     --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w VIII 2019 r.  

Kalendarium ISBnews

 października --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I-VIII 2019 roku --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w VIII 2019 r.     WTOREK, 15 października --09:00: Spotkanie

Kalendarium ISBnews

br, sytuację społeczno-gospodarcza kraju w lutym br.  --10:00: Spotkanie prasowe Santander Bank Polska nt. badań dot. edukacji finansowej dzieci --12:00: Konferencja prasowa  Grupy Azoty dotyczącą projektu Polimery Polic     WTOREK, 26 marca --Huawei IT Day

Celon-Pharma miała 8,16 mln zł zysku netto, 6,43 mln zł zysku EBIT w I półr.

0,4 mln" - czytamy w raporcie. "Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki pokazuje 9,7% wzrost kosztów całkowitych działalności operacyjnej (47,6 mln zł w I półroczu 2019 r. vs 43,4 mln zł w I półroczu 2018r.). Kluczowe pozycje mające wpływ na wyższe poziomy kosztów to, zgodnie z

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów kom. to 715,07 tys. w III i IV kw.

raporcie UKE. Najwięcej numerów przeniesiono w grudniu ub.r. - 165 570, a najmniej - w lipcu: 48 777 (w czerwcu było to 2 166 numerów, ale badania obejmują okres od 26 czerwca), wynika także w materiału. Łącznie w III i IV kw. 2015 r. najwięcej numerów przeniesiono do sieci zarządzanej przez P4 (Play

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 13 sierpnia --09:00: Konferencja prasowa Banku Ochrony Środowiska nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Ronsona nt. wyników --11:30: Konferencja prasowa PKO BP nt. wyników --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy w czerwcu 2019 roku   ŚRODA

Tauron liczy, że aplikacja wybrana w GovTech Polska zwiększy liczbę instal. PV

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych (PV) na prywatnych nieruchomościach, poinformował p.o. dyrektora wykonawczego ds. badań i

PFR TFI: Prawie połowa firm planuje BIZ w ciągu najbliższych dwóch lat

planowanych w tym okresie to zakres 40-400 mln zł (55,1% wskazań). "Większość firm, która odpowiedziała nam w badaniu to eksporterzy, eksport zawsze wyprzedza o krok inwestycje. [...] Bardzo trudno jest zrobić pierwszy krok i to nie jest kwestia dostępności finansowania - to jest raczej kwestia know

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

mieszkaniowego to kontynuacja trendów obecnych. Ale bilans ryzyk jest w dół, gdyż spowolnienie w strefie euro jest poważne. Wolumen handlu światowego spadł po raz pierwszy od kryzysu, a nie jesteśmy zupełnie odizolowani od czynników zewnętrznych. A więc bilans ryzyk jest w dół" - powiedział dyrektor

GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 47,2 mln zł w 2018 r.

zadłużenie członków kas - 5,9 mld zł. Badaniem objętych zostało 30 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2018 r. (w tym jedna pod zarządem komisarycznym). W 2018 r. liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się w porównaniu do 2017 r. o cztery kasy

Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Libetu zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w tym badaniu możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej , podała spółka. "Nie wykluczamy żadnej możliwości w tym obszarze. Jesteśmy

Kalendarium ISBnews

--10:30: Prezentacja raportu Randstad 'Monitor Rynku Pracy' --11:00: Śniadanie prasowe EY, na którym zaprezentujemy najciekawsze wnioski z badania EY „Zachowania zakupowe w dobie omni-channel". --16:15: Uroczystość symbolicznego otwarcia inwestycji szybu materiałowo-zjazdowego L- VI

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 13 kwietnia --09:30: XIII Banking Forum - II dzień --09:00: Debiut Griffin Premium RE.. na GPW --10:30: Konferencja prasowa ING nt. wyników badania oraz nowości w ofercie --11:30: Konferencja prasowa Play --14:00: GUS poda dane dot. obrotów towarowych handlu zagr. w okresie

Idea Bank ocenia, że potrzebuje dokapitalizowania w wysokości ok. 500 mln zł

podczas konferencji prasowej.  "To kwota, która wpisuje się w proces głębokiej restrukturyzacji" - podkreślił.  Dzisiaj bank poinformował, że potencjalny inwestor w postaci funduszu private equity został dopuszczony do rozszerzonego badania due diligence.  "Jesteśmy w

Asseco BS pokaże wyniki badania Macrologic w raporcie za III kw.

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) pokaże wyniki badania Macrologic przy raporcie za III kwartał, a pierwszych efektów tej akwizycji spodziewa się w ciągu dwóch lat, poinformował członek zarządu ds. finansowych Mariusz Lizon.  "Zastanawialiśmy

Energa: Szac. wpływ odwrócenia odpisów na wynik grupy za 2018 r. to 117,8 mln zł

. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Poprawi ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie.   Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 806 mln

Nielsen: Sprzedaż słodyczy w małych opakowaniach stanowiła 50,9% rynku w 2018

pojedynczych porcji przez producentów wyrobów cukierniczych, tak aby ułatwić konsumentom świadome zarządzanie codziennym bilansem kalorycznym bez wyrzeczeń" - oceniła wyniki badań Client Director w firmie badawczej Nielsen Polska Joanna Rogalska. Nielsen oszacował, że rynek słodyczy w Polsce był wart

Polska spadła o 3 miejsca na 39. pozycję w rankingu konkurencyjności WEF

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Polska spadła o 3 pozycje na 39. miejsce w tegorocznym rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF), podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Zalecenie WEF polegało na włączeniu mikrofirm do badania. Zmiana próby miała istotny wpływ na wynik

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

działalność zaniechana, natomiast w bilansie grupy - jako aktywa przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży" - czytamy w komunikacie. W związku z zakwalifikowaniem spółki Simple Creative Products jako aktywa przeznaczonego do sprzedaży skonsolidowane

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja prasowa dot. podpisania przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowy na zabudowę systemu łączności cyfrowej dla kolejnictwa GSM-R --11:30: Konferencja Konfedaracji Lewiatan pt. "100 dni rządu i co dalej? Wyzwania dla rządu – perspektywa biznesu. Prezentacja badania nastrojów

Kalendarium ISBnews

  --10:00: Konferencja prasowa ZBP nt. m.in. raportu NetB@nk i wskaźnika Pengab --11:30: Konferencja Konfedaracji Lewiatan pt. "100 dni rządu i co dalej? Wyzwania dla rządu – perspektywa biznesu. Prezentacja badania nastrojów przedsiębiorców 2018" --14:00: NBP opublikuje "

Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service, zainwestuje 210,2 mln zł

bilansu. Strony dążą również do przeprowadzenia przez spółkę emisji akcji w ciągu 12 miesięcy od finalizacji transakcji po cenie 0,39 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.  Umowa inwestycyjna podpisana przez Work Service z Gi Group jest wynikiem przeglądu opcji strategicznych spółki

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 9 stycznia Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej -- I Forum Q Value, Prognozy rynkowe na 2018 r. --10:30: Konferencja PAIiH, Bank HSBC i Grant Thornton prezentacja 11. edycji badania: „Klimat inwestycyjny w Polsce" --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

niż dziesięć osób (forma zatrudnienia nie ma znaczenia – mogą to być nawet zwykłe umowy cywilnoprawne) i osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro (lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

menadżerów na temat ogólnej sytuacji panującej w zarządzanych przez nich przedsiębiorstwach oraz ocen stanu finansów. W większości firm działalność za rok ubiegły została podsumowana i bilanse sporządzone. Wyniki finansowe w wielu przedsiębiorstwach okazały się gorsze od zakładanych, pomimo szeregu działań

Energa odwróci odpisy z szacowanym wpływem na wynik netto 94,5 mln zł

dalej. Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 664,36 mln zł, dodano w informacji. "Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt w I, firmy czują spadek koniunktury w Europie

prawdopodobnie z zapoznania się z bilansami za rok ubiegły, gdzie wyniki finansowe okazały się gorsze od oczekiwań. Główna przyczyna pogorszenia stanu finansów przedsiębiorstw to rosnące koszty. Wśród nich najpoważniejszą pozycję stanowią koszty pracy" - czytamy w komunikacie.  W styczniowych

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 11 grudnia  --09:30: Konferencja "Bilans otwarcia 2016" z udziałem wicepremiera M. Morawieckiego --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-X 2015    PONIEDZIAŁEK, 14 grudnia    --11:00: Debata KIG nt. "Import z krajów Ameryki

ManpowerGroup: W 5 na 6 regionów wzrośnie zatrudnienie w efekcie automatyzacji

budową maszyn, montażem czy serwisowaniem, usprawnianiem automatyzacji. W efekcie bilans wdrożenia rozwiązań zautomatyzowanych będzie dodatni, ponieważ przeważają firmy przewidujące wzrost zatrudnienia nad planującymi redukcję stanu osobowego" - podsumował Sadowniczyk. Badaniem ManpowerGroup

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania, podała instytucja. "Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

handlowych ze strefy euro. Czynnik ten powoduje, że bilans ryzyka dla prognoz stoi po stronie negatywnej. Dalsze pogorszenie nastrojów w eurolandzie, zwłaszcza w Niemczech, rodzi ryzyko ograniczenia inwestycji przedsiębiorstw" - czytamy dalej. Zdaniem analityków z BGK, przynajmniej w kilku kwartalnej

URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE

. rozporządzenie REMiT, Dz. Urz. UE L326 z 8.12.2011, str. 1)" - czytamy w komunikacie. Postępowanie zostało wszczęte po analizie dokumentów zgromadzonych w ramach badania rynku mającego na celu sprawdzenie przyczyn wzrostów cen energii, które URE prowadził od października do grudnia 2018 r. Głównym

ARP i KUKE Finance wprowadza faktoring dla firm z sektora MŚP

faktoring. Dodatkowo oceniamy, że dla części przedsiębiorstw korzystających np. z naszych pożyczek lepszym rozwiązaniem będzie faktoring pełny, który nie obciąża bilansu firmy, a natychmiast poprawia płynność" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie. O faktoring w ARP

Będą zmiany dla biegłych rewidentów

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw przewidują wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich

Kalendarium ISBnews

opublikuje flash CPI w VI 2017 r. --14:00: NBP opublikuje stan zadłużenia zagranicznego III 2017 r. , bilans płatniczy kwartalny. --17:00: "Twoja kariera - kierunek Polska" w ramach programu Go4Poland Fundacja GPW PONIEDZIAŁEK, 3 lipca  --10:00: Prezentacja wyników najnowszego badania

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 23 marca --10:00: Spotkanie Cisco nt. badania Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 2, stopę bezrobocia w lutym 2018 roku, Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r. --11:00

Kalendarium ISBnews

przetrwać w cyfrowym świecie handlu?" --10:00: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Inwestycje zagraniczne w Polsce - niewyczerpany potencjał" --10:00: Konferencja prasowa AstraZeneca z okazji 6-lecia Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych w Polsce --10:00: NBP opublikuje raport

Budujesz dom? Pomyśl o zewnętrznych roletach. Pełnią funkcję pieca i klimatyzatora

Rolety zewnętrzne zapewniają izolację termiczną na wyższym poziomie, zdecydowanie poprawiając bilans energetyczny budynku. Poza tym chronią naszą prywatność i spokój, a także zapewniają skuteczną barierę antywłamaniową. Czytaj też: Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować

Kalendarium ISBnews

: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Inwestycje zagraniczne w Polsce – niewyczerpany potencjał" --10:00: Konferencja prasowa AstraZeneca z okazji 6-lecia Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych w Polsce --14:00: NBP opublikuje bilans płatniczy za kwiecień 2017 r., wskaźniki inflacji

Kalendarium ISBnews

: Briefing prasowy Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich nt. raportu "Poziom edukacji finansowej Polaków 2018" – wyniki badania opinii dotyczące samooceny wiedzy finansowej --III Economic Security Forum ECONSEC 2018 --8 Fund Forum Analiz Online. ISBnews jest

Deloitte: 20% Polaków obawia się utraty pracy z powodu rozwoju technologii

. Część stanowisk zniknie, ale ogólny bilans pozostanie dodatni i powstanie dodatkowych 58 mln miejsc pracy" - powiedziała liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych z Deloitte Julia Patorska, cytowana w komunikacie. Polacy widzą przyszłość swoich miejsc pracy w najbliższych latach podobnie jak

Kalendarium ISBnews

; niewyczerpany potencjał" --10:00: Konferencja prasowa AstraZeneca z okazji 6-lecia Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych w Polsce --14:00: NBP opublikuje bilans płatniczy za kwiecień 2017 r., wskaźniki inflacji bazowej za maj 2017 r.    ŚRODA, 14 czerwca --14:00: NBP

Grupa Recykl miała 0,58 mln zł zysku netto, 2,58 mln zł EBITDA w II kw. 2019

zł i stanowił wykorzystanie części środków kredytowych, podano także. "Dobra sytuacja płynnościowa umożliwiła nam realizację relatywnie sporej części prac inwestycyjnych ze środków Grupy, choć w bilansie naturalnie widzimy już wzrost zadłużenia kredytowego. W osiągnięciu struktury finansowania

Kalendarium ISBnews

bazowej za marzec    CZWARTEK, 13 kwietnia --09:30: XIII Banking Forum - II dzień --10:30: Konferencja prasowa ING nt. wyników badania oraz nowości w ofercie --11:30: Konferencja prasowa Play --14:00: GUS poda dane dot. obrotów towarowych handlu zagr. w okresie styczeń-luty 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużny,  podała spółka. Celon Pharma złożył wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj

Carefleet: 53,1% MŚP finansuje samochody firmowe za pomocą leasingu

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - W przeszło połowie (53,1%) firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) leasing jest jednym z najczęściej wybieranych modeli finansowania samochodów służbowych, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet. Mikro-, małe i średnie firmy chętnie

Serinus zamierza wyemitować 66,67 mln akcji w celu dopuszczenia do obrotu na AIM

(LME), podała spółka. Łączne wpływy z oferty mają sięgnąć ok. 10 mln GBP.  "Zgodnie z warunkami oferty i dopuszczenia, pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu wzmocnienia bilansu spółki w okresie przed rozpoczęciem produkcji gazu w ramach Moftinu w Rumunii oraz w celu

GUS: Wynik finansowy netto firm wzrósł o 34,1% r/r do 127 mld zł w 2016 r.

podmiotów gospodarczych zatrudniających po min. 10 osób. "Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 127 mld zł wobec 94,7 mld zł w 2015 r., przy wzroście zysku netto o 13,6% i spadku straty netto o 25,1%. Zysk netto w roku 2016 wykazało 82% ogółu badanych jednostek (83,2% w 2015 r.), a

Kalendarium ISBnews

;Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowym Rejestrem Długów BIG nt. badań koniunktury   PIĄTEK, 10 lutego --Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Konferencja prasowa LW Bogdanka nt. strategii --10:00: Spotkanie prasowe Gekoplastu nt

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowym Rejestrem Długów BIG nt. badań koniunktury   PIĄTEK, 10 lutego --Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Konferencja prasowa LW Bogdanka nt

Kalendarium ISBnews

Paribas pt. "Polski rolnik świadomy potrzeb finansowych" --10:00: Konferencja Banku Pekao nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowym Rejestrem Długów BIG nt. badań koniunktury

EBI: Stopa inwestycji firm w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w UE

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Stopa inwestycji sektora prywatnego w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (UE), ocenił wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Vazil Hudák. Z badań EBI wynika, że w tym roku więcej firm polskich zamierza

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

najwięcej ocen pozytywnych wśród przedsiębiorców otrzymały zmiany w zakresie dostępności środków unijnych, natomiast najwięcej ocen negatywnych otrzymało zmiany w zakresie ograniczenia biurokracji i obciążeń na rzecz ZUS. Badanie dotyczące sektora rynku pracy wykazało, że 38,1% firm dostrzega narastanie

Kalendarium ISBnews

; niewyczerpany potencjał" --10:00: Konferencja prasowa AstraZeneca z okazji 6-lecia Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych w Polsce --14:00: NBP opublikuje bilans płatniczy za kwiecień 2017 r., wskaźniki inflacji bazowej za maj 2017 r.    ŚRODA, 14 czerwca --14:00: NBP

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,7% i wyniosło 6 440,9 tys. osób. W styczniu GUS dokonuje zmian w próbie badania przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Ekonomiści wskazują, że niezależnie od metodologicznych kwestii, słabsza dynamika zatrudnienia w styczniu

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

, programów i polityk z nią związanych; - weryfikacja zasobów złóż kopalin oraz sporządzanie krajowego bilansu złóż kopalin; - rozpoznawanie, analizowanie i przewidywanie geozagrożeń oraz innych procesów geologicznych; - monitorowanie oraz wspieranie rozwoju nowych metod i technologii dotyczących

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

bilansie płatniczym na podstawie badań ankietowych, jednak nie wszystko można zarejestrować (przykładowo respondenci mogą zaniżać swoje wydatki). Ale brak rejestracji nie oznacza od razu szmuglowania kapitału za granicę. Może to być również odpływ całkowicie legalny w ramach swobody przepływu kapitału w UE

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

koszty działalności (koszty pracy, produkcji, transportu, nieruchomości) oraz koszty środowiska biznesowego (koszty finansowania, kapitału, ale także podatek CIT). "Obecna edycja badania wskazuje również na skłonność do zwiększania ryzyka obciążającego bilans, co oznacza gotowość firm do rozwoju

GSK prowadzi w Polsce 50 badań klinicznych w 8 obszarach terapeutycznych

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - GSK - jedna z wiodących firm branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej na świecie - prowadzi w Polsce 50 badań klinicznych o wartości ponad 12 mln zł w 8 obszarach terapeutycznych. GSK, które zainwestowało w Polsce do tej pory 2 mld zł zamierza inwestować

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

- W badaniu przeprowadzonym przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Świadomy Podatnik 100 proc. badanych przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw opowiedziało się za implementacją uproszczeń dla mikrospółek - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan

Akcjonariusze Mabionu zdecydują 14 VI o dalszym istnieniu spółki

k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu spółki" – czytamy w projekcie uchwały. Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych "Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd

Kalendarium ISBnews

Polskich nt. raportu „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018" – wyniki badania opinii dotyczące samooceny wiedzy finansowej --11:00: Konferencja prasowa Banku Pocztowego nt. współpracy z MoneyGram --11:00: Konferencja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie --13:00: 

Kalendarium ISBnews

Miedź --11:00: Briefing prasowy Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich nt. raportu "Poziom edukacji finansowej Polaków 2018" – wyniki badania opinii dotyczące samooceny wiedzy finansowej --11:00: Konferencja prasowa Banku Pocztowego nt. współpracy z 

Kalendarium ISBnews

styczniu i w lutym 2018 r. --10:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników --11:00: NWZA KGHM Polska Miedź --11:00: Briefing prasowy Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich nt. raportu „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018" – wyniki badania opinii dotyczące

Przegląd informacji ze spółek

spółka. W jego miejsce na to stanowisko powołana została dotychczasowa wiceprezes Dorota Jarodzka-Śródka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu od 27 listopada 2019 r. Tomasza Ślęzaka, powierzając mu funkcję członka zarządu. OncoArendi Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań

To jeden z czołowych przedsiębiorców namówił Morawieckiego na podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich, połowa aparatu fiskusa nie miałaby co robić"

nie miałaby co robić. Można by ich skierować do innych komórek. Być może wymagane byłyby tylko ograniczone kontrole, aby koszty na prywatną konsumpcję nie były rozliczane jako koszty firmowe. Bo co tu więcej badać? Jak nie bierze się dywidendy, to żadnego podatku nie ma. A jak bierze – to

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Geberit nt. wyników Grupy i oferty   --11:00: Konferencja CDRL nt. wyników  --11:00: Konferencja Kekemeke nt. badania lojalności konsumentów   --12:00: Konferencja Fundacji Firm Rodzinnych w Gdańsku pt. "Tajniki inwestycji budowlanych w firmach rodzinnych"  

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

usunięciu awarii wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa dokonywały płukania naprawionego odcinka sieci, ale tylko cztery przeprowadzały jego dezynfekcję i tylko osiem przedsiębiorstw wykonywało poawaryjne badanie jakości wody. Niewykonywanie badań jakości wody po usunięciu awarii było działaniem

Ponad 20 proc. Polaków nie posiada ROR

lat temu. W 2012 roku brak rachunku deklarowało 27 proc. badanych. Jakie są przyczyny nieposiadania konta osobistego? Najwięcej osób wskazuje na brak takiej potrzeby (50 proc. ankietowanych). Kolejna grupa badanych deklarowała, że woli trzymać pieniądze w gotówce niż na koncie (25 proc.). Nieco

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 10 października --10:00: Konferencja prasowa ING Lease nt. wyników badań dotyczących potencjału i potrzeb klientów w zakresie leasingu oraz planów rozwoju oferty   WTOREK, 11 października --14:00: Konferencja prasowa NFOŚiGW nt. m.in. ogłoszonych i planowanych naborów w

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 października  --09:00: Konferencja Mindshare Polska nt. Smart Data – Big Opportunities --10:00: Spotkanie Grant Thornton oraz Fundacji Firmy Rodzinne nt.  wyników ogólnopolskiego badania „Polacy o firmach rodzinnych" --11:00

Przegląd informacji ze spółek

uzyskaniu dokumentu "Notice of Allowance" wydanego przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO), potwierdzający zakończenie badania merytorycznego złożonego przez spółkę zgłoszenia patentowego na udzielenie patentu na wynalazek pt. 'Method of simultaneous playing in single-player video games

Zysk netto Selvity wzrósł r/r do 6,41 mln zł w 2017 r.

1,54 mln zł. "W 2017 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 46% w porównaniu do roku poprzedniego - z 12 067 tys. zł do 17 591 tys. zł. Wartość przychodów z dotacji za 2017 r. nie zawiera kwoty 4.756 tys. zł, która została ujęta w bilansie równolegle do aktywowanych kosztów prac

Podlaskie małe i średnie przedsiębiorstwa coraz silniejsze

przedsiębiorstw potwierdza przygotowana przez Bisnode Polska analiza finansowa na potrzeby pierwszej edycji projektu "Gazety Wyborczej" "Polskie Firmy Przyszłości". - Wynika z niej, że 79,4 proc. uwzględnionych w badaniu małych firm jest w silnej kondycji finansowej, kolejne 4,3 proc. w dobrej

Firmo, sprawdź, jak ci idzie!

profilaktycznych badań lekarskich. - Złe wyniki krwi to ostrzeżenie. Jeśli nie zmienimy diety i trybu życia, ryzykujemy nabawienie się poważnych chorób. Podobnie działa Autodiagnoza dla firm. To forma ostrzeżenia, impuls do zmiany modelu biznesowego czy zarządzania - tłumaczy. Bezpłatny i anonimowy program

Kalendarium ISBnews

opublikuje dane dot. bilansu płatniczego oraz inflacji bazowej WTOREK, 16 maja --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej NBP --09:30: Konferencja prasowa Grupy WP nt. wyników   --10:00: Konferencja prasowa Aforti Holding nt. wyników i strategii   --10:00: GUS opublikuje

Kalendarium ISBnews

prasowa Neuca nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników --14:00: GUS opublikuje szacunek produktu krajowego brutto w 2016 r. --14:00: NBP opublikuje dane dot. bilansu płatniczego oraz inflacji bazowej   WTOREK, 16 maja --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

Kalendarium ISBnews

nt. najnowszych trendów  --11:30: Konferencja prasowa Neuca nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników --14:00: GUS opublikuje szacunek produktu krajowego brutto w 2016 r. --14:00: NBP opublikuje dane dot. bilansu płatniczego oraz inflacji bazowej   WTOREK, 16

Kalendarium ISBnews

--16:00: Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej   WTOREK, 10 maja  --Kongres PIU w Sopocie - I dzień --11:00: Konferencja KPF nt. wyników badań kwartalnych koniunktury, rynku consumer finance oraz portfela należności polskich przedsiębiorstw  

Kalendarium ISBnews

, połączone z oficjalnym otwarciem Placówki Gazowniczej w miejscowości Wysokie Mazowieckie --14:30: Briefing prasowy Ministerstwa Rozwoju i Siemensa nt. wyników badań Smart Industry 2017 nt. innowacyjności w sektorze MŚP WTOREK, 9 maja --V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń, dzień I --09:30

Słabnie ważny silnik polskiej gospodarki: eksport traci impet

zagranicznego. Okazuje się jednak, że w handlu zagranicznym też mamy pod górkę. NBP opublikował właśnie wyniki bilansu płatniczego za lipiec. Bilans płatniczy to zestawienie pokazujące przepływy finansowe do i z Polski. Nie tylko te wynikające w eksportu i importu towarów, lecz także te dotyczące płatności za

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Polska konsekwentnie zmniejsza dystans dzielący nas od najbogatszych państw Unii Europejskiej. Średnia europejska jest już dziś w zasięgu ręki, ale żeby przekroczyć ją w roku 2030 należy podjąć szereg działań m.in. zwiększyć nakłady na badania i rozwój oraz na

Nie ma kryzysu w mniejszych firmach

się na nowe inwestycje. Badanie przeprowadzono na ponad 45 tys. firm z przychodem za ostatni rok obrachunkowy nieprzekraczającym 60 mln zł i jednocześnie wyższym niż 1 mln zł. Firmy na potrzeby badania zostały podzielone na trzy grupy. Przedsiębiorstwa mikro , których roczny obrót lub całkowity