badania ankietowe

ZTM

ZTM zbada, co na Targówku i Białołęce myślą o komunikacji

ZTM zbada, co na Targówku i Białołęce myślą o komunikacji

Jak podróżują po Warszawie mieszkańcy Białołęki i Targówka? Co myślą o komunikacji? Odpowiedzi na te i inne pytania chce poznać Zarząd Transportu Miejskiego, który ogłosił przetarg na wybór firmy, która przeprowadzi badania ankietowe na terenie tych dwóch dzielnic.

'Minutes' RPP: Wzrost PKB może być niższy od produktu potencjalnego w tym roku

szacowanej dynamiki produktu potencjalnego. " - czytamy w "minutes". Część członków Rady zwracała uwagę na ponowny spadek - po kilku miesiącach poprawy - wskaźnika PMI oraz wyniki badań ankietowych NBP sygnalizujące pogorszenie prognoz dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ich

ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace

kredytowymi (zaledwie 8% wskazań)"- czytamy dalej. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kwietniu na próbie 410 przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, budowlanych i handlowych. (ISBnews)  

mBank: 15% pracujących Polaków obawia się utraty zatrudnienia

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Utraty zatrudnienia obawia się 15% pracujących Polaków, przy czym perspektywa ta najmocniej dotyka osoby w wieku 18-24 lata (26% z nich spodziewa się zwolnienia), wynika z badania ankietowego, dotyczącego mechanizmów zwolnień oraz zachowania konsumentów, zleconego

Oferteo.pl: 88% firm chce dalej działać pomimo kryzysu

płac. 10% badanych już podjęło te kroki, podsumowano w materiale. Badanie ankietowe przeprowadzono w marcu 2020 roku na grupie ponad 2 700 przedsiębiorców. (ISBnews)  

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,9%

inflacji do 1,8-2,8% w 2019 r. i do 1,9-3 % w 2020 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 2,2% oraz 2,5%" - czytamy w raporcie. Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20

BGK: Gwarancje de minimis wygenerowały 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla MŚP

mogła dzięki pozyskanemu finansowaniu przynajmniej częściowo utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, które bez wsparcia byłyby zagrożone. Łącznie we wszystkich firmach objętych badaniem ankietowym utrzymano 1,9 tys. miejsc pracy" - wskazano. Ponad połowa firm korzystająca z tego rodzaju kredytu w

Upper Job: Dla 80% pracowników z Ukrainy Polska docelowym miejscem zatrudnienia

5 tys. zł. "Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród Ukraińców wynika, że Polska to miejsce, z którym przyjeżdżający do nas pracownicy ze Wschodu wiążą swoją zawodową przyszłość. Taką deklarację złożyło czterech na pięciu ankietowanych. Dla 15% badanych Polska jest przystankiem w drodze do

IBS: Big Data może pomóc w projektowaniu skuteczniejszych polityk społ.-gosp.

przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS). Polska administracja dysponuje kilkuset rejestrami, w których przechowywane są dane administracyjne na temat obywateli i przedsiębiorstw. Jednak zasoby te rzadko są analizowane. Po części wynika to z rozdrobnienia rozwiązań raportowych i analitycznych

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły 0,2% we wrześniu

końca 2013 r. analitycy NBP posługiwali się analogicznymi danymi ankietowymi, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w sierpniu

danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie oczekiwanych zmian cen nie ma istotnego wpływu na ocenę oczekiwań

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,4% w tym roku i do 3,2% w 2020 r.

popytu na pracę mogą przyczyniać się do tego ograniczenia po stronie podaży pracy. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest obecnie niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska stopa bezrobocia" - czytamy w "Raporcie o inflacji". W badaniach ankietowych przedsiębiorstw

Nestmedic: Urządzenie KTG Pregnabit 2.0. dopuszczone do obrotu w Europie

komunikacie.  Nestmedic podał, że w trakcie projektów pilotażowych przeprowadził badania ankietowe w Polsce i za granicą oraz weryfikował plany rozwojowe z partnerami, na podstawie których została opracowana nowa generacja urządzenia KTG Pregnabit 2.0.  "Ankietowani zgłaszali swoje sugestie

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w lipcu

, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w czerwcu

, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 1,5%

referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii. Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację pracowników

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w maju

ankietowymi, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły 0,2% w kwietniu

, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w marcu

, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w lutym

, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w styczniu

ankieta GUS. Do końca 2013 r. analitycy NBP posługiwali się analogicznymi danymi ankietowymi, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań

McKinsey: Dla 72% Polaków głównym źródłem informacji są media społecznościowe

domu lub w pracy firma McKinsey zbadała w ramach pogłębionego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1 500 osób. (ISBnews)

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2018 r. wynosi 4,4%

; - czytamy w raporcie. Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację pracowników. (ISBnews)  

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,2% w 2019 r.

do tego ograniczenia w podaży pracowników. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska stopa bezrobocia. W badaniach ankietowych przedsiębiorstw odsetek firm wskazujących niedobór pracowników jako barierę działalności oraz deklarujących

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów utrzymały się na poziomie 0,2% w XII

dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie oczekiwanych zmian cen nie ma istotnego

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów utrzymały się na poziomie 0,2% w XI

przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie oczekiwanych

NBP: Firmy oczekują wolniejszego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Badania ankietowe SM NBP wskazują, że presja na wzrost wynagrodzeń, choć wciąż jest wysoka, przestała narastać. Względem poprzedniego badania obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia (do 25,8%), jak i udział zatrudnionych w

NBP: Firmy oczekują niewielkiego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Plany przedsiębiorstw na IV kw. br. sugerują możliwe niewielkie spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, choć presja płacowa pozostaje nadal na wysokim poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Badania ankietowe SM NBP wskazują także na możliwe

NBP: Firmy planują wolniejszy wzrost cen produktów własnych w II kw.

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa planują wolniejszy wzrost cen produktów własnych, jak i cen materiałów i surowców potrzebnych do produkcji w II kw. 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Zgodnie z wynikami SM NBP w stosunku do poprzedniego badania obniżyła się

KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto spadł do 66 pkt na koniec 2019 r.

dystrybutorzy wśród najczęściej wskazywanych wyzwań wymieniali koszty pracy (67%), nowe regulacje prawne (67%) oraz dostęp do pracowników technicznych i sytuację polityczno-gospodarczą (odpowiednio 57%). Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

rozeznanie w polityce gospodarczej prowadzonej przez premiera Morawieckiego. Można założyć wzrost świadomości społecznej tej warstwy zawodowej" - podsumował Goliszewski. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w grudniu 2018 roku wśród ponad 600 firm i 1 000 menadżerów i właścicieli firm - członków

Centrum A. Smitha: 64% badanych Polaków chce zamknięcia granic przed uchodźcami

- ponad połowa nie jest tego pewna" - powiedziała ekspert w Centrum A. Smitha Anna Gołębicka podczas prezentacji wyników badania. Badanie zostało przeprowadzone metodą BIOCODETM, która stanowi nową generację badań ankietowych. Ankiety wzbogacone są o narzędzie mierzące czas reakcji. Dzięki temu

NBP: Konsumenci oczekują nieznacznego wzrostu cen w najbliższych 12 miesiącach

inflacji, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W listopadzie br. wartość ta była ujemna i wynosiła -0,8%" - czytamy w komunikacie banku centralnego. Wskaźnik oczekiwań, czyli

Teraz Polska: Dla 74% konsumentów kluczowa w zakupach jest jakość, dla 69% cena

gospodarki" - skomentował ekonomista, ekspert Fundacji "Teraz Polska" Jarosław Górski, cytowany w komunikacie. W materiale podkreślono, że godło "Teraz Polska" należy do najlepiej rozpoznawalnych logotypów promocyjnych w Polsce. Od lat w badaniach ankietowych odsetek osób

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,2% w najbliższych 12 miesiącach

, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W czerwcu wartość ta była ujemna i wynosiła -1,1%. "W takim przypadku interpretacja wyników ankiety jest utrudniona, ponieważ - zgodnie

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

wspierają wyniki badań ankietowych przedsiębiorców, które wskazują na gorsze perspektywy wzrostu zatrudnienia przy równoczesnym zwiększeniu odsetka firm prognozujących redukcję liczby pracowników w perspektywie najbliższych 12 miesięcy" - czytamy dalej. Liczba pracujących - według centralnej ścieżki

CBRE i Panattoni: Wskaźnik optymizmu logistyki spadł r/r o 8,4 pkt na 2019-2020

usług logistyków). Wszyscy respondenci reprezentowali stanowiska dyrektorskie lub kierownicze. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową w 2019 r. (ISBnews)  

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,19% w najbliższych 12 miesiącach

kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W maju wartość ta była ujemna i

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,2% w najbliższych 12 miesiącach

kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W kwietniu wartość ta była ujemna i

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,21% w najbliższych 12 miesiącach

kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W marcu wartość ta była ujemna i

NBP: Konsumenci oczekują inflacji wynoszącej 0,21% w najbliższych 12 miesiącach

banku centralnego. W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,21% w najbliższych 12 miesiącach

procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W lutym wartość ta

NBP: Konsumenci oczekują inflacji na poziomie 0,2% w najbliższych 12 miesiącach

kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W styczniu wartość ta była ujemna i

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,7% w tym roku i do 3,6% w 2020 r.

0,1% w 2020 r. i 2021 r. (po wzroście o 0,4% w ub.r.). Wyniki badań ankietowych przedsiębiorców wpisują się w ten scenariusz, wskazując, że odsetek firm deklarujących podwyżkę wynagrodzeń w II kw. 2019 r., mimo nieznacznego spadku względem poprzedniego kwartału, ukształtował się na poziomie wyższym

NBP: 85% emigrantów spełnia warunki pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie

górnym przedziałem długości pozostawania za granicą" - podsumował NBP. Badanie ankietowe emigrantów z Polski zostało zrealizowane w okresie listopad-grudzień 2018 roku i było kolejnym z serii badań emigrantów przeprowadzanych co 2 lata na zlecenie Departamentu Statystyki NBP. Badanie zostało

PIE: Polscy eksporterzy konkurują głównie ceną - 60% firm wybiera tę strategię

wspierania eksportu stosowanych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju, zwłaszcza na branże i firmy oferujące towary innowacyjne. Badanie ankietowe PIE dotyczące działalności eksportowej firm zaliczanych do sekcji przetwórstwa przemysłowego zostało przeprowadzone w październiku 2019 r

Deloitte: Zaledwie 11% inwestorów oczekuje wzrostu aktywności PE w regionie

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Sektor funduszy private equity (PE) w Europie Środkowej jest wciąż bardzo aktywny, ale liczba zawieranych transakcji może ulec zmniejszeniu. Jedna czwarta badanych zamierza skoncentrować się na swoim portfelu spółek, zamiast poszukiwać nowych inwestycji

KPMG i PZPM: Wskaźnik nastrojów w branży moto. spadł do 70/100 pkt w czerwcu

technicznych (75%), koszty pracy (72%) i nowe regulacje prawne (66%). Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2019 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm

Centrum A. Smitha: 36% badanych Polaków jest zwolennikami programu 500+

"wysoką pewność" swojej opinii), natomiast za taką formą pomocy opowiedziało się 22% z nich ("wysoką pewność" zadeklarowało 2%).  Badanie zostało przeprowadzone metodą BIOCODETM, która stanowi nową generację badań ankietowych. Ankiety wzbogacone są o narzędzie mierzące czas

Koniec QE w Japonii, optymizm w Europie - Komentarz walutowy z dnia 04.07.2017

. Są to badania ankietowe sprawdzające optymizm menedżerów z określonej branży. Wynik neutralny to 50 pkt. Wskazania powyżej sugerują rozwój, a poniżej recesję. Polski wskaźnik wyniósł 53,1 pkt ale był gorszy o 0,6 pkt od oczekiwań. Rewelacyjnie wypadła Szwajcaria. Wynik 60,1 pkt był gorszy tylko od

KPF/EY: 10% firm straciło więcej niż 10 mln zł z powodu nadużyć na rynku fin.

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Odsetek podmiotów, które straciły z powodu nadużyć na rynku finansowym więcej niż 10 mln zł, wzrósł prawie dwukrotnie (z 5 do 10%) w porównaniu z rokiem 2017, wynika z badania "Nadużycia w sektorze finansowym", przeprowadzonego przez EY i Konferencję

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,7% w tym roku i do 4,1% w 2018 r.

bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2017-2019 odpowiednio: 5,4%, 5% i 4,8% (wobec 6% w 2016 r.). "Scenariusz projekcyjny przyśpieszenia dynamiki wynagrodzeń potwierdzają wyniki badań ankietowych NBP wskazujące na wzrost odsetka firm, które prognozują zwiększenie płac, wyższy

PAIH:Decyzję o ponownym zainwestowaniu w Polsce podjęłoby 92% zagranicznych firm

branż i instytucji. "Wymaga to budowania długofalowej strategii promocji. Powinniśmy mieć ambicje by podejmować wyrównaną walkę z krajami rozwiniętymi" - wskazał.  Raport "Klimat inwestycyjny w Polsce" został opracowany na podstawie badań ankietowych prowadzonych wśród

NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2016 r. to 1,35%

NBP zostały obniżone w stosunku do poprzedniego badania ankietowego. W 2016 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,1-1,65%, a w 2017 r. - z zakresu 1,25-2%. Prognoza centralna dla 2016 r. to 1,35%. Opinie uczestników ankiety co do kształtowania się stopy procentowej w 2017 r. są bardzo zróżnicowane, co

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2016 to 0,9%

. Scenariusz centralny to 1,8%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa: 1,3-2,5%. Ryzyko wystąpienia wartości niższych od dolnej granicy pasma dopuszczalnych wahań wynosi 35% (nie ma ryzyka deflacji), podał też bank centralny. "W porównaniu z badaniem ankietowym z poprzedniego kwartału prognoza

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe Cenospheres Trade & Engineering (CTE) nt. oferty akcji i planów  --10:00: Konferencja Amiki nt. wyników i planów rozwoju na rynkach międzynarodowych --10:00: Briefing prasowy GUS nt. wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014  --11:00: Konferencja

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

stopniu wpłynęły na to czynniki popytowe o charakterze strukturalnym. Przedsiębiorstwa działające w Polsce nie wskazują bowiem dostępności finansowania bankowego jako bariery ich rozwoju. Z badań ankietowych wynika, że połowa przedsiębiorstw całość aktywów trwałych oraz część majątku obrotowego finansuje

Kalendarium ISBnews

Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014  --11:00: Konferencja prasowa WSiP nt. badań Millward Brown - jak uczą się gimnazjaliści i licealiści   ŚRODA, 2 grudnia  --10:00: Konferencja prasowa Simple nt. prezentacji kierunków rozwoju spółki na lata 2016-2017 --10:00

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe Cenospheres Trade & Engineering (CTE) nt. oferty akcji i planów --10:00: Briefing prasowy GUS nt. wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014  --11:00: Konferencja prasowa WSiP nt. badań Millward Brown - jak uczą się gimnazjaliści i licealiści   

URE: Firmy planują oddać ponad 18 GW nowych mocy wytwórczych w 2014-2028

oddać do eksploatacji łącznie ponad 128 GW mocy wytwórczych, z czego 10,5 GW zostało wskazane w ankietach przesłanych przez przedsiębiorstwa energetyczne objęte badaniem ankietowym (pozostałe inwestycje wynikają z warunków przyłączenia wydanych przez operatora systemu przesyłowego i dotyczą głównie

EY: Poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski oczekiwuje 48% inwestorów

atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w marcu - kwietniu 2017 r. Na pytania EY dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 208 respondentów - decydentów biznesowych odpowiedzialnych za inwestycje. Z tej grupy 58% jest już obecnych na polskim rynku. (ISBnews

KPMG i PZPM: Menedżerowie rynku moto coraz gorzej oceniają sytuację w branży

związane z dostępem do pracowników produkcyjnych, kosztami pracy oraz sytuacją polityczno-gospodarczą kraju, podsumowano. Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2018 r. Jego

PAIiIZ: 98% zagranicznych inwestorów zadowolonych z inwestycji w Polsce

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Aż 98% zagranicznych inwestorów zadowolonych z inwestycji w Polsce i zainwestowałoby ponownie swoje środki, wynika z 8. edycji badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z firmą doradczą Grant

Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien przyspieszyć

;Zwracano także uwagę na sygnalizowany w badaniach ankietowych wzrost skłonności firm do inwestowania. Jak wskazywali niektórzy członkowie Rady, do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach powinna przyczynić się również wyższa dynamika eksportu, której będą sprzyjać wyższy wzrost w

Dynamika wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na podwyższonym poziomie wg analityków

efekcie w 1kw 2020 powinna ona oscylować w pobliżu 8%r/r. Niemniej jednak w kolejnych kwartałach spodziewamy się tendencji spadkowej. Dynamika zatrudnienia pozostała stabilna na poziomie 2,6%r/r. Badanie ankietowe NBP wskazują jednak, że popyt na pracę słabnie – spada zarówno odsetek firm

KPMG: Polska drugą najatrakcyjniejszą na świecie lokalizacją dla outsourcingu IT

IT w dużych firmach, aż 73% organizacji z sektora publicznego wciąż nie decyduje się na wykorzystanie usług wspólnych w swojej działalności. Raport został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w okresie wrzesień-listopad 2014 r. w 24 krajach wśród ponad 450 organizacji

GUS: Polacy coraz częściej wykonują badania profilaktyczne nowotworów

cytologicznych badań profilaktycznych" - czytamy w raporcie pt. " Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r." W grupie nieobjętych badaniem cytologicznym znaczący udział miały kobiety bardzo młode i najstarsze (co

NBP: Głównym powodem nowej emigracji Polaków są różnice w poziomie wynagrodzeń

ankietowe zostało przeprowadzone wśród emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii i Holandii zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2016 roku na potrzeby NBP. Przeprowadzone w 2016 r. badanie było ósmą turą badania prowadzonego przez Narodowy Bank Polski do 2007 r. W latach 2007

NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w Polsce wciąż niewielka

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Choć już w 2013 r. zaczęła rosnąć dynamika wynagrodzeń, nie ma przesłanek do stwierdzenia, że było to skutkiem większej presji płacowej, stwierdza Narodowy Bank Polski w raporcie "Badanie ankietowe rynku pracy". "Niewielki odsetek firm

CBRE: Liczba pracowników magazynowych za 10 lat może być nawet o połowę niższa

firm z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków). Wszyscy respondenci reprezentowali stanowiska dyrektorskie lub kierownicze. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową w 2018 r. (ISBnews)  

EY: Liczba nowych bezpośrednich inwestycji zagr. w Polsce wzrosła o 21% do 256

inwestorów. W badaniu zidentyfikowano w Europie w 2016 roku 5 845 nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w marcu 2017 r. Na pytania EY dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 505 respondentów – decydentów biznesowych

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych (raportowanego zarówno w badaniach NBP, jak i GUS). "Wobec korzystnych uwarunkowań popytowych, w najbliższych kwartałach można jednak oczekiwać rozpoczęcia procesu odbudowy inwestycji przedsiębiorstw. Wskazują na to badania ankietowe NBP, według

Przegląd prasy

w ramach dobrowolnych programów emerytalnych (tzw. III filar) oraz polis na życie posiada - wedle ankietowych badań NBP - około 57% polskich gospodarstw domowych --Z polskiego rynku zniknęło dwadzieścia biur podróży Parkiet --Energetyczne spółki zetną stawki za energię zużywaną nocą w taryfie

Aż 83% Polaków wolałoby przywództwo w stylu Thatcher, 17% - Sarkozy'ego

Warszawa, 07.05.2014 (ISBnews) - Aż 83% Polaków wolałoby przywództwo w stylu Thatcher, a 17% - w stylu Sarkozy'ego, wynika z badania ankietowego zrealizowanego na zlecenie Centrum im. Adama Smitha.  "Premier Margaret Thatcher jest synonimem nie tylko 'twardej ręki', ale i solidnych

NBP: Banki oczekują dalszego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe IV kw.

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) -  Banki oczekują dalszego spadku popytu na kredyty m mieszkaniowe w IV kwartale tego roku, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP). Ponadto zanotowano największy istotny spadek popytu w tym zakresie od wprowadzenia badania

GUS: Bez recepty najczęściej kupowane witaminy, na receptę leki na nadciśnienie

, że do lekarzy rodzinnych udało się - przynajmniej 1 raz w roku - około 30 mln osób, wynika z badania "Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r." "Do lekarza rodzinnego częściej chodziły kobiety niż mężczyźni

GUS: Co 4. Polak ocenia swoje zdrowie jako bardzo dobre, co 10. - jako złe

jako bardzo dobre. Oznacza to, że niespełna co trzeci mieszkaniec naszego kraju ocenił swoje zdrowie poniżej oceny dobrej, wynika z badania "Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r." W porównaniu do poprzedniego

"Doszliśmy na rynku pracy do ściany". Jest najgorzej od 2009 roku [Raport]

- mówi Smulewicz. Badanie ankietowe prowadzono wśród 10 tys. właścicieli i menedżerów średnich i dużych firm. Badanie obejmuje 36 krajów świata, w tym Polskę, gdzie badanych jest 200 firm

KPMG: Blisko 1/3 firm planuje otworzyć nowy zakład produkcyjny w ciągu 2-3 lat

produkcyjnych działających w Polsce. Publikacja powstała na podstawie analizy danych GUS, badania ankietowego przeprowadzonego wśród 252 firm przetwórstwa przemysłowego oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Respondentami były osoby na poziomie zarządu lub dyrektora odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

osób, w tym 957 827 to osoby fizyczne. Od momentu pierwszego badania ankietowego, tj. od marca 2012 r., obniżyła się o 107 291 osób, w tym o 106 345 osób fizycznych. (ISBnews)  

Koniec z przepłacaniem za parkowanie i jazdę komunikacją. Nowe aplikacje dla kierowców i pasażerów

bilety czy parkowanie. Wielu pasażerów nie wyobraża sobie życia bez SkyCash czy Jak Dojadę, które ostatnio w Warszawie dodało funkcję zakupu biletu bezgotówkowo i oferuje takie same stawki jak na biletach papierowych. Tymczasem – jak pokazują badania ankietowe Inkubatora Innowacji Visa &ndash

GUS: Palenie tytoniu i picie alkoholu coraz mniej popularne wśród Polaków

zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r." Osoby mocno uzależnione, tj. palące co najmniej 20 papierosów dziennie stanowią 55% ogółu palących mężczyzn; natomiast wśród palących kobiet mocno uzależnionych jest 31%. "Zarówno osoby

Analitycy: Kurs funta spada. Trwa dobra passa złotego

wywarł artykuł uważanego za jastrzębia członka Komitetu Polityki Monetarnej (MPC - brytyjska Rada Polityki Pieniężnej) Iana McCafferty, który podkreślił, że Wielka Brytania "ledwo unika recesji" i jeśli w najbliższych miesiącach gospodarka będzie się zachowywać tak, jak wskazują na to badania

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 6,1% w tym roku i do 5,7% w 2017 r.

bezrobocia równowagi, a także niska inflacja CPI, zmniejszająca skalę żądań płacowych zgłaszanych przez pracowników. Na scenariusz umiarkowanego wzrostu płac wskazuje nadal relatywnie niski udział przedsiębiorstw deklarujących w badaniach ankietowych NBP nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń, pomimo

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

silny. Dynamika sprzedaży dóbr RTV i AGD obniżyła się łagodnie z 11,4% do 8,1%r/r, kategoria pozostałe z 11,4% do 10,4%. Pozytywnie zaskoczyła sprzedaż samochodów gdzie obserwowaliśmy wzrost z -1,4% do 6,8%r/r. Podobnych wniosków dostarczają wyniki badań ankietowych prowadzonych przez GUS - plany

Goldman Sachs: Niektóre elementy ustawy prezydenckiej o CHF mogą wejść w życie

kapitałowego TCR poniżej 4% to 137,8 mld zł, zaś obciążenie dla klientów spowodowane brakiem możliwości wypłaty depozytów w przypadku zagrożenia dalszego funkcjonowania banku o TCR poniżej 4% to 70,7 mld zł. Urząd przeprowadził badanie ankietowe obejmujące 58 banków i oddziałów zagranicznych instytucji

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 6,8% w tym roku i do 6,1% w 2017 r.

będzie spadek stopy bezrobocia równowagi, a także niska inflacja CPI, zmniejszająca skalę żądań płacowych zgłaszanych przez pracowników. Na scenariusz umiarkowanego wzrostu płac wskazuje relatywnie niski udział przedsiębiorstw deklarujących w badaniach ankietowych NBP nasilanie się nacisków na

AAA... pracownika zatrudnię. Firmy mają kłopot, podwójny

Sytuacja jest coraz trudniejsza dla firm, z których tylko jedna trzecia jest w stanie zdobyć tyle rąk do pracy, ile potrzebuje. - Nie da się ukryć, że dla wielu pracowników trwają właśnie bardzo dobre czasy - komentuje Katarzyna Gurszyńska z Randstadu. Z badań ankietowych wynika, że zaledwie 7 proc

PKO BP: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 5% w 2018 roku

8,9% r/r, w tym publiczne inwestycje zanotują wzrost o 18,9% r/r, a prywatne - o 6,1% r/r. "Ograniczenia podażowe (braki kadrowe, rosnące ceny materiałów), a także niższy popyt inwestycyjny samorządów sprawią, że dynamika inwestycji publicznych obniży się. Dane ankietowe sugerują, że przestrzeń

EY: Polska liderem CEE pod względem BIZ i 5. najatrakcyjniejszym krajem Europy

telefonicznie bezpośrednio u inwestorów - w 2015 r. zweryfikowano ponad 70% projektów BIZ. Z kolei badanie ankietowe odbywało się między lutym a kwietniem 2016 r. Na pytania odpowiedziało 1 469 respondentów. (ISBnews)  

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,4% w 2015 r. i do 6,8% w 2016 r.

badaniach ankietowych NBP . W rezultacie, dynamika jednostkowych kosztów pracy będzie w latach 2015-2017 stopniowo rosnąć, ale dopiero pod koniec horyzontu prognozy przekroczy poziom 2,5% r/r. Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 1,1% w 2015 r. i o 1,5% w 2016 r. oraz o 2,4% w 2017 r

NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa przewidują, że nawet długotrwała deflacja nie doprowadzi do obniżki wynagrodzeń, wynika z raportu "Badanie ankietowe rynku pracy" Narodowego Banku Polskiego (NBP). W 2014 r. presja płacowa w Polsce wciąż pozostawała niewielka, pomimo

Lider brytyjskiej opozycji chce ograniczyć płace najlepiej zarabiających

akurat we wtorek opublikowało raport, z którego wynika, że w ostatniej dekadzie nierówności w dochodach na Wyspach stopniowo się zmniejszają i obecnie wróciły do poziomów z połowy i późnych lat 80. Poza tym Gini to niejedyny sposób oceny nierówności. Eurostat przedstawił niedawno wyniki ankietowego

Polacy wolą "Mieszkanie plus" od "Mieszkania dla młodych"

raptem 4,4 proc. Polaków. Niskie zarobki? To nadal problem, ale już nie dla tak wielu osób. Na niskie pensje narzeka 51 proc. badanych. Na pierwsze miejsce – 79 proc. wskazań – wysunęła się fatalnie funkcjonująca służba zdrowia. Ale niezmiennie na trzecim miejscu polskich problemów utrzymuje

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii będzie rosło w zawrotnym tempie

Czarna prognoza BDO powstała na podstawie badań ankietowych w 11 tysiącach przedsiębiorstw. Niemal wszystkie w ograniczeniu miejsc pracy widzą jedyną możliwość adaptacji do kryzysowych warunków. Podobnie pesymistyczne są wyniki sondażu przeprowadzonego przez firmę konsultingową KPMG. Ponad 80

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

raportujących podwyżki w 2kw (38,1%) znajduje się na historycznie wysokich poziomach. Dynamika zatrudnienia spadła natomiast z 2,9% do 2,7%r/r, poniżej rynkowych prognoz (2,9%). Niższa dynamika odzwierciedla raczej bariery po stronie podaży pracy, aniżeli spadek popytu. Badania ankietowe prowadzone w przemyśle

FOR: Prawie co 10. Polak ma doświadczenia związane z pracą w szarej strefie

Market Institute na temat szarej strefy m.in. w krajach bałtyckich. Wyniki publikacji oparte są o badania ankietowe przeprowadzone w sześciu państwach: Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Szwecji, i na Białorusi. (ISBnews)

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

anomalię – skala firm deklarujących podwyżki wynagrodzeń w badaniach ankietowych NBP sugeruje, że wzrost w kolejnych miesiącach powinien oscylować nieco poniżej 7%r/r" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Podtrzymujemy ocenę, że w kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń

badania ankietowe

Badania ankietowe - najbardziej popularny sposób uzyskiwania informacji od specjalnie dobranej reprezentacji nabywców.Dla ustalenia badanej populacji konsumentów stosuje się dobór losowy, gdy niewielka jest ich liczba i nieznana ich struktura, dobór losowy systematyczny, gdy dostępna jest lista całej populacji oraz dobór losowy warstwowy dla uzyskania bardziej dokładnych wyników

więcej o badania ankietowe na pl.wikipedia.org