badań przedklinicznych

Pharmena ma umowę dot. badań przedklinicznych z SMC Laboratories, Inc. z Japonii

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Cortria Corporation, spółka zależna Pharmeny, otrzymała podpisaną umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych, podała Pharmena

GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w projekcie TNBC. Badania, które zgodnie z harmonogramem potrwają 12 miesięcy

Medinice ma umowę z Uniwersytetem we Wrocławiu na badania w projekcie MiniMax

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Medinice zawarł umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax. "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przystąpi do realizacji badań przedklinicznych po uprzednim

Celon Pharma ma zgodę na badanie kliniczne fazy I leku na choroby metaboliczne

leków stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych, podano także. Celon podał, że lek wykazuje wyjątkowo korzystny profil bezpieczeństwa w badaniach toksykologicznych i przedklinicznych, co odróżnia go od innych leków w tej klasie. Badanie jest prowadzone w ramach projektu GATE, na który

NanoGroup na dobrej drodze do fazy podawania leku GMP pacjentom

projekt dotyczący opracowania płynu, w którym byłyby przechowywane organy człowieka przygotowywane do przeszczepów jest w fazie intensywnych badań przedklinicznych. Liczymy, że ta faza projektu zakończy się w tym roku. Udało nam się też opracować analizy syntetycznego nośnika naśladującego funkcje

NCBiR zarekomendowało dwa wnioski Celon Pharma do dofinansowania

-Crohna, ich rozwój przedkliniczny oraz ewaluacja kliniczna w ramach badań I i II fazy. Tego typu molekuły stanowią obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w rozwoju terapii chorób zapalnych, ponieważ pozwalają na jednoczesne hamowanie/modulowanie dwóch celów molekularnych. Synergistyczne

Dwa projekty Celon Pharma wybrane do łącznie 54,6 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Dwa projekty Celon Pharma zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania łączną kwotą ok. 54,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Projekt 1 to "Rozwój przedkliniczny i kliniczny

NanoGroup: Testy leku na raka na pacjentach ruszą w 2020 roku

2 projektu Szybka Ścieżka pt. 'Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych'. Decyzja ta pozwala m.in. na kontynuowanie badań przedklinicznych (etap 3) w standardzie GMP/GLP (dofinansowanie 2 mln zł, koszt całkowity 3 mln zł) oraz rozpoczęcie etapu 4

Celon Pharma i Łukasiewicz inicjują program dot. rozwoju terapii przeciw COVID-1

opracowywaniu i wdrażaniu technologii substancji biologicznie czynnych, w obszarze badań przedklinicznych z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną" - czytamy w komunikacie. Z kolei Celon Pharma wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych

Celon Pharma ma umowy z NCBiR na dofinansowanie 2 projektów po 24,7 mln zł każdy

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie dwóch projektów - jednego pn. "Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój

Celon Pharma ma dwie umowy z NCBR na dofinansowanie projektów 

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2

Celon Pharma uzyskał patent w Japonii obejmujący inhibitory kinazy PI3K

spółkę w ramach projektu PIKCel dofinansowywanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt znajduje się obecnie w końcowym etapie badań przedklinicznych, podano także. "Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów

Backlog Selvity na 2020 r. ma obecnie wartość ok. 79 mln zł (+43% r/r)

stan epidemii nie zagraża ciągłości naszej pracy. Sytuacja, z którą mierzy się teraz cały świat dobitnie pokazuje, jak strategicznie ważne są prace nad nowymi lekami i terapiami. Rosnące zapotrzebowanie na badania przedkliniczne nowych leków oraz gwałtowny wzrost znaczenia sektorów farmaceutycznych i

Pharmena: 1-MNA obiecującym kandydatem na lek we wskazaniu NASH

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Grupa Pharmena zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby. Wyniki badań leku w modelu NASH potwierdziły pozytywny, istotny wpływ na kluczowe

KE uruchomiła platformę danych dotyczących COViD-19

gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także dane epidemiologiczne. W tworzeniu platformy - prócz Komisji - uczestniczyli m.in.: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki

Ryvu Therapeutics liczy na jedną lub dwie kolejne umowy partneringowe w 2020 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics liczy na podpisanie jednej lub dwóch umów partneringowych w programach przedklinicznych w tym roku - oprócz ogłoszonej dziś transakcji z Galapagos - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Ryvu zakłada, że II faza badania klinicznego SEL24

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

. Forma dożylna (GLG-805) powstała we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym. Obecnie substancja znajduje się w fazie badań przedklinicznych projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer), mających na celu przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie jej

Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120

kompleksowych badań przedklinicznych oraz wprowadzenie do badań klinicznych wyselekcjonowanej przez spółkę cząsteczki o największym potencjale terapeutycznym jako nowego, innowacyjnego leku przeciwnowotworowego. Szacowany koszt przedmiotowego zlecenia wynosi 3 841 209,06 euro (16 560 220,50 zł, przeliczone

Pharmena złożyła wnioski patentowe dot. 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach

płucne (PAH), przypomniano. W lipcu 2019 r. spółka z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stluszczeniowym zapaleniu wątroby. Lek 1-MNA potwierdził aktywność we wskazaniu NASH oraz w obniżaniu zwłóknienia wątroby. Celem

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy PI3K

obturacyjna choroba płuc (POChP),w ramach projektu PIKCel. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przedklinicznych. "Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową"

Pure Biologics chce komercjalizować projekty już w fazie przedklinicznej

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Pure Biologics ocenia, że ma szanse komercjalizować swoje projekty już w fazie przedklinicznej,  gdyż na rynku nie brakuje wielomilionowych transakcji dokonywanych na tym etapie projektu, poinformował ISBnews współzałożyciel, główny akcjonariusz i prezes

Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie 2 projektów w wys. 54,6 mln zł

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowy o dofinansowanie dwóch projektów w wysokości 54,6 mln zł, podała spółka. "Projekt 1: Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego

Celon Pharma: NCBiR rekomenduje do dofinansowania 3 wnioski na ok. 75 mln zł

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Trzy wnioski Celon Pharma o dofinansowanie projektów złożone w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm na łączną kwotę niemal 75 mln zł zostały zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania, podała spółka. "1. 'Rozwój

Selvita nie wyklucza zaangażowania się w prace związane z COVID-19

. Rosnące zapotrzebowanie na badania przedkliniczne nowych leków oraz gwałtowny wzrost znaczenia sektorów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych będzie dodatkowym długoterminowym czynnikiem wpływającym na zwiększające się zapotrzebowanie na nasze usługi" - uważa Sieczkowski. Ponadto, według niego

OncoArendi ma umowę z NCBR na dofinansowania projektu kwotą ok. 22,4 mln zł

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą"

Celon Pharma ma umowę z NCBiR na dofinansowanie projektu kwotą 22,9 mln zł 

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego", złożonego w ramach Programu sektorowego

Celon Pharma ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu kwotą 25,6 mln zł 

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Celon Pharma podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów" złożonego w

Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo

Rafał Kamiński powołany na członka zarządu OncoArendi Therapeutics

). Dr Kamiński od ponad 13 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R. W obu firmach był odpowiedzialny za strategię rozwoju, portfel projektów przedklinicznych oraz wyłonienie kandydatów

Selvita celuje w strategii na 2020-2023 w osiągnięcie ponad 300 mln zł sprzedaży

wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie. Cele te Selvita chce osiagnąć dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycjom. "W celu zrealizowania strategii spółka planuje kontynuować dynamiczny

OncoArendi Therapeutics ma zgodę IEC na badania kliniczne fazy 1b dla OATD-01

bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku oraz określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych, w której udział będą brali pacjenci. "Część kliniczna (faza 1a oraz 1b) rozwoju związku OATD-01 jest prowadzona w ramach projektu 'Badania przedkliniczne i

OncoArendi Therapeutics ma zgodę na rozpoczęcie badań klin. fazy 1b dla OATD-01

. "Część kliniczna (faza 1a oraz 1b) rozwoju związku OATD-01 jest prowadzona w ramach projektu 'Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit' współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu

Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I

hematologicznych, jak i guzów litych. W badaniach przedklinicznych SEL120 wykazał duży potencjał w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, choroby bardzo agresywnej, o wysoce niekorzystnym rokowaniu. Istotne dla nas było również strategiczne wsparcie fundacji Leukemia & Lymphoma Society (LLS), która pracuje z

Pharmena: Cząsteczka 1-MNA może mieć dobry wpływ na skutki infekcji koronawirusa

1-MNA, przeprowadziła badania dot. potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego (TRIA-662). W lipcu 2019 r. spółka z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stluszczeniowym zapaleniu

Celon Pharma ma zgodę na start I fazy klin. badania leku na chorobę Huntingtona

. spółka poinformowała, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań złożyła wniosek do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego o innowacyjny inhibitor

Pharmena miała 1,14 mln zł straty netto, 1,23 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

Europy. Umowa na doradztwo strategiczne obejmuje również pomoc w komercjalizacji leku 1-MNA. "W lipcu 2019 r. Pharmena z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych we wskazaniu NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby). Trwają obecnie

Projekt OncoArendi dot. OATD-01 na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i

Celon Pharma: NCBiR rekomenduje do dofinansowania wniosek na ok. 25 mln zł

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Wniosek Celon Pharma o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na kwotę 24,8 mln zł zostały zarekomendowane

Medinice pozyskało 7,4 mln zł na rozwój innowacyjnych technologii medycznych

przeprowadzimy badania przedkliniczne na zwierzętach. Po ukończeniu z sukcesem tego etapu wartość naszych projektów wyraźnie wzrośnie. Z kolei w projekcie PacePress pozyskane z emisji środki pozwolą na sfinansowanie badań klinicznych, co umożliwi podjęcie kolejnych kroków w kierunku jego komercjalizacji"

Celon Pharma wnioskuje o zgodę na I fazę badania leku na pląsawicę Huntingtona

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - W związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań Celon Pharma złożyła wniosek do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego

Celon Pharma uzyskała w USA patent na inhibitory FGFR

. Projekt znajduje się obecnie na końcowym etapie badań przedklinicznych i wkrótce przejdzie do fazy badań klinicznych" - czytamy w komunikacie. Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów onkologicznych spółki w obszarze FGFR dla

Selvita ma zgodę FDA na rozpoczęcie badań klinicznych SEL120

etapach badań klinicznych, podano również. "W badaniach przedklinicznych SEL120 dał nam dużo nadziei na znalezienie nowego, zróżnicowanego podejścia w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Określenie odpowiedniej dawki u pacjentów posłuży do uzyskania wysokiej selektywności SEL120 w leczeniu zarówno

OncoArendi Therapeutics złożył wniosek dot. badania klin. fazy 1b dla OATD-01

przewidywalny okres jego trwania wyniesie kilka miesięcy. "Część kliniczna (faza 1a oraz 1b) rozwoju związku OATD-01 jest prowadzona w ramach projektu 'Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit' współfinansowanego przez Narodowe

Projekt konsorcjum z Pure Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR

nacisk położono na szybkie uzyskanie dowodu poprawności koncepcji. "Trwający 18 miesięcy projekt zakończy się otrzymaniem wyników i kandydata na cząsteczkę terapeutyczną (koniugat aptamer-lek). Pozwoli to na jego dalszy potencjalny rozwój pod kątem pełnych badań przedklinicznych i dalej

DEBN chce skomercjalizować swój wynalazek dot. bezpieczniejszej biopsji prostaty

patentowe trwają w Unii Europejskiej, USA, Japonii, Brazylii, Australii i Kanadzie. Naszym celem jest komercjalizacja projektu" - powiedział Sieczkowski w rozmowie z ISBzdrowie. Spółka zakończyła fazę badań przedklinicznych. "W ramach tych badań stworzyliśmy igłę, z formulacją, mamy potwierdzone

Selvita zawarła z MR umowę dotacji na inwestycję CBRIL w wys. 33,7 mln zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Selvita zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) - kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi

Agnieszka Sulikowska powołana do Komitetu Doradczego Scope Fluidics

, dr Sulikowska pomoże nam w realizacji strategicznych projektów spółki w obszarze dot. zakażeń szpitalnych. Doświadczenie pani doktor efektywnie wesprze przygotowanie naszych systemów diagnostycznych do badań przedklinicznych jak i właściwych badań przedrejestracyjnych" - skomentował prezes Piotr

Scope Fluidics: Priorytety 2019 to II seria testów PCR|ONE i linia produkcyjna

powtórzyć badania przedkliniczne w zakresie podobnym do tego, co w ub.r. w Alab Laboratoria, by przetestować docelowy produkt. W kwestii umiejscowienia produkcji, ze względów budżetowych i kontroli czasu, postanowiliśmy we własnym zakresie zainstalować pilotażową produkcję. Zaczynamy więc rozbudowywać

Ryvu Therapeutics miało 11,08 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r.

kinazy CDK8 – SEL120 w AML i HR-MDS, Ryvu ma teraz w pełni własny program kliniczny. Wstępne wyniki badań SEL120 planujemy przedstawić na konferencjach naukowych w 2020 r. Jak pokazują dotychczasowe dane przedkliniczne, zarówno SEL120, jak i SEL24/MEN1703 (który zakończył I fazę badań klinicznych w

Biotts będzie opracowywać lek na raka piersi z Balanced Biotech z USA

początek. Chcemy zastosować technologię MTC-Y dla kilku innych kandydatów na leki" - powiedział CEO Balanced Biotech Raymond Kalmar, cytowany w komunikacie. Skuteczność nośnika Biotts, który zostanie wykorzystany w innowacyjnej terapii, potwierdziły badania przedkliniczne, a badania in vitro i

Pharmena miała 9,43 mln zł straty netto, 10,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

-MNA. Grupa z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych we wskazaniu NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby). Pod koniec stycznia tego roku grupa rozpoczęła proces prezentacji wyników badań leku 1-MNA wybranym podmiotom z branży

Medinice ma term sheet z chińską firmą dot. dystrybucji rejestratora EKG

projekcie CoolCryo wkrótce będziemy mieli raport z pierwszej fazy badań przedklinicznych. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące. W MiniMax pracujemy nad ostatecznym prototypem, który będzie wykorzystywany w badaniach przedklinicznych. Powinny się one rozpocząć w najbliższych miesiącach. W niedługim okresie

Spółka z NanoGroup uzyskała ochronę patentową wynalazku w USA

przeprowadzeniem badań przedklinicznych w standardzie GLP na modelach zwierzęcych oraz innych badań w celu zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych u pacjentów. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A

Scope Fluidics: Raport wewn. PCR|ONE i BacterOMIC potwierdził osiągnięcie celów

sprawności analitycznej, zakończyły się powodzeniem. To zasługa całego zespołu Curiosity Diagnostics, oraz świetna podstawa do wdrożenia systemu do produkcji i przeprowadzenia dalszych badań przedklinicznych w środowisku laboratoriów medycznych" - powiedział ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki

OncoArendi: Raport roboczy z I fazy badań OATD-01 potwierdza oczekiwania firmy

przypomina, iż badania były prowadzone na grupie zdrowych ochotników w związku z realizacją projektu: "IBD - badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15)" współfinansowanego ze środków krajowych oraz

Selvita liczy na rozpoczęcie ostatniej fazy przedklinicznej SEL24 w marcu

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Selvita liczy na podpisanie w ciągu najbliższych kilku dni umowy z partnerem, która pozwoli na rozpoczęcie ostatniej fazy badań przedklinicznych cząsteczki SEL24 jeszcze w marcu, poinformował prezes spółki Paweł Przewięźlikowski. "Mamy nadzieję, że w

OncoArendi miało 0,86 mln zł straty netto, 1 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

badania kliniczne związku OATD-01 z udziałem zdrowych ochotników (faza Ib) w trzeciej najwyższej dawce (75 lub 100 mg) z oczekiwanym terminem zakończenia w I kwartale 2020 r. Natomiast w drugiej połowie 2020 roku Spółka planuje rozpocząć badania fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą. W kontekście dalszego

Selvita złożyła zgłoszenie IND dla projektu SEL24 do amerykańskiej FDA

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Selvita złożyła zgłoszenie IND (ang. Investigational New Drug), czyli nowego leku będącego w fazie badań przedklinicznych, do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) dotyczącego związku SEL24, który jako

Kurs akcji OncoArendi wzrósł o 6,55% w debiucie na GPW, kurs PDA o 6,86%

spadku o 0,55%, a za PDA - 29,9 zł po wzroście o 3,1%. "Osiągnęliśmy dziś ważny kamień milowy - zebraliśmy prawie 60 mln zł z giełdy na rozwój naszych kandydatów na leki do badań przedklinicznych i klinicznych w obszarze chorób układu oddechowego i immunoonkologii. To pit stop w wyścigu, którego

NanoGroup zaprezentuje 'Polepi' w Amsterdamie, licząc na umowę partneringową

nowotworów epirubicyną, poinformowała spółka. Docelowo efektem prowadzonych nad nim badań ma być umowa partneringowa, której podpisanie spółka zakłada po zakończeniu badań przedklinicznych w fazie cGMP, planowanym na I półrocze 2019 r. "Polepi to najbardziej zaawansowany projekt i pierwszy kandydat na

OncoArendi Therapeutics ma pozytywne wyniki I fazy badania cząsteczki OATD-01

tej pory potencjał terapeutyczny związku OATD-01 wykazały badania przedkliniczne na zwierzętach, między innymi w modelu astmy oraz samoistnego włóknienia płuc. Potencjalne zastosowania lecznicze OATD01 to choroby rzadkie, stanowiące niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie, takie jak

GLG Pharma planuje realizację nowego projektu onkol. GLG-Doce-Safe za 30 mln zł

i ocenia, że nakłady na jego realizację sięgną ponad 30 mln zł. W 2019 roku GLG Pharma chce rozpocząć badania przedkliniczne formulacji dożylnej, poinformowali przedstawiciele spółki. Głównym celem projektu GLG-Doce-Safe jest poprawa skuteczności i bezpieczeństwa terapii pacjentów

Celon Pharma rozpoczął współpracę z Pure Biologics

kolejnym etapie zostaną rozwinięte przez Celon Pharma w obszarze przedklinicznym i klinicznym. "Konsekwentnie poszerzamy portfolio leków innowacyjnych, w którym leki biotechnologiczne będą odgrywać coraz większą rolę. W obszarze naszych zainteresowań są zmodyfikowane przeciwciała różnych klas o

Selvita: Tom Coulter został dyrektorem ds. zintegrowanych projektów B+R

naukowym, jak i menadżerskim. Jego osiągnięcia na etapie od wczesnego do przedklinicznego rozwoju leków przynoszą Selvicie ogromną wartość dodaną. Liczymy, że jego wiedza i bogate doświadczenie nie tylko przyspieszą proces odkrywania i rozwoju cząsteczek o działaniu terapeutycznym, ale również

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

realizacje założonych celów biznesowych. Z kolei część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego

Selvita zleciła Aptuit badania przygotowujące SEL120 do fazy klinicznej

standardzie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang: GMP - Good Manufacturing Practice)" – czytamy w komunikacie. Wymienione wyżej prace prowadzone będą w ramach projektu WIND-P0, realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMED, którego celem jest przeprowadzenie kompleksowych badań przedklinicznych

GLG Pharma z pozytywną opinią Komisji Bioetycznej dot. I/II fazy badania GLG-801

prowadzi badania przedkliniczne mające za zadanie ustalenie bezpiecznej dawki dla nowej, dożylnej formulacji tego samego leku (oznaczonej jako GLG-805). GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma

Stanisław Pikul zrezygnował z funkcji członka zarządu OncoArendi Therapeutics

OncoArendi zapisze się również w historii światowej biotechnologii" - powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie. Spółka kontynuuje zmiany organizacyjne w obszarze B+R, w procesie odkrywania nowych leków. OncoArendi wkracza w kolejne fazy badań z poszczególnymi cząsteczkami, w związku

Celon Pharma złożyła wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych nad CPL30410

zakresie projektu dotyczącego opracowania nowoczesnych biomarkerów oraz rozwoju innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów zarząd informuje, że w związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań, spółka w dniu 19 marca 2018 roku złożyła wniosek do prezesa Urzędu

GLG Pharma ma 1. umowę na przeprowadzenie badania klinicznego dla GLG-801

Instytutem Przemysłu Organicznego prowadzi badania przedkliniczne mające za zadanie ustalenie bezpiecznej dawki dla nowej, dożylnej formulacji tego samego leku (dożylnej, oznaczonej jako GLG-805). GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne

OncoArendi: Wyłonienie kandydatów klinicznych dla CHIT-1 i OATD-03 w II półr.

pozytywnych wyników w rozwoju przedklinicznym leku, oczekujemy, że rozpoczniemy badania kliniczne pierwszej fazy dla OATD-03 w roku 2020" - dodał prezes. Spółka szacuje, że łącznie nakłady finansowe na realizację aktualnie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz zupełnie nowych projektów

Selvita ma pozwolenie na budowę własnego centrum B+R w Krakowie

laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami. Wartość pierwszego z trzech etapów inwestycji, w ramach której powstanie ostatecznie ok. 1 000 miejsc pracy, wyniesie 74,9 mln zł, z czego 45% (33,7 mln zł) zostanie sfinansowane z pozyskanych z MR

GLG Pharma zakończyła I etap przygotowań do badania klinicznego w proj. TNBC

prowadzi badania przedkliniczne mające za zadanie ustalenie bezpiecznej dawki dla nowej, dożylnej formulacji tego samego leku (dożylnej, oznaczonej jako GLG-805). Badania nad dwiema postaciami leku jednocześnie znacząco wpłyną na skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania pierwszych danych pozwalających na

Selvita otrzymała 26,9 mln zł dofinansowania z NCBR

latach 2017-2021 wynosi 26,9 mln zł, podała spółka.  "Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvita S.A. kandydata na lek onkologiczny nowej generacji scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych. Proponowana strategia zakłada w etapie przedklinicznym

Selvita podzieli się na dwie spółki, obie będą notowane na GPW

cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych

Synektik ma umowę na II fazę badań klinicznych nad kardioznacznikem

;Druga faza badań klinicznych będzie stanowiła kolejny etap prowadzonych badań nad preparatem – po zakończonych z sukcesem fazie przedklinicznej (styczeń 2015 r.) oraz pierwszej fazie klinicznej (listopad 2016 r.). Zakończenie drugiej fazy badań klinicznych jest kolejnym, niezbędnym krokiem do

GLG Pharma przedstawi w maju plan dalszego finansowania rozwoju GLG-805(aktual.)

ochronę cząsteczki GLG-805 (formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych.  "Z GLG-805 rozpoczęliśmy badania przedkliniczne w lutym tego roku. Zakładamy, że one potrwają 12 miesięcy. W I kw. 2019 roku

OncoArendi prowadzi aktywne rozmowy nt. umowy partneringowej, chce mieć swój lek

naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Został on wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju przedklinicznego. "Wyniki badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące, wykazaliśmy efekt

NanoVelos chce złożyć wniosek o dopuszczenie do badań klinicznych w tym roku

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - NanoVelos, spółka wchodząca w skład NanoGroup, chce jeszcze w tym roku złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w projekcie, polegającym na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada

GLG Pharma przedstawi w maju plan dalszego finansowania rozwoju GLG-805

(formulacji dożylnej znanego związku, tj. pirymetaminy), sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych.  "Z GLG-805 rozpoczęliśmy badania przedkliniczne w lutym tego roku. Zakładamy, że one potrwają 12 miesięcy. W I kw. 2019 roku powinniśmy być gotowi z zestawem danych

Przegląd informacji ze spółek

piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka.  Zarząd Medinice zawarł umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na

Selvita podała potencjalny lek na białaczkę SEL24 pierwszemu pacjentowi

badań przedklinicznych, a następnie pierwszej fazy badań klinicznych dla jednego z projektów, stanowiło główny cel dla segmentu innowacyjnego spółki w ramach emisji akcji dokonanej w grudniu 2014 r." - czytamy w komunikacie. Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze

Przegląd informacji ze spółek

Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r. Ryvu Therapeutics liczy na podpisanie jednej lub dwóch umów partneringowych w programach przedklinicznych w tym roku - oprócz ogłoszonej dziś

NanoGroup złożyło prospekt w KNF, planuje IPO w II półroczu br.

(twórca ponad 20 patentów) i ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada z rozwój projektów badawczych oraz dr n. med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych. NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnego systemu

Mabion złożył wniosek patentowy dot. terapii z użyciem przeciwciała MabionCD20

całego świata, podała spółka.  Mabion podał, że zakończył rozwój przedkliniczny projektu MabionMS i obecnie prowadzi prace przygotowawcze związane z przygotowaniem procedury klinicznej. Badania potwierdzają wysokie prawdopodobieństwo uzyskania efektywności rituximabu skojarzonego z terapiami

OncoArendi Therapeutics: OATD-01 ma potencjał stać się 'miliardowym' lekiem

zawieranych na rynku farmaceutycznym we wskazaniach chorobowych, nad którymi pracuje OncoArendi, pozwala nam zakładać, że typowe okno na zawarcie umów o charakterze opcyjnym, partneringowym lub licencyjnym, obejmuje okres od późnych etapów badań przedklinicznych, przez I fazę badań klinicznych, aż do

Celon Pharma: Projekt inhibitora kinaz JAK otrzymał 21,7 mln zł dofinansowania

jest ewaluacja przedkliniczna i rozwój kliniczny (I i IIa faza badań z udziałem pacjentów) innowacyjnego, opracowanego przez spółkę kandydata na lek w terapii chorób o podłożu immunologicznym. "Istnieje ogromna potrzeba stworzenia nowych leków, stosowanych w chorobach o podłożu immunologicznym

Selvita ma niemal 10 mln zł dofinansowania z NCBiR na badania przeciwnowotworowe

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Selvita zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym" o wartości całkowitej 14,34 mln zł netto do 2019 roku kwotą na

OncoArendi Therapeutics złożyło prospekt w KNF, debiut na GPW w I poł. 2018 r.

rozwoju przedklinicznego, a we wrześniu tego roku firma otrzymała pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badań klinicznych. W efekcie, w październiku br. pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania

Przegląd informacji ze spółek

spółka. W jego miejsce na to stanowisko powołana została dotychczasowa wiceprezes Dorota Jarodzka-Śródka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu od 27 listopada 2019 r. Tomasza Ślęzaka, powierzając mu funkcję członka zarządu. OncoArendi Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań

Medinice podpisał listy intencyjne dot. współpracy z dwiema chińskimi firmami

RF). Ze względu na wbudowany system mapowania 3D jest dostosowana do wykonywania zabiegów bez wykorzystania szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Obecnie spółka pracuje nad ostatecznym prototypem elektrody. Badania przedkliniczne na zwierzętach rozpoczną się w ciągu kilku miesięcy w Utrecht

Strategia Selvity zakłada ok. 360 mln zł nakładów inwestycyjnych w l. 2017-2021

fazy badań klinicznych. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przedklinicznych, a rozpoczęcie badań klinicznych planowane jest na drugą połowę 2018 r. Selvita prowadzi również prace nad zastosowaniem inhibitorów CDK8 w chorobie sierocej - niedokrwistości Diamonda-Blackfana (ang. Diamond-Blackfan

Selvita ustaliła cenę max. akcji serii H na 61 zł/szt, zapisy ruszają w piątek

samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju. Pozyskanie kapitału w ramach emisji jest kolejnym krokiem, który ma na celu dalsze rozbudowanie i rozwój zdywersyfikowanego wachlarza projektów innowacyjnych na

Przegląd informacji ze spółek

jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Infoscan podpisał z Giromed Institute S.L.P. umowę, na mocy której Giromed zobowiązał się do prowadzenia badań diagnostycznych pacjentów na terytorium Hiszpanii z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder, zaś spółka zobowiązała się do użyczenia urządzenia

Selvita planuje wtórną ofertę akcji na I kw. 2018 r., chce pozyskać 140 mln zł

2017-2021, której nadrzędnym celem jest wygenerowanie wzrostu spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju. Przeprowadzenie oferty planowane jest w I kw. 2018 r.  "

Przegląd informacji ze spółek

;substancji GLG oraz wcześniejsza zgoda Lokalnej Komisji Etycznej oznaczają, że GLG Pharma może przystąpić do przeprowadzenia badania przedklinicznego, podała spółka. GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z Instytutem Farmaceutycznym; jego celem było przeprowadzenie syntezy substancji czynnej GLG-805

Przegląd informacji ze spółek

kwartału 2019 r., poinformowała spółka. Grupa Pharmena zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych w nowym wskazaniu NASH - niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby. Wyniki badań leku w modelu NASH potwierdziły pozytywny, istotny wpływ na kluczowe parametry