badań fammu

Przegląd prasy

kilkuprocentowy wzrost przychodów w II kw. br. --Braster: Wyniki badania umożliwiają pełną komercjalizację urządzenia w IV kw. --GUS: Przeciętne wynagrodzenie spadło kw/kw do 4019,08 zł w II kwartale br. --Capital Park, Akron skomercjalizowali 80% Galerii Zaspa, prowadzą dalsze rozmowy --Vistal podpisał

Przegląd prasy

lokali w I-III kw. br, o 40% więcej r/r --Projekt budżetu 2017: Brexit będzie miał umiarkowany wpływ na wzrost PKB --FAMMU/FAPA: Eksport drobiu wzrósł wolumenowo o 15% r/r w I-VI br. --Fordata: Liczba transakcji M&A spadła o połowę r/r do 33 umów w III kw. --Projekt budżetu 2017: Wydatki na