badał przepisy

Andrzej Kublik

Za badania techniczne aut zapłacisz z góry. Wchodzą w życie nowe przepisy

Za badania techniczne aut zapłacisz z góry. Wchodzą w życie nowe przepisy

Od poniedziałku trudniej będzie znaleźć stację kontroli pojazdów, która przymknie oczy na defekty niepozwalające przedłużyć dopuszczenia auta do ruchu.

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy dotyczące biegłych rewidentów

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Nowe przepisy dotyczące biegłych rewidentów regulują między innymi kwestię uzyskiwania uprawnień i wykonywania zawodu.

Trybunał głowi się nad kwotą wolną od podatku. Odroczona decyzja

Nie ma przepisów, które określałyby, jak wysoka ma być kwota wolna od podatku - w Trybunale Konstytucyjnym przekonywali zgodnie przedstawiciele rządu, Sejmu i Prokuratora Generalnego. Trybunał badał, czy niska kwota wolna nie narusza konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

Jak króliki doświadczalne

"Independentowi" Chandra Gulati, emerytowany lekarz, który społecznie zbiera informacje na temat badań klinicznych nad lekami. - Wykorzystują biednych i niepiśmiennych Hindusów, których nigdy nie byłoby stać na takie lekarstwa. Korzyści z tego procederu - wartego w samych Indiach 189 mln

Putin zakazuje zagranicznym firmom badania oglądalności w Rosji

Putin zakazuje zagranicznym firmom badania oglądalności w Rosji

Według dziennika "Wiedomosti" nowe prawo jest wymierzone w firmę TNS, która bada rosyjski rynek mediów od 20 lat. Zdaniem autorów projektu należących do partii Władimira Żyrinowskiego LDPR "niedobrze jest", kiedy zachodni podmiot jest monopolistą na rosyjskim rynku badań

Co trzecia firma sprzedaje w sieci. Ale ponad 60 proc. z nich nie wie nic o nowych przepisach. Internetu w pracy nie używa co czwarty zatrudniony [RAPORT]

Co trzecia firma sprzedaje w sieci. Ale ponad 60 proc. z nich nie wie nic o nowych przepisach. Internetu w pracy nie używa co czwarty zatrudniony [RAPORT]

będziemy mogli zwrócić produkt kupiony online. Niestety polscy przedsiębiorcy nie są na tę zmianę przygotowani. Aż 63 proc. ankietowanych przyznało, że nie słyszeli o zmianie przepisów, która ma nastąpić już za nieco ponad 3 tygodnie. Dane: IIBR na zlecenie Agora SA, CATI, badanie zrealizowane wśród

"Rzeczpospolita": Celnik, czyli kat biznesu

"Rzeczpospolita": Celnik, czyli kat biznesu

Polskie urzędy celne wykorzystują przepisy unijne do ściągania nienależnych świadczeń, szczególnie 14-procentowego podatku akcyzowego od właścicieli firm sprowadzających do Polski wyświetlacze informacyjne i ekrany LED. Spotkało to między innymi firmę, która sprowadziła ogromne monitory

Klauzuli nie będzie, problem zostaje

Klauzuli nie będzie, problem zostaje

Niektóre media mówią, że to osobista decyzja premier Ewy Kopacz, która "odpuściła" przedsiębiorcom. To tylko część prawdy. Ważniejsze jest to, że przepisy podobne do tych, które teraz zaproponował resort finansów, w przeszłości zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Te projektowane

"DGP": Co nas boli w państwie

54 proc. badanych jest zdania, że państwo najgorzej radzi sobie ze służbą zdrowia, ponad 40 proc., że z budową dróg, a ponad 39 proc. - z bezrobociem. "Dziennik Gazeta Prawna" zwraca jednak uwagę, że choć Polacy narzekają na wiele dziedzin życia, nie chcą wcale brać spraw w swoje ręce. Na

Od nowego roku setki stacji miało zniknąć z rynku. Ale w ministerstwie... nie wiedzą, co robić

Od nowego roku setki stacji miało zniknąć z rynku. Ale w ministerstwie... nie wiedzą, co robić

stanu magazynowanych produktów naftowych oraz urządzenia do sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu weszło w życie w 2005 r. Warto dodać, iż o planowanych zmianach było wiadomo od 16 lat. Mimo to nie można wykluczyć scenariusza, że wdrożenie nowych przepisów zostanie przełożone w czasie

Santander CB: 73,5% Polaków segreguje odpady w swoich domach

śmieci, czyli prawie kilogram każdego dnia. "Choć przepisy nakładają na nas obowiązek segregacji śmieci, to z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu 'Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania' wynika, że stosuje się do tego w swoich domach 73,5% Polaków. Jest to szczególnie istotne w świetle

KNF przyjęła uchwałę ws. trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową

r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz modyfikuje przepisy dotyczące procesu badania i oceny nadzorczej (BION), w tym uwzględnia przepisy dotyczące czynności wykonywanych przez UKNF w ramach procesu oceny i akceptacji planów naprawy; - nadzoru

KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. studentów i naukowców spoza UE

prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (dyrektywa (UE) 2016/801), podała KE.  "Państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania przepisów krajowych

Prezydent podpisał nowelizację związaną z funkcjonowaniem PKBWK

; - uchyla przepis stanowiący, że Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych realizuje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu; - stanowi, że w skład Komisji, oprócz członków stałych, będą mogli wchodzić również członkowie doraźni, wyznaczani przez przewodniczącego Komisji do udziału w

MI: Uprawnienia do kierowania pojazdami nie tracą ważności w trakcie pandemii

Ministerstwo Infrastruktury (MI). 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

CMSG: 42% firm negatywnie ocenia swoją kondycję

decyzję lub przyznanie środków to główne problemy w korzystaniu z instrumentów wsparcia. Ponad 39% badanych twierdzi, że oczekiwanie na realizację wsparcia jest zbyt długie, do tego prawie 54% wskazuje, że przepisy są niejasne. Prawie 80% firm obawia się nawrotu epidemii, 70% boi się wzrostu podatków"

PUIG: 70% Ukraińców pozytywnie ocenia doświadczenie pracy w Polsce

tego wydarzenia. Na długotrwałe zatrudnienie zdecydowałoby się 40% badanych, jeśli wzrosną płace. "Z badania wynika, że aż dla 27% ukraińskich migrantów zarobkowych trudności podczas pracy w Polsce powodowała nieznajomość języka. Na ciężkie warunki pracy i złe warunki zamieszkania narzeka 25

MI proponuje wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami

. Zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. Oznacza to, że

Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi chce doprecyzować niektóre przepisy związane z ustawą tzw. "Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną" i przedstawi nowe zapisy do końca maja br., wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologi Jadwigi

BIEC: WPI wzrósł o 0,8 pkt m/m w II, rosną obawy o podwyżki cen

również odsetek firm wskazujących na niespójność i niestabilność przepisów (43% badanych firm wobec 32% przed rokiem)." - czytamy w raporcie. Niespójność i niestabilność przepisów zdaniem badanych utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie generuje dodatkowe koszty, zwróciło

PIU: 96% respondentów uważa się za dobrych lub bardzo dobrych kierowców

dobrych kierowców, a 61% uważa, że ich umiejętności są wyższe od przeciętnego polskiego kierowcy, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w styczniu i lutym tego roku. Z badań PIU wynika, że 1/3 badanych kierowców uznaje przekraczanie dozwolonej prędkości o 20 km/h w

ZBP: Główne zagrożenia to zmienność prawa, wpływ polityki i kredyty CHF

oraz wpływ polityków/polityki. Wysokie koszty/opłaty za usługi bankowe wskazało 15% badanych.  "Jako ważne słabe strony sektora bankowego uznano także zmienność przepisów prawa (11%), czy też uzależnienie od kapitału zagranicznego i małą przejrzystość umów, procedur, produktów

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Odsetek respondentów korzystających z ulgi B+R wzrósł trzykrotnie w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania KPMG w Polsce, wynika z raportu "Ulga podatkowa na badania i rozwój". Dzięki doprecyzowaniu przepisów i wymogów kwalifikacyjnych 43% badanych

PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce

. Wprawdzie wiele z wprowadzonych regulacji, zwłaszcza zmian przepisów prawa pracy i podatkowego, ocenianych jest krytycznie, to jednak wiele rozwiązań, w tym związanych z przyjęciem tzw. konstytucji biznesu, oceniono bardzo wysoko. Badanie PIE przeprowadzono we wrześniu 2018 r. na

Grant Thornton: Biurokracja przeszkodą w ekspansji zagr. dla 28% polskich firm

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Biurokracja jest największą przeszkodą w ekspansji zagranicznej dla 28% polskich firm, wynika z badania "Bariery przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne" przeprowadzonego przez Grant Thornton. "Jak się okazuje, największą barierą, na

Grant Thornton/Euler Hermes: 78% CFO odczuwa zaostrzenie polityki podatkowej

CFO zapytani o obszary, w których ich firmy odczuwają najsilniejsze zmiany, w zdecydowanej większości (74% ankietowanych) wskazali dalsze zaostrzanie przepisów podatkowych oraz zaostrzanie wymagań sprawozdawczych wobec podatników (70% badanych). "To duży wzrost w stosunku do badania z zeszłego

Polwax szacuje koszty związane z zanieczyszczeniem gruntu przy inwestycji

środowiskowej zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących przepisów środowiskowych, zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela z polisy GRI i przeprowadzeniu procedury zgłoszenia dodatkowych badań do CBiDGP w celu określenia sposobu dalszego postępowania z odpadem. "Spółka podejmie również działania mające

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

Pytanie: Czy zamawiający powinien dokonać badania rażąco niskiej ceny dla całej wartości oferty, tj. kwoty gwarantowanej i maksymalnej będącej „prawem opcji”? Powyższe kwoty zostały wyszczególnione w formularzu cenowym i w części, gdzie wykonawca wskazywał cenę jednostkową dla

Citi Handlowy: Ekspansję zagraniczną rozważa 24% firm e-commerce

inwestycji w punkty sprzedaży - 20% Największe zagrożenia prowadzenia działalności e-commerce wskazane przez firmy w badaniu to ramy prawne prowadzenia działalności oraz przepisy międzynarodowe - 21% wskazań, rosnąca konkurencja - 20%, a także rosnąca konkurencja w postaci dużych sieci/portali

KE: Tylko co trzecia firma sprawdza czy jej dostawcy nie zagrażają środowisku

korzyści. "Firmy pokazały, że wierzą, iż unijne przepisy zagwarantują pewność prawną i standardy dla ludzi i naszej planety. Ponieważ praca nad neutralnością klimatyczną jest jednym z głównych priorytetów tej Komisji, dołożę starań, by wyniki tego badania zostały uwzględnione w przyszłych pracach

ZPP: Ograniczenie handlu we wszystkie niedziele pozytywnie ocenia 32% Polaków

pracujących w handlu. Zauważamy to od pierwszej fali badania, w najnowszej edycji nic się pod tym względem nie zmieniło" - oceniła Dominika Maison, cytowana w komunikacie. Przepisy ograniczające handel w niedziele weszły w życie 1 marca 2018 roku. W ubiegłym roku zakupy można było zrobić (z wyjątkami

Czego najbardziej boją się początkujące firmy? Nie skarbówki. "Jesteśmy bardziej wykształceni, lecz mniej uczciwi"

wielu przedsiębiorców wzrost podatków może zdecydować o zawieszeniu czy zamknięciu działalności. Wreszcie tylko tylko 3 proc. badanych firm wskazało, że obawia się spowolnienia gospodarczego. Zaledwie 2 proc. podało niestabilność polityczną. Dokładnie tyle samo wskazywało na zmiany w przepisach. Czytaj

ZPP: 43% mikrofirm sprzeciwia się zakazowi handlu w niedziele

popiera tego postulatu, w tym 36% w sposób zdecydowany, podano także. "To badanie to kolejna nasza publikacja na temat wpływu tej szkodliwej regulacji na gospodarkę i sytuację małych firm. Pokazywaliśmy już, że społeczeństwo nie akceptuje coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. W naszych raportach

MI: Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 ton nastąpi 30 IV

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury podpisał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton

Lewiatan: Firmy boją się zmian w podatkach i wysokich kosztów zatrudnienia

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Zmian w podatkach i wysokich kosztów zatrudnienia boi się 95% przedsiębiorców, wynika z badania ankietowanego przeprowadzonego wśród 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, podała Konfederacja Lewiatan. "Wśród innych barier, których najbardziej

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji o działach administracji

interesów Skarbu Państwa. Jeden z przepisów nowelizacji stanowi też, że minister aktywów może zgłaszać sprzeciw wobec decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Z kolei do zadań resortu klimatu ma należeć m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochrona i kształtowanie środowiska, racjonalne

Lewiatan za aplikacją mobilną w przewozie osób, ostrzega przed wyciekiem danych

mobilnych oraz sposobu zabezpieczania danych. Zwracamy jednak uwagę na konieczność doprecyzowania części przepisów związanych z gromadzeniem danych wrażliwych" - dodał Gajewski. Cytowane w materiale badania pokazują, że aż 8 na 10 Polaków (79,2%), wsiadając do taksówki, chce znać przybliżoną cenę

Grant Thornton/Euler Hermes: 72% CFO czuje zaostrzenie polityki podatkowej

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Znaczna większość badanych (72%) silnie odczuwa zaostrzenie się praktyki podatkowej Ministerstwa Finansów, wynika z badania Grant Thornton i Euler Hermes zaprezentowanego w raporcie "CFO czują dokręcenie fiskalnej śruby". Jest to o 29 pkt proc. więcej

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

oraz przestarzałych pieców i traktowanie tych zachowań jako szkodliwych społecznie, wskazano również. Drugi kierunek działań wiąże się z systemem kontroli stosowania przez Polaków obowiązujących przepisów dotyczących domowych palenisk. Warto wesprzeć zidentyfikowany w badaniu kapitał społeczny

Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach po poprawkach Senatu

firmom audytorskim. Wprowadzane przepisy dotyczą ok. 1 650 firm audytorskich i 7 110 biegłych rewidentów oraz 2 tys. (JZP). "Nowe rozwiązania wzmocnią niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przyczynią się do poprawy jakości badań ustawowych oraz wzmocnienia nadzoru

PE rekomenduje zmianę dyrektywy dotyczącej m.in. uaktualnienia norm jakości wody

proponowanych zmian jest aktualizacja norm jakości wody (ustalonych ponad 20 lat temu), pozyskanie możliwie najdokładniejszych danych o jakości wody pitnej oraz zwiększanie zaufania konsumentów i zachęcanie ich do picia wody z kranu. "Zgodnie z nowymi przepisami, kraje UE będą musiały poprawić dostęp do

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

.: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. "Przedmiotową ustawą wprowadzono dodatkowo przepisy umożliwiające nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu

NCBR rozpoczęło nabór w 4. konkursie polsko-tureckim na projekty B+R

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków w czwartym konkursie polsko-tureckim na wspólne projekty badawczo-rozwojowe,  podała instytucja. "Do udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac

Spółki zależne Protektora obciążone dodatkowymi zobowiązaniami publicznoprawnymi

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Spółki zależne Protektora będą musiały dokonać spłat zobowiązań publicznoprawnych za wcześniejsze okresy, a wpływ tych działań na skonsolidowane wyniki za 2018 r. jest badany, poinformował Protektor. "Zarząd emitenta powziął wiadomość o okolicznościach

Havas: Prawie 48% Polaków chce zniesienia zakazu handlu w niedziele

tydzień. Przy czym wprowadzenie zakazu wcale nie oznacza, że kupujemy mniej, wynika z badania Havas Media Group - Intelligence Team, przeprowadzonego w lutym 2020 r. Zakaz handlu obowiązuje od 2018 r., w tegorocznym kalendarzu znajduje się jedynie kilka niedziel pracujących. "Nasze badania

MRPiPS: Spadek liczby sklepów nie musi być winą niedzielnego ograniczenia handlu

% ankietowanych osób poprawnie wskazało, że od stycznia ograniczenie handlu nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Z badania wynika również, że przyzwyczailiśmy się do nowych przepisów i zakupy planujemy z wyprzedzeniem. Z raportu wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska wynika, że w ubiegłym roku z

D.A.S.: Tylko 8,6% MŚP ma własny dział prawny lub prawnika w firmie

księgowym, których wiedza nie obejmuje skomplikowanych zagadnień prawnych. Jak wynika z naszego badania, właśnie kwestia skompilowanych i niejasnych przepisów zajmuje drugą pozycję wśród wskazywanych przez przedstawicieli MŚP czynników negatywnie wpływających na prowadzenie ich biznesu. Tak zadeklarował

HSBC Navigator: Cyberbezpieczeństwo i robotyka kluczowe dla polskich firm

bezpieczeństwem danych, badane przedsiębiorstwa na całym świecie spodziewają się, że nowe rozwiązania wpłyną na zwiększenie satysfakcji klientów (33%), pomogą w dostosowaniu do obwiązujących przepisów (34%) oraz będą wsparciem w realizacji idei zrównoważonego rozwoju, jak również znajdą zastosowanie w polepszaniu

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

z wizyt i badań bez dopłat. Obejmuje konsultacje u sześciu lekarzy specjalistów, 52 badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz 36 zabiegów ambulatoryjnych. Najdroższy pakiet, Premium Platynowy, kosztuje od 659 zł miesięcznie i obejmuje konsultacje u 37 lekarzy specjalistów, 841 badań laboratoryjnych

Instytut Emerytalny: Średnia partycypacja w PPK w pierwszej transzy to ok. 40%

Wojewódki pt. "Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych". "Pierwsze przeprowadzone badanie poziomu partycypacji w ramach PPK, oparte na rzeczywistych danych przedstawionych przez pracodawców, wskazuje, że średni poziom partycypacji w PPK w podmiotach I transzy wyniósł na

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Negatywne skutki pandemii koronawirusa odczuwa 87% firm z branży reklamy online, a przynajmniej co piąta w przypadku dalszej ekspansji COVID-19 nie utrzyma się na rynku do grudnia, wynika z najnowszego badania IAB Polska. "Wśród bieżących wewnętrznych

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - W ocenie Najwyższej Izby Kontroli (NIK), budżety obywatelskie umożliwiały skuteczną współpracę między mieszkańcami a władzami gmin. Jednak wszystkie skontrolowane gminy naruszały obowiązujące przepisy, np. prawo do udziału w konsultacjach społecznych uzależniając

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

prowadzących działalność innowacyjną. Jak wynika z badania, przed skorzystaniem z ulgi B+R przedsiębiorców zniechęcają niepewność i zmienność przepisów prawa (50%), brak przejrzystości przepisów (46%), a także obawa o możliwość zakwestionowania wysokości zastosowanego odliczenia przez organy skarbowe (38

ZBP:Nieważność umowy kredytowej w CHF powoduje niekorzystne skutki dla obu stron

, wynika z opracowania zespołu prawno-legislacyjnego Związku Banków Polskich (ZBP).  "Polskie przepisy przewidują z istoty prawa negatywne skutki nieważności umowy, na które mogliby zostać narażeni kredytobiorcy. Bankowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału oraz roszczenie o

Selectivv: Zakaz handlu w niedziele zwiększył liczbę klientów m.in. dyskontów

gastronomiczną, wskazano również. Coraz częściej robimy także zakupy przez internet. Z tej formy korzysta regularnie już 36% osób ujętych w badaniu, czyli o 7 pkt proc. więcej niż przed wejściem przepisów ograniczających handlowe niedziele. "Zebrane dane  pozwoliły również na sprawdzenie, jak

Kantar TNS: Najsłabsza strona banków to biurokracja, najsilniejsza - stabilność

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Najsłabszą stroną polskiego systemu bankowego są biurokracja i nadmiar przepisów, zaś najmocniejszą stroną - stabilność i dobra sytuacja finansowa banków, wynika z badania Kantar TNS dla Związku Banków Polskich (ZBP).  Ponad 1/3 bankowców (37

Mastercard: Popularność cyfrowych usług wzrosła o połowę w czasie pandemii

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Popularność cyfrowych usług, takich jak streaming filmów czy zajęcia fitness w sieci, wzrosła w związku izolacją społeczną o 46%, jednak 60% konsumentów martwi się, że większa aktywność w sieci naraża ich na oszustwa, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie

KE planuje zmiany w przepisach, dotyczących TEN-E i wyboru projektów PWZ

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) rozpoczęła dziś konsultacje społeczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, a zwłaszcza rozporządzenia (UE) nr 347/2013 tzw. rozporządzenia TEN-E, podała KE. Chodzi w nim m.in. o zasady

Premier: Od 20 kwietnia część obostrzeń zostanie zniesiona

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews/ISBzdrowie.pl) - Od najbliższego poniedziałku tj. 20 kwietnia rząd stopniowo zacznie zmniejszać obostrzenia, związane z epidemią koronawirusa. Złagodzone zostaną m.in. przepisy dla handlu, otwarte zostaną parki i lasy. W ramach nowej rzeczywistości gospodarczej

Pracownicy rezygnują z PPK po spojrzeniu na konto w banku

, wsparcie ze strony organów administracji państwowej okazało się niesatysfakcjonujące. Jedynie 14 proc. badanych uznało je za pomocne. Pracodawcy w nowych przepisach poruszali są po omacku, przeszkadzały im niejasności prawne i brak wiążących interpretacji, skarżyli się też na zbyt wolne tempo odpowiadania

Biernacki z SEG: Rozporządzenie MAR będzie zmienione prawdopodobnie w 2020 r.

Komisji Europejskiej dotyczący zmiany przepisów, poinformował ISBnews.TV Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), prezes Fundacji Standardów Raportowania. "Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczął proces rewizji i przygotowuje raport

Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu. Przepisy te zakładały również rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia

PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

sukces programu "Mój prąd" zdaniem badanych potwierdzają słuszność akcentowania roli aktywnych postaw społecznych i nakładów publicznych. "Z kolei skutki zbyt radykalnych zmian przepisów dotyczących energetyki wiatrowej, które przejściowo zahamowały jej rozwój, uwidoczniły znaczenie

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

płaceniem na czas. Jak pokazuje badanie 'Rzetelność branż', już prawie 46% właścicieli firm z sektora MŚP uważa, że na to, czy firma terminowo reguluje zobowiązania, mają wpływ przede wszystkim czynniki zewnętrzne, takie jak: sezonowość, zmiany przepisów, konkurencja czy właśnie aktualna sytuacja

PIH chce przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy tytoniowej

być informacja o tych produktach, a ponad 90% chce znać wyniki badań naukowych dotyczących tych produktów, podano w materiale. "Dlatego uważamy, że proponowane przepisy powinny umożliwiać przekazywanie konsumentom informacji opartych na rzetelnych i obiektywnych dowodach naukowych"

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

przedstawicieli branży jest ocena skutków złagodzenia warunków przeprowadzenia upadłości, wyrażona przez polskie gospodarstwa domowe w badaniu przeprowadzonym przez KPF i IRG SGH w IV kwartale 2018 roku. Zapytano w nim o ocenę rządowej propozycji zmian przepisów ustawy o upadłości konsumenckiej, wśród

UOKiK wydał zgodę na przejęcie NEF Battery Holdings przez ZAP Sznajder Batterien

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie NEF Battery Holdings przez ZAP Sznajder Batterien, podał Urząd. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, dlatego UOKiK przeprowadził badanie rynku. ZAP Sznajder Baterien (ZAP

BIG InfoMonitor: Liczba przeciwników zakazu handlu w niedziele wzrosła do 34%

antykryzysowego, który wyszedł naprzeciw oczekiwaniom handlowców, zliberalizowane zostały dotychczasowe przepisy. Sklepom, dotychczas objętych zakazem handlu w niedziele, zezwolono na przyjmowanie towaru tego dnia, rozładowywanie go oraz wykładanie na półki. Badanie zrealizowane na zlecenie BIG InfoMonitor

Randstad: Średni czas poszukiwania nowej pracy skrócił się do 2,4 m-ca w IV kw.

" - czytamy w materiale. Badanie wykazało, że obawa pracowników o utratę pracy jest na zbliżonym poziomie, co przed kwartałem - 10% pracowników uważa, że ryzyko utraty pracy jest duże, natomiast 20%, że średnie. W podziale na branże najwięcej obaw pojawia się w służbie zdrowia i pomocy społecznej

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 5,6% r/r w I poł. 2019

niż w 2018 r. Oznaczałoby to, że pod względem produkcji prawa sytuacja nieco pogorszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem, ale utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2012-2018. Zdaniem autorów badania, warto jednak zaznaczyć, że mimo spadku produkcji przepisów w ostatnich latach

Exact Systems: 1/3 branży automotive uważa, że auta elektryczne zdominują rynek

spodziewają się przełomu za około dekadę. "Z naszego badania wynika, że w elektrorewolucję nie wszyscy wierzą. Najbardziej sceptyczni są Rosjanie, Czesi i Rumuni, ale już połowa Węgrów i Turków uważa, że elektryki wyprą spalinówki. Duży wpływ na opinie o upowszechnieniu się aut elektrycznych ma nie

NCBiR odstąpiło od umowy z Ursusem w konkursie Innomoto

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odstąpiło od podpisania umowy z Ursusem o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony", podała spółka. "Zarząd Ursus w restrukturyzacji

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

wartości zamówienia ma istotne znaczenie przy stosowaniu przepisów ustawy Pzp (czyli zakwalifikowaniu zamówienia jako zakupu powyżej lub poniżej wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp czy powyżej lub poniżej progów unijnych , jak również np. w przypadku badania rażąco niskiej ceny

FPP popiera interwencję Rzecznika MŚP ws. bezpieczeństwa pracy 

wypadku zgoda pracownika jest niezbędna do przekazania i przetwarzania takich danych. Taka interpretacja przepisów wyklucza w zasadzie wyrywkowe lub prewencyjne badanie pracowników, które było do tej pory powszechną praktyką, szczególnie w zakładach pracy o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, oraz

FPP oczekuje, że GUS będzie wykorzystywał dane z KAS dzięki zmianie prawa

Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. "FPP oczekuje, że stworzona przez ten przepis możliwość zostanie wykorzystana przez Główny Urząd Statystyczny do pozyskania danych niezbędnych do prowadzonych badań statystycznych bezpośrednio od organów administracji podatkowej, dzięki czemu

KE przedstawiła wytyczne ws. aplikacji wspierających walkę z koronawirusem

i zapewniają ochronę danych osobowych obywateli zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami o ochronie danych" – podkreślił. Unijne przepisy, w szczególności  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zakładają

ZPP: Ograniczenie handlu w niedziele negatywnie ocenia już 51% Polaków

było to 46%, wynika z badań przeprowadzonych przez Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Od początku 2019 roku obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące handlu - sklepy mogą być otwarte tylko w jedną niedzielę w miesiącu, a nie - tak jak w roku 2018 - dwie

Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów

certyfikacji lekarzy orzeczników medycyny lotniczej przeprowadzających badania niezbędne do uzyskania i utrzymania licencji wspólnotowych. "Nowe rozwiązania porządkują i doprecyzowują także przepisy dotyczące czasu pracy członków załóg statków powietrznych. Wprowadzono ograniczenie wskazujące limit 1

TÜV Rheinland Polska: Zaufanie do produktów znanych marek deklaruje 28% Polaków

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Polacy nie traktują znanej marki jako gwaranta jakości produktu, zaufanie do produktów znanych marek deklaruje 28% badanych, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie TÜV Rheinland Polska przez instytut Kantar Millward Brown. Jakość produktu, zdaniem 71

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

Pytanie: Jak zweryfikować, czy oferta została podpisana przez umocowaną do tego osobę, skoro na etapie składania ofert wykonawcy przedstawiają jedynie JEDZ? Czy w świetle nowych przepisów należy z góry przyjąć, że oferta została poprawnie podpisana? Ofertę złożył państwowy bank powołany na mocy

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Około 78% badanych przedsiębiorstw twierdzi, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności, a blisko 2% firm odczuło poprawę płynności, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP

Bibby FS: Nastroje wśród przedsiębiorców nieznacznie poprawiają się 

przepisów prawnych/ handlowych związanych z prowadzoną działalnością (36,6%). Bibby podało także, że po ostatnim, niewielkim wzroście problemów z opóźnieniami zapłaty za sprzedane wyroby czy wykonane usługi, związanym z niepewnością i oczekiwaniem na rozwój sytuacji na rynku, obecna fala badania pokazuje

Nationale-Nederlanden PTE ma niemal 550 umów PPK z największymi firmami

programu planów kapitałowych już za nami. To było duże wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w PPK. Z nowymi przepisami musieli zmierzyć się zarówno przedstawiciele największych firm, jak i instytucji finansowych. Nationale-Nederlanden jest marką, która specjalizuje się w produktach

Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa

i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców; - wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń; - wypracowanie

BCC: Ponad 61% firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 r.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Ponad 61% przedsiębiorców  w Polsce zamierza zwiększyć wynagrodzenia, a 40% planuje wzrost zatrudnienia w 2019 r., wynika z badania Business Centre Club (BCC). "Ponad 61% przedsiębiorców zamierza w 2019 r. zwiększyć wynagrodzenia (w 2018 r

UKE: Blisko 60% użytkowników telefonii komórkowej korzysta ze smartfonów

, jest bezpieczne. "Tylko około 12% badanych uznało, że umowy abonenckie są niezrozumiałe. Wynika to w ich opinii głównie z trudnego języka i zawiłych przepisów (71,1%). Niewielki odsetek badanych korzystał z usług wiązanych. Tylko 14% respondentów zadeklarowało, że posiada taką usługę. Jedynie

FPP: Ministerstwo Finansów powinno badać legalność kapitału bukmacherów

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów - zgodnie z ustawowym obowiązkiem - powinno w sposób kompleksowy badać legalności kapitału zagranicznych bukmacherów rejestrujących swoją działalność. Jest to bowiem element niezbędny do wydania zezwolenia. Dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów

BIG InfoMonitor: 52% firm czeka na zapłatę za towar ponad 60 dni

poprawę świadomości przedsiębiorców o istnieniu tego rodzaju przepisów. Obecnie z ustawy obowiązującej od 2013 r. korzystają nieliczni, z badań Keralla Research dla BIG InfoMonitor wynika, że mniej niż 18% firm" - czytamy dalej. Niemal co dziesiąty przedsiębiorca przyznaje, że w ogóle nie wie o

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

. przeprowadzonych przez badane gminy). Zakończyły się one wydaniem 1,5 tys. decyzji umarzających zaległości podatkowe - na kwotę 33 mln zł. Ulg odmówiono w przypadku 413 decyzji - na kwotę 10,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Przesłanki, jakie muszą zaistnieć, zostały określone w przepisach, a są nimi

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony z procedurą odwróconą. W ofercie brakuje jednej pozycji kosztorysowej (mamy tu rozliczenie kosztorysowe) i nie da się tego w żaden sposób poprawić. Czy dalej badam tę ofertę (np. poprawiam wszystkie oczywiste omyłki, wyjaśniam rażąco niską cenę itd

HSBC: 9 na 10 polskich firm liczy na pozytywny rozwój globalnego handlu

badaniu zapytano eksporterów o wpływ przepisów i regulacji na ich działalność. Ponad jedna czwarta (26%) respondentów uznała, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i związane z dostosowaniem się do niego koszty stanowią przeszkodę w działalności firm, a 48% firm uważa, że

ERIF BIG: Większość firm, konsumentów zadowolonych ze zmian prawnych dot. BIG-ów

- wynosił 63%, podano także. "W badaniu sprawdziliśmy również nastawienie do tych danych oraz ich wykorzystanie w życiu codziennym lub prowadzeniu biznesu. Miesiąc od wejścia w życie nowych przepisów, obserwujemy wzrost zainteresowania przedsiębiorców dostępem do bazy BIG. Odnotowujemy zwiększony

Szlaban dla niesprawnych aut, kontrola quadów i samochodów po tuningu. Szykuje się reforma stacji kontroli pojazdów

się przyjętym przez rząd projektem przepisów, które mają wprowadzić wielką reformę systemu stacji kontroli pojazdów. Jednocześnie te szykowane od dwóch lat regulacje mają wprowadzić w Polsce przepisy unijnej dyrektywy z 2014 r. w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu pojazdów. Dyrektywę

Rząd rozszerzył czarną listę usług zakazanych w ustawie o biegłych rewidentach

rozporządzenia UE (po 17 czerwca 2016 r.), umożliwiające zrealizowanie do 31 grudnia 2017 r. umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy, przewidujących świadczenie usług zakazanych dodanych do czarnej listy. Możliwe będzie również przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych JZP za 2017 r

BIG InfoMonitor: 55% Polaków traci pieniądze z powodu nietrafionych zakupów

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Na nietrafione zakupy traci pieniądze ponad połowa z Polaków (55%). 44% badanych wskazało, że co miesiąc ubywa im z tego powodu do 200 zł, 8%, czyli co dwunasty mówi, że marnuje nawet do 500 zł, a kolejne 3%, że jest to do 1000 zł i więcej, wynika z badania

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

. "Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone w raporcie nr 11/2018, zgodnie z którym przeniesienie znaku towarowego do Famur Brand Sp. z o.o. i ponoszenie przez emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w badanym okresie przepisami prawa oraz było uzasadnione

Czy pełnomocnictwo do wniesienia oferty może być podpisane po terminie składania ofert?

Pytanie:  W wyroku KIO o sygn. akt 498/19 wskazano, że dopuszczalna jest forma pełnomocnictwa papierowego podpisanego pisemnie a następnie zeskanowanego i podpisanego elektronicznie. W jaki sposób należy badać pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane bezpiecznymi podpisami

Rząd przyjął projekt noweli związanej z bezpieczeństwem radiologicznym ludności

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących

Emilewicz przedstawi dziś Radzie Ministrów raport o zakazie handlu w niedziele

raport jest znacząco pogłębiony i przedstawia także społeczne skutki, gdyż w jednym z badań zapytano Polaków, co robią w wolnym czasie, a także jak zakaz handlu wpływa na ich przyzwyczajenia. "Pokazujemy szersze wyniki, korzystaliśmy również z innych badań, a dzięki uprzejmości PKO BP, którego

Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, podała Kancelaria Prezydenta. "Podstawowym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy