badał obowiązujące

Anna Popiołek

Odszkodowanie z AC? Niektóre firmy ubezpieczeniowe łamią prawo

Odszkodowanie z AC? Niektóre firmy ubezpieczeniowe łamią prawo

- Odszkodowania AC pomniejszone o VAT, brak odszkodowania z powodu przeterminowania badania technicznego - praktyki niektórych towarzystw ubezpieczeniowych wciąż są niezgodne z obowiązującym prawem.

Raport - co przeszkadza przedsiębiorcom

- Ponad połowa młodych Polaków określa siebie jako osoby przedsiębiorcze, czyli rzutkie, zaradne i skuteczne - mówi Paweł Ciacek, dyrektor ds. badań Millward Brown SMG/KRC, i dodaje: - Jest w nich ogromny kapitał, który jest hamowany przez procedury obowiązujące w Polsce.

ZPP: Ograniczenie handlu we wszystkie niedziele pozytywnie ocenia 32% Polaków

Pracodawców (ZPP). Spadł również odsetek osób popierających rozwiązania obowiązujące w 2019 roku do 37% z 41% w pierwszej fali badania w listopadzie 2018 roku.  Nastąpił wzrost odsetka ankietowanych pozytywnie oceniających rozwiązania z 2018 roku, czyli dwie niedziele handlowe w miesiącu - osoby

PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

z sondażu, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "Mały ZUS" skierowany był osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Z udogodnienia skorzystało około w

KPF: Wyższe koszty nadzoru ograniczą skalę działania pośredników finansowych

(KPF). "Ostatnie cokwartalne badania, prowadzone przez KPF w sektorze pośrednictwa kredytowego, bardzo licznie reprezentowanego w naszej organizacji, pokazują znaczne obniżenie nastrojów i przewidywań co do koniunktury w tej branży. Informacja o podniesieniu kosztów nadzoru z całą pewnością te

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wezwał przedsiębiorców z sektora ciepłownictwa do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych, obok standardowego

J.W. Construction ma przedwst. umowy na sprzedaż 2 nieruchomości za 27,8 mln zł

, poinformowano. "Łączna cena sprzedaży nieruchomości 1 i nieruchomości 2 wynosi 27 839 480 zł netto i zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej" - czytamy w komunikacie. Warunkiem zawarcia umów ostatecznych sprzedaży obu nieruchomości jest przeprowadzenie przez kupującego w terminie

MR spodziewa się spadków obrotów towarowych w kwietniu

uwagi na to, że kwiecień będzie pełnym miesiącem obowiązujących restrykcji, można przypuszczać, że początek przyszłego kwartału przyniesie dalsze spadki naszych obrotów towarowych, co jednocześnie negatywnie przełoży się na wyniki po czterech miesiącach br."- czytamy w komentarzu resortu do danych

MI: Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 ton nastąpi 30 IV

majowym, podkreślono. Jednocześnie resort infrastruktury przypomniał, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące 1 i 3 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz 2 maja 2020 r. w godzinach od 18.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach

Polwax szacuje koszty związane z zanieczyszczeniem gruntu przy inwestycji

środowiskowej zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących przepisów środowiskowych, zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela z polisy GRI i przeprowadzeniu procedury zgłoszenia dodatkowych badań do CBiDGP w celu określenia sposobu dalszego postępowania z odpadem. "Spółka podejmie również działania mające

Serinus Energy rozważa wejście na londyński AIM

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Serinus Energy Inc. bada możliwość wprowadzenia akcji na Alternative Investment Market (AIM) w ramach giełdy London Stock Exchange, poinformowała spółka. "Spółka bada możliwość wprowadzenia akcji na Alternative Investment Market (AIM) w ramach giełdy London

PSPA: Prawie 100 tys. prywatnych punktów ładowania może być w Polsce w 2025 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ponad 90% użytkowników pojazdów elektrycznych w Polsce chciałoby mieć możliwość ładowania samochodu w miejscu zamieszkania, wynika z badań Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Potencjał polskiego rynku prywatnej infrastruktury

Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

w projekcie BacterOMIC, obejmujących etap 6a, może zostać wydłużona do końca III kw. br., przy czym zakończenie całości prac określonych w 6 etapie "Badania przedrejestracyjne", zostanie zakończona zgodnie z obowiązującym harmonogramem, tj. w IV kw. 2020 r. Pierwotny plan działań w

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) zmniejszył się do 98 pkt w II kwartale 2020 roku, w porównaniu do 109 pkt. w poprzednim kwartale i 115 pkt. przed rokiem, wynika z badań Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). 38

KE planuje zmiany w przepisach, dotyczących TEN-E i wyboru projektów PWZ

komisarz ds. energii Kadri Simson, cytowany w komunikacie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie TEN-E określa zasady terminowego rozwoju i interoperacyjności sieci transgranicznej infrastruktury energetycznej [TEN-E] w celu osiągnięcia celów polityki energetycznej UE. Jego głównym celem jest

BNP Paribas BP przekazał środki na 1 tys. testów, kupił 20 tys. maseczek

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska przekazał środki na wykonanie 1 000 testów na obecność SARS-CoV-2. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne będą mogły zlecić bezpłatnie badania do laboratorium Warsaw Genomics. Dodatkowo, bank zakupił 20 000 maseczek ochronnych, które

NCBR rozpoczęło nabór w 7. konkursie polsko-izraelskim na projekty B+R

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z izraelską agencją Israel Innovation Authority ogłosiły 7. konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe, podało NCBR. Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 maja br. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 2 mln

Skobel z ME: II stopień wodny na Wiśle gotowy w 2028 r., koszt ok. 3,9 mld zł

kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na wykonanie projektu budowlanego oraz przygotowywane jest zlecenie badań archeologicznych powierzchniowych. Przeprowadzone zostało rozeznanie rynku w zakresie wykonania badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej"

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

oraz przestarzałych pieców i traktowanie tych zachowań jako szkodliwych społecznie, wskazano również. Drugi kierunek działań wiąże się z systemem kontroli stosowania przez Polaków obowiązujących przepisów dotyczących domowych palenisk. Warto wesprzeć zidentyfikowany w badaniu kapitał społeczny

ARC Rynek i Opinia: 84% Polaków korzystałoby z produktów w opakow. zwrotnych

jest zrobienie czegoś dobrego dla środowiska, ale ważne jest również zmniejszenie ilości odpadów gromadzonych w domu. "Temat segregacji odpadów jest bardzo żywy w ciągu ostatnich miesięcy. Obowiązująca segregacja pięciu frakcji przysparza Polakom trochę kłopotów, nie tylko dlatego, że nie zawsze

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

kapitałowego zakłada m.in. pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, indywidualne podejście do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. UKNF, wspólnie z Ministerstwem Finansów, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych spółek

ZPP: Ograniczenie handlu w niedziele negatywnie ocenia już 51% Polaków

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Grupa osób negatywnie oceniających rozwiązania ograniczające handel w niedziele sukcesywnie rośnie, za to maleje odsetek respondentów będących zupełnymi zwolennikami regulacji - w tej chwili regulacje obowiązujące od 2019 r. negatywnie ocenia 51%, w listopadzie

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Około 78% badanych przedsiębiorstw twierdzi, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności, a blisko 2% firm odczuło poprawę płynności, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP

PIH: Ponad 84% palaczy chce informacji o mniej szkodliwych produktach 

produktach, które kupują. Powinni mieć też dostęp do informacji o mniej szkodliwych zamiennikach papierosów. Zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedawcom zabrania się informowania klientów o ich dostępności. W sklepie nie można prezentować wyników badań naukowych dotyczących ich mniejszej szkodliwości

MI chce zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę

w komunikacie.   MI przypomniało, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

BIG InfoMonitor: 52% firm czeka na zapłatę za towar ponad 60 dni

poprawę świadomości przedsiębiorców o istnieniu tego rodzaju przepisów. Obecnie z ustawy obowiązującej od 2013 r. korzystają nieliczni, z badań Keralla Research dla BIG InfoMonitor wynika, że mniej niż 18% firm" - czytamy dalej. Niemal co dziesiąty przedsiębiorca przyznaje, że w ogóle nie wie o

Tchórzewski: Nie są prowadzone prace w kierunku zmiany zasady 10h

mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań, czy przyjęta w ustawie reguła ustalania minimalnej odległości zabudowy mieszkalnej wokół elektrowni wiatrowych wymaga redefinicji" - czytamy dalej. Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w

KNF przyjęła uchwałę ws. trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową

dotychczas uregulowany przepisami uchwały Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową" - czytamy w komunikacie. W porównaniu do poprzednio obowiązującej, przyjęta uchwała zawiera zmiany w zakresie dotyczącym

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

Kancelaria Prezydenta. "Wprowadzane regulacje umożliwiają odstąpienie od wyrażonej w art. 171b ustawy - Prawo ochrony środowiska - zasady swobodnego przepływu towarów, która w dotychczasowym brzmieniu przepisów miała charakter bezwzględnie obowiązujący. Wprowadzone przedmiotową ustawą przepisy

KNF przekazała do konsultacji projekt Rekomendacji L dot. biegłych rewidentów

badania sprawozdań finansowych oraz KNF" - napisał przewodniczący KNF Marek Chrzanowski na swoim profilu na Twitterze. Nowelizacja Rekomendacji L, która obowiązuje w stanie niezmienionym od dnia jej wydania w 2001 roku, ma na celu dostosowanie treści dokumentu do zmian otoczenia regulacyjnego

QuarticON: Wzrost obrotów online w niehandlowe niedziele może wynieść 7% w br.

funkcjonujących równolegle online i w offline. To właśnie te sklepy zauważyły o 21% większy obrót w dni objęte zakazem" - czytamy w materiale. Z badania przeprowadzonego przez QuarticON wynika ponadto, że dla ponad 70% ankietowanych obowiązujący zakaz handlu nie jest problemem, a 35% z nich deklaruje, że

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

, zgodnie z którą firma audytorska nie była w stanie (ze względu na trwające nadal badanie) sporządzić opinii potwierdzającej to, iż roczne sprawozdanie finansowe GetBack i roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości

KNF ustanowił zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie

następującym składzie: Zbigniew Leszek Górniak (przewodniczący zarządu komisarycznego), Joanna Mandla (członek zarządu komisarycznego), Edyta Maria Glajcar (członek zarządu komisarycznego). "Komisja, biorąc pod uwagę analizę stanu faktycznego oraz obowiązujący stan prawny, stwierdziła spełnienie

BIG InfoMonitor: Liczba przeciwników zakazu handlu w niedziele wzrosła do 34%

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - W ciągu ostatnich dwóch lat nastawienie Polaków do obostrzeń dotyczących zakazu handlu w niedzielę nieznacznie się zmieniło. Liczba przeciwników wzrosła z 31% w 2018 do 34% na koniec 2019 r., wynika z badania "Nastawienie do finansów" zrealizowanego

PERN: Kolejne wstrzymania dostaw ropy; tym razem na kilkanaście godzin

operator rurociągu podkreślił, że incydent jest wynikiem przełączania kolejnych elementów infrastruktury" - czytamy w komunikacie. PERN zgodnie z procedurami obowiązującymi w spółce o całym zdarzeniu poinformował odpowiednie instytucje państwowe, w tym ministra energii. Operator od momentu

Medinice ma umowę pośrednictwa sprzedaży produktów Epmap-System na Polskę

ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzedaż i serwis produktów na rzecz klienta oraz za zapewnienie zgodności produktów z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązkami ustawowymi. Rolą emitenta będzie pośrednictwo pomiędzy Epmap-System, a potencjalnymi nabywcami produktów niemieckiej firmy"

Colonnade: 70% polskich managerów zna tylko finansowe konsekwencje swych błędów

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Nieco ponad 70% polskich managerów (71%) deklaruje, że zna ewentualne prawne konsekwencje błędów popełnionych w ramach wykonywania swoich obowiązków, wynika z badań przeprowadzonych przez Indicator na zlecenie Colonnade. 70% z nich najczęściej wymienia jednak

PKN Orlen rozpoczął badanie due diligence Grupy Lotos

;Zarząd spółki informuje, iż podjął niezbędne kroki mające na celu zapewnienie przebiegu badania due diligence zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaciągniętymi zobowiązaniami i z poszanowaniem interesów akcjonariuszy" - czytamy dalej. Spółka będzie informować o wszystkich istotnych krokach

PwC: 97% polskich firm niegotowych na rozporządzenie RODO

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Tylko 3% firm w Polsce ocenia swoja gotowość do wdrożenia unijnej dyrektywy ws. ochrony danych osobowych RODO na pełną, wynika z badania PwC.  "Aż połowa badanych firm swoją gotowość do wejścia w życie unijnych regulacji ocenia na poziomie poniżej

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

. "Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone w raporcie nr 11/2018, zgodnie z którym przeniesienie znaku towarowego do Famur Brand Sp. z o.o. i ponoszenie przez emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w badanym okresie przepisami prawa oraz było uzasadnione

Skobel z ME: Postępowanie URE ws. wzrostów cen energii zaplanowane do 2 stycznia

istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wymagają czasu, co zostało przewidziane przez ustawodawcę (termin do 6 miesięcy). Zatem postępowanie wyjaśniające jest prowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, obowiązującymi przepisami prawa i nie podlega opóźnieniu

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

ramach programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce, wskazano również. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło wyznaczyć dzień dywidendy na 7 czerwca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2019 roku. Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według

CMR: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 2,4% r/r w kwietniu

piątek i sobotę tuż przed świętami), natomiast dwa dni świąteczne (kiedy otwarta jest tylko niewielka część placówek), a także dni tuż po świętach (kiedy klienci zwykle nie potrzebują większych zakupów, ponieważ mają jeszcze świąteczne zapasy) wypadły w kwietniu" - czytamy w komunikacie. Badanie

EY: 43% polskich konsumentów nie korzysta z zakupów w internecie

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Ponad połowa polskich konsumentów (57%) robi zakupy zarówno w kanale online, jak i offline, ale 43% nie korzysta z zakupów w internecie, głównie ze względu na chęć osobistego obejrzenia i ocenienia produktu, na którą wskazało 68% respondentów badania "

KNF: Dywidendy TFI z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Na podstawie analizy sytuacji na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, rekomendowane jest łączne uwzględnienie następujących kryteriów przy podejmowaniu decyzji

NCBR ogłosił konkurs dot. innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nowy konkurs tematyczny w formule Szybkiej Ścieżki, poświęcony innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska, podało NCBR. Inicjatywa wesprze rozwój krajowej produkcji rolnej, która dostosowując się do wymogów Unii

Lewiatan: Brexit niekorzystny dla polskiej gospodarki, ale jeszcze nie w 2020 r.

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Brexit nie będzie korzystny dla polskiej gospodarki, bo oznacza wyłączenie Wielkiej Brytanii z zasad obowiązujących na jednolitym rynku. Skurczy się obszar, na którym polskie firmy utrzymywały relacje handlowe na korzystnych zasadach, podała Konfederacja Lewiatan

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

obserwowanymi praktykami rynkowymi w zakresie odraczania kosztów sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do obowiązujących MSR/MSSF zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych, w wyniku czego kapitały

KNF zaleca, by TFI przeznaczyły na dywidendę maksymalnie 100% zysku za br.

poziomu 2, podała Komisja.  "Analiza sytuacji na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem  obowiązujących przepisów, prowadzi do wniosku, że w projektowanym stanowisku organu nadzoru dotyczącym podziału zysku za rok 2017 i jego rozdysponowania w 2018 roku rekomendowane

Serinus odroczył wszystkie planowane inwestycje rozwojowe z powodu koronawirusa

zmienionym trybie mogła mieć jakikolwiek negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy zakładu lub jego wydajność" - czytamy także. Spółka już wcześniej informowała, że uzyskała komplet pozwoleń na realizację programu badań sejsmicznych 3D w rejonie Berveni i przygotowywała się do jego rozpoczęcia

GLG Pharma przygotowuje się do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TNBC

w komunikacie. Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Klinicznej oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, wskazano także. "W ramach Projektu TNBC, zespół naukowy GLG prowadzi

Żyżyński z RPP: Podwyżki płacy minimalnej nie wpłyną istotnie na inflację i PKB

tego, by wyrwać trochę więcej dla ludzi. I to jest dobry cel. Pytanie, jakie będą tego skutki. Są badania, które wskazują, że nie spowoduje to istotnych skutków dla inflacji czy wzrostu PKB. Nawet może wpłynąć pozytywnie na wzrost jako kolejny czynnik popytowy" - powiedział Żyżyński w wywiadzie

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - W ocenie Najwyższej Izby Kontroli (NIK), budżety obywatelskie umożliwiały skuteczną współpracę między mieszkańcami a władzami gmin. Jednak wszystkie skontrolowane gminy naruszały obowiązujące przepisy, np. prawo do udziału w konsultacjach społecznych uzależniając

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data, wdrożenie w II poł. 2021 r.

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dofinansowanie z funduszy unijnych na prace badawczo-rozwojowe związane z budową systemu GPW Data, podała giełda. Budżet projektu szacowany jest na około 8,3

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 3. Ograniczenie czasu

ZBP: Prawie połowa nastolatków do 18. r. życia ma konto w banku 

jeszcze dekadę temu, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, własne konto bankowe można posiadać od momentu ukończenia 13. roku życia. Wówczas, po osiągnięciu przez dziecko ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli

KNF wydała Rekomendację L dot. roli biegłych rewidentów w nadzorze bankowym

oszczędnościowo-kredytowymi, podała Komisja. "Rekomendacja dotyczy dobrych praktyk w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z organem nadzoru finansowego w obszarze wymiany danych i informacji pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania ustawowego

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o prawie wodnym

dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. Najważniejsze propozycje: - Finansowanie z budżetu państwa działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds

Mastercard ma zgodę NBP na podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych bez PIN

3-krotnie wyższa niż w 2010 r., podano także, powołując się na badanie Polasik Research.  "Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 r. Od tamtej pory zmieniły się realia gospodarcze, co wpłynęło na zwiększenie wartości

Użytkowanie wieczyste. Jak nie stracić bonifikaty?

. Dla kogo ustawa? Obowiązująca od 1 stycznia 2019 ustawa zniosła użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy dotyczą: - właścicieli domów jednorodzinnych; - właścicieli domów wielorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowę lokali

BIG InfoMonitor: 16% firm ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Dla 16% polskich przedsiębiorstw utrzymanie płynności finansowej rozumianej jako regulowanie na czas swoich zobowiązań stanowi duży lub regularnie powracający kłopot, wynika z badania BIG InfoMonitor. Najbardziej zagrożone są podmioty z branży transportowej i

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy

tego samego lekarza. Pacjent musiał odbyć kolejną wizytę, a lekarz – jeszcze raz przeprowadzić badania diagnostyczne. Co roku ponownych weryfikacji było ponad 350 tys. Teraz nie są już obowiązkowe. Lekarz rodzinny nie będzie także podawał w skierowaniu miejsca, do którego ma wyjechać pacjent (np

Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service, zainwestuje 210,2 mln zł

spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu. "Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work Service i po realizacji tej transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie musiało ogłosić wezwanie do

ZPP: Dla 71% Polaków zakaz handlu to naruszanie ich swobody konsumenckiej

chwili jest to 80%, ale narzekają na wysokie ceny oraz ograniczony asortyment. Ubytek rzędu zaledwie 10% oznacza, że ograniczenie obejmuje jedynie wycinek branży handlowej" - czytamy dalej. Jak można przeczytać w raporcie z wyników badaniaobowiązujące w 2018 roku regulacje

MFiPR i MK mają umowy ws. nowego programu w ramach Funduszy Norweskich i EOG

procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznych. Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa - walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei

Szersze uprawnienia drogówki. Za wysiadanie z auta podczas kontroli drogowej grozi ci 500 zł kary. A co z zasadą "ręce na kierownicy"?

bezpieczeństwa na polskich drogach – przekonuje MSWiA. Kontrola drogowa może stać wszędzie Ministerstwo podkreśla, że w rozporządzeniu zachowano większość obowiązujących do tej pory przepisów dotyczących kontroli ruchu drogowego. Głównym celem zmian jest za to doprecyzowanie dotychczasowych procedur

Famur nie zgadza się z obowiązkiem zapłaty 17,7 mln zł podatku CIT i odsetek

wynik kontroli nie ma jakiegokolwiek wpływu na bieżące wyniki finansowe emitenta. Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, [...] zgodnie z którym przeniesienie znaku towarowego do Famur Brand Sp. z o.o. i ponoszenie przez emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w

Pekabex otwiera fabrykę w Gdańsku zbudowaną kosztem 65 mln zł

znacznie mniejszej liczby pracowników na placu budowy. Czas budowy może być nawet dwukrotnie krótszy. Nowoczesne prefabrykaty zapewniają lepszą izolację termiczną, co budownictwo tradycyjne, a badania dotyczące dźwiękoszczelności i akustyki mieszkań wykazały, iż przewyższają polskie normy obowiązujące od

FPP apeluje do MF o kompleksowe badanie legalności kapitału bukmacherów

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) ponownie zaapelowała do Ministerstwa Finansów o zdecydowane kroki i rzetelne badania legalności kapitału bukmacherów, którzy przez lata drenowali polski budżet, podała organizacja. Według FPP, podmiotom, które dopuszczały

JSW będzie kontynuować rozmowy z Prairie ws. potencjalnej współpracy

informacji technicznych, przypomniano w komunikacie. "W wyniku badania projektu Jan Karski potwierdzono, że część złoża 'Lublin' zawiera węgiel gazowo-koksowy typ 34 (semi-soft), który potencjalnie może zostać wykorzystany przez JSW. Badanie potwierdziło również techniczne możliwości i potencjalne

Celon Pharma: Zakaz dystrybucji inhalatorów Salmex w Szwecji, Danii i Niemczech

wspomnianych rynkach, w ciągu najbliższych miesięcy, wskazano. "Zarówno spółka, jak i jej partner dystrybucyjny nie zgadzają się z zarzucanymi im naruszeniami. W ocenie zarządu działania na rynkach zagranicznych prowadzone są w pełnej zgodzie i z poszanowaniem obowiązujących zasad konkurencyjności, jak

ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

marca 2018 roku spółka zależna Emitenta - African Investment Group o kapitale zakładowym w wysokości trzystu czterdziestu milionów franków CFA, co odpowiada kwocie 2 169 tys. zł, przeliczonej według średniego kursu obowiązującego na dzień 28 marca 2018 roku, z siedzibą w DakarzeSenegal, wpisana do

Artifex Mundi zamknął wybrane projekty i dokonał odpisów w wysokości 8,5 mln zł

nad zamkniętymi projektami została poprzedzona ponowną analizą ich potencjału rynkowego, oceną obecnego zaawansowania ich realizacji oraz aktualizacją budżetu ich realizacji, podano. "W ocenie zarządu spółki - mając na uwadze wyniki przeprowadzonych analiz i badań, a także obecne zasoby grupy

PKO BP wdrożył pilotażowo narzędzie e-prawnik dla małych i średnich firm

zakresu obowiązujących regulacji zmusza wielu małych przedsiębiorców do korzystania z obsługi prawnej oferowanej przez podmioty zewnętrzne. Według dostępnych badań, sytuacja ta dotyczy 1/4 firm mikro i ponad 1/3 firm małych" - czytamy w komunikacie.  Tu Prawnik jest jednym ze startupów, który

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raportach z przeglądu: skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku, skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. oraz do odmowy wydania opinii o badanych: skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

cena brutto razem – wpisali kwotę netto. Są też tacy, którzy podali kwotę netto, w kolumnie VAT - odwrotne obciążenie oraz w kolumnie cena brutto razem - wpisali kwotę netto. Jak w takim przypadku zamawiający ma dokonać badania i oceny ofert? Jak porównać oferty? Którą cenę należy uwzględnić

ABC Data: Drugi US w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe, w całości uznając za prawidłowe rozliczenia podatkowe ABC Data w badanym okresie września 2012 roku, podała spółka. "Urzędnicy z Drugiego Mazowieckiego Urzędu

KNF zaleca, by dywidenda TFI nie przekraczała 100% zysku za dany rok

;uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.  Komisja podała, że TFI, spełniające warunki, o których mowa w pkt I – III oraz, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

2019 r. w przedmiocie nałożenia na Alior Bank kar pieniężnych za naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy tj.: - I. kary w wysokości 1 mln  zł nałożonej za istotne naruszenia przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym przed

KRD: Niemal 70% firm chce 30-dniowego ustawowego terminu na zapłatę faktury

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Prawie 70% firm uważa, że maksymalny ustawowy termin na zapłatę faktury nie powinien przekraczać 30 dni, wynika z badań przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców

Czerwińska: Trwają analizy możliwości zastąpienia WIBOR-u stawką referencyjną

;Powołaliśmy zespół, który analizuje i bada możliwość zastąpienia [stawki WIBOR przez stopę referencyjną NBP], ale nas też obowiązuje dyrektywa unijna. Natomiast kiedy to może wejść w życie - najpierw wewnętrznie wypracujemy i dopiero wtedy taką rekomendację przedstawimy" - powiedziała Czerwińska podczas

Czarna lista materiałów budowlanych. GUNB ujawnił pierwszego producenta

) udostępnia wyniki badań Szczegółowe sprawozdanie z badań można znaleźć na stronie internetowej GUNB, który - zgodnie z obowiązującą od stycznia tego roku nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych - ma obowiązek publikowania wyników zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, łącznie z nazwami producentów. W tym

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie: Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania na balustradzie chóru oraz drzwiach zostały odkryte polichromie, po wykonaniu badań stratygraficznych i wycenie

IDC: Wydatki na chmurę publ. i prywat. w Polsce wyniosły 325,52 mln USD w 2018r.

, szczególnie z rynku produkcji montażowej, handel detaliczny i hurtowy, firmy z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. Mimo wciąż obecnych obaw dotyczących bezpieczeństwa czy też zgodności z obowiązującymi regulacjami, ubiegły rok przyniósł też nowe projekty w organizacjach administracji

Grupa Orlen kupiła amerykańską ropę WTI dla rafinerii w Czechach i na Litwie

, cytowany w komunikacie. W ramach dostaw spot zarówno do Litvinowa, jak i Możejek trafi po 80 tys. ton amerykańskiej ropy. Grupa Orlen zgodnie ze strategią  poszukuje nowych rynków, poszerzając zarówno portfel dostawców, jak zwiększając liczbę  gatunki ropy. Na bieżąco badane są możliwości zakupu

MPiT: Blisko 4/5 ankietowanych chce likwidacji zmiany czasu

jeden czas obowiązujący przez cały rok, to - zdaniem większości (74,2%) badanych - powinien to być czas letni środkowoeuropejski. MPiT planuje przeprowadzenie w tym półroczu jeszcze jednego sondażu w tej sprawie" - czytamy dalej. Resort dodał, że oprócz zlecenia sondażu, dodatkowo, między 2 a 30

NIK: Utworzenie sieci szpitali nie poprawiło sytuacji finansowej placówek

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Sieć szpitali, która miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom zarządzanie placówkami, nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów większości badanych szpitali, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). 

Deloitte: Dostęp do kapitału największym problemem branży biotechnologicznej

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Największym czynnikiem ryzyka dla działalności branży biotechnologicznej w Polsce, zdaniem 60% ankietowanych przedstawicieli firm z tego sektora, jest dostęp do finansowania, w tym do środków publicznych i funduszy unijnych, wynika z badania "Biotechnologia

JSW i Prairie wydłużyły do 28 IX termin umowy dot. potencjalnej współpracy

września 2019 roku termin jej obowiązywania, w celu prowadzenia dalszych rozmów, podała JSW.  "JSW przeprowadziła wstępne badanie Prairie i jej projektów. Aktualne pozostają ustalenia, że w projekcie Jan Karski potwierdzono, że część złoża „Lublin" zawiera węgiel gazowo-koksowy typ

Savills: Załamanie rynku nieruchomości inwest. w Polsce i Europie będzie krótkie

badań europejskich Eri Mitsostergiou. Według Savills, zainteresowaniem inwestorów nadal będą cieszyły się rynki o dużej płynności, takie jak Londyn, Paryż, Berlin i inne największe miasta Niemiec, a także rynki, które mogą liczyć na wzrost stawek czynszowych w długiej perspektywie, między innymi

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

Państwa.  "Poziom regulacji państwa w krajach, które analizowaliśmy jest porównywalny z polskim. Stosunkowo najmniej regulowanym systemem finansowym jest ten obowiązujący w Norwegii, najsilniej zaś jest regulowana Europa Zachodnia - Niemcy i Francja. Co więcej, widzimy trend dalszego

Do PKN Orlen trafi 130 tys. ton ropy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. W październiku br. PKN Orlen do płockiej rafinerii sprowadził ok.130 tys. ton surowca z Nigerii. Spółka konsekwentnie bada możliwości zakupu i stopień komplementarności różnych gatunków ropy ze stosowanymi technologiami w swoich europejskich

Prawie 3/4 Polaków uważa, że ceny w niedziele objęte zakazem handlu są wyższe

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Ponad połowa Polaków (51%) wciąż robi zakupy w niedziele objęte zakazem handlu. Aż 74% respondentów uważa jednak, że ceny są wówczas wyższe, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ISBnews przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Ograniczenia w handlu

Piotrowski z ME: Realizacja celu 15% energii z OZE w 2020 r. jest niezagrożona

odnawialnych źródłach energii w 2015 r., oraz ustawowym ograniczeniem wsparcia OZE dla technologii tzw. współspalania, a także ze zidentyfikowanym zwiększonym eksportem biopaliw z Polski, który zgodnie z metodą prowadzenia badań statystycznych (GUS) nie został zaliczony do realizacji celu w zakresie udziału

PKP: UTK potwierdził prawo do pobierania opłaty dworcowej

. udostępniła UTK wszelkie dokumenty oraz złożyła szczegółowe wyjaśnienia. Postępowanie to miało precedensowy charakter, ponieważ po raz pierwszy Regulamin dostępu badany był na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym obowiązujących od 2017 r. i pozwalających na pobieranie opłaty z tytułu dostępu do

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody, poprzez zamieszczanie wyników badań wody na stronie internetowej przedsiębiorstwa; - rzetelne opracowywanie wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i publikowanie pełnej informacji o obowiązujących taryfach; do państwowych powiatowych

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

miałby możliwość składnia dwukrotnie niższych depozytów zabezpieczających w porównaniu z obowiązującymi obecnie.  Przyjęcie przez Polskę 1:1 rozwiązań unijnych w zakresie CFD bez uwzględniania specyfiki krajowego rynku działa ze szkodą dla polskich klientów oraz przyczynia się do obniżenia

Infoscan złoży w ciągu kilku tyg. wniosek o dopuszczenie urządzenia na rynek USA

; - skomentował Gnich. Obecnie spółka realizuje szereg dodatkowych badań wymaganych przez FDA. Infoscan podpisał umowy z kilkoma amerykańskimi laboratoriami. Ich celem jest wykonanie badań wymaganych przez FDA z zakresu zgodności urządzenia z obowiązującymi normami. W ramach jednej z umów, akredytowane przez