badać zapisy

Artur Kiełbasiński

Klauzuli nie będzie, problem zostaje

Klauzuli nie będzie, problem zostaje

Niewiele spraw budziło wśród przedsiębiorców taką złość jak tzw. klauzula obejścia prawa. To przepisy, które umożliwiałyby urzędnikom skarbówek badanie, czy legalne (to ważne!) działania przedsiębiorców nie mają na celu płacenia mniejszych podatków. Przedsiębiorcy prowadzili przeciwko klauzuli akcję społeczną. Dziś świętują - zapis dotyczący ?klauzuli obejścia prawa? nie znajdzie się w ordynacji podatkowej.

Koronawirus. Pracownikom kończą się badania okresowe. A przychodnie odmawiają ich wykonania

Za dwa tygodnie kończą mi się badania okresowe, a przychodnia, w której dotąd je wykonywałem, poinformowała, że ze względu na epidemię koronawirusa nie będzie ich można zrobić. Pracodawca może nie dopuścić mnie do pracy i wysłać na bezpłatny urlop - alarmuje nasz czytelnik.

OncoArendi ukończyło fazę Ib badania klinicznego innowacyjnej cząsteczki OATD-01

tolerowany, nie zaobserwowaliśmy poważnych działań niepożądanych oraz nie wystąpiły żadne przewidziane w protokole zdarzenia, które spełniałyby kryteria zatrzymania badania. Co więcej, w zapisach elektrokardiograficznych (EKG) nie zaobserwowano zmian, które spełniałyby kryteria zdefiniowane jako niepożądane

MedApp nawiązał współpracę z firmą Mofema - dostawcą urządzeń do badań eKTG

zapisów z badań m.in. poprzez aplikację mobilną CarnaLife Lite. Współpraca pomiędzy spółką MedApp a firmą Mofema będzie trwała do końca 2020 roku, podano również. "Istotną przewagą rozwiązań spółki MedApp jest bardzo duża kompatybilność ze sprzętem zewnętrznym. Do tej pory system CarnaLife działał

PKN Orlen podpisał z Energą umowę na przeprowadzenie badania spółki

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Ziścił się jeden z warunków zastrzeżonych w wezwaniu PKN Orlen do zapisywania się na sprzedaż akcji Energi, dotyczący podpisania z Energą umowy na przeprowadzenie badania spółki, podał PKN Orlen. PKN Orlen poinformował o zawarciu z Energą umowy na

Sage: 22% firm MŚP wie, że nie będzie mogło skorzystać z tarczy antykryzysowej

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Już 22% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wie, że nie będzie mogło skorzystać z proponowanych rozwiązań wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Sage wśród jej klientów. "Po publikacji założeń tzw. tarczy

Ringier Axel Springer ogłosił wezwanie na 100% akcji MZN Property po 1,97 zł szt

. 42 478 221 akcji uprawniających do 42 478 221 głosów na walnym zgromadzeniu i odpowiadających 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki. [...] Wzywający [...] zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że przynajmniej 66% akcji [...] zostanie objętych

Braster ma umowę na dystrybucję urządzenia 'Braster Pro' w Korei Płd.

roku zakupi łącznie 3 220 urządzeń wraz z pakietami badań. Rozpoczęcie sprzedaży urządzeń nastąpi w 2020 roku po dokonaniu przez dystrybutora rejestracji urządzenia na terytorium Korei. Przy czym w pierwszym roku, sprzedaż wynosić będzie 320 urządzeń" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zapisami

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

spadkobiercy, trzeba było przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać działu spadku (określić, komu przypadną na własność poszczególne składniki majątku). Takie postępowanie spadkowe mogło się ciągnąć latami. Spadkobierca mógł wprawdzie dokonać zapisu zwykłego, ale nie

MedApp współpracuje z Johnson & Johnson w zakresie badań przesiewowych

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - MedApp wesprze firmę Johnson & Johnson w realizacji serii badań przesiewowych na terenie Warszawy, podała spółka. W badaniach weźmie udział około 1 800 pacjentów potencjalnie chorych na zaburzenia rytmu serca, którzy będą mieli dostęp do zapisów i wyników badania

Asseco DS: Mniej niż połowa firm wdrożyła systemy cyfrowego podpisu

wdrażanie nowych usprawnień technologicznych. Tylko 16% badanych respondentów zadeklarowało, że w ich budżetach istnieją zapisy wprost rezerwujące środki na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie wszystkie badane firmy entuzjastycznie odniosły się do innowacji przyznając, że są one konieczne

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji o działach administracji

wykorzystywanie jego zasobów, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania jego stanu, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Najwięcej kontrowersji w trakcie procedowania nowelizacji budził zapis, zgodnie z którym opiekę nad

Zapisy na akcje genXone 21 XI - 20 XII, debiut na NewConnect - w I poł. 2020 r.

. Zapisy na akcje potrwają od 21 listopada do 20 grudnia, zaś debiut na rynku NewConnect planowany jest w I poł. 2020 r. "Zapisy na akcje serii E rozpoczną się w dniu 21 listopada 2019 roku i przyjmowane będą do dnia 20 grudnia 2019 roku. Przydział akcji serii E nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia

Grupa INC pozyskała dla GenXone 4,14 mln zł z emisji akcji

INC. Biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej prowadzi m.in. badania nad SARS-CoV-2. "Przyjęta przez nas strategia doradztwa w zakresie pozyskania kapitału dla innowacyjnych firm z sektora MŚP sprawdza się nawet w tak trudnych dla rynków kapitałowych, ale też dla

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

Energę z PKN Orlen umowy na przeprowadzenie badania Energi.  W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 9

Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji, bez podania nowych terminów

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji serii L, bez podania nowych terminów jej przeprowadzenia, poinformowała spółka. Dziś miała rozpocząć się budowa księgi popytu, zaś zapisy na akcje miały potrwać od 23 marca do 1 kwietnia. "Zarząd emitenta w dniu

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty budowlane, zawarł w siwz informacje: „ Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny i badania terminy zaczęły się wydłużać (wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów w

Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji

badania jego stanu, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Najwięcej kontrowersji budził zapis, zgodnie z którym opiekę nad Polonią i Polakami za granicą miałby sprawować Senat i Prezes Rady Ministrów (obecnie jest to kompetencja Senatu

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na

ZBP/GPW: 27% Polaków nie ma jakiejkolwiek wiedzy nt. działania giełdy

też nie doceniać roli mediów elektronicznych" - wskazał prezes ZBP. Tegoroczna edycja badania pokazała również umiejętność poruszania się w świecie umów i regulaminów. Trzy czwarte osób deklaruje, że dokładnie czyta lub przynajmniej stara się czytać wszystkie zapisy w umowach. Ponadto, w

Bank Millennium: Dla 41% Polaków główną zaletą PPK jest możliwość dziedziczenia

, możemy mieć do czynienia z dużą falą dobrowolnych zapisów, co miało miejsce w niektórych krajach zachodnich" - podsumował Maliszewski. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 25 stycznia 2020 r. na reprezentatywnej, 497-osobowej, ogólnopolskiej próbie

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

Nestmedic i sieć Diagnostyka rozpoczynają pilotażowy projekt dot. KTG Pregnabit

zapisów oraz analizy badań KTG, poszerzy zakres opieki w placówkach sieci kierowanej do kobiet w ciąży, podano. "Projekt wdrożenia systemu Pregnabit wpisuje się w wizję rozwoju naszej Grupy. Jako największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce chcemy poszerzać ofertę w zakresie usług dla

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

dłużej pracował, nie dostanie nadgodzin. Takie rozwiązanie ma obowiązywać tylko na czas kryzysu. To ważne, bo bez tego zapisu zmiany mogliby oprotestować związkowcy. Czytaj też: Drukowanie pieniędzy nie pomoże gospodarce. Co powinien zrobić NBP? Badania lekarskie ważne dłużej W pakiecie ma się też

NCBiR odstąpiło od umowy z Ursusem w konkursie Innomoto

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odstąpiło od podpisania umowy z Ursusem o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony", podała spółka. "Zarząd Ursus w restrukturyzacji

Selvita: FDA nakazała wstrzymanie badania klinicznego SEL24

dni od daty dostarczenia wymaganych informacji. Agencja dodatkowo zaleciła przeszkolenie personelu w ośrodkach klinicznych w zakresie zapisów protokołu badania. "Selvita oraz Grupa Menarini, której spółka przyznała wyłączne prawo do dalszych badań, rozwoju, wytwarzania oraz komercjalizacji

Selvita ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego SEL24 w USA

program badań klinicznych wg protokołu, w którym, zgodnie z sugestiami agencji,wprowadziliśmy dodatkowe zapisy i modyfikacje. We współpracy z lekarzami prowadzącymi badanie wystąpimy teraz o akceptację zmian w protokole przez komisje etyczne w szpitalach prowadzących badania i ponowne rozpoczęcie

Spółka z grupy Nestmedic ma umowę na sprzedaż Pregnabit do szpitala w Zabrzu

wykonania, co najmniej raz dziennie, kontrolnego badania KTG, oceniającego aktualny stan płodu, jak i czynność skurczową macicy. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych w Polsce oraz w Europie. W momencie, kiedy mamy do czynienia z nieprawidłowym zapisem kardiotokograficznym, pacjentka

KRD: 40% Polaków chce wyjechać na wakacje po wygaśnięciu epidemii

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Na wakacje lub wycieczkę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia pandemii koronawirusa i wygaśnięcia zagrożenia epidemiologicznego zamierza wyjechać 40% Polaków, wynika z badania IMAS International przeprowadzonego w połowie kwietnia br. na zlecenie Krajowego Rejestru

Pułapka w "tarczy antykryzysowej". Oddasz postojowe z ZUS, i to jeszcze z odsetkami?

materialną z jakiego okresu chodzi - mówi dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego. Ten zapis można różnie rozumieć. Przedsiębiorcy we wnioskach składanych w maju jeszcze raz więc powtarzają, że w marcu w porównaniu z lutym ich przychody były o 15 proc niższe. Czyli w zasadzie piszą to samo, co w

Legimi: Widzimy duży potencjał wzrostu rynku e-booków w Polsce 

Małaczyński.   "Według najnowszych badań Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce, po e-booki sięga tylko 3-4% społeczeństwa. Porównując to do dojrzałych rynków (USA, Niemcy, Wielka Brytania), gdzie ponad 1/4 społeczeństwa czyta e-booki, widzimy bardzo duży potencjał wzrostu"

WIB i FGPW: Tylko 8% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o finansach

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Prawie połowa Polaków (49%) ocenia swoją wiedzę o finansach jest małą lub bardzo małą, a tylko 8% jako dobrą lub bardzo dobrą. 40% badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i planuje ich stosowanie. Wśród osób w wieku

Kantar TNS: Informacja 'made in Poland' zachęca do zakupu 87% konsumentów

% Polaków. Kolejne pozycje zajęły wskazania związane z lokalnością, rodzinnością i ekologicznością. Najsłabiej przekonują zapisy odwołujące się do renomy marki jako znanej, światowej oraz to, że dany produkt jest wyprodukowany w Unii Europejskiej" - czytamy w prezentacji wyników badania. 63% z nas

Microsoft: Tylko 13% polskich menedżerów zna dokładnie termin wejścia RODO

wszystkich uczestników badania w zakresie terminu obowiązywania zapisów RODO. Jedynie 13% respondentów z Polski wskazało, że na przygotowanie ma mniej niż 4 miesiące. 64% uczestników badania deklaruje, że zostało od 6 do 12 miesięcy lub więcej czasu. Całkowity brak wiedzy w kwestii terminów wykazuje 19

Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł

akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w spółce. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 0,20 zł za jedną akcję, poinformowano. 13 sierpnia 2019 r. planowane jest zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ramach wykonania prawa

Serinus zbiera pozwolenia na badania sejsmiczne w ramach koncesji Satu Mare

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Serinus rozpoczął proces pozyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie planowanych badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare, podała spółka. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, podała Kancelaria Prezydenta.  "Ustawa ma na celu utworzenie Instytutu naukowo-badawczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i

Braster podpisał 3-letnią umowę na dystrybucję swojego urządzenia w Indiach

tysiąca urządzeń. Zgodnie z zapisami umowy, podpisanej na trzy lata, głównym produktem oferowanym w Indiach będzie urządzenie "Braster Pro". Urządzenie sprzedawane będzie w modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na sprzedaż wysokomarżowych badań.  "

Microsoft: 67% polskich firm deklaruje, że ma program przygotowujący do RODO

i Węgry, odpowiednio 36% i 39%. Najwięcej twierdzących odpowiedzi na pytanie dotyczące wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych udzieliły firmy z Rosji i Polski" - czytamy dalej.  Badania wskazują również, że jedna na trzy firmy jest w pełni gotowa do przechowywania zapisów swoich

Senackie komisje rekomendują poprawki do tarczy, trwa debata plenarna

badany na obecność koronawirusa - w czasie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, do 60 dni od odwołania tego stanu. Testy miałyby być finansowane z budżetu państwa. Ponadto jedna z poprawek daje możliwość obywatelom odpłatnego wykonania testów. Poprawki do nowelizacji zgłosił również senator Wojciech

ZBP/WIB: Dla 59% Polaków liderem cyberbezpieczeństwa w Polsce są banki

aplikacji mobilnych. W rankingu zaufania w kwestii cyberbezpieczeństwa, polskie banki w oczach Polaków dystansują, zarówno wojsko i policję (40%), jak i instytucje rządowe, które w badaniu ZBP jako liderów w tym obszarze wskazał co trzeci ankietowany. Wśród podmiotów, do których Polacy mają o wiele mniejsze

MC nie akceptuje dyrektywy o prawie autorskim w wersji przyjętej przez PE

zapisów, które nie spowoduje jakiegokolwiek uszczerbku dla wolności słowa. Stanowisko rządu odnosi się wyłącznie do kompromisowych zapisów dyrektywy zaproponowanych w lipcu przez Prezydencję Bułgarską, które uwzględniały stanowisko polskie. Niestety, w wyniku debaty w Parlamencie Europejskim zapisy

Nestmedic ma finansowanie na rozwój mobilnego KTG w Skandynawii

Wizińska-Socha, cytowana w komunikacie.  Jak podaje spółka, przeprowadzona po programie w Finlandii wśród lekarzy, położnych i pacjentek ankieta potwierdziła przełomowość mobilnego badania KTG - systemu Pregnabit. Personel medyczny w swoich odpowiedziach podkreślał dokładność zapisu dostarczanego

Nationale-Nederlanden: 42% pracowników wie, że część wynagrodzeń trafi do PPK

najczęstszy czynnik zniechęcający do udziału w PPK (56% deklaracji). Nieco ponad jedna trzecia badanych obawia się ryzyka związanego z inwestycją kapitału. Podobną grupę respondentów zniechęca automatyczny zapis do programu (29%). "Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, bardzo ważne jest

NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło wyniki konkursu "Projektowanie uniwersalne", realizowanego w ramach rządowego programu Dostępność+. 34 polskie ośrodki akademickie otrzymają łącznie 40 mln zł na opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zajęć w

NBP: Większość firm planuje podnoszenie cen wyrobów własnych w I kw.

ankietowanych przedsiębiorstw na I kw. 2019 r. wskazują jednak na możliwość ponownego przyspieszenia wzrostu cen, zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Zgodnie z wynikami SM NBP, zwiększył się, w stosunku do poprzedniego badania, odsetek firm planujących podnoszenie cen wyrobów własnych i obecnie

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Debiut spółki na GPW ma miejsce przed rozpoczęciem zapisów na akcje serii E" - przypomniano w komunikacie. Aktualnie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW zostało 5 730 000

FAPA: Komisja Finansów Publicznych we wtorek zdecyduje o VAT na napoje owocowe

Rozwoju Wsi. Propozycja wzbudziła tak duże głosy sprzeciwu, że w marcu Sejm wstrzymał głosowanie nad projektem. Podczas posiedzenia Sejmu 3 lipca nowelizacja została skierowana do Komisji Finansów Publicznych, a wicepremier Jacek Sasin zapewnił, że wzbudzające kontrowersje zapisy zostaną zmienione

PSPA zbada całkowite koszty posiadania samochodu elektrycznego w logistyce

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) prowadzi projekt "Misja Zerowa Emisja", w ramach którego zbada emisję CO2 oraz całkowite koszty posiadania (TCO) dostawczego pojazdu elektrycznego w warunkach miejskich. Raport z badania zostanie

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

;Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami opisanymi w pkt 29 i 30 wezwania, tj: - złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż co najmniej 33 219 842 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 33 219 842 głosów na walnym zgromadzeniu sółki, stanowiących co najmniej 66

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

osoby właściwe do reprezentacji wykonawcy . Czy zamawiający powinien to wyjaśnić lub wezwać do uzupełnienia dokumentów, czy założyć, że wszystko jest w porządku? Odpowiedź: Zamawiający powinien wstępnie na etapie badania oferty przyjąć, że jest ona podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

CM International: Zagregowana wartość zamówień wyniosła 22 mln zł w 2019 r.

dział badań i rozwoju, podkreślono. "W przyszłym miesiącu będziemy już w nowej siedzibie i nasze moce produkcyjne znacząco wzrosną. Dzięki temu będziemy mogli szybciej realizować kolejne zamówienia. Rok 2020 zapowiada się równie interesująco. Zamierzamy dywersyfikować nasze przychody i

KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank

firmy inwestycyjnej. "KNF stwierdziła także istotne naruszenie polegające na braku przeprowadzenia badania wymaganego przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego z osobami, którym faktycznie świadczono te usługi w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych funduszy WI. Naruszona regulacja

PGE ogłosiła wezwanie na 100% akcji Polenergii po 16,29 zł za szt.

przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy potrwają od 13 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r." - czytamy w komunikacie. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 25 września, a przewidywany dzień rozliczenia to 27 września 2018 r. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami obejmującymi

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

żądanie uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania akcji spółki dzielonej w dniu referencyjnym, podano także. "Ze względu na specyfikę oferty nie występują w jej przypadku elementy charakterystyczne dla typowych ofert objęcia akcji, takie jak termin przyjmowania zapisów na akcje, składanie

Chińska Stecol Corporation z najtańszą ofertą, wartą 530,8 mln zł na fragment A2

trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: - przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%, - termin realizacji kontraktu - 10%, - cena - 60%" - czytamy także. Z zestawienia ofert wynika, że w zakresie

Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu badań z FPN, który powstanie w BGK

dofinansowany przez BGK kwotą 500 mln zł. "Projekt ustawy tworzy podstawy do funkcjonowania nowego mechanizmu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich komercjalizacji - Funduszu Polskiej Nauki. Powstanie tego Funduszu to jeden ze sposobów rozwiązania  problemu niskiej komercjalizacji

D.A.S.: Przeszło 55% MŚP potrzebuje rady prawnika przynajmniej raz w miesiącu

badania firmy D.A.S. "Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z racji swojej wielkości, najczęściej nie posiadają w swoich strukturach działu prawnego lub zatrudnionego na stałe prawnika. Wyniki badania D.A.S. wykazały, że w kwestiach prawnych niewielkie firmy najczęściej tylko doraźnie zwracają się do

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował większość zapisów noweli ustawy o TK

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Trybunał Konstytucyjny (TK) zakwestionował większość zapisów nowelizacji ustawy o TK przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z grudnia ub.r. za niezgodne z konstytucją.  TK uznał za niezgodne z zapisami w Konstytucji m.in. zapis

ZBP: Prawie połowa nastolatków do 18. r. życia ma konto w banku 

%) przyznaje, że zdarza im się podpisać umowę finansową, nawet jeśli nie rozumieją wszystkich jej zapisów" - czytamy także.  Dane dotyczące wieku, w jakim klienci zakładają pierwsze konto bankowe oraz czynników najważniejszych przy zakładaniu pierwszego konta pochodzą z badania Monitor Bankowy

Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi chce doprecyzować niektóre przepisy związane z ustawą tzw. "Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną" i przedstawi nowe zapisy do końca maja br., wynika ze słów minister przedsiębiorczości i technologi Jadwigi

Przegląd prasy

może mieć w ofercie ok. 5 tys. mieszkań w styczniu 2020 r. --Infoscan rozpoczyna badania komercyjne w Hiszpanii, możliwa szersza współpraca --MRPiPS: Liczba bezrobotnych wzrosła m/m do 850,7 tys. w listopadzie --W wezwaniu na Stopklatkę złożono zapisy na 208 361 akcji --Klabater chce wydać

Braster ma umowę z Labstix Diagnostics na dystrybucję urządzenia w RPA

Braster.  "Umowa przewiduje rozpoczęcie współpracy w zakresie importu i sprzedaży urządzeń Brastrer wraz z pakietami badań. Zgodnie z zapisami umowy, wchodzi ona w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i zawarta jest na okres trzech lat, licząc od daty zawarcia. Umowa zawiera model

ING: Odsetek Polaków z oszczędnościami wzrósł o 20 pkt proc. w ciągu 2 lat

oszczędzania na emeryturę poprzez Powszechne Plany Kapitałowe (PPK), wynika z badania "Finansowy Barometr ING".  "Już 69% Polaków ma oszczędności, to 20 pkt proc. więcej niż 2 lata temu. Udało się przełamać trend sprzed wielu lat, kiedy spadała liczba osób posiadających odłożone

Selvita ustaliła cenę max. akcji serii H na 61 zł/szt, zapisy ruszają w piątek

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Selvita ustaliła cenę maksymalną 2,2 mln akcji serii H, oferowanych we wtórnej ofercie publicznej, na 61 zł za akcję, podała spółka. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu (dla inwestorów instytucjonalnych) oraz zapisy w transzy inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe", którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii

Braster ma umowę dotyczącą dystrybucji na Węgrzech

warunków dystrybucji systemu Braster na rynku węgierskim" - czytamy w komunikacie. Umowa przewiduje rozpoczęcie współpracy w zakresie importu i sprzedaży urządzeń Braster wraz z pakietami badań. Zgodnie z zapisami umowy, wchodzi ona w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i zawarta jest na

MedApp miał 0,54 mln zł straty netto, 0,45 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 2 tys. zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów uzyskanych przez MedApp w I kwartale br. jest współpraca z międzynarodowym koncernem Johnson & Johnson, w ramach której kontrahent wykorzystuje oprogramowanie CarnaLife System do przeprowadzania badań przesiewowych

Braster ma umowę z Pharmasco na sprzedaż i dystrybucję urządzenia na Ukrainie

przewiduje rozpoczęcie współpracy w zakresie importu i sprzedaży urządzeń Braster wraz z pakietami badań. Zgodnie z zapisami umowy, wchodzi ona w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i zawarta jest na okres trzech lat licząc od daty zawarcia. Umowa zawiera model biznesowy dotyczący sprzedaży. Jej

PIT ASI rusza z zapisami na akcje od 18 VI, debiut na NC III/IV kw. br.

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Polskie Inwestycje Technologiczne Alternatywna Spółka Inwestycyjna (PIT ASI) oczekuje, że zadebiutuje na rynku NewConnect w III lub w IV kw. br., poinformował wiceprezes Dariusz Bugajski. Spółka rozpoczyna 18 czerwca zapisy na akcje - planuje wyemitować 2 mln

Infoscan ma umowę ws. dystrybucji MED Recorder w krajach francuskojęzycznych

badaniem diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Umowę zawart ona 24 miesiące z możliwością przedłużenia. "Umowa obejmuje dystrybucję urządzenia na terenie francuskojęzycznych państw europejskich (Francja, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria) oraz w krajach północno-zachodniej Afryki (Maroko

Serinus: Produkcja dzienna w Moftinu sięgnęła 10,3 mln mmscf

nakładają się w stopniu wystarczającym dla potrzeb integracji wyników obu badań w trakcie przetwarzania danych. Serinus spodziewa się, że sejsmika 3D wskaże obszary o charakterystycznym zapisie amplitudowym, oznaczające płytko zalegające pułapki gazowe. Mogłyby one stać się celem dla przyszłych odwiertów

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

operatora spożywczego. Lepiej poradzą sobie mniejsze obiekty, gdzie oprócz operatora spożywczego działa np. sklep z artykułami budowlanymi i wyposażeniem wnętrz, apteka, pralnia czy sklep ze środkami czystości" - dodała. Ze stanowiskiem Izby zgadza się dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w JLL

Kurs akcji OncoArendi wzrósł o 6,55% w debiucie na GPW, kurs PDA o 6,86%

spadku o 0,55%, a za PDA - 29,9 zł po wzroście o 3,1%. "Osiągnęliśmy dziś ważny kamień milowy - zebraliśmy prawie 60 mln zł z giełdy na rozwój naszych kandydatów na leki do badań przedklinicznych i klinicznych w obszarze chorób układu oddechowego i immunoonkologii. To pit stop w wyścigu, którego

NanoGroup zamierza stopniowo zwiększać udziały w przejmowanych spółkach

udział wraz z postępem ich badań, poinformował prezes Marek Borzestowski. Na akwizycje wśród celów emisyjnych rozpoczynającej się pierwotnej oferty publicznej NanoGroup przeznacza 12 mln zł z 45 mln zł, które spółka chce pozyskać. "Głównym celem jest koncentracja na projektach onkologicznych

NanoGroup: Możliwość wypłaty dywidendy pojawi się po pierwszej komercjalizacji

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Wypłata przez NanoGroup dywidendy będzie możliwa po pierwszej komercjalizacji wyników badań i osiągnięciu pierwszych "większych wpływów", poinformował prezes Marek Borzestowski. "Sądzimy, że w momencie pierwszej komercjalizacji i pierwszych

Esaliens TFI: Część firm może nie zdążyć dostosować PPE, by móc je kontynuować

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Nowa wersja projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) drastycznie skraca termin potrzebny na założenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE), zwalniającego z prowadzenia PPK. Obecnie wiele z oferowanych PPE zawiera zapisy, które powodują

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

spółki na wezwanie. Jednocześnie, wzywający w wezwaniu zadeklarował, że zamierza wspierać bieżący rozwój spółki jako inwestor strategiczny, w szczególności za pomocą swojej bogatej wiedzy specjalistycznej zdobytej na różnych rynkach ogłoszeń. Wzywający oświadczył, że przeprowadził badanie due diligence

Centrum AMRON: Specustawa mieszkaniowa utrudni gminom politykę przestrzenną

. dogęszczaniem zabudowy kosztem terenów zielonych i rekreacyjnych w centralnych częściach miasta i powstawaniem zabudowy wbrew zapisom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Uchwalenie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Nestmedic pozyskał 8 mln zł z emisji akcji, planuje debiut na NewConnect w IV

badań oraz platforma do analizowania zapisów KTG jest w fazie zaawansowanych beta-testów, podano także. "Nasz proces sprzedaży został wsparty programem beta-testów nadzorowanym przez lekarzy ginekologów, którego celem jest dalsze doskonalenie urządzenia oraz usługi diagnostycznej po to, aby

Sygnity obniżyło szacunki wyników finansowych grupy za rok obr. 2017/2018

mają charakter jednorazowych zapisów księgowych i w większości przypadków nie wiążą się z wypływem środków pieniężnych ze spółki; b) niedojście do skutku w okresie sprawozdawczym – z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z klientem - zdarzenia jednorazowego, którego zakładany pozytywny wpływ

Pharmena przydzieliła ok. 2,2 mln akcji serii E, pozyskała 13,1 mln zł

innowacyjnych suplementów diety Menavitin na rynek w Polsce i Europie. Oferta publiczna obejmowała 2 638 516 akcji zwykłych serii E, po cenie 6 zł za jedna akcję. W trakcie subskrypcji inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 2 189 706 oferowanych przez spółkę akcji, podano. "Oferta zakończyła się sukcesem

Jak dajemy się oszukiwać sprzedawcom gazu?

– wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie FK. Eksperci FK alarmują, że rynek gazu zaraził się podobnymi patologiami, z jakimi od lat boryka się branża energii elektrycznej i telekomunikacyjna. Chodzi o podstępne nakłanianie do zmiany sprzedawcy. – Schemat

Jeden brat jest milionerem, drugi ma ogromne długi. Należy im się taki sam zachowek

czytamy, że „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego

Przegląd informacji ze spółek

;podpisanej umowy wynosi 74 mln USD (ok. 285,4 mln zł). Infoscan uruchomił umowę z Giromed Institute, hiszpańskim dystrybutorem sprzętu medycznego. Aktualnie trwają szkolenia pracowników instytutu, a do Hiszpanii trafiło pierwsze 10 urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia pierwszych badań

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

odpowiedzialności karnej). Pamiętajmy jednak, że wniosek o umorzenie pożyczki musimy złożyć nie później niż 14 dni po upływie karencji. Jeśli prześpimy ten termin, nie ma możliwości przywrócenia go i taka szansa przepada nam bezpowrotnie. Co ważne – urząd nie będzie badał naszych faktur, by sprawdzić, na co

Przegląd prasy

ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób --Celon Pharma zakończył analizę wst. wyników II fazy badania leku na depresję --Aviva bezpłatnie ubezpiecza życie pracowników służby zdrowia na 3 mies. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,89% na zamknięciu w poniedziałek --Wielton etapami wznowi produkcję

NIK: Utworzenie sieci szpitali nie poprawiło sytuacji finansowej placówek

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Sieć szpitali, która miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom zarządzanie placówkami, nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów większości badanych szpitali, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). 

Kredyt Inkaso podniósł marżę dla planowanej emisji obligacji serii E1

skonsolidowanym zadłużeniu finansowym netto/EBITDA skorygowana przekroczył wartość 420%, przy czym nie będzie stanowiła przypadku naruszenia sytuacja, w której wskaźnik finansowy jednorazowo, podczas jednego badania, osiągnie wartość wyższą niż 420%, nie wyższą jednak niż 470%, o ile w kolejnych dwóch badaniach

PUT Intercor z najtańszą ofertą na fragment A2 Kałuszyn-Groszki za 499,8 mln zł

będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%, termin realizacji kontraktu - 10%, cena - 60%" - czytamy także. Z zestawienia ofert wynika, że oferenci w kryteriach pozacenowych deklarowali się jednakowo. "

Uber 'robi porządek' z partnerami i wprowadza szkolenia dla kierowców

kontynuować współpracę z aplikacją Uber czy Uber Eats. Zapisy zawarte w Kodeksie Postępowania zostały podzielone na kilka kategorii, z którymi musi zapoznać się i których powinien przestrzegać każdy partner współpracujący z Uberem. W przeciwnym razie może stracić dostęp do platformy. Te kategorie to zgodność

Banki zapłacą za spready? UOKiK przygląda się podejrzanym umowom

Spór o wysokość spreadów walutowych i nieprecyzyjne zapisy dotyczące ich ustalania to jeden z głównych elementów wojny części frankowiczów z bankami. Od wielu lat dowodzą oni, że umowy były tak skonstruowane, iż banki mogły ustalać spready na dowolnie wysokich poziomach. A tym samym &ndash

Przegląd informacji ze spółek

Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. W ocenie Celon Pharma wyniki -  pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania

Medicalgorithmics podtrzymał cele średnioterminowe, planuje nowe produkty

Dziubiński podczas konferencji prasowej. Spółka zakłada także, że wskaźnik dług/EBITDA nie będzie wyższy niż 1,5x.  Wśród czynników stymulujących dalszy rozwój spółki prezes wymienił: wzrost liczby badań typu MCT (automatyczny ciągły zapis sygnału EKG, rejestrujący całą pracę serca i nie wymagający

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

konsumenci. Dotychczas sąd oddał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli to dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek własnego niedbalstwa. Teraz przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli w momencie ustalania planu spłaty. Co ważne, osoba zadłużona

PSPA: Zakup samochodu elektrycznego rozważa 17% kierowców wobec 12,4% rok temu

tegorocznej edycji badania, zakup samochodu elektrycznego, rozumianego jako pojazd w pełni elektryczny BEV (ang. battery electric vehicles) oraz hybryda typu plug-in PHEV (ang. plug-in hybrid electric vehicles), rozważa już 17% kierowców (12,4% w ubiegłym roku). Polacy interesują się nowoczesnymi

Przegląd informacji ze spółek

realizacji serii badań przesiewowych na terenie Warszawy, podała spółka. W badaniach weźmie udział około 1 800 pacjentów potencjalnie chorych na zaburzenia rytmu serca, którzy będą mieli dostęp do zapisów i wyników badania dzięki systemowi telemedycznemu CarnaLife. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Rząd ma przyjąć uchwałę ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa w III kw. 2019 r.

. Projektowana uchwała ma na celu ustanowienie Strategii Cyberbezpieczeństwa. Strategia ma charakter polityczno-strategiczny, natomiast na poziomie operacyjnym realizację jego zapisów zapewni szczegółowy plan działań. Plan działań opisze podmioty zaangażowane w realizację strategii oraz środki pozwalające na jej