b

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w maju

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w maju 2020 r. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 11,5 USD/b w maju 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2

Fitch potwierdził rating Getin Noble Banku na poziomie B-

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) -  Fitch Ratings utrzymał ratingi Getin Noble Banku: (IDR) na poziomie B- oraz rating w skali krajowej na poziomie BB-(pol), podał bank. Perspektywa ratingów jest negatywna.    "Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,5 USD/b w kwietniu

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,5 USD/b w kwietniu 2020 r. wobec 14,7 USD/b miesiąc wcześniej i 10,5 USD/b w kwietniu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z inwestorami umowy objęcia 10 279 909 akcji serii B oraz 24 771 519 akcji serii C, podała spółka. "Cena za każdą akcję serii B oraz każdą akcji serii C, zgodnie z uchwałą, wynosiła 1,7 zł. Łączna cena za objęte akcje wyniosła 59 587

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 15 USD/b w marcu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 15 USD/b w marcu 2020 r. wobec 9,8 USD/b miesiąc wcześniej i 11,1 USD/b w marcu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z

EuroRating potwierdził rating B- Getin Noble Banku, perspektywa negatywna

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - EuroRating potwierdził rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB) na poziomie B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podał EuroRating. "Przeprowadzona weryfikacja ratingu banku Getin Noble Bank S.A. (GNB) związana była z ogłoszonym 3

MFiPR oferuje 100 mln zł w dotacjach na B+R na walkę z koronawirusem

 pandemią koronawirusa, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). "Nowe środki uzupełnią ofertę, którą w programie Inteligentny Rozwój tworzą nabory dedykowane walce z koronawirusami. Dotacje w ogłaszanym konkursie wesprą infrastrukturę B+R niezbędną do

MFPR: Ruszają nabory na dofinansowanie z UE dot. B+R, środowiska i zdrowia

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - W czerwcu ruszają nowe nabory projektów z dofinansowaniem unijnym, w tym siedem programów krajowych i 27 regionalnych. Mają wspierać inwestycje w infrastrukturę B+R, ochronę środowiska oraz zdrowie, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR

SoftBlue ma umowę z PWPW na przeprowadzenie wspólnych projektów B+R

jak my, PWPW angażuje się w wiele inicjatyw naukowych. Liczę, że nasza wspólna praca, której celem jest przeprowadzenie projektów B+R i na ich podstawie wdrożenie rozwiązań związanych z aktualną kondycją społeczno-zdrowotną kraju, przyniesie korzyść nie tylko nam, ale przede wszystkim społeczeństwu

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu 2020 r. wobec 7,5 USD/b miesiąc wcześniej i 9,2 USD/b w styczniu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna

EuroRating podniósł perspektywę ratingu B- GNB, potwierdził rating B+ Idea Banku

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku (GNB) do stabilnej z negatywnej (przy utrzymaniu ratingu na poziomie B-) oraz jednocześnie potwierdził rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+ z perspektywą negatywną, podała agencja w

Medinice ma aneks do umowy z MFPR dot. utworzenia centrum B+R

inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podała spółka. "Przedmiotem aneksu jest wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu realizacji projektu i kwalifikowalności

MFPR: Wnioski o wsparcie inwestycji B+R będą przyjmowane do końca VI

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Termin składania wniosków o wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w programie Inteligentny Rozwój został przedłużony do końca czerwca, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Środki można wydać na budowę lub unowocześnienie

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 7,5 USD/b w grudniu

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 7,5 USD/b w grudniu 2019 r. wobec 6,8 USD/b miesiąc wcześniej i 10,7 USD/b w grudniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2

NCBR oferuje 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych prowadzących prace B+R

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, od 22 kwietnia

EuroRating obniżył rating SGB-Banku do B, perspektywa negatywna

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy nadany SGB-Bankowi o jeden stopień z B+ do B. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna, podała agencja. "Obniżenie ratingu SGB-Banku związane jest głównie z kontynuacją pogarszania się wyników finansowych, a w

GUS: Nakłady brutto na działalność B+R wzrosły o 24,6% r/r w 2018 r. 

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Nakłady krajowe brutto na działalność badawczo - rozwojową (B+R) wyniosły 25,6 mld zł w 2018 roku i zwiększyły się o 24,6% w skali roku. Liczba podmiotów zaangażowanych w działalność B+R wyniosła 5 779, co oznacza wzrost ich liczby o 13,3% r/r, podał Główny

MFPR przeznacza 200 mln zł na prace B+R dot. koronawirusa, nabór startuje 6 V

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - W związku z epidemią koronawirusa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) zmieniło harmonogram konkursów programu Inteligentny Rozwój (POIR) i planuje uruchomienie nowego konkursu w "Szybkiej Ścieżce". Na prace B+R wspomagające walkę z

B+R Studio: Obroty branży meblarskiej przez pandemię spadną o 35% r/r w 2020 r.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Szacowany spadek obrotów branży meblarskiej w 2020 r. wyniesie w wariancie optymistycznym 17 mld zł, czyli 35% (wg stanu na 25 marca br.), podała firma B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego w raporcie powstałym przy współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 6,8 USD/b w listopadzie

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 6,8 USD/b w listopadzie 2019 r. wobec 12,7 USD/b miesiąc wcześniej i 14 USD/b w listopadzie 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty

AstraZeneca deklaruje 1,5 mld zł inwestycji w działalność B+R w Polsce w 5 lat

biotechnologii w Polsce" - powiedział niewykonawczy prezes AstraZeneca Leif Johansson, cytowany w komunikacie. Zwiększenie zaangażowania koncernu w działania B+R oznaczać też będzie m.in. szersze zaangażowanie kadry akademickiej oraz dalszy transfer know-how i technologii do Polski, dodano. 

EuroRating obniżył rating kredytowy Getin Noble Banku do B- z B

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB) o jeden stopień z poziomu B do B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podał EuroRating. "Kolejna, czwarta już obniżka ratingu kredytowego banku Getin

KNF znowelizowała Rekomendację B dot. ograniczenia ryzyka inwestycji banków

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) znowelizowała Rekomendację B, której celem jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie wybranych aspektów zarządzania przez banki ryzykiem inwestycji, dostosowanych do oczekiwań nadzorczych i obowiązujących rozwiązań

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,7 USD/b w październiku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,7 USD/b w październiku 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 11,2 USD/b w październiku 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Odsetek respondentów korzystających z ulgi B+R wzrósł trzykrotnie w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania KPMG w Polsce, wynika z raportu "Ulga podatkowa na badania i rozwój". Dzięki doprecyzowaniu przepisów i wymogów kwalifikacyjnych 43% badanych

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 10,8 USD/b we wrześniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8

GUS: Nakłady wew. na działalność B+R w biotechnologii wzrosły o 0,5% r/r w 2018

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność badawczo-rozwojową B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 916,8 mln zł w 2018 r. i były o 0,5% wyższe w skali roku. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 274,3 mln zł w

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu 2019 r. wobec 12,8 USD/b miesiąc wcześniej i 14,3 USD/b w sierpniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna

Czyżewski z PKN Orlen: Cena ropy może spaść do 10 USD/b, benzyny do ok. 4 zł/l

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Cena ropy od początku roku spadła z 65 USD/b do 25 USD/b i może stanieć nawet do 10 USD/b. Oznacza to, że cena benzyny na polskich stacjach może dojść w okolice 4 zł/l, poinformował w rozmowie z ISBnews.TV główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,8 USD/b w lipcu

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,8 USD/b w lipcu 2019 r. wobec 11,4 USD/b miesiąc wcześniej i 13,1 USD/b w lipcu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2

MPiT: Dzięki uldze na B+R podatnicy CIT odliczyli 1,68 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Z ulgi na badania i rozwój (B+R) skorzystało w ub. roku 951 podatników CIT co oznacza wzrost o 60% r/r, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Dzięki uldze B+R podatnicy CIT za 2018 rok odliczyli od podstawy opodatkowania 1 675

S&P potwierdził rating B Kernel Holding, perspektywa stabilna

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings potwierdził długoterminowy rating Kernel Holding na poziomie B z perspektyw stabilną, podała spółka.  "Stabilna perspektywa odzwierciedla założenie agencji, że Kernel skorzysta na odbiciu marż w przetwórstwie roślin oleistych i

Synektik otrzymał dofinansowanie na rozwój zaplecza B+R Synektik Pharma

932,49 zł, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.  Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR, będącego częścią

CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł

Warszawa, 31.12.2018 (ISBnews) - CDRL wyemitował trzyletnie zdematerializowanych obligacje na okaziciela serii B o wartości 8 900 000 zł, podała spółka. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego. "

Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Famur postanowił wyemitować nie więcej niż 200 000 obligacji serii B, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji serii B wynosi 1000 zł, a łączna wartość nominalna - do 200 mln zł. Cel emisji obligacji serii B nie został określony. "Obligacje serii B

Famur przydzielił obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Famur dokonał przydziału 200 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka. "Zarząd [...] postanowił o dokonaniu przydziału 200 000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 200

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,4 USD/b w czerwcu

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,4 USD/b w czerwcu 2019 r. wobec 11,5 USD/b miesiąc wcześniej (spadek o 0,9%) i 12,4 USD/b w czerwcu 2018 r. (spadek o 8,1%), podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,5 USD/b w maju

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,5 USD/b w maju 2019 r. wobec 10,5 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 9,5%%) i 12 USD/b w maju 2018 r. (wzrost o 4,2%%), podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 24,6% r/r do 25,6 mld zł w 2018

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 25,6 mld zł, tj. o 24,6% wyższym niż w roku poprzednim, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Wskaźnik intensywności prac B+R

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,5 USD/b w kwietniu

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) -  Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,5 USD/b w kwietniu 2019 r. wobec 11,1 USD/b miesiąc wcześniej (spadek o 5,4%) i 12,7 USD/b w kwietniu 2018 r. (spadek o 17,3%), podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest

NCBR ogłosiło 2 konkursy dla firm inwestujących w B+R, wsparcie to 1,7 mld zł

ostatnich 10 lat realizowała z udziałem NCBR 20 projektów B+R. Były to zarówno mniejsze przedsięwzięcia mające na celu wsparcie ochrony patentowej (w ramach programu Patent Plus), jak i  duże innowacyjne projekty lekowe jak np. projekt, którego celem było opracowanie innowacyjnego leku

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,1 USD/b w marcu

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,1 USD/b w marcu 2019 r. wobec 9,7 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 14,4%) i 12,4 USD/b w marcu 2018 r. (spadek o 10,5%), podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. "Obligacje serii B zostały przydzielone łącznie 59 inwestorom" - czytamy w komunikacie. Prawa z obligacji serii B powstaną z chwilą ich

Standard & Poor's podniósł rating Cognoru do B- z perspektywą stabilną

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała Cognor Holding rating B- z perspektywą stabilną, podała spółka. Poprzedni rating spółki był na poziomie CCC+ z perspektywą stabilną. "Analitycy agencji uzasadniają swoją decyzję między innymi znaczną poprawą

Celon Pharma odwołała B. Manowskiego, powołała J.Glinkę na wiceprezesa

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Celon Pharma odwołała Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka zarządu, powołała Jacka Glinkę na wiceprezesa, podała spółka. "Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu uchwały przez radę nadz

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym 2019 r. wobec 9,2 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 5,4%) i 12 USD/b w lutym 2018 r. (spadek o 19,2%), podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała spółka. Cel emisji nie został

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,2 USD/b w styczniu

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,2 USD/b w styczniu 2019 r. wobec 10,7 USD/b miesiąc wcześniej i 9,9 USD/b w styczniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna

V. Radin zastąpi P.P. Bézieau na stanowisku wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Philippe Paul Bézieau złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r., podał bank. Rada nadzorcza banku powołała na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 października br. Volodymyra Radina

EuroRating obniżył rating kredytowy SGB-Banku do B+, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany SGB-Bankowi o jeden stopień z BB- do B+. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna, podała agencja. „Obniżenie ratingu SGB-Banku związane jest głównie z pogarszającymi się wynikami

PIE: Współpracę międzynarodową B+R podejmowało 15,2% firm Hi-Tech w 2018 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Badawczo-rozwojową (B+R) współpracę międzynarodową podejmowało lub planowało podjąć 15,2% firm Hi-Tech w 2018 roku, wynika wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Barierę w podejmowaniu takiej współpracy stanowi biurokracja i niewystarczające

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,7 USD/b w grudniu

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,7 USD/b w grudniu 2018 r. wobec 14 USD/b miesiąc wcześniej i 10 USD/b w grudniu 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - W przyszłości 46% przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową planuje skorzystać z takich instrumentów jak ulga B+R oraz Innovation Box - narzędzi podatkowych, których celem jest wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do B, perspektywa negatywna

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi do poziomu B z B+, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. "Obniżenie ratingu Getin Noble Banku S.A. wynika głównie z istotnego pogorszenia pozycji kapitałowej

Emilewicz: Wzrost nakładów na B+R to szansa na większą konkurencyjność firm

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) to szansa na efektywne wykorzystanie zasobów gospodarczych oraz możliwości rynkowych stojących przed przedsiębiorstwami, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak podał dziś

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14 USD/b w listopadzie

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła14 USD/b w listopadzie br. wobec 11,2 USD/b miesiąc wcześniej i 11,5 USD/b w listopadzie 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna

Obligacje Statimy serii B zadebiutują w poniedziałek na Catalyst

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Obligacje Statimy serii B zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym

Fitch obniżył rating GetBacku do RD z B-

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating (IDR) GetBacku do RD z B- i usunął spółkę z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, podała agencja. "Obniżenie ratingu odzwierciedla pogląd Fitch, że częściowy brak spłaty obligacji, potwierdzony przez

EuroRating obniżył rating GetBack do B+, perspektywa negatywna

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do poziomu B+ z BB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna, podała agencja.  "Przeprowadzona nadzwyczajna weryfikacja ratingu kredytowego nadanego GetBack uwzględnia decyzję nadzwyczajnego

Obligacje serii B PKN Orlen zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć dzień 29 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii B spółki PKN Orlen, poinformowała spółka. Do obrotu zostanie wprowadzonych 2 mln obligacji serii B. Wcześniej w grudniu PKN Orlen

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,2 USD/b w październiku

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,2 USD/b w październiku br. wobec 10,4 USD/b miesiąc wcześniej i 12,9 USD/b w październiku 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8

Eurorating utrzymał rating Idea Banku na poziomie B+, perspektywa negatywna 

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Eurorating utrzymał rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+, nadany 9 listopada br., z perspektywą negatywną, podała agencja.  "Agencja przeprowadziła okresową weryfikację ratingu kredytowego nadanego emitentowi, w wyniku której rating emitenta

Fitch przyznał GetBack rating długoterminowy B+, perspektywa stabilna

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał długoterminowy rating spółce GetBack na poziomie B+, z perspektywą stabilną, podała spółka.  "Jako główne czynniki wpływające na nadany rating agencja wskazała między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu br. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 14,8 USD/b we wrześniu 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna

Akcje serii B Gremi Media zadebiutują na NewConnect w środę

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda

Marża downstream grupy PKN Orlen wzrosła r/r do 14,3 USD/b w sierpniu

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,3 USD/b w sierpniu br. wobec 13,1 USD/b miesiąc wcześniej i 13,5 USD/b w sierpniu 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna

Marża rafineryjna z dyferencjałem PKN Orlen spadła r/r do 8 USD/b w lipcu

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w lipcu br. w porównaniu do 7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 8,4 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody

PKN Orlen uruchomi emisję serii B obligacji dla inwestorów indywidualnych

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii B obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Program ten jest objęty prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru

Eurorating podniósł rating JSW do B+, perspektywa stabilna

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - EuroRating podwyższył rating kredytowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do poziomu B+ z B. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja. "Podwyższenie oceny wiarygodności finansowej JSW S.A. związane jest głównie z

GUS: Nakłady wew. na działalność B+R w biotechnologii wzrosły o 39,8% r/r w 2017

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność badawczo-rozwojową B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 911,9 mln zł w 2017 r. i były o 39,8% wyższe w skali roku. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosły 208,7

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 5,3 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 7,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze

Grant Thornton: Niewiele firm korzysta z publicznego wsparcia dla prac B+R

. Popularność ulgi B+R nadal jest bardzo niewielka, podobnie jak dotacji unijnych na B+R, podano także. "Według naszego badania, najczęściej wzbogacane o nowe produkty i usługi są oferty firm z branży spożywczej - w ostatnim roku aż 76% producentów tej branży chwaliło się nowościami. W czołówce znalazły

Fitch podtrzymał rating IDR Kernel Holding na poziomie B+, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kernel Holding na poziomie B+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Agencja podtrzymała też krajowy rating długoterminowy na poziomie AAA (ukr). "Fitch spodziewa się odbicia w zyskach i

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 5,3 USD/b w maju

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,3 USD/b w maju br. w porównaniu do 4,7 USD/b miesiąc wcześniej. W maju ub.r. marża wynosiła 6,4 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 4,7 USD/b w kwietniu

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w kwietniu br. w porównaniu do 4,7 USD/b miesiąc wcześniej. W kwietniu ub.r. marża wynosiła 7 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze

Unibep wykona etap B inwestycji mieszkaniowej na Białołęce za 16,37 mln zł netto

w ramach etapu B inwestycji wybudowanie budynku mieszkalnego o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 69 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy oraz 89 miejsc postojowych" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji Inwestycji w ramach Etapu B wynosi 16 miesięcy od dnia

B. Millennium:Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela, zapowiedział Bank Millennium. "Uwzględniając specyficzną sytuację każdego z nich [klientów], oferujemy korzystne rozwiązania obejmujące konwersję kredytu walutowego na PLN lub oferujemy

PKN Orlen chce wydawać ok. 50 mln zł rocznie na badania w Centrum B+R w Płocku

wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum B+R w Płocku. "Baza B+R zapina całościowo wizję związaną z innowacyjnością i rozwojem przemysłu petrochemicznego. Taka baza powinna istnieć i pracować na rzecz Orlenu już 20 lat temu, ale lepiej późno niż wcale. Będziemy tu prowadzić badania nad

Asbis liczy na 25 sklepów Apple Premium Reseller w krajach b. ZSRR w poł. 2019r.

potencjał do „dobrego wzrostu" w średnim terminie. "Wyłączność na dystrybucję produktów Apple to jeden z naszych impulsów wzrostowych. Daje nam to styczność z klientem końcowym. Obecnie mamy 15 punktów premium (z tego 7 w Kazachstanie, reszta w innych krajach b. ZSRR, jak Ukraina

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 14,7% r/r do 20,6 mld zł w 2017

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2017 r. ukształtowała się na poziomie 20 578 mln zł, tj. o 14,7% wyższym niż w roku poprzednim, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Intensywność prac B+R, tj. udział

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 4,3 USD/b w marcu

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 4,1 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 5,3 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze

B. Millennium udostępnia kolejny bank w usłudze płatności z innego banku

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnym banku, poinformował bank. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w mBanku. "Z rozwiązania mogą korzystać wszyscy klienci, którzy mają dodane do

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 4,1 USD/b w lutym

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,1 USD/b w lutym br. w porównaniu do 3,8 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym ub.r. marża wynosiła 5,6 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży

Inventionmed ma pozytywną opinię dot. dofinansowania budowy centrum B&R

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Inventionmed otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące pozytywnej opinii złożonego wniosku o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo - Rozwojowego. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16 240 950 zł, podała spółka.  Projekt, któ

S&P podtrzymał rating 'B+' Pfleiderer Group, perspektywa pozytywna

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał rating długoterminowy B+ Pfleiderer Group. Perspektywa jest pozytywna, podała agencja. Jednocześnie S&P przyznał rating B+ proponowanemu kredytowi długoterminowemu na 350 mln euro zapadającemu w 2024 r. i kredytowi obrotowemu

MLP Group wyemitował obligacje serii B o łącznej wartości nom. 10 mln euro

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - MLP Group wyemitował w ramach oferty prywatnej 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln euro, poinformowała spółka. MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych

B. Handlowy podejmie dyskusję z KNF, by decyzje ws. dywidendy zapadły jesienią

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy nie zmienia rekomendacji na czerwcowe walne zgromadzenie dotyczącej pozostawienia zysku netto za 2019 rok niepodzielonego. Bank chciałby jednak jesienią tego roku powrócić do rozmów z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) o możliwości wypłaty dywidendy za

BioMaxima liczy na skokowy wzrost skali działalności m.in. dzięki zapleczu B+D

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - BioMaxima uważa, że jest obecnie bardzo dobrze przygotowana do skokowego zwiększenia skali działalności ze względu na posiadane zaplecze badawczo-rozwojowe, produkcyjne, operacyjne oraz stabilność finansową, podała spółka. "BioMaxima S.A., dzięki inwestycjom

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podał Enter Air. Jednocześnie spółka

Fitch podtrzymał rating IDR B. Handlowego na poziomie A-, perspektywa negatywna

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingową w ramach ratingu długoterminowego Banku Handlowego (Long-term IDR) ze 'stabilnej' na 'negatywną', podał bank. Jednocześnie Fitch potwierdził rating długoterminowy banku (Long-term IDR) na poziomie A- oraz Viabil

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Millennium na koniec I kwartału 2020 wyniosła 72 046 mln zł i była wyższa o 33,6% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,75% wobec 4,42% rok wcześniej. Wartość netto kred

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 3,8 USD/b w styczniu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 3,8 USD/b w styczniu br. w porównaniu do 3,9 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu ub.r. marża wynosiła 5 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze

Obligacje serii B Unified Factory zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Obligacje serii B Unified Factory o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł zadebiutują na rynku Catayst we wtorek, 24 stycznia, poinformowała giełda. Do obrotu zostanie wprowadzone 10 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podano w

S&P nadał spółce GetBack rating B z perspektywą stabilną

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard&Poor's (S&P) nadała GetBack długo- i krótkoterminowy rating na poziomie B z perspektywą stabilną, podała spółka. "Jako główne czynniki wpływające na nadany rating agencja wskazała między innymi coraz lepszą działalność biznesową

b

B jest drugą literą alfabetu łacińskiego, trzecią literą alfabetu polskiego. Oznacza w danym języku zwykle spółgłoskę wargową zwartą dźwięczną, np. .
Plik:EgyptianB-01.png|Egipskie B
Plik:EtruscanB-01.png|Etruskie B
Plik:Beta uc lc.svg|Grecka Beta
Plik:RomanB-01.png|Rzymskie

więcej o b na pl.wikipedia.org