azoty police przetargi

ZA Puławy kupią gaz od RWE Supply & Trading za ok. 170 mln zł

wyłoniony w procesie postępowania ofertowego przeprowadzonego we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty. "Wygrana w tym przetargu stanowi istotny krok na drodze do dalszego umocnienia pozycji RWE jako dostawcy gazu dla ważnego rynku polskiego w ścisłej współpracy z naszą lokalną spółką

Przegląd prasy

wpływy podatkowe nawet o 1,5 mld zł/ rok --Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym --CAS: 24% badanych szacuje koszt wychow. dziecka do 18. r. ż. na pow. 250 tys. zł --i2 Development rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --MI zatwierdziło programy

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 56,4 mln zł wyniku EBITDA w II kw. 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z Agencją Rozwoju Regionalnego z

Przegląd prasy

nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy --Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie --MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII --Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł --Grupa Azoty

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka.  Wing - węgierska

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) decydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Największy udziałowiec Draw

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 9,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,63 mln zł

Przegląd prasy

spodziewa się zysku operacyjnego we Włoszech w 2019 r. --Grupa Azoty Police planuje SPO do kwoty 1,1 mld zł z prawem poboru --MF sprzedało na przetargu obligacje za 5 mld zł, popyt sięgnął 9,2 mld zł --Kruk oczekuje wzrostu podaży portfeli w Rumunii, nie wyklucza zakupu aktywów --Spółki kolejowe z

Przegląd prasy

sprzedaży z powodu koronawirusa --Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police --Morawiecki: Mamy 1,5 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej --Prezes Grupy Azoty: Pandemia przyspieszy rozwiązania UE korzystne dla przemysłu --PKO BP wprowadza kolejne

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - ogłosiło postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów, podała spółka. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz PDH Polska, spółka zależna od Grupy Azoty i GA Police, podpisały porozumienie o współpracy

Przegląd prasy

--Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br. --Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii --Echo Partners ma wstępną umowę sprzedaży większościowego akcjonariusza Echo --Gumtree.pl: 52/53% Polaków korzysta z pomocy doradcy/agenta w

Przegląd prasy

--Konferencja 'Biznes w Genach' odbędzie się na GPW 17 września --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,7 mld zł --Morawiecki nie wyklucza podwyżki płacy minimalnej do powyżej 2450 zł w 2020 r. --PKN Orlen i PGE nie planują współpracy kapitałowej w sprawie offshore --Kubów z ME: Inwestycje w 10 GW

Przegląd prasy

dotyczące przejęcia przez Benzinę z Grupy Orlen kolejnych stacji sieci Fontee Gazeta Wyborcza --W tej dekadzie UE wyda setki miliardów euro na stworzenie z wodoru nowego zeroemisyjnego paliwa ISBnews --ZCh Police miały wstępnie 6,8 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,25

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres jego obowiązywania, podały spółki w osobnych komunikatach. Obecnie list

Przegląd informacji ze spółek

Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka. Echo Investment sprzedało 151 mieszkań w październiku br. wobec 67 rok wcześniej, natomiast

Przegląd informacji ze spółek

listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się w strategię Grupy Lotos. CCC przewiduje, że Gino Rossi stanie się "

Przegląd prasy

, 10,33 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 4% r/r do 73 w kwietniu --ZCh Police miały 49,51 mln zł zysku netto, 59,54 mln zł EBIT w I kw. 2019 r. --ZA Puławy miały 168,16 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. --Grupa Azoty miała 294,78 mln zł zysku netto w I

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w łącznej ilości 100 000 ampułek z

Przegląd prasy

testy genetyczne do wykrywania SARS-CoV-2 --MZ: 43 nowe przypadki zakażeń, łącznie 1905 osób; zmarły cztery kolejne osoby --Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police --Grupa PGNiG wspiera edukację dzieci w okresie pandemii --BIEC: WRP pozostał bez zmian w

Przegląd informacji ze spółek

. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dokonał rozliczenia nabycia trzeciej transzy akcji Alior Banku w liczbie 3 828 673 sztuk, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego banku, podało PZU. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z PGNiG Supply & Trading GmbH - spółką z grupy kapitałowej

Przegląd prasy

go dotychczasowy wiceprezes Dariusz Wieloch Gazeta Wyborcza --ZUS prognozuje, że na wypłaty emerytur w latach 2020-2024 zabraknie mu w optymistycznym scenariuszu 211 mld zł ISBnews --Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę --Biomed-Lublin ma umowę z MZ

Przegląd prasy

Odwoławcza (KIO) zdecydowała o unieważnieniu podpisanej w sierpniu z wolnej ręki umowy między Komendą Główną Policji (KGP) a konsorcjum Motoroli --Wydłuża się lista zainteresowanych przejęciem mBanku, każdy wybrał doradcę ze światowej czołówki ISBnews --Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą

Przegląd prasy

stanowisku prezesa Enei Wytwarzanie --PZU rozliczyło transakcję nabycia trzeciej transzy, tj. 5,26% akcji Alior Bank --MF zaoferuje bony 37-tyg. za 1-2 mld zł na poniedziałkowym przetargu --ZCh Police mają umowę zakupu gazu od spółki PGNiG za ok. 151,6 mln zł --Oferta konsorcjum Vistalu na 35,9 mln

Przegląd prasy

energii --Akcjonariusze Enter Air zdecydują 24 VI o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --K. Kwiatkowski powołany ponownie na prezesa EC Będzin --Asseco Data Systems obsłuży system KRUS przez kolejne 4 lata za 77,5 mln zł --Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police' --PSPA

Przegląd prasy

Gdyni, może uruchomić 5G na swojej sieci w innych miastach --Play ma memorandum z miastem Gdynia ws. uruchomienia sieci 5G --Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 43,1 mld USD w listopadzie --Grupa Azoty: Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy Polimerów Police --Panattoni, Marvipol i

Przegląd informacji ze spółek

do końca br. wewnętrzną decyzję ws. nabycia udziałów w jednej z rumuńskich spółek, z którymi prowadzi rozmowy, jednak jest mało prawdopodobne, by zakończyło proces w tym roku, wynika ze słów prezesa Czesława Warsewicza. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła decyzję o przesunięciu na 9 

Przegląd prasy

. --Zysk netto ZCh Police wyniósł 33,97 mln zł, EBIT 40,11 mln zł w I kw. 2018 r. --Sprzedaż BAH wzrosła o 25% r/r do 283 samochodów w kwietniu --Zysk netto mBanku wyniósł 411 mln zł, aktywa 133,64 mld zł w I kw. 2018 r. --Zysk netto Grupy Azoty wyniósł 171,93 mln zł, EBIT 238,43 mln zł w I kw. 2018

Przegląd informacji ze spółek

Police (ZMPP, należącym do Grupy Azoty), które umożliwi rozpoczęcie prac nad powstaniem bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach, podały PLK. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 122 mln zł. W jej ramach powstanie odgałęzienie, prowadzące ze stacji kolejowej Police do portu

Przegląd prasy

kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police razem ze spółką matką zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania wynikające z

Przegląd prasy

--Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police --ADP: 74% polskich pracowników uważa, że nie zostaną zastąpieni przez maszyny --TXM liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji na początku 2021 r. --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,79 mld zł --MPiT

Przegląd informacji ze spółek

odnotowała 64,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 89,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group - (AFRIG) - podjęła decyzję o utworzeniu

Przegląd informacji ze spółek

PDH Polska - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police - podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły

Przegląd informacji ze spółek

) odnotowały 92,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 33,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", w związku z zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa

Przegląd prasy

końca 2019 r. --PGNiG Termika ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa i trzech wiceprezesów --Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai i KIND nt. finansowania Polimerów Police --Action opublikował projekt propozycji układowych --Famur zakłada podpisanie finalnej umowy sprzedaży PBSz na 20 maja --Solar

Przegląd prasy

wycenę ZCh Police do 22,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --DM BDM podniósł rekomendację Grupy Azoty do 'akumuluj', wycena 80,4 zł --MF zorganizuje tylko przetarg zamiany obligacji w sierpniu --BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane z USA i ze strefy euro --GUS: Inflacja wyniosła 1,7% r/r

Przegląd prasy

'PB' szef biznesu offshore w Orstedzie Martin Neubert ISBnews --Jakub Kocjan zrezygnował z funkcji członka zarządu Polnordu --Bumech miał 2,99 mln zł straty netto, 3,34 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r. --Grupa Azoty ponownie przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police

Przegląd prasy

danych --ABC Data miała 2,9 mln zł netto, 1188 mln zł przychodów w II kw. wg wst. danych --Zysk netto Grupy Azoty ZCh Police spadł r/r do 17,22 mln zł w II kw. 2016 r. --Zysk netto PZU spadł r/r do 166,17 mln zł w II kw. 2016 r. --CCC chce kupić 75% udziałów swojego rosyjskiego dystrybutora 3S

Przegląd prasy

Kolejowe (PKP PLK) podpisały porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Police (ZMPP, należącym do Grupy Azoty), które umożliwi rozpoczęcie prac nad powstaniem bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach, podały PLK. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 122 mln zł. W jej ramach powstanie

Przegląd prasy

zł zysku netto w 2020 roku --Grupa Azoty Police ma umowę na zakup fosforytów za ok. 240 mln zł --PLL LOT uruchomią sezonowe połączenie z Warszawy na Korfu od czerwca br. --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 1,6% m/m w grudniu --MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. prostej

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakłady Chemiczne Police prawdopodobnie na początku przyszłego roku zweryfikują, czy eksploatacja złoża fosforytów Kebemer w Senegalu będzie miała ekonomiczne uzasadnienie. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia spółka będzie ubiegała się o koncesję wydobywczą i liczy na szybkie rozpoczęcie

Przegląd prasy

--Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln zł przychodów w I kw. --IGTE: Należy przekazać Polakom 100% aktywów zgromadzonych w OFE --Magdalena Nawłoka powołana na stanowisko wiceprezesa GetBack --POGP: Zużycie LPG zmniejszyło się o 3,2% r/r do 2,42 mln ton w 2018 r. --Akcjonariusze Grupy Azoty

Przegląd prasy

171,5 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA --PKP PLK unieważniły przetarg, w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę --Wydzielona z Selvity spółka usługowa zakłada akwizycje finansowane długiem --Grupa Azoty Police obejmie akcje PDH Polska za 65,5 mln zł --ES-System: Nowa oferta zwiększy

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy mniejszościowych w celu wycofywania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

światowych sieci hotelarskich", której wybór nastąpi w późniejszym terminie, podał Port. Grupa Azoty Police podpisała dziś umowę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (INSC) dzięki której w najbliższych latach zwiększy i zoptymalizuje jego produkcję. Jest to odpowiedź Grupy Azoty na światowy deficyt

Przegląd informacji ze spółek

;Instytutem Nafty i Gazu (INiG), poinformowała spółka. Zakładają one realizację trzech inwestycji w Wielkopolsce - dwóch w Poznaniu i jednej w Chodzieży. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową, podała Grupa Azoty. Całkowita wartość

Przegląd informacji ze spółek

obligacji, poinformowali przedstawiciele zarządu.  Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie

Przegląd prasy

uruchomił aplikację mobilną PKO Junior dla osób poniżej 13. roku życia  --Grupa Azoty analizuje wpływ błędu w ZCh Police na wyniki grupy --Deloitte docelowo zatrudni 300 osób w nowej siedzibie w SkyRes Warszawska --Trans Polonia jest zainteresowana rynkiem przewozów LNG z Terminala Świnoujście

Przegląd prasy

przekaże z budżetu na rynek 67,5 mld zł do końca roku --KE zatwierdziła warunkowo przejęcie Scripps przez Discovery --Spółka Marvipolu ma umowę deweloperską dot. projektu magazynowego pod Warszawą --Grupa Azoty będzie dostarczać ZCh Police amoniak za ok. 113 mln zł rocznie --InviPay przekroczył

Przegląd informacji ze spółek

obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku, a jej szacunkowa roczna wartość wynosi ponad 1 mld koron czeskich. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie 67,5 mln zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da

Przegląd informacji ze spółek

. 2016 r. wobec 309,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w postaci złóż fosforytów, posiadanych przez senegalską spółkę African Investment Group (AFRIG), zależną od Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, podała grupa.

Przegląd prasy

zł, nadal zaleca 'trzymaj' --DM BOŚ podniósł wycenę ZCh Police do 18,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --DM BOŚ podniósł wycenę Grupy Azoty do 70 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --GUS: Wzrost PKB to 2,7% r/r w IV kw. wg szybkiego szacunku; konsensus: 2,5% --MR skierowało do konsultacji

Przegląd prasy

140,9 mln zł w III kw., konsensus: 144 mln zł --Zysk netto ZCh Police wzrósł r/r do 16,11 mln zł w III kw. 2015 r. --Zysk netto PKO BP spadł r/r do 815,25 mln zł w III kw.,konsensus: 763 mln zł --Zysk netto Grupy Azoty to 73,59 mln zł w III kw., konsensus: 37,53 mln zł --Zysk netto Tarczyńskiego

Przegląd prasy

, którzy znaleźli się poza systemem refundacyjnym --Stawki przejazdów autostradami mogą wkrótce wzrosnąć nawet dwukrotnie Puls Biznesu --Atal sprzedał w 2015 r. 1690 mieszkań, to o 597 więcej niż rok wcześniej --Prezes Azoty Police: Wystąpiliśmy o objęcie 50 ha naszych terenów w Policach obszarem

Przegląd informacji ze spółek

odwołanie od decyzji władz Czarnogóry o anulowaniu przetargów na sprzedaż udziałów w Luka Bar AD, operatora portu w Barze, oraz kolejowym przewoźniku AD Montecargo, podała spółka. OT Logistics wyraziło gotowość wznowienia rozmów z rządem Czarnogóry. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła umowę z

Przegląd prasy

którym znalazły się m.in. kolejne leki na chorych na stwardnienie rozsiane ISBnews --Przychody LPP wzrosły o 16% r/r do 1 362 mln zł w I kw. br. wg. wstępnych danych --Zysk netto Grupy Azoty spadł r/r do 343,34 mln zł w 2016 r. --Zysk netto ZCh Police spadł r/r do 87,87 mln zł w 2016 r. --Zysk

Przegląd prasy

wrześniu --ZCh Police mają list intencyjny z Grupą Azoty ws. inwestycji w projekt PDH --JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 15 lokali we wrześniu --Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 18,31 mln zł we wrześniu --Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 10,6% r/r do ok. 42,9 mln zł we

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

, mają umowę z INSC Grupa Azoty Police podpisała dziś umowę z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (INSC) dzięki której w najbliższych latach zwiększy i zoptymalizuje jego produkcję. Jest to odpowiedź Grupy Azoty na światowy deficyt amoniaku oraz wciąż rosnące na rynkach ceny, poinformowali

Przegląd prasy

przysługiwały inwestycjom rozwojowym w dowolnym miejscu kraju wg gazety -Udział tzw. małych emisji publicznych w publicznych emisjach obligacji ogółem sięgnął 19% w I kw. wobec 4,4% . w całym 2016 r. ISBnews --Sfinks Polska przyjął strategię grupy na lata 2017-2022 --ZCh Police obejmą nowe akcje PDH

Przegląd prasy

magazyny --Torpol z najniższą ceną w przetargu na rewitalizację toru na linii 131 --mBank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w euro w I kw. 2017 r. --Budimex chce kontynuować wzrost zatrudnienia w 2017 r. --Best zapowiada redukcję zapisów na obligacje z ostatnich 2 dni subskrypcji

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zgodziła się na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji "Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą", podała spółka. Budżet inwestycji wynosi 1,675 mld zł.   PKP rozpoczynają I etap modernizacji Dworca

Przegląd prasy

500+ powinien wejść w życie 1 kwietnia --DM BOŚ podniósł wycenę ZCh Police do 29 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 325 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --DM BOŚ podniósł wycenę Grupy Azoty do 123 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji

Przegląd informacji ze spółek

wyboru oferty i zamknięciu przetargu, podała Grupa Azoty Puławy. Zarząd ma jednocześnie kierunkową zgodę na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) dokonała zapłaty wszystkich

Przegląd informacji ze spółek

i Australii, podano także. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowała 69,71 mln zł zysku netto i 2 416,98 mln zł przychodów w 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.  Grupa Azoty wypracowała w ub.r. 8,96 mld zł przychodów, EBITDA przekraczającą 1 mld zł oraz

Przegląd informacji ze spółek

reasumpcji powiązań kredytowych spółki z państwem oraz podniósł długoterminowy rating krajowy do AA(pol) z A+(pol), podała agencja ratingowa. Perspektywa ratingów jest stabilna.  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKO Bank Polski odnotował 815,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 604,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 87,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 158,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd prasy

br. nie będą niższe niż zanotowane w 2016 r. --BZ WBK: Udział firm z krajowym kapitałem w eksporcie kosmetyków sięga już 25-30% --Airway Medix rozwiązał umowę dystrybucyjną z Ambu A/S --ZCh Police szacują zysk netto na 69,71 mln zł w 2016 r. --Grupa Azoty szacuje zysk netto na 375,15 mln zł w

Przegląd informacji ze spółek

działalności w sektorze bezpieczeństwa i obronności. Akcjonariusze Sescom S.A. zgodzili się na przygotowanie do przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych z  NewConnect, podała spółka w komunikacie. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły porozumienie w sprawie utworzenia nowych

Przegląd informacji ze spółek

regulowany GPW, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku BGŻ BNP Paribas zysku netto, wypracowanego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., w kwocie 42,14 mln zł, podał bank. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police"

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

przedsiębiorstwa Mercure Zamość Stare Miasto za cenę łączną 21,5 mln zł netto, podała spółka.   Grupa Azoty ma porozumienie z PIR ws. finansowania inwestycji za 1,7 mld zł   Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) podpisały z Polskimi

Przegląd informacji ze spółek

ramach II etapu inwestycji Osiedle Classic w Warszawie, podała spółka. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Akcje LK Designer Shops

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 67,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016

Prywatyzacja: chemiczna powtórka z rozrywki

że koniunktura na akcje na rynku pierwotnym jest spora, to pomni przypadku Zakładów Chemicznych Police (akcje spółki po debiucie zostały mocno przecenione) inwestorzy mogą być wstrzemięźliwi. Bardziej optymistyczny jest Abratański. - Pewna grupa inwestorów czeka na debiuty firm państwowych. Oni z