azotowe police

tm, PAP

ZA Tarnów i Kędzierzyn - rozmowy o aliansie

ZA Tarnów i Kędzierzyn - rozmowy o aliansie

Dziś Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe Puławy mają podpisać list intencyjny dotyczący strategicznego partnerstwa. To prawdopodobnie nieostatni alians w tej branży - pisze gazeta giełdy "Parkiet".

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

uchwale. W ubiegły roku akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego.  Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w

Mariusz Kądziołka został powołany na wiceprezesa zarządu ZCh Police

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) powołała z dniem 3 lipca 2020 roku w skład zarządu VIII wspólnej kadencji Mariusza Kądziołkę, obecnego przewodniczącego rady nadzorczej i powierzyła mu funkcję wiceprezesa, podała spółka

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Zakładów Azotowych Police, wchodzących w skład Grupy Azoty, zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku spółki za 2018 rok w kwocie 29,5 mln zł, wynika z projektu uchwały na walne. "Zwyczajne

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka. Zawieszenie nastąpiło ze względu na ważne

Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała

ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23 grudnia

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Przydział akcji oferowanych Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) przesunięto na 23 grudnia z pierwotnie planowanego terminu 18 grudnia, wynika z zaktualizowanego harmonogramu emisji. "23 grudnia 2019 r. przydział akcji oferowanych

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 24 I o objęciu akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydują w sprawie wyrazenia zgody na objecie akcji w podwyzszonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins", wynika z uchwał walnego zwołanego na dzień 24stycznia. &bdquo

Grupa Azoty trzeci raz przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. Polimerów Police

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres

Grupa Azoty ponownie przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres

Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty nie widzi zagrożenia z powodu koronawirusa dla realizacji dwóch flagowych inwestycji grupy, czyli Polimerów Police i EC Puławy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Wardacki. W przypadku mniejszych projektów może wchodzić w grę zmiana harmonogramów

ZCh Police przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C

Polimery Police. Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a

ZCh Police szacują skutki finans. czasowego wyłączenia instalacji na 50 mln zł

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) szacuje łączne skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na instalacji przygotowania gazu syntezowego

ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - ZCh Police odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 48,25 mln zł wobec 8,24 mln zł zysku rok

Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym

Police, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty na bieżąco aktualizuje analizy dotyczące spodziewanego popytu na polipropylen, mającego wpływ na rentowność inwestycji Polimery Police. Wynika z nich, że w 2023 roku, kiedy inwestycja ma już produkować, rynek polipropylenu powinien być na fali wzrostowej

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police" postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego

ZCh Police miały wstępnie 6,8 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 56,4 mln zł wyniku EBITDA w II kw. 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  "Przychody ze sprzedaży: 567 mln zł; EBITDA

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny

Grupa Azoty zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

;Polimery Police", podkreślono również. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", w związku z zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje spółki w ramach prowadzonej oferty publicznej postanowił o zaoferowaniu

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

projektu Polimery Police. Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie realizacji projektu Polimery Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - wydała Hyundai Engineering Co., Ltd polecenie przystąpienia do pełnej realizacji (full notice to proceed) w ramach umowy o kompleksową realizację projektu

ZCh Police miały wstępnie 48,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 48,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. przy przychodach w wysokości 726,7 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA  za I kw. br. wyniosła 89,7 mln zł. Zaprezentowane

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 mln

Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na harmonogram realizacji Polimerów Police - flagowej inwestycji Grupy Azoty, zapewnił prezes Wojciech Wardacki. "Harmonogram Polimerów Police realizowany jest zgodnie z planem, a prace toczą się bez przeszkód"

Grupa Azoty: Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy Polimerów Police

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka z grupy kapitałowej Grupy Azoty - przekazała plac budowy Polimerów Police firmie Hyundai Engineering, podała Grupa Azoty. Tym samym generalny wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane na terenie przyszłego

Prezes Grupy Azoty: Rok 2020 będzie ogromnym wyzwaniem

. Grupa Azoty Polyolefins - spółka realizująca inwestycję - przekazała plac budowy Polimerów Police firmie Hyundai Engineering w styczniu 2020 roku. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

Grupa Azoty Police ma umowę na zakup fosforytów za ok. 240 mln zł

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła ze szwajcarską firmą Ameropa oraz spółką Somiva z Senegalu, trójstronną umowę dotyczącej zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego, podały Police. Wartość umowy to ok. 240 mln zł

Cztery projekty Grupy Azoty otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z NCBR

to 20,95 mln zł. Wspólny projekt Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (lider) i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach dotyczy opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai i KIND nt. finansowania Polimerów Police

realizację projektu Polimery Police. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" - z grupy kapitałowej Grupy Azoty - zdecydowali na walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru

Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. "Liczba praw poboru uprawniających do objęcia [...] jednej akcji nowej emisji została

Grupa Azoty będzie kupować węgiel od PGG za ok. 212,5 mln zł netto rocznie

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy nabycia węgla za łącznie ok. 212,5 mln zł netto rocznie, podała Grupa

Grupa Lotos ma list ws. ewentualnego zainwestowania 500 mln zł w Polimery Police

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Spółki z Grupy Azoty, tj. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i PDH Polska (spółka celowa Grupy Azoty i Grupy Azoty Police realizująca projekt Polimery Police) oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w

ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. "Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln zł, podała Grupa Azoty

Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br.

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "

ZCh Police miały 13,85 mln zł zysku netto, 42,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 49,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND mają zgodę UOKiK na wspólny projekt

porozumień wstępnych, o których emitent informował raportami bieżącymi nr 77/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz nr 80/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Wniosek w tej sprawie złożono do urzędu 23 grudnia. ZCh Police poinformowały wcześniej w grudniu, że Grupa Azoty

Akcjonariusze Grupy Azoty Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o

Dzięki Polimerom Police Polska będzie piątym producentem poliolefin w Europie

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Polimery Police to jeden z najlepszych projektów Grupy Azoty pod kątem rentowności i potencjału, zapewnił wiceprezes spółki Paweł Łapiński. Dzięki tej inwestycji Polska awansuje na 5. pozycję wśród producentów poliolefin w Europie.  "Europa już

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka celowa realizująca projekt Polimery Police - podpisała listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu "Polimery

Grupa Azoty Police obejmie akcje PDH Polska za 65,5 mln zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podały spółki

Grupa Azoty Police planuje SPO do kwoty 1,1 mld zł z prawem poboru

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji, podała spółka. 

Grupa Azoty szacuje koszt postoju instalacji syntezy na 53,7 mln zł

szacunkowy i mogą ulec zmianie, zaznaczono w komunikacie. Wcześniej spółka zależna - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" - informowała o czasowym unieruchomieniu instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji

Grupa Azoty użyczyła 40 samochodów służbowych do walki z epidemią

, które skierowano do placówek ochrony zdrowia wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w lokalizacjach najbliższych siedzibom i oddziałom spółek grupy, zaznaczono. W połowie marca kluczowe spółki grupy: Grupa Azoty, Grupa Azoty ZAK, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

roku, wartość kontraktu 1,2 mld zł, podkreślono. Oprócz wskazanych projektów Grupa Azoty planuje w najbliższych latach ponosić nakłady inwestycyjne na realizację znaczących projektów, m.in.: - Grupa Azoty Puławy - modernizacja oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i

PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) -  PKP Polskie Linie Kolejowe i zarząd Morskiego Portu Police podpisały umowę w sprawie wykonania prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police, podała spółka. "Podpisana dziś umowa między PKP Polskimi

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, dedykowanej finansowaniu projektu Polimery Police, podała spółka. Umowa jest następstwem

Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za 97,83 mln zł

Grupa Azoty posiada bezpośrednio 40,1% akcji w PDH Polska, a 59,9% akcji należy do spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy

ZCh Police mają umowę na dostawy soli potasowej z Białorusi za ok. 130 mln zł

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z JSC Belarusian Potash Company z siedzibą w Mińsku, Białoruś (jako sprzedającym) umowę dotyczącą zakupu soli potasowej na kwotę ok. 130 mln zł, podała spółka. "Wartość umowy szacowana jest na kwotę około 130 000

Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty podjęła uchwałę o objęciu akcji serii C z planowanej emisji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" w drodze realizacji prawa poboru, złożenia zapisów dodatkowych za określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach subskrypcji

Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Lotos potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów, dotyczących warunków finansowania kapitałowego projektu Polimery Police, poprzez objęcie akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins przez Grupę Lotos

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 4 IV o emisji do 110 mln akcji z pp

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda z prawem poboru, wynika z projektów uchwał

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty (jednostka dominująca, a łącznie z ZCh Police jako pierwotni sponsorzy) oraz spółka zależna od pierwotnych sponsorów - Grupa Azoty Polyolefins zawarły ze spółką Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co

Walne ZCh Police zgodziło się na dochodzenie roszczeń wobec byłych czł. zarządu

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Krzysztofa Jałosińskiego oraz byłych członków zarządu, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina

ZCh Police rekomendują wypłatę 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) -  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 39,75 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza dywidendę w wysokości 0,53 zł za akcję, podała spółka. "

Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI

Policach" - podsumował prezes. Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

Grupa Azoty obejmie 6 201 383 akcji Grupy Azoty Polyolefins za 297,05 mln zł

Grupa Azoty posiada bezpośrednio 47% akcji w spółce GA Polyolefins, 53% akcji należy do spółki zależnej emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", podano również. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina

Grupa Azoty ma drugą umowę kredytową z EBOR o maks. wartości 500 mln zł

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i

ZCh Police miały wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowała 8,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. przy 546,5 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe. Wynik EBITDA to 21,7 mln zł. "Zarząd

Grupa Azoty ma umowę z Hyundai Engineering na realizację Polimerów Police

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - PDH Polska, spółka celowa Azoty Police i Grupy Azoty, oraz Hyundai Engineering zawarły umowę na kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" (umowa EPC), podała Grupa Azoty. Wynagrodzenie należne wykonawcy ma

ZCh Police wznawiają plany dot. oferty publicznej akcji z prawem poboru

2019 roku wznowienie procesu prowadzenia oferty akcji i ukończenie oferty w II połowie 2019 roku nie wpłynie na harmonogram realizacji Projektu Polimery Police. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam

ZCh Police miały 5,61 mln zł zysku netto, 26,37 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 46,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Grupa Azoty: Dekonsolidacja AFRIG zmniejszy wynik za I półr. o 28,7 mln zł

finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł. Grupa Azoty planuje publikację skonsolidowanego raportu za I poł. 2018 r. na 28 sierpnia br. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam

Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o emisji akcji na Polimery Police

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Planowane wpływy z emisji powinny wynieść ok

ZCh Police miały 9,3 mln zł straty netto, 21,59 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 9,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

ZCh Police rekomendują wypłatę 31,5 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r. 

komunikacie. Według szacunkowych danych, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowała 69,71 mln zł zysku netto i 2 416,98 mln zł przychodów w 2016 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam

Wojciech Wardacki ponownie powołany na prezesa zarządu ZCh Police

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych, powołała zarząd spółki VIII wspólnej kadencji, z Wojciechem Wardackim jako prezesem zarządu, podała spółka. RN powołała: - Wojciecha Wardackiego - na

Grupa Azoty Police otrzyma w marcu i kwietniu dostawy fosforytów z Izraela

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Dwa statki fosforytów po ok. 25 tys. ton każdy przypłyną z Izraela do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police w marcu i kwietniu 2019 r. To efekt podpisanej w lutym br. umowy z holenderską firmą Israel Chemicals Ltd (ICL), która posiada kopalnie w

Ze względu na usterkę ZCh Police zawiesiły produkcję mocznika do 11 sierpnia

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - W wyniku wykrycia usterki w instalacji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika. Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem

ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - African Investment Group - spółka zależna Zakładów Chemicznych Police - złożyło wniosek o upadłość w sądzie gospodarczym w Dakarze, poinformowały Police.  "Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" dalej: informuje, że w dniu 29

ZCh Police miały wstępnie 19,6 mln zł straty netto w III kw. 2018

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 19,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. przy przychodach w wysokości 552,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA  za III kw. br. wyniosła 5,9 mln zł. "Zarząd

Grupa Azoty rekomenduje pozostawienie zysku za 2018 r. w spółce

projektu "Polimery Police"" - czytamy w komunikacie. W celu realizacji powyższej uchwały, zarząd wystąpi do rady nadzorczej o dokonanie oceny wniosku oraz do walnego zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2018. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji

Grupa Azoty ma list intenc. z Hyundai i KIND ws. finansowania Polimerów Police

Grupa Azoty informowała, że w strukturze finansowania inwestycji Polimery Police, oprócz finansowania dłużnego oraz środków własnych, niezbędne będzie pozyskanie ok. 200 mln euro środków od inwestorów zewnętrznych Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

Grupa Azoty rozpoczyna prace nad nową strategią na lata 2020-2030

kosztownych projektów inwestycyjnych, z projektem Polimery Police na czele, grupa będzie miała ograniczone pole manewru jeśli chodzi o spektakularne nowe inwestycje. "Dlatego duży nacisk na pewno położymy na badania i rozwój, wykorzystanie istniejącego potencjału i racjonalizację" - zapowiedział

ZCh Police ustaliły warunki handlowe dla sprzedaży propylenu z PDH na wyłączność

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z realizowanym projektem PDH zostały ustalone warunki handlowe dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność, w których stronami są spółka zależna od PDH Polska oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 12 VI o wypłacie 31,5 mln zł dywidendy

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ZCh Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca br. o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Pozostała część zysku w kwocie 32, 48 mln zł

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

zainwestowania łącznej kwoty 130 mln USD w realizację projektu Polimery Police. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym

ZCh Police miały 49,51 mln zł zysku netto, 59,54 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 49,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 33,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 59,54 mln zł

Grupa Azoty: PDH Polska zmieniła nazwę na Grupa Azoty Polyolefins

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - PDH Polska - spółka celowa Grupy Azoty powołana do realizacji projektu "Polimery Police" - zmieniła 8 października br. nazwę na Grupa Azoty Polyolefins, podała Grupa Azoty. Zmiana nazwy to kolejny etap budowy marki tej kluczowej dla

Grupa Azoty będzie dostarczać ZCh Police amoniak za ok. 113 mln zł rocznie

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała umowę ramową na dostawy amoniaku ciekłego ze spółką zależną - Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie.  "Umowa zawarta została zgodnie z realizacją

Grupa Azoty analizuje wpływ błędu w ZCh Police na wyniki grupy

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty analizuje wpływ ujawnionego dziś błędu w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, podała spółka. "Emitent po zakończeniu analizy i po uzyskaniu opinii

ZCh Police zawieszają ofertę publiczną i zakładają wznowienie w III kwartale

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęły uchwałę w sprawie zawieszenia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Wznowienie procesu przewidziane jest na III

Grupa Azoty celuje w wydanie polecenia rozpoczęcia Polimerów Police na pocz. XII

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty zakłada, że wydanie polecenia do rozpoczęcia realizacji projektu Polimery Police odbędzie się na początku grudnia, poinformował prezes Wojciech Wardacki. Zaznaczył, że jest przekonany o powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania dla projektu

ZCh Police mają umowę zakupu ilmenitu za szacunkowo 140 mln zł

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z Titania AS z Norwegii umowę dotyczącą zakupu ilmenitu o szacowanej wartości 140 mln zł do końca 2019 roku., podały Police. „Wartość umowy szacowana jest na kwotę 140 000 000,00 zł. Umowa zawarta

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o 0,53 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali o przeznaczeniu 39,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 4 czerwca

ZCh Police miały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r., podała spółka. Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych to 29,4 mln zł. Szacunkowa EBITDA za I półrocze to 93,5 mln zł, EBITDA z

Grupa Azoty spodziewa się jeszcze dwóch inwestorów PDH Polska na 700 mln zł

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Trwają rozmowy dotyczące wejścia kapitałowego dwóch kolejnych potencjalnych inwestorów do spółki PDH Polska, powołanej do realizacji inwestycji Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Oprócz podpisanych już porozumień z Hyundai

Rada nadzorcza ZCh Police powołała zarząd VII kadencji w niezmienionym składzie

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) – Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) powołała zarząd VII wspólnej, trzyletniej kadencji w niezmienionym składzie, z Krzysztofem Jałosińskim jako prezesem, podała spółka. W skład zarządu powołano ponownie, oprócz prezesa

Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do spółki PDH Polska

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty nadal rozmawia z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do spółki PDH Polska, realizującej inwestycję Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Potencjalna wielkość zaangażowania kolejnego podmiotu to ok. 200 mln zł

ZCh Police sprzedadzą Thoro Nielsen nawozy i mocznik za ok. 135,3 mln netto

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zawarły z Thoro Nielsen umowę sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika w latach 2017-2019, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość umowy to 135,3 mln netto. "Umowa zawarta została na czas

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

zadaniem jest realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska.  Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze