azotowe kędzierzyn

Wielka Synteza Chemiczna: prywatyzacja pół na pół

W listopadzie miała zakończyć się prywatyzacja spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej. To konieczność. Bez inwestora i środków na inwestycje cała branża może zniknąć. Mimo, że porozumienie było gotowe, do sprzedaży jednak nie doszło. Minister skarbu zdecydował, że dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz Zakładów Azotowych Tarnów znajdzie innego inwestora niż PCC.

Marek Drac-Tatoń: w chemii najpierw fuzja, potem giełda

Transparentność, rynkowa wycena akcji i możliwość uzyskania znaczących przychodów z ich sprzedaży, to powód do prywatyzacji Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Tarnów poprzez Giełdę Papierów Wartościowych - uważa Marek Drac-Tatoń, prezes Nafty Polskiej. Co czeka Zakłady Azotowe w Kędzierzynie i

Cztery projekty Grupy Azoty otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z NCBR

, wpłynie korzystnie na zdrowotność roślin uprawnych i zmiany właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych gleb, zaznaczono. Dwa kolejne projekty realizuje Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn: "Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz

Grupa Azoty będzie kupować węgiel od PGG za ok. 212,5 mln zł netto rocznie

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy nabycia węgla za łącznie ok. 212,5 mln zł netto rocznie, podała Grupa

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego. Planowane zakończenie inwestycji - lata 2024/2025, budżet 695 mln zł. - Grupa Azoty Kędzierzyn - projekty inwestycyjne: przystosowanie instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex, modernizacja węzła skraplania amoniaku

Mateusz Gramza został powołany na stanowisko prezesa ZA Kędzierzyn

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn powołała na prezesa Mateusza Gramza. Funkcje wiceprezesów objęli Adam Gąsiorowski i Sławomir Brzeziński, podała spółka. "Zmiany wynikają z celów, które Grupa Azoty stawia przed zarządami spółek. To

Grupa Azoty ma drugą umowę kredytową z EBOR o maks. wartości 500 mln zł

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i

ZCh Police ustaliły warunki handlowe dla sprzedaży propylenu z PDH na wyłączność

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z realizowanym projektem PDH zostały ustalone warunki handlowe dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność, w których stronami są spółka zależna od PDH Polska oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Spółka zależna Grupy Azoty ma umowę na dostawy tlenu i azotu wart. 1,1 mld zł

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Kędzierzyn - spółka zależna Grupy Azoty zawarła z firmą Air Products Sp. z. o.o. umowę na dostawy tlenu i azotu. Umowa została zawarta na czas określony - od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2035 roku. Szacunkowa wartość świadczeń

Grupa Azoty Puławy ma umowy na dostawy melaminy i mocznika za ok. 53 mln zł

są kolejnymi umowami zawartymi pomiędzy firmami" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty Puławy jest jedynym w Polsce producentem melaminy i jednym z trzech w Grupie Azoty dostawców mocznika (obok Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Kędzierzyn). Głównym odbiorcą melaminy jest rynek europejski, a w

PGNiG przedłużyło umowy na dostawy gazu dla spółek Grupy Azoty do września 2022

tym 4,1 mld zł w przypadku Puław i 2,12 mld zł w przypadku Polic. Oświadczenia potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania kontraktów indywidualnych PGNiG otrzymało od Grupy Azoty, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupy Azoty Zakłady Azotowe

ZA Puławy kupią gaz od RWE Supply & Trading za ok. 170 mln zł

: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)

Grupa Azoty dostarczy płynny nawóz RSM do Czech za ok. 80 mln zł

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisały kontrakt z Agro CS na dostawy i dystrybucję płynnego nawozu RSM do Czech, podała Grupa Azoty. Szacowana wartość kontraktu to 80 mln zł. "Podpisana umowa opiewa na

Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r/r do 276,13 mln zł w I kw. 2015 r.

Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Azotowe Kędzierzyn jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.", poinformowała spółka. Organ kontroli celno-skarbowej ustalił, że różnica w

Prymus podpisał umowę ramową z ZAK na zakup teraftalanu

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Prymus zawarł z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn umowę ramową na zakup teraftalanu bis, sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 25 mln zł netto, podał Prymus. Zgodnie z zapisami kontraktu, produkt nabywany będzie do

Spółka zależna Mostostalu Zabrze dostarczy elementy dla ZAK za 42,95 mln zł

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac rozwojowych dla

Grupa Azoty: Odpisy w ZAK obniżą zysk netto Grupy o 32 mln zł w tym roku

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Odpis aktualizujący wartość środków trwałych Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn będzie miał wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego Grupy Azoty w wysokości 40 mln zł, a także na poziom skonsolidowanego zysku netto - w wysokości 32 mln zł, podała

Grupa Azoty i Synthos mają dwie umowy o współpracy handlowej

Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W

Celem Grupy Azoty będzie minimalizacja ceny gazu, a nie dywersyfikacja

wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)  

Grupa Azoty ma umowę z bankami ws. podwyższenia kredytu o 1,5 mld zł

zmieniającej, podała Grupa Azoty. "Wszystkie kwoty otrzymane w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych kredytobiorcy i kluczowych spółek zależnych grupy kapitałowej emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A

PGNiG pozostanie strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla Grupy Azoty

. Grupy Azoty, Grupy Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy', Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police', Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 'Siarkopol'" - czytamy w komunikacie PGNiG.  Całkowita wartość kontraktów indywidualnych jest szacowana na

Grupa Azoty oczekuje wyniku EBITDA w tym roku porównywalnego do 2014 r.

: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)  

Grupa Azoty ma nową umowę kredytową z EBI na 145 mln euro

; - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie. Grupa Azoty zawarł z EBI nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 145 mln euro, a kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne

Grupa Azoty nie planuje sprzedaży spółki logistycznej Koltar

plastyfikatorów. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A

Zysk netto Grupy Azoty to 73,59 mln zł w III kw., konsensus: 37,53 mln zł

. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A

Grupa Azoty: Nowa wytwórnia pozwoli zająć pozycję 2. producenta poliamidu w UE

. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A

Grupa Azoty ma pozwolenie na budowę wytwórni nawozów granulowanych w Puławach

strategiczne Grupy Azoty, zgodnie z którymi do roku 2020 Grupa wzmocni swoją pozycję wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie. Poszukujemy dalszych możliwości rozwoju i poprawy efektywności produkcji nawozowej. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem know-how Grupy Azoty Kędzierzyn, co jest kolejnym

Grupa Azoty widzi potrzebę pracy nad dalszą integracją

; - dodał prezes. Bober został prezesem Grupy Azoty, w miejsce Pawła Jarczewskiego, pod koniec lutego. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in.: Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Siarkopol. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

Grupa Azoty została członkiem Chatham House jako pierwsza firma z regionu

dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)  

Grupa Azoty ma kredyty z EBI i EBOR łącznie na 700 mln zł

kredytu zawarta z EBI dotyczy finansowania w maksymalnej kwocie 550 mln zł. Jednocześnie tzw. kluczowe spółki zależne (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn) zawarły z EBI umowę, na podstawie której udzieliły gwarancji za

Grupa Azoty chce ukończyć raport nt. opłacalności zgazowania węgla w tym roku

wieloskładnikowych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)  

Capex Grupy Azoty sięgnął 1,02 mld zł w 2017 r., dług netto/EBITDA: ok. 0,3x

dominująca 215 051 tys. zł * Grupa kapitałowa Grupy Azoty Kędzierzyn 130 106 tys. zł * Grupa kapitałowa Grupy Azoty Police 227 544 tys. zł * Grupa kapitałowa Grupy Azoty Puławy 382 220 tys. zł * Grupa Azoty Siarkopol  26 861 tys. zł * Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. 7 252 tys. zł * Grupa Azoty

Bohdan Pecuszok został prezesem KGHM ZANAM

. odpowiadał za Departament Marketingu. Karierę zawodową rozpoczynał w 1990 roku w Zakładach Mechanicznych LEGMET. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Janusz Cendrowski pełnił funkcję prezesa Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., KGHM Metale S.A., Walcowni Metali Łabędy S.A. Był

ZA Puławy mają umowę z BGK na finansowanie budowy elektrowni

udzielił należącej do Grupy Azoty spółce Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni. ZA Puławy ogłosiły w maju br., że planują budowę bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe kosztem 1,125 mln zł do 2019 r. "Elektrownia

PGNiG ma umowę na dostawy gazu dla Grupy Azoty za szac. 3,3 mld zł do 2019 r.

się na ok. 3,3 mld zł, podało PGNiG. Zgodnie z umową, PGNiG dostarczy gaz ziemny do pięciu spółek z Grupy Azoty: Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Grupy Azoty Kopalnie

Mostostal Zabrze miał 2,05 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

pilotażowej dla Wydziału Estrów w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, S.A. (Grupa Azoty), prace mechaniczne w rafinerii w Niemczech dla Technip Zimmer GmbH oraz rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza dla Air Liquide w Krakowie. Spółka uczestniczy także w modernizacji elektrofiltrów na blokach oddziału

ZCh Police mają list intencyjny z Grupą Azoty ws. inwestycji w projekt PDH

. Jednocześnie List intencyjny przewiduje możliwość przedłużenia okresu jego obowiązywania za zgodą stron" - czytamy dalej. Ponadto Police wskazały, że obowiązuje nadal umowa o współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (dawniej Polskie Inwestycje Rozwojowe) oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Jackiewicz: Zmiany w zarządach spółek zal. Grupy Azoty w ciągu max. miesiąca

Grupy Azoty. W skład jej grupy kapitałowej wchodzą m.in.: Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Siarkopol. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole

ZA Tarnów i Kędzierzyn - rozmowy o aliansie

poszukać możliwości współpracy Zakłady Azotowe Tarnów i Kędzierzyn. Jak dowiedział się "Parkiet", jeszcze w tym tygodniu zarządy obu spółek mają się spotkać, aby omówić szczegóły strategicznego aliansu. Przyszła współpraca mogłaby obejmować m.in. działalność handlową, logistykę, zakupy surowców

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 619 mln zł, z ofertami złożonymi 1,2 mld zł

stanowi wartość podpisanych kontraktów" – czytamy w komunikacie. W ostatnim czasie spółka realizowała kontrakty w sektorach takich, jak chemia i petrochemia (EFRA w Grupie Lotos, Nitroerg Krupski Młyn, PKN Orlen w Płocku, Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle), energetyka (Elektrownia Kozienice

Strata netto Rafako to 1,35 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

. zł w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku). "Spadek sprzedaży jest związany głównie z finalizacją przez jednostkę dominującą kontraktu na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A." - czytamy dalej. Spadek sprzedaży na rynku krajowym odnotowano w

Grupa Azoty poprawiła wyniki w I półr. dzięki niższym kosztom i dywersyfikacji

: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ISBnews)  

Tauron i Grupa Azoty podpisały list intencyjny dot. projektu zgazowania węgla

przemyśle nawozów azotowych można częściowo zastąpić gazem syntezowym otrzymanym w wyniku zgazowania węgla. Stwarza to nowe perspektywy dla przemysłu wydobywczego, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez rozwój niskoemisyjnej technologii" - czytamy w komunikacie. Koncepcja zakłada

Grupa Azoty dopina finansowanie inwestycji w Policach, możliwy udział PIR

podpisana umowa z dostawcą technologii. Inwestycja ma być realizowana w formule SPV, w którym udziały większościowe należeć będą do Grupy Azoty - Zakładów Chemicznych Police i Zakładów Azotowych Kędzierzyn, odbiorcy propylenu z instalacji. Finansowanie dla ich zaangażowania w projekt będzie pochodziło ze

PKP Cargo z Grupą Azoty: kolej przewiezie 4 mln ton chemii

kontraktu przez dwa lata PKP Cargo będzie obsługiwać pięć spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", Grupa Azoty Kopalnie oraz Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol". W Polsce i za granicą PKP

Grupa Azoty chce wybrać model inwestycji w zgazowanie węgla w tym roku

wartość projektu wynosić będzie 400-600 mln euro, w zależności od wybranej wersji technologicznej. Miejscem planowanej inwestycji będzie Kędzierzyn Koźle. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

Tauron rozważa udział kapitałowy we wspólnej inwestycji z Grupą Azoty

wolę podpisania dalszych umów, w tym umów związanych z utworzeniem wspólnej spółki celowej. Szacowana wartość projektu wynosić będzie 400-600 mln euro, w zależności od wybranej wersji technologicznej. Miejscem planowanej inwestycji będzie Kędzierzyn Koźle. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w

Zakłady Chemiczne Police zarobiły kolejne miliony, głównie dzięki oszczędnościom

niepożądane dla naszej produkcji, dlatego ich jakość można określić jako dobrą - zapewnia Naruć. Kędzierzyn-Koźle i Puławy zarobiły więcej 26 mln zł zarobione w drugim kwartale to - tym razem - najniższy zysk wypracowany przez poszczególne zakłady Grupy Azoty. Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle w tym czasie

Grupa Azoty ma porozumienie z PIR ws. finansowania inwestycji za 1,7 mld zł

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) podpisały z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) umowę ws. określenia zasad, w oparciu o które strony wypracują szczegóły warunków finansowania budowy w Policach instalacji PDH wartej prawie

Przegląd informacji ze spółek

, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police razem ze spółką matką zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania wynikające z nowej umowy, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% jej kwoty (200 mln zł). Sąd Rejonowy Lublin

Przegląd informacji ze spółek

Brytyjskiego Szelfu Kontynentalnego, aby docelowo podwoić wielkość wydobycia Lotosu, dodano. Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy nabycia węgla za

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 696 mln zł, z ofertami złożonymi 1,3 mld zł

Kozienice, Elektrownia Opole, Elektrownia Fortum Zabrze, Elektrociepłownia w Płocku, Jaworzno), chemicznym i petrochemicznym (wspomniana EFRA w Grupie Lotos, PKN Orlen w Płocku, Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle, Nitroerg Krupski Młyn), a także w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych (KGHM Polska

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.  Alior Bank nabył od Lurena Investments 108 824 007 akcji Ruchu, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł, podał bank. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Grupy Azoty ZAK) powołała

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o przełożeniu premiery gry "Plane Mechanic Simulator" (PMS) na 13 lutego 2019 r. (z 7 lutego 2019 r.), podała spółka. Celem Komputronika jest wzrost "we wszystkich obszarach" o 30% r/r w 2019 r., podała spółka. Prymus zawarł z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn umowę

Przegląd informacji ze spółek

, podała giełda. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z realizowanym projektem PDH zostały ustalone warunki handlowe dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność, w których stronami są spółka zależna od PDH Polska oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, poinformowała spółka. Warunki

Przegląd informacji ze spółek

Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP), podała grupa. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisały kontrakt z Agro CS na dostawy i dystrybucję płynnego nawozu RSM do Czech, podała Grupa Azoty. Szacowana wartość kontraktu to 80 mln zł. Thomson liczy na

Przegląd prasy

kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police razem ze spółką matką zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji, na podstawie której udzieliły gwarancji za zobowiązania wynikające z

"Rz": Walka o polską chemię

bowiem przedstawić więcej niż jedną aplikację. Według wczorajszej wyceny giełdowej wystawiony na sprzedaż pakiet akcji Azotów Tarnów wart jest prawie 370 milionów złotych, natomiast oferowane akcje Ciechu nieco ponad 400 milionów złotych. ZAK, czyli dawniej Zakłady Azotowe Kędzierzyn nie jest notowany na

Minister Grad zapowiada kolejne debiuty na giełdzie

zaproponuje dalszą prywatyzację ZA Kędzierzyn i ZA Tarnów. "Zaraz na początku 2009 roku, kiedy na giełdę wejdą Zakłady Azotowe w Kędzierzynie, będziemy chcieli zaproponować dalszą, ostateczną prywatyzację obu firm. Będziemy poszukiwali dla nich inwestora strategicznego" - podkreślił Grad

Jackiewicz stracił skarb

Totalizatora Sportowego. Znajomi Jackiewicza pełnią również funkcje członków zarządów, rad nadzorczych i dyrektorów m.in. w Lotosie, PZU, PGE, Towarowej Giełdzie Energii (należy do Giełdy Papierów Wartościowych), Polskiej Spółce Gazownictwa i Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Z decyzji personalnych Jackiewicza

Przegląd informacji ze spółek

Przemysłowe - zawarła umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac rozwojowych dla Wydziału Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast w ZAK, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie

Plan Morawieckiego. Fuzja termojądrowa i elektrownie jądrowe za 100 mld zł

fabryk. Wcześniej swoje zainteresowanie tą technologią wykazywały Zakłady Azotowe Kędzierzyn w Kędzierzynie-Koźlu. Polska termojądrowa W strategicznych planach jest również stworzenie Europejskiego Laboratorium Badawczego Nowych Materiałów. Ośrodek ma brać udział w europejskim programie badań nad

Polska chemia to kura znosząca złote jaja. Skąd takie zyski?

Polymers, Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Zakłady Chemiczne Police. Zyski przełożyły się na wzrost kursu akcji. Od giełdowego dołka w lutym 2009 r. papiery Puław podrożały trzykrotnie - z 35 zł za sztukę do 110 zł. W tym samym czasie akcje tarnowskich Azotów podrożały z 5,5 zł do 44 zł za sztukę, czyli o

Przegląd informacji ze spółek

; Zakłady Azotowe Kędzierzyn - spółka zależna Grupy Azoty zawarła z firmą Air Products Sp. z. o.o. umowę na dostawy tlenu i azotu. Umowa została zawarta na czas określony - od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2035 roku. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 1,1 mld zł netto, podała

Nafta do likwidacji, spółki do Agencji

.) zostaną przekazane bezpośrednio w ręce skarbu państwa, a kontrolowane dziś przez Naftę spółki wielkiej syntezy chemicznej ostatecznie sprywatyzowane (chodzi o Zakłady Azotowe "Tarnów" i "Kędzierzyn"). - Do likwidacji Nafty powinno dojść najpóźniej 1 stycznia 2010 r. z możliwością

Przegląd informacji ze spółek

Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Kerdos Group poprzez ustanowienie w stosunku do niego tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie PMR Restrukturyzacje, podała spółka. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn powołała na

Prywatyzacja: chemiczna powtórka z rozrywki

dokończyć prywatyzację branży chemicznej. "Na tapecie" są ponownie Zakłady Azotowe Tarnów oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn. W ubiegłym roku udało się bowiem sprzedać zakłady chemiczne Zachem Bydgoszcz oraz zakłady chemiczne Organika Sarzyna. Jak mówią złośliwi, do transakcji prawdopodobnie doszło

W Lubuskiem rządzi Cinkciarz.pl, a w Małopolsce? Będziecie zaskoczeni. Oto największe firmy w każdym z województw

klientów. - Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 260,9 tys. km linii energetycznych - czytamy na stronie producenta. Tauronem zarządza Dariusz Lubera. Przychody ze sprzedaży w 2014 r.: 1,7 mld zł Siedziba: Kędzierzyn-Koźle Brenntag jest największym

Przegląd informacji ze spółek

19 tys. usług (RGU), podało UPC.  Odpis aktualizujący wartość środków trwałych Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn będzie miał wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego Grupy Azoty w wysokości 40 mln zł, a także na poziom skonsolidowanego zysku netto - w wysokości 32 mln zł

CIECh nie rezygnuje z Anwilu

polichlorku winylu, stosowanego m.in. w budownictwie, medycynie, energetyce. Specjalnie w tym celu utworzył Polskie Konsorcjum Chemiczne (PKCh) z zakładami azotowymi Tarnów i Kędzierzyn. - Gdy Orlen wybierze doradcę do sprzedaży Anwilu, my przedstawimy swojego. Terminy ustalimy 19 lutego. Dalsze rozmowy będą

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

przedsiębiorstwa Mercure Zamość Stare Miasto za cenę łączną 21,5 mln zł netto, podała spółka.   Grupa Azoty ma porozumienie z PIR ws. finansowania inwestycji za 1,7 mld zł   Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) podpisały z Polskimi

Chemia boi się podwyżek cen gazu

wielkiej chemii Podwyżki cen gazu obawiają się jego najwięksi odbiorcy: zakłady chemiczne. - Oczywiście, martwimy się ewentualnymi podwyżkami - przyznaje Bartłomiej Cząstkiewicz, prezes Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo w końcu niedawno PGNiG zafundował nam

Chemia mało elastyczna

. Tymczasem regułą są stosunkowo krótkie łańcuchy produkcyjne (nie jest to zresztą specyfika wyłącznie przemysłu chemicznego). Wyjątkiem jest rozwiązanie zastosowane w Zakładach Azotowych Puławy. Firmy nie stać było na wybudowanie nowych instalacji, wiec do maksimum postanowiła wykorzystywać już istniejące