azotów

Grupa Azoty użyczyła 40 samochodów służbowych do walki z epidemią

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty zaoferowała użyczenie 40 służbowych samochodów osobowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa, podała spółka. To kolejny wkład spółek Grupy w walce z trwającą epidemią. W odpowiedzi na prośbę

Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na harmonogram realizacji Polimerów Police - flagowej inwestycji Grupy Azoty, zapewnił prezes Wojciech Wardacki. "Harmonogram Polimerów Police realizowany jest zgodnie z planem, a prace toczą się bez przeszkód"

Grupa Azoty zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty zarekomendowała przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2019, wnioskując o przeznaczenie

Grupa Azoty rozpoczęła produkcję rękawiczek o właściwościach antywirusowych

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty w swoim centrum badawczo-rozwojowym w Tarnowie rozpoczęła produkcję bezpiecznych rękawiczek o właściwościach antywirusowych, poinformował wiceprezes Grupy, Grzegorz Kądzielawski. "W centrum badawczo-rozwojowym Grupy Azoty rozpoczęliśmy produkcję

Tomasz Hryniewicz powołany na wiceprezesa Grupy Azoty

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty powierzyła Tomaszowi Hryniewiczowi, dotychczasowemu członkowi zarządu spółki XI kadencji, funkcję wiceprezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. "Tomasz Hryniewicz został powołany w skład zarządu spółki w

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln zł, podała Grupa Azoty

Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty nie widzi zagrożenia z powodu koronawirusa dla realizacji dwóch flagowych inwestycji grupy, czyli Polimerów Police i EC Puławy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Wardacki. W przypadku mniejszych projektów może wchodzić w grę zmiana harmonogramów

Grupa Azoty kupi od PGNiG gaz po cenach rynkowych

W środę PGNiG podpisało wieloletnią ramową umowę o sprzedaży gazu z Grupą Azoty, największym klientem naszego koncernu gazowego. Na podstawie tej umowy do września 2019 r. PGNiG sprzeda pięciu spółkom Grupy Azoty nawet 4,5 mld m sześc. gazu, o wartości szacowanej na mniej więcej 3,3 mld zł

Grupa Azoty nie zanotowała istotnego spadku sprzedaży z powodu koronawirusa

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Sytuacja w Grupie Azoty w wyniku pandemii COVID-19 nie uległa pogorszeniu. Grupa korzysta na niskich cenach gazu i surowców do produkcji. Liczy się jednak z możliwością przejściowego spadku zamówień na swoje tworzywa, biel tytanową i alkohole OXO, a także

Prezes Grupy Azoty: Pandemia przyspieszy rozwiązania UE korzystne dla przemysłu

europejskiego przemysłu, ocenił prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Wyprowadzka europejskich producentów do innych krajów wiązała się w znacznej mierze z polityką dekarbonizacji prowadzoną w UE. Koszty ograniczania emisji dwutlenku węgla pogarszały pozycję konkurencyjną europejskich fabryk, a przy tym

Grupa Azoty: Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy Polimerów Police

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka z grupy kapitałowej Grupy Azoty - przekazała plac budowy Polimerów Police firmie Hyundai Engineering, podała Grupa Azoty. Tym samym generalny wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane na terenie przyszłego

Prezes Grupy Azoty: Rok 2020 będzie ogromnym wyzwaniem

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Bieżący rok będzie okresem ogromnych wyzwań dla Grupy Azoty, między innymi ze względu na kwestię suszy, poinformował prezes spółki Wojciech Wardacki. "To będzie rok ogromnych wyzwań, między innymi ze względu na kwestię suszy. Ostatnio mieliśmy trochę

Grupa Azoty Siarkopol: Nie będzie zwolnień grupowych w spółce

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - W związku z rekordowo niskimi cenami siarki na światowych rynkach, czego efektem są straty ponoszone na bieżącej działalności, Grupa Azoty Siarkopol - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - rozpoczęła działania 

Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie realizacji projektu Polimery Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - wydała Hyundai Engineering Co., Ltd polecenie przystąpienia do pełnej realizacji (full notice to proceed) w ramach umowy o kompleksową realizację projektu

Grupa Azoty miała wstępnie 70,11 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty obniżyła szacunki wyniku netto i EBITDA za II kwartał i I półrocze 2020 roku, w związku ze zmianą polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady

Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty jest otwarta na biznesową współpracę ze swoim mniejszościowym akcjonariuszem - rosyjską firmą Acron, zadeklarował prezes Wojciech Wardacki. "Wiemy, że Acron inwestuje w produkcję soli potasowej. My jesteśmy dużym odbiorcą tego produktu. Byłoby

Grupa Azoty zrealizowała 6 mln euro synergii z przejęcia Compo Expert w 2019 r.

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty zrealizowała 6 mln euro synergii związanych z przejęciem Compo Expert w 2019 roku, z łącznych synergii szacowanych na 40 mln euro do 2024 roku, podała spółka. Integracja niemieckiej spółki Compo Expert z Grupą Azoty przebiega bardzo szybko i

Wymieniono prezesa Grupy Azoty. Trwa czystka ludzi Jackiewicza, karty rozdaje Morawiecki [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Wymieniono prezesa Grupy Azoty. Trwa czystka ludzi Jackiewicza, karty rozdaje Morawiecki [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Rada nadzorcza Grupy Azoty nie podała powodów odwołania Mariusza Bobera, który od lutego kierował największą polską firmą chemiczną. W przeszłości ten 51-letni menedżer zajmował kierownicze stanowiska w kombinacie miedziowym KGHM i Zakładach Chemicznych Police. Czystki po Jackiewiczu Jego nagłe

Zarząd Grupy Azoty ZAK z prezesem S. Lipkowskim powołany na nową kadencję

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Grupy Azoty ZAK) powołała na kolejną kadencję zarząd w niezmienionym składzie, ze Sławomirem Lipkowskim jako prezesem, podała spółka. "Zarząd Grupy Azoty ZAK S.A. nowej wspólnej kadencji, trwającej

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł

Grupa Azoty ZAK wybuduje centrum badawczo-rozwojowe do 2021 roku

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - W Grupie Azoty ZAK - spółce wchodzącej w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty - powstanie do 2021 r. centrum badawczo-rozwojowe, wspierające innowacje w segmencie OXO i przetwórstwie tworzyw sztucznych, podała spółka. "Kędzierzyńska spółka Grupy

Grupa Azoty nawiązała współpracę z AGH w Krakowie m.in. dot. ochrony klimatu

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy, podała spółka. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu. Współpraca będzie

Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym

Police, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty na bieżąco aktualizuje analizy dotyczące spodziewanego popytu na polipropylen, mającego wpływ na rentowność inwestycji Polimery Police. Wynika z nich, że w 2023 roku, kiedy inwestycja ma już produkować, rynek polipropylenu powinien być na fali wzrostowej

Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos wyraziła zgodę na inwestycję w projekt Polimery Police i objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins, podała grupa. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku, zarząd Grupy Lotos informuje, że rada nadzorcza

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 58,25 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Przeznacza się zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 58 249 388,32

Grupa Azoty miała wstępnie 105,6 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 105,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 roku, podała spółka powołując się na szacunkowe dane.  Skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 353,4 mln zł. Przychody wyniosły 2 268,9 mln zł, podano w komunikacie

Grupa Azoty Koltar ogłosiła postępowanie na funkcję prezesa i 4 wiceprezesów

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki Grupa Azoty Koltar - spółki zależnej Grupy Azoty - wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz czterech wiceprezesów, podała Grupa Azoty. Postępowanie dotyczy wyboru prezesa, wiceprezesa - dyrektora oddziału spółki w

Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne 200 tys. zł na walkę z koronawirusem

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne środki finansowe na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie darowizny w wysokości 200 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty, w porównaniu do średniego poziomu ok. 1 mld zł rocznie w ostatnich latach, podała spółka. Wzrost wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty związany będzie z

Cztery projekty Grupy Azoty otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z NCBR

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Łączna wartość dofinansowania

Grupa Azoty: Koronawirus uderza przede wszystkim w segment tworzyw w II kw.

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Największy wpływ pandemii koronawirusa na działalność Grupy Azoty w II kwartale 2020 roku dotyczy segmentu tworzyw i melaminy, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński. "Najtrudniej jest w obszarze tworzyw i melaminy, ze względu na sytuację w

Tomasz Hryniewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa Grupy Azoty

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała w skład zarządu Tomasza Hryniewicza i powierzyła mu funkcję wiceprezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a

Grupa Azoty Chorzów zakłada kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Chorzów - spółka zależna Zakładów Azotowych Puławy z Grupy Azoty - przewiduje wypracowanie kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Piotr Hetnar. "Nasz plan zakłada, że w 2020 roku osiągniemy przychody ze

Grupa Azoty ma porozumienie z Air Liquide dot. ograniczania szkodliwych emisji

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty i francuska firma Air Liquide podpisały porozumienie, przewidujące współpracę przy projektach wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym i wdrażanie rozwiązań, ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podpisano je w trakcie Polsko

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka celowa realizująca projekt Polimery Police - podpisała listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu "Polimery

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "

Grupa Azoty: Tomasz Karusewicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego RN

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Tomasz Karusewicz zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej Grupy Azoty, podała spółka. "Tomasz Karusewicz nie podał przyczyn rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Obecnie w skład rady nadzorczej Grupy

Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do spółki PDH Polska

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty nadal rozmawia z podmiotami zainteresowanymi wejściem kapitałowym do spółki PDH Polska, realizującej inwestycję Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Potencjalna wielkość zaangażowania kolejnego podmiotu to ok. 200 mln zł

Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty podjęła uchwałę o objęciu akcji serii C z planowanej emisji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" w drodze realizacji prawa poboru, złożenia zapisów dodatkowych za określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach subskrypcji

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty w wyniku przeprowadzonych testów stwierdziła konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, podała spółka. Odpis wpłynie na skonsolidowane wyniki grupy na poziomie EBITDA (-28,8

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND mają zgodę UOKiK na wspólny projekt

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie szeregu instalacji, które posłużą do produkcji polipropylenu Grupa Azoty, Grupa Lotos, Hyundai

Grupa Azoty Chorzów: W tym roku zapadnie decyzja dot. nierentownej instalacji

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Decyzja Grupy Azoty Chorzów - spółki zależnej Zakładów Azotowych Puławy z Grupy Azoty - w sprawie alternatywnego wykorzystania instalacji do przerobu tłuszczów, której praca została wstrzymana pod koniec 2018 roku ze względu na generowane straty, powinna zapaść w

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 24 I o objęciu akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydują w sprawie wyrazenia zgody na objecie akcji w podwyzszonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins", wynika z uchwał walnego zwołanego na dzień 24stycznia. &bdquo

Akcjonariusze Grupy Azoty Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o

Grupa Azoty trzeci raz przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. Polimerów Police

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres

Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police. "Na mocy

Grupa Azoty ponownie przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos po raz kolejny podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", wydłużający okres

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w

Grupa Azoty rekomenduje pozostawienie zysku za 2018 r. w spółce

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę zakładającą przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 171 064 449,85 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego, poinformowała spółka. "Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w polityce

Grupa Azoty poszuka innowacji w ramach projektu Impact_Poland 2.0

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox będzie poszukiwać przez najbliższe dwa lata nowoczesnych technologii z potencjałem do rozwinięcia w przemyśle chemicznym. W ramach projektu spółka uzyska możliwość testowania nowych produktów, usług i modeli

Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty zdiagnozowała obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe grupy, podała spółka. Na chwilę obecną Grupa Azoty nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) oraz ich spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione

Grupa Azoty inwestuje u nas. Będą produkować siarkę granulowaną

Grupa Azoty informuje, że instalacja odpowiada na potrzeby klientów poszukujących siarki o bardzo niskiej zawartości wilgoci. Mowa o siarce pastylkowanej, która spełnia te wymogi. - Produkcja siarki nową metodą jest też o wiele bardziej efektywna. Stosowana do tej pory technologia powodowała

PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną

Osiek, 20.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna, poinformowały spółki. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym

Michał Siewierski z RN Grupy Azoty Siarkopol oddelegowany na stanowisko prezesa

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Siarkopol odwołała ze składu zarządu prezesa Trajana Szuladzińskiego i wiceprezes Agnieszkę Leszczyńską, podała spółka. Do czasowego wykonywania czynności prezesa rada nadzorcza delegowała ze swojego składu przewodniczącego Michała

Wiceprezes Grupy Azoty: jesteśmy zadowoleni z umowy na dostawy gazu

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Obecna umowa Grupy Azoty z PGNiG na dostawy gazu ziemnego oparta jest o ceny hubu zachodnioeuropejskiego, co oznacza, że mamy takie same ceny, jak Europa Zachodnia, w tym także europejska część koncernu Yara, powiedział wiceprezes Grupy Azoty Witold

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - PDH Polska - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police - podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 372,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 612,82 mln zł wobec 81,14 mln zł zysku rok

Grupa Lotos zdecyduje do jutra ws. zaangażowania w Polimery Police Grupy Azoty

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, do jutra Grupa Lotos podejmie decyzję w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, poinformował prezes Mateusz Bonca. Podkreślił, że projekt ten wpisuje się w strategię Grupy

Grupa Azoty: Projekt zgazowania węgla w Kędzierzynie zgodnie z harmonogramem

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Projekt zgazowania węgla, realizowany wspólnie z Tauronem w Kędzierzynie, jest konsekwentnie realizowany i przebiega zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Jesteśmy przed decyzją o utworzeniu spółki celowej

Grupa Azoty miała wstępnie 61 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. według szacunkowych danych, podała spółka. Wynik EBITDA sięgnął 316,3 mln zł, podano w komunikacie. Przychody wyniosły 2 563,9 mln zł. W okresie 9 miesięcy br. Grupa Azoty odnotowała

Grupa Azoty szacuje synergie z przejęcia Compo Expert na minimum 40 mln euro

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty szacuje, że łączne synergie wynikające z integracji w grupie niemieckiej spółki Compo Expert wyniosą co najmniej 40 mln euro do 2024 roku, poinformował prezes Wojciech Wardacki. "To wstępne szacunki. Oceniam, że w rzeczywistości te synergie mogą

Grupa Azoty rozpoczyna prace nad nową strategią na lata 2020-2030

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty przystępuje do prac nad opracowaniem nowej strategii na lata 2020-2030, poinformował prezes Wojciech Wardacki. Spółka spodziewa się zatwierdzenia gotowego dokumentu przez zarząd w III kwartale 2020 roku. "W większości prace nad nową 

Grupa Azoty oczekuje dodatkowych synergii z przejęcia Grupy Compo Expert

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty oczekuje - w związku z przejęciem Grupy Compo Expert- synergii w kilku obszarach: know-how produkcyjnego, sprzedażowym, badań i rozwoju, surowcowo-produktowym i finansowania, podała spółka, odpowiadając na pytania akcjonariusza. Według Azotów

Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie Grupy Compo Expert

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty 100% udziałów w  Grupie Compo Expert, podała spółka. Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy

Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie wytwórnię compoundingu o mocy 50 tys. ton

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Spółka Grupa Azoty Compounding - działająca w ramach segmentu biznesowego Tworzywa w Grupie Azoty - uruchomiła nową wytwórnie tworzyw modyfikowanych (compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie, podała spółka. Wartość inwestycji wyniósł 100 mln zł

Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. "Liczba praw poboru uprawniających do objęcia [...] jednej akcji nowej emisji została

Grupa Azoty: Niemiecki FCO wydał zgodę na przejęcie Got TopCo

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Niemiecki Federalny Urząd ds. Karteli (FCO), tj. niemiecki organ antymonopolowy, udzielił zgody na transakcję nabycia przez Grupę Azoty 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy (kontrolującej spółki Grupy Compo Expert), na podstawie

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co. (HEC), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji

PKP Cargo z Grupą Azoty: kolej przewiezie 4 mln ton chemii

PKP Cargo współpracuje z Grupą Azoty od jej powstania w 2001 r. W ciągu ostatniego roku przewoźnik przetransportował na jej rzecz 3,5 mln ton towarów. Obsługa tych zleceń wiąże się z uruchamianiem prawie 10 pociągów dziennie. W czwartek firmy przedłużyły współpracę. Na podstawie nowego

Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. powołania spółki celowej

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia i Grupa Azoty złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Wniosek wpłynął 7 października. Sprawa jest w toku. "Zgłoszenie dotyczy utworzenia

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), podały spółki

Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Lotos potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów, dotyczących warunków finansowania kapitałowego projektu Polimery Police, poprzez objęcie akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins przez Grupę Lotos

Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie Goat TopCo

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na nabycie udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH od Goat Netherlands B.V., podała spółka. Zgoda walnego zgromadzenia została udzielona pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" - z grupy kapitałowej Grupy Azoty - zdecydowali na walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru

Grupa Azoty szacuje koszt postoju instalacji syntezy na 53,7 mln zł

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Postój instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika spowodował szacunkowe skutki finansowe dla  Grupa Azoty w ujęciu skonsolidowanym, które wyniosą -53,7 mln zł tytułem utraconych korzyści, podała spółka. Zaprezentowane wielkości mają charakter

Grupa Azoty wprowadza do oferty skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych przedstawicieli terenowych departamentu korporacyjnego handlu segmentu Agro trafią

Prezes Grupy Azoty: Giełdowe wyceny spółek z grupy są zaniżone

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Wyceny akcji spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty na GPW są zaniżone, przy jednocześnie niskim udziale akcji znajdujących się w wolnym obrocie, uważa prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Wobec zaniżonej, naszym zdaniem, wyceny spółek z grupy i

Azoty przejmą Pogoń? Prezes: To najlepszy z możliwych partnerów

Grupa Azoty w środę zanotowała ogromny sukces promocyjny dzięki sportowi. Siatkarki Chemika Police wygrały arcyważny mecz Ligi Mistrzyń, pokonując uznawane za najlepszą żeńską drużynę globu Dinamo Kazań. Tego samego wieczoru hala widowiskowo-sportowa została przechrzczona na Azoty Arenę. Informacje

Przychody Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 roku, co będzie oznaczało historyczny rekord, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. "W zasadzie przekroczenie w tym roku poziomu 12 mld zł przychodów jest

Grupa Azoty Puławy ma umowy na dostawy melaminy i mocznika za ok. 53 mln zł

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Puławy zawarła trzyletnie umowy z LERG Pustków na dostawy melaminy i mocznika, podała spółka zależna Grupy Azoty. Szacunkowa wartość umów wynosi ok. 53 mln zł. "Umowy zawarte na lata 2019-2021 obejmują sprzedaż melaminy oraz mocznika i

Grupa Azoty miała 180,65 mln zł zysku netto, 476 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 180,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 294,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 286,08 mln zł wobec 408,09 mln zł zysku

Grupa Azoty negocjuje przejęcia z 3 zagranicznymi podmiotami

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty jest w trakcie negocjacji na temat przejęć z trzema zagranicznymi podmiotami, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński. "Prowadzimy negocjacje w sprawie przejęć z trzema zagranicznymi podmiotami" - powiedział

PGNiG przedłużyło umowy na dostawy gazu dla spółek Grupy Azoty do września 2022

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przedłużyło z pięcioma spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne do umowy ramowej sprzedaży gazu ziemnego, podały spółki w osobnych komunikatach. Umowy zostały przedłużone do 30 września 2022 roku, a ich

CBA zatrzymała przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty

Grupy Azoty, pracownik Grupy Lotos oraz biznesmeni, podano również. "Agenci z lubelskiej delegatury CBA wpadli na trop przestępczej działalności o charakterze korupcyjnym pracownika gdańskiej Grupy Lotos Aleksandra I. oraz warszawskiego prezesa spółki z branży energetycznej Andrzeja M. Mężczyźni

Spółka zależna Grupy Azoty ma umowę na dostawę nawozów dla spółek KOWR

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Agrochem Puławy - spółka zależna Zakładów Azotowych Puławy z grupy kapitałowej Grupy Azoty - podpisała umowę w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z GreenLab - spółką zależną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Umowa

ATT Polymers z Grupy Azoty otworzył Centrum Logistyczne Guben

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - ATT Polymers GmbH, spółka należąca do Grupy Azoty, otworzyła nowe centrum logistyczne w niemieckim Guben, podały Azoty. Capex inwestycji to 7,47 mln euro. "Centrum Logistyczne Guben w pierwszym rzędzie służyć będzie dystrybucji poliamidu wytwarzanego w

Grupa Azoty rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty rozpoczęła budowę nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie, poinformowała spółka. Nowe centrum wpisuje się w strategię grupy w zakresie generowania i wdrażania innowacji, a efektem projektu będzie podniesienie poziomu 

Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały

Grupa Azoty i AdVentures będą poszukiwać zagranicznych startupów

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała umowę o współpracy z akceleratorem w programie Poland Prize by AdVentures i od września zespół akceleratora rozpocznie poszukiwania biznesowych szans w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej, podała spółka. "Najważniejsze światowe

Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za 97,83 mln zł

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki celowej realizującej inwestycję "Polimery Police" - za łączną kwotę 97,83 mln zł, podały Azoty. "Zarząd spółki podjął uchwałę o nabyciu 9 782 808 sztuk akcji nowej

Grupa Azoty miała 68,01 mln zł zysku netto, 332,54 mln zł EBITDA w II kw. 2019

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 68,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 48,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 127,4 mln zł wobec 41,98 mln zł straty

Grupa Azoty celuje w wydanie polecenia rozpoczęcia Polimerów Police na pocz. XII

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty zakłada, że wydanie polecenia do rozpoczęcia realizacji projektu Polimery Police odbędzie się na początku grudnia, poinformował prezes Wojciech Wardacki. Zaznaczył, że jest przekonany o powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania dla projektu

Grupa Azoty spodziewa się jeszcze dwóch inwestorów PDH Polska na 700 mln zł

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Trwają rozmowy dotyczące wejścia kapitałowego dwóch kolejnych potencjalnych inwestorów do spółki PDH Polska, powołanej do realizacji inwestycji Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Oprócz podpisanych już porozumień z Hyundai

Grupa Azoty rozważa produkcję polipropylenu w Policach

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki celowej Grupy Azoty - PDH Polska - pozytywnie zaopiniowała zarekomendowany przez zarząd wariant polipropylenowy budowy instalacji w Policach. Jest on potencjalnie znacząco bardziej atrakcyjny dla Grupy Azoty niż równolegle rozważana produkcja

Grupa Azoty Police planuje SPO do kwoty 1,1 mld zł z prawem poboru

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji, podała spółka.