axa fundusze

Anna Popiołek

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

MetLife, AXA i Allianz - oto podium najnowszego rankingu funduszy emerytalnych ?Wyborczej?. Od dwóch lat OFE inwestują głównie w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. I radzą sobie całkiem nieźle

Ranking OFE "Wyborczej". Ile zarobiły, który najlepszy, który OFE wybrać

To pierwszy ranking funduszy emerytalnych ?Wyborczej? po zmianach w systemie emerytalnym. Teraz OFE inwestują głównie w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Podium naszego rankingu to MetLife, Nordea i AXA.

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych "Gazety"

Generali to najlepszy otwarty fundusz emerytalny w rankingu "Gazety". O włos za nim znalazł się ubiegłoroczny zwycięzca - ING. Na podium zmieściła się jeszcze AXA

Aktywa OFE wzrosły w 2009 r. o 29,2 proc. do 178,6 mld zł

wpływającym na sytuację w obszarze aktywów OFE jest również dopływ środków z ZUS. W minionym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał ostatecznie do PTE ponad 21 mld zł" - podano w raporcie. W grudniu najwięcej zarobiły OFE należące do firm AXA, Generali i Nordea. Dwa pierwsze fundusze mogą także

PZU przygląda się okazjom inwestycyjnym na rynku, w tym sprzedaży AXA

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), którego strategia zakłada ekspansję zagraniczną, będzie analizował możliwość przejęcia aktywów Grupy AXA, powiedział prezes PZU Paweł Surówka.  "Powiedzieliśmy już niejednokrotnie, że nasza strategia uwzględnia

AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

AXA jest obecna od 2006 roku. Oferuje ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania niemal 2,6 mln klientom oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji. (ISBnews)  

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) nawiązało współpracę z mBankiem, dzięki któremu dotrze z ofertą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do największych klientów bankowości korporacyjnej banku, podało TFI. "W [ubezpieczeniach grupowych i

AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszt Inwestycyjnych (AXA TFI)  zostało wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), podało towarzystwo. "Przed nami teraz szereg spotkań z

AXA przejęła Liberty Ubezpieczenia za ponad 100 mln zł

ubezpieczeń na życie z udziałem 4,3% po II kwartale 2016, podano również. Grupa AXA prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, reasekuracji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz świadczenia pomocy assistance. (ISBnews)  

KNF nie sprzeciwia się przejęciu AXA UTUiR przez Société Beaujon

przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał urząd. Grupa AXA prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, reasekuracji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz świadczenia pomocy assistance. (ISBnews)

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła -25,141% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca marca 2017 do końca marca 2020 r. wyniosła -25,141%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych

Pioneer Pekao TFI i AXA TFI wezwały do wcześniejszego wykupu obligacji Sygnity

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Do Sygnity wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) oraz Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych datowane na ten sam dzień wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę, poinformowało Sygnity. "Zgodnie

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 15,68% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca września 2016 r. do końca września 2019 r. wyniosła 15,679%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich

AXA przejęła Liberty Ubezpieczenia za ponad 100 mln zł

AXA przejęła Liberty Ubezpieczenia za ponad 100 mln zł

segmencie ubezpieczeń na życie z udziałem 4,3 proc. po drugim kwartale 2016 r. Grupa AXA prowadzi w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, reasekuracji, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz świadczenia pomocy assistance.

AXA złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na nabycie Liberty Ubezpieczenia

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros używanej do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej za

PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podał PFR. "

Analizy.pl: Aktywa zgromadzone w PPK sięgnęły 600 mln zł na koniec marca

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK przekroczyła 600 mln zł na koniec marca 2020 . To o 180 mln zł więcej niż miesiąc wcześniej. Wzrost aktywów był możliwy dzięki wpłatom nowych środków, podały Analizy.pl. "Tylko do

PFR: Osiem firm zostało wpisanych do ewidencji PPK, wnioski złożyło 5 kolejnych

kolejności alfabetycznej): • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ; • Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;  • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;  • PKO Towarzystwo Funduszy

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 19,7% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r. wyniosła 19,7%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych

Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło -0,73 mld zł w styczniu

przewagą umorzeń" - czytamy dalej. W styczniu drugie miejsce na podium zajęły detaliczne fundusze akcyjne, które pozyskały netto ponad 50 mln zł (fundusze niedetaliczne zamknęły miesiąc z ujemnym saldem). O dobrym wyniku zadecydowały wyniki sprzedażowe AXA TFI, dla którego styczeń był najlepszym

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 18,826% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 30 września 2015 r. do 28 września 2018 r. wyniosła 18,826%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych

Accelpoint: 12 startupów we współpracy z Santander BP, AXA Partners i Orange

Polska, AXA Partners i Orange, podał akcelerator. Uczestnicy programu otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys zł oraz wsparcie business know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Startupy, które zostały wybrane jako preferowane do współpracy z partnerami, to: Vizum Lab

Przegląd informacji ze spółek

grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,1 tys. ton w czerwcu 2020 r. wobec 58,7 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. Ubezpieczyciel AXA i Comarch Healthcare - spółka zależna od Comarchu, opracowały ubezpieczenie z opaską monitorującą parametry życiowe ubezpieczonego, poinformowała AXA

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 11,424% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r. wyniosła 11,424%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy

Adrian Adamowicz został prezesem Esaliens TFI

członkiem rad nadzorczych PKO TFI, PKO Życie TU, PKO TU, PKO Leasing, Kredobank SA. Wcześniej pełnił funkcję prezesa AXA TFI, a poprzednio członka zarządu ds. sprzedaży w Pioneer Pekao TFI SA oraz szefa marketingu Pioneer Investments w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Jako dyrektor sprzedaży

Esaliens TFI wezwał Sygnity do natychmiastowej spłaty obligacji

z Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląski" - podano w komunikacie. Intencją emitenta jest podjęcie rozmów z obligatariuszami w zakresie warunków wykupu obligacji objętych zgłoszonymi wezwaniami, wskazano również. Wcześniej do Sygnity wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 19,128% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r.; wyniosła 19,128%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

aktywacji. W Pekao można odkładać dla dzieci pieniądze na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb. Oprocentowanie promocyjne wynosi 2 proc. w skali roku na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb przez 120 dni od dnia jego otwarcia do kwoty 3 tys. zł, poza promocją jest to 0,5 proc. Fundusze inwestycyjne. Większe

W PPK można zyskać, i to bardzo dużo. Zaskakujący raport i wyliczenia

i dopłat państwa, a właściwie Funduszu Pracy. Tak się będzie działo, o ile wypłaci on pieniądze po 60. roku życia. Może jednak zrobić to wcześniej, np. raz do roku, ale wtedy traci część pieniędzy, gdyż 30 proc. wpłat pracodawcy trafi do ZUS, całość wpłat ze strony państwa zostanie zwrócona do

Griffin przejął 28 nieruchomości za 1 mld euro, odsprzedał ich część dla EPP

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Chariot Top Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok

Santander BP i Accelpoint szukają startupów z branży fintech

również możliwość ubiegania się o wsparcie międzynarodowych inwestorów, w tym m.in. funduszu Santander InnoVentures, podano.  "Santander poszukuje najciekawszych Polskich startupów w domenie fintech, których gotowy produkt przetestujemy w drugim największym banku w Polsce. Najlepsze

JLL: Transakcje na rynku nieruchomości handlowych mogą sięgnąć 3 mld euro w br.

była sprzedaż przez ARES/AXA/Apollo Rida portfolio 28 nieruchomości handlowych za około miliard euro na rzecz konsorcjum zarządzanego przez Griffin Real Estate. Z kolei największą pojedynczą transakcją był zakup Galerii Katowickiej przez malezyjski fundusz EPF od Meyer Bergman. Obecne stopy

Dlaczego firmy masowo garną się do państwowych PPK? "Lepiej się władzy nie narażać"

i pozyskać wielu klientów z tego grona - mówi Nowak. Kto ma najwięcej umów PPK Za spółkami państwowymi jest NN PTE (549 umów, m.in. Auchan, Warbud, Ziaja), Aviva Investors Poland TFI (393 umów) i AXA TFI (219 umów). Co ciekawe, wśród funduszy z najmniejszą liczbą klientów znów mamy państwowych

Spółka majątkowa AXA podwoiła sprzedaż polis

;Towarzystwo wyraźnie odczuło wzrost zainteresowanie ofertą AXA, zwłaszcza w zakresie produktów typu unit-linked (ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi)" - czytamy w komunikacie spółki. Sprzedaż produktów typu unit-linked wzrosła o 60 proc. Założenia na 2011 r

Ipopema TFI zażądała od Sygnity natychmiastowego wykupu obligacji

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, występujące w imieniu i na rzecz Ipopema 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zażądała od Sygnity natychmiastowego wykupu obligacji w związku z naruszeniem wskaźników finansowych, podała spółka

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 12,921% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r.; wyniosła 12,921%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy

Przyspieszą wypłaty odszkodowań po kolizjach

jednostka policji była wzywana na miejsce zdarzenia, i wysyłał prośbę o przesłanie notatki. Oczekiwanie na odpowiedź trwało zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. O tyle dłużej poszkodowany musiał czekać na wypłatę odszkodowania. UFG udostępni dane online Teraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

kapitału jak rachunki oszczędnościowe, lokaty bankowe, obligacje detaliczne indeksowane inflacją czy fundusze inwestycyjne krótkoterminowych obligacji - tłumaczy Jan Morbiato. Inwestycje długoterminowe. Akcje czy obligacje? Na przeciwległym biegunie mamy najbardziej odległe cele, których realizacja może

Allianz Polska wezwał Sygnity do natychmiastowego wykupu obligacji

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Allianz Polska, występujący jako organ Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami oraz Allianz Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wezwał Sygnity do natychmiastowego wykupu obligacji w terminie nie

J. Krzyżanowska i P. Jakubowski powołani do zarządu Copernicus Securities

. w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A, czy Aegon TU na Życie.  "Transakcje przeprowadzone w ostatnich miesiącach w ramach Grupy potwierdziły potrzebę dalszego rozwoju procesów i struktur związanych z dystrybucją

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 6,344% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 30 września 2013 r. do 30 września 2016 r. wyniosła 0,133%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa

Navigator Capital i Fordata: W Polsce były 55 transakcje M&A w I kw. 2020 r.

spółek w mniejszym stopniu odczuwających skutki kryzysu, a także funduszy specjalizujących się w transakcjach typu distressed M&A. Zmiana struktury kupujących i sprzedających to najbardziej spodziewany przez nas scenariusz dla rynku na nadchodzący rok" - skomentował dyrektor w Navigator Capital

Przegląd prasy

., ale też 14. emerytura. Waloryzacja emerytur i rent ma wynieść nie mniej niż 70 zł -- Rząd nieoczekiwanie podwoił pulę pieniędzy w Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL). O podziale dodatkowych środków nie zdecyduje algorytm, ale ministerstwa -- Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które w

Przegląd informacji ze spółek

ze sprzedaży Laboratorium Naturella, wchodzącego w skład grupy kapitałowej Boruta Zachem, mogą wzrosnąć od 2021 roku nawet do 20-25 mln zł, poinformowała ISBnews prezes spółki Ewa Wójcikowska. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) nawiązało współpracę z mBankiem, dzięki któremu

Wyniki mBanku za 2015 rok mogą być zbliżone do ubiegłorocznych

AXA, co powinno dać dodatkowe przychody. Jeżeli włączymy dochody z transakcji z AXA, chcielibyśmy łącznie utrzymać dochód tym roku"- powiedział Hessenmüller podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że ze względu na niepewność sytuacji na franku szwajcarskim odniesienie się do wpływu CHF

Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 1,5% m/m do 141,3 mld zł w kwietniu

. Najniższą dynamikę aktywów odnotowały AXA OFE (-1,8%), a także Aegon OFE, Generali OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE (-1,7%). Ostatni z wymienionych funduszy nadal pozostaje liderem w ofercie PTE pod względem wartości zgromadzonych środków z aktywami rzędu 35 mld zł i blisko 25% udziałem w rynku. W

Od 1 kwietnia możesz wybrać lub zmienić OFE

. dobrowolność uczestnictwa w funduszach. Kto w wyznaczonym terminie nie pofatygował się na pocztę lub do dowolnego oddziału ZUS, "zdecydował", aby cała jego składka emerytalna trafiała do ZUS i była od razu wydawana na bieżące emerytury. 4 miesiące na emerytalną decyzję Wtedy ponad 2,5 mln osób

Przegląd prasy

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska straci na nowym podziale funduszu odbudowy gospodarki po pandemii, wynika z danych uzyskanych przez dziennik -- W PFR, który wypłaca pomoc firmom

UOKiK: Skandia obniża kary za zerwanie polisy inwestycyjnej

Od kilku miesięcy UOKiK, grożąc nałożeniem wysokich kar, negocjował z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które sprzedawały ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Takie umowy wiązały klienta na kilkanaście lat, a za wcześniejsze zerwanie polisy groziły opłaty likwidacyjne dochodzące

UOKiK: Aegon, Compensa, Generali i Open Life obniżą opłaty likwidacyjne

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Cztery towarzystwa ubezpieczeniowe: Aegon, Compensa, Generali i Open Life, zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który

Przegląd prasy

, przeznaczy na ten cel ok. 50 mln zł --PlayWay: Premiera gry House Flipper planowana jest na koniec lutego br. --UOKiK nałożył na Polkomtel 20,4 mln zł kary dot. doładowań telefonów na kartę --Panattoni Europe sprzedał 5 parków logistycznych w Polsce funduszowi z Azji --Famur rozważy przeznaczenie ok

Walter Herz: Transakcje inwest. w nieruchomościach to ponad 6 mld euro w 2018

fundusze niemieckie i austriackie. Przez ostatnie lata zbudowały w Polsce duże portfele nieruchomości i wciąż są aktywne na polskim rynku, szczególnie jeśli chodzi o topowe nieruchomości biurowe, choć w ostatnim czasie ich udział w wolumenie transakcji spada. "Zainteresowanie inwestorów niemieckich

Jakim bankom najbardziej ufamy? Wyniki badania European Trusted Brands 2012

otrzymała marka AXA . Respondenci za godne zaufania marki towarzystw ubezpieczeniowych uznali również: Wartę (9%), Allianz (6%), Avivę (6%) oraz Ergo Hestię (5%). Tegorocznym zwycięzcą w kategorii Fundusz inwestycyjny jest (podobnie jak w ubiegłym roku) marka ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Przegląd prasy

perspektywę ratingu kredytowego SGB-Banku na stabilną --KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU --KNF przyjęła zmiany w znowelizowanej Rekomendacji S --JHM Dev., AR Packaging i 2 spółki z NC ze zgodą KNF na wycofanie akcji z obrotu --GK sprzedał obligacje za 7,91 mld zł na rzecz Funduszu

Złote Tarasy pod lupą urzędników UOKiK

Partner i Warsaw III. Te spółki podlegają funduszowi Axa Real Estate. Unibail w ub.r. zasygnalizował, że chce przejąć kontrolę nad tymi spółkami. Sprawa trafiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd od lipca sprawdzał, czy po przejęciu pełni kontroli nad Złotymi Tarasami Unibail-Rodamco nie

Przegląd prasy

zadłużenia o 15-20% PKB; w Polsce powinno być mniej Puls Biznesu --Uniqa planuje zamknięcie transakcji przejęcia spółek AXA w czwartym kwartale, po uzyskaniu zgód regulatorów ISBnews --Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back --Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o

OFE niechętnie kupują drożejące akcje. Wydały na nie 3,6 mld zł

Ganczarek, prezes OFE AXA: - Na początku roku działał efekt stycznia. Fundusze przebudowywały swoje portfele w zależności od tego, jak oceniają perspektywy na 2012 r. W lutym zakupy zawyżyła oferta PGE, a w marcu mieliśmy do czynienia z bieżącymi zakupami. Za wcześnie, żeby mówić, że OFE ruszyły na zakupy

Przegląd informacji ze spółek

wyrządzonych przez byłego prezesa Krzysztofa Jałosińskiego oraz byłych członków zarządu, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Do Sygnity wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) oraz Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych datowane na ten sam dzień wezwania do

Przegląd prasy

więcej projektów, niż jesteśmy w stanie sfinansować Parkiet --Bugaj z AXA: Wyceny w USA są już wysokie, co sugeruje, że potencjał wzrostu może być tam wbrew pozorom mniejszy niż np. w Polsce Puls Biznesu --Pod Starogardem Gdańskim wkrótce ruszy nowy zakład AQ Wiring Systems; firma zwiększy

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

usług telekomunikacyjnych. Opracowane zostały one we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA oraz firmą Orange Polska. "Oferta powstała, aby wesprzeć przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz docenić ich wysiłki w stawianiu czoła trudnej sytuacji w czasie pandemii. Dajemy tym

UOKiK: Skandia Życie złożyło zobowiązanie do obniżenia opłat likwidacyjnych

Warszawa, 29.03.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakończył ostatnie z postępowań dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Skandia Życie zobowiązała się do ich obniżenia, podał Urząd. "

Który OFE zarobił dla klientów najwięcej? Zobacz pełne zestawienia

W otwartych funduszach emerytalnych przyszli emeryci uzbierali już ponad 250 mld zł. Od tego, ile uda im się zarobić, zależą nasze przyszłe emerytury. Oceniając kondycję naszego funduszu, powinniśmy brać pod uwagę, jak sobie radził w różnych okresach. Jednorocznymi stratami nie powinniśmy się

Griffin przejmie portfel 28 nieruchomości za 1 mld euro, część odsprzeda EPP

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Chariot Top Group BV - holenderska spółka współzarządzana przez Griffin Real Estate - podpisała umowę przedwstępną nabycia portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida

Do OFE z losowania trafiła rekordowo mała liczba osób

odbywały się cztery razy do roku, a nie dwa jak teraz. Trafią one do sześciu funduszy: AIG, Allianz, AXA, Generali, Pekao i Pocztylion. Oznacza to, że dostaną one po 6,4 tys. klientów. We wcześniejszych losowaniach na jeden fundusz przypadało nawet 12-25 tys. osób.

Przegląd prasy

założenie Funduszu Inwest. Inicjatywy Trójmorza --Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów --ARP, KGHM i WSSE Invest-Park podpisały deklarację ws. projektu Alians S35 --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita dla obligacji na maks. 200 mln zł --UTK: Przewozy

Ile odłożyłeś na koncie w OFE?

ono prowizję pobieraną od naszych składek. W naszym zestawieniu najlepiej wypadł fundusz ING. Osoby będące jego członkami od początku odłożyłyby w nim 21,7 tys. zł. Tuż za nim uplasowało się Generali. Jego klienci mieliby na koncie 21,5 tys. zł. Niemal tyle samo uzbierały osoby z kontem w AXA, która

UOKiK zobowiązał 3 TU do obniżenia opłat likwidacyjnych przy polisach UFK

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Trzy postępowania w sprawie polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) zakończyły się przyjęciem zobowiązań ubezpieczycieli do obniżenia opłat likwidacyjnych. Najnowsze decyzje dotyczą MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie

Przegląd prasy

istotne wydarzenia z gospodarki globalnej --Przychody VRG wzrosły o ok. 46,7% r/r do ok. 83,1 mln zł w kwietniu --AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK --Sprzedaż BAH wzrosła o 7% r/r do 304 samochodów w kwietniu --Przychody Wittchena wzrosły o 9% r/r do 16 mln zł w kwietniu --GWI z grupy

Goldman Sachs kupi gazociągi hiszpańskiej Endesy

siedmiu lat. O zakup sieci Endesy zabiegały też australijski fundusz inwestycyjny Macquarie i francuski fundusz AXA Private Equity. Cztery lata temu Endesę przejął włoski koncern Enel. Jednak Włosi zaciągnęli wielkie kredyty, aby zapłacić za przejęcie hiszpańskiej firmy, i teraz sprzedają jej majątek, aby

Przegląd prasy

aktywów netto w skali roku -- PPK przyspieszą konsolidację towarzyst funduszy inwestycyjnych, uważa Karol Paczuskiz zarządzającym funduszami AXA TFI Dziennik Gazeta Prawna  -- Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają się znaleźć w nowym pakiecie obietnic wyborczych. Resort finansów wyliczył

Nie chcemy kupować polis w bankach. Winny GetBack i polisolokaty

odpowiadały za 16,3 proc. składki zebranej przez zakłady ubezpieczeń. Spadek jest więc znaczący. Marcin Wąsikowski, dyrektor zarządzający sprzedażą bancassurance i affinity w Axa uważa, że klienci banków zaczęli tracić zainteresowanie ubezpieczeniami, gdyż oferta ubezpieczycieli stała się mało zrozumiała

Czarnecki sprzedaje Europę. Ubezpieczyciel jest wart 1,55 mld zł

. Ubezpieczyciel wstępnie wyceniany jest na 1,55 mld zł. Getin Holding posiada 66,5 proc. akcji Europy. Rynek spekuluje, że zakupem Europy może być zainteresowana Axa, Allianz, Signal Iduna, włoskie Unipol i Mediolanum oraz francuski CNP i szwajcarski Zurich. Zainteresowane transakcją mogą być

Przegląd prasy

Parkiet --Dyrektor DM PKO BP: Mamy kilka projektów, które jesteśmy w stanie uruchomić w relatywnie krótkim czasie Dziennik Gazeta Prawna --Gotowość złożenia podpisu pod listem intencyjnym powołującym Fundusz Trójmorza zadeklarowało 6-7 krajów regionu wg gazety; do jego uruchomienia potrzebne są 3

Przegląd informacji ze spółek

techniczną w ramach inwestycji o nazwie "DC1 w Prologis Park Ruda Śląska", podał Pekabex. Grupa Energa wybrała Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, należące do Grupy PZU na spółkę zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podała Grupa Energa.  Budimex rozpoczął prace na

Zacięta walka o pozycję lidera na rynku OFE

ona do 119 osób. To duże zaskoczenie, bo w tym czasie nie było żadnych transferów między funduszami emerytalnymi (odbywają się one cztery razy do roku). Oznacza to, że Aviva zaczęła aktywniej walczyć o klientów, którzy dopiero rozpoczynają pierwszą pracę. We wrześniu przekonała do siebie 3,2 tys

Ostatnia szansa na wybór OFE. Dziś mija termin

. Jeśli dziś nie podpiszą umowy z OFE, pod koniec lipca ZUS przydzieli je do losowo wybranego funduszu. W losowaniu - zgodnie z zapisami prawa - wezmą udział te fundusze, które nie są zbyt duże i mają dobre wyniki inwestycyjne. Tym razem w tej grupie znalazło się sześć OFE: Allianz, Amplico, AXA, Aegon

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Od kilku miesięcy UOKiK negocjuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które sprzedawały tzw. ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Takie umowy wiązały klienta na kilkanaście lat, a za wcześniejsze zerwanie polisy groziły tzw. opłaty likwidacyjne dochodzące nawet do 100 proc

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

firmą ubezpieczeniową AXA Partners wprowadza ubezpieczenie 'Rezygnacja z podróży All Risk', które pozwala na bezpieczne i komfortowe planowanie podróży lotniczych, uwzględniając możliwość rezygnacji z podróży z różnych powodów, w tym zachorowania na COVID-19. Ubezpieczenie 'Rezygnacja z podróży All

Fundusze inwestycyjne prosto z banku. Warto zrezygnować z lokaty?

oferowanych przez firmy, takie jak Aegon, Axa czy Generali? Tam też można wybrać strategię inwestowania, a całą resztą zajmują się ludzie od zarządzania aktywami, klient zaś ma tylko płacić miesięczną składkę. Polisy inwestycyjne mają dwie poważne wady, których nie posiadają fundusze funduszy: nie pozwalają

Tak łapią stażystów na emeryturę

podejrzliwość, bo przecież urzędnik tak się nie przedstawia. Kobieta zostawiła nazwisko i telefon. Ustaliliśmy, że wcale nie pracuje w urzędzie, tylko jest agentką towarzystwa emerytalnego i naciąga młodych ludzi na emeryturę w II filarze. To oburzające - opowiada kielczanin. Dla agentów funduszy emerytalnych

Koniec z emerytalnymi akwizytorami. 100 tys. osób straci pracę

spowoduje utrwalenie dość niskiej konkurencyjności na rynku OFE - mówi Robert Garnczarek, członek zarządu AXA. Na drugim biegunie są mniejsze fundusze jak OFE Polsat, którye walczą o klientów tylko dobrymi wynikami - pisze "Gazeta Prawna" Zarządy OFE już teraz sygnalizują, że jeśli nie będą miały

Klienci ubezpieczyciela chcą 2 mln zł za "nabicie" w polisy z funduszem

Pośrednicy sprzedali im wieloletnie ubezpieczenia z funduszem, mimo że ci - jak twierdzą - szukali krótkoterminowych lokat. Kiedy chcieli przestać płacić składki i wycofać pieniądze, okazało się, że rezygnacja z polisy oznacza utratę większości lub nawet całości środków. Adwokat poszkodowanych

Fundusze emerytalne liczą na "rajd Świętego Mikołaja"

- tłumaczy Garnczarek. To odbija się na wynikach funduszy emerytalnych, które na giełdzie mogą inwestować do 42,5 proc. swoich aktywów. Za resztę kupują obligacje. Po 11 miesiącach tego roku są na 4,4-proc. minusie. Najmniej traci AXA - 2,8 proc. Najwięcej - ponad 5 proc. - cztery fundusze: Pekao, Pocztylion

Być jak Angelina Jolie? Nie pomoże ani NFZ, ani prywatny ubezpieczyciel

szpitalnego nie definiuje procedur umożliwiających profilaktyczne wykonywanie mastektomii - wyjaśnia Sylwia Wądrzyk, p.o. rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia. To może prywatnie? Skoro ubezpieczyciel publiczny nie chce płacić za profilaktykę (która byłaby tańsza niż późniejsze leczenie i

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. OT Logistics nabędzie w ramach umowy z chorwackim funduszem Erste 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka w Chorwacji za ok. 3,3 mln zł, podała spółka. Dzięki tej transakcji OT Logistics

OFE pod kreską w 2011 roku

spadki, zwłaszcza po groźbie obniżenia ratingu USA, były zaskoczeniem dla wszystkich - tłumaczy Robert Garnczarek, prezes AXA. Spadki na giełdzie odbiły się na wynikach funduszy emerytalnych. OFE mogą inwestować w akcje do 42,5 proc. aktywów. Do wyboru mają też obligacje, ale zysk nie jest duży. - W tym

KNF: OFE zarobiły 7,9 proc. w trzy lata

KNF dwa razy do roku - w kwietniu i październiku - ogłasza trzyletnie zestawienie osiągnięć inwestycyjnych OFE. Wyliczana przez nadzór finansowy średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 7,9 proc., podczas gdy wrześniowe minimum to 3,9 proc. Oznacza to, że żaden fundusz nie będzie musiał dopłacać

Szkolny haracz z polisą na dziecko

Adamczyk, współwłaściciel firmy sprzedającej ubezpieczenia szkolne towarzystwa ubezpieczeniowego Axa. - Przeznaczając te pieniądze na malowanie ściany czy zakup sprzętu, szkoła zmniejsza ochronę dzieci. Bo jak pomalowana ściana zrekompensuje koszty rehabilitacji dziecka? Od kilku miesięcy obowiązują już

Przegląd informacji ze spółek

energii (OZE). Spółka przygląda się także projektom inwestycyjnym, w tym projektowi bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. Dekpol przydzielił na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 000 zabezpieczonych

Złoty Środek czy droga donikąd? Prześwietlamy reklamę Axy

"Niektóre instytucje finansowe traktują cię tak samo jak innych? W Axa działamy inaczej. Dostrzegamy twoje indywidualne potrzeby. Dlatego nasz przedstawiciel zaproponuje ci ochronę życia połączoną z regularnym inwestowaniem" - przekonuje lektor. Cóż, sugestia o tym, że podejście Axy do

Przegląd prasy

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polska może stracić w przyszłości miliardy euro unijnych funduszy za łamanie praworządności - unijni urzędnicy pracują nad planem dyscyplinowania państw członkowskich --Nowe

Rekordowa liczba osób zmieniła OFE

OFE można zmienić cztery razy do roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Jeszcze dwa lata temu na taki krok decydowało się średnio 80 tys. osób, a przed rokiem ok. 100 tys. Od początku tego roku liczba osób zmieniających fundusze rośnie z transferu na transfer. Pada rekord za rekordem. Jeszcze

Przegląd informacji ze spółek

wierzycieli, podała ARP. Fabryka Konstrukcji Drewnianych zakończyła subskrypcję obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. Firma zdecydowała również o wcześniejszym wykupie wszystkich 3 tys. obligacji serii C o wartości nominalnej 3 mln zł, podano w odrębnym komunikacie. AXA

Przegląd prasy

Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok. 1 mld euro, podało Griffin Real Estate. Jednocześnie

Przegląd informacji ze spółek

. Chariot Top Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok. 1 mld euro, podało Griffin Real Estate

Fundusz z planem, czyli komu opłaca się PSO?

powinien przynajmniej część pieniędzy zabrać z lokat i powierzyć funduszom, a komu jest to do szczęścia niepotrzebne. Dwa tygodnie temu omówiliśmy polisy unit-link, czyli programy inwestycyjne takich firm jak Skandia, Axa czy Aegon, które grupują pod jednym "parasolem" duże grupy funduszy

Jak pozbyć się niechcianej polisy

, Nationale-Nederlanden (dawniej ING), MetLife, PZU Życie, PKO Życie (dawniej Nordea), Pramerica, Axa i towarzystwa Europa. Na jakich warunkach można wycofać się z niechcianej inwestycji? *Posiadacze polis "Kapitalna Przyszłość" w Avivie mogą rozwiązać umowę, płacąc dużo niższą karę za

Przegląd informacji ze spółek

Gdynia otrzymał do AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji pismo o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 4,99 mln zł z wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej, podał Vistal. Famur ocenia, że potrzebuje jeszcze kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z przejętym Kopeksem

Towarzystwa emerytalne: 386 mln zł zysku w pół roku

koncie emerytalnym. Tym sposobem do kieszeni akwizytora może trafić dodatkowy 1 tys. zł. Najwięcej na zdobycie nowych członków w minionym półroczu wydała AXA - 42 mln zł. Drugie jest ING z 40 mln zł. Pierwszą trójkę zamyka Aviva (dawniej Commercial Union) z 32 mln zł. O ile jednak ING i Aviva mimo to