awarii infrastruktury

Edyta Bryła

Kolej sparaliżowana przez zimę. A minister infrastruktury zajęty wizytą na Wawelu

Kolej sparaliżowana przez zimę. A minister infrastruktury zajęty wizytą na Wawelu

W poniedziałek odwołano 263 pociągi, we wtorek do godz. 15.00 ponad 60. Prawie co trzeci był opóźniony. Pociąg do Wrocławia o 412 minut. Taki mamy klimat? Nie, taką mamy kolej.

Energa Operator przeznaczyła 170 mln zł na wdrożenie sieci Smart Grid

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Energa Operator pozyskała ponad 200 mln zł na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Znaczna część z tych środków

T-Mobile zaczyna oferować firmom m.in. chmurę prywatną i hybrydową

lokalizacjach infrastrukturę, która umożliwia wdrożenie systemów typu Disaster Recovery w trybie active - active" - czytamy także. Według operatora, są to rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i brak utraty jakichkolwiek danych w wypadku awarii jednego z obiektów. "W miarę

Emitel otworzył w Krakowie zmodernizowane Centrum Zarządzania Siecią

podświetlenie LED umożliwiające wielokolorowe iluminacje, podano także. "Krakowskie centrum jest sercem nadzoru nad infrastrukturą Emitel w całym kraju. Monitoruje ciągłość i niezawodność emisji sygnałów stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych oraz pracę systemów łączności wykorzystywanych między

Onex Group: Ponad 1/3 MŚP korzystających z chmury obawia się ataku na dane

infrastruktury IT największy niepokój budzi możliwość utraty danych w momencie awarii (47% wskazań), wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Onex Group "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?". "W porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania, odsetek firm, które

Ciech ma porozumienie z IKS Solino dot. budowy rurociągu solankowego

szczególności w przypadku awarii, konieczności prowadzenia prac remontowych lub modernizacji istniejącej infrastruktury przesyłowej, wskazano także.  "Jednocześnie łącznik umożliwi IKS Solino wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie

Restoration), umożliwią szybsze zlokalizowanie miejsca oraz przyczyn awarii, a także - dzięki odpowiedniej automatycznej rekonfiguracji sieci, maksymalne ograniczenie liczby dotkniętych nią odbiorców. Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). W ramach

PKP PLK kupiły pojazdy techn. za 15 mln zł w ub.r., w 2018 r. planują 11 mln zł

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wydały w ub.r. ponad 15 mln zł na pojazdy techniczne, a w tym roku planują ich zakupy za ok. 11 mln zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej. "Specjalny pociąg ratownictwa technicznego i 10 pojazdów szynowo-drogowych

Tauron: Modernizacja elektrowni wodnej Pilchowice zwiększyła jej moc do 14 MW

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeprowadził I etap przebudowy stopnia wodnego w Pilchowicach, dzięki czemu moc elektrowni wzrosła prawie dwukrotnie do ponad 14 MW, podała spółka. "Modernizacje infrastruktury

PGE Nowa Energia dołączyła do Pilot Maker Elektro ScaleUp

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - PGE Nowa Energia z Grupy PGE dołączyła do grona partnerów technologicznych Pilot Maker Elektro ScaleUp, podała spółka. Firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań dla carsharingu oraz infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Współpracę ze

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Przyczyną nawet do 100 tys. awarii rocznie. jest m.in. przestarzała infrastruktura, której pełne

MI chce zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów, zakładającą zniesienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Cyfryzacja polskiej gospodarki znacząco przyspieszyła w związku z pandemią. Przedsiębiorstwa coraz częściej zamiast budować własne centra danych, co wiąże się z dużymi nakładami, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia się przed awariami dostaw energii elektrycznej, korzystają z

PKP PLK kupiły trzy podbijarki za ok. 81 mln zł

zwiększania bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Specjalistyczny sprzęt wzmocni zespoły kolejowego pogotowia technicznego, odpowiedzialnego za usuwanie usterek i awarii. Nowoczesne maszyny przyspieszą prace na torach i zapewnią wysoką jakość infrastruktury kolejowej, co wpłynie na sprawniejsze, punktualniejsze i

PGNiG ma siedmioletni kontrakt na dostawy LNG dla Duon Dystrybucja

regazyfikowana i wprowadzana do sieci, jednak część jest dostarczana klientom w postaci skroplonej za pomocą autocystern. Wolumen załadunków LNG w Świnoujściu przekroczył już 100 tys. ton, podano także. Duon Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własną infrastrukturę, to jest

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

względem spółki w związku z budową przez konsorcjum Stadionu Śląskiego, emitent uznaje za całkowicie bezzasadne. Zdaniem spółki to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Inwestycji i wystąpienie awarii czego wyłączną przyczyną był brak doręczenia konsorcjum kompletnej i wolnej

Rząd przyjął program dla infrastruktury kolejowej do 2023 r. warty 23,8 mld zł

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" na którego realizację w latach 2019-2023 ze

Urząd Transportu Kolejowego potwierdza awaryjność dartów Pesy

Urząd Transportu Kolejowego potwierdza awaryjność dartów Pesy

UTK przeprowadził kontrole w dartach po tym, jak list otwarty w sprawie awaryjności pociągów napisało stowarzyszenie Kolejowa Linia Łódzka. Skierowany był m.in. do PKP Intercity, właściciela dartów, i do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, właściciela PKP. Według danych, do których dotarła

Tauron rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia, poinformował Tauron Polska Energia. Dzięki nowemu rozwiązaniu dyspozytorzy ruchu sieci mogą wysłać energetyków na miejsce awarii jeszcze zanim klienci spółki zadzwonią pod

FBSerwis ma umowę z katowickim oddziałem GDDKiA o wart. niemal 18 mln zł

infrastrukturą, Grzegorz Cioch. "Cieszę się, że po raz kolejny obdarzono nas zaufaniem. Mam nadzieję, że nasza konsekwentna dbałość o jakość świadczonych usług przełoży się na usprawnienie ruchu oraz poprawię bezpieczeństwa na drogach w województwie śląskim" – powiedział Cioch, cytowany w

Rozpoczęła się trzecia edycja MIT Enterprise Forum CEE

analizie danych w czasie rzeczywistym, przewiduje możliwe awarie informatyczne, zanim te nastąpią, ograniczając ewentualne koszty będące następstwem przestojów infrastruktury IT. Steppie to rozwiązanie typu platforma e-commerce dla polis ubezpieczeniowych, dzięki któremu użytkownik samodzielnie, online

Nowe linie albo Warszawa bez prądu

stanowiące szkielet Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). To podstawa. Dlatego też bardzo ważne są trzy aspekty: przepustowość, niezawodność i łatwość usuwania awarii. Pod każdym wymienionym względem zastosowanie linii napowietrznych jest bardziej korzystne niż podziemnych. W przypadku sieci

NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta

Polsce od lipca 2011 roku. W samym 2018 roku wpływy z e-myta do Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 2 027,5 mln zł. Ich przeznaczeniem jest modernizacja dróg oraz utrzymanie i tworzenie infrastruktury drogowej. System viaTOLL zbudowało i utrzymywało (zastosowano pełen outsourcing usługi) konsorcjum

Tauron zainwestował ok. 2 mld zł w infrastrukturę sieciową w 2018 r.

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Inwestycje Taurona w infrastrukturę sieciową wyniosły ponad 2 mld zł w 2018 r., podała spółka. "Dystrybucja energii jest pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Podstawowy cel inwestycji w ten obszar to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do

Solaris i Stadler mają umowę z MPK Kraków na 50 niskopodłogowych tramwajów

będzie możliwości korzystania z sieci trakcyjnej (np. w przypadku awarii sieci lub awarii w zakładzie energetycznym), podano również. Wartość całego zamówienia 35 tramwajów to ponad 314 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla tej Inwestycji

PZU Lab dołączył do Space3ac celem współpracy ze startupami technologicznymi

spółkami technologicznymi, podało PZU. "PZU Lab poszukiwać będzie w akceleratorze Space3ac zespołów, które podejmą się, między innymi, stworzenia mobilnego systemu do wykrywania i neutralizacji dronów, czy systemu symulacji awarii przemysłowych. PZU Lab to niedawno powstała spółka należąca do Grupy

Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

zaawansowania. Jednocześnie PGNiG uczestniczy w programie Poland Prize, gdzie z ponad tysiąca zgłoszeń wybraliśmy kilka zespołów o największym potencjale, aby przetestować oferowane przez nich rozwiązania na naszej infrastrukturze. Na spotkania z naszymi ekspertami, takie jak Pitch Day w InnVento

Awaria sieci BlackBerry

dostępem do poczty wynikają z awarii infrastruktury. Awaria miała dotknąć klientów biznesowych oraz użytkowników korzystających z sieci w Ameryce (BlackBerry jest tam niezwykle popularne). Nie poinformowano jednak, ilu klientów problem dotknął. W informacji nie podano też ani powodów awarii infrastruktury

Energa podjęła współpracę z Inst. Lotnictwa w zakresie prac badawczo-rozwojowych

wykrywania uszkodzeń i zapobiegania awariom linii oraz infrastruktury energetycznej. Pomoże tu bogate doświadczenie Instytutu Lotnictwa w wykorzystaniu dronów czy samolotów oraz w zaawansowanej analizie rejestrowanego materiału z użyciem sztucznej inteligencji" - dodał prezes Centrum Badawczo

Emitel ma 10-letnią umowę z Eurozet Radio na usługi emisji sygnału radiowego

emisje z 55 stacji nadawczych Emitel na terenie całej Polski. Współpraca została rozszerzona o nowe elementy, które zapewnią nadawcy dodatkowe zabezpieczenia sieci dosyłowej i nadawczej. Na wypadek ewentualnych awarii Radio Zet będzie miało w ciągłej dyspozycji rezerwowy sprzęt oraz alternatywne obiekty

Aruba Cloud: MSP w Polsce opierają infrastrukturę IT na lokalnych rozwiązaniach

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nadal opierają swoją infrastrukturę IT w większości na rozwiązaniach lokalnych, wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą ARC Opinia i Rynek w październiku 2017 r. na zlecenie firmy Aruba Cloud. Według

Konsorcjum TK Telekom ma umowę ze Stadlerem na symulator dla Kolei Mazowieckich

nietypowe w postaci awarii infrastruktury kolejowej oraz symulowane błędy ludzkie. Innymi słowy wszystko co może wydarzyć się na szlaku" - powiedział wiceprezes TK Telekom Bogusław Kowalski. Standardowym wyposażeniem oprogramowania symulacyjnego oferowanego przez wykonawcę jest edytor wirtualnego

Prawo pracy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

. dyrektorów, menedżerów, głównych księgowych, czy osób odpowiadających za infrastrukturę w firmie i potrafiących usunąć daną awarię. Wobec nich istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że mogą zostać odwołani z urlopu. W regulaminie może zostać zapisane, by pozostawali zarówno pod telefonem służbowym, jak i

Systemy IT w SKOK-ach będą bezpieczniejsze?

edukacja Kilka rekomendacji dotyczy zarządzania obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zgodnie z nimi SKOK musi przede wszystkim opracować i wdrożyć strategię dotyczącą zarządzania i rozwijania infrastruktury IT. Ten obszar powinna nadzorować rada nadzorcza Kasy. Nacisk KNF kładzie na zapewnienie

awarii infrastruktury

formy płatności, a ich popularność i zaawansowanie technologiczne stawiają Polskę jako wzór na tle Europy. Udział obrotu bezgotówkowego w naszym kraju będzie w dalszym ciągu dynamicznie wzrastać. Jest to związane z m.in. dalszym rozwojem infrastruktury, w tym sieci punktów akceptacji nowoczesnych

Satelitarny bubel fiskusa. Na razie bez śledzenia GPS przewozów paliw, alkoholu i tytoniu

karać kierowców ciężarówek. Jeśli kierowca nie przesłałby wymaganych danych do systemu, groziłaby mu kara 5 tys. zł. Za jazdę bez satelitarnego lokalizatora lub jego wyłączenie w trasie kierowca zapłaciłby 20 tys. zł kary. W razie awarii lokalizatora kierowca musiałby stanąć na najbliższym parkingu, by

PKN Orlen: Solino zainwestuje ponad 200 mln zł w ramach strategii kawernowej

działania mają również na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii" – czytamy dalej. Planowany czas na opracowanie projektów oraz uzyskanie pozwoleń na budowę to 24 miesiące. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach umowy podpisanej z Biurem

EY, IIF: Głównym zagrożeniem dla banków w ciągu 10 lat są ryzyka niefinansowe

kryzysu na rynkach finansowych, ale także w przypadku poważnego zakłócenia przebiegu wewnętrznych procesów biznesowych instytucji - na przykład na skutek zagrożeń cyber (takie ryzyko identyfikuje 94% ankietowanych), problemów z dostępem do danych (67%), awarii IT (takie ryzyko identyfikuje 60

Strategia Enei zakłada transformację w innowacyjną, multiusługową firmę

przyszłości Grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym operatorstwie infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń, zadeklarowano. W obszarze wydobycia Enea planuje również utrzymanie roli lidera

Energa kończy modernizacje w Ostrołęce i Kaliszu warte ponad 58 mln zł

ostatnich latach prac obie spółki wymieniały infrastrukturę na wielu odcinkach sieci, ale przede wszystkim wdrażały nowoczesny system zarządzania siecią ciepłowniczą. W jego ramach zdalnie odczytywane są parametry jednocześnie u wszystkich odbiorców ciepła, co pozwala nie tylko na optymalne modelowanie

Przegląd prasy

dotyczyć szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Parkiet --W tym roku na rynku głównym GPW pojawiło się zaledwie dziewięć spółek, w tym cztery przeniosły się z NewConnect --KNF zdecyduje w najbliższych dniach, czy ograniczy możliwość emitowania obligacji

Pociągi Dart Pesy stoją. PKP Intercity zasłania się tajemnicą handlową

. Pociągi kosztowały 1,3 mld zł z 15-letnim serwisem. Dart Pesy pod lupą W środowisku kolejowym o dartach mówi się, że są awaryjne. Skargi otrzymaliśmy m.in. od pasażerów. O awariach alarmuje też stowarzyszenie Kolejowa Linia Łódzka. Od siedmiu lat działa ono jako rzecznik pasażerów i w razie problemów

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

podkreśla, że obecnie w okresie transformacji, kiedy z systemem elektroenergetycznym integrujemy coraz więcej OZE, magazynowanie energii może być pomocne w bardziej efektywnej jego eksploatacji, przedłużając czas życia istniejącej infrastruktury lub w przypadku awarii, obniżając ilość energii

Gospodarka traci ponad 1,3 mld zł rocznie przez awarie sieci energetycznej

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Polska gospodarka traci ponad 1,3 mld zł rocznie z powodu wyłączania dostaw prądu z powodu awarii sieci. W związku z tym potrzebne jest wprowadzenie efektywnego modelu opłat dystrybucyjnych, dzięki któremu przedsiębiorstwa odpowiedzialne za utrzymywanie sieci

Przegląd prasy

współpracownikami - twierdzi jeden z rozmówców "Rz" w MR --Polska nie dość, że nie pomaga w walce z globalnym ociepleniem, to ma problem z realizacją unijnych zapisów o OZE --PKP Energentyka tworzy innowacyjny poligon dla szkolenia pracowników zajmujących się montażem, konserwacją i usuwaniem awarii

Przegląd prasy

transgraniczną w Hiszpanii; w I kw. 2017 r. uruchomi oddział w Rumunii Parkiet --Plany TFI na 2017 r. to multi-asset i alternatywne podejście do długu Dziennik Gazeta Prawna --Kolej chce do 2023 r. wydać na odnowienie infrastruktury 4,5 mld zł, na pierwszy ogień pójdą stacje we wschodniej części kraju wg

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

Głośna awaria systemu informatycznego w czasie pierwszej tury wyborów samorządowych doprowadziła do rezygnacji członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz Romualda Drapińskiego, wicedyrektora do spraw informatycznych Krajowego Biura Wyborczego, odpowiedzialnego za techniczną stronę obsługi wyborów

Stefania Kasprzyk: bezpieczeństwo systemu jest najważniejsze

- Oceniając działania Operatora należy mieć na uwadze, że duże awarie systemowe są bardzo dobrym sprawdzianem jego zdolności do działania w warunkach ekstremalnych - rozmowa ze Stefanią Kasprzyk, prezes zarządu PSE Operator. 10 stycznia Komisja Europejska opublikowała tzw. pakiet energetyczny. W

Przegląd informacji ze spółek

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. Spółka Pekabex Bet z grupy kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podpisała z Prologis Poland REIT umowę na realizację budynku magazynowego wraz z systemem dróg i placów oraz infrastrukturą

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącym realizacji kontraktu - "Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną", toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), podał Budimex. Sprzedaż zrealizowana przez spółki

BCG Gamma: Polsce grozi odpływ specjalistów od AI do zagranicznych projektów

dotacji i innych form wsparcia, tworzy też parki przemysłowe, dostarczając wsparcia także w zakresie infrastruktury. Istnieje też program ściągania 'talentów', które wyemigrowały, z powrotem do Chin - otrzymują oni np. dodatkowe wynagrodzenie czy inne ułatwienia w miejscu pracy" - powiedziała ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

nominacji Claudi Pendred na stanowisko dyrektora nadzorującego, podała spółka.  Sygnity zawarło z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę na rozwój oprogramowania SyriuszStd, wsparcie użytkowników oraz usuwanie awarii i błędów w oprogramowaniu za kwotę do ok. 31 mln zł, podała spółka

Czy Polska kolej jest bezpieczna? Związkowcy mówią jedno, a władze - drugie

Pendolino, skoro narażone są one na katastrofę prowokowaną przez nieodpowiedzialnych uczestników ruchu i brak stosownych regulacji prawnych?" - pisali w liście. Dzisiaj pikietowali pod resortem infrastruktury i rozwoju. - Nie chodzi tylko o czas pracy maszynistów, ale też np. o błędy w systemie

Przegląd prasy

bank.  --Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sztucznej

Przegląd informacji ze spółek

współczynnika kapitału Tier 1, podał bank.  Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

nowych elementów infrastruktury, a nie utrzymanie w należytym stanie elementów już istniejących. Jednocześnie roboty te prowadzone są na drogach, które posiadają uszkodzenia nawierzchni, a zasadniczym celem podjętych działań jest przywrócenie stanu pierwotnego drogi. W konsekwencji, roboty polegające na

Przegląd informacji ze spółek

kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą za 11,68 mln euro (51,52 mln zł), podała spółka. Wielton zdecydował o zawiązaniu spółki w 100% zależnej pod firmą Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), podała spółka. Sąd

Przegląd prasy

Lotnicze" ugodę sądową w związku ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu - "Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną", toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), podał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  2-5 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Elektronika: Blisko połowa Polaków po awarii urządzenia elektrycznego lub elektronicznego

Posłowie nie powstrzymają "czyścicieli" kamienic

. Wtórował jej wiceminister infrastruktury Janusz Żbik: - Nadzór budowlany póki co nie ma uprawnień śledczych, a takie są potrzebne, by ocenić, z jakim zamiarem odcięto wodę. Nadzór może stwierdzić tylko, że doszło do awarii. Jarmuziewicz: - To próba ubierania nadzoru w kompetencje, których nigdy nie miał i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ważnych dowodów na nowe nie jest obowiązkowa, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Źródło: ISBnews Telekomunikacja: "Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje wykluczenie znacznej liczby obywateli z możliwości korzystania z podstawowych usług publicznych, takich jak edukacja czy ochrona zdrowia

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, który powinny wykorzystać publiczne instytucje, uznali eksperci debaty "Państwo cyfrowe czy analogowe? Przyszłość strategicznych podmiotów infrastruktury państwa".      Źródło: ISBnews Macro Games: Rozpoczął negocjacje z międzynarodowym koncernem mediowym, których celem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

całym procesie wdrażania.  Źródło: spółka 5G: Długoterminowe plany ratowania gospodarki powinny wykorzystać możliwości, jakie daje technologia 5G – to myśl przewodnia płynąca ze spotkania ekspertów, którzy wzięli udział w webinarium "Infrastruktura sieci" zorganizowanym przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Telekomunikacja, mobilność: Według szacunków firmy Gartner do 2020 roku po drogach poruszać się będzie około 250 mln połączonych z siecią pojazdów. Aktualnie jesteśmy świadkami dyskusji na temat sposobu komunikacji pojazdów autonomicznych z otaczającą je infrastrukturą. Model V2V (pojazd-pojazd

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dojrzałości operacyjnej IT, skupiając uwagę na zachowaniach firm w obliczu różnych wyzwań. „Minęły czasy, kiedy liderzy IT, pracujący z coraz bardziej złożoną infrastrukturą, aby osiągnąć pożądane cele, musieli polegać na raportach z poprzednich miesięcy i wielogodzinnych operacjach wykonywanych ręcznie

Trudna droga ku chmurom obliczeniowym

kierunek to chmura prywatna. Tu nie wypuszczamy niczego na zewnątrz, bo cała infrastruktura pozostaje w naszej firmie. Główna nowość polega na tym, że nie przypisujemy poszczególnych komputerów do konkretnych zadań, ale tworzymy pulę maszyn, które będą wykorzystywane w zależności od potrzeby. Badania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

odpowiednich procedur i narzędzi umożliwiających płynne dostosowanie się organizacji do sytuacji nieprzewidywalnych oraz awarii.  Źródło: spółka Online: Clickmeeting przeprowadził badanie, którego celem było zebranie informacji na temat możliwości zarabiania dzięki webinarom. Łącznie dla 44

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

dzień z rozwiązań chmurowych obawiają się możliwości ataków zewnętrznych na zgromadzone dane (36%) oraz braku dostępu do informacji w przypadku awarii internetu (25%). W przypadku firm korzystających ze stacjonarnej infrastruktury IT największy niepokój budzi możliwość utraty danych w momencie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G, poinformował prezes PFR Paweł Borys.     Źródło: ISBnews Innowacje: Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2018 r. wyniosły 23 388,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 13 094,8

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

innowacyjnych pomysłów na to, aby wciąż poszerzać wykorzystanie dostępnych narzędzi SAS w swoich organizacjach i usprawniać ich działanie" - powiedział technical support manager w SAS Polska Paweł Plewka.  SAS wskazuje, że firmy potrzebują spójnej infrastruktury analitycznej, którą można łatwo

Przegląd prasy

, że drugi rok z rzędu spadły wszystkie najważniejsze wskaźniki dla nowych elektrowni węglowych --Energetycy z Tauronu Dystrybucji zbudowali mobilne urządzenie, które w razie awarii sieci średniego napięcia w krótkim czasie zasili 1000 gospodarstw domowych --Quercus TFI - właściciel obligacji

Atomowa duma Francuzów

debaty. Sporadycznie pojawiające się fale krytyki, zwłaszcza po awariach w Czarnobylu czy Fukushimie, były przez rządy skrupulatnie tłumione, odpolityczniane, a społeczeństwo - dla równowagi - było zalewane informacjami o korzyściach płynących z energetyki jądrowej. Oczywiście argumentacja nie zawsze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telewizorach z serii 5000 i 6000.   Źródło: spółka Emitel: Nadleśnictwo Myślibórz wykorzysta infrastrukturę operatora na potrzeby monitoringu przeciwpożarowego. SLR Myślibórz będzie wykorzystywany przez Nadleśnictwo do instalacji anten służących do przesyłania obrazu z kamer tzw. „dostrzegalni

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najlepiej dostosowanej do potrzeb rynku, kompleksowej oferty, świetna współpraca poszczególnych elementów infrastruktury oraz szybkość dostarczenia kompletnego rozwiązania. Zmiany w strukturze organizacji umożliwiają grupie Dell Technologies utrzymanie pozycji lidera w branży IT, dzięki czemu może on

Kierunek Lwów? Bez spółki z Babimostu nigdzie nie polecimy

, jako ciekawe kierunki turystyczne. Ale stawiałby też na Skandynawię: Kopenhagę, Malmö, Sztokholm, Oslo czy duńskie Billund. W Skandynawii duże wzięcie mają bowiem połączenia małymi samolotami. Lotnisko na pewno się nie rozkręci bez dodatkowych inwestycji. Główny problem to brak infrastruktury do

Nowy terminal w Jasionce. Jest przetarg!

? - Nie chcemy mieć "chińszczyzny". Lepiej dostać taki sprzęt, który po dwóch dniach nie będzie miał awarii. Niektóre porty w Polsce mają z tym kłopoty - tłumaczą nam w porcie. Inwestycja będzie współfinansowana z kasy unijnej. W największych unijnym programie "Infrastruktura i Środowisko

Japońska gospodarka pod kroplówką

Tysiące zabitych, ogromne zniszczenia infrastruktury, braki w dostawach energii, a w rezultacie wstrzymanie produkcji w wielu fabrykach - to obraz Japonii i jej gospodarki po piątkowym trzęsieniu ziemi i fali tsunami, która spustoszyła północno-wschodnie wybrzeże wyspy Honsiu. Cztery najbardziej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

generują usługi świadczone w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Nieco mniejszy udział mają usługi IaaS (infrastruktura jako usługa) – 28% oraz PaaS (platforma jako usługa) – 10%. Tylko w ubiegłym roku inwestycje w technologie chmurowe w naszym kraju wzrosły o ponad 25% i przewiduje się

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

federacją spółek informatycznych.   Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Comp: Konsorcjum spółki i Infinity Group zawarły z województwem podlaskim umowę na dostawę, instalację i uruchomienie Infrastruktury Aktywnej Sieci SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz przygotowanie tej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Bińka, z powodu ostatniej awarii systemu informatycznego PKP Intercity, który uniemożliwił zakup biletów przez internet, podała spółka. Źródło: ISBnews   Discovery Networks CEEMEA: Oddział Discovery Communications, rozwija strukturę zespołu dedykowanego kanałom męskim (factual). Na

Tunel coraz bliżej, czyli w Łodzi będzie metro

dworzec Żeby w ogóle można było mówić o tunelu, najpierw trzeba było przenieść dworzec Łódź Fabryczna pod ziemię. Projekt powstawał w bólach i do końca nie było wiadomo, czy się uda. Przyspieszenie zaczęło się, gdy w 2007 roku ministrem infrastruktury został łódzki poseł Cezary Grabarczyk. Osobiście

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mln dorosłych wciąż osób nie ma kontaktu z cyfrowym światem, a jednolity rynek cyfrowy UE nie ruszy bez kompetentnych użytkowników, poinformował prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb. "Stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego i rozwój infrastruktury to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 21 lutego 2018 r., podała spółka.  Źródło: ISBnews Inteliwise: Ma umowę z jednym z wiodących kanadyjskich towarzystw ubezpieczeniowych na wdrożenie i integrację usługi AI-Chatbot (wirtualnego doradcy) na infrastrukturze klienta

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ponad 9 mld zł ze środków unijnych, podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. "Do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

plakaty z krzyczącym tytułem: "Chcesz za 5 lat mieszkać w slumsach? To załóż wspólnotę...". Mieszkańcy mogli przeczytać m.in., że tańszy czynsz się zemści, bo nie będzie pieniędzy na remonty i nie będzie gdzie zadzwonić w przypadku awarii. Spółdzielnia tłumaczyła, że była to odpowiedź na

Linuks w sektorze finansowym: jest taniej i są nowe problemy

filtrów, których zadaniem jest zabezpieczenie banku przez skutkami awarii i zapewnienie ciągłości dostępu do oprogramowania. Klaster posłuży również centrali banku do budowy centralnego repozytorium plików opartego na usługach Novell Storage Services zawartych w systemie Novell Open Enterprise Server

Polska mistrzem korków. Jak im zaradzić? [Jazda Polska]

, awaria, roboty drogowe, złe oznakowanie, pogoda lub nawierzchnia. Jednak najbardziej irytujące są takie, które biorą się nie wiadomo skąd: na drogach nie ma przeszkód, a jednak się korkują. Jak to możliwe? Wyjaśnienia szukano w mechanice płynów, teorii motyla czy przejść fazowych. To, co ustalono, jest

KE vs. koncerny energetyczne: walka o własność

, że pionowo zintegrowane przedsiębiorstwa mogłyby zachować prawo własności sieci przesyłowej pod warunkiem, że jej obsługa i zarządzanie zostaną powierzone niezależnemu operatorowi. Zdaniem KE, obie opcje stanowią dla przedsiębiorstw impulsy do inwestowania w nową infrastrukturę, przepustowość

Trudne usprawnianie energetyki

poprzednim - wskazuje prezes EGL Polska. Przypomina, że po doświadczeniach z lipca 2006 r. (kiedy wskutek nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię i awarii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego PSE Operator wstrzymał eksport energii) Operator mówił, że ryzyko związane z przetargiem rocznym jest duże

Pesa wygrała przetarg na tramwaje dla Kijowa. Pierwsza jej maszyna już tam jeździ

Kijowie z powodu kiepskiego stanu torowisk polskie tramwaje często będą miały awarie i problemy z pokonywaniem ostrzejszych zakrętów. Skotnicki zaprzeczał doniesieniom: "Te tramwaje świetnie sobie radzą w warunkach moskiewskich, więc także świetnie poradzą sobie na torach w Kijowie". Michał

Nowoczesny tabor: jakość na szynach

Transportation na Polskę. - Bez wątpienia widzimy pozytywne zmiany - rośnie liczba projektów, pojawiają się nowe kontrakty - mówi Kućmin. Poprawa dotyczy, jego zdaniem, zarówno infrastruktury kolejowej, jak taboru kolejowego. Z czego to wynika? Po pierwsze - Polska ma jedną z największych sieci

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

. Członkowie zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego oraz górnictwa otworowego). 12. Pracownicy zakładowych straży pożarnych biorący udział w akcjach ratowniczych. 13. Monterzy napowietrznych przesyłowych linii energetycznych zatrudnieni bezpośrednio przy usuwaniu awarii. 14. Personel medyczny