awaria energetyczna

Andrzej Kublik

Znowu awaria energetycznego kabla ze Szwecji na Litwę

Znowu awaria energetycznego kabla ze Szwecji na Litwę

Nocą z poniedziałku na wtorek z powodu awarii na pięć godzin wyłączono podmorski kabel energetyczny ze Szwecji na Litwę, który po uruchomieniu w tym roku miał już ponad 10 przerw w pracy.

Znów defekt kabla energetycznego ze Szwecji na Litwę

eksploatacji. Jednak z powodu pożaru transformatora w Szwecji testy trzeba było przełożyć na początek tego roku. Obecna awaria NordBalt to już dziesiąty taki przypadek w tym roku, jak napisała agencja prasowa BNS. Kabel energetyczny między Szwecją a Litwą ma 453 km długości, a jego budowa kosztowała 550 mln

"DGP": Klienci się skarżą: w razie awarii trudno o informacje

jaki mają to robić- wyjaśnia Jacek Bełkowski, rzecznik odbiorców energii i paliw w Urzędzie Regulacji Energetyki. Firmy energetyczne informują więc o awariach w internecie, licząc na przekazanie informacji dalej przez media. Uruchamiają infolinie. Przyznają jednak, że w sprawie komunikacji muszą

Rafako: Negocjacje i prace w projekcie Jaworzno idą zgodnie z planem

uwzględniający procedury zabezpieczające przed ryzykiem ponownego wystąpienia awarii oraz procedury strojenia i prac rozruchowych bloku. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

składającą się z przedstawicieli NJGT, Konsorcjum oraz SPV awaria była następstwem niekorzystnego splotu zjawisk podczas rozruchu bloku. Każde z tych zjawisk występujące pojedynczo nie mogło doprowadzić do wystąpienia awarii. Ponadto komisja awaryjna uzgodniła sposób naprawy uszkodzonych elementów kotła

PSE i operatorzy systemów dystryb. będą współpracować przy usuwaniu awarii

miliardy złotych w poprawę stanu sieci energetycznych. Jednak rodzaj i skala niektórych zjawisk pogodowych sprawiają, że również najnowocześniejsza infrastruktura ulega zniszczeniu lub uszkodzeniu. Spółki są przygotowane do usuwania awarii masowych, posiadają niezbędne zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie

Tauron wdrożył w Łagiszy model predykcyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję

uzyskania predykcji aktualnego stanu technicznego maszyn, wskazano. Strategia predykcyjnego utrzymania ruchu bloków energetycznych, na bazie wniosków z analizy danych, daje możliwość oceny stanu technicznego maszyn oraz przewidywania wystąpienia ich awarii, jak również pomaga identyfikować ich przyczyny

Elektrotim ma umowę na modernizację stacji Enei Operator za 27,4 mln zł netto

stacji WN/SN, wykonawczej lub budowlano - wykonawczej oraz realizacja prac budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną do realizacji dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania pn. 'Modernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego'"

Spółka z Grupy Rafako wykona dodatkowe prace w Jaworznie za ok. 10 mln zł

bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji komisji awaryjnej, powołanej po awarii, do której doszło podczas próbnego rozruchu. Strony uzgodniły, że za te oraz inne prace dodatkowe, które nie były uwzględnione w zawartym kontrakcie, wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

. Określono w nim zasady wykonywania przez wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji niezależnej komisji awaryjnej, powołanej po awarii

ME: Enea Obrót i PGE rozpoczęły współpracę przy budowie sieci LTE 450

być kierowana tam, gdzie jest potrzebna, awarie mogą być szybciej lokalizowane i naprawiane, a cały system może być skuteczniej bilansowany dla zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych mocy. Przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewniejsze dostawy energii dla odbiorców

Energa Operator przeznaczyła 170 mln zł na wdrożenie sieci Smart Grid

zarządzania siecią energetyczną średnich napięć. Szybsze ustalenie miejsca oraz przyczyn awarii, a także automatyczna rekonfiguracja sieci w odpowiedni sposób, będzie z kolei możliwa dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and

Rafako: Próbny rozruch bloku 910 MW w Jaworznie rozpocznie się jutro

Hołubowski. "Wczoraj i dziś mamy etap pełnej mobilizacji i przygotowania, a w czwartek będziemy w pełnym rozruchu. Co warte podkreślenia, wyprzedzamy harmonogram o 17 dni" - powiedział Hołubowski w rozmowie z ISBnews. "Obecnie doprowadziliśmy blok do stanu sprzed awarii, do której doszło w

Tauron rozpoczął produkcję Mobilnego Urządzenia Zasilającego

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Tauron rozpoczął produkcję pierwszej serii Mobilnego Urządzenia Zasilającego (MUZ), które w przypadku awarii sieci średniego napięcia może zasilić w krótkim czasie nawet do 1 000 gospodarstw domowych, podała spółka. Urządzenie, skonstruowane przez specjalistów z

Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł z NCBR na 6 projektów

wykorzystującym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych źródeł energii, służącym do ogrzewania pomieszczeń (PGE Polska Grupa Energetyczna, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), opracowanie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej (PGE Dystrybucja, Apator Elkomtech

Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln zł na remonty i modernizacje w 2020 r.

wykrycie ewentualnych ognisk potencjalnych awarii. Wszystko to ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyka przerwy w dostawach ciepła do mieszkańców podczas okresu grzewczego" - czytamy w komunikacie. Kampania remontowa w elektrociepłowni Tauron Ciepło w Katowicach zakończy się z końcem lipca i

PGE EO będzie monitorować łopaty wiatraków przy użyciu technik laserowych

z firmą Scanway. Skaner laserowy pozwoli na wykonanie precyzyjnych zdalnych pomiarów stanu technicznego łopat turbin wiatrowych z bardzo dużą dokładnością. W ten sposób PGE EO będzie mogła z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiegać kosztownym awariom. Praktyka pokazuje bowiem, że usterki są

EIM: 82% Polaków obawia się podwyżek cen energii elektr. w najbliższych 5 latach

krajowego systemu energetycznego niepokoi również możliwość występowania "blackoutu", czyli przerw w dostawie prądu na skutek np. przeciążenia sieci, nagłych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznej. Taką możliwość dopuszcza blisko dwie trzecie Polaków (62,1%). Zdaniem analityków

W Wenezueli zamykają galerie handlowe. Z powodu kryzysu energetycznego

W Wenezueli zamykają galerie handlowe. Z powodu kryzysu energetycznego

prywatnych funduszy w jej produkcję. W ostatnich latach w Wenezueli często dochodziło do przerw w dostawach prądu czy nawet wielkich awarii energetycznych. Zdaniem socjalistycznych władz to było dzieło sabotażystów. Natomiast krytycy władz oceniali, że awarie systemu energetycznego wynikają ze złego

URE: Trudności z zapewnieniem bilansu mocy latem i jesienią możliwe już w br.

; - czytamy dalej. Nagła niedyspozycyjność takich jednostek wytwórczych spowodowana np. awarią w sposób znaczący wpływa na bilans mocy, w szczególności w sytuacji, gdy rezerwa mocy dyspozycyjnej dostępna w KSE jest niewielka, wskazano. Sytuacja bilansowa może ulec znaczącemu pogorszeniu w przypadku

Tauron: Modernizacja elektrowni wodnej Pilchowice zwiększyła jej moc do 14 MW

.: zasuwy turbinowe, zasuwy upustów dennych, modernizację zapory od strony odwodnej, sztolnię obiegową oraz modernizację przelewu kaskadowego i mostu, podano także. "Modernizacja stopnia wodnego w istotnym stopniu ograniczy ryzyko awarii, poprawi bezpieczeństwo obiektu, jak i zapewni ciągłość

URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG

wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców lub awarii w systemie, czy bardziej ogólnie - zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych - jest nie do przecenienia. Polska posiada obecnie siedem podziemnych magazynów gazu

BIK wdrożył Platformę Blockchain BIK dostępną dla klientów banków

), a każdy dokument posiada swój unikalny adres. Te cechy rozwiązania gwarantują wysoką odporność na potencjalne awarie, a także brak możliwości niepożądanej ingerencji w przechowywane dokumenty. "Faktem staje się uruchomienie pierwszego etapu rozwoju Platformy Blockchain BIK. Dziś jest to

Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

na sztucznej inteligencji na naszym największym obecnie pracującym bloku energetycznym o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. W wyniku wdrożenia ograniczone zostaną koszty usuwania awarii, a dzięki dodatkowym godzinom, w których blok będzie dyspozycyjny, zwiększymy przychody z operacyjnej rezerwy mocy

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w Tauronie średnio o tysiąc kilometrów, a wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również

Tauron rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia, poinformował Tauron Polska Energia. Dzięki nowemu rozwiązaniu dyspozytorzy ruchu sieci mogą wysłać energetyków na miejsce awarii jeszcze zanim klienci spółki zadzwonią pod

Setki reklamacji po przejściu burz. Jak się domagać odszkodowania?

. Przeważnie jest to od 2 do 50 zł. A co jeśli w ciągu trwania awarii zepsuje nam się jedzenie w lodówce? W hurtowni lodów wysiądą zamrażarki i cały towar się roztopi? W masarni zepsuje się mięso, stanie tartak, zatrzyma się linia produkcyjna? Takich sytuacji nie regulują ani umowy, ani prawo energetyczne

LW Bogdanka i ABB rozpoczęły projekt R&D w celu poprawy efektywności

oraz usług. W efekcie powstanie narzędzie do usprawnienia procesów decyzyjnych, konserwacji predykcyjnej oraz efektywnego wykorzystania zasobów i koordynacji operacji w czasie rzeczywistym" - czytamy w komunikacie. Założeniem projektu R&D jest zwiększenie możliwości przewidywania awarii

ME: Polska wstrzymała dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń

)" - czytamy dalej. Resort energii zapewnił, że dzięki uwolnieniu zapasów ropy naftowej zostanie zapewniona ciągłość przerobu i zaopatrzenia polskiego rynku w paliwa do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii i oczyszczenia systemu przesyłowego w Polsce. W przypadku przedłużającego się braku dostaw

Niemcy protestują, Francja zmienia politykę. Najstarsza elektrownia jądrowa zostanie zamknięta

poważniejszy niż informowali o tym sami Francuzi. W opinii niemieckich mediów Francuzi tuszowali informacje dotyczące wydarzeń w 2014 roku. Dziennikarze dotarli do niepokojącej korespondencji dyrekcji elektrowni kilka dni po awarii. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2014 r. - wówczas, podczas rutynowej

PGE wprowadziła do sprzedaży taryfę antysmogową

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) wprowadziła do sprzedaży dla klientów indywidualnych taryfę antysmogową, poinformowała spółka. Wzrost sprzedaży oferty dla przedsiębiorstw "Naturalnie, że energia" w 2017 r. wyniósł 1100% w stosunku do roku 2016, 

Koniec z wlewaniem prądu do Polski. Nowa epoka na granicy z Niemcami

istotna informacja, bo oddala się wizja ogólnoeuropejskiej awarii energetycznej. Prąd produkowany na północy Niemiec (głównie w elektrowniach wiatrowych) płynie liniami wysokiego napięcia do Austrii przez Polskę i Czechy. Prąd podobnie jak woda wybiera najłatwiejszą, choć w tym przypadku okrężną drogę, bo

Energa podjęła współpracę z Inst. Lotnictwa w zakresie prac badawczo-rozwojowych

wykrywania uszkodzeń i zapobiegania awariom linii oraz infrastruktury energetycznej. Pomoże tu bogate doświadczenie Instytutu Lotnictwa w wykorzystaniu dronów czy samolotów oraz w zaawansowanej analizie rejestrowanego materiału z użyciem sztucznej inteligencji" - dodał prezes Centrum Badawczo

Zagadkowe problemy w dostawach prądu ze Szwecji na Litwę

ostatni poniedziałek 37,11 euro, o 27 proc. drożej niż w piątek. Pechowy kabel Kabel NordBalt o długości 453 km to pierwsze bezpośrednie połączenie między systemami energetycznymi Litwy i Szwecji, a za jej pośrednictwem także z systemami innych państw Skandynawii. Wcześniej w państwach bałtyckich

Stena Recycling: Połowa Polaków po awarii elektroniki od razu kupuje nowy sprzęt

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Blisko połowa Polaków po awarii urządzenia elektrycznego lub elektronicznego woli od razu kupić nowe, choć 89% korzystałoby ze sprzętów elektrycznych i elektronicznych dłużej, gdyby nadal były sprawne, wynika z raportu Stena Recycling przygotowanego na podstawie

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

energetycznym to pierwszy krok w dobrą stronę, oceniają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi (EIM) z Wrocławia. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne została opracowana w Ministerstwie Energii i skierowana do konsultacji społecznych. Termin na zgłaszanie uwag upływa 9 listopada br. Zgodnie z założeniami

Krzysztof Biniek odwołany ze stanowiska prezesa PKP Informatyka w zw. z awarią

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Zarząd PKP S.A. podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa PKP Informatyka Krzysztofa Bińka, z powodu ostatniej awarii systemu informatycznego PKP Intercity, który uniemożliwił zakup biletów przez internet, podała spółka. "Nie będziemy tolerować

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

względem spółki w związku z budową przez konsorcjum Stadionu Śląskiego, emitent uznaje za całkowicie bezzasadne. Zdaniem spółki to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Inwestycji i wystąpienie awarii czego wyłączną przyczyną był brak doręczenia konsorcjum kompletnej i wolnej

Eksperci: Polskę czekają blackouty i nie mamy na to recepty

W trakcie trwającego w Warszawie Kongresu Nowego Przemysłu przedstawiciele branży energetycznej komentowali sierpniowe przerwy w dostawie prądu. Było to wydarzenie bez precedensu - z powodu ponad 30-stopniowych upałów, remontów elektrowni i awarii jednego bloku elektrowni w Bełchatowie Polskie

Tchórzewski: Zdecydujemy się na elektrownię jądrową w najbliższej przyszłości

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Ze względu na unijne wymogi dotyczące miksu energetycznego, Polska będzie musiała w najbliższej przyszłości zdecydować się na budowę elektrowni jądrowej, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. "Jeśli chodzi o mix energetyczny, żeby uzyskać

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

właśnie koszty, które znacznie redukujemy mając własne źródło energii. Dlaczego? Bo prosumenci rozliczają się z zakładem energetycznym w systemie opustów. Oznacza to, że nadprodukcję energii, która nie została zużyta na cele bieżące, przekazują do sieci i w ten sposób ją "magazynują". Jako że

Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

wody i maksymalizacja produkcji, pozwala na śledzenie jego zachowania. W PGNiG takie rozwiązanie może pomóc w wykrywaniu awarii bloków energetycznych lub systemów wiertniczych. Inny startup pokazał pomysł na automatyzację procesów decyzyjnych, które mogą przyspieszyć etapy planowania inwestycji

Tauron zaprasza startupy do programu Pilot Maker Elektro ScaleUp

szczególności rozwój elektromobilnosci jest jednym z trendów, które będą w przyszłości budować wartość spółek energetycznych. Naszym zdaniem, o sukcesie elektromobilnosci zdecyduje siła tworzącego się ekosystemu przemysłowego gromadzącego zarówno firmy oferujące usługi dla klientów, jak i firmy technologiczne

Microsoft: Polscy partnerzy pomagają w rozwoju oferty dla przemysłu i energetyki

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Microsoft, w oparciu o rozwiązania technologiczne dostarczane przez partnerów z Polski i zagranicy, oferuje usługi technologiczne dla sektora przemysłowego i energetycznego, którego potrzeby po stronie automatyzacji i mocy obliczeniowej są coraz większe, wynika z

Jedyna duża prywatna kopalnia też stoi nad przepaścią. 10 lat temu uratowali ją górnicy

. Tam z kolei mieszkali pracownicy ważni dla zabezpieczenia prawidłowej pracy kopalni, którzy musieli być do dyspozycji w razie jakichś awarii lub innych zagrożeń - opowiada Górski. Wszystko kręciło się wokół kopalni Kopalnia dawała pracę nie tylko mieszkańcom miasta, dojeżdżali do niej też

PKN Orlen miał 1,74 mld zł zysku netto, 2,37 mld zł EBIT w II kw. 2018 r.

wyniki Grupy Orlen w omawianym okresie o (2 189) mln zł (r/r) i obejmowały głównie ujemny efekt netto wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne w wyniku wzrostu notowań ropy naftowej o 19 USD/bbl, pogorszenia marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych, produktach petrochemicznych

Polska prosi sąsiadów o prąd. Po raz pierwszy w historii

Po bezśnieżnej zimie i przed zapowiadaną przez synoptyków falą tropikalnych upałów nad Polską znów zawisło widmo przerw w dostawach prądu. Tak jak było w ubiegłym roku, kiedy z powodu niespodziewanych awarii leciwych bloków energetycznych i niskiego poziomu w rzekach elektrownie nie mogły pracować

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia na dzień 25 lipca 2019 r., podał Vistal. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o przekazaniu akcjonariuszom dodatkowej informacji uzupełniającej, uzasadniającej budowę bloku energetycznego w oparciu o węgiel, podała spółka. Zarząd Mostostalu

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. monitorowania obrotu niektórymi paliwami

postępowania w przypadku awarii systemu monitorowania przewozu i obrotu, wymieniono także. Ustawa modyfikuje również inne przepisy, które wpływać mogą na efektywność systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nowelizacja ustawy - Prawo farmaceutyczne poszerza katalog podmiotów, które mogą

Polska energetyka ostrzega przed propozycjami Brukseli w sprawie węgla. Uzależnią nas od gazu

Komisja Europejska zaproponowała w środę wielką reformę rynku energetycznego. To propozycje, które wkładają kij w szprychy polityce polskiego rządu, który na ukończeniu ma projekt wprowadzenia nowej opłaty w rachunkach za prąd mającej sfinansować budowę nowych elektrowni węglowych, np. obiecanej

PGE wprowadza sprzedaż prądu i gazu w pakiecie dla klientów indywidualnych

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) wprowadza ofertę dla gospodarstw domowych, obejmująca kompleksowy zakup prądu i gazu, podała spółka. Oferta w ramach sprzedaży pilotażowej będzie dostępna do końca września 2015 r. Po pozytywnym okresie próbnym produkt zostanie

Solaris i Stadler mają umowę z MPK Kraków na 50 niskopodłogowych tramwajów

będzie możliwości korzystania z sieci trakcyjnej (np. w przypadku awarii sieci lub awarii w zakładzie energetycznym), podano również. Wartość całego zamówienia 35 tramwajów to ponad 314 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla tej Inwestycji

Elon Musk pokazał rewolucyjne, słoneczne dachówki

Elon Musk to energetyczny król Midas. Takie można było odnieść wrażenie, przyglądając się wczorajszej prezentacji w Uniwersal Studio (Los Angeles). Szef Tesli i SpaceX pokazał coś, co może odmienić budownictwo jednorodzinne i nasze rachunki za prąd: dachówki solarne. Przedstawmy je, stosując tok

We wrześniu znowu może zabraknąć nam prądu

2016 r." - brzmi raport Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), czyli instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego. 1,5-2,5 tys. MW to dwa-trzy duże bloki elektrowni węglowej. Skąd takie braki? Blisko 55 proc. prądu produkują siłownie mające ponad

Przegląd informacji ze spółek

) podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora inwestycji dla projektu pn."Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", podała spółka. 

Tauron zainwestował ok. 2 mld zł w infrastrukturę sieciową w 2018 r.

Mszana Dolna oraz modernizacja linii 110 kV Siersza - Olkusz, wymieniono także. W minionym roku priorytetem Tauron Dystrybucji było zapewnienie rezerwowego zasilania podczas awarii oraz skracanie ciągów liniowych, co zmniejsza spadki napięć na końcach obwodów. Spółka intensywnie poszukuje i wdraża

Bez rekordu w zmianach sprzedawcy prądu. Uwaga na haczyki

, który był szefem organizacji Euracoal, w przyszłości usługi firm energetycznych będą nie tyle polegać na sprzedaży prądu, ile na zapewnianiu odpowiedniego poziomu usług. Chodzi o sprawne usuwanie awarii, usługi dodatkowe (takie jak wspomniany serwisant), czy montaż domowych minielektrowni, przede

Strategia Enei zakłada transformację w innowacyjną, multiusługową firmę

innowacyjnych rozwiązań wynikających ze strategii" - czytamy w komunikacie. Enea będzie aktywna w takich segmentach jak: rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich czy rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, takich jak inteligentny dom czy inteligenta firma. W

Wielka awaria w Szczecinie. ZCh Police zabezpieczyły linie produkcyjne

powiedziano PAP w biurze prasowym prezydenta Szczecina, usuwanie awarii energetycznej potrwa - według optymistycznego wariantu - od 6 do 8 godzin.

FBSerwis ma umowę z katowickim oddziałem GDDKiA o wart. niemal 18 mln zł

dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Pszczynie. Oprócz tego, spółka FBSerwis będzie odpowiedzialna za remonty, usuwanie awarii i likwidację skutków zdarzeń drogowych. W ramach nowego kontraktu, spółka zadba o 151,43 km dróg w województwie śląskim" – czytamy w

Tauron Dystrybucja zakończył budowę stacji 110/15 kV w Chomranicach

inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł.  "Ta stacja to przykład bardzo rozbudowanych działań inwestycyjnych prowadzonych przez operatora sieci w Grupie Tauron. Na inwestycje w sieci energetyczne Tauron Dystrybucja wyda w tym roku około 1,8 mld i znaczna część tej kwoty zostanie

Rozpoczęła się trzecia edycja MIT Enterprise Forum CEE

analizie danych w czasie rzeczywistym, przewiduje możliwe awarie informatyczne, zanim te nastąpią, ograniczając ewentualne koszty będące następstwem przestojów infrastruktury IT. Steppie to rozwiązanie typu platforma e-commerce dla polis ubezpieczeniowych, dzięki któremu użytkownik samodzielnie, online

Wielką Brytanię czeka w marcu kryzys energetyczny?

ubiegłym tygodniu awarii uległ kompresor pompujący gaz z Holandii. Remont potrwa długo, a pozostałe dwa kompresory mogą nie wytrzymać przeciążenia. Awaria układu zasilania unieruchomiła też jeden z gazociągów prowadzących z Norwegii. Drugi działa, ale energetyczne bezpieczeństwo kraju wisi na włosku

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Dystrybucja - podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych, podało Ministerstwo Energii. Grupa Kęty ocenia perspektywę drugiego półrocza jako bardzo dobrą. Spółka nie przewiduje rewizji prognozy na 2018 r. w górę, poinformował członek zarządu Adam Piela

Nowe linie albo Warszawa bez prądu

stanowiące szkielet Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). To podstawa. Dlatego też bardzo ważne są trzy aspekty: przepustowość, niezawodność i łatwość usuwania awarii. Pod każdym wymienionym względem zastosowanie linii napowietrznych jest bardziej korzystne niż podziemnych. W przypadku sieci

Zysk netto Energi spadł r/r do 8 mln zł w I kw. 2016 r.

energetycznego. Tym bardziej cieszy nas stabilna sytuacja Grupy. Świadczą o tym nie tylko jej wyniki finansowe, lecz także odnotowany w minionym kwartale wzrost inwestycji o 42%, a także poprawa niezawodności dostaw energii, co znajduje potwierdzenie w skróceniu czasu awarii o ponad 70%, a ich liczby

Czarnobyl. Mimo katastrofy energia atomowa dobrą alternatywą dla kopalin

Dokładnie 30 lat temu w Czarnobylu na Ukrainie doszło do awarii czwartego reaktora elektrowni atomowej. Skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się nad znaczną częścią Europy. O tym, że katastrofa nuklearna może się

Przegląd informacji ze spółek

. Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack, podała spółka. CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. Idea Bank usunął awarię, która spowodowała podwójne księgowania części transakcji płatniczych

EBITDA wg LIFO PKN Orlen spadła do 2 022 mln zł w IV kw. 2017 r.

efekt odszkodowania z tytułu awarii Steam Cracker w Unipetrol. W omawianym okresie (r/r) odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 0,5 USD/bbl, przy wzroście średniej ceny ropy o 12 USD/bbl, do poziomu 61 USD/bbl. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, w IV kwartale 2017 roku

Przegląd prasy

bezrobocia rejestrowanego ponownie poniżej 6% w lutym --Fundusz Pollen Street Capital podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 23,25 zł --Tauron będzie informował o awariach energetycznych w systemie RSO --Asseco i Medicover wdrożyły podpis cyfrowy dla pacjentów szpitala --Laurent Hautier z LyondellBasell

Przegląd informacji ze spółek

Dystrybucja będzie zasilał Regionalny System Ostrzegania (RSO) informacjami o przerwach w dostawach prądu, podała spółka. Nastąpi to w momencie, gdy na południu Polski wystąpią rozległe awarie energetyczne na masową skalę.   Podpis biometryczny wprowadzony przez Asseco Data Systems został wdrożony

Przegląd prasy

, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja - podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych, podało Ministerstwo Energii. --Grupa Kęty ocenia perspektywę drugiego półrocza jako bardzo dobrą. Spółka nie przewiduje rewizji prognozy

Obama wykiwał nafciarzy. Zakaz wierceń na Atlantyku

zablokuje plany stworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego USA. Nafciarze deklarowali, że mogą bezpiecznie prowadzić wiercenia na Atlantyku, bo wyciągnęli lekcję po awarii na platformie wydobywczej koncernu BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r. Agencja AP wskazała, że zakaz

Atomowa duma Francuzów

promieniowanie radioaktywne) stało się popularnym sloganem politycznym. Powojenny brak energii Bodźcem do rozwijania energetyki jądrowej było nie tylko marzenie o wielkości, lecz także deficyt energetyczny rzędu 100 mln ton ekwiwalentu węgla. Krajowe zasoby węgla czy gazu były zbyt nikłe, by sprostać potrzebom

Odnawialne źródła węgla

wytwarzanej z węgla. Ustawa o OZE mogła i powinna stanowić szansę na pożądaną dywersyfikację technologiczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Natomiast skutkiem przyjęcia procedowanej nowelizacji może być utrwalenie zależności Polski od jednego surowca energetycznego. Ministerstwo braku logiki

Przegląd prasy

bank.  --Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod sztucznej

Przegląd informacji ze spółek

współczynnika kapitału Tier 1, podał bank.  Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z wykorzystaniem

16 proc. polskich kierowców kupuje opony na giełdzie lub szrocie. Tanio, ale ryzykownie

awarię i na koniec doprowadzić do wypadku. Zobacz także: Jak przestać wydawać krocie na samochód? Opony używane to pozorna oszczędność Według ekspertów PZPO poza zagrożeniem na drodze nawet zwykłe opony używane, w dobrym stanie, stanowią tylko pozorną oszczędność. Po pierwsze, kierowca traci, i to

Stefania Kasprzyk: bezpieczeństwo systemu jest najważniejsze

- Oceniając działania Operatora należy mieć na uwadze, że duże awarie systemowe są bardzo dobrym sprawdzianem jego zdolności do działania w warunkach ekstremalnych - rozmowa ze Stefanią Kasprzyk, prezes zarządu PSE Operator. 10 stycznia Komisja Europejska opublikowała tzw. pakiet energetyczny. W

Przegląd prasy

ponad 1,3 mld zł rocznie przez awarie sieci energetycznej --Klon przydzielił obligacje serii G o wartości 2,5 mln zł --Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 45 mln zł w 2015 r. --Trzy firmy zainwestują łącznie ok. 16,9 mln zł w krakowskiej SSE --Hotel ibis Ryga dołączy do Grupy

Przegląd informacji ze spółek

Dystrybucja rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia, poinformował Tauron Polska Energia. Dzięki nowemu rozwiązaniu dyspozytorzy ruchu sieci mogą wysłać energetyków na miejsce awarii jeszcze zanim klienci spółki zadzwonią pod numer alarmowy, podano również. Największy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

energetycznych czy też diagnostyki urządzeń. „Jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, wdrożyliśmy w ubiegłym roku system Wirtualnego Agenta, który wspiera proces przyjmowania i rejestracji zgłoszeń awarii sieci energetycznej. Oprócz tradycyjnych konsultantów, zgłoszenia na linii alarmowej 991 przyjmują

Przegląd prasy

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes CEDC: Pierwsze półrocze 2015 roku będzie słabe na rynku wódki --Spółka PGE Gubin powołana do przygotowania inwestycji budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego ze złoża

Wärtsilä złożyła odwołanie do KIO ws. przetargu na modernizację EC Żerań

około 900 mln zł. Technologia fińskiej firmy pozwoliłaby także na krótszy czas budowy instalacji (16 miesięcy w porównaniu to ok. 3 lat dla bloku gazowo-parowego) oraz zapewniłaby m.in. możliwość szybszego rozruchu i wyłączenia instalacji czy większą odporność na awarie niż blok parowo-gazowy, przy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

odpowiednich procedur i narzędzi umożliwiających płynne dostosowanie się organizacji do sytuacji nieprzewidywalnych oraz awarii.  Źródło: spółka Online: Clickmeeting przeprowadził badanie, którego celem było zebranie informacji na temat możliwości zarabiania dzięki webinarom. Łącznie dla 44

Czy polska energetyka udźwignie czekające ją inwestycje?

optymistyczne - najprostszy sposób finansowania, czyli pożyczanie pieniędzy pod bilans spółki, którego imają się nasze cztery grupy energetyczne - PGE, Tauron , Enea i Energa - nie wystarczy, by sfinansować potrzebne inwestycje, bo spółki przekroczą dopuszczalne przez banki wskaźniki zadłużenia. Spółki będą

Zima w firmie, czyli same kłopoty

tych prac. Całość szczegółowo normuje art. 81 kodeksu pracy. Kodeks pracy przewiduje zakaz wykonywania prac, w określonych warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników.(naruszenie przepisów bhp). Niedopuszczalne jest np. prowadzenie prac przy sieci energetycznej przy temperaturze powietrza

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

przepisach pozostałe warunki. Podobną grupę zawodów stanowią operatorzy przy obsłudze lub nadzorze bloków energetycznych wytwarzających energię elektryczną i cieplną, gdzie zagrożenie wystąpienia poważnej awarii ze skutkami dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego jest stosunkowo duże. Na zdjęciu

KE vs. koncerny energetyczne: walka o własność

WNP Komisja Europejska przedstawiła tzw. trzeci pakiet energetyczny, którego jednym z najważniejszych zapisów jest unbundling własnościowy wytwarzania energii i gazu od przesyłu. Ma to być jedna z dróg do stworzenia europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Otwarty i uczciwy wewnętrzny

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Ostrzegania (RSO) informacjami o przerwach w dostawach prądu, podała spółka. Nastąpi to w momencie, gdy na południu Polski wystąpią rozległe awarie energetyczne na masową skalę.      Źródło: ISBnews Asseco Data Systems: Podpis biometryczny został wdrożony w pierwszej placówce

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  2-5 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Elektronika: Blisko połowa Polaków po awarii urządzenia elektrycznego lub elektronicznego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

energetyczne i telekomunikacyjne w pełni przez internet. Sopocka spółka przejęła 18 proc. udziałów. Rachuneo, oprócz porównywania ofert, analizuje rachunki, sprawdza czy zmiana dostawcy jest dla klienta opłacalna i pomaga przeprowadzić klienta przez wszelkie formalności. Cały proces odbywa się przez internet

Ochrona za kilkaset złotych - jak dobrze wybrać ubezpieczenie mieszkania

, po chwili obory. Składała się jak domino - mówiła TVN24 właścicielka jednego ze zniszczonych gospodarstw. Trąby powietrzne, które powalały drzewa, zrywały linie energetyczne i dachy domów, przeszły także przez południowe Mazowsze, część województwa łódzkiego oraz powiat krakowski. Największy problem

Szef komisji gospodarki Sejmu o pracodawcach, atomie, węglu i Rosji

się za wykonaną pracę wynagrodzenie płacone w terminie. W jednym z dzienników powiedział Pan w kontekście naszej polityki energetycznej, że "nie powinniśmy sobie pozwolić na konflikt z Rosją. To się nam nie opłaca". A czy zatem da się - dbając o swoje interesy - konfliktów z Rosjanami

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% wzrostu sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku. Przez cały 2018, spółka kontynuowała realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie informatycznych usług outsourcingowych i Managed Services. W Polsce grupa staje się

Ubezpieczenia: zanim przyjdzie najgorsze...

czas będzie musiał pracować na znacznie zwolnionych obrotach, stracił więc także możliwość wypracowywania zaplanowanych zysków. Po trzecie, w wyniku awarii na obszarze 800 mkw. wyciekły produkty ropopochodne, które również się zapaliły i Mażeikiu Nafta sporo środków wyda na usunięcie szkód powstałych w

Niezależny test 53 lodówek - nie ma co oszczędzać

użytkowania, zużycia prądu oraz hałasu i wibracji, do jakich dochodzi podczas ich pracy. W laboratorium zmierzono temperaturę, klasy energetyczne i pojemności lodówek, żeby sprawdzić, czy aby producenci nie wprowadzają nas co do nich w błąd. Droga oszczędność Najtańsza chłodziarko-zamrażarka z testu kosztuje

Czy energetycy sięgną po VoIP?

służą firmom telekomunikacyjnym, dostawcom mediów. Musi też o nie zadbać sektor energetyczny. Od 1 lipca możemy sami wybrać dostawcę energii. "Halo, awaria" Głównym wyznacznikiem dostawcy, którego ofertą warto się zainteresować, jest sposób obsługi klienta. Ważne jest, czy do zakładu